3 healthy habits for health savings accounts

3 healthy habits for health savings accounts

สิ่งที่ควรทำสามประการสำหรับการออมในโปรแกรม HSA

การออมแบบ Health Savings Accounts (HSA) คือหนึ่งในการออมที่ดีที่สุดในอเมริกา เงินที่งอกเงยขึ้นมาจากการออมนั้นจะไม่มีภาษีเลยถ้านำไปจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าพบแพทย์.  แต่การที่คุณจะมีได้สิทธิออมเข้ากองทุนนี้ได้ ต้องมีนายจ้างสนับสนุน  กลุ่มพนักงานบริษัทหรือทำงานที่ได้รับเงินเดือน นายจ้างมีประกันสุขภาพให้ นายจ้างจะมีแผนประกันสุขภาพให้เลือก.  กลุ่ม high deductible (หรือกลุ่มจ่ายพรีเมี่ยมประกันแบบน้อย) เท่านั้นที่จะเงินนำส่งเข้ากองทุนนี้ได้.  สำหรับกลุ่มที่เลือกแบบ low deductible (กลุ่มนี้จะจ่ายพรีเมี่ยมประกันสุขภาพแพง) จะไม่ใด้สิทธิ HSA แต่จะได้ได้สิทธิ Flexible Spending Account (FSA).  เคยเขียนไปเมื่อปีสองปีก่อนค่ะว่าแบบไหนจะดีและเหมาะสำหรับเราเอง.  บทความนี้ดึงมาจาก Fidelity ตรงค่ะ สรุปให้คร่าวๆ และตัดที่ยาวๆ ออก และมีลิงค์ให้อ่านฉบับภาษาอังกฤษตรงจากเวบไซด์ค่ะ.

Key takeaways บทสรุปคร่าว ๆ

Health savings accounts (HSAs) offer a number of benefits: not only spending for the short term, but also saving for longer-term qualified medical expenses, including those in retirement. มีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการออมเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา.

Unlike health flexible spending accounts (FSAs), HSAs are not subject to the “use-it-or-lose-it” rule. Any unused funds may be used to pay for future qualified medical expenses. ไม่เหมือนกับ FSA ที่หมด คือ FSA นี่ต้องใช้ในเมษายนปีถัดไป ตัวอย่างนะคะ FSA 4000 ปี 2020 ต้องใช้ให้หมดปี 2021 within April 15. แต่ HSA นั้นมันยกต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีหมดอายุค่ะ. คือคุณเอาไปใช้ได้ในอนาคตได้สบาย

You can also use your HSA to pay for COBRA and certain Medicare premiums as well as long-term care insurance. กรณีตกงานนายจ้างเดิมจะเสนอให้จ่ายประกันสุขภาพเองในโปรแกรม COBRA จ่ายเองหมด เงิน fund of HSA สามารถเอามาจ่ายได้ค่ะ หรือเอาไปจ่ายค่าประกันสุขภาพตามแผน long term care insurance ได้อีกด้วย.

นายจ้างเสนอให้ลูกจ้างเลือก (HDHPs) กับ HSAs. ถ้านายจ้างมีเสนอให้ก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งค่ะ HSA ก็แบบแรกค่ะ ให้นายจ้างหักเงินทุกเดือนเข้ากองทุนเราเองเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล.

Tip: If you are already enrolled in an HSA-qualified health plan, but do not have an HSA to which your employer is making contributions, consider opening a Fidelity HSA®. (Since HSAs are portable, you can transfer account balances in HSAs from any of your previous employers to a Fidelity HSA.)  อันนี้ เฟรดเดลลิตี้เขาก็โฆษณาเนาะ ถ้าคุณสมัครกับนายจ้าง แล้วนายจ้างไม่สมทบ คุณก็เลือกเปิดกับเขาได้ค่ะ. ที่สำคัญถ้าคุณออกจากงานก็สามารถเปิดบัญชีแล้วโอนมาไว้กับเขาได้เช่นเดียวกัน.  ค่ายอื่นๆ น่าจะมีด้วยค่ะ ลองศึกษาดูรักใครชอบใครก็เลือกกันไปค่ะ.

HSAs: The basics ความรู้ทั่วไป

HSAs are accounts that work in conjunction with an HSA-eligible health plan to allow employees to cover qualified medical expenses. If you put money in an HSA and use that money to pay for a doctor visit or another qualified medical expense anytime now or in the future, you’ll never pay federal taxes on that money. And although state taxation may vary, most states follow the federal tax law. โปรมแกรมที่รัฐออกมาเพื่อให้ลูกจ้างสะสมเงินไว้ใข้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะไม่หมดอายุ และไม่เสียภาษีใด ทั้งเสตทและกับรัฐบาลกลาง.

The IRS maximum annual contribution limit for HSAs in 2020 is $3,600 for those individuals electing single coverage under an HDHP and $7,200 for those electing family coverage. Individuals aged 55 and older in the calendar year may contribute an additional $1,000 (this applies to both single and family HDHP coverage). Family coverage includes any level of coverage other than self-only coverage, if offered by the employer. ในแต่ละปีทางกรมสรรพากรอเมริกาจะมีข้อกำหนดว่าฝากเงินเข้ากองทุนนี้ได้ไม่เกินปีละเท่าไร  อย่างปี นี้ฝากเข้าเต็มที่ได้ที่ $3600 ต่อคนและต่อครอบครัวที่ 7200 ต่อปี. สำหรับ คนที่อายุมากกว่า 55 ก็สามารถฝากเพิ่มได้อีก 1000 ไปเลยงานนี้.  ทั้งนี้ต้องดูแผนที่นายจ้างเสนอด้วยเพราะมีทั้งครอบครัวและเฉพาะพนักงาน ถ้าครอบคลุมครอบครัวก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกๆ ได้ตามปกติ.

3 healthy HSA habits  สามข้อหลัก ๆ ที่ควรทำ

1.) Cover anticipated out-of-pocket health care costs คุ้นๆ นะคะ คำนี้คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุมโดยประกัน แต่สามารถใช้เงินจากกองทุน นี้จ่ายออกไปได้.

อธิบายให้ฟังตามความเข้าใจคือ กลุ่มมีประกันก็ต้องมี co pay เงินนี้เอามาจ่ายได้  หรือ นอนโรงพยาบาล ต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายพันก็เอาเงินนี้มาจ่ายออกได้  บางประกันครอบคลุมทั้งหมดแต่สำหรับ high deductible จะไม่ค่อยครอบคลุมเหมือนกับ low deductible ก็ยังมีค่ะ.  เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน ประกันจ่ายไม่หมดก็เอาเงินนี้มาจ่ายได้.

วางแผนไว้สำหรับครอบครัวค่ะว่าปีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายจุดนี้เท่าไร ดูได้จากสถิติปีก่อน ถึงบอกพยายามจ่ายจากบัตรเครดิตค่ะ เข้ากลับไปดึงรายการได้หมด.

2. Take advantage of available employer contributions ถ้านายจ้างจ่ายสมทบให้ให้รีบจัดค่ะ


ปีที่ผ่านมาตามสถิติที่ทาง Fidelity เก็บนั้นนายจ้างมีจ่ายสมทบให้ถึง $880 ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับกิจการ. In 2019, 27% of all HSA dollars contributed to an HSA account came from an employer. The average employer contribution was $880.3

3. Save and invest for future qualified medical expenses  ออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้ค่ะ


สรุปให้คร่าวๆ คือคนกองทุนนี้ จะยกยอดต่อไปแบบไม่หมดอายุค่ะ คุณถึงสามารถใช้ในอนาคตได้ โดยเฉพาะถ้าเงินนี้เอาไปลงทุนก็มีเงินเพิ่มมาอีก และไม่มีภาษีด้วย ข้อแม้คือต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล.

เยอะนะคะ บางคนมีกองทุนนี้ถึง $295,000 นี้เลย คงจะลงทุนเก่งนะ.

4 ways to use your HSA in retirement  การใช้เงินกองทุนในวัยเกษียณ

แน่นอนค่ะ ว่าใช้ในค่ารักษาพยาบาลค่าหมอได้ทุกรณี หลังจากเกษียณ:6

1. Help bridge to Medicare
If you retired prior to age 65, you may still need health care coverage to help you bridge the gap to Medicare eligibility at 65. Generally, HSAs cannot be used to pay private health insurance premiums, but there are 2 exceptions: paying for health care coverage purchased through an employer-sponsored plan under COBRA, and paying premiums while receiving unemployment compensation. This is true at any age, but may be helpful if you lose your job or decide to stop working before turning 65. อันนี้ต้องระวังด้วยถ้าอายุ หกสิบห้าเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าประกันของเอกชนไมได้เลย มีข้อยกเว้นคือตกงานเอาไปจ่ายประกันช่วงตกงาน ช่วงหางานใหม่

2. Cover Medicare premiums จ่ายเมดิแคร์พรีเมี่ยมได้
You can use your HSA to pay certain Medicare expenses, including premiums for Part B and Part D prescription-drug coverage, but not supplemental (Medigap) policy premiums. For retirees over age 65 who have employer-sponsored health coverage, an HSA can be used to pay your share of those costs as well. เงินกองทุนนี้ช่วยได้เยอค่ะเอาไปจ่าย Part B, D, Drug

3. Long-term care expenses ค่าประกันตามแผน ระยะยาว
Your HSA can be used to cover part of the cost for a “tax-qualified” long-term care insurance policy.7 You can do this at any age, but the amount you can use increases as you get older.

4. Pay everyday expenses เอาไปใช้จ่ายทำอะไรก็ได้ แค่ต้องเสียภาษีเท่านั้นเอง
After age 65, there is no penalty if you use HSA money for anything other than health care. But you will have to pay income tax, similar to pre-tax withdrawals from your 401(k).

Tip: Generally, a person approaching retirement and planning to use their HSA for retirement medical expenses should consider investing somewhat less aggressively than they do for other retirement assets, given the shorter investment horizon for HSAs.

Summary

อย่าลืมนะคะ ใครยังไม่มีกองทุนนี้ ถ้ามีโอกาสให้จัดการไปค่ะ มันสามารถโอนมาบริหารเองได้. ไม่ใช้เมื่อยามนี้ก็ใช้ได้ยามชรา

Remember, if you have a Fidelity employer-sponsored HSA, you can log into NetBenefits® to access your account, pay medical bills, make investment decisions, and more.

*

Comments from author:

*

Health Saving Accounts ถือเป็นการออมเพื่ออนาคตที่ดีมากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคภัยไข้เจ็บต้องหาหมอประจำ อาจจะเพราะมีโรคที่ติดตัวมาแต่เกิด ซึ่งไม่สามารถเลี่ยงได้ แต่ทำให้เบาบางลงได้. บางกรณีคนมีโรคดูแลสุขภาพ โรคภัยก็หายไปก็มีค่ะ. บางกลุ่มตอนหนุ่มสาวสุขภาพร่างกายแข็งแรง  พอชรา โรคมาถามหาตลอด เนื่องจากขยันในการสร้างโรคให้ตนเอง ทั้งพฤติกรรมการกินที่ไม่รักษาสุขภาพ การไม่ออกกำลังกาย การไม่ควบคุมน้ำหนัก. 

ตอนนี้ดิฉันก็ยังทำงานประจำค่ะ แต่ใช้แบบ low deductible และมี FSA ไม่ได้ใช้ โครงการ HSA เพราะ มี สามี สว. และตัวเองก็กันไว้ก่อนค่ะ เพราะต้องตรวจร่างกายประจำ จริงๆ. ถ้ายกเลิกงานประจำ ซื้อประกันเองก็ยังคงใช้แผนเดิม. การพิจารณาใช้ไหน ให้ดูจากประวัติสุขภาพของแต่ละครอบครัวค่ะ  ถ้าประวัติไม่มีโรคภัยตายช้า ก็เหมาะสำหรับ HSA เลยค่ะ.  คนที่สามวันดีสี่วันไข้ก็ควรพิจารณาอีกแบบค่ะ เพราะ ประกันจะครอบคลุมเยอะจ่ายน้อย  ประกันแต่ละปีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้วางแผนค่ะ  บางคนกำลังมีลูกก็ควรเลือกแบบ low deductible น่าจะถูกกว่า(ปกติค่าคลอดจะแพง) หรือไม่ ปีต่อไปค่อยเอาแบบ high deductible ไป.

