Life insurance and saving

Life insurance and saving

ประกันชีวิตและการออม

การออมมีหลายรูปแบบ เช่น ฝากเก็บไว้ในธนาคาร ลงทุนในหุ้น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อทอง ซื้อทรัพย์สินอื่นๆ เก็บไว้ เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ.  ออมอย่างไรก็ได้ค่ะ ออมสิ่งที่คุณถนัด แล้วเสียภาษีให้น้อยที่สุด นี่คือการออมที่ดีค่ะ. การออมที่พวกเรารู้จักกันดีและได้ประโยชน์ทางภาษีอากรคือ IRA ทั้งรูปแบบหลังหักภาษี Roth IRA และก่อนหักภาษี Traditional IRA. วันนี้เรามาคุยเรื่องการออมอีกแบบค่ะ บางกลุ่มจะมีออมทุกแบบ บางกลุ่มมีแค่แบบสองแบบ เช่นแบบนี้ค่ะ

Life Insurance การออมแบบประกันชีวิต

การออมมีหลากหลายรูปแบบมาก มีทั้งออมไปด้วยเก็บเงินไปด้วย ออมแล้วทยอยรับเป็นงวด ๆ ก็ได้.  ในฐานะนักภาษี เราจะคุยเรื่องการออมที่ไม่มีภาษีค่ะ.

ดึงข้อสอบถามมาจากเวบไซด์ของกรมสรรพากรอเมริกาค่ะ

Do I report proceeds paid under a life insurance contract as taxable income? ฉันต้องจ่ายภาษีไม๊สำหรับเงินที่ได้รับจากคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วฉันเป็นคนรับผลประโยชน์ (แปลให้แบบตามความเข้าใจค่ะ)

Answer

Generally, life insurance proceeds you receive as a beneficiary due to the death of the insured person, aren’t includable in gross income and you don’t have to report them. โดยทั่วไปเงินที่คุณได้รับจากคนที่เขาเสียชีวิตนั้น ไม่มีภาษีอากรและไม่ต้องรายงานค่ะ. บางรายเป็นล้าน บางรายก็หลายแสนค่ะ กลุ่มลูกค้าเราที่สามีเสียก็มีกันหลายแสนแบบไม่ต้องเสียภาษีค่ะ.

However, any interest you receive is taxable and you should report it as interest received. See Topic 403 for more information about interest. แต่ถ้าเงินนั้นมีดอกเบี้ยมาด้วย จะต้องเสียภาษีคะ ให้สังเกตุจากบริษัทที่จ่ายเงินประกัน จะมีการออกรายงานมาให้ค่ะ.

If the policy was transferred to you for cash or other valuable consideration, the exclusion for the proceeds is limited to the sum of the consideration you paid, additional premiums you paid, and certain other amounts. There are some exceptions to this rule. Generally, you report the taxable amount based on the type of income document you receive, such as a Form 1099-INT or Form 1099-R. For additional information, see Publication 525, Taxable and Nontaxable Income. ถ้ากรมธรรมนั้นได้ส่งต่อมายังคุณก็อาจจะมีภาษี แต่เงินทีคุณได้จ่ายออกไป จะไม่มีภาษี เงินต้น พรีเมี่ยมต่างๆ แล้ว โอนมายังคุณจะได้รับยกเว้น.  ส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ค่ะ ที่มีการโอนผ่าน policy ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.  สำคัญที่สุดคือคุณมีเอกสารต่างๆ จากบริษัทประกัน ว่าจะต้องรายงานไม๊  ถ้าได้เอกสารมามีหน้าที่กรอกค่ะ ในฟอร์มจะระบุว่าประเภทไหนต้องมีภาษีบ้างค่ะ. อีกอย่างประกันนั้นซับซ้อนค่ะ ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.

Group-Term Life Insurance ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ประกันหมู่ก็มีหลักเกณฑ์ทีต้องผ่านก่อนถึงได้รับยกเว้นค่ะ โดยทั่วไปเงินประกันที่ $50,000 จะได้รับยกเว้น แต่ต้องผ่านเกณฑ์ของนายจ้าง   สำหรับนายจ้าง ทำทำประกันหมู่ให้พนักงานนั้นก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ปกติค่ะ. ลองคุยกันกับคนขายประกันค่ะ เขาจะมีแผนให้เลือกมากมาย.

Life insurance is not deductible on your personal taxes.

ค่าพรีเมี่ยมไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้สำหรับบุคคลธรรมดา

Life Insurance premium on trade or business เงินประกันชีวิตสำหรับเจ้าของกิจการและพนักงาน

อ้างอิงตาม § 1.264-1 Premiums on life insurance taken out in a trade or business.

การซื้อประกันชีวิตในทางธุรกิจนั้นภาพรวมค่าพรีเมี่ยมสามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ แต่ต้องถือเป็นรายได้ของพนักงานตามหลักภาษีอากรคือ Employee benefit. กฏหมายภาษีทีอ้างอิงใน ย่อหน้าที่สอง or paragraph 2 นั้น ระบุตัวอย่างให้เห็นว่า ธุรกิจห้างหุ้นส่วน ตีความคือ SCopr, LLC, LLP หรือธุรกิจที่มีแต่สองคนขึ้นไป นั้นถ้ามีการซื้อประกันชีวิต เพื่อว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งจากไปกิจการจะได้รับเงินนั้นมาบริหารจัดการในธุรกิจต่อ.  ถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ คือเงินประกันชีวิตที่ได้รับจากการเสียชีวิต บริษัทได้รับและหรือบุคคลที่ได้รับ ในที่นี่เป็นหุ้นส่วนอีกคน จะไม่มีภาษี หรือ exclude from taxable income.  สิ่งที่ต้องระวังคือการซื้อประกันต้องปรึกษาจากตัวแทนด้านนี้และแผนที่ซื้อต้องสอดคล้องกับกฏหมายค่ะ.  สรุปนะคะ ธุรกิจที่มีการซื้อประกันชีวิต ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากากรเสียชีวิตจากพนักงานคนสำคัญ หุ้นส่วนธุรกิจ ถ้าเขาเหล่านั้นจากไปแล้วธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อได้ พรีเมี่ยมที่จ่ายก็นำมาใช้ในทางธุรกิจได้แต่ต้องถือเป็นรายได้พนักงาน.  แม้ว่าตัวอย่างจะระบุแค่หุ้นส่วน หรือ partnership ตามที่เราเห็นมีบริษัททั่วไปแบบคอรปอเรชั่นก็สามารถทำจุดนี้ได้ และครอปเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะ.

ซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีการโอนผลประโยชน์ไปยังทายาทของหุ้นส่วน แบบนี้ไม่ได้ค่ะ ตามที่กฏหมายภาษีอ้างไว้.

*

Comments from author:

*

การออมการลงทุนมีหลายแบบค่ะ การทำประกันชีวิตไม่ว่าจะรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียค่ะ. การลงทุนมีความเสี่ยงให้ศึกษาเยอะ ๆ และที่สำคัญจะใช้บริการคนทำประกันที่มีลายเซ่นและอธิบายให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมด้วยค่ะ.

“Hope you all live long and happy

ที่มา                     :   IRS life insurance, Group life insurance Cornell Law – taxes

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday, October 20th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Scholarship to children in Thailand

Thanks for supporting our business. Because of that, we are giving some scholarship to children in Thailand.

ขอบคุณที่มาใช้บริการของเราค่ะ. เพราะความกรุณาของทุกท่าน ทางเราได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆที่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามโรงเรียนเหมือนปีที่แล้วค่ะ


ทางเรามีความตั้งใจจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทุกปีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้ใจในบริการของเราค่ะ.

Businesses can file cash transaction reports electronically and in batches

Businesses can file cash transaction reports electronically and in batches

ธุรกิจสามารถรายงานรายได้เงินสดออนไลน์ได้แล้ว

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่สนใจด้านภาษีอากรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ภาษี ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณละคะ.  กรมสรรพากรอเมริกาหรือ IRS มีระเบียบใหม่ๆ มาได้ทุกวันคะ ถ้าใครลงทะเบียนรับข่าวสารจะได้รับตลอด  ดิฉันได้รับข่าวสารพวกนี้ทุกวันค่ะทั่งภาษีบุคคล ภาษีธุรกิจและทั่วไป.  ใครสนใจอาชีพนี้ควรจะลงทะเบียนนะคะ หรือใครสนใจเฉพาะจุดก็ลงทะเบียนรรับข่าวสารได้แล้วเลือกอ่านที่เราสนใจกันเท่านั้น. 

วันนี้มีข่าวสารเรื่องการรายงานเงินสดของกิจการที่มีมากกว่า $10,000 เหรียญค่ะ.  คนไทยเป็นเจ้าของกิจการเยอะค่ะ เช่นออนไลน ขายของ เจ้าของร้านอาหาร ต่างๆ ด้วย. บางกิจการรับเฉพาะเงินสด (ไม่มีในกลุ่มลูกค้าที่เราทำให้อยู่) แต่มีเงินสดรับมาบ้างประปายค่ะ เพราะลูกค้าบางกลุ่มก็จ่ายเงินสดให้กับกิจการ.  ส่วนใหญ่แล้วอัตราการรับเงินสดนั้นต่ามาก อาจจะแค่ 2 to 5% ของยอดรวมค่ะ.  ไม่ได้ลบภาษาอังกฤษนะคะ จะได้ให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาแรกอ่านด้วย โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่แต่งงานอเมริกันที่เขาพูดไทยไมได้.  จะได้ช่วยกันคะ ทำธุรกิจควรรู้พวกนี้ค่ะ.

Businesses that receive cash payments of more than $10,000 must report these payments to the IRS – it’s the law.

มันเป็นกฏหมายบังคับที่ทุกธรุกจิที่รับเงินสดมากกว่า หมื่นเหรียญมีหน้าที่รายงานค่ะ

Now businesses can batch file their cash reports; this is especially helpful for those required to file many forms.

Here are some key things to know about reporting these payments.  ตอนนี้สามารถทำรายงานออนไลน์ได้แล้วค่ะ คล้ายๆ กับ การยื่น FBAR

*

What’s considered cash เงินสดประกอบด้วยอะไรบ้าง

*

Cash includes coins and currency of the United States or any foreign country. For certain transactions, it’s also a cashier’s check, bank draft, traveler’s check or money order with a face amount of $10,000 or less.  เงินสดประกอบด้วย แคชเชียร์เชค ที่ซื้อจากธนาคารค่ะ ต้องมีเงินสดถึงซื้อได้.  ดราฟตรสารเงินสด  ทราเวลเชค ที่มียอดต่ำกว่า หมื่นหรือเท่ากับหมื่นเหรียญ.

