Social Security: Understanding Spouse’s Benefits

เรื่องผลประโยชน์ของคู่สมรสนี่เป็นอะไรที่บรรดา สาว ๆ หนุ่ม ๆ สนใจกันมาตลอด โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ได้นำส่งเงิน social security and medicare เหมืนกับคนทำงานทั่วไป.  พอชรามาจะทำไรกินหว่า คงต้องนึกถึงกันบ้างละ เว้นว่าจะคิดแค่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเอง  ถ้ากลุ่มนี้ได้เผลอมาอ่าน ให้รีบผ่าน ๆ ค่ะ อย่าไปอ่านมันจะปรี๊ด กรี๊ดสนั่นแล้วจะหาว่าเรา พูดถึงจริงอีก.  ไม่แขวะแระ เข้าเรื่องกันดีกว่า. 

คนเขียนบทความนี้คือคุณ Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications จากสำนักงานเองเลยคะ ดิฉันแค่แปล ๆ ให้พวกใส่ไข่.  คุณจะได้เห็นมุมอองของเจ้าหน้าที่โดยตรง. ส่วนการใส่ไข่ก็เป็นมุมดิฉันเองนะคะ ไม่ใช่คนอื่นใดทั้งนั้น. J

การใช้ชีวิตร่วมกัน ในกระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของคู่สมรส เช่น บ้าน และ ทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย. ถ้าคุณมีความเข้าใจว่าในอนาคตคุณจะเกษียณอย่างไร มีผลกระทบอะไรบ้างระหว่างคุณกับคู่สมรส.  การวางแผนชีวิตวัยเกษียณนั้นจะช่วยได้ดีอย่างยิ่งค่ะ.

เราจะมองในมุมของคุณในฐานะคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานนะคะ.  ผลประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับ เมื่อเกษียณตามปกติคือ 62 ½  นั่นคือ เต็มที่ 50 % ของคู่สมรส เมื่อเขาเกษียณ.

ถ้าคุณทำงานด้วย ทางสำนักงานจะจ่ายเงินในส่วนของคุณก่อน. ถ้าคุณยังสมรสอยู่ คุณไม่สามารถไปขอรับเงินส่วนของคู่สมรสได้จนกว่าเขาจะรับเงินส่วนของเขา ข้อยกเว้นคือกลุ่มหย่า (แต่งงานนานกว่า 10 ปีถึงได้) คุณไปขอสวัสดิการเมื่อคุณเกษียณได้ แม้ว่าอดีตคุ่สมรสยังไม่ขอรับผลประโยชน์ก็ตาม. ตีความว่า สมมุตคุณ 62 ½  อดีต คู่สมรส มีเมียใหม่แล้ว ไม่รับเงินเกษียณ แต่คุณถึงเกณฑ์ ก็จัดการไปรับเลย. percent of your spouse’s full retirement age amount if you are full retirement age when you take it. If you qualify for your own retirement benefit and a spouse’s benefit, we always pay your own benefit first.  You cannot receive spouse’s benefits unless your spouse is receiving his or her retirement benefits (except for divorced spouses).

อันนี้แบบสับสน ขอตีความว่า  ถ้าคุณรับส่วนของคุณก่อนขณะที่รอรับคู่สมรส รับผลประโยชน์เมื่อเขาอายุถึงเกณฑ์, เมื่อต่อมาคุณมาขอรับผลประโยชน์ในส่วนของคู่สมรส, คุณยังคงได้รับส่วนของคุณต่อไป ซึ่งทำให้คุณอาจจะได้รับต่ำกว่า ครึ่งหนึ่งถ้ารอรับส่วนของสามี.  อ่านเพิ่มเติมในเวบไซด์ค่ะ.  จำได้เมือปี 2015 มีกฏหมายออกมาว่า ถ้าเลือกรับผลประโยชน์แล้ว จะเปลี่ยนไม่ได้ รับแล้วรับเลย นี่น่าจะเป็นการขยายความค่ะ  ก่อนปี 2015 คู่สมรสสามารถเปลี่ยนกลับมารับยอดเงินที่มากกว่าได้  กรณีนี้ จะเป็นกลุ่มที่ภรรยาก็ทำงานของตัวเองด้วยนะคะ. If you took your reduced retirement first while waiting for your spouse to reach retirement age, when you add spouse’s benefits later, your own retirement portion remains reduced which causes the total retirement and spouses benefit together to total less than 50 percent of the worker’s amount. You can find out more on our website.

ในทางกลับกัน, ถ้าเงินเกษียณคู่สมรสมากกว่าคุณ , แล้วเขาเลือกรับผลประโยชน์รวดเร็ว คืออาจจะเริ่มที่ 62 ½  เลย ไม่รอจน 67, พอรับแล้วคู่สมรสคุณเกิด จากโลกนี้ไป  (รับแล้วเดสสะมอเร่)  ในฐานะที่คุณเป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิต คุณก็จะได้รับส่วนของเขา แต่อาจจะมากกว่า ส่วนที่เขาเคยได้รับก็ได้  (รับในฐานะหม้าย มากกว่ารัฐในขณะยังมีชีวิตค่ะ).  On the other hand, if your spouse’s retirement benefit is higher than your retirement benefit, and he or she chooses to take reduced benefits and dies first, your survivor benefit will be reduced, but may be higher than what your spouse received.

ถ้าคนที่ทำงาน ขอรับผลประโยชน์เร็ว ก่อนอายุ ชราที่สุด สมมุต 67 แล้วขอรับที่ 62 ½  จะมีกฏหมายอีกตัวมาบังคังใช้. ยิ่งสับสนเข้าไปอีก กฏมีแบบนี้นะคะ ถ้าขอรับแล้วต่อมาเสียชีวิต เงินที่คู่สมรสจะได้รับก็จะ เอามาเปรียบเทียบกัน  ระหว่าง ถ้าคู่สมรส ขอรับที่อายุ 67 แล้วไม่ได้เสียชีวิต อยู่ยงคงกระพันธ์ จะได้เท่าไร มาดูเทียบกับ 82.5 เปอรเซ็น ของเงินที่คู่สมรสจะได้รับเมื่อ อายุ 67 แล้วเดสสะมอเร่.  งงเนอะ  ถ้าเราตีความเอง เขาจะดูว่า ถ้านาย ก ไก่ รับที่อายุ 67 ได้ 2500 แล้วไม่เคยเสียชีวิตเลย ภรรยาใน ก. ไก่ ก็ไม่ได้รับมากกว่านี้หรอก.  If the deceased worker started receiving reduced retirement benefits before their full retirement age, a special rule called the retirement insurance benefit limit may apply to the surviving spouse. The retirement insurance benefit limit is the maximum survivor benefit you may receive. Generally, the limit is the higher of:

 • The reduced monthly retirement benefit to which the deceased spouse would have been entitled if they had lived, or
 • 82.5 percent of the unreduced deceased spouse’s monthly benefit if they had started receiving benefits at their full retirement age (rather than choosing to receive a reduced retirement benefit early).

ใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ให้สามี อ่านเองนะคะ เขาจะได้เข้าใจด้วยกัน  คุณแค่รู้คร่าว ๆก็พอ (คนแปล ให้ยังมึนเลย) Knowing how your finances affect your spouse’s can help both of you avoid future impacts on your incomes. When it comes to information, we have over 80 years of experience. Access a wealth of useful information by visiting our benefits planners.

Comments from author:

ไม่ได้ยุให้นั่งรอรับสวัสดิการนะคะ  ยุให้คุณนะ ช่วยตัวเอง อย่าคอยแต่พึ่งคนอื่น เกิดเหตุการณ์ไรขึ้นมาจะลำบาก มีเงินก็จ้างอย่างเดียวแล้วจะไปเหลืออะไรใช่เปล่าค่ะ.  เรื่องการดูแลครอบครัวใช่จะเป็นหน้าที่สามี เสมอไป ภรรยาก็ต้องช่วยกัน   ไม่ว่า จะรวยน้อย รวยกลาง รวยมากก็เหอะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีโอกาสได้มาอเมริกา ก็ฉกฉวยกันนะคะ  คุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวคุณเองได้ สำหรับดิฉันเอง ช่วยได้แต่คำแนะนะคะ  คงไม่มีเวลาไปทำไรได้มากกว่านี้  เพราะก็มีหน้าที่การเป็นผู้ดูแลครอบครัวเช่นเดียวกับ สามี.

ที่มา                 SSA, Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications

เรียบเรียงโดย               : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                  :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, March 14th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

IRS: Refunds of $1.4 billion waiting to be claimed by individuals who have not filed federal income tax returns for 2015

IRS: Refunds of $1.4 billion waiting to be claimed by individuals who have not filed federal income tax returns for 2015

ตกใจ! IRS ของอเมริการะบุว่า มีคนไม่เคลมภาษีที่ควรได้ในปี 2015 ประมาณ 1.4 บิลเลี่ยนดอลล่าร์

หัวข้อนี้เป็นไรที่น่าสนใจ เพราะว่ามีคนไม่ยื่นแบบภาษีทั้งที่ตัวเองจะได้เงินคืนกัน เฉพาะปี 2015 ที่ประมาณ 1.4 บิลเลี่ยนดอลล่าร์กันไปเลย.  มีสถิติแยกออกมาเป็นรัฐด้วยนะคะ. ย้ำนะคะ เป็นภาษีบุคคลธรรมดาไม่ใช่ นิติบุคคลค่ะ.

หลายคนคงสงสัยว่าทำไม ทางกรมสรรพากรอเมริการู้ล่ะ.  เขาก็รู้สิค่ะคุณ รู้ได้อย่างไร ก็จากการายงานจากทางนายจ้างนี่แหละค่ะ  ถ้าใครทำงานบริษัท ทาง รัฐบาลสั่งให้รายงานไปว่า ใครมีรายได้เท่าไร จุดไหน ภาษีหักไว้เท่าไร ไปยังที่กรมสรรพากรอเมริกา.  ถ้านายจ้างไม่รายงานก็มีค่าปรับเงินเพิ่มคนไม่รายงานอีกรอบ สูงด้วยนะคะ  บางรายเจอ ทบต้นทบดอก ปิดบริษัทไปแล้ว ทางรัฐบาลมาทวงต่อจากกรรมการ ประธาน หรือผู้มีอำนาจแบบไม่จบสิ้นเลยค่ะคุณ.