อโรคยา ประมาลาภา ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ

ที่มา                     :   fidelity; 3 healthy habits for health savings account  

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Friday, November 20th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

J1 Work & Travel visa’s holders are not eligible for EIP Program

J1 Work & Travel visa’s holders are not eligible for EIP Program

ผู้ถือวีซ่า J1 Work & Travel ไม่มีคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือ $1,200 จากรัฐบาลอเมริกา

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักวีซ่าประเภท J1 ก่อนนะคะ วีซ่าประเภทนี้คือวีซ่าชั่วคราว กลุ่มคนไทยรู้จักกันมากค่ะ J1 Au pair, J1 Work and travel, and other J1 teacher.

Au pair กลุ่มที่มาทำงานดูแลเด็ก ๆ ค่ะ กลุ่มนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุด้วย และการยื่นแบบก็ใช้แบบเดียวกันกับ J1 Work and Travel

Social Security Number (SSN) เลขประจำตัวประกันสังคม

คนที่มาด้วยวีซ่าJ1 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Au pair or Work & Travel สามารถขอเลขประจำตัวได้ โดยติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านก่อนที่ I94 จะหมด ส่วนใหญ่อาทิตย์แรกที่มาถึงก็ทำเลข SSN กันแล้ว ถ้าไม่มีโควิดก็ใช้เวลาแค่ 2 weeks ก็น่าจะได้รับบัตร แต่ติดเรื่องที่ต้องทำการนัดกับสำนักงานประกันสังคมเห็นได้กันที่ 3-4 weeks ก็เกือบเดือนกว่าจะได้เลข.

Tax form ที่ถูกต้องคือ ฟอร์ม 1040NR แบบ non resident alien

แบบนี้ใช้สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เรสสิเด้นในทางภาษีอากรค่ะ

ทำว่าเรสสิเด้นในทางภาษีอาคารหลักการคร่าวๆ คืออยู่อเมริกามากกว่า 183 days. หรือเคยอยู่อเมริการะยะเวลาห้าปีผ่านมา 183 วันจะมีการนับวันอยู่ค่ะ.

ตามที่เห็นส่วนใหญ่ น้อง ๆ ที่มาด้วยวีซ่า J1 Work and Travel นั้น ไม่เคยมาอเมริกาค่ะ น้อง ๆ จะมาอยู่ทำงานช่วงหน้าร้อน มิถุนายนถึงสิงหาคม ไม่เกินระยะเวลาสี่เดือนตามหน้าวีซ่าที่ระบุให้มา

ข้อแตกต่างของฟอร์ม 1040NR vs 1040

ตามกฎหมายภาษีอากรของเมริกา การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา คนโสดจะได้รับค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนแบบมาตราฐานที่ $12,000/year สำหรับคู่สมรส $24,000/year อันนี้คือยอดนิ่ง ๆ แต่รัฐเพิ่มให้ทุกปีคะ เปลี่ยนแปลงไปทุกปี. 

คนต่างชาติจะไม่ได้สิทธิใช้ค่าใช้จ่ายมาตรฐานค่ะ ประมานว่ามีรายได้เท่าไรก็หักออกไปหมดเท่านั้น

Treaty exemption รายได้ที่ทางอเมริกากำหนดไว้ไม่ต้องมานำคำนวณภาษี

America and Thailand นั้นมีข้อกำหนดทางภาษีร่วมกันว่าด้วยรายได้บางประเภทจะได้รับยกเว้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า และวีซ่านั้นมาทำงานให้หน่วยงานไหน เช่นถ้าหน่วยงานรัฐบาล ก็จะได้รับยกเว้นมากหน่อย ขึ้นอยู่กับวีซ่าประเภทไหน J1 มีหลายแบบ ไม่ใช่แค่ Work and travel, au pair มีทั้งครูที่มาสอนนักเรียนในอเมริกา มีซ่านาน 2 – 5 years ก็มีค่ะ สำหรับครูที่สนใจจะมาสอนด้วยโครงการนี้ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปค่ะ จะมาอเมริกาภาษาอังกฤษต้องได้ และหาติดต่อโรงเรียนที่จะมาสอนได้นะคะ. ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ ไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ เรื่องนี้ แค่เล่า สู่กันฟังค่ะ  ปล. ตอนนี้ วีซ่าประเภท เจ ถูกระงับอยู่ค่ะ คงทำอะไรไม่ได้มากมาย ก็คอยดูตามข่าวนโยบายรัฐบาลนะคะ.

สรุปนะคะ น้อง J-1 work and travel ให้ใช้ $3,000 Treaty exemption per Treaty Article Citation 22(1)

ตัวอย่างการกรอกแบบ 1040NR and related forms

Economic Impact Payment (EIP) เงินช่วยเหลือให้กับประชาชนอเมริกา

เนื่องจากโรคระบาดทางรัฐบาลจึงมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือแค่ชาวอเมริกัน คนมีใบเขียว คนที่มีวีซ่าทำงานตามกฎหมาย คนละ $1200/person สำหรับเด็ก ๆ อายุไม่เกิน 17 years old ก็ได้คนละ $500. บางครอบครัวอาจจะไม่ได้ถ้ามีรายได้สูง มีข้อกำหนดแยกอออกมา คร่าวๆ ก็ถ้ารายได้มากกว่า $200,000/year/family ก็ไม่ได้อะไร. เงินนี้ออกมาให้กับกลุ่มรายได้ปานกลางถึงต่ำค่ะ.

รัฐบาลใช้ข้อมูลการยื่นแบบปี 2018 and 2019 ในการส่งเงินให้ความช่วยเหลือ. ช่วงที่มีการจ่ายเงิน หลายรายก็ยังไม่ได้ยื่นแบบปี 2019 รัฐบาลเลื่อนกาจ่ายเงินออกไปถึง กลางเดือนกรกฎาคม และ ถึงกลางเดือนตุลาคม ถ้ามีการทำการแจ้งถึงการต้องการยื่นแบบล่าช้า.

บางรายแม้ว่าจะยื่นแบบเข้าไปก็ยังไม่ได้รับเงิน ทางรัฐบาลก็ให้รอรอบปีภาษี 2020 ที่จะยื่นภายในปี 2021 ก็ดูกันต่อไปค่ะ.

คนอยู่ต่างประเทศก็ได้เงินคะถ้ามีการยื่นแบบ 1040 year 2018 to 2019

คนไม่ได้ยื่นแบบก็ได้เงินค่ะแต่ต้องลงทะเบียน หรือคนรับสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมก็ได้เงินเช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้ยื่นแบบและไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ.

J-1 is not eligible for EIP วีซ่าประเภท เจ ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

กฎหมายได้เขียนออกมาชัดเจนมากว่า คนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นต้องไม่ใช่กลุ่มที่ยื่นแบบ 1040NR คือกลุ่ม Visa J, Visa F กลุ่มนี้ไม่มีคุณสมบัติ ค่ะ มีข้อยกเว้นกลุ่ม F visa ที่อยู่อเมริกานานกว่า ห้าปี จะได้สิทธิเช่นกันกลุ่มนี้อาจจะมาทำงานวิจัย ฝึกงานต่าง ๆ ค่ะ.

สำหรับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือมีรับเชคจากไทยนั้น ให้กลับไปดูแบบค่ะ คงต้องยืนแบบ 1040 ไปเหมือนประชากรที่นี่ แบบที่ถูกต้องคือ 1040NR นะคะ. ทำผิดก็ให้แก้ไข และคืนเงินนั้นมา ณ ปัจจุบันทางรัฐบาลกำลังทำการเรียกเก็บเงินคืน เพราะมีการจ่ายผิดพลาดมากมาย  มีการจ่ายเงินให้กับคนที่เสียชีวิต จ่ายให้กับคนที่ใช้วีซ่าผิดประเภท เพราะใช้แบบผิดประเภท.

Comments from author:

*

ทำไมคุณต้องใช้แบบให้ถูกต้องสำหรับกลุ่มวีซ่า J and F เพราอาจจะมีผลต่อการขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ ในอนาคต การใช้แบบที่ผิด ก็เหมือนกับการไม่ได้ยื่นแบบค่ะ.

เมื่อเดือนที่แล้ว มีน้องมาด้วยวีซ่า เจ ได้รีวิวถึงรายได้ที่มากมายภายในระยะเวลาอันนั้น ความเป็นไปได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ค่ะ.  แต่ความจริงที่น้องคนนั้นต้องทำคือต้องยื่นแบบภาษี 1040NR เข้าไปภายในวันที่ 15 April 2021 มีแบบตัวอย่างให้ดูค่ะ.

Your income in USA is subjected to taxes

ที่มา                  :        IRS J-1 Visa (Exchange visitors) USCIS J-1

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Sunday, November 15th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

* Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Start online business เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

Start online business เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

รู้ก่อนว่าทำอะไรขายอะไร  การขายบางประเภทเช่นอาหาร ต้องได้รับใบอนุญาตเรื่องความสะอาดจากเค้าตี้ ครัวต้องได้รับมาตราฐาน

ขายของออนไลน์ผ่านอเมซอน Amazon.com or other platforms  ซื้อมาขายไป ขายหลายๆ รัฐ อเมซอนนำส่งภาษีขายให้

ขายเอง ไม่ผ่านอเมซอน ต้องเรียกเก็บภาษีขายนำส่งให้กับรัฐที่ขาย

ลงทะเบียนขอเลขภาษีขาย seller permit ของแต่ละเสตท และเลือกโปรแกรมที่คำนวณภาษีขายให้ได้ทุกรัฐ และนำส่งภาษีให้ด้วยจะสะดวกมาก

Brand name sales การขายสินค้าที่มีชื่อเสียง

Be cautious about copy right products ระวังเรื่องลิขสิทธิ์

การขายแบรนด์ดัง เช่น Coach, Louis และยี่ห้องมีชื่ออื่น ๆ กลุ่มนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ

ถ้าทำมาซื้อขายเองไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างมากมาย  ไม่ใช่แค่กระเป๋า รองเท้า แต่รวมถึงหนังสืออ่าน รูปภาพ อะไรก็ตามที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ ล้วนแล้วแต่ได้รับการครุ้มครอง.

Pre order sales การรับคำสั่งซื้อมาก่อนแล้วถึงซื้อของส่งไป

กลุ่มนี้ เงินอาจจะไม่วิ่งเข้ามาอเมริกาหรือวิ่งเข้ามาน้อยมาก

แต่มีการใช้จ่ายในอเมริกา จากบัตรเครดิตจากบัญชีส่วนตัว

การซื้อขายมียอดมากกว่า $10,000 ของแต่ละแบรนด์ จะมีการรายงานนั้นไปยัง IRS แล้วข้อมูลนี้ก็จะไปเชื่อโยงกันกับข้อมูลการยื่นภาษีของคุณ.

พึงระวังค่ะ เงินบัญชีเข้าออกเยอะแยะ แต่ไม่มีธุรกิจ ธนาคารอาจจะยึดเงินนั้น จนกว่าคุณจะมีเอกสารว่าทำธุรกิจ

การขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับ FDA approval

การขายพวกอาหารการกินต่าง ๆ นั้น ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการอนุมัติจาก Food and Drug Administration (FDA) ยัง.  ถ้ายังก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งการนำเข้าสินค้าก็ต้องมี import license หรือมีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ .

การจดทะเบียนบริษัท business formation

ทำได้กับรัฐที่อยู่อาศัย ถ้ามีหุ้นส่วนมากกว่า สองคนขึ้นไปให้ใช้ทนายความ

หรือไม่ได้จดรูปแบบบริษัททำแค่ขอทะเบียนการค้า business license from City เนื่องจากยังไม่โต ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นทำเป็นรูปแบบ

การยื่นแบบภาษี Business tax return

ถ้าไม่ได้ทำในรูปแบบบริษัท หรือ LLC เจ้าของคนเดียว จะยื่นแบบ Schedule C in form 1040

LLC  ยื่นภาษีธุรกิจแยกจากบคคล Form 1065

S Corp  Form 1120S

Corp  Form 1120

Tax professionals นักภาษีมืออาชีพ ที่มีลายเซ่นในการทำภาษี

เพราะว่าคนเหล่านั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ มารยาทของนักภาษีเช่น

รับผิดชอบความถูกต้องของการทำภาษี การชี้แจงเมื่อมีปัญหา (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ปล. นักภาษีไม่มีหน้าที่ตามภาษีที่จะต้องได้คืนค่ะ  ยกเว้นแต่ได้ตกลงกันไว้ตอนทำภาษี มีการคิดค่าชัวโมงตามแยก  อีกอย่าง ภาษีคืนช้าเร็วไม่ได้ขึ้นอย่กับคนทำภาษี ขึ้นอยู่กับการทำงานของ IRS และความถูกต้อง พร้อมทั้งประวัติของผู้เสียภาษีเอง

Comments from author:

*

การทำธุรกิจออนไลน์เป็นที่นิยมและถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำค่ะ มีเริ่มต้นตั้งแต่จำนวนเล็ก ๆ จนขยายเติบโตยอดขายเป็น ล้านเหรียญก็มี ธุรกิจออนไลน์ใช้เวลาในการเติบโต การลองผิดลองถูก  ถ้าจับธุรกิจที่ติดตลาดได้ก็ประสบความสำเร็จค่ะ ทางเรามีการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจเหล่านี้ค่ะ มีทั้งมีผลกำไรและไม่มีผลกำไร.

สิ่งที่ต้องระวังคือต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอเมริกาและตามระเบียบของรัฐที่ทำธุรกิจอยู่ค่ะ. ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทระเบียบอาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะ.

ตอนนี้ที่เห็นเจอปัญหากันคือกลุ่มขายของมีแบรนด์ที่ไมได้เป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ รังได้ไม่คุ้มเสียนะคะ เพราะ ถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องจะหนักมาก กว่าจะมีการประนีประนอมอมความกันคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะ.

if you do not start, you will not know what you are capable of doing  ถ้าคุณไม่เริ่มเลย แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคุณมีความสามารถในการทำสิ่งใดบ้าง

ที่มา                  :   Direct experiences form providing services to clients

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Saturday, October 24th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

* Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Life insurance and saving

Life insurance and saving

ประกันชีวิตและการออม

การออมมีหลายรูปแบบ เช่น ฝากเก็บไว้ในธนาคาร ลงทุนในหุ้น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อทอง ซื้อทรัพย์สินอื่นๆ เก็บไว้ เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ.  ออมอย่างไรก็ได้ค่ะ ออมสิ่งที่คุณถนัด แล้วเสียภาษีให้น้อยที่สุด นี่คือการออมที่ดีค่ะ. การออมที่พวกเรารู้จักกันดีและได้ประโยชน์ทางภาษีอากรคือ IRA ทั้งรูปแบบหลังหักภาษี Roth IRA และก่อนหักภาษี Traditional IRA. วันนี้เรามาคุยเรื่องการออมอีกแบบค่ะ บางกลุ่มจะมีออมทุกแบบ บางกลุ่มมีแค่แบบสองแบบ เช่นแบบนี้ค่ะ

Life Insurance การออมแบบประกันชีวิต

การออมมีหลากหลายรูปแบบมาก มีทั้งออมไปด้วยเก็บเงินไปด้วย ออมแล้วทยอยรับเป็นงวด ๆ ก็ได้.  ในฐานะนักภาษี เราจะคุยเรื่องการออมที่ไม่มีภาษีค่ะ.

ดึงข้อสอบถามมาจากเวบไซด์ของกรมสรรพากรอเมริกาค่ะ

Do I report proceeds paid under a life insurance contract as taxable income? ฉันต้องจ่ายภาษีไม๊สำหรับเงินที่ได้รับจากคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วฉันเป็นคนรับผลประโยชน์ (แปลให้แบบตามความเข้าใจค่ะ)

Answer

Generally, life insurance proceeds you receive as a beneficiary due to the death of the insured person, aren’t includable in gross income and you don’t have to report them. โดยทั่วไปเงินที่คุณได้รับจากคนที่เขาเสียชีวิตนั้น ไม่มีภาษีอากรและไม่ต้องรายงานค่ะ. บางรายเป็นล้าน บางรายก็หลายแสนค่ะ กลุ่มลูกค้าเราที่สามีเสียก็มีกันหลายแสนแบบไม่ต้องเสียภาษีค่ะ.

However, any interest you receive is taxable and you should report it as interest received. See Topic 403 for more information about interest. แต่ถ้าเงินนั้นมีดอกเบี้ยมาด้วย จะต้องเสียภาษีคะ ให้สังเกตุจากบริษัทที่จ่ายเงินประกัน จะมีการออกรายงานมาให้ค่ะ.

If the policy was transferred to you for cash or other valuable consideration, the exclusion for the proceeds is limited to the sum of the consideration you paid, additional premiums you paid, and certain other amounts. There are some exceptions to this rule. Generally, you report the taxable amount based on the type of income document you receive, such as a Form 1099-INT or Form 1099-R. For additional information, see Publication 525, Taxable and Nontaxable Income. ถ้ากรมธรรมนั้นได้ส่งต่อมายังคุณก็อาจจะมีภาษี แต่เงินทีคุณได้จ่ายออกไป จะไม่มีภาษี เงินต้น พรีเมี่ยมต่างๆ แล้ว โอนมายังคุณจะได้รับยกเว้น.  ส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ค่ะ ที่มีการโอนผ่าน policy ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.  สำคัญที่สุดคือคุณมีเอกสารต่างๆ จากบริษัทประกัน ว่าจะต้องรายงานไม๊  ถ้าได้เอกสารมามีหน้าที่กรอกค่ะ ในฟอร์มจะระบุว่าประเภทไหนต้องมีภาษีบ้างค่ะ. อีกอย่างประกันนั้นซับซ้อนค่ะ ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.

Group-Term Life Insurance ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ประกันหมู่ก็มีหลักเกณฑ์ทีต้องผ่านก่อนถึงได้รับยกเว้นค่ะ โดยทั่วไปเงินประกันที่ $50,000 จะได้รับยกเว้น แต่ต้องผ่านเกณฑ์ของนายจ้าง   สำหรับนายจ้าง ทำทำประกันหมู่ให้พนักงานนั้นก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ปกติค่ะ. ลองคุยกันกับคนขายประกันค่ะ เขาจะมีแผนให้เลือกมากมาย.

Life insurance is not deductible on your personal taxes.

ค่าพรีเมี่ยมไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้สำหรับบุคคลธรรมดา

Life Insurance premium on trade or business เงินประกันชีวิตสำหรับเจ้าของกิจการและพนักงาน

อ้างอิงตาม § 1.264-1 Premiums on life insurance taken out in a trade or business.

การซื้อประกันชีวิตในทางธุรกิจนั้นภาพรวมค่าพรีเมี่ยมสามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ แต่ต้องถือเป็นรายได้ของพนักงานตามหลักภาษีอากรคือ Employee benefit. กฏหมายภาษีทีอ้างอิงใน ย่อหน้าที่สอง or paragraph 2 นั้น ระบุตัวอย่างให้เห็นว่า ธุรกิจห้างหุ้นส่วน ตีความคือ SCopr, LLC, LLP หรือธุรกิจที่มีแต่สองคนขึ้นไป นั้นถ้ามีการซื้อประกันชีวิต เพื่อว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งจากไปกิจการจะได้รับเงินนั้นมาบริหารจัดการในธุรกิจต่อ.  ถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ คือเงินประกันชีวิตที่ได้รับจากการเสียชีวิต บริษัทได้รับและหรือบุคคลที่ได้รับ ในที่นี่เป็นหุ้นส่วนอีกคน จะไม่มีภาษี หรือ exclude from taxable income.  สิ่งที่ต้องระวังคือการซื้อประกันต้องปรึกษาจากตัวแทนด้านนี้และแผนที่ซื้อต้องสอดคล้องกับกฏหมายค่ะ.  สรุปนะคะ ธุรกิจที่มีการซื้อประกันชีวิต ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากากรเสียชีวิตจากพนักงานคนสำคัญ หุ้นส่วนธุรกิจ ถ้าเขาเหล่านั้นจากไปแล้วธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อได้ พรีเมี่ยมที่จ่ายก็นำมาใช้ในทางธุรกิจได้แต่ต้องถือเป็นรายได้พนักงาน.  แม้ว่าตัวอย่างจะระบุแค่หุ้นส่วน หรือ partnership ตามที่เราเห็นมีบริษัททั่วไปแบบคอรปอเรชั่นก็สามารถทำจุดนี้ได้ และครอปเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะ.

ซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีการโอนผลประโยชน์ไปยังทายาทของหุ้นส่วน แบบนี้ไม่ได้ค่ะ ตามที่กฏหมายภาษีอ้างไว้.

*

Comments from author:

*

การออมการลงทุนมีหลายแบบค่ะ การทำประกันชีวิตไม่ว่าจะรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียค่ะ. การลงทุนมีความเสี่ยงให้ศึกษาเยอะ ๆ และที่สำคัญจะใช้บริการคนทำประกันที่มีลายเซ่นและอธิบายให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมด้วยค่ะ.

“Hope you all live long and happy

ที่มา                     :   IRS life insurance, Group life insurance Cornell Law – taxes

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday, October 20th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Scholarship to children in Thailand

Thanks for supporting our business. Because of that, we are giving some scholarship to children in Thailand.

ขอบคุณที่มาใช้บริการของเราค่ะ. เพราะความกรุณาของทุกท่าน ทางเราได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆที่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามโรงเรียนเหมือนปีที่แล้วค่ะ


ทางเรามีความตั้งใจจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทุกปีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้ใจในบริการของเราค่ะ.

Businesses can file cash transaction reports electronically and in batches

Businesses can file cash transaction reports electronically and in batches

ธุรกิจสามารถรายงานรายได้เงินสดออนไลน์ได้แล้ว

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่สนใจด้านภาษีอากรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ภาษี ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณละคะ.  กรมสรรพากรอเมริกาหรือ IRS มีระเบียบใหม่ๆ มาได้ทุกวันคะ ถ้าใครลงทะเบียนรับข่าวสารจะได้รับตลอด  ดิฉันได้รับข่าวสารพวกนี้ทุกวันค่ะทั่งภาษีบุคคล ภาษีธุรกิจและทั่วไป.  ใครสนใจอาชีพนี้ควรจะลงทะเบียนนะคะ หรือใครสนใจเฉพาะจุดก็ลงทะเบียนรรับข่าวสารได้แล้วเลือกอ่านที่เราสนใจกันเท่านั้น. 

วันนี้มีข่าวสารเรื่องการรายงานเงินสดของกิจการที่มีมากกว่า $10,000 เหรียญค่ะ.  คนไทยเป็นเจ้าของกิจการเยอะค่ะ เช่นออนไลน ขายของ เจ้าของร้านอาหาร ต่างๆ ด้วย. บางกิจการรับเฉพาะเงินสด (ไม่มีในกลุ่มลูกค้าที่เราทำให้อยู่) แต่มีเงินสดรับมาบ้างประปายค่ะ เพราะลูกค้าบางกลุ่มก็จ่ายเงินสดให้กับกิจการ.  ส่วนใหญ่แล้วอัตราการรับเงินสดนั้นต่ามาก อาจจะแค่ 2 to 5% ของยอดรวมค่ะ.  ไม่ได้ลบภาษาอังกฤษนะคะ จะได้ให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาแรกอ่านด้วย โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่แต่งงานอเมริกันที่เขาพูดไทยไมได้.  จะได้ช่วยกันคะ ทำธุรกิจควรรู้พวกนี้ค่ะ.

Businesses that receive cash payments of more than $10,000 must report these payments to the IRS – it’s the law.

มันเป็นกฏหมายบังคับที่ทุกธรุกจิที่รับเงินสดมากกว่า หมื่นเหรียญมีหน้าที่รายงานค่ะ

Now businesses can batch file their cash reports; this is especially helpful for those required to file many forms.