Businesses must report cash of more than $10,000 that they receive: มันเป็นหน้าที่คะที่ต้องรายงานถ้าคุณทำธุรกิจแล้วรับเงินสดมากกว่าหมื่นเหรียญดอลล่าร์

*

• In one lump sum รายงานเป็นยอดเดียว

• In two or more related payments within 24 hours ถ้าใครจ่ายเงินสด ห้าพันเหรียญภายในวันเดียวกัน รวมแล้วหมื่นก็รายงานค่ะ

• As part of a single transaction within 12 months รายการเดี่ยว ๆ ที่มากกว่าภายในสิบสองเดือนค่ะ คือยอดใหญ่เลย

• As part of two or more related transactions within 12 months  ถ้าเป็นคนคนเดียวกันจ่ายเงินสดรวม สองครั้งในหนึ่งปีรวมแล้วหมื่นก็ใช่ค่ะ ต้องรายงานเช่นกัน

*

Reporting these payments Taxpayers report cash payments by filing Form 8300, Report of Cash Payments Over $10,000 Received in a Trade or Business. กรอกฟอร์มตามที่บอกค่ะ

*

Filing electronically is encouraged. It’s free, secure and a more convenient and cost-effective way to meet the reporting deadline. Filers will receive an electronic acknowledgement of each form they file. ยืนแบบออนไลน์ได้แล้วค่ะ แต่ก่อนต้องส่งกระดาษ เริดมาก

*

To e-file, a business has to have an account with the Financial Crimes Enforcement Network’s BSA E-Filing System. ใครเคยยื่น FBAR ก็ไปที่เดียวกันละคะ

*

To set up an account, businesses can call the BSA E-Filing Help Desk at 866-346-9478 or email them at bsaefilinghelp@fincen.gov.  ใครทำไม่เป็นสามารถโทรหาเจ้าหน้าที่ได้หรืออีเมลล์ได้ค่ะ

*

Those who prefer to paper file can send Form 8300 to the IRS at the address listed on the form. ใครไม่ถนัดออนไลน์ก็กรอกกระดาษส่งไปได้ปกติค่ะ

*

When to file ยื่นแบบตอนไหน

Form 8300 must be filed within 15 days after the date the cash is received. If a business receives payments toward a single transaction or two or more related transactions, they should file when the total amount paid exceeds $10,000.  ยื่นภายใน สิบห้าวันหลังจากได้รับเงินที่มากว่าหมื่นเหรียญค่ะ

*

More information: ใครต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม

*

Reporting cash transactions helps government combat criminal activities

Publication 1544, Reporting Cash Payments of Over $10,000  ตามนี้คะ แก้ปัญหาการฟอกเงิน

*

IRS Form 8300 Reference Guide คู่มือค่ะ

*

Guidance for the Insurance Industry on Filing Form 8300

*

IRS Videos How to complete Form 8300 – Part I How to complete Form 8300 – Part II

*

Subscribe to IRS Tax Tips

*

Comments from author:

*

หลายคนมีเงินสดคงรู้ตัวแล้วนะคะว่าทำอะไรยากมากขึ้นและมากขึ้น  ฉะนั้น ใช้ระบบธนาคารได้แล้วค่ะ ทำธุรกิจรับเงินผ่านบัตรเครดิตสะดวกปลอดภัย ไมมี่ปัญหาค่ะ ดีกว่าหิ้วเงินสดเข้าแบงค์ทุกวันทุกอาทิตย์ โดยเฉพาะกิจการร้านอาหาร เดี๋ยวนี้ รับเงินสด ไม่น่าจะสะดวกนะคะ.  สำหรับร้านอาหรที่รับเงินสด เล็ก ๆ น้อย ๆ จากที่อ่านยังไม่ต้องรายงานค่ะ เว้นแต่รับก้อนใหญ่ ๆ ร้านอาหารรับเงินสดก้อนใหญ่ ๆ ที่เห็นน่าจะเป็นการออก งานต่างๆ นะคะ แต่ส่วนใหญ๋กลุ่มนี้น่าจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตด้วย. อ้อ การออก ทำเคเทอริ่ง อย่าลืมรับมัดจำนะนะคะ อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ความสัมพันธ์ดีแค่ไหนก็ควรรับเงินมัดจำค่ะ (นอกเรื่องนิด พอดีสงสารลุกค้าอีกรายที่ขาดทุนยับเงินก็เก็บไม่ได้)

*

เงินที่จะซื้อบ้าน lender เขาจะรับเงินสดคุณได้คุณก็ต้องมีที่มาที่ไปของเงินค่ะ หรือคุณเอาเงินไปเข้าแบงค์จู่ ๆ ยอด หมืน แบงค์ก็รายงานละคะ.  อ่านระเบียบนะคะจะเอาเงินสดเข้าธนาคาร.  เว้นแต่คุณรุ้จักกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณมีกิจการค่ะอันนี้ปกติ  ถ้าไม่มีกิจการ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่สอบถามและรายงานไปที่ IRS พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านแบงค์นะคะ พึงทราบกันไว้ทั่วหน้าค่ะ. 

*

 “ทำอะไรให้ถูกต้องตามกฏมหายแล้วชีวิตเราจะเรียบง่ายและมีความสุขค่ะ”

*

ที่มา                  :   IRS Tax Tip Tax Tip 2020-123, September 22, 2020

 

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                  :  วันอังคารที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓,Tuesday, September 22nd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.

Want to work in office in corporate America

Want to work in office in corporate America

อยากทำงานเป็นสาวหนุ่มออฟฟิตที่อเมริกา

วันนี้ได้คุยกับน้องอีกคนที่อยากเป็นสาวออฟฟิตที่อเมริกา แนะนำน้องไปหลายอย่างเหมือนกัน. และก็คอยแนะนำไปหลายคนทั้งที่รุ้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะอยู่ในรัฐเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่จะแนะนำสาวบัญชีด้วยกันที่อยู่ต่างรัฐและไม่เคยเจอรุ่นน้องเหล่านั้นเลย แค่ส่งข้อความหามกันมามานานกว่าสิบปีก็ปี.  น้องๆ หลายๆคน ได้ทำงานบริษัททั้งเล็กและใหญ่ที่อเมริกา  บางคนก็เปลี่ยนงานบ่อย (แต่ยังไม่เท่ากับดิฉันค่ะ)  น้องค่อนข้างจะอดทนมากกว่านะถึงอยู่ได้นาน  หลาย ๆคนก็เจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้ไปทักว่ามีความสุขไม๊กับการทำงาน เนื่องจากต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่พึงต้องกระทำในฐานะภรรยาและแม่ของลุกกันต่อไป.

เรื่องการหางานทำที่อเมริกา โดยเฉพาะการทำงานบริษัทเป็นสาวหนุ่มออฟฟิตนี่ ก็เป็นความฝันของหลายๆ คนที่เคยทำงานออฟฟิตมาจากไทย รวมถึงคนไม่เคยทำงานออฟฟิตเลยก็สนใจ.  สนใจอยากทำงานออฟฟิตที่อเมริกา ตำแหน่งไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การเงิน บัญชี ต้อนรับลูกค้า งานด้านคอมพิวเตอร์ งานนั่งโต๊ะทุกแบบที่ไม่ต้องยื่นทำงานในสายการผลิตนะคะ. ทำอย่างไรดี เตรียมตัวเช่นไรถึงจะได้โอกาสนั้น.

ภาษาอังกฤษ Speaking, Writing, and Reading skills

ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน  ลองพิจารณามองตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ แล้วค่อยไปมองเทียบกับคนอื่น.  เช่นนะคะ สาวออฟฟิตทำงานมา เรียนภาษาอังกฤษตามปกติในวิทยาลัย ไม่เคยใช้เลย ทำงานกับคนไทยมาตลอด หรือบริษัทคนไทย  ถ้าแบบนี้ ควรจะสร้างความมั่นใจก่อนค่ะ  ด่านแรกเลยไปเรียน ESL เรียนพูดอ่านเขียน บางคนบอกว่าง่ายๆ ถ้าง่ายๆ ก็สอบให้ได้ผ่านเลื่อนขั้นเรียนให้จบระดับสูงสุดค่ะ.  มาอยู่อเมริกาก็ จะ 14 ปีละคะ เคยเจอพบปะพูดคุยกับคนที่บอกว่าเรียน ESL ง่ายแล้วพอมาเห็นเขียนภาษาอังกฤษตามsocial media นี่มองออกเลยค่ะต้องปรับปรุง คือเขาไม่ได้มาถามความเห็นเนาะเลยไม่ได้บอก ถ้าถามจะบอกว่าต้องไปเรียนเลย แกรมม่านะเขียนให้ถุกฝรั่งอาจจะอ่านออกเดาได้ แต่เขาจะมองว่าไม่มืออาชีพเหมือนไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนประมานนี้เลย. 

หลาย ๆ คนอยุ่มาหลายปีทำงานเสริฟ พูดคล่องค่ะกับลูกค้าแสดงว่าจุดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการพูด แล้วการเขียนละมั่นใจแค่ไหน เขียนอีเมลล์ตอบคำถามเจ้านายเพื่อนร่วมงานลุกค้าได้ไม๊ กรณีต้องประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ทำได้หรือไม่ ถ้ามั่นใจว่าคุณทำได้ก็ลองหางานค่ะ

การอ่าน ถ้าสามารถอ่านข่าว ได้ทั่วไป ศัพท์ยาก ๆ ก็เปิดออนไลน์ดิคชั้นน่ารี่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ไม่ใช่อ่านไม่ออกเลย ไม่รู้เลย ไปทางานก็มานั่งแปลภาษาอังกฤษนี่ ไม่น่าจะผ่านโปรละคะ.