ใครรู้จักใครไม่ชอบรัฐบาลเรื่องการจ่ายภาษี ไป กระตุ้น ถาม ๆ กันหน่อยนะคะ ว่ายูยื่นภาษีกันยัง ถ้ายูทำงานมาตลอดนะ หักภาษีไว้ แต่ไม่เคยมีจดหมายมาทวงจากกรมสรรพากรนี่แหละตัวดีว่า “คุณจะได้เงินคืนค้า”.  ที่บอกอย่างนี้ เพราะรู้ว่า ใครค้างภาษี ไม่เกิน ปีครึ่ง ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะทวงมาทันที พร้อมคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แบบสวยสดงดงามค่ะ.

บอกเขาไปนะคะ ยูอยากได้เงินคืน ยูต้องยื่นภายในปีนี้นะ ไม่เกิน 15 เมษายน สำหรับภาษีปี 2015 ถ้านานกว่านี้ก็อดเลย เพราะจะได้แค่เครดิต แต่จะไม่ได้คืนนะคะ..

ทาง The IRS ได้ประมาณว่ายอดที่แต่ละคนจะได้รับประมาณ $879 — เงินจำนวนนี้ ถ้าคนไทยเรา ๆ ก็ซื้อตั๋วกลับไทย ไปกลับได้สบายนะคะ.

อุ๊บ ขอเตือนนิดหนึ่ง ถ้าจะยื่นแบบ 2015 ให้ยื่น 2016-2017 รวมถึง 2018 นะคะ ไม่งั้นจะไม่ได้เงินคืนค่ะ ทาง The IRS ต้องรู้ก่อนคะว่าปีต่อ ๆ มาคุณจะไม่ค้าง เพราะถ้าปีต่อมามียอดต้องจ่ายเขาจะหักกลบลบหนี้ให้คุณได้นะคะ. ข้อดีอีกข้อหนึ่งกรณีใครค้างค่าเลี้ยงดูบุตร ถ้าคุณยื่นแบบไปแล้วจะได้คืน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะหักกลบลบหนี้ให้คุณได้ด้วย กลุ่มนี้จะรู้ตัวแน่นอน เพราะรัฐจะส่งจดหมายทวงยันเลย. .นี่รวมถึงหนี้พวก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยนะคะ เขาจะหักไว้หมดนะแหละค่ะ หักจากภาษีที่ไม่ได้ยื่นดีกว่าไปหักเงินในบัญชีธนาคารคุณนะคะ.

สำหรับกลุ่มที่รายได้ไม่เกินปีละ  53267 แล้วไม่ได้ยืนภาษีไป เพราว่าฉันไม่มีภาระภาษีนั้น น่าจะลองยื่นดูนะคะ เพราะคุณจะได้เครดิต พวก earned income ( By failing to file a tax return, people stand to lose more than just their refund of taxes withheld or paid during 2015. Many low- and moderate-income workers may be eligible for the Earned Income Tax Credit (EITC). For 2015, the credit was worth as much as $6,242. The EITC helps individuals and families whose incomes are below certain thresholds. The thresholds for 2015 were:

 • $47,747 ($53,267 if married filing jointly) for those with three or more qualifying children;
 • $44,454 ($49,974 if married filing jointly) for people with two qualifying children;
 • $39,131 ($44,651 if married filing jointly) for those with one qualifying child, and;
 • $14,820 ($20,330 if married filing jointly) for people without qualifying children.

ถ้าหาฟอร์มที่จะยื่นไม่เจอ ก็ติดต่อ ไปยัง กรมสรรพากรอเมริกาได้เลยนะคะ น่าจะมีโปรแกรมปีเก่า ๆ ขายนะคะ ถ้ากรอก แบบกระดาษกันไม่เป็น. Current and prior year tax forms (such as the tax year 2015 Form 1040, 1040A and 1040EZ) and instructions are available on the IRS.gov Forms and Publications page or by calling toll-free 800-TAX-FORM (800-829-3676).

สำหรับใครที่เคยทำงาน รู้ว่านายจ้างหัก ภาษี ไว้ เพราะรู้ตัวไม่เคยรับเงินเต็ม ๆ แล้วแบบสรุปเงินเดือนค่าจ้างหาย แบบทีว่าคือ W-2, 1098, 1099 or 5498 for the years 2015, 2016 or 2017 ทวงนายจ้างเดิมก็แล้ว ทวงคนทำบัญชีให้ก็แล้ว เขาก็ไม่ให้อีก.  วิธีที่ดีที่สุดมั่นคงและแน่นอนให้ติดต่อกับ ทางกรมสรรพากรอเมริกา ขอแบบ wage and income transcript ได้ค่ะ.  หรือไปที่เวบไซด์ แล้วกรอกข้อมูลขอได้เลยนะคะ.  at IRS.gov using the Get Transcript Online tool. หรือกรอกฟอร์ม file Form 4506-T เพื่อขอแบบ wage and income transcript. เอกสารที่เราขอไปนั้นจะระบุว่าเรามีรายได้จากหล่งไหนนะคะ ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ทางนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินส่งเข้ามาให้ทางกรมสรรพากรโดยตรงนะคะ. Forms W-2, 1099, 1098, Form 5498 and IRA contribution information.

สถิติของแต่ละรัฐที่น่าจะได้เงินภาษีคืนถ้ายื่นแบบแสดงรายการนะคะ.

State-by-state estimates of individuals who may be due 2015 income tax refunds

State or Estimated Median Total
District Number of Potential Potential
  Individuals Refund Refunds*
Arizona 27,300 $780 $29,486,000
Arkansas 11,200 $824 $12,000,000
California 111,200 $832 $124,397,000
Colorado 23,500 $824 $26,173,000
Connecticut 12,700 $952 $15,981,000
Delaware 4,800 $886 $5,570,000
District of Columbia 3,400 $918 $4,219,000
Florida 84,000 $887 $95,697,000
Georgia 41,100 $799 $44,754,000
Hawaii 7,000 $935 $8,523,000
Idaho 5,200 $712 $5,209,000
Illinois 45,800 $924 $54,804,000
Indiana 26,900 $895 $30,670,000
Iowa 12,300 $913 $13,737,000
Kansas 12,700 $874 $14,283,000
Kentucky 15,700 $874 $17,246,000
Louisiana 22,600 $884 $26,759,000
Maine 4,700 $806 $4,820,000
Maryland 25,700 $897 $31,274,000
Massachusetts 26,100 $973 $32,579,000
Michigan 39,700 $873 $45,535,000
Minnesota 18,000 $813 $19,222,000
Mississippi 11,200 $814 $12,032,000
Missouri 27,000 $825 $29,008,000
Montana 4,100 $831 $4,521,000
Nebraska 6,300 $870 $6,923,000
Nevada 13,700 $867 $15,728,000
New Hampshire 5,500 $976 $6,859,000
New Jersey 33,100 $960 $41,353,000
New Mexico 8,600 $860 $9,950,000
New York 62,500 $964 $77,662,000
North Carolina 37,100 $831 $39,955,000
North Dakota 3,700 $980 $4,493,000
Ohio 43,600 $852 $47,428,000
Oklahoma 19,100 $886 $22,006,000
Oregon 17,900 $779 $19,118,000
Pennsylvania 46,000 $934 $53,541,000
Rhode Island 3,300 $949 $4,025,000
South Carolina 14,600 $777 $15,701,000
South Dakota 3,300 $928 $3,646,000
Tennessee 24,000 $853 $25,976,000
Texas 129,300 $929 $158,244,000
Utah 9,300 $791 $9,859,000
Vermont 2,200 $876 $2,388,000
Virginia 32,900 $867 $38,441,000
Washington 32,400 $939 $40,142,000
West Virginia 5,900 $948 $6,979,000
Wisconsin 16,100 $787 $16,532,000
Wyoming 3,300 $958 $3,964,000
Totals 1,197,600 $879 $1,379,412,000

* Excluding credits.

Comments from author:

ช่วงก่อนที่จะยุ่งมาก ๆ มีทำภาษีย้อนหลังให้น้องอีกคน ฮีก็ไม่เคยคิดจะยื่นแบบเลยมั๊ง เพราะปีนั้นรายได้ไม่เยอะอะไร น่าจะ แค่ ครึ่งหมื่น เราก็จัดให้เนาะยื่นใหน้องมัน น้องก็ได้เงินคืน เกือบ 600 เหรียญ หักค่าทำภาษียังเหลือไปกินขนมได้สบาย ๆ แถมมีประวัติการยื่นแบบที่ถูกต้อง.

ใครไม่เคยยื่น ก็ลองยื่นๆ แบบกันบ้างนะคะ อาจจะได้เงินคืนมาบ้าง เช่นกลุ่มรายได้ไม่ค่อยเยอะ มันไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ ไม่ต้องกลัวสงสัยว่าคุณอยู่ยังชีพยังไร ถ้ามีรายได้แค่นี้  รัฐบาลเขารู้ค่ะ รายได้บางแหล่ง ไม่มีภาษีอากร เช่น เพนชั่นจากทหารผ่านศึก ค่าประกันชีวิตที่ได้รับจากคนเสียชีวิต กลุ่มมี government bond., state bond พวกนี้ ดอกเบี้ยจะได้รับยกเว้น แบบว่ารวยไงค่ะ มีเงินซื้อตราสารไว้. 

ก็เอาที่คุณ ๆๆ สบายใจนะคะ เรื่องภาษีอากร เราก็ได้แค่พูด และก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างที่มีความคิดคล้ายกันต่อไปค่ะ.

ที่มา                   Issue Number:    IR-2019-38

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, March 3rd, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Why Social Security Retirement is Important to Women

Why Social Security Retirement is Important to Women

ทำไมเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกาจึงสำคัญต่อสาว ๆ ทุกกลุ่ม

วันนี้เจอ บทความที่น่าสนใจที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมที่อเมริกา ซึ่งอ่านแล้ว ล้วนเห็นด้วยและเป็นความจริงเสียส่วนใหญ่ (ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะคะ ขอย้ำ).

เนื้อหาระบุว่า

สาว ๆ อายุยื่นกว่า หนุ่มๆๆ หนุ่มน้อย หนุ่มมาก อายุยืนนานถึง 87  ขณะที่หนุ่ม ๆ อายุเฉลี่ย ก่อนจากโลกนี้ไปก็ประมาณ 64 ปี ก็ตั้งสามปีเนาะ ถือว่ายืนกว่าละกัน

สาว ๆ นี่จริงว่า ทำงานรายได้ส่วนใหญ่ยังน้อยกว่าชายค่ะ  แม้ว่าสาว ๆ บางกลุ่มจะรายได้เยอะกว่า แต่แค่ส่วนน้อยนะคะ.  รู้จักไม่กี่คนกับสาว ๆ ที่ทำงานได้มากกว่าผู้ฉายทั้งหลาย   เรามีสถิติด้วยนะคะ เพราะตอนนี้ทำงานด้านข้อมูลฝ่ายบุคคลอยู่ค่ะ.  สรุป หญิง ยังมีรายได้ภาพรวมน้อยกว่า ชาย ค่ะ.