Here are some key things to know about reporting these payments.  ตอนนี้สามารถทำรายงานออนไลน์ได้แล้วค่ะ คล้ายๆ กับ การยื่น FBAR

*

What’s considered cash เงินสดประกอบด้วยอะไรบ้าง

*

Cash includes coins and currency of the United States or any foreign country. For certain transactions, it’s also a cashier’s check, bank draft, traveler’s check or money order with a face amount of $10,000 or less.  เงินสดประกอบด้วย แคชเชียร์เชค ที่ซื้อจากธนาคารค่ะ ต้องมีเงินสดถึงซื้อได้.  ดราฟตรสารเงินสด  ทราเวลเชค ที่มียอดต่ำกว่า หมื่นหรือเท่ากับหมื่นเหรียญ.

Businesses must report cash of more than $10,000 that they receive: มันเป็นหน้าที่คะที่ต้องรายงานถ้าคุณทำธุรกิจแล้วรับเงินสดมากกว่าหมื่นเหรียญดอลล่าร์

*

• In one lump sum รายงานเป็นยอดเดียว

• In two or more related payments within 24 hours ถ้าใครจ่ายเงินสด ห้าพันเหรียญภายในวันเดียวกัน รวมแล้วหมื่นก็รายงานค่ะ

• As part of a single transaction within 12 months รายการเดี่ยว ๆ ที่มากกว่าภายในสิบสองเดือนค่ะ คือยอดใหญ่เลย

• As part of two or more related transactions within 12 months  ถ้าเป็นคนคนเดียวกันจ่ายเงินสดรวม สองครั้งในหนึ่งปีรวมแล้วหมื่นก็ใช่ค่ะ ต้องรายงานเช่นกัน

*

Reporting these payments Taxpayers report cash payments by filing Form 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business. กรอกฟอร์มตามที่บอกค่ะ

*

Filing electronically is encouraged. It’s free, secure and a more convenient and cost-effective way to meet the reporting deadline. Filers will receive an electronic acknowledgement of each form they file. ยืนแบบออนไลน์ได้แล้วค่ะ แต่ก่อนต้องส่งกระดาษ เริดมาก

*

To e-file, a business has to have an account with the Financial Crimes Enforcement Network’s BSA E-Filing System. ใครเคยยื่น FBAR ก็ไปที่เดียวกันละคะ

*

To set up an account, businesses can call the BSA E-Filing Help Desk at 866-346-9478 or email them at bsaefilinghelp@fincen.gov.  ใครทำไม่เป็นสามารถโทรหาเจ้าหน้าที่ได้หรืออีเมลล์ได้ค่ะ

*

Those who prefer to paper file can send Form 8300 to the IRS at the address listed on the form. ใครไม่ถนัดออนไลน์ก็กรอกกระดาษส่งไปได้ปกติค่ะ

*

When to file ยื่นแบบตอนไหน

Form 8300 must be filed within 15 days after the date the cash is received. If a business receives payments toward a single transaction or two or more related transactions, they should file when the total amount paid exceeds $10,000.  ยื่นภายใน สิบห้าวันหลังจากได้รับเงินที่มากว่าหมื่นเหรียญค่ะ

*

More information: ใครต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม

*

Reporting cash transactions helps government combat criminal activities

Publication 1544, Reporting Cash Payments of Over $10,000  ตามนี้คะ แก้ปัญหาการฟอกเงิน

*

IRS Form 8300 Reference Guide คู่มือค่ะ

*

Guidance for the Insurance Industry on Filing Form 8300

*

IRS Videos How to complete Form 8300 – Part I How to complete Form 8300 – Part II

*

Subscribe to IRS Tax Tips

*

Comments from author:

*

หลายคนมีเงินสดคงรู้ตัวแล้วนะคะว่าทำอะไรยากมากขึ้นและมากขึ้น  ฉะนั้น ใช้ระบบธนาคารได้แล้วค่ะ ทำธุรกิจรับเงินผ่านบัตรเครดิตสะดวกปลอดภัย ไมมี่ปัญหาค่ะ ดีกว่าหิ้วเงินสดเข้าแบงค์ทุกวันทุกอาทิตย์ โดยเฉพาะกิจการร้านอาหาร เดี๋ยวนี้ รับเงินสด ไม่น่าจะสะดวกนะคะ.  สำหรับร้านอาหรที่รับเงินสด เล็ก ๆ น้อย ๆ จากที่อ่านยังไม่ต้องรายงานค่ะ เว้นแต่รับก้อนใหญ่ ๆ ร้านอาหารรับเงินสดก้อนใหญ่ ๆ ที่เห็นน่าจะเป็นการออก งานต่างๆ นะคะ แต่ส่วนใหญ๋กลุ่มนี้น่าจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตด้วย. อ้อ การออก ทำเคเทอริ่ง อย่าลืมรับมัดจำนะนะคะ อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ความสัมพันธ์ดีแค่ไหนก็ควรรับเงินมัดจำค่ะ (นอกเรื่องนิด พอดีสงสารลุกค้าอีกรายที่ขาดทุนยับเงินก็เก็บไม่ได้)

*

เงินที่จะซื้อบ้าน lender เขาจะรับเงินสดคุณได้คุณก็ต้องมีที่มาที่ไปของเงินค่ะ หรือคุณเอาเงินไปเข้าแบงค์จู่ ๆ ยอด หมืน แบงค์ก็รายงานละคะ.  อ่านระเบียบนะคะจะเอาเงินสดเข้าธนาคาร.  เว้นแต่คุณรุ้จักกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณมีกิจการค่ะอันนี้ปกติ  ถ้าไม่มีกิจการ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่สอบถามและรายงานไปที่ IRS พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านแบงค์นะคะ พึงทราบกันไว้ทั่วหน้าค่ะ. 

*

 “ทำอะไรให้ถูกต้องตามกฏมหายแล้วชีวิตเราจะเรียบง่ายและมีความสุขค่ะ”

*

ที่มา                  :   IRS Tax Tip Tax Tip 2020-123, September 22, 2020

 

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                  :  วันอังคารที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓,Tuesday, September 22nd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.

Want to work in office in corporate America

Want to work in office in corporate America

อยากทำงานเป็นสาวหนุ่มออฟฟิตที่อเมริกา

วันนี้ได้คุยกับน้องอีกคนที่อยากเป็นสาวออฟฟิตที่อเมริกา แนะนำน้องไปหลายอย่างเหมือนกัน. และก็คอยแนะนำไปหลายคนทั้งที่รุ้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะอยู่ในรัฐเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่จะแนะนำสาวบัญชีด้วยกันที่อยู่ต่างรัฐและไม่เคยเจอรุ่นน้องเหล่านั้นเลย แค่ส่งข้อความหามกันมามานานกว่าสิบปีก็ปี.  น้องๆ หลายๆคน ได้ทำงานบริษัททั้งเล็กและใหญ่ที่อเมริกา  บางคนก็เปลี่ยนงานบ่อย (แต่ยังไม่เท่ากับดิฉันค่ะ)  น้องค่อนข้างจะอดทนมากกว่านะถึงอยู่ได้นาน  หลาย ๆคนก็เจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้ไปทักว่ามีความสุขไม๊กับการทำงาน เนื่องจากต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่พึงต้องกระทำในฐานะภรรยาและแม่ของลุกกันต่อไป.

เรื่องการหางานทำที่อเมริกา โดยเฉพาะการทำงานบริษัทเป็นสาวหนุ่มออฟฟิตนี่ ก็เป็นความฝันของหลายๆ คนที่เคยทำงานออฟฟิตมาจากไทย รวมถึงคนไม่เคยทำงานออฟฟิตเลยก็สนใจ.  สนใจอยากทำงานออฟฟิตที่อเมริกา ตำแหน่งไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การเงิน บัญชี ต้อนรับลูกค้า งานด้านคอมพิวเตอร์ งานนั่งโต๊ะทุกแบบที่ไม่ต้องยื่นทำงานในสายการผลิตนะคะ. ทำอย่างไรดี เตรียมตัวเช่นไรถึงจะได้โอกาสนั้น.

ภาษาอังกฤษ Speaking, Writing, and Reading skills

ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน  ลองพิจารณามองตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ แล้วค่อยไปมองเทียบกับคนอื่น.  เช่นนะคะ สาวออฟฟิตทำงานมา เรียนภาษาอังกฤษตามปกติในวิทยาลัย ไม่เคยใช้เลย ทำงานกับคนไทยมาตลอด หรือบริษัทคนไทย  ถ้าแบบนี้ ควรจะสร้างความมั่นใจก่อนค่ะ  ด่านแรกเลยไปเรียน ESL เรียนพูดอ่านเขียน บางคนบอกว่าง่ายๆ ถ้าง่ายๆ ก็สอบให้ได้ผ่านเลื่อนขั้นเรียนให้จบระดับสูงสุดค่ะ.  มาอยู่อเมริกาก็ จะ 14 ปีละคะ เคยเจอพบปะพูดคุยกับคนที่บอกว่าเรียน ESL ง่ายแล้วพอมาเห็นเขียนภาษาอังกฤษตามsocial media นี่มองออกเลยค่ะต้องปรับปรุง คือเขาไม่ได้มาถามความเห็นเนาะเลยไม่ได้บอก ถ้าถามจะบอกว่าต้องไปเรียนเลย แกรมม่านะเขียนให้ถุกฝรั่งอาจจะอ่านออกเดาได้ แต่เขาจะมองว่าไม่มืออาชีพเหมือนไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนประมานนี้เลย. 

หลาย ๆ คนอยุ่มาหลายปีทำงานเสริฟ พูดคล่องค่ะกับลูกค้าแสดงว่าจุดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการพูด แล้วการเขียนละมั่นใจแค่ไหน เขียนอีเมลล์ตอบคำถามเจ้านายเพื่อนร่วมงานลุกค้าได้ไม๊ กรณีต้องประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ทำได้หรือไม่ ถ้ามั่นใจว่าคุณทำได้ก็ลองหางานค่ะ

การอ่าน ถ้าสามารถอ่านข่าว ได้ทั่วไป ศัพท์ยาก ๆ ก็เปิดออนไลน์ดิคชั้นน่ารี่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ไม่ใช่อ่านไม่ออกเลย ไม่รู้เลย ไปทางานก็มานั่งแปลภาษาอังกฤษนี่ ไม่น่าจะผ่านโปรละคะ.

ประสบการณ์จากไทย Work experience from Thailand

ที่เห็นๆ รุ่นน้อง ๆ ที่จบมาจากไทยแล้วมาเรียนแค่ภาษาเพิ่มแล้วได้งานนี่ก็เยอะค่ะ จะเป็นพวกงาน ด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านวิชาชีพเช่นวิศวกร  นักบัญชี สาวแบงค์เคยทำงานแบงค์ อาจจะได้งานกลุ่มแบงค์ เริ่มจากงานในเค้าเตอร์กอน  สำหรับบัญชีรวมถึงดิฉันเอง มาเรียนภาษาเพิ่ม เรียนโปรแกรมควิกบุคเพิ่มได้ใบประกาศ ก็หางานได้ละคะ สำหรับงานด้านคอมพิวเตอร์  ภาษาก็ต้องได้เนาะ ไม่งั้นคุยกับคนสัมภาษณ์ไม่ได้ ดุจากเพื่อนร่วมงาน แขกขาว อินเดีย กลุ่มนี้ไม่ต้องมาเรียนภาษา หางานทำได้เลย แต่เขามีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทฝรั่งจากประเทศเขาอยุ่แล้ว  คือยังไงคนไทยที่ได้งานก็ต้องได้ภาษาค่ะ บางกรณีมีบริษัทแม่ที่อมริกาเคยทำที่ไทยก็ได้งานที่นี่เช่นกัน. 