ประสบการณ์จากไทย Work experience from Thailand

ที่เห็นๆ รุ่นน้อง ๆ ที่จบมาจากไทยแล้วมาเรียนแค่ภาษาเพิ่มแล้วได้งานนี่ก็เยอะค่ะ จะเป็นพวกงาน ด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านวิชาชีพเช่นวิศวกร  นักบัญชี สาวแบงค์เคยทำงานแบงค์ อาจจะได้งานกลุ่มแบงค์ เริ่มจากงานในเค้าเตอร์กอน  สำหรับบัญชีรวมถึงดิฉันเอง มาเรียนภาษาเพิ่ม เรียนโปรแกรมควิกบุคเพิ่มได้ใบประกาศ ก็หางานได้ละคะ สำหรับงานด้านคอมพิวเตอร์  ภาษาก็ต้องได้เนาะ ไม่งั้นคุยกับคนสัมภาษณ์ไม่ได้ ดุจากเพื่อนร่วมงาน แขกขาว อินเดีย กลุ่มนี้ไม่ต้องมาเรียนภาษา หางานทำได้เลย แต่เขามีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทฝรั่งจากประเทศเขาอยุ่แล้ว  คือยังไงคนไทยที่ได้งานก็ต้องได้ภาษาค่ะ บางกรณีมีบริษัทแม่ที่อมริกาเคยทำที่ไทยก็ได้งานที่นี่เช่นกัน. 

หลยๆ คนอยุ่ในตำแหน่งผู้จัดการเลยค่ะ (รวมถึงผู้เขียนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีมาก่อน)  ก็มีfeedback กลับมาว่า overqualified ก็มี ทั้งที่เราก็สมัครตำแหน่งธรรมดา. จุดนี้นะคะ ถ้ามีประสบการณ์มาจากไทยให้ใช้ประสบการณ์จากไทยในการหางาน ถ้าไม่ได้ทำงานมากเป็นแม่บ้านหรือทำอย่างอื่นควรจะทำเรซุเม่ให้เห็นว่าหายไปไหน เช่น แม่บ้านสอนหนังสือลูก ไปลงเรียนภาษาอังกฤษ หรือโปรแกรมต่างๆ

เรียนเสริมหาใบประกาศระยะสั้น ๆ various certification

ที่อเมริกาจะมีโปรแกรมการเรียนแบบสั้น ๆ เยอะค่ะ อยุ่ที่เราชอบด้านไหน งานนี้อยากเป็นสาวออฟฟิต  เช่น อยากเป็นสาวบัญชี สาวการเงิน ธุรการ คอมพิวเตอร์.  ควรจะไปเรียนเสริมค่ะ เช่นอยากจะไปเป็นสาวธุรกิจ office assistant กลุ่มนี้โปรแกรม excel, words, power point, email ต่างๆ เหล่านี้ต้องคล่องค่ะ. 

สาวบัญชีไปเรียนเสริมโปรแกรมฟรีต่างๆ เช่น online quickbooks, เรียนได้ใบประกาศ หรือไปเรียนภาษีเสริม หัดทำภาษีบุคคลธรรมดา ช่วงหน้าฤดูกาลภาษีจะได้มีคนจ้างทำงานเลย เช่นไปเรียน HR Block จบเกรดดี ๆ เขาให้ทำงานด้วยคะ ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ถือว่าซื้อประสบการณ์ค่ะ การลงทุนที่ดีมากด้วย.

คนทำงานด้านคอมพิวเตอร์ อาจจะไปเรียนเสริมพวก SQL, VBA, Programming, coding อะไรที่คุณถนัด หรือสนใจค่ะ ถ้าจบมาด้านนี้ คนไม่จบด้านนี้แล้วอยากทำด้านนี้ จะมีโปรแกรมสั้นๆ เช่น Bootcamp ต่าง เช่น coding, cyber security หลักสุตรต่างๆ เหล่านี้มีตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะ ไม่แพงมาก  หรือที่เรียนฟรีก็มีค่ะแบบถูก ๆ ก็เยอะ เช่น Udemy และอีกหลายๆ ที่ให้เข้าไปกลุ่ม “โปรแกรมเม้อไทยในอเมริกากลุ่มใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา น่าสนใจค่ะ มีรุ่นพี่คนไทยเก่งๆ ช่วยแนะนำเยอะแยะ.  ส่วนตัวเคยรู้จักพี่อีกคนแกน่าจะอายุเลขห้านะไปเรียน โค๊ดดิ้ง ตอนนี้น่าจะได้งานแล้วด้วย.

พยายามหางานแรกให้ได้ get your feet to the door

งานแรกจะยากหน่อยค่ะ ยิ่งไม่เคยเรียนจบจากที่นี่ ไม่ได้มีใบประกาศเพื่อพิสูจน์ว่าภาษาอังกฤษคุณดี  จะช้าหน่อย แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ ถ้ามีการเสนองานไม่ว่าจะให้แค่ค่าแรงชั้นต่ำ แนะนำให้รับเลยค่ะ เพราะคุณต้องการประสบการณ์เพื่อที่จะได้สานงานต่อไป  อาจจะทำแบบ on the job training หรือ งานแบบสัญญาจ้าง งานชั่วคราวให้ทำไปค่ะ เพราะงานนี้งานแรกจะไปเบิกฟ้าสู่งานที่สองค่ะ.  เห็นหลายคนพลาดเพราะไม่รับงานเหล่านี้ ก็ไม่เคยได้งานประจำที่ดีเลย เพราะเลือกงานนี่แหละค่ะ เคยแนะนำและพยายามนะ ว่างานแรก อาจจะจ่ายน้อย หรือไม่ได้จ่าย อาจจะแค่ไม่กี่ชัวโมงแต่ให้รับ 

ผู้เขียนตอนสมัครงานครั้งแรก ไมว่าจะ เทรนนิ่ง งานล่วงเวลาจัดการหมดค่ะ แต่ไม่เคยได้รับตอบรับเท่านั้นเอง  ตอนนั้นอัตราคนว่างงานที่ยูท่าร์แค่ 3. To 4% เท่านั้นเองปี 2007 ก่อนเศรษฐกิจจะพัง ถึงได้งานค่ะ  ส่งใบสมัครทางอีเมลล์น่าจะเป็ ร้อยละคะ มีอีเมลล์ตอบกลับไม่น่าจะถึง ยี่สิบที่ ได้สัมภาษณ์งานจริงๆ แค่สามที่ค่ะ และได้งานที่สุดท้าย สัมภาษณ์แล้วได้งานเลย หลังจากได้เวิคเพอรมิทไม่ถึงเดือน.  หลายๆ ครั้ง ดวง ก็มีส่วนช่วยค่ะ เชคดวงหน่อยก็ดี ไม่ได้แนะนำให้งมงายค่ะ เรื่องพวกนี้ตามองไม่เห็นค่ะ ถ้างานนั้นมันเป็นของเรามันก็เป็นของเราละคะ ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ แค่ได้สัมภาษณ์งานกือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะตอนนั้นที่คิด  เพิ่งมาอเมริกาได้ สี่เดือน พูดกับฝรั่งก็ฟังกันไม่ออก แม่สามีตอนนั้นยังมีชีวิต เดือนแรกฟังกันไม่รู้เรือง พักหลังถึงฟังกันออก.  แต่ดีตรงที่ไปสัมภาษณ์งานกับคนที่เขาคุ้นเคยกับคนต่างชาติต่างสำเนียง เขาถึงฟังเราออกค่ะ. ไม่ต้องท้อนะคะ  สำหรับใครเพิ่งมา สำหรับคนมานานแล้ว ก็ออกมาจาก comfort ผzone ก่อนจะสายค่ะ พูดแล้วคงฟังไม่ออกไม่ต้องอายเลยคะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราๆ ล้วนแล้วต้องเจอกันหมด  ยกเว้นคนตบจากอินเตอร์มานะแหละ.

ทำงานออฟฟิตมานานยัง how long have I been working in office

ที่กล้าจะแนะนำและบอกคนอื่นเพราะมองตัวเองก่อนจะได้งานแรกก็ใช่ว่าจะง่ายๆ บอกตัวเองตลอด งานอะไรก็ทำค่ะไม่เลือก ช่วงรอใบอนุญาตทำงานก็ไปเรียนได้ใบประกาศโปรแกรมควิกบุค ไปเรียนภาษา ESL อาทิตย์แรกที่มาถึง สมัครเรียนออนไลน์ประสานกับโรงเรียนก่อนมาอเมริกาค่ะ.  ยังไม่มีลูกด้วยเพราะก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะอยุ่กันนานแค่ไหน เรียนก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวก่อน ก็ได้งานแต่ May 2009 to Present ค่ะ. 

เปิดธุรกิจเล็กๆ ช่วงทำงานประจำหลังจากได้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีเมื่อปี 2014 ไปพร้อมกับทำงานประจำและมีลูกสาวที่แสนจะท้าทายสองคน.  ดิฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้ใช่เปล่า ทำได้ช้าได้เร็วมันก็ขึ้นอยุ่กับ กำลังสมอง กำลังเงิน กำลังใจของแต่ละคน  ถ้าไม่เริ่มกันตอนนี้จะเริ่มกันตอนไหน  เวลาผ่านไปไวยังกะโกหกค่ะ จากวันแรกที่มาอมริกาก็ปาเข้าไป 14 ปีเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะ.  เห็นน้องๆ รุ่นหลังๆ เพิ่งมาไปกันได้เร็วมาก โตกันเร็ว หัวก้าวหน้า ทำงานกันเร็วสร้างตัวกันเร็วก็เกษียณกันได้เร็วนะคะ.

ที่มา                    :  ประสบการณ์ทำงานในออฟฟิตที่อเมริกา ปี 2007-ปัจจุบัน

                          : 

เรียบเรียงโดย             : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                        :  วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, September 14th, 2020

Disclaimer:

My personal experience as an office worker may be different other Thais that work in USA. An education background and type of work may be different from others. Mine is not comparable to others. My success is measured differently from others. I consider “Success” as being happy with what I am doing, accomplish my career goals., and learning new things all the times. My family is my first priority above other things.

ประสบการณ์ในการทำงานในออฟิตของฉันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นทีทำงานในอเมริกา. พื้นฐานการศึกษาและเนื้อหาของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ได้. การวัดระดับความสำเร็จของฉัน คือการมีความสุขกับการที่ได้ทำในสิ่งที่ฉันรัก ฉันทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และฉันได้เรียนรู้จากการงานเหล่านั้น. ครอบครัวนั้นสำคัญที่สุด.