เนื่องจากหญิงรายได้น้อยกว่า มีผลให้เรารับเงินเกษียณน้อยกว่า ในที่นี่จากสำนักงานประกันสังคมนะคะ. ไม่พูดถึงแหล่งอื่น ถ้าแหล่งอื่น ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะ.  ส่วนใหญ่ สาว ๆ ก็ยังเป็นแม่บ้าน ดูแลครอบครัว เงินเกษียณที่จะได้รับ ถ้าสามียังมีชีวิต อยู่ก็ได้แค่ไม่เกินครึ่งของสามีนะคะ  ถ้ารับเร็วหน่อย ก็ต่ำกว่าครึ่งของสามีลงมาอีกค่ะ.

สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงข้อนี้จึงมีโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้กับคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นสาว ๆ ส่วนใหญ่  ตอนนี้ หนุ่ม ๆ เป็นแม่บ้านก็เยอะค่ะ  หนุ่ม แต่ง หนุ่ม สาว แต่ง สาว ก็เริ่มเยอะพักนี้ แล้วก็ได้สิทธิเหมือนกันทั่วไปด้วยนะคะ.  สำนักงานยังให้กลุ่มสาว ๆ คอยใส่ใจ สนใจสวัสดิการของตัวคุณเอง อย่าได้แต่คอยพึ่งคู่สมรสที่ทำงาน  เขาอาจจะยุ่ง หรือไม่ยุ่งเลย เราก็หาเรื่องยุ่งกันไปเองเลยค่ะ. 

กรณีหม้าย คู่สมรสเสีย คุณก็อาจจะขอรับสวัสดิการได้ก่อนที่ อายุ 65 ซึ่ง เราๆ ก็ทราบกันว่า 60 ก็เริ่มขอได้แล้วค่ะ แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่ 100 เปอรเซ็นของสามีที่จากไป หรือภรรยาที่จากไปได้นะคะ.  ยิ่งคุณมีลูกเล็ก ๆ อายุไม่เกิน 18 ปี คุณอายุอาจจะแค่ 40 (บังเอิญแต่งงานเร็วหน่อย)  จุดนี้คุณก็เริ่มรับสวัสดิการทันที่ที่สามีคุณเสียได้แล้วนะคะ  ยกเว้นเขาทำงานไม่ถึง 10 ปี นี่คงจะอีกประเด็น  เพราะการจะรับสวัสดิการส่วนของสามีนั้นเขาต้องทำงาน ต้องมีเครดิตอย่างน้อย 40 เครดิต สะสมปีละ 4 เครดิต ระยะเวลา 10 ปีคะ ส่งมากก็ได้มาก สงน้อยก็ได้น้อยนะคะ.

สำหรับสาว ๆ ที่ภาษาอังกฤษดีหน่อย ก็ ไปลงทะเบียน ขอรับข้อมูลข่าวสารได้เลยค่ะ.

Our “People Like Me” website for women has valuable resources for people of all ages.

To read more about how we can help you, read and share the publication What Every Woman Should Know.

Comments from author:

ส่วนตัวแล้วจะคอยแนะนำให้สาว ๆ รักษาสิทธิของตัวเองและสวัสดิการที่พึงได้ แม้ว่าจะไม่เคยทำงานและเป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็ตาม.  สิ่งที่ต้องตระหนักคือ ถ้าสามี หรือ คู่สมรส รายได้น้อย เงินเกษียณที่อาจจะได้รับคงจะไม่พอยังชีพ เมื่อยามชราภาพ. ดังนั้น เมื่อลูก ๆ โตแล้ว หรือพอมีเวลา ก็ควร สรรหา วิชาชีพทำเพื่อเลี้ยงชีพนะคะ.  วันหนึ่งวันใด สามี จากไป หรือตกงานคุณจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูและ ลูก ๆ ได้ (ก่อนที่จะหาผัวใหม่ ซึ่งก็ใช่จะหาได้ดีกันทุกคน บางคนก็หาไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิ่งกรณี สามีเสียตอนแก่).  มันเศร้านะคะ แต่ก็คือเรื่องจริง.

สำหรับสาว ๆ ที่สามีรายได้เยอะ เงินเกษียณรับครึ่งก็ 1500-2500 ก็ดูว่าจะพอกินไม๊ พอยังชีพไม๊  ถ้าคนอยู่แบบพอเพียง เงิน เท่านี้ก็อยู่ไทยได้สบายค่ะ.  แต่ถ้าแบบต้องสวย เริด เชิด หรูตลอดก็คงลำบากหน่อยนะคะ. 

ส่วนใหญ่ คนเราจะไม่ใช่แค่รอรับสวัสดิการเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมนะคะ เขาจะมีเกษียณ เพนชั่น อื่นๆ เช่น 401k, IRA, 403, 405, US Government retirement., Military pension, private pension from company สารพัดค่ะ  เงินเหล่านี้ใช่ จู่ๆ จะลอยมานะคะ เขาก็ต้องทำงาน แลกมา  

ที่มา                   Social Security website

                             Posted on March 7, 2019 by Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications      

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Thursday, March 7th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

QuickBooks Online Certification Bootcamp – New Certification Prep Training

New to QuickBooks Online? Take Introduction to QuickBooks Online for Accountants prior to your training.

QuickBooks online training course สำหรับ คนสนใจทั่วไปค่ะ ฟรีนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและคนทำงานทั่วไป

Taxpayers should be ready to verify their identity when calling the IRS

Taxpayers should be ready to verify their identity when calling the IRS

ท่านผู้เสียทั้งหลายเมื่อต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกาเตรียมข้อมูลสวนตัวให้พร้อมดังนี้

สวัสดีคะ ช่วงนี้หลายๆ ท่านก็ได้ยื่นภาษีกันไปเรียบร้อย  สำหรับเราเองยังไม่เรียบร้อย ต้องทำให้คนอื่นคะ อีกอย่างเราก็จ่ายภาษีไว้เยอะพอสมควรคาดว่าไม่มีต้องเสียเพิ่ม  แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเสียเพิ่ม ไม่เสีย ได้เงินคืน ทุกคนควรจะยื่นแบบให้ตรงเวลา คือ 15 เมษายนนะคะ.  สำหรับกลุ่มที่มีปัญหา ขัดข้องใจ ทุกกรณี สามารถโทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะ. 

ก่อนโทรหาเจ้าหน้าที่ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้นะคะ เพราะส่วนใหญ่ถ้าใครมีประสบการณ์จะรู้ว่า กว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นั้น ช่างนานแสนนาน นี่ฤดูกาลภาษีด้วยแล้ว ท่านจงรอไปเถอค่ะ.

ถ้าใครภาษาดีก่อนโทรไปก็หาข้อมูลเองได้ค่ะ กรณีทั่วๆ ไปนะคะ ถ้าเป็นกรณีส่วนตัวถึงต้องโทรนะคะ. IRS.gov to access resources like the IRS Service Guide .

 • Social Security numbers and birth dates for those who were named on the tax return เลขประจำตัว SSN และ วัน เดือน ปี เกิด
 • An Individual Taxpayer Identification Number letter if the taxpayer has one instead of an SSN  สำหรับกลุ่มไม่มี SSN ก็เตรียมเลข ITIN ไว้ค่ะ.
 • Their filing status: single, head of household, married filing joint or married filing separate สถานะตอนยื่นภาษีแบบต่าง ที่ยื่นไป โสด หัวหน้าครอบครัว สมรส
 • The prior-year tax return. Telephone assistors may need to verify taxpayer identity with information from the return before answering certain questions ภาษีที่ยื่นไปปีที่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะถามว่า เสียภาษีไปเท่าไร รายได้เท่าไร.  ถ้าไม่เคยยื่นแบบก็ไม่ต้องเตรียมแค่บอกว่าไม่เคยยื่นไปค่ะ.
 • A copy of the tax return in question  เตรียมคำถามไว้ค่ะ บางคนโทรเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมมีหนังสือประเมินนะคะ หรือทำไมไม่ได้เงินคืนภาษีตรงกับที่ยื่นแบบไป.
 • Any IRS letters or notices received by the taxpayer  จดหมายต่าง ๆ จาก กรมสรรพากรอเมริกา เพราะต้องมีการถามเลขที่จดหมาย พร้อมกับเรื่อง ด้วยค่ะ.

ตามกฏหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะคุยกับผู้เสียภาษีเท่านั้นค่ะ.  ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจก็ให้คนนั้นโทรหาได้ค่ะ  หรือไม่มีผู้รับมอบอำนาจ แต่มีล่ามก็ใช้ได้ค่ะ. By law, IRS telephone assistors will only speak with the taxpayer or to the taxpayer’s legally designated representative


สำหรับผู้รับมอบอำนาจ โทรหาเจ้าหน้าทีแทนผู้เสียภาษีก็ควรเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ:

 • Verbal or written authorization from the third-party to discuss the account มีหนังสือมอบอำนาจ หรืออยู่ด้วยกับผู้เสียภาษีค่ะ
 • The ability to verify the taxpayer’s name, SSN or ITIN, tax period, and tax forms filed เขาถามหาเลขประจำตัวต้องบอกได้หมดค่ะ ทั้งผู้เสียภาษีและคนโทรหาแทน
 • Preparer Tax Identification Number or PIN if a third-party designee สำหรับกลุ่มวิชาชีพต้องมีเลขประจำตัวของตัวเองเตรียมไว้ค่ะ.
 • One of these forms, which is current, completed and signed: ฟอร์ม ที่ต้องเตรียมไว้สำหรับกรณีอยากโทรหาเจ้าหน้าที่แทนผู้เสียภาษี โดยที่เขาไม่ต้องอยู่กับเราค่ะ.
  • Form 8821, Tax Information Authorization หนังสือมอบอำนาจ
  • Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative หนังสือมอบอำนาจและเป็นตัวแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ.

กรณีโทรแทนผู้เสียภาษีที่จากโลกนี้ไปแล้ว แล้ว ญาติ ๆ จ้างให้โทรเตรียมไว้ดังนี้คะ:

 • ใบมรณบัตร The deceased taxpayer’s death certificate
 • สำเนา จดหมายจาก ศาล หรือ มี IRS Form 56, Notice Concerning Fiduciary Relationship

Comments from author:

มีวันนี้มาแบบสั้น ๆ และไม่ยืดเยื้อ เพราะแอบเขียนช่วงที่ทำงานค่ะ. ลางานไม่ได้ ใช้พักร้อนเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทำไมว่างจัง.  เป็นห่วงค่ะ ยิ่งยุ่ง ๆ ก็มีคนให้โทรหา กรมสรรพากรอเมริกาตลอดเลย  ยิ่งรู้ว่าโทรติดยากอยู่.  ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ สำนักงานสาขาของ กรมสารพากรนั้น ควรจะโทรนัดเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะ สะดวกกว่าโทรมาก.  หลายๆ ครั้ง โทรช่วยลูกค้า ตอบไม่ตรงกันสักที จนอะไรหว่า ต้องทำหนังสือเข้าไปอีกสองสามรอบค่ะ.