หลยๆ คนอยุ่ในตำแหน่งผู้จัดการเลยค่ะ (รวมถึงผู้เขียนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีมาก่อน)  ก็มีfeedback กลับมาว่า overqualified ก็มี ทั้งที่เราก็สมัครตำแหน่งธรรมดา. จุดนี้นะคะ ถ้ามีประสบการณ์มาจากไทยให้ใช้ประสบการณ์จากไทยในการหางาน ถ้าไม่ได้ทำงานมากเป็นแม่บ้านหรือทำอย่างอื่นควรจะทำเรซุเม่ให้เห็นว่าหายไปไหน เช่น แม่บ้านสอนหนังสือลูก ไปลงเรียนภาษาอังกฤษ หรือโปรแกรมต่างๆ

เรียนเสริมหาใบประกาศระยะสั้น ๆ various certification

ที่อเมริกาจะมีโปรแกรมการเรียนแบบสั้น ๆ เยอะค่ะ อยุ่ที่เราชอบด้านไหน งานนี้อยากเป็นสาวออฟฟิต  เช่น อยากเป็นสาวบัญชี สาวการเงิน ธุรการ คอมพิวเตอร์.  ควรจะไปเรียนเสริมค่ะ เช่นอยากจะไปเป็นสาวธุรกิจ office assistant กลุ่มนี้โปรแกรม excel, words, power point, email ต่างๆ เหล่านี้ต้องคล่องค่ะ. 

สาวบัญชีไปเรียนเสริมโปรแกรมฟรีต่างๆ เช่น online quickbooks, เรียนได้ใบประกาศ หรือไปเรียนภาษีเสริม หัดทำภาษีบุคคลธรรมดา ช่วงหน้าฤดูกาลภาษีจะได้มีคนจ้างทำงานเลย เช่นไปเรียน HR Block จบเกรดดี ๆ เขาให้ทำงานด้วยคะ ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ถือว่าซื้อประสบการณ์ค่ะ การลงทุนที่ดีมากด้วย.

คนทำงานด้านคอมพิวเตอร์ อาจจะไปเรียนเสริมพวก SQL, VBA, Programming, coding อะไรที่คุณถนัด หรือสนใจค่ะ ถ้าจบมาด้านนี้ คนไม่จบด้านนี้แล้วอยากทำด้านนี้ จะมีโปรแกรมสั้นๆ เช่น Bootcamp ต่าง เช่น coding, cyber security หลักสุตรต่างๆ เหล่านี้มีตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะ ไม่แพงมาก  หรือที่เรียนฟรีก็มีค่ะแบบถูก ๆ ก็เยอะ เช่น Udemy และอีกหลายๆ ที่ให้เข้าไปกลุ่ม “โปรแกรมเม้อไทยในอเมริกากลุ่มใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา น่าสนใจค่ะ มีรุ่นพี่คนไทยเก่งๆ ช่วยแนะนำเยอะแยะ.  ส่วนตัวเคยรู้จักพี่อีกคนแกน่าจะอายุเลขห้านะไปเรียน โค๊ดดิ้ง ตอนนี้น่าจะได้งานแล้วด้วย.

พยายามหางานแรกให้ได้ get your feet to the door

งานแรกจะยากหน่อยค่ะ ยิ่งไม่เคยเรียนจบจากที่นี่ ไม่ได้มีใบประกาศเพื่อพิสูจน์ว่าภาษาอังกฤษคุณดี  จะช้าหน่อย แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ ถ้ามีการเสนองานไม่ว่าจะให้แค่ค่าแรงชั้นต่ำ แนะนำให้รับเลยค่ะ เพราะคุณต้องการประสบการณ์เพื่อที่จะได้สานงานต่อไป  อาจจะทำแบบ on the job training หรือ งานแบบสัญญาจ้าง งานชั่วคราวให้ทำไปค่ะ เพราะงานนี้งานแรกจะไปเบิกฟ้าสู่งานที่สองค่ะ.  เห็นหลายคนพลาดเพราะไม่รับงานเหล่านี้ ก็ไม่เคยได้งานประจำที่ดีเลย เพราะเลือกงานนี่แหละค่ะ เคยแนะนำและพยายามนะ ว่างานแรก อาจจะจ่ายน้อย หรือไม่ได้จ่าย อาจจะแค่ไม่กี่ชัวโมงแต่ให้รับ 

ผู้เขียนตอนสมัครงานครั้งแรก ไมว่าจะ เทรนนิ่ง งานล่วงเวลาจัดการหมดค่ะ แต่ไม่เคยได้รับตอบรับเท่านั้นเอง  ตอนนั้นอัตราคนว่างงานที่ยูท่าร์แค่ 3. To 4% เท่านั้นเองปี 2007 ก่อนเศรษฐกิจจะพัง ถึงได้งานค่ะ  ส่งใบสมัครทางอีเมลล์น่าจะเป็ ร้อยละคะ มีอีเมลล์ตอบกลับไม่น่าจะถึง ยี่สิบที่ ได้สัมภาษณ์งานจริงๆ แค่สามที่ค่ะ และได้งานที่สุดท้าย สัมภาษณ์แล้วได้งานเลย หลังจากได้เวิคเพอรมิทไม่ถึงเดือน.  หลายๆ ครั้ง ดวง ก็มีส่วนช่วยค่ะ เชคดวงหน่อยก็ดี ไม่ได้แนะนำให้งมงายค่ะ เรื่องพวกนี้ตามองไม่เห็นค่ะ ถ้างานนั้นมันเป็นของเรามันก็เป็นของเราละคะ ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ แค่ได้สัมภาษณ์งานกือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะตอนนั้นที่คิด  เพิ่งมาอเมริกาได้ สี่เดือน พูดกับฝรั่งก็ฟังกันไม่ออก แม่สามีตอนนั้นยังมีชีวิต เดือนแรกฟังกันไม่รู้เรือง พักหลังถึงฟังกันออก.  แต่ดีตรงที่ไปสัมภาษณ์งานกับคนที่เขาคุ้นเคยกับคนต่างชาติต่างสำเนียง เขาถึงฟังเราออกค่ะ. ไม่ต้องท้อนะคะ  สำหรับใครเพิ่งมา สำหรับคนมานานแล้ว ก็ออกมาจาก comfort ผzone ก่อนจะสายค่ะ พูดแล้วคงฟังไม่ออกไม่ต้องอายเลยคะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราๆ ล้วนแล้วต้องเจอกันหมด  ยกเว้นคนตบจากอินเตอร์มานะแหละ.

ทำงานออฟฟิตมานานยัง how long have I been working in office

ที่กล้าจะแนะนำและบอกคนอื่นเพราะมองตัวเองก่อนจะได้งานแรกก็ใช่ว่าจะง่ายๆ บอกตัวเองตลอด งานอะไรก็ทำค่ะไม่เลือก ช่วงรอใบอนุญาตทำงานก็ไปเรียนได้ใบประกาศโปรแกรมควิกบุค ไปเรียนภาษา ESL อาทิตย์แรกที่มาถึง สมัครเรียนออนไลน์ประสานกับโรงเรียนก่อนมาอเมริกาค่ะ.  ยังไม่มีลูกด้วยเพราะก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะอยุ่กันนานแค่ไหน เรียนก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวก่อน ก็ได้งานแต่ May 2009 to Present ค่ะ. 

เปิดธุรกิจเล็กๆ ช่วงทำงานประจำหลังจากได้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีเมื่อปี 2014 ไปพร้อมกับทำงานประจำและมีลูกสาวที่แสนจะท้าทายสองคน.  ดิฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้ใช่เปล่า ทำได้ช้าได้เร็วมันก็ขึ้นอยุ่กับ กำลังสมอง กำลังเงิน กำลังใจของแต่ละคน  ถ้าไม่เริ่มกันตอนนี้จะเริ่มกันตอนไหน  เวลาผ่านไปไวยังกะโกหกค่ะ จากวันแรกที่มาอมริกาก็ปาเข้าไป 14 ปีเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะ.  เห็นน้องๆ รุ่นหลังๆ เพิ่งมาไปกันได้เร็วมาก โตกันเร็ว หัวก้าวหน้า ทำงานกันเร็วสร้างตัวกันเร็วก็เกษียณกันได้เร็วนะคะ.

ที่มา                    :  ประสบการณ์ทำงานในออฟฟิตที่อเมริกา ปี 2007-ปัจจุบัน

                          : 

เรียบเรียงโดย             : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                        :  วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, September 14th, 2020

Disclaimer:

My personal experience as an office worker may be different other Thais that work in USA. An education background and type of work may be different from others. Mine is not comparable to others. My success is measured differently from others. I consider “Success” as being happy with what I am doing, accomplish my career goals., and learning new things all the times. My family is my first priority above other things.

ประสบการณ์ในการทำงานในออฟิตของฉันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นทีทำงานในอเมริกา. พื้นฐานการศึกษาและเนื้อหาของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ได้. การวัดระดับความสำเร็จของฉัน คือการมีความสุขกับการที่ได้ทำในสิ่งที่ฉันรัก ฉันทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และฉันได้เรียนรู้จากการงานเหล่านั้น. ครอบครัวนั้นสำคัญที่สุด.

Impact when unemployment claims on both business and employee

Impact when unemployment claims on both business and employee

ผลกระทบที่เกิดจากการเคลมเงินคนว่างงานที่มีต่อธุรกิจและพนักงาน

เรื่องการเคลมเงินคนว่างงานน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนแรงลำดับหนึ่งของกลุ่มทำงานกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ณ ตอนนี้นะคะ. เนื่องด้วย เงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลกลางเพิ่มให้กับคนว่างงานอาทิตย์ละ $600/week นั้นหมดไปแล้ว ก็มีผลทำให้รายได้ลดลง  แต่บางรัฐก็มีเงินช่วยเหลือมาเพิ่มแต่ยังไม่เท่ากับ ยอดหกร้อยเหรียญที่รัฐบาลกลางให้มาค่ะ.

เป็นที่ทราบกันเนาะกลุ่มคนไทยเราส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง นายจ้าง คนลงทุน ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งคนมีงานประจำทำก็มีร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีค่ะ.  อาหารไทยขายได้ตลอดค่ะ ลูกค้าไม่มานั่งกินในร้านก็สั่งออนไลน์  มีผลให้ออนไลน์ บูม บูม กันทั่วหน้าก็มีค่ะ  กลุ่มลูกค้าบางรายทำกำไรมากกว่า ก่อนโควิดด้วยซ้ำ ขอย้ำว่าเรื่องจริงค่ะ.  คนที่รู้จักปรับตัวได้ก็อยู่รอดได้ในทุกสังคมและทุกกลุ่มธุรกิจค้า.

วันนี้ไปหาข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มาเล่าให้ฟังว่า การเคลมเงินคนว่างงานนั้น มีผลกระทบเช่นไรกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจและกลุ่มพนักงานเอง. ก่อนอื่นเราต้องแยกออกมานะคะ ระหว่างเคลมเงินคนว่างงานช่วงเวลาปกติกับช่วงเวลา โควิด นี้แตกต่างกัน.

Normal work environment ภาวะการทำงานปกติ

What impact will unemployment claims have on our business?  ผลกระทบต่อธุรกิจ

แปลมาจาก SHRM

Designed to provide laid-off workers with weekly income during short periods of unemployment, unemployment insurance programs are funded by state (SUTA) and federal (FUTA) taxes paid by employers. If an employer has a high level of terminations where employees file for, and receive, unemployment compensation, the results can be higher SUTA tax rates for the employer.การเคลมเงินคนว่างงานนี้จุดประสงค์คือให้เงินชั่วคราวกับพนักงานที่ถูกให้ออกจากงาน ได้มีเงินในระหว่างการตกงานหรือหางานใหม่  มีสองหน่วยงานนะคะ ที่ทางนายจ้างจ่ายเข้าไปคือระดับ รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง บางรัฐจ่ายทุกไตรมาส สำหรับรัฐบาลกลางจ่ายเข้าไปปีละครั้งในฟอร์ม 940 ค่ะ สำหรับเสตทก็ฟอร์มแตกต่างกันออกไป.  เงินนี้ นายจ้างนำส่งค่ะ ไม่ได้หักจากลูกจ้าง บางรัฐที่มีหักจากลูกจ้างเช่น แคลิฟอเนียก็มีชื่อเรียกออกไปอีกค่ะ CA SUI ประมานนี้เลย แล้วแต่ระบบของแต่ละรัฐค่ะ ตัวอย่าง FL, TX นี่ไม่มีการหักจากพนักงานค่ะ นายจ้างจ่ายออกไปอย่างเดียว.  แม้ว่าเสตทไม่เรียกเก็บภาษีแต่นายจ้างมีหน้าที่นำส่งค่ะ WA ก็เช่นกันคนถึงเคลมเงินคนว่างงานกันได้. สำหรับรัฐที่มีหักจากพนักงานนี่ นายจ้างก็มีจ่ายเพิ่มปกติค่ะไม่ใช่หักไว้แต่นำส่งอย่างเดียว.