Impact when unemployment claims on both business and employee

Impact when unemployment claims on both business and employee

ผลกระทบที่เกิดจากการเคลมเงินคนว่างงานที่มีต่อธุรกิจและพนักงาน

เรื่องการเคลมเงินคนว่างงานน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนแรงลำดับหนึ่งของกลุ่มทำงานกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ณ ตอนนี้นะคะ. เนื่องด้วย เงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลกลางเพิ่มให้กับคนว่างงานอาทิตย์ละ $600/week นั้นหมดไปแล้ว ก็มีผลทำให้รายได้ลดลง  แต่บางรัฐก็มีเงินช่วยเหลือมาเพิ่มแต่ยังไม่เท่ากับ ยอดหกร้อยเหรียญที่รัฐบาลกลางให้มาค่ะ.

เป็นที่ทราบกันเนาะกลุ่มคนไทยเราส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง นายจ้าง คนลงทุน ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งคนมีงานประจำทำก็มีร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีค่ะ.  อาหารไทยขายได้ตลอดค่ะ ลูกค้าไม่มานั่งกินในร้านก็สั่งออนไลน์  มีผลให้ออนไลน์ บูม บูม กันทั่วหน้าก็มีค่ะ  กลุ่มลูกค้าบางรายทำกำไรมากกว่า ก่อนโควิดด้วยซ้ำ ขอย้ำว่าเรื่องจริงค่ะ.  คนที่รู้จักปรับตัวได้ก็อยู่รอดได้ในทุกสังคมและทุกกลุ่มธุรกิจค้า.

วันนี้ไปหาข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มาเล่าให้ฟังว่า การเคลมเงินคนว่างงานนั้น มีผลกระทบเช่นไรกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจและกลุ่มพนักงานเอง. ก่อนอื่นเราต้องแยกออกมานะคะ ระหว่างเคลมเงินคนว่างงานช่วงเวลาปกติกับช่วงเวลา โควิด นี้แตกต่างกัน.

Normal work environment ภาวะการทำงานปกติ

What impact will unemployment claims have on our business?  ผลกระทบต่อธุรกิจ

แปลมาจาก SHRM

Designed to provide laid-off workers with weekly income during short periods of unemployment, unemployment insurance programs are funded by state (SUTA) and federal (FUTA) taxes paid by employers. If an employer has a high level of terminations where employees file for, and receive, unemployment compensation, the results can be higher SUTA tax rates for the employer.การเคลมเงินคนว่างงานนี้จุดประสงค์คือให้เงินชั่วคราวกับพนักงานที่ถูกให้ออกจากงาน ได้มีเงินในระหว่างการตกงานหรือหางานใหม่  มีสองหน่วยงานนะคะ ที่ทางนายจ้างจ่ายเข้าไปคือระดับ รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง บางรัฐจ่ายทุกไตรมาส สำหรับรัฐบาลกลางจ่ายเข้าไปปีละครั้งในฟอร์ม 940 ค่ะ สำหรับเสตทก็ฟอร์มแตกต่างกันออกไป.  เงินนี้ นายจ้างนำส่งค่ะ ไม่ได้หักจากลูกจ้าง บางรัฐที่มีหักจากลูกจ้างเช่น แคลิฟอเนียก็มีชื่อเรียกออกไปอีกค่ะ CA SUI ประมานนี้เลย แล้วแต่ระบบของแต่ละรัฐค่ะ ตัวอย่าง FL, TX นี่ไม่มีการหักจากพนักงานค่ะ นายจ้างจ่ายออกไปอย่างเดียว.  แม้ว่าเสตทไม่เรียกเก็บภาษีแต่นายจ้างมีหน้าที่นำส่งค่ะ WA ก็เช่นกันคนถึงเคลมเงินคนว่างงานกันได้. สำหรับรัฐที่มีหักจากพนักงานนี่ นายจ้างก็มีจ่ายเพิ่มปกติค่ะไม่ใช่หักไว้แต่นำส่งอย่างเดียว.

Generally speaking, state unemployment taxes are calculated based on an employer’s size, the amount the organization has paid in wages and the unemployment insurance benefits collected by former employees. These factors contribute to what is commonly referred to as the employer’s experience rating. This rating will set an employer’s SUTA tax rate for the next quarter, or longer, based upon state practices. อัตราค่าเงินคนว่างงานนั้น แต่ละเสตทจะมีการเก็บข้อมูลรวบรวมและคำนวณออกมาค่ะ  แต่ละรัฐจะไม่เหมือนกัน และแต่นายจ้างจะไม่หมือนกันด้วย.  นายจ้างที่มีการเคลมคนว่างงานบ่อย เลออฟฟบ่อยๆ อัตราก็จะสูงหน่อยกว่านายจ้างที่ไม่เคยให้คนออกไม่เคยมีคนเคลมค่ะ.

When examining their financial information to determine the business’s costs associated with unemployment claims and contributions, employers would compare the number of claims in a given period with the amount of increase or decrease to their SUTA rates derived from that period. Of course, lowering the number of successful unemployment claims will lower the SUTA rates. กิจการใหญ่ ๆนะคะที่เขาทำกันแบบนี้ เช่นบริษัทที่ทำงานประจำอยู่จะมีการคอยดูแลอัตราการเคลม ที่ทำงานจะเลี่ยงการให้พนักงานออกค่ะ เพราะไม่อยากจ่ายอัตราที่สูง  แต่โดยทั่วไปกิจการเล็ก ๆ แทบจะไมได้ดูในจุดนี้เช่นร้านอาหารต่างๆ  (ตามประสบการณ์ที่เห็นนะคะ)  แต่เท่าที่เห็นนายจ้างกิจการเล็ก ๆจะกลัวอัตราที่สูงขึ้น  ตามสตถติที่ดูแลกลุ่มร้านอาหารไทยหลายๆ รัฐ อัตราคนว่างงาน unemployment insurance rate นี่ขึ้นทุกปีค่ะ ไม่มีไม่ขึ้น แต่ก็มีที่อัตราลดลงบางรัฐ ที่เห็นนะคะ มีการปรับลงเช่นกันแต่ไม่กระทบเท่าไร.

Some employers choose to contest every unemployment claim in an attempt to keep their experience rating low, and others choose not to do so. SHRM’s How to Determine if You Should Contest an Unemployment Claim guide may help employers make such determinations.   บางกิจการที่มีฝ่ายบุคคลดูแลจะมีการแย้งนะคะ ไม่ใช่ใครเคลมก็จะปล่อย หลายๆ เคสก็ชนะ บางเคสก็อยุ่ที่เสตทตัดสินค่ะ บางเสตทจะแย้งยังไงเสตทก็ให้เงินแต่บางเสตทถ้ามีแย้งจะหยุดจ่ายจะไม่จ่ายจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยค่ะ เห็นจากหลายๆ กรณีทีผ่านมา.

Unemployment Insurance Relief During COVID-19 Outbreak ยุคโควิด

On March 18, 2020, President Trump signed into law the Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), which provided additional flexibility for state unemployment insurance agencies and additional administrative funding to respond to the COVID-19 pandemic. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act was signed into law on March 27. It expands states’ ability to provide unemployment insurance for many workers impacted by the COVID-19 pandemic, including for workers who are not ordinarily eligible for unemployment benefits. For more information, please refer to the resources available below  เนื่องจากประธานนาบดีได้มีคำสั่งพิเศษออกมาช่วงโควิดให้เงินจากรัฐบาลกลางช่วยเหลือแต่ละรัฐ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม.  นอกจากเงินพิเศษเพิ่มให้แล้ว กลุ่มรับงานอิสระก็สามารถเคลมเงินคนว่างงานได้. (ไม่พูดกันแบบละเอียดลึก ๆ นะคะ มันซับซ้อน). เนื้อหาเยอะมากค่ะ ภาพก้างคือช่วงพนักงานเคลมเงินคนว่างงานนี้เสตทจะไม่ปรับอัตรา unemployment insurance rate นะคะ บางเสตทจะมีระเบียบออกมาให้เลย ได้อ่านหลายรัฐเช่นกันค่ะ ว่าเงินนี้จะไม่มีผลต่อนายจ้างว่าอัตราจะปรับขึ้น.  ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ.

Source: Brookings.edu 

Who pays for unemployment insurance? ใครจ่ายเงินช่วงนี้

The regular, pre-pandemic program is funded by taxes on employers, including state taxes (which vary by state) and the Federal Unemployment Tax Act (FUTA) tax, which is 6 percent of the first $7,000 of each employee’s wages. However, employers who pay their state unemployment taxes on time receive an offset credit of up to 5.4 percent, meaning that the FUTA tax for an employee earning $7,000 or more may be as little as $42. The credit is reduced in states that are overdue in repaying unemployment insurance debt owed to the federal Treasury.

While state spending on UI is not subject to balanced budget rules and states can borrow from the Treasury if they exhaust their reserves, they have to repay the federal government within two to three years, or federal taxes on employers automatically increase until the debt is paid.

สรุปนะคะว่า COVID unemployment claim is funded by Federal Government.โดยส่วนใหญ่แต่ละรัฐจะประกาศไว้  บางรัฐจะระบุให้เลยว่าอัตราปีนี้จะไม่มีผลกระทบ อย่างน้อย 20 weeks ช่วงโควิด  หลังจากนั้นก็ตามข่าวกันต่อไป

Employees’ impact ผลกระทบต่อลูกจ้าง

*

*ฝั่งลูกจ้างเนื่องจากเป็นคนรับเงินคนว่างงานก็รับไปค่ะ ไม่ได้กระทบอะไรยกเว้นรัฐบาลไม่ให้เคลมต่อเพราะหมดนโยบายก็ไม่ได้เงินและก็ต้องไปหางานทำค่ะ. 

*

ลูกจ้างไม่ควรโกหกเรื่องการเคลมค่ะเพราะค่าปรับจะสูงมากและเป็นคดีอาญาด้วยถ้ามีการโกหก  เช่นไปทำงานปกติ รับเงินสดไม่เข้าระบบค่าจ้าง แล้วเคลมคนเงินว่างงานและไม่รายงาน.  หรือมีกรณีไปขายของออนไลน์ ขายของทั่วไปแล้วไม่แจ้ง ไปขับรถรับจ้าง Uber, or lyft แล้วไม่แจ้ง อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะ.

กรณีขายของให้กับหน่วยงานรัฐซึ่งจะมีการรายงานไปยังเสตท ไปยังรัฐบาลกลาง ควรจะแจ้งค่ะ เพราะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนเหมือนกรณีตัวอย่างที่เห็นมา.