ติดต่อกับราชการก็ต้องทำใจคะ ที่ไหนก็เหมือนกัน  ราชการที่อเมริกา ทำงานจะมีประสิทธิภาพพอสมควร จากประสบการณ์ค่ะ และมีระเบียบที่ชัดเจนในทุก ๆ เรื่อง  ยกเว้นกฏหมายใหม่ๆ  บางเรื่อง ถ้าจะแย้ง ต้องหาเคสที่มีการฟ้องร้องคล้าย ๆ กัน กรณีมีกรณี พิพาท.  โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะสุภาพค่ะ ทำตามหน้าที่และตามมารยาท

**ขอให้ทุกคนอย่ามีปัญหาถึงต้องโทรหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกา หรือ IRS** 

ที่มา                   Issue Number:    Tax Tip 2019-17


เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Monday, March 4th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

กฎหมายภาษีอากรฉบับใหม่มีผลกระทบอย่างไรต่อครอบครัวที่เคลมเครดิตจากลูกๆ


ผู้เสียภาษีหลาย ๆ ท่านก็มีครอบครัว มีลูก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 17 ปี รวมถึงเราด้วย ก็มีโอกาสเค Tax reform legislation กฏหมายฉบับใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และก็ได้บอกข่าวกันบ่อยมากๆ ว่า ปี ภาษี  2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเครดิตสำหรับกลุ่มมีลูก  ประมาณว่าจะได้มากขึ้นนะคะ  คนที่ไม่เคยได้ ก็อาจจะได้บ้างตามความเหมาะสมและ ฐานรายได้ของครอบครัว. 

Credit amount จำนวนเครดิต.  เครดิตใหม่ที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ $1,000 to $2,000. คุณสมบัติของกลุ่มที่จะได้รับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย. คนที่จะเคลมเครดิตจากการมีลูกได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.

 1. เด็ก ๆ ต้องอายุต่ำกว่า 17 ภายในสิ้นปีภาษี ตราบใดที่สิ้นปีอายุยังไม่ถึง 18 ก็ได้ค่ะ.
 2. ผู้เสียภาษีต้องมีชื่อบุตรในแบบภาษี แบบ dependent
 3. ลูก ๆ ต้องอยู่กับผู้เสียภาษีอย่างน้อย หกเดือน (6) ในรอบปี.

Credit refunds เครดิตที่สามารถได้รับเงินคืนได้. เครดิตสามารถรับเงินได้มากถึง $1,400 ต่อลูกหนึ่งคน. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลยก่อนที่จะเคลมลูก คือไม่ได้เสียภาษีไว้เหมือนกันก็ได้รับเงินคืนสูงสุดถึง $1,400.
 
Earned income threshold ข้อจำกัดด้านรายได้ (รายได้จากการทำงาน). ครอบครัวหนึ่งที่ยื่นแบบภาษี ต้องมีรายได้ อย่างน้อยที่ $2,500 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะ กรณีรับงานอิสระ).ตีความว่า ถ้าไม่มีรายได้อะไรเลย หรือมีแต่ต่ำกว่า  $2,500 ก็ไม่ได้รับเครดิตจากการมีบุตรนะคะ.

 
Phaseout จุดที่ไม่สามารถเคลมเงินเครดิตได้.  สำหรับคนโสด ทุกหมู่เหล่า โสด ตามกฏหมายจากหลายๆ สาหุต แต่มีลูก ๆ (ตามกฏหมายด้วย ลูกบุญธรรมก็นับรวม)  ถ้ารายได้มากกว่าปีละ $200,000 ก็อดกับเครดิตนะคะ , หรือ คู่สมรสที่มีรายได้มากกว่าปีละ  $400,000 ยื่นภาษีร่วมกันก็อดเช่นกันค่ะ.  โอยถ้ารายได้ขนาดนี้ อย่าไปเคลมกับรัฐบาลเลย เอาไปให้คนเขามีรายได้น้อย ๆ ดีกว่าค่ะ  มีความสามารถหารายได้ขนาดนี้ ก็ ดีกว่าหลาย ๆ กลุ่มแล้วค่ะ.

New credit for other dependents เครดิตใหม่ที่เพิ่มมาที่ไม่ใช่ลูก ๆ . กรณีนี้คือพ่อแม่เลยค่ะ  แต่คนอื่มห้ามเอาพ่อแม่เราไปเคลมซ้ำซ้อนนะคะ  ต้องให้ลูกคนใด คนหนึ่งที่เลี้ยงดูเคลมนะ.  เครดิตประเภทนี้ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ค่ะ  แต่เอาไปหัก ภาษีที่เราต้องชำระได้นะคะ ได้มากถึง ปีละ $500 ต่อคนนะคะ.  อ้อ เกือบลืม กรณี คุณ ๆ มีลูก อายุ มากกว่า 17 แล้ว คุณเลี้ยงดู ก็ยังเคลมได้อยู่นะคะ แต่ได้แค่ $500 เท่านั้น.

Comments from author:

ใครมีรายได้ แม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี เช่น คนโสด รายได้ต่ำกว่า $12,000 คู่สมรสรายได้ที่ต่ำกว่า $24,000 ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายมาตราฐาน แต่มีลูก ๆ เยอะแยะมากมาย ให้ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ คุณมีโอกาสได้เงินคืนนะคะ. 

สนับสนุนให้กลุ่มที่จนจริง ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ กลุ่มนี้ น่าเห็นใจ เช่น มีการหย่าร้าง แม่ต้องทำงานคนเดียว รายได้ไม่ได้มีมากมาย ยื่นไปเถอะคะ. 

**ขอให้ทุกท่านได้ภาษีคืนกันทั่วหน้าและไม่ถูกตรวจสอบนะคะ** 

ที่มา                   :  Tax Reform Tax Tip 2019-15

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, February 27th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

EITC provides tax break for low to moderate income taxpayers

EITC provides tax break for low to moderate income taxpayers

เครดิตที่ได้จากการทำงานสำหรับกลุ่มรายได้ต่ำกับกลุ่มมากกว่าต่ำนิดหนึ่ง

เรียนท่านผู้เสียภาษีที่น่านับถือ  ข่าวนี้กลุ่มรายได้น้อยถึงกลางอาจจะพอทราบมาบ้างว่า ทางรัฐบาลกลางช่วยให้ท่านได้เงินเครดิตจากการทำงานบางส่วน สำหรับกลุ่มทุกกลุ่มนะคะ โสด ไม่โสด มีลูก ไม่มีลูก แต่รายได้ต้องแบบต่ำแบบเปิดเผย

The earned income tax credit benefits low to moderate income people and families. The credit can lower the tax someone owes or mean a refund for the taxpayer. เครดิตนี้จะช่วยให้คนได้รับภาษีคืนมากขึ้นหรือเสียภาษีน้อยลง.

Taxpayers can do these things to determine if they qualify for the EITC and make claiming it easier: อยากรู้ว่าตัวเอง มีคุณสมบัติไม๊ พอจะได้เครดิตกับเขาไม๊ ตามนี้ค่ะ

 

Review their eligibility กรณีที่จะเข้าข่ายได้รับเครดิตมีดังนี้ค่ะ

 

 • Taxpayers must have earned income of $54,884 or less.  รายได้จากการทำงาน จากการรับจ้างอิสระ (1099 หัก ค่าใช้จ่าย) รายได้เล่นหุ้นไม่ได้นะคะ ปล่อยคนเช่าบ้านก็ไม่ได้ค่ะ.  รายได้ต้องต่ำกว่า $54884 นะคะ

 • Taxpayers must file a federal tax return claiming the credit even if no tax is due and filing a return is not otherwise required. ต้องยื่นแบบแสดงภาษีนะคะ ถึงจะได้เครดิต จู่ ๆ ทางรัฐบาลจะให้นี่ไม่มีนะคะ.

 • Even if they didn’t qualify for the EITC in the past, filers should review EITC eligibility if their household income or family situation has changed. ทางกรมสรรพากรยังแจ้งอีกว่า แม้ว่าคุณนะจะรายได้มากกว่า $54,884 คุณก็ลองยื่นดู เผื่อ ๆๆ ไว้.

Learn the EITC rules  กฏของ เครดิตมีตามนี้ค่ะ

 

 • Taxpayers who are married and file a separate return don’t qualify for the EITC. สำหรับกลุ่มไม่โสดตามกฏหมาย ถ้าคุณแยกยื่นคุณจะไม่ได้เครดิตตัวนี้นะคะ  อ้าวรายได้ขนาดนี้ อย่าไปยื่นแยกเลยท่าน ๆ ยกเว้นแต่อีกฝ่ายหนี้ตรึม นี่ แยกดีกว่าค่ะ เครดิตที่ได้จะไม่คุ้มหนี้ที่จะต้องชำระ.

 • Filers must have a valid Social Security number for themselves, their spouse and any qualifying child listed on their tax return. คนที่จะได้ต้องมี SSN สำหรับกลุ่มมี  ITIN นี่จะไม่ได้นะคะ ให้เฉพาะ กลุ่ม มีเลขประจำตัวประกันสังคมเท่านั้น E2 treaty Investor and employees or other type of  work visa ได้หมดนะคะ ที่มี SSN  ไม่แน่ใจกลุ่มเคยมี เลข แล้วปล่อยให้ตัวเองโดดแล้วขอเครดิตจะได้หรือไม่ ยังไม่เคยทำภาษีให้ใครจุดนี้ค่ะ.

 • Taxpayers must have earned income. This includes money they earn from working as an employee or being self-employed. รายได้ต้องมาจากการทำงานนะคะ เหมือนที่เกริ่น ๆ ไว้เบื้องต้นนะคะ เล่นหุ้นไม่ได้นะคะ ต้องเป็นรายได้ประเภท Active income นะคะทุกท่าน.

 • Filers may be married or single.  คนโสดก็ได้นะคะ โสดตามกฏหมายนะคะ ไม่ใช่ได้แค่คู่สมรสยื่นร่วม  โสดตามกฏหมายคือสถานะ โสดแท้ โสด หม้าย โสด หย่านะคะ.