Generally speaking, state unemployment taxes are calculated based on an employer’s size, the amount the organization has paid in wages and the unemployment insurance benefits collected by former employees. These factors contribute to what is commonly referred to as the employer’s experience rating. This rating will set an employer’s SUTA tax rate for the next quarter, or longer, based upon state practices. อัตราค่าเงินคนว่างงานนั้น แต่ละเสตทจะมีการเก็บข้อมูลรวบรวมและคำนวณออกมาค่ะ  แต่ละรัฐจะไม่เหมือนกัน และแต่นายจ้างจะไม่หมือนกันด้วย.  นายจ้างที่มีการเคลมคนว่างงานบ่อย เลออฟฟบ่อยๆ อัตราก็จะสูงหน่อยกว่านายจ้างที่ไม่เคยให้คนออกไม่เคยมีคนเคลมค่ะ.

When examining their financial information to determine the business’s costs associated with unemployment claims and contributions, employers would compare the number of claims in a given period with the amount of increase or decrease to their SUTA rates derived from that period. Of course, lowering the number of successful unemployment claims will lower the SUTA rates. กิจการใหญ่ ๆนะคะที่เขาทำกันแบบนี้ เช่นบริษัทที่ทำงานประจำอยู่จะมีการคอยดูแลอัตราการเคลม ที่ทำงานจะเลี่ยงการให้พนักงานออกค่ะ เพราะไม่อยากจ่ายอัตราที่สูง  แต่โดยทั่วไปกิจการเล็ก ๆ แทบจะไมได้ดูในจุดนี้เช่นร้านอาหารต่างๆ  (ตามประสบการณ์ที่เห็นนะคะ)  แต่เท่าที่เห็นนายจ้างกิจการเล็ก ๆจะกลัวอัตราที่สูงขึ้น  ตามสตถติที่ดูแลกลุ่มร้านอาหารไทยหลายๆ รัฐ อัตราคนว่างงาน unemployment insurance rate นี่ขึ้นทุกปีค่ะ ไม่มีไม่ขึ้น แต่ก็มีที่อัตราลดลงบางรัฐ ที่เห็นนะคะ มีการปรับลงเช่นกันแต่ไม่กระทบเท่าไร.

Some employers choose to contest every unemployment claim in an attempt to keep their experience rating low, and others choose not to do so. SHRM’s How to Determine if You Should Contest an Unemployment Claim guide may help employers make such determinations.   บางกิจการที่มีฝ่ายบุคคลดูแลจะมีการแย้งนะคะ ไม่ใช่ใครเคลมก็จะปล่อย หลายๆ เคสก็ชนะ บางเคสก็อยุ่ที่เสตทตัดสินค่ะ บางเสตทจะแย้งยังไงเสตทก็ให้เงินแต่บางเสตทถ้ามีแย้งจะหยุดจ่ายจะไม่จ่ายจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยค่ะ เห็นจากหลายๆ กรณีทีผ่านมา.

Unemployment Insurance Relief During COVID-19 Outbreak ยุคโควิด

On March 18, 2020, President Trump signed into law the Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), which provided additional flexibility for state unemployment insurance agencies and additional administrative funding to respond to the COVID-19 pandemic. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act was signed into law on March 27. It expands states’ ability to provide unemployment insurance for many workers impacted by the COVID-19 pandemic, including for workers who are not ordinarily eligible for unemployment benefits. For more information, please refer to the resources available below  เนื่องจากประธานนาบดีได้มีคำสั่งพิเศษออกมาช่วงโควิดให้เงินจากรัฐบาลกลางช่วยเหลือแต่ละรัฐ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม.  นอกจากเงินพิเศษเพิ่มให้แล้ว กลุ่มรับงานอิสระก็สามารถเคลมเงินคนว่างงานได้. (ไม่พูดกันแบบละเอียดลึก ๆ นะคะ มันซับซ้อน). เนื้อหาเยอะมากค่ะ ภาพก้างคือช่วงพนักงานเคลมเงินคนว่างงานนี้เสตทจะไม่ปรับอัตรา unemployment insurance rate นะคะ บางเสตทจะมีระเบียบออกมาให้เลย ได้อ่านหลายรัฐเช่นกันค่ะ ว่าเงินนี้จะไม่มีผลต่อนายจ้างว่าอัตราจะปรับขึ้น.  ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ.

Source: Brookings.edu 

Who pays for unemployment insurance? ใครจ่ายเงินช่วงนี้

The regular, pre-pandemic program is funded by taxes on employers, including state taxes (which vary by state) and the Federal Unemployment Tax Act (FUTA) tax, which is 6 percent of the first $7,000 of each employee’s wages. However, employers who pay their state unemployment taxes on time receive an offset credit of up to 5.4 percent, meaning that the FUTA tax for an employee earning $7,000 or more may be as little as $42. The credit is reduced in states that are overdue in repaying unemployment insurance debt owed to the federal Treasury.

While state spending on UI is not subject to balanced budget rules and states can borrow from the Treasury if they exhaust their reserves, they have to repay the federal government within two to three years, or federal taxes on employers automatically increase until the debt is paid.

สรุปนะคะว่า COVID unemployment claim is funded by Federal Government.โดยส่วนใหญ่แต่ละรัฐจะประกาศไว้  บางรัฐจะระบุให้เลยว่าอัตราปีนี้จะไม่มีผลกระทบ อย่างน้อย 20 weeks ช่วงโควิด  หลังจากนั้นก็ตามข่าวกันต่อไป

Employees’ impact ผลกระทบต่อลูกจ้าง

*

*ฝั่งลูกจ้างเนื่องจากเป็นคนรับเงินคนว่างงานก็รับไปค่ะ ไม่ได้กระทบอะไรยกเว้นรัฐบาลไม่ให้เคลมต่อเพราะหมดนโยบายก็ไม่ได้เงินและก็ต้องไปหางานทำค่ะ. 

*

ลูกจ้างไม่ควรโกหกเรื่องการเคลมค่ะเพราะค่าปรับจะสูงมากและเป็นคดีอาญาด้วยถ้ามีการโกหก  เช่นไปทำงานปกติ รับเงินสดไม่เข้าระบบค่าจ้าง แล้วเคลมคนเงินว่างงานและไม่รายงาน.  หรือมีกรณีไปขายของออนไลน์ ขายของทั่วไปแล้วไม่แจ้ง ไปขับรถรับจ้าง Uber, or lyft แล้วไม่แจ้ง อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะ.

กรณีขายของให้กับหน่วยงานรัฐซึ่งจะมีการรายงานไปยังเสตท ไปยังรัฐบาลกลาง ควรจะแจ้งค่ะ เพราะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนเหมือนกรณีตัวอย่างที่เห็นมา.

ตอนนี้รัฐเริ่มทำงานมีระบบมากขึ้นเริ่มทยอยส่งจดหมายเรียกคืนการเคลมคนว่างงานหลายรายและทุกรัฐด้วย.  หลายคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าต้องแจ้งหรือไม่ถ้ามีการทำงานการขายของ ก็ต้องรีบชี้แจงและคืนเงินไปค่ะ  มันไม่คุ้มและเสียเวลาเราในการแก้ปัญหาต่างๆ .

กรณีเจ็บป่วยจากโควิด  รัฐบาลกลางมีโนยบายให้นายจ้างสามารถขอเคลมเครดิตจากรัฐบาลได้ บางรัฐมีการสั่งการให้ทำเลยแต่บางรัฐก็ยังไม่มี กรณีแบบนี้ควรคุยกับนายจ้าง เพราะนายจ้างสามารถใช้เงินที่กู้จาก PPP จ่ายให้ได้และก็ได้สิทธิยกหนี้ได้เช่นกันค่ะ.

Comments from author:


การเคลมเงินคนว่างงานสำหรับคนที่มีงานประจำรายได้ดี ๆ ถือว่าเป็นการไม่โชคดีของเขาที่ต้องตกงานละคะ.  ครอบครัวใหญ่ๆ เงินคนว่างงานอาจจะแทบไม่พอค่าเช่า ค่าบ้าน

*

ได้รู้จักกับบางกลุ่มที่เคลมเงินคนว่างงานได้มากกว่าเงินค่าแรงที่ได้รับ เช่นคนทำงานโรงงาน ทำงานร้านอาหาร ได้มากกว่าเพราะมีเงินพิเศษ $600 แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกันไม่ได้ถามข่าวต่อค่ะ.  กลุ่มโรงงานคือโรงงานสั่งปิดค่ะ แล้วค่อยเรียกตัวเข้าไปทำงานกันใหม่.  สำหรับกลุ่มร้านอาหารนี่คือร้านก็ปิดค่ะ และเปิดให้เฉพาะออนไลน์มารับไม่ให้นั่ง.   มีกรณีที่คนแบบกลัวมากไม่มาทำงานอันนี้ต้องรับฟัง.  แต่ก็มีกรณีที่ต้องการเคลมคนว่างงานเพราะได้มากกว่าไม่มาทำงานก็เยอะค่ะ.  ฟังๆ จากกลุ่มลูกค้าเจ้าของร้านอาหารค่ะ.  แบบนี้ก็น่าเห็นใจค่ะ แนะนำให้ทำได้คือถ้ามีการเคลมเงินคนว่างงานก็ให้ตอบเสตทไปตามข้อเท็จจริงแล้วให้ทางเสตทพิจารณาเอง แค่ทำตามหน้าที่พอค่ะ. 

*

 “Welcome to new normal, wish you all safe and well ka.

*

ที่มา                     :   HSRM.Org,  U.S. Department of Labor,  

                          brookings.edu

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, September 3rd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

USC moves to Thailand

US Citizen Moves back to Thailand

ถือสัญชาติอเมริกันย้ายกลับไปไทยต้องทำยังไงบ้าง

คำถามจากสมาชิกบลอคค่ะ มี อธิบายเพิ่มเติมใน Youtub – USC ย้ายกลับไทย


1) ถ้าได้มรดกเป็นเงินจากพ่อแม่ เงินก้อนนี้หรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับมรดก ต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ

ตอบ

การรับมรดกจากคนที่ไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกันมากกว่า แสนเหรียญต้องรายงาน ไม่มีภาษีค่าปรับถ้ารายงานภายใน April 15th, ปีถัดไป


2) ตอนนี้มีที่ดิน ห้องคอนโด และบ้านที่ไทย ถ้าขายแล้วจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

พวกนี้ขายมีกำไร จะมีหน้าที่รายงานรายได้ capital gain


3) กรณีให้เช่าห้องคอนโด รายได้จากการเช่าจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

รายงานเหมือนกับมีรายได้ค่าเช่าที่อเมริกา


4) ถ้ากลับไปทำงานที่ไทย แล้วเล่นหุ้นได้กำไร หรือ capital gain ตอนนี้เมืองไทยไม่หักภาษี แต่ capital gain ที่ได้จากไทยต้องแสดงให้ IRS และเสียภาษีที่อเมริกาไหมครับ

ตอบ

ความรู้ด้วยครับตอบซื้อขายหุ้นมีหน้าที่รายงานเหมือนที่อเมริกาปกติ ภาษีก็อัตราเดียวกัน


5) สมมติว่าตอนนี้จ่าย social security tax มา 10 ปี และได้ 40 credit, แล้วถ้าในอนาคตเกิดตัดสินใจคืนหรือไม่ต่อ green card เพื่ออยู่ไทยถาวร, กรณีนี้ยังจะได้รับ social security benefits ตอนอายุ 62 หรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับตอบเนื่องจากทำงานเอง