ตอนนี้รัฐเริ่มทำงานมีระบบมากขึ้นเริ่มทยอยส่งจดหมายเรียกคืนการเคลมคนว่างงานหลายรายและทุกรัฐด้วย.  หลายคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าต้องแจ้งหรือไม่ถ้ามีการทำงานการขายของ ก็ต้องรีบชี้แจงและคืนเงินไปค่ะ  มันไม่คุ้มและเสียเวลาเราในการแก้ปัญหาต่างๆ .

กรณีเจ็บป่วยจากโควิด  รัฐบาลกลางมีโนยบายให้นายจ้างสามารถขอเคลมเครดิตจากรัฐบาลได้ บางรัฐมีการสั่งการให้ทำเลยแต่บางรัฐก็ยังไม่มี กรณีแบบนี้ควรคุยกับนายจ้าง เพราะนายจ้างสามารถใช้เงินที่กู้จาก PPP จ่ายให้ได้และก็ได้สิทธิยกหนี้ได้เช่นกันค่ะ.

Comments from author:


การเคลมเงินคนว่างงานสำหรับคนที่มีงานประจำรายได้ดี ๆ ถือว่าเป็นการไม่โชคดีของเขาที่ต้องตกงานละคะ.  ครอบครัวใหญ่ๆ เงินคนว่างงานอาจจะแทบไม่พอค่าเช่า ค่าบ้าน

*

ได้รู้จักกับบางกลุ่มที่เคลมเงินคนว่างงานได้มากกว่าเงินค่าแรงที่ได้รับ เช่นคนทำงานโรงงาน ทำงานร้านอาหาร ได้มากกว่าเพราะมีเงินพิเศษ $600 แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกันไม่ได้ถามข่าวต่อค่ะ.  กลุ่มโรงงานคือโรงงานสั่งปิดค่ะ แล้วค่อยเรียกตัวเข้าไปทำงานกันใหม่.  สำหรับกลุ่มร้านอาหารนี่คือร้านก็ปิดค่ะ และเปิดให้เฉพาะออนไลน์มารับไม่ให้นั่ง.   มีกรณีที่คนแบบกลัวมากไม่มาทำงานอันนี้ต้องรับฟัง.  แต่ก็มีกรณีที่ต้องการเคลมคนว่างงานเพราะได้มากกว่าไม่มาทำงานก็เยอะค่ะ.  ฟังๆ จากกลุ่มลูกค้าเจ้าของร้านอาหารค่ะ.  แบบนี้ก็น่าเห็นใจค่ะ แนะนำให้ทำได้คือถ้ามีการเคลมเงินคนว่างงานก็ให้ตอบเสตทไปตามข้อเท็จจริงแล้วให้ทางเสตทพิจารณาเอง แค่ทำตามหน้าที่พอค่ะ. 

*

 “Welcome to new normal, wish you all safe and well ka.

*

ที่มา                     :   HSRM.Org,  U.S. Department of Labor,  

                          brookings.edu

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, September 3rd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

USC moves to Thailand

US Citizen Moves back to Thailand

ถือสัญชาติอเมริกันย้ายกลับไปไทยต้องทำยังไงบ้าง

คำถามจากสมาชิกบลอคค่ะ มี อธิบายเพิ่มเติมใน Youtub – USC ย้ายกลับไทย


1) ถ้าได้มรดกเป็นเงินจากพ่อแม่ เงินก้อนนี้หรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับมรดก ต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ

ตอบ

การรับมรดกจากคนที่ไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกันมากกว่า แสนเหรียญต้องรายงาน ไม่มีภาษีค่าปรับถ้ารายงานภายใน April 15th, ปีถัดไป


2) ตอนนี้มีที่ดิน ห้องคอนโด และบ้านที่ไทย ถ้าขายแล้วจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

พวกนี้ขายมีกำไร จะมีหน้าที่รายงานรายได้ capital gain


3) กรณีให้เช่าห้องคอนโด รายได้จากการเช่าจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

รายงานเหมือนกับมีรายได้ค่าเช่าที่อเมริกา


4) ถ้ากลับไปทำงานที่ไทย แล้วเล่นหุ้นได้กำไร หรือ capital gain ตอนนี้เมืองไทยไม่หักภาษี แต่ capital gain ที่ได้จากไทยต้องแสดงให้ IRS และเสียภาษีที่อเมริกาไหมครับ

ตอบ

ความรู้ด้วยครับตอบซื้อขายหุ้นมีหน้าที่รายงานเหมือนที่อเมริกาปกติ ภาษีก็อัตราเดียวกัน


5) สมมติว่าตอนนี้จ่าย social security tax มา 10 ปี และได้ 40 credit, แล้วถ้าในอนาคตเกิดตัดสินใจคืนหรือไม่ต่อ green card เพื่ออยู่ไทยถาวร, กรณีนี้ยังจะได้รับ social security benefits ตอนอายุ 62 หรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับตอบเนื่องจากทำงานเอง

ตอบ

ณ กฏหมายปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิแม้ว่าจะไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกัน


6) ต่อจากข้อที่แล้วครับ ถ้าตัดสินใจคืน greencard แล้วเงินในบัญชี บ้านที่อเมริกา และ 401K ยังเก็บไว้ที่อเมริกาได้ไหมครับ มันยังจะเป็นของเราไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่มี greencard แล้ว

ตอบ

ต้องสอบถามไปยัง หน่วยงานที่รับเก็บ 401K ไว้ ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าได้ ปกติ ถ้ามีการจ่ายออก จะมีภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ -30% for non us citizen

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     : วันจันทร์ที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, August 10th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

ความเชื่อหลัก หกข้อ ที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการเงิน

6 money myths debunked

ความเชื่อหลัก หกข้อ ที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการเงิน

นึกว่าตัวเองทำภาษีให้ลูกค้าเสร็จหมดแล้วทุกราย แต่ก็ยังมีค้างสองสามรายที่รอข้อมูลเพื่อจะได้ทำภาษีเป็นการต่อไป.  วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเงินและการออมค่ะ เพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับอนาคต ถ้าคุณทำงานหนัก หาเงินมาได้เยอะแยะ แล้วไม่เข้าใจเรื่องการบริหารการเงิน ชีวิตในบั้นปลายจะเป็นเช่นไรถูกเปล่าค่ะ เพราะเงินที่ได้มาถ้าไม่ทำอะไรเลย ไม่ออม ไม่ลงทุน ค่าเงินมันตกลงค่ะ แล้วจะไม่พอเกษียณแบบอยู่สุขสบาย ไม่ต้องทำงานยามเมื่อท่านชราภาพค่ะ  แถมให้เลยว่าคนที่รู้จักการลงทุนการออมแต่อายุไม่มาก ไม่ต้องรอจนกระทั่งอายุ 60 ถึงเกษียณ หรือรอ 65 ปีเพื่อรับเมดิแคร์ฟรีจากรัฐบาลไปพร้อมกัน.  สิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น เราท่านผู้เจริญแล้วควรจะนำมาคิดพิจารณาค่ะ

ปล. “เจริญแล้ว” ไม่ใช่ว่าคุณต้องเรียนจบมีปริญญานะคะ.

บทความนี้แปลมาให้จาก Fidelity investment ค่ะ แล้วจะเก็บภาอังกฤษไว้ให้ด้วย เผื่อจะได้แปลดีกว่าตีความดีกว่าสำหรับคู่สมรสที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะทุกท่านผู้อ่าน.

Key takeaways หลังอ่านบทความนี้คุณจะได้ความรุ้จัก ๆ ตามนี้ค่ะ.

 • Establish good saving habits. Be sure to save some money from every paycheck. เริ่มต้นการสร้างนิสัยการออม. เก็บเงินที่ได้จากการรับจ้างทุกครั้งว่ายังไงทำได้นะคะ.
 • Invest your savings appropriately for your goals and time frame. นำเงินที่เก็บได้จากการทำงานทุกครั้งลงทุนตามความเหมาะสมและสม่ำเสมอตามที่วางแผนไว้เมื่อเกษียณ.
 • Debt isn’t always bad but must be used responsibly. หนี้ไม่ใช่อะไรที่แย่เสมอไป แต่ต้องมีระเบียบและรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อการชำระหนี้.

There is no shortage of bad information out there—and falling for some of it can cost you money. It could be other people who steer you in the wrong direction, or it could be the things you tell yourself. Whatever the source, believing these myths could be hazardous to your financial health. คนเขียนบทความบอกว่า ไม่ว่าจะฟังอะไรมาก็ตาม เรื่องการเงินเนี่ย ให้เอามาคิด คำนึงให้ดี ถ้าเชื่อไปแล้ว จะทำให้เสียโอกาส เดินทางผิด คิดจนม้วยมรณาหรือเปล่า ทำให้เสียโอกาสในหลาย ๆ ด้านหรือเปล่า ความเชื่อเหล่านั้น มีหลัก ๆ ที่หกข้อใหญ่ๆ ตามนี้ค่ะ.

Get the truth behind these bits of financial misinformation. แถมให้ด้วยนะคะ เวลารับฟังอะไรมาให้หาข้อมุลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยค่ะ.

 

Myth #1: It’s not worth saving if I can only contribute a small amount. ข้อแรก คือความเชื่อเกี่ยวกับ เก็บเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่คุ้มหรอก ทำไมทำไม ว่างั้นนะคะ.

In reality: If you start early, around age 25, saving 15% of your paycheck—including your employer’s match to your 401(k) if you have one—could help you save enough to maintain your current way of life in retirement. It sounds like a lot, but don’t lose your motivation if you can’t save that much. Don’t be discouraged if you start later than age 25. Beginning to save right now and gradually increasing the amount you’re able to put away can help you hit your goals.

แปล.  ในความเป็นจริงแล้วนะคะ การเริ่มเก็บเงินแต่อายุน้อยๆ เริ่มที่ 25 ปี เก็บสัก 15% สำหรับเงินที่ได้รับ รวมถึงฝากเข้ากับ 401(k) ที่นายจ้างมีจ่ายสมทบ. มันก็สามารถทำให้คุณเกษียณได้แบบสบายๆ เลย. มันเหมือนจะมากไปหรือเปล่าสำหรับคนอายุที่ 25 ส่วนตัวมองแล้วว่ามากค่ะ เพราะอายุ 25 ก็เพิ่งเรียนจบกันทำงานกัน แต่บางคนถ้าทำงานไปเรียนไป อายุ 25 เป็นหัวหน้างานแล้วก็มี หรือ เพิ่งเรียนจบวิทยาลัย เริ่มทำงานบริษัท บางคนเริ่มมีครอบครัว ภาระตามมา. ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม พยายามออมให้ได้มากที่สุด นี่คือความเห็นส่วนตัวนะคะ.