 • Taxpayers can be with or without qualifying children. จะมีลูกหรือไม่ก็มีโอกาสได้นะคะ  ปีก่อนทำให้น้องหนุ่มโสด ฮีได้ รายได้ตัวนี้ คงแอบตกใจ ผมได้ไงเจ๊ะ  น้องคงไม่กล้าถาม เจ๊ะ ก็ทำตามโปรแกรมน้องเอ๊ย.

 • A child must have lived with the taxpayer for more than six months in 2018. ถ้ามีลูกนะคะ ลูกต้องอยู่กับท่านนะคะ อย่างน้อย 6 เดือนนะคะ ขั้นต่ำ.

 • The child must meet the age, residency, relationship and joint return rule. เด็กต้องมีคุณสมบัติด้านอายุนะคะ พักกับพ่อแม่ เป็นลูกนะคะ

 • Filers who don’t have children must also meet the age, residency and dependency rules. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีเด็ก โสด สนิทชิดเชื้อ จะมีข้อกำหนดเรื่องอายุนิดหนึ่ง

 • Members of the U.S. military serving in a combat zone have special rules that may apply. ทหารมีสิทธิพิเศษอีกแล้วนะคะ ก็เขาเสี่ยงสละชีวิตนี่เนาะ ก็ให้เขาหน่อย คลิกไปที่ลิงค์นะคะ กลุ่มเมียทหารหาข้อมูลช่วยผัว ทหารรายได้ไม่เยอะ ถ้ามีจุดนี้มาช่วยจะดีมากนะคะ.

ภาษาอังกฤษด้านล่างไว้ให้ฝรั่งอ่านค่ะ ด้านบนก็ไม่ได้ลบ เอาไว้ให้อ่านเพิ่มอีกที จะได้ไม่ต้องมาหาลิงค์อะไรให้กันอีก.

 

Do I Qualify for EITC?

To qualify for EITC you must have earned income from working for someone or from running or owning a business or farm and meet basic rules. And, you must either meet additional rules for workers without a qualifying child or have a child that meets all the qualifying child rules for you.

 

EITC Assistant

 

Use the EITC Assistant to see if you qualify for tax years: 2018, 2017, and 2016. The EITC Assistant helps you find out your filing status, if your child is a qualifying child, if you are eligible and estimate the amount of the EITC you may get.

 

Comments from author:

 

มีรายได้เท่าไรก็ให้ยื่นแบบนะคะ 5000 ก็ยื่นไปแม้ว่าจะไม่มีภาษี แต่จะได้เครดิตนะคะ ได้เงินกลับมาก็มีหลายราย

 

มีหลายคนบอก ฉันทำงานรายได้ต่ำกว่า 12500 ฉันโสด สนิท ฉันมีค่าใช้จ่ายมาตราฐานมาเท่ากันฉันจะไปยื่นแบบทำไม  อ้าว ไม่ยื่นก็ไม่ได้เงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนสิคะคุณขา

 

แม้ว่าจะไม่ได้ภาษีคืนอะไรก็ตามการยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนควรจะกระทำกันให้เป็นธรรมเนียมกันไปนะคะ.

**อย่าหมิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา เด้อค้า**

 

ที่มา                           :  IRS Tax Tip 2019-10, February 19, 2019

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                            :  วันจันทรที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒,

Monday, February 25th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

 

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Free tax preparation available for millions of families

Free tax preparation available for millions of families

แหล่งบริการทำภาษีแบบ “ฟรี”

สวัสดีคะ แม้ว่าจะยุ่งมาก ยุ่งน้อยแค่ไหน อย่างไร ก็จะมีคนมาถามเรื่องค่าบริการการทำภาษี และเราก็จะแจ้งว่า ถ้ารายได้คุณไม่เกินปีละที่ $50,000-$60,000 มีแหล่งบริการภาษีฟรีหลายกลุ่ม ที่ตั้งขึ้นมาช่วยคนรายได้ระดับไม่มาก และอำนวยความสะดวก.

 • Volunteer Income Tax Assistance: The VITA program offers free tax return preparation for eligible taxpayers who generally earn $55,000 or less. กลุ่มนี้คือกลุ่มเรียกว่า VITA แม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เป็น EA or CPA แต่จะมี หัวหน้างานที่มีลายเซ่น อาจจะ Attorney, CPA, and EA เป็นคนดูแล  ให้กูเกิ้ล ถามหา VITA zip code. แล้วจะโผล่มาตรึมเลยค่ะ. บางเมืองอาจจะไม่มีค่ะ ถ้าเป็นเมืองเล็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมีเมืองที่ใกล้มหาวิทยาลัย และกลุ่มอาจารย์ด้านภาษีอากรจะมาช่วยด้านนี้  กลุ่มนี้รับทำที่รายได้ไม่เกิน $55,000 นะคะ.
 • Tax Counseling for the Elderly: TCE is mainly for people age 60 or older, but offers service to all taxpayers. The program focuses on tax issues unique to seniors. AARP participates in this program through AARP Tax-Aide.  บริการสำหรับกลุ่มหนุ่มที่สูงวัยแต่ใจหนุ่ม คือต้องอายุ 60 ขึ้นไปนะคะ ถึงจะได้บริการได้  ถ้ามีภรรยายังสาวให้สามีสูงวัยเสนอหน้าค่ะยื่นแบบสมรสนะคะ  จะได้บริการฟรี.  วิธีการหาก็ กูเกิ้ลได้เลยค่ะ .”AARP Tax-Aide Zip code” นะคะ จะเข้ามาตรึมเลยค่ะ.  ไม่ได้ระบุว่ารายได้ต้องต่ำหรือสูงนะคะ ถ้าอายุมากกว่า 60 น่าจะได้ทำฟรีหมด คาดว่านะคะ.                              

Here are some additional details about these two programs: ใครมีแฟนฝรังภาษาดีก็อ่านได้จากนี้นะคะ

 • Free tax prep around the country. The IRS works with community organizations to offer free tax help at thousands of sites nationwide. Most of these sites are open now. บริการทำภาษีฟรี นี้เป็นการร่วมมือระหว่าง กรมสรรพากรอเมริกา กับ ชุมชนต่าง ๆ นะคะ หลายคนจะสังเกตุเห็น ตามห้องสมุด ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือ คนทำงาน ที่ขอ ทุนจาก กรมสรรพรกรอเมริกามาตั้งความช่วยเหลือชาวบ้านได้นะคะ.
 • Free electronic filing. VITA and TCE provide free electronic filing. E-file is the safest, most accurate way to file a tax return. Taxpayers can combine e-file with direct deposit for quicker refunds. เมื่อมีการทำภาษีให้ฟรี เจ้าหน้าที่จะยื่นภาษีออนไลน์ทางอินเทอรเน็ทให้ทุกท่านฟรีด้วยนะคะ  ใครจะได้เงินคืนก็จัดแบงค์ให้เลย เงินจะได้เข้าบัญชีอัตโนมัติ  ใครมีภาษีค้างก็ให้ทาง รัฐบาลตัดจาแบงค์ได้เลย เงินหดหายทันใจและทันท่วงดีมากอย่างยอดเยี่ยม.
 • Volunteer preparers trained to help find tax benefits. Certified volunteers help people get all the tax benefits for which they are eligible. These include the earned income tax credit, American opportunity tax credit, credit for the elderly, child tax credit and credit for other dependents.  คนที่ทำภาษีให้นะคะ จะไดเครดิต พวก CPE, CE สำหรับการต่ออายุทะเบียนได้ด้วยค่ะ เป็นข้อดี สำหรับคนไม่เป็นก็จะได้ทำเป็นมีประสบการณ์เอาไว้ใช้อ้างอิงในการหางานได้ค่ะ
 • Bilingual help. Some VITA and TCE sites provide bilingual assistance.  ศูนย์ทำภาษีหลาย ๆ ที่มีพูดหลายภาษานะคะ ส่วนใหญ่จะเป็น ภาษา สแปนิชนะคะ ไทยก็มีถ้าเราไปอาสา แต่ย่งมากค่ะ แค่นี้ก็เอาตัวเองแทบจะไม่รอด (เดี๋ยวจะเทรนทีมงานให้ไปอาสา)
 • Help for military. Many military bases have VITA sites offering free tax assistance to members of the military and their families. Volunteers can help with military tax topics, which include special rules and tax benefits that apply to those serving in combat zones.  ครอบครัวทหารมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเช่นกันค่ะ  ฮีโร่ของเราไม่มีใครทอดทิ้งนะคะ.
 • Self-preparation option. At many VITA sites, people who earn $66,000 or less may be able to prepare their own tax returns. They can do this by using free web-based software. This option is for those who do not have a home computer and do not need much help. ใครภาษาดี ทำเองได้เลยคะ ทางกรมสรรพากรอเมริกา มีออนไลน์ให้ทำฟรีเลยค่ะ ถ้ารายได้ไม่เกิน ปีละ $66,000 แต่จะไม่ได้ฟรีของรัฐนะคะ คงต้องเสียเงิน เว้นแต่รัฐนั้น ๆ มีโปรแกรมฟรีให้นะคะ.  ตามสังเกตุหลาย ๆ รัฐจะมีที่ทำภาษีให้ฟรีนะคะ.
 • Site information available on IRS.gov. Taxpayers can find the nearest VITA site by using the VITA Locator on IRS.gov. Sites are currently open, but the IRS is still adding some to the locator. Taxpayers can also find sites by downloading the IRS2Go app or calling the IRS at 800-906-9887. Find more on AARP Tax-Aide locations by using the AARP Locator.  มาเลยนีดีสุดค่ะ คลิกไปที่ลิงค์นะคะ จะช่วยหาที่ไหนทำภาษีฟรีนะคะ. โทรไปก็ได้คะตามเบอร์โทรนั้นเลย  800-906-9887 .

Comments from author:

รบกวนบอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะคะ เรื่องทำภาษีฟรีนะคะ บางคนเขาไม่เล่นเฟคบุค ไม่เล่นออนไลน์ รุ่นแรก ๆ จะไม่ค่อยรู้อะไร  หรือรุ่นใหม่ ๆ หลายๆ กลุ่มก็ไม่รู้ค่ะ. 

รายได้เท่าไร ถ้ามีที่ทำฟรีไปทำเถอะค่ะ ไม่เสียหาย ยื่นภาษีไว้ คุณก็อยู่ในระบบ เกิดมีใครขโมยเลขไปใช้ยื่นภาษีจะได้เจอ เพราะมันจะยื่นออนไลน์ให้ไม่ได้  เจ้าหน้าที่หรือคนทำภาษีให้ จะได้ช่วยแนะนำว่าต้องทำเช่นไรต่อนะคะ.