ตอบ

ณ กฏหมายปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิแม้ว่าจะไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกัน


6) ต่อจากข้อที่แล้วครับ ถ้าตัดสินใจคืน greencard แล้วเงินในบัญชี บ้านที่อเมริกา และ 401K ยังเก็บไว้ที่อเมริกาได้ไหมครับ มันยังจะเป็นของเราไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่มี greencard แล้ว

ตอบ

ต้องสอบถามไปยัง หน่วยงานที่รับเก็บ 401K ไว้ ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าได้ ปกติ ถ้ามีการจ่ายออก จะมีภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ -30% for non us citizen

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     : วันจันทร์ที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, August 10th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

ความเชื่อหลัก หกข้อ ที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการเงิน

6 money myths debunked

ความเชื่อหลัก หกข้อ ที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการเงิน

นึกว่าตัวเองทำภาษีให้ลูกค้าเสร็จหมดแล้วทุกราย แต่ก็ยังมีค้างสองสามรายที่รอข้อมูลเพื่อจะได้ทำภาษีเป็นการต่อไป.  วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเงินและการออมค่ะ เพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับอนาคต ถ้าคุณทำงานหนัก หาเงินมาได้เยอะแยะ แล้วไม่เข้าใจเรื่องการบริหารการเงิน ชีวิตในบั้นปลายจะเป็นเช่นไรถูกเปล่าค่ะ เพราะเงินที่ได้มาถ้าไม่ทำอะไรเลย ไม่ออม ไม่ลงทุน ค่าเงินมันตกลงค่ะ แล้วจะไม่พอเกษียณแบบอยู่สุขสบาย ไม่ต้องทำงานยามเมื่อท่านชราภาพค่ะ  แถมให้เลยว่าคนที่รู้จักการลงทุนการออมแต่อายุไม่มาก ไม่ต้องรอจนกระทั่งอายุ 60 ถึงเกษียณ หรือรอ 65 ปีเพื่อรับเมดิแคร์ฟรีจากรัฐบาลไปพร้อมกัน.  สิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น เราท่านผู้เจริญแล้วควรจะนำมาคิดพิจารณาค่ะ

ปล. “เจริญแล้ว” ไม่ใช่ว่าคุณต้องเรียนจบมีปริญญานะคะ.

บทความนี้แปลมาให้จาก Fidelity investment ค่ะ แล้วจะเก็บภาอังกฤษไว้ให้ด้วย เผื่อจะได้แปลดีกว่าตีความดีกว่าสำหรับคู่สมรสที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะทุกท่านผู้อ่าน.

Key takeaways หลังอ่านบทความนี้คุณจะได้ความรุ้จัก ๆ ตามนี้ค่ะ.

  • Establish good saving habits. Be sure to save some money from every paycheck. เริ่มต้นการสร้างนิสัยการออม. เก็บเงินที่ได้จากการรับจ้างทุกครั้งว่ายังไงทำได้นะคะ.
  • Invest your savings appropriately for your goals and time frame. นำเงินที่เก็บได้จากการทำงานทุกครั้งลงทุนตามความเหมาะสมและสม่ำเสมอตามที่วางแผนไว้เมื่อเกษียณ.
  • Debt isn’t always bad but must be used responsibly. หนี้ไม่ใช่อะไรที่แย่เสมอไป แต่ต้องมีระเบียบและรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อการชำระหนี้.

There is no shortage of bad information out there—and falling for some of it can cost you money. It could be other people who steer you in the wrong direction, or it could be the things you tell yourself. Whatever the source, believing these myths could be hazardous to your financial health. คนเขียนบทความบอกว่า ไม่ว่าจะฟังอะไรมาก็ตาม เรื่องการเงินเนี่ย ให้เอามาคิด คำนึงให้ดี ถ้าเชื่อไปแล้ว จะทำให้เสียโอกาส เดินทางผิด คิดจนม้วยมรณาหรือเปล่า ทำให้เสียโอกาสในหลาย ๆ ด้านหรือเปล่า ความเชื่อเหล่านั้น มีหลัก ๆ ที่หกข้อใหญ่ๆ ตามนี้ค่ะ.

Get the truth behind these bits of financial misinformation. แถมให้ด้วยนะคะ เวลารับฟังอะไรมาให้หาข้อมุลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยค่ะ.

 

Myth #1: It’s not worth saving if I can only contribute a small amount. ข้อแรก คือความเชื่อเกี่ยวกับ เก็บเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่คุ้มหรอก ทำไมทำไม ว่างั้นนะคะ.

In reality: If you start early, around age 25, saving 15% of your paycheck—including your employer’s match to your 401(k) if you have one—could help you save enough to maintain your current way of life in retirement. It sounds like a lot, but don’t lose your motivation if you can’t save that much. Don’t be discouraged if you start later than age 25. Beginning to save right now and gradually increasing the amount you’re able to put away can help you hit your goals.

แปล.  ในความเป็นจริงแล้วนะคะ การเริ่มเก็บเงินแต่อายุน้อยๆ เริ่มที่ 25 ปี เก็บสัก 15% สำหรับเงินที่ได้รับ รวมถึงฝากเข้ากับ 401(k) ที่นายจ้างมีจ่ายสมทบ. มันก็สามารถทำให้คุณเกษียณได้แบบสบายๆ เลย. มันเหมือนจะมากไปหรือเปล่าสำหรับคนอายุที่ 25 ส่วนตัวมองแล้วว่ามากค่ะ เพราะอายุ 25 ก็เพิ่งเรียนจบกันทำงานกัน แต่บางคนถ้าทำงานไปเรียนไป อายุ 25 เป็นหัวหน้างานแล้วก็มี หรือ เพิ่งเรียนจบวิทยาลัย เริ่มทำงานบริษัท บางคนเริ่มมีครอบครัว ภาระตามมา. ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม พยายามออมให้ได้มากที่สุด นี่คือความเห็นส่วนตัวนะคะ.

Save as much as you can while still being able to pay for essentials like rent, bills, and groceries. Fidelity’s budgeting guidelines may be able to help determine how much you can afford to save and spend.

ออมให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องจ่ายค่าใชจายที่จำเป็นเช่นค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่ากินอยู่ต่างๆ . หลักการหลัก มีดังนี้คะ

  • Consider allocating no more than 50% of take-home pay to essential expenses (including housing, debt repayment, and health care). ต้องมีมากกว่าครึ่งของเงินที่ได้รับแต่ละงวดเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  • Try to save 15% of pre-tax income (including employer contributions) for retirement. 15% ฝากเข้ารีไทเม้นก่อนภาษี รวมกับที่นายจ้างสมทบให้  สมมติว่านายจ้างให้6% คุณก็ฝากเข้าอีก 9% ไปเลยค่ะ.
  • Prepare for the unexpected by saving 5% of take-home pay in short-term savings for unplanned expenses. มีเงินสำรองไว้ล่วงหน้าเก็บเงินสดเข้าธนาคารไว้อีก 5% การเก็บเงินนี้ถ้าถือเงินสดไว้ ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าสะดวกก็ถือเงินสดไว้ค่ะ

 

Myth #2: The stock market is too risky for my retirement money. ตลาดหุ้นตอนนี้ ความเสี่ยงสูงปริ๊ดเลย สำหรับการออมเพื่อเกษียณ

In reality: It’s true that money in a savings account is safe from the ups and downs of the stock market. But it won’t grow much either, given that interest rates on savings accounts are typically low. When it’s time to withdraw that money for retirement a few decades from now, your money won’t buy as much because of inflation. The stock market, however, has a long history of growth, making it an important component of your longer-term investment portfolio.

ในความจริงแล้ว มันก็ใช่ถ้ามีการถือเงินสดไว้ในออมทรัพย์แทนที่จะลงทุนในตลาดหุ้น เพราะถือเงินสดค่าเงินจะไม่ขึ้นลงเหมือนตลาดหุ้น แต่ ถือเงินสดไว้นะ ได้ดอกเบี้ยกี่เปอรเซ็น ยิ่ง ณ ปัจจุบัน ดอกเบี้ยต่ำมากถึงมากที่สุด แทบไม่ได้ไรเลย เงินฝาก แสนเหรียญ ยกตัวอย่างให้ค่ะ. ถ้าคุณถือเงินสดไว้ ณ ตอนนี้ อีก 20 ปีข้างหน้า หรือสมมุติว่าเคยถือเงินสดไว้ เมื่อช่วงตลาดตก ปี 2008 สิบสองปีต่อมาเงินคุณจะงอกเงยแค่ไหน ผิดกับตลาดหุ้น ที่คุณถือไว้ใน S&P 500index fund เพิ่มกี่เท่า ดูจาก down index ค่ะ เมื่อ 2016 dow index only 14000K, now dow index 25K สองเท่าแล้วค่ะ อันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพจากการที่แปลนะคะ และก็ตัวอย่างจริงด้วยเพราะมันเกิดขึ้นจริง.

For instance, for a young person investing for retirement, a diversified investment strategy based on your time horizon, financial situation, and risk tolerance could provide the level of growth you need to achieve your goals.

ตัวอย่างสำหรับคนที่อายุยังไม่เยอะ และมีการลงทุนที่หลากหลายในตลาดทลักทรัพย์ ยังไงมันก็โตค่ะ ยิ่งตอนนี้ โอกาสได้ของถุกมีเยอะแยะ (แม้ว่าบางตัวก็ยังแพง)

There are a variety of ways to invest. Building a diversified portfolio based on your needs and the length of time you plan to be invested can be as complicated or as simple as you prefer. You can build your own diversified portfolio with mutual funds or exchange-traded funds—or even individual securities.

มีหลายๆ วิธีที่จะทำการลงทุน การสร้าง การลงทุนที่หลากหลาย มีระยุเวลาให้คำนวณด้วย เราชอบแบบไหนก็เอาแบบไหน high risk high return, low risk, low return., moderate returns. กองทุนต่างๆ มีให้เลือกได้ตามใจขอบคะ โดยเฉพาะใครที่ลงทุนไว้กับบริษัท จะมี mutual funds เยอะแยะให้เลือกได้เลย.

Even if you choose to manage your own investments, you may not be entirely on your own. 401(k) providers often offer example investment strategies that could give you ideas on how to build a diversified portfolio. You can invest in the funds in the model portfolio in the suggested proportions or you could use the models as a source of inspiration for your own investment ideas.

If you find investing daunting or don’t have the time to figure it out just yet, you might consider a managed account or a target-date fund for savings that are earmarked for retirement.

 

Myth #3: I’m young, so I don’t need to save for retirement now. ข้อสาม ว่าด้วยอายุ บางคนรู้ตัวว่ายังอายุน้อย ยังไม่จำเป็นต้องเริ่มออมหรอก ณ ตอนนี้ ฉันมีเวลาอีกเยอะแยะ.

In reality: Retirement can feel very far away when you’re young—but having all of those years to save can actually be incredibly powerful. That’s because time and compounding are important factors in a retirement savings plan.

โดยความเป็นจริงแล้ว เคยคิดแบบนี้เหมือนกัน แต่ฉุกใจได้ก่อน การเริ่มฝากแต่อายุยังน้อย เงินมันจะสมทบแบบทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆ ค่ะ มันไม่เหมือนการเก็บเงินสด ที่นิ่งมากกับดอกเบี้ย ต่ำกว่า 2%

Compounding happens as you earn interest or dividends on your investments and reinvest those earnings. Because the value of your investments is then slightly higher, it can earn even more interest, which is then packed back into the investments allowing it to grow even more.

ไมจำเป็นต้องเรียน finance มาก็ได้คะ หลักการคำนวณทุกต้นทบดอก ตัวเลขง่ายๆ เราฝาก ที่ 100 ลงทุนได้ 7% เงินเราก็เป็น $107 แล้วยอดนี้ก็คุณต่อไปที่ 7% บวกเงินใหม่ที่เราฝากเข้าไปอีกร้อย มันก็เพิ่มค่าทวีคูณกันไปเรื่อยๆ ค่ะ เข้าไปหาคำนวรได้เลยในกูเกิ้ลเยอะมาก.