Save as much as you can while still being able to pay for essentials like rent, bills, and groceries. Fidelity’s budgeting guidelines may be able to help determine how much you can afford to save and spend.

ออมให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องจ่ายค่าใชจายที่จำเป็นเช่นค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่ากินอยู่ต่างๆ . หลักการหลัก มีดังนี้คะ

 • Consider allocating no more than 50% of take-home pay to essential expenses (including housing, debt repayment, and health care). ต้องมีมากกว่าครึ่งของเงินที่ได้รับแต่ละงวดเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 • Try to save 15% of pre-tax income (including employer contributions) for retirement. 15% ฝากเข้ารีไทเม้นก่อนภาษี รวมกับที่นายจ้างสมทบให้  สมมติว่านายจ้างให้6% คุณก็ฝากเข้าอีก 9% ไปเลยค่ะ.
 • Prepare for the unexpected by saving 5% of take-home pay in short-term savings for unplanned expenses. มีเงินสำรองไว้ล่วงหน้าเก็บเงินสดเข้าธนาคารไว้อีก 5% การเก็บเงินนี้ถ้าถือเงินสดไว้ ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าสะดวกก็ถือเงินสดไว้ค่ะ

 

Myth #2: The stock market is too risky for my retirement money. ตลาดหุ้นตอนนี้ ความเสี่ยงสูงปริ๊ดเลย สำหรับการออมเพื่อเกษียณ

In reality: It’s true that money in a savings account is safe from the ups and downs of the stock market. But it won’t grow much either, given that interest rates on savings accounts are typically low. When it’s time to withdraw that money for retirement a few decades from now, your money won’t buy as much because of inflation. The stock market, however, has a long history of growth, making it an important component of your longer-term investment portfolio.

ในความจริงแล้ว มันก็ใช่ถ้ามีการถือเงินสดไว้ในออมทรัพย์แทนที่จะลงทุนในตลาดหุ้น เพราะถือเงินสดค่าเงินจะไม่ขึ้นลงเหมือนตลาดหุ้น แต่ ถือเงินสดไว้นะ ได้ดอกเบี้ยกี่เปอรเซ็น ยิ่ง ณ ปัจจุบัน ดอกเบี้ยต่ำมากถึงมากที่สุด แทบไม่ได้ไรเลย เงินฝาก แสนเหรียญ ยกตัวอย่างให้ค่ะ. ถ้าคุณถือเงินสดไว้ ณ ตอนนี้ อีก 20 ปีข้างหน้า หรือสมมุติว่าเคยถือเงินสดไว้ เมื่อช่วงตลาดตก ปี 2008 สิบสองปีต่อมาเงินคุณจะงอกเงยแค่ไหน ผิดกับตลาดหุ้น ที่คุณถือไว้ใน S&P 500index fund เพิ่มกี่เท่า ดูจาก down index ค่ะ เมื่อ 2016 dow index only 14000K, now dow index 25K สองเท่าแล้วค่ะ อันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพจากการที่แปลนะคะ และก็ตัวอย่างจริงด้วยเพราะมันเกิดขึ้นจริง.

For instance, for a young person investing for retirement, a diversified investment strategy based on your time horizon, financial situation, and risk tolerance could provide the level of growth you need to achieve your goals.

ตัวอย่างสำหรับคนที่อายุยังไม่เยอะ และมีการลงทุนที่หลากหลายในตลาดทลักทรัพย์ ยังไงมันก็โตค่ะ ยิ่งตอนนี้ โอกาสได้ของถุกมีเยอะแยะ (แม้ว่าบางตัวก็ยังแพง)

There are a variety of ways to invest. Building a diversified portfolio based on your needs and the length of time you plan to be invested can be as complicated or as simple as you prefer. You can build your own diversified portfolio with mutual funds or exchange-traded funds—or even individual securities.

มีหลายๆ วิธีที่จะทำการลงทุน การสร้าง การลงทุนที่หลากหลาย มีระยุเวลาให้คำนวณด้วย เราชอบแบบไหนก็เอาแบบไหน high risk high return, low risk, low return., moderate returns. กองทุนต่างๆ มีให้เลือกได้ตามใจขอบคะ โดยเฉพาะใครที่ลงทุนไว้กับบริษัท จะมี mutual funds เยอะแยะให้เลือกได้เลย.

Even if you choose to manage your own investments, you may not be entirely on your own. 401(k) providers often offer example investment strategies that could give you ideas on how to build a diversified portfolio. You can invest in the funds in the model portfolio in the suggested proportions or you could use the models as a source of inspiration for your own investment ideas.

If you find investing daunting or don’t have the time to figure it out just yet, you might consider a managed account or a target-date fund for savings that are earmarked for retirement.

 

Myth #3: I’m young, so I don’t need to save for retirement now. ข้อสาม ว่าด้วยอายุ บางคนรู้ตัวว่ายังอายุน้อย ยังไม่จำเป็นต้องเริ่มออมหรอก ณ ตอนนี้ ฉันมีเวลาอีกเยอะแยะ.

In reality: Retirement can feel very far away when you’re young—but having all of those years to save can actually be incredibly powerful. That’s because time and compounding are important factors in a retirement savings plan.

โดยความเป็นจริงแล้ว เคยคิดแบบนี้เหมือนกัน แต่ฉุกใจได้ก่อน การเริ่มฝากแต่อายุยังน้อย เงินมันจะสมทบแบบทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆ ค่ะ มันไม่เหมือนการเก็บเงินสด ที่นิ่งมากกับดอกเบี้ย ต่ำกว่า 2%

Compounding happens as you earn interest or dividends on your investments and reinvest those earnings. Because the value of your investments is then slightly higher, it can earn even more interest, which is then packed back into the investments allowing it to grow even more.

ไมจำเป็นต้องเรียน finance มาก็ได้คะ หลักการคำนวณทุกต้นทบดอก ตัวเลขง่ายๆ เราฝาก ที่ 100 ลงทุนได้ 7% เงินเราก็เป็น $107 แล้วยอดนี้ก็คุณต่อไปที่ 7% บวกเงินใหม่ที่เราฝากเข้าไปอีกร้อย มันก็เพิ่มค่าทวีคูณกันไปเรื่อยๆ ค่ะ เข้าไปหาคำนวรได้เลยในกูเกิ้ลเยอะมาก.

Over time, the value can snowball because more dollars are available to benefit from potential capital appreciation. But time is the secret ingredient—if you aren’t able to start saving early in your career you may have to save a lot more in order to make up for the value of lost time.

You can start by contributing to your 401(k) or other workplace savings plan. If your employer matches your contributions, make sure you contribute up to the match—otherwise you’re basically giving up free money. If you don’t have a workplace retirement account, consider opening an IRA to get started. ถ้านายจ้างมี 401(k) ที่เขาจ่ายสมทบให้ด้วยนี่รีบ ๆ พิจารณาใส่เงินไว้เลยคะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง.  ถ้านายจ้างไม่มีแบสมทบ ให้พิจารณาฝากเองแบบ IRA ค่ะ เพราะ เลือกแผนการลงทุนได้หลากหลาย รวมถึงหุ้นของกิจการต่างๆ .

Read Viewpoints on Fidelity.com: Traditional or Roth account—2 tips to choose

 

Myth #4: There’s no way of knowing how much money I’ll need in retirement. ข้อสี่ ไม่มีทางรู้หรอก ว่าต้องการใช้เงินเท่าไรเมื่อเกษียณจากการทำงาน.

In reality: How much you’ll need depends entirely on your situation and what you plan to do when you leave the workplace.

ในความจริงแล้ว ต้องมีเงินเท่าไรเมื่อเกษียณนั้น มันขึ้นอยุ่กับสถานการณ์ของแต่ละคน เมื่อเกษียณจากการทำงานประจำ แล้วจะทำอะไรบ้าง.

But Fidelity did the math and came up with some general guidelines. Aim to save at least 15% of your pre-tax income every year—including employer contributions. To see if you’re on track, use our savings factor: Aim to have saved at least 1x (times) your income at 30, 3x at 40, 7x at 55, and 10x at 67.* Of course, everyone’s situation is unique and you may find that you need to save more or less than this suggestion.

จากการศึกษาของ เฟรดเดอริตี้ ระบุว่า ถ้าคุณฝากเงินอย่างน้อย 15% ทุกปี รวมถึงนายจ้างสมทบนะ ถ้าไม่รวมจะฝากมากกว่านี้ยิ่งหรูเช่นกัน. ทำได้แบบนี้เกษียณแบบไม่มีปัญหาค่ะ. อันนี้พูดกันเราคนชาวบ้าน เนาะ เก็บได้แบบนี้ก็สบายยามชราแล้ว เพราะการเก็บทุกปีเงินมันก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อย ๆ และลงทุนก็เพิ่มกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ นะแหละค่ะ. 

Read about all of Fidelity’s retirement saving guidelines on Fidelity.com: Retirement roadmap

Don’t worry if you’re not always on track. Saving consistently, increasing your contributions when you’re able, and investing for growth in a diversified mix of investments could help you catch up over time.

ถ้าใครทำได้บ้างไม่ได้บ้าง รู้ตัวว่าหลุดก็กลับมาออกมได้ค่ะ  มีเงินไม่เท่าไรเลือกลงทุนถุกที่ถุกเวลา เหมือนซื้อหุ้น อเมซอนเก็บไว้ ยี่สิบปีที่แล้วก็รวยได้แบบไม่ต้องทำอะไรเช่นกันแหละค่ะ.  เรื่องแบบนี้ก็อยุ่ที่ดวงและสถานการณ์ของแต่ละคนด้วย

 

Myth #5: All debt is bad. ข้อห้า หนี้ทุกแบบไม่ดีหมดเลย

In reality: It’s true that carrying a balance on your credit card or a high-interest loan can cost a lot—significantly more than the amount you initially borrowed. But not all debt will hold you back. In fact, certain types of debt, like mortgages and student loans, could help you move forward in life and achieve your personal goals.