ไม่ได้รับเกียจการตอบคำถามเรื่องทีทำภาษีฟรี เพราะขาดรายได้ หรืออย่างไรนะคะ  ไม่ใช่คะ ยุ่งมากเลย และข้อมูลก็บอกไว้บ่อยมาก บ่อย จนไม่รู้กี่บ่อยนะคะ

ถ้าจะทำเองแล้วมาถามต้องทำอย่างไร  ตอบยากนะคะ คุณต้องเรียนมาถึงจะเข้าใจ เราก็เรียนมาหลายปี กว่าจะทำเป็นนะคะ เห็นคนทำเองกันเยอะนะคะ ถ้ามีแค่เงินเดือนไม่ได้ยุ่งยากอะไร.

ถ้ามีกิจการ มีบ้านให้เช่า คนทำภาษีกันเอง บังเอิญเห็นแบบทีไร 90 เปอรเซ็นจะผิดค่ะ ไม่ได้ดูผิดนะคะ ดูถูกจริง ๆ เก่งกันจริง ๆ ยอมรับกันมากมายเลย และโชคดีมากไม่ถูกตรวจสอบ ยินดีด้วยนะคะ. คนทำเองเป็นก็มีค่ะ แต่เขาจบบัญชีมา แค่ไม่ได้ไปสอบเอาลายเซ่นภาษีเท่านั้นเอง ยิ่งมีบ้านเช่านี่คิดค่าเสื่อมอะไรต้องเป็น อ่านกฏหมายภาษีเพิ่มก็ทำได้นะคะ.

**ขอให้ทุกท่านได้ภาษีคืนกันทั่วหน้าและไม่ถูกตรวจสอบนะคะ** 

ที่มา                   :  Tax Tip 2019-11

VITA LOCATOR: https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-you-by-volunteers

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, February 20th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

US Businesses’ case studies (for Thais)

US Businesses’ case studies (for Thais)

กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจในอเมริกาในกลุ่มคนไทย

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าของกิจการในอเมริกาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ลงทุนเอง ลงทุนกับเพื่อน ลงทุนกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในระหว่างครอบครัว; พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หลาน เหลน โหลน ปู่ ย่า ตา ยาย (ประทานโทษถ้าพูดมาไม่ครบ).

วันนี้จะมาเล่าโดยไม่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามใคร ๆ รัฐไหนนะคะ แต่สิ่งที่เล่านั้น รับฟังมาจากเจ้าตัวผู้ประสบเหตุและอยากจะเล่าต่อ เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่น ๆต่อไป  จะได้ไม่ต้องเสียเงินสะสม เงินออม ที่มีมาตลอดชีวิต ไปกับ ความฝันในอเมริกานะคะ.

เคสพี่ลงทุนกับน้อง

น้องอยู่ประจำที่อเมริกา  มีหน้าที่การงานมั่นคงมีการศึกษา  น้องรู้ระเบียบกฏหมาย การจ้างงาน และรู้ดีมากถึงระบบการจ่ายเงินสด ของพนักงานที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง แต่ไม่อยากเข้าระบบ แต่ร้านขาดทุนทำงาน จำเป็นต้องจ่าย เงินออก  เงินสดรับจากลูกค้าก็น้อยมากแทบจะไม่พอ  ก็ต้องทำเงินเดือนจ่ายเจ้าของร้านและเอาเงินนั้นมาจ่ายพนักงานเงินสด  สาเหตุหลักคือน้องสาวจะรู้จุดนี้ และจะเก็บเงินสดแยกไว้ เพื่อที่ไว้จ่ายกลุ่มนั้น.

ต่อมาพี่สาวเจ้าของเงิน มาอเมริกา หวังว่าจะมาเปลี่ยนวีซ่าลงทุน แต่ไม่ทัน ช่วงอยู่ ได้ หกเดือน ก็บริหารร้าน และก็เกิดการสงสัยน้องโกง กรูแหง  และก็มีกลุ่มคนไทยที่นี่ คอยเสี้ยมสารพัด ฟังสารพัด  จนน้องกลายเป็นคนเลว  (คาดว่าคนไทยคงเห็นน้องเก็บเงินสดตลอด แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้สำหรับจ่ายพวกคุณๆ นะแหละ)  ไปฟ้องคนพี่ พี่ฉุนมาก ตัดพี่ตัดน้อง สารพัด  คนเป็นน้อง เนื้อไม่ได้กิน กระดูไม่ได้รอง  มีชื่อในกิจการทุกอย่าง เอาละหว่า ตูจะออกมาทำไงเนี่ย ไปหาทนาย ร่างจดหมายลาออกหมดจากบริษัทก็หมดไปเกือบ หมื่นเหรียญ  นี่นะบทเรียนราคาหมื่น  แถม ไม่มองหน้าพี่น้องกันอีก

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การบริหารงานต้องชัดเจน และต้องเปิดอกคุยกัน ฟังความข้างเดียวไม่ดี  เสียกันไปหมด

พี่ลงทุนกับน้องที่อเมริกา พี่อีกคนอยู่ไทย พี่อีกคนอยู่อเมริกา 

พี่คนเจ้าของเงินมากสุดอยู่ไทย น้องคนที่บริหารลงแรง  พี่อีกคน แม่บ้าน ดูแลสามี  เรื่องของเรื่องคือ ร้านร่ำรวย ขยายกิจการ แต่พี่สาวที่ไทย ไม่ได้เงินเลย เจ้าของเงิน  พี่สาวแม่บ้านก็ไม่ได้เงินเลย นั่นก็เจ้าของเงิน  เกือบหย่ากับสามี เพราะว่ารักน้องมากถึงมากที่สุด  พี่คนโตจะขอวีซ่าลงทุน เอกสารต่างๆ ของกิจการก็ไม่มีให้พี่สาว  (เดาว่าระบบเงินสดล้วน ๆ เอามาปรุงเลย)  พอพี่สาวขอหลักฐานการขาย ต่าง ๆไม่มีประการเดียว  เพื่อตัดปัญหาพี่สาวที่อเมริกา ขอขายหุ้นให้น้องจัดการหมด  หรือซื้อหุ้นน้อง นับมูลค่าพอสมควรแบบพี่น้อง ไม่มีทุนที่จะจ่าย 

เรื่องจบลง(ไม่แน่ใจ) รู้แต่ล่าสุด พี่สาวตัดสินใจเดินออกมา ไม่น่าจะได้อะไรเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พี่น้องกันก็เถอะ เงินไม่เข้าใครออกใครสาไปหมด

กรณีนักลงทุนกับคนทำอาหาร

ฟังมาจากเจ้าตัวนักลงทุนเลย   ลงทุนไปเยอะแยะหมดไปแสนกว่า  เนื่องจากตัวเองไม่มีทักษะ  เลยอาศัยความสามารถเชฟใหญ่  เอาละหว่า ต้นทุนอาหารก็สูงมาก ควบคุมอะไรไม่ได้เลย  พูดไรมากไม่ได้ เดี๋ยวเชฟใหญ่ลาออก  นักลงทุนมีแต่จะเข้าเนื้อตลอดเพราะค่าเช่าแพง  (ตัวเองรวยด้วยคาดว่า)  ตัดสินใจ กลับไทยไปเลย เงินก็ไม่ได้คืนไร  ร้านก็คงให้เชฟใหญ่  ลืมเตือนนางให้ถอนชื่อออกให้หมด  ไม่งั้นเกิดเชฟใหญ่ ไปสร้างนี้ อยู่ไทยก็ถูกตาม แถมกลับเข้ามาไม่ได้อีก ถ้าเจอจะเตือนอีกรอบ

นักลงทุนกับหุ้นส่วนอเมริกัน

ฟังมาแต่จากนักลงทุน  ไม่ได้ฟังมาอีกฝ่ายนะคะ    กรณีนี้คือ นักลงทุน ทำงานแก็บออม สร้างตัวมาหวังว่าจะมาประสบความสำเร็จ รวยที่อเมริกา หรือได้ประสบการณ์ที่ดี  อยากเห็นงบการเงิน ผลกำไรขาดทุนร้าน อยากดูยอดขาย ร้านถึงไหน จ่ายไรไปบ้าง  ไม่เห็นฮะ  ถามผู้ร่วมหุ้นก็ไม่มีมีเอกสารอะไรให้ดูเลย  เขาเดาว่า คงใช้บัตรเครดิตของร้านใช้จ่ายส่วนตัวสารพัด อย่าง จนร้านไม่มีเงิน มีเท่าไรไปจ่ายหนี้กันไปหมด  จะได้ส่วนแบ่งผลกำไร นี่เหมือนฝันกลางวัน   เศร้าจับใจ คิดมาก เก็บเงินมาจะหมดไปแบบนี้รึ  จนสุดท้ายตัดสินใจขายหุ้นคืนกลับไทยแบบละมุนละไม  ไม่รู้ว่าจะได้กี่เหรียญขายหุ้นคืน

ลงทุนกับเพื่อน

มีสัญญาเรียบร้อย ดันเป็นภาษาไทยอีก  เพื่อนมีเครดิตดี  ลงเงินด้วย แต่ไม่มาทำงานที่ร้าน คนทำงานที่ร้าน ก็ลงทุนเท่ากัน  แต่ไม่ได้เงินเดือนฮะ  ผลกำไรแบ่งครึง  เอ ไมใช่สิ คนที่ไม่มาทำงานจะขอ 70 เปอรเซ็น เพราะฉันเซ็นสัญญาเช่า เอาละหว่า ตัวเองลงทุนเท่ากัน อีกคนทำงานไม่ได้เงินเดือน แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาเช่า เครดิตไม่ดี  ไม่ไหว (ใครไหวก็บ้าแล้ว ทำไปไม่ได้อะไร)  เลยขอถอนหุ้น เอาเงินคืน   ไม่ให้ค้า  บอกว่าฉันเซ็นสัญญาเช่า อยากได้ฟ้องเอา  ดู ๆ แล้ว ฟ้อง ไป ค่าทนายคงจะหมดไปพอดีกับเงินที่จะได้คืน   ไม่ได้ข้อสรุป  แต่คิดว่าคงจะลาจากกันละฉะนี้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สัญญาระหว่างกัน ต้องให้ทนายเป็นคนร่าง และทำตามความยุติธรรมต้องมีนะคะ