Over time, the value can snowball because more dollars are available to benefit from potential capital appreciation. But time is the secret ingredient—if you aren’t able to start saving early in your career you may have to save a lot more in order to make up for the value of lost time.

You can start by contributing to your 401(k) or other workplace savings plan. If your employer matches your contributions, make sure you contribute up to the match—otherwise you’re basically giving up free money. If you don’t have a workplace retirement account, consider opening an IRA to get started. ถ้านายจ้างมี 401(k) ที่เขาจ่ายสมทบให้ด้วยนี่รีบ ๆ พิจารณาใส่เงินไว้เลยคะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง.  ถ้านายจ้างไม่มีแบสมทบ ให้พิจารณาฝากเองแบบ IRA ค่ะ เพราะ เลือกแผนการลงทุนได้หลากหลาย รวมถึงหุ้นของกิจการต่างๆ .

Read Viewpoints on Fidelity.com: Traditional or Roth account—2 tips to choose

 

Myth #4: There’s no way of knowing how much money I’ll need in retirement. ข้อสี่ ไม่มีทางรู้หรอก ว่าต้องการใช้เงินเท่าไรเมื่อเกษียณจากการทำงาน.

In reality: How much you’ll need depends entirely on your situation and what you plan to do when you leave the workplace.

ในความจริงแล้ว ต้องมีเงินเท่าไรเมื่อเกษียณนั้น มันขึ้นอยุ่กับสถานการณ์ของแต่ละคน เมื่อเกษียณจากการทำงานประจำ แล้วจะทำอะไรบ้าง.

But Fidelity did the math and came up with some general guidelines. Aim to save at least 15% of your pre-tax income every year—including employer contributions. To see if you’re on track, use our savings factor: Aim to have saved at least 1x (times) your income at 30, 3x at 40, 7x at 55, and 10x at 67.* Of course, everyone’s situation is unique and you may find that you need to save more or less than this suggestion.

จากการศึกษาของ เฟรดเดอริตี้ ระบุว่า ถ้าคุณฝากเงินอย่างน้อย 15% ทุกปี รวมถึงนายจ้างสมทบนะ ถ้าไม่รวมจะฝากมากกว่านี้ยิ่งหรูเช่นกัน. ทำได้แบบนี้เกษียณแบบไม่มีปัญหาค่ะ. อันนี้พูดกันเราคนชาวบ้าน เนาะ เก็บได้แบบนี้ก็สบายยามชราแล้ว เพราะการเก็บทุกปีเงินมันก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อย ๆ และลงทุนก็เพิ่มกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ นะแหละค่ะ. 

Read about all of Fidelity’s retirement saving guidelines on Fidelity.com: Retirement roadmap

Don’t worry if you’re not always on track. Saving consistently, increasing your contributions when you’re able, and investing for growth in a diversified mix of investments could help you catch up over time.

ถ้าใครทำได้บ้างไม่ได้บ้าง รู้ตัวว่าหลุดก็กลับมาออกมได้ค่ะ  มีเงินไม่เท่าไรเลือกลงทุนถุกที่ถุกเวลา เหมือนซื้อหุ้น อเมซอนเก็บไว้ ยี่สิบปีที่แล้วก็รวยได้แบบไม่ต้องทำอะไรเช่นกันแหละค่ะ.  เรื่องแบบนี้ก็อยุ่ที่ดวงและสถานการณ์ของแต่ละคนด้วย

 

Myth #5: All debt is bad. ข้อห้า หนี้ทุกแบบไม่ดีหมดเลย

In reality: It’s true that carrying a balance on your credit card or a high-interest loan can cost a lot—significantly more than the amount you initially borrowed. But not all debt will hold you back. In fact, certain types of debt, like mortgages and student loans, could help you move forward in life and achieve your personal goals.

ในความจริงคือใช่คะ ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูง ๆ ตายอ่วมเลยแบบนี้.  แต่ถ้ามีหนี้บ้านที่อยู่อาศัย หนี้เงินกู้จากการศึกษา หนี้เหล่านี้คือหนี้ดีค่ะ.  หนี้บ้าน ซื้อไว้บ้านเพิ่มค่าตลอด น้อยมากที่บ้านจะลดค่า แต่สุดท้ายก็กลับมาเช่นเดิม  หนี้เพื่อการศึกษา ก็หนี้สำหรับการลงทุน ทรัพย์สินค่ะ ถ้ากุ้ไปเรียนสาขาที่ขาดแคลน ทำเงินได้ดี ไม่ใช่หนี้สินเกิดจากเรียนวาดภาพ มหวิทยาลัยดังๆ แต่ขายภาพไม่ได้ หนี้กู้เรียน computer science ไม่กี่ปีก็ใช้หนี้หมดแล้วค่ะ ทำเงินได้ดีงดงามด้วย.

Plus, the interest rates on mortgages and student loans are typically much lower than those on personal loans or credit cards, and the interest may be tax-deductible.

ที่ว่าหนี้บ้านดีนะ ดอกเบี้ยอาจจะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้อยุสำหรับคนบ้านแพง เพราะกลุ่มมีบ้านราคาแพงเช่น แคลิฟอเนีย นิวยอรค เขายังได้ใช้ itemized deduction กันได้อยู่แม้ว่ากฏหมายใหม่ ค่าใช้จ่ายมาตราฐานจะสูงพอแล้วก็ตาม.  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการศึกษาก็เอามาหักจากรายได้ได้อีก (กรณี รายได้ไม่สูงถึงสองแสนเหรียญนะคะ) รายได้มากใช้อะไรไม่ได้กับดอกเบี้ยแล้วค่ะ.

No matter what kind of debt you take on, make sure you shop around for the best rates and never borrow more than you can afford to pay back on time.ค่ะ

ข้อนี้ดีค่ะ ก่อนจะตัดสินใจกุ้ซื้อบ้าน กู้เรียนหนังสือ หาแหล่งดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะ แต่ปัจจุบันไม่น่าแตกต่างกันมากมาย ดอกเบี้ยบ้านถูกมากมายคะช่วงนี้.

 

Myth #6: Credit cards should be avoided. ข้อหก ควรเลี่ยงการมีบัตรเครดิต.

In reality: As long as you pay off your card balance in full each month to avoid interest, making purchases with credit can be worthwhile. Many credit cards offer a rewards program. If you make all your everyday purchases with your card, you could quickly rack up points you can redeem for cash, travel, electronics, or to invest.

โดยทั่วไป ถ้าคุณมีบัตรเครดิต แล้วคุณจ่ายหมดทุกเดือน ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ แถมเก็บแต้ม point collection บินฟรี เที่ยวฟรีได้เยอะแยะเลย ถ้ารู้จักบริหาร. ช่วงนี้คงไม่บินไปไหนละคะ กลัวตายเหมือนกัน July 31st , 2020. COVID in USA is No. 1 in the world แบบนี้ เดี๊ยนไม่บินละคะ เดี๊ยนเที่ยวป่า ทะเลสาบก็ยังห่างผุ้คนค่ะ เพราะฝรั่งไม่กลัวกันจริงๆ คือส่วนหนึ่งชีวิตเขาว่างั้น เรื่องตายคือธรรมชาติ.

Also, demonstrating that you use credit responsibly can help you increase your credit score, making it easier to buy a car or a home later on. It may even earn you a lower interest rate when you borrow in the future. It can be difficult to dig out of credit card debt, but if you control your spending and pay the card off every month, it could pay you back.

 ข้อดีของการมีบัตรเครดิต แล้วจ่ายหมดทุกเดือน หรือใช้แบบไม่เกิน 30% ของวงเงินบัตรเครดิต เป็นการสร้างเครดิตที่ดีมากมายคะ จะซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำงานบริษัทใหญ่ ๆที่เขาตรวจเครดิตสกอร์ ตำแหน่งดีๆ มีผลทั้งนั้นเลยคะ. แถมใครจะทำกิจการเช่นร้านอาหาร ร้านนวด จะไปเช่าตึก เครดิตสกอร์ไม่ดี เจ้าของตึกไม่อนุมัติหรอกค่ะ.  เว้นแต่เจ้าของตึกรู้จักคุณ หรือต้องจ่ายมัดจำสูงๆ หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ.

*

Comments from author:

*

เจอประเด็นนี้เมื่อเช้าค่ะ ว่าจะอ่านคนเดียว ไม่เอาดีกว่า อ่านไปแปลไปให้คนอื่นรู้ด้วยดีกว่า.  คนภาษาดีๆ เขารุ้จักหาอ่านเองได้  คนภาษาดีแต่อยากได้ไอเดียจากเราก็มีเยอะ.  แถมคนที่ภาษาไม่ดี จะได้ฝึกแปลกันกับเขาด้วย.  เวลาดิฉันแปลอะไรให้จะพยายามยกตัววอย่างให้เห็นภาพค่ะ เพราะถ้าแปลตรงตัวแล้วมันเข้าใจแบบ “งง” กันมากมาย.

มาอยุ่อเมริกาก็จะ 14 years แล้วค่ะ สิ้นปีก็จะครบสิบสี่ปี เริ่มการออมจริงๆ จังๆ ก็ 8 ปีที่ผ่านมาคะ มาแรก ๆ ยังมีหนี้สินที่ไทยซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ต้องจ่ายให้หมด เพราะว่าดอกเบี้ยแพงกว่าที่ผ่อนบ้านที่นี่ และตอนนั้นไม่มีความรู้ด้านภาษีอากรมากนักเรื่องการใช้ดอกเบี้ยบ้านหลังที่สองมาหักออกจากภาษีได้ ความไม่รู้ก็พลาดโอกาสค่ะ.  แต่ตัดสินใจถูกแล้วที่จ่ายหนี้หมดก่อนออม. 

ส่วนการใช้บัตรเครดิตมีมาแต่อยู่ไทยแล้วค่ะ เพราะเป็นคนชอบสมัครได้ของฟรี ได้แต้มแลกของและก็ใช้แต้มเที่ยวฟรี ที่สำคัย ถ้ามีปัญหาเรื่องการซื้อของเราสามารถยกเลิกได้ดีกว่าการใช้เงินสด ซื้อของเสียเวลามาก เงินก็จ่ายไปแล้ว เอาคืนยากมาก.

เรื่องการออม ก็ออมแบบไม่รู้เรื่องมาได้ปีแรกก็ทำงานมี 401(k) ก็ออมแบบไม่รู้เรื่องค่ะ เงินก็ อยู่ใน money market ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เกือบสามปี นอนอยุ่นั่นนะแหละ ทำไงได้ไม่มีความรู้เนาะ พอรตที่กิจการมีไว้เขาก็ไม่ได้บอกให้เราเลือกลงทุนนิ ไม่มีใครมาให้ความรู้แบบนี้ก่อนหน้านี้.  ตอนนี้รุ้ตัวละคะ เลือกลงทุนแบบระยะยาว ไม่เก็บเงินสดไว้เฉยๆ ตลาดหุ้นตกมากกลางเดือนมีนาคม ก็ถือโอกาสได้ซื้อหุ้นเพิ่มตามกำลัง ตอนนี้พอรตก็กลับมาบวกที่ 30% เช่นเดิมก่อนตก เย้  ไม่กลัวไม่สั่นค่ะ เห็นน้องๆ ถอนเงินออกมาขายหุ้น เงินนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะ เสียโอกาสอีกหุ้นนั้นก็กลับมาราคาเกือบเท่าเดิมก่อนตก. บางคนมีหุ้น apple ตอนนี้ จะมี split หุ้น เพิ่มกันอีกรวยกันไปอีก.  เห็นไม๊ค่ะ การลงทุนต้องนิ่ง.  แต่สถานการณ์คนเราไม่เหมือนกันคะ เราวิพากษ์วิจารณ์มากไม่ได้ เรามันกลุ่มชอบเสี่ยง เพราะเชื่อว่าความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของชีวิตค้า.

♥Best of luck to your successful retirement♥

*

Source (ที่มา)                     :   Fidelity.com, 6 money myths debunked

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Friday, July 31st, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date October 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***