ในความจริงคือใช่คะ ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูง ๆ ตายอ่วมเลยแบบนี้.  แต่ถ้ามีหนี้บ้านที่อยู่อาศัย หนี้เงินกู้จากการศึกษา หนี้เหล่านี้คือหนี้ดีค่ะ.  หนี้บ้าน ซื้อไว้บ้านเพิ่มค่าตลอด น้อยมากที่บ้านจะลดค่า แต่สุดท้ายก็กลับมาเช่นเดิม  หนี้เพื่อการศึกษา ก็หนี้สำหรับการลงทุน ทรัพย์สินค่ะ ถ้ากุ้ไปเรียนสาขาที่ขาดแคลน ทำเงินได้ดี ไม่ใช่หนี้สินเกิดจากเรียนวาดภาพ มหวิทยาลัยดังๆ แต่ขายภาพไม่ได้ หนี้กู้เรียน computer science ไม่กี่ปีก็ใช้หนี้หมดแล้วค่ะ ทำเงินได้ดีงดงามด้วย.

Plus, the interest rates on mortgages and student loans are typically much lower than those on personal loans or credit cards, and the interest may be tax-deductible.

ที่ว่าหนี้บ้านดีนะ ดอกเบี้ยอาจจะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้อยุสำหรับคนบ้านแพง เพราะกลุ่มมีบ้านราคาแพงเช่น แคลิฟอเนีย นิวยอรค เขายังได้ใช้ itemized deduction กันได้อยู่แม้ว่ากฏหมายใหม่ ค่าใช้จ่ายมาตราฐานจะสูงพอแล้วก็ตาม.  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการศึกษาก็เอามาหักจากรายได้ได้อีก (กรณี รายได้ไม่สูงถึงสองแสนเหรียญนะคะ) รายได้มากใช้อะไรไม่ได้กับดอกเบี้ยแล้วค่ะ.

No matter what kind of debt you take on, make sure you shop around for the best rates and never borrow more than you can afford to pay back on time.ค่ะ

ข้อนี้ดีค่ะ ก่อนจะตัดสินใจกุ้ซื้อบ้าน กู้เรียนหนังสือ หาแหล่งดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะ แต่ปัจจุบันไม่น่าแตกต่างกันมากมาย ดอกเบี้ยบ้านถูกมากมายคะช่วงนี้.

 

Myth #6: Credit cards should be avoided. ข้อหก ควรเลี่ยงการมีบัตรเครดิต.

In reality: As long as you pay off your card balance in full each month to avoid interest, making purchases with credit can be worthwhile. Many credit cards offer a rewards program. If you make all your everyday purchases with your card, you could quickly rack up points you can redeem for cash, travel, electronics, or to invest.

โดยทั่วไป ถ้าคุณมีบัตรเครดิต แล้วคุณจ่ายหมดทุกเดือน ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ แถมเก็บแต้ม point collection บินฟรี เที่ยวฟรีได้เยอะแยะเลย ถ้ารู้จักบริหาร. ช่วงนี้คงไม่บินไปไหนละคะ กลัวตายเหมือนกัน July 31st , 2020. COVID in USA is No. 1 in the world แบบนี้ เดี๊ยนไม่บินละคะ เดี๊ยนเที่ยวป่า ทะเลสาบก็ยังห่างผุ้คนค่ะ เพราะฝรั่งไม่กลัวกันจริงๆ คือส่วนหนึ่งชีวิตเขาว่างั้น เรื่องตายคือธรรมชาติ.

Also, demonstrating that you use credit responsibly can help you increase your credit score, making it easier to buy a car or a home later on. It may even earn you a lower interest rate when you borrow in the future. It can be difficult to dig out of credit card debt, but if you control your spending and pay the card off every month, it could pay you back.

 ข้อดีของการมีบัตรเครดิต แล้วจ่ายหมดทุกเดือน หรือใช้แบบไม่เกิน 30% ของวงเงินบัตรเครดิต เป็นการสร้างเครดิตที่ดีมากมายคะ จะซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำงานบริษัทใหญ่ ๆที่เขาตรวจเครดิตสกอร์ ตำแหน่งดีๆ มีผลทั้งนั้นเลยคะ. แถมใครจะทำกิจการเช่นร้านอาหาร ร้านนวด จะไปเช่าตึก เครดิตสกอร์ไม่ดี เจ้าของตึกไม่อนุมัติหรอกค่ะ.  เว้นแต่เจ้าของตึกรู้จักคุณ หรือต้องจ่ายมัดจำสูงๆ หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ.

*

Comments from author:

*

เจอประเด็นนี้เมื่อเช้าค่ะ ว่าจะอ่านคนเดียว ไม่เอาดีกว่า อ่านไปแปลไปให้คนอื่นรู้ด้วยดีกว่า.  คนภาษาดีๆ เขารุ้จักหาอ่านเองได้  คนภาษาดีแต่อยากได้ไอเดียจากเราก็มีเยอะ.  แถมคนที่ภาษาไม่ดี จะได้ฝึกแปลกันกับเขาด้วย.  เวลาดิฉันแปลอะไรให้จะพยายามยกตัววอย่างให้เห็นภาพค่ะ เพราะถ้าแปลตรงตัวแล้วมันเข้าใจแบบ “งง” กันมากมาย.

มาอยุ่อเมริกาก็จะ 14 years แล้วค่ะ สิ้นปีก็จะครบสิบสี่ปี เริ่มการออมจริงๆ จังๆ ก็ 8 ปีที่ผ่านมาคะ มาแรก ๆ ยังมีหนี้สินที่ไทยซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ต้องจ่ายให้หมด เพราะว่าดอกเบี้ยแพงกว่าที่ผ่อนบ้านที่นี่ และตอนนั้นไม่มีความรู้ด้านภาษีอากรมากนักเรื่องการใช้ดอกเบี้ยบ้านหลังที่สองมาหักออกจากภาษีได้ ความไม่รู้ก็พลาดโอกาสค่ะ.  แต่ตัดสินใจถูกแล้วที่จ่ายหนี้หมดก่อนออม. 

ส่วนการใช้บัตรเครดิตมีมาแต่อยู่ไทยแล้วค่ะ เพราะเป็นคนชอบสมัครได้ของฟรี ได้แต้มแลกของและก็ใช้แต้มเที่ยวฟรี ที่สำคัย ถ้ามีปัญหาเรื่องการซื้อของเราสามารถยกเลิกได้ดีกว่าการใช้เงินสด ซื้อของเสียเวลามาก เงินก็จ่ายไปแล้ว เอาคืนยากมาก.

เรื่องการออม ก็ออมแบบไม่รู้เรื่องมาได้ปีแรกก็ทำงานมี 401(k) ก็ออมแบบไม่รู้เรื่องค่ะ เงินก็ อยู่ใน money market ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เกือบสามปี นอนอยุ่นั่นนะแหละ ทำไงได้ไม่มีความรู้เนาะ พอรตที่กิจการมีไว้เขาก็ไม่ได้บอกให้เราเลือกลงทุนนิ ไม่มีใครมาให้ความรู้แบบนี้ก่อนหน้านี้.  ตอนนี้รุ้ตัวละคะ เลือกลงทุนแบบระยะยาว ไม่เก็บเงินสดไว้เฉยๆ ตลาดหุ้นตกมากกลางเดือนมีนาคม ก็ถือโอกาสได้ซื้อหุ้นเพิ่มตามกำลัง ตอนนี้พอรตก็กลับมาบวกที่ 30% เช่นเดิมก่อนตก เย้  ไม่กลัวไม่สั่นค่ะ เห็นน้องๆ ถอนเงินออกมาขายหุ้น เงินนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะ เสียโอกาสอีกหุ้นนั้นก็กลับมาราคาเกือบเท่าเดิมก่อนตก. บางคนมีหุ้น apple ตอนนี้ จะมี split หุ้น เพิ่มกันอีกรวยกันไปอีก.  เห็นไม๊ค่ะ การลงทุนต้องนิ่ง.  แต่สถานการณ์คนเราไม่เหมือนกันคะ เราวิพากษ์วิจารณ์มากไม่ได้ เรามันกลุ่มชอบเสี่ยง เพราะเชื่อว่าความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของชีวิตค้า.

♥Best of luck to your successful retirement♥

*

Source (ที่มา)                     :   Fidelity.com, 6 money myths debunked

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Friday, July 31st, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date October 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Self-employed Individual & Taxes, ผู้รับจ้างงานอิสระและภาษีที่เกี่ยวข้อง

Self-employed Individual & Taxes, ผู้รับจ้างงานอิสระและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เรื่องการตีความเรื่องงานอิสระนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน และมีออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลาย. ผู้เขียนตีความตามคำนิยามของ กรมสรรพากรอเมริกาเป็นหลักค่ะ.  วันนี้รื้อบทความเก่าที่เคยเขียนไว้ปี 2016 เมื่อห้าปีที่แล้ว มาเพิ่มเติม เพราะมีการตีความเพิ่มเติมมากมายและเข้มงวดกันมากขึ้น.  หลายๆ เสตทได้มีตัวอย่างการตีความให้เห็นเป็นข้อ ๆ โดยเฉพาะเสตทที่เคร่งครัดจับกุมการเรียกเงินค่าปรับและเงินเพิ่มเองในสวนของเสตท ดัง ๆ มากคือแคลิฟอเนีย ที่มีระเบียบออกมาชัดเจน.

ได้คัดลอกส่วนการตีความมาจากกรมสรรพากรอเมริกาและทิ้งฉบับภาษาอังกฤษให้ไว้นะคะ

In determining whether the person providing service is an employee or an independent contractor, all information that provides evidence of the degree of control and independence must be considered. การตีความว่าคนนั้นเป็นพนักงานหรือเป็นผู้รับเหมานั้นสามารถพิจารณาได้จากจุดหลัก ๆ ดังนี้ค่ะ.

Common Law Rules ตามกฏหมายทั่วไป

Facts that provide evidence of the degree of control and independence fall into three categories: หลักฐานข้อเท็จจริงที่บ่งบอกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาหรือพนักงานมีหลัก ๆ อยู่สามประการดังนี้ค่ะ.