ลงทุนกับคนธรรมะธรรมโม

เรื่องมีอยู่ว่า ทั้งคู่รู้จักกันผ่านเพื่อน เพื่อนคนที่ทำงาน ไม่มีทุน  คนมีทุน มีงานประจำ  เห็นว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงจิตใจงดงามตามศาสนา เข้าวัดเข้าวา  จึงถอนเงิน รีไทมเม้นมาให้เกือบหมด จริง ๆ  (ตอนนี้คงสร้างใหม่อยู่ เพราะเงินก้อนที่ให้ไปก็เกือบหมดตัว)  คนลงทุนไม่ได้ทำงานก็อยากแบ่งผลกำไร  คนทำงาน ก็ได้เงินเดือนกินอยู่ที่ร้าน   ทำมาได้เกือบสองปี ถามหากำไรไม่เคยมี  กลายเป็นว่าคนทำร้าน เลย เอาเงินต้นคืนไปละกัน  (สงสัยเอาเงินต้นจากไหนมาคืนนักลงทุน ถ้าร้านไม่มีกำไร แอบบ งง ถ้าบอกว่าได้ค่าแรงก็ไม่ใช่ เพราะบอกว่าไม่ได้รับค่าแรง สงสัยเข้าไปอีก )  กำไรแบ่งครึ่ง คนหนึ่งลงทุน คหนึ่งลงแรง

สุดท้าย ท้ายสุด ต้องพยายามทุกวิธีทางอย่างน้อยได้เงินต้นคืน  (คงได้มังคะ เห็นเงียบๆ ไป ) ก็ดีกว่าสูญสิ้นไปหมด

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนธรรมะธรรมโม

ให้คนมีชื่อเสียงใช้ชื่อตัวเองในการจดทะเบียนธุรกิจ

สาเหตุจริง ๆ คืออะไรก็ไม่ทราบ  ไปลงทุนร่วมกับคนมีชื่อ แล้วใช้เฉพาะชื่อตัวเองในการจดทะเบียน  ในการลงทุนนั้น สามารถเพิ่มชื่อประธาน รองประธาน ได้สารพัด กรรมการ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวเลย  (คาดว่าคงไม่ทราบกันในจุดนี้)   ถึงได้ให้ใช้ชื่อ และลงทุนร่วมกัน  ต่อมาอีกฝ่ายเดินออกมาและยกกิจการให้อีกฝ่าย  คนเดินออกมา  ดัน ไม่ได้ถอนชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้ก่อตั้ง งานนี้ละสิ  หนี้ตามมาเยอะแยะ กิจการก็ปิดไป  ลืมไปว่า หนี้นะโอนกันไม่ได้ระหว่างกรรมการ เสตทจะตามล่าทุกคนที่มีชื่อด้วย  แม้ว่าจะร้างรามาแล้ว  พอตามคนที่เหลือไม่จ่าย ก็จะตามคนที่จ่ายได้    ขนาดมีการเจรจากับเสตท ขอแบ่งหนี้เป็นสามส่วนแล้ว จ่ายส่วนตัวเองแล้ว  อีกสองคนไม่จ่าย  เสตทยังมาตามตื้อ ให้อีกฝ่ายจายอีก  ไม่เคยจบสิ้น นี่คือจดทะเบียนในรูปบริษัทนะคะ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้ว่าจะทำธุรกิจในรุปกิจการ ถ้ามีการค้างภาษีอากร ทางรัฐบาลจะตามไปยังกรรมการผู้มีอำนาจทุกรายโดยไมม่มีข้อยกเว้น

สงสาร โรบินฮู๊ด เลยช่วยทำร้าน

เนื่องจากโรบินเคยทำงานในร้านขยันขันแข็งแรง จิตใจดี ไว้ใจมือขวาของนาย  ต่อมานายไม่ไหว ขอเลิกทำกิจการให้ ลูกน้องสารต่อ แต่คงไว้ชื่อนาย  นายใจดี น่ารักคาดว่า   ต่อมา เสตททวงหนี้ไปยังนาย บอกว่า ยูไม่จ่ายภาษีนะ เดือนโน่นนี่นั่น  เอาละหว่าไหน ลูกน้องตูจะจ่ายว่ะ  ทำไมผิดคำพูด  ค่าร้านก็ยังให้ผ่อน แถมผ่อนไม่หมดอีก  ทำไงได้ ชื่อเป็นเจ้าของกิจการ เลี่ยงไม่ได้ ต้องขอผ่อนจ่ายกับเสตทไป ค่าภาษีขายด้วย  ทำได้ไงน้อ ขายของไม่จ่ายภาษีขายให้กับเสตท ถุกประเมินด้วย คือไม่ได้ยื่นแบบแล้วเสตทใช้สถติติเดือนผ่านมาประเมิน กรรมจริงๆ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การช่วยเหลือมีน้ำใจนั้นดีมาก แต่ควรจะห่างๆ กับรัฐบาล ทั้งท้องถิ่นและ กรมสรรพากรอเมริกา  เพราะหนี้สินเหล่านี้ ประนีประนอมยากมาก และหนีก็ไม่ได้ต้องจ่ายไปให้หมด.

จบแค่นี้ก่อนยังมีอีกเยอะ เขียนช่วงทำงาน(อู้นะแหละ)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

จงใช้วิจารณาณในการอ่าน เรื่องที่เล่าอาจจะขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้  ไม่ได้ระบุชื่อ นาม และเจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลใด รัฐไหนทั้งนั้น

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

I owe the IRS but I can’t pay in full, what should I do?

I owe the IRS but I can’t pay in full, what should I do?

เป็นหนี้กรมสรรพากรอเมริกา ไม่สามารถจ่ายเต็ม ๆ ได้ ทำไงดี

ช่วงนี้มีส่วนใหญ่จะมาคนมาถามเรื่องหนี้ สารพัดหนี้กับรัฐบาล ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะว่ามีรายได้ แล้วรับเชคหรือเงินสด โดยหารู้ไม่ว่า คนที่จ่ายเงินให้นั้นดันออก 1099Mis สำหรับคนที่ไม่ใช่ลูกจ้างต่างๆ  ปกติ เขาจะออกใบนี้ให้เฉพาะบุคคลธรรมดานะคะ ไม่ใช่กิจการ เนื่องจากฏหมายบังคับว่า ถ้ากิจการใด ๆ ก็ตามจ่ายเงินให้บุคคลธรรดา จากการทำงานมากกว่า $600 ต่อปี ต้องออกเอกสารนี้ให้. 

มีบางกรณี ที่รับต่ำกว่านี้ ก็ไม่ต้องออกค่ะ  อาจจะเป็นกรณี ลูกจ้าง นายจ้างบอกเดี๋ยวฉันออก W2 ให้นะทำได้ไม่ถึงอาทิตย์ออกแระ นายจ้างหาเอกสารไม่เจอเลยไม่ได้ออกเอกสารไรให้เลย ลูกจ้างเผ่นก่อนก็มี. กรณีแบบนี้ นายจ้างไม่ได้ออกเอกสารให้ถือว่าไม่ผิดทั้งกรณี 1099Mis & W2 นะคะ.

ไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้ใครก็ตาม คุณควรจะรับผิดชอบหนี้นะคะ ยิ่งหนี้จาก กรมสรรพกรอเมริกา และหนี้ของรัฐต่าง ๆ นั้น คุณเป็นบุคคลล้มละลายหนี้นั้นก็ไม่ลบไปนะคะ ไม่เหมือนหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้าน พวกนี้ลบออกได้ค่ะ มีหนี้อีกตัวหนึ่งที่ลบไม่ได้คือ หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา  นอกเรื่องหนี้มากแล้ว มาดูว่า ถ้าคุณเป็นหนี้ IRS USA คุณจะทำไงได้บ้าง แบบว่าคุณไม่มีเงินจ่ายเป็นก้อน.  กรมสรรพากรอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่ใจดี มีเหตุผลมากกว่ารัฐแต่ละรัฐนะคะจากประสบการณ์ตรงเลยในการเจรจาพวกนี้สารพัดให้ลูกค้าเนี่ย บางรัฐนะเงิน ค่าปรับ $20 เหรียญยังไม่ลดให้เลย กรรมจริง ๆ . แย่ไปกว่านั้น ถ้ากิจการมีหนี้ แล้วปิดตัวไปเอง ไม่ได้ปิดกับเสตทเพราะหนี้ค้าง  เสตท หรือ ไออาเอส ตามทวงกับกรรมการคะ ไปไหนไม่รอดคะคุณ เจอมาหลายเคสมาก เกือบทุก สามเดือนด้วย.

เนื่องจากมีกฏหมายใหม่ ๆ มาเยอะมาก major tax law changes. คนส่วนใหญ่จะได้คืนจากการมีกฏหมายใหม่ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ต้องจ่ายเพิ่ม ฉะนั้น ลองเข้าไปดูที่เวบไซด์นะคะ ว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยไม๊ กรณีที่จ่ายภาษีไปน้อยมาก แล้วต้องจ่ายเพิ่มมากมาย.  waiver กฏหมายที่เกี่ยวข้องมีค่ะ และฟอรมที่ใช้คือ Form 2210, Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates and Trusts, and its instructions for details.

The IRS รณรงค์อย่างแรงให้ผู้เสียภาษี ยื่นแบบ ณ วันที่ 15 เมษายน  April 15 deadline ถึงแม้ว่ารู้ตัวเองว่าไม่มีปัญหาจ่ายก็ตาม. ทำไมเหรอค่ะ เพราะจะได้ป้องกัน ค่าปรับที่ไม่ได้ยื่นนะคะ อย่างต่ำไม่ได้ยื่นแบบก็ปาเข้าไป 250 เก็บเงินไว้กิน บัพเฟ่ หรือ ซื้อหุ้นดีกว่าค่ะ. เมื่อยื่นภาษีตรงเวลาแล้วไม่มีปัญญาจะจ่ายให้ทำตามนี้ค่ะ

การจ่ายหนี้ให้กับกรมสรรพากรอเมริกามีหลากหลายแบบนะคะ payment options:

 • IRS Direct Pay ให้หักบัญชีได้เลย ไม่มีค่าบริการ แต่คุณต้องมีเงินนะคะ ไม่งั้นค่าปรับแพงมาก.
 • Electronic Federal Tax Payment System, or จ่ายทางโทรศัพท์ได้ค่ะ โทรไปที่ IRS คุยกับเจ้าหน้าที่.
 • Debit or credit card payment.  จ่ายจากบัตรเครดิตเหมือนเราจ่ายซื้อของทั่วไปค่ะ ค่าธรรมเนียมก็ว่าไปนะคะ 2.75% – 5% แบบโหด ๆๆ จริงๆ แล้วดีกว่าปล่อยไว้ไม่จ่ายโดยเบี้ยปรับเงินเพิ่มทบต้นทบดอก ยื่นบุคคลล้มละลายก็ไม่จบ จ่ายจากบัตรเครดิต เป้นหนี้บัตรเครดิตไปเลย ได้ พ้อยด้วย ยื่นล้มละลายหนี้ก็หาย (เป็นการแนะนำที่แย่ แต่ดีกว่าปล่อยให้ IRS ทวงหนี้ยึดเงินในแบงค์ ขายทรัพย์สินทอดตลาด เสียค่าทนายสู้คดีกับไออาเอส น่าจะถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วยค่ะ.)
 • Check or money order จ่ายเชคโดยตรงไปที่ United States Treasury (or U.S. Treasury) ที่ศูนย์ หรือ เมลล์เอกสารไปได้ตามใบแจ้งหนี้ค่ะ.
 • Cash payments มีโปรแกรมนี้ด้วยนะคะ เพิ่งทราบเหมือนกัน แถมมีสถานที่ให้ด้วย PayNearMe location. Some restrictions apply. ห้ามส่งเงินใส่จดหมายเป็นอันขาดนะคะ.

มาเข้าหัวข้อจริง ๆ สักทีสำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ได้ ทำตามนี้ค่ะ:

 • Online Payment Agreement — ทำการผ่อนหนี้ออนไลน์ได้ค่ะ สำหรับคนที่เป็นหนี้ไม่เกิน $50,000 หนี้รวมดอกเบี้ยค่าปรับสารพัดนคะ ห้ามเกินยอดนี้.  สำหรับธุรกิจนะคะ ที่มีหนี้ไม่เกิน  $25,000 ก็ทำเรื่องออนไลน์ผ่อนได้เช่นกัน. การทำเรื่องผ่อนออนไลน์ ต้องทำระหว่างวันทำการค่ะ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์นะคะ agreements, are available Monday – Friday, 6 a.m. to 12:30 a.m.; Saturday, 6 a.m. to 10 p.m.; Sunday, 6 p.m. to midnight. ปล. เป็นเวลา ฝั่งตะวันออกนะคะ ก็กลุ่ม จอเจียร์ หลัก ๆ นะคะ เวลาแต่ละที่ไม่ตรงกันก็พึงดูเวลาด้วยนะคะ.
 • Installment Agreement — การทำเรื่องขอผ่อนแบบเป็นเอกสารฟอร์มเข้าไปสำหรับกลุ่มที่มีหนี้มากกว่า $50,000 (individual) $25,000 (for business). หนี้เป็นแสน ๆ ก็ผ่อนได้ค่ะ มีหนี้ขนาดนี้ กลุ่มไหนหว่า น่าสนใจ.
 • Delaying Collection สามารถคุยกับทาง กรมสรรพากรอเมริกาได้ถึงภาวะทางการเงินว่าไม่ไหว ขอหยุดผ่อนนี้แพลบ หรือขอเลื่อนเข้าไปได้  ให้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง  ที่แน่ ๆ ต้องมีหลักฐานแสดง เช่น ป่วย ตกงาน สารพัดค่ะ.
 • Offer in Compromise — กรณีแบบนี้คือ ขอลดหนี้ค่ะ ที่โฆษณา ดึงโครมครามนี่แหละค่ะ เข้าข่ายจุดนี้  ส่วนใหญ่ จะได้ลด อาจจะทั้งต้นดอก ด้วย ถ้าจนจริง ๆนะคะ การทำเรื่องพวกนี้ ถ้ามีทรัพย์สิน จะถูกนำมาพิจารณาหมดเลยค่ะ  เคยทำเคส ของคนเป็นตัวแทนขายบ้าง ช่วงเศรษฐิจ รุ่งเรือง รายได้ปีก็หลายแสนนะคะ ตอนนั้นแต่งงานด้วย ต่อมาเศรษฐกิจแย่ จ่ายหนี้ไม่หมด หนี้ค้างเยอะมาก ส่วนใหญ่กลุ่มเอเจ้นเป็นการทำงานอิสระคะ จะไม่ได้เสียภาษี ไว้เลย ต้องทยอยจ่าย คนมีเงินก็ใช้เยอะมือเติบ หามาเท่าไรใช้ไป มันก็หมดเนาะ  ใครมีนิสัยแบบนี้เตือนตัวเองด้วยนะคะ.  มาเข้าเรื่อง ต่อมาก็หย่าค่ะ หนี้สินเยอะมาก มาขอความช่วยเหลือเพราะรายได้ต่ำ  ทางคลีนิค มีทนายด้านภาษีที่เก่งมาก อาจารย์เราเอง ศรัทธามากที่สุด เราทีมงานก็ช่วยกันค่ะ  จากหนี้แสน  กว่านะคะ เหลือจ่ายเดือนละ 300 เวลา 3 ปีค่ะ ถ้าจ่ายได้หมด ทางรัฐบาลตัดหนี้ให้เลยค่ะ  ต้องมีระเบียบอย่างมาก และต้องจนจริงๆ  เจ้านี้จนค่ะ บ้านไม่มีต้องเช่า งานประจำก็ไม่มี ขายบ้านสามเดือนได้หลัง ให้คลิกไปที่ลิงค์สำหรับคนจนจริงและอยากทำเรื่องและศึกษาดู  คนทำเรื่องจะเป็น ทนาย CPA, EA ทำให้ได้ค่ะ Offer in Compromise Pre-Qualifier tool.

ไม่รู้ทำไม กรมสรรพากรอเมริกาคิดเหมือนเราเลย กับการมีหนี้ บัตรเครดิต หรือกู้มาใช้หนี้ กรมสรรพากร เพราะ ดูไปแล้ว ถูกกว่า ค่าปรบดอกเบี้ยเงินเพิ่ม  เราเคยทำเคสแบบ ทบต้น ทบดอกเลยค่ะ ระยะเวลา สามปี นึกสภาพดูเอาละกันนะคะ .  เสียน้อยเสียมาก เสียยาก เสียง่าย ถึงจะสะใจสำหรับคนที่เป็นศัตรูกับ IRS.

Warning: If you owe state taxes, you will have to contact individual department directly ประมาณว่าถ้าดันไปเป็นหนี้เสตท ต้องดูว่าหนี้ไหนด้วยนะคะ  หนี้แยกค่ะ เช่นภาษีขาย Sales taxes, withholding taxes เกี่ยวกับการจ้างงานค่ะ Income taxes บางรัฐจะมีพวกนี้ค่ะ มีค่าโน่นนี่นั่นสารพัด เช่น Washington State มีCity tax, business tax ไรไม่รู้สารพัด ภาษี รัฐนี้ไม่มีภาษี Income taxes., แต่ Sales Tax, city business taxes แพงมากมาย.ทุกรัฐมีระบบให้ผ่อนได้หมดค่ะ ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ บางที่ต้องกรอกฟอร์มทำเป็นหนังสือ แต่ส่วนใหญ่ รับผ่อนหนี้ทางโทรศัพท์ได้ด้วย เริดมาก  แต่งง ขอลดค่าปรับต้องทำเป็นหนังสือ งงเข้าไปอีก.

Comments from author:

เนื่องจากดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีงานประทำและถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย และยอมรับกรณีแบบนี้มานาน ว่าทำงานไปเถอะ ถึงบ้านมากกว่า 60% นี่ก็ดีใจแล้ว.  ภาษีที่เราต้องเสียนะคะ อย่างต่ำ social security & medicare 7.65%, state tax in Utah 5% flat rate ไม่บอกตัวเลขอัตรของ Federal withholding tax หรอก มันขึ้นอยู่กับการกรอก W4 ว่าระบุไปเท่าไร 0, higher withholding taxes., 4 lower withholding taxes ปลายปีมาก็จ่ายเท่ากันคะ ไม่แตกต่างอะไร จ่ายไว้น้อย ก็มาเสียเพิ่ม จ่ายไว้เยอะก็อาจจะไม่ต้องเสียเพิ่ม หรืออาจจะได้คืนบ้างตามระเบียบ. 

คนที่ไม่เคยทำงานแล้วเสียภาษี จะตกใจ เอ้ย ทำไมเสียเยอะขนาดนี้ มีเพื่อนฝรั่งค่ะ สนิทกันด้วย เขาไม่มีความเชื่อว่ารัฐบาลควรจัดเก็บภาษี ฮีพูดน่าฟังนะคะ ปีหนึ่งฮีจ่ายภาษี $22,000 ฮีบอกว่ายูไม่เสียดายเหรอแหวน ถ้ายูจ่ายขนาดนี้  เราก็ไม่ตอบ เพราะเราทยอยจ่ายทุกเดือนจะได้ไม่หนัก และก็เป็นหน้าที่ของปถุชนที่ทำงานแล้วก็ต้องมีจ่ายภาษีบ้าง แม้ว่าจะไม่ครบถ้วนก็จ่าย  คนที่บ่นฮีก็จ่ายเต็ม ๆ นะแหละคะ ลูกก็ไม่มี มีแต่เมีย ต่างคนทำงานรายได้ก็ปาเข้าไปเท่าไรไม่รู้

อยากประหยัดภาษีให้ย้ายไปรัฐที่ไม่มีภาษีของเสตท เช่น Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington and Wyoming. Residents of New Hampshire and Tennessee  วอชิงตันเสตท เท็กซัส เนวาด้า ฟอริด้า เทนเนสซี่ อลาสก้า เซ้าดาโกต้า (ไม่รู้เขียนถูกเปล่า).

แต่รัฐที่ไม่มีภาษีเสตท ภาษีบ้านจะแพงหน่อยนะคะ ก็คำนวณเทียบกันดูละกันอันไหนดีกว่า  รัฐจ่ายภาษีแพงเช่น แคลิฟอเนียก็ สวัสดิการให้คนจนจริง ไม่จนจริง (แบบเจ้าของกิจการ ขับเบ๊นส์ ขอสวัสดิการ) ก็มีเรื่อยๆ ให้เห็นนะคะ. รัฐเสียภาษีแพง คนก็อยากย้ายไปเนาะ เพราะงานเยอะ คนเยอะ ธุรกิจเล็ก ๆ ก็ชอบไปทำที่นั่น. ส่วนเราทำงานให้กับลูกค้ารัฐใหญ่ เช่นแคลิฟอเนีย ฟอริด้า นิวยอรคพอสมควร จากไม่รู้เรื่องไร จนกลายเป็นรัฐที่ตัวเองอยู่เลยว่างั้น.

อุ๊บ ลืมเตือนเรื่องหนี้กับเสตท ว่าลักษณะเดียวกับทางกรมสรรพากร อเมริกา ค่าปรับเงินเพิ่มหนักมากค่ะ มีกำลังหาวิธีขอลดดอกเบี้ยค่าปรับให้ลูกค้าอยู่ค่ะ ไม่รู้จะออกมาในรูปไหน แต่ละเสตท ระเบียบจะซ่อนไว้เยอะไม่เหมือน IRS ระเบียบมีไหวให้หรา ๆ หาๆ ที่ไหนก็เจอ.

ที่มา                   :  IR-2019-15, February 13, 2019

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกรที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Friday, February 15th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**