 1. Behavioral: Does the company control or have the right to control what the worker does and how the worker does his or her job? พฤติกรรม.  กิจการนั้นมีการควบคุมการทำงานของบุคคลนั้นหรือไม๋  คือเขาจะทำอะไรอย่างไรได้ไปสั่งเขาไม๊ หรือเขาทำเองโดยที่เจ้าของกิจการเมื่อมีการจ้างงานได้ไปควบคุมทุกขั้นตอน.
 2. Financial: Are the business aspects of the worker’s job controlled by the payer? (these include things like how worker is paid, whether expenses are reimbursed, who provides tools/supplies, etc.) ด้านการเงิน. กิจการควบคุมการจ่ายเงินยังไง ค่าใช้จ่ายนี่เอามาเบิกจากการกิจการใช่ไม๊ กิจการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้คนทำงานไม๊ การจ่ายเงินจ่ายยังไง เริ่มมองเห็นภาพนะคะ ถ้ามองไม่ออกนึกถึงเราจ้างคนมาติดตั้ง hood in your kitchen กับคนล้างจานนะคะ ต่างกันยัไง. 
 3. Type of Relationship: Are there written contracts or employee type benefits (i.e. pension plan, insurance, vacation pay, etc.)? Will the relationship continue and is the work performed a key aspect of the business? ความสัมพันธ์ระกว่างกิจการและคนทำงาน. มีสัญญาหรือไม่ มีสวัสดิการไม๊ มีเพนชั่นไม๊ มีประกันไม๊ มีพักร้อนวันหยุดให้ไม๊  มองภาพนะคะ ถ้าเราจ้างคนมาติดตั้ง hood ในร้านอาหาร เราจะจ่ายสวัสดิการรีไทมเม้น วันหยุดพักร้อนให้เขาไม๊ เรามีสัญญาการจ้างงานไม๊.  คนรับงานอิสระถ้างานใหญ่ ๆ จะมีสัญญานะคะและมีประกันด้วย ผู้รับเหมาที่ทำแบบมืออาชีพ จะให้เจ้าของกิจการเซ็นสัญญาเลยคะ เพราะถ้าไม่จ่ายเงินเขาเขาสามารถทำลีนวางทับกิจการได้ เขามีประกันด้วยเกิดคนงานในทีมบาดเจ็บเขาต้องรับผิดชอบหรือร้านรับผิดชอบ.  ในทากลับกัน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจะไม่มีสัญญาจ้างงานระบุสวัสดิการต่างๆ ถ้าเป็น chain ใหญ่ ๆ จะมีสัญญาจ้างงานระบุวันลา ป่วย พักร้อน เงินเดือน ประกันสุขภาพ ให้หมดค่ะ ทั้งสองแบบมีสัญญานะคะ แต่สิ่งที่ระบุไว้ในสัญญานั้นจะแตกต่างกันค่ะ

Businesses must weigh all these factors when determining whether a worker is an employee or independent contractor. Some factors may indicate that the worker is an employee, while other factors indicate that the worker is an independent contractor. There is no “magic” or set number of factors that “makes” the worker an employee or an independent contractor, and no one factor stands alone in making this determination. Also, factors which are relevant in one situation may not be relevant in another. หัวข้อนี้น่าสนใจมากว่า การตีความในแต่ละจุด ก็ใช่ว่าจะ แจ่มแจ้งชัดเจน เพราะแต่ละสถานการณ์หรือกิจการก็แตกต่างกันออกไป ว่าการตีความใครเป็นลุกจ้าง ใครเป็นผู้รับเหมานั้นอย่างไร.

The keys are to look at the entire relationship, consider the degree or extent of the right to direct and control, and finally, to document each of the factors used in coming up with the determination. ภาพรวมคือต้องมองทั้งหมดทุกจุด ว่าน้ำหนักออกไปทางไหนมากที่สุด การมีเอกสารหลักฐานรองรับก็สำคัญมาก ๆ ถ้ามีการตรวจสอบจากหน่วยงนรัฐบาลทั้งท้องถิ่นและระดับรัฐบาลกลาง.

Self employment taxes ภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระ

Self-Employed individual หรือผู้รับจ้างทำงานอิสระตามคำนิยามทางภาษีอากร. กลุ่มที่ต้องเสียภาษี self-employment taxes 15.3%  (7.65% ส่วนของนายจ้าง และอีกครึ่งคือส่วนของลูกจ้าง) เนื่องจากเราทำงานเอง เหมือนเราเป็นนายจ้างเราก็รับภาระภาษีนี้ไปคะจากการทำงาน รายได้ที่เราได้รับสุทธิ (รายได้หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง). นิยามจาก IRS ว่าไว้ดังนี้คะ.

·  คุณรับทำงานอิสระในรุปแบบ sole proprietor หรือผู้รับเหมา  independent contractor.

·  คุณเป็นสมาชิกของกิจการที่ ได้รับ Schedule K-1  partnership รวมถึง LLC ที่ทำธุรกิจ trade or business.

·  คุณทำงานให้ตัวคุณเอง รับงานทำเอง รวมถึงงาน เล็ก ๆ น้อย  part-time business

ผู้รับงานอิสระ มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเหมือนคนทำงานทั่วไปคะ. ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งนั้น แต่อาจจะตื่นเต้นกว่าเท่านั้นเอง.  เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้รับงานอิสระ สามารถใช้ค่าใช้จ่ายจากการทำงานค่ารถ สารพัดมาหัก ออกจากรายได้ที่ได้รับ.

Form 1099-Mis, เอกสารที่ทางกิจการออกให้กับผุ้รับจ้างอิสระ

กิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่มีการจ้างงานที่ไม่ใช่ลูกจ้าง (ตีความแล้ว) ถ้ามีการจ่ายเงินมากกว่า $600 ต้องออกเอกสาร 1099-Mis นำส่งไปยัง the IRS ภายในวันที่ 31 January 2021 (2020 Tax year) เช่นกันคะ.

1.) Social Security Administration. ผู้ที่จ่ายเงินไม่มีหน้าที่นำส่ง  Social Security & Medicare คะ ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบเอง. จ่ายยังไงก็จ่ายเมื่อเรายื่นภาษีประจำปีคะ  ในระบบจะต้องมีการคำนวณ self-employment taxes ครึ่งหนึ่งก็เอามาหักออกจากรายได้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เสมือนกับนายจ้างที่มีการจ้างงานและนำส่งเงินสมทบ ก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคะ.

2.) Local Government; State, County, City. เท่าที่ทราบผู้รับงานอิสระมีหน้าที่แค่ยื่นแบบภาษีประจำปีคะ  ถ้าอยู่ในรัฐที่ไม่มีภาษีก็ไม่ต้องทำอะไรคะ. เคลม เงินคนว่างงานไม่ได้นะคะเพราะไม่เคยนำส่ง  เว้นแต่ว่าคุณจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนกิจการ แล้วคุณเป็นลูกจ้างในกิจการ อันนี้เข้าระบบค่าแรงเงินเดือนปกติคะ.

2.1) Single Member LLC คือกิจการเจ้าของคนเดียว มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน LLC ทุกปีนะคะให้กับเสตทที่จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับรัฐไหนค่าธรรมเนียมจะไม่เท่ากัน ถ้าไม่ต่อทะเบียน สถานะกิจการจะถือว่า inactive

3.) Employees คนไม่ใช่ลูกจ้างที่จะต้องได้รับ W-2 นะคะ เอกสารที่คุณได้รับคือ 1099-Mis ถ้านายจ้างไม่ออกให้ ไม่ได้แจ้ง IRS ก็ไม่ทราบคะ. รับจ้างอิสระก็ซื้อประกันสุขภาพเองคะ จะได้รับ ฟอร์มF

Quarterly Estimate taxes: งานอิสระมีหน้าที่ประมานการจ่ายภาษีทุกไตรมาส

ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างอิสระ ส่วนใหญ่บางคนจะ ยี่นภาษีล่วงหน้ารายไตรมาส เพื่อนำส่งภาษี ป้องกันกระแสเงินสด ขาดแคลน เพราะบอกไปแล้วนะคะ self-employed เสียภาษีอย่างน้อย 15.3% คะ Social & Medicare เอง.  ทำเองได้โดยใช้ฟอร์ม Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF),

Form W9 for contractor to fill out เอกสารให้ผุ้รับงานอิสระเซ็นก่อนการเริ่มงาน

เอกสารตัวนี้ระบุว่าคนเหล่านั้นคือผู้รับเหมาค่ะ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มคือ copy of driver license, copy of SSN or EIN (business contractor) , TIN สำหรับคนที่ไม่มี SSN or EIN ที่เป็นเจ้าของกิจการ

Taxpayer Identification Number (TIN) เอกสารที่ออกให้สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออก SSN ได้

ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า เอกสารนี้ออกให้เฉพาะกลุ่มโรบินฮู๊ด  ไม่ใช่ค่ะ อย่าเข้าใจผิด.  เอกสารนี้ออกให้หลายกลุ่มค่ะที่ไม่สามารถออก SSN ได้ เช่น

เจ้าของกิจารในอเมริกา ที่ไม่ไดมาอมริกาแบบนานๆ ขอวีซ่าลงทุนอะไรมา 

นักลงทุนในตลาดหุ้นที่ต้องมี ITIN ถึงเล่นหุ้นได้.

ลูก นักลงทุนที่ติดตามพ่อแม่มาจากวีซ่าลงทุน ที่เขาไม่ได้เกิดที่นี่. 

คู่สมรสชาวอเมริกันที่ไม่ได้มีใบเขียวไม่เคยมาอยู่อเมริกา.

กลุ่มโรบิ้นที่มาอยู่อเมริกามานาน ก็ใช้ ITIN ในการยื่นแบบแสดงรายได้ค่ะ.  กลุ่มโรเบิ้นมีทำงานขายตรง เชน อย่าง แอมเวย์ หรือค่ายอื่นๆ มีรับ 1099mis จากบริษัทต่างๆ ที่ขายสินค้าให้เขา.  มีรับฟอร์มนี้จากกิจการหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานให้เขา กลับไปดู ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะ.

Comments from author:

*

กรณีศึกษาจากร้านอาหารที่แคลิฟอเนีย ถูกตรวจโดยเสตททุกหน่วยงาน เพราะชวนกันมา. มีการจ้างงานคนไม่มีใบ ไม่มีใบจริงๆ ไม่มีใบอะไรเลยรวมถึง TINด้วย.  ทำให้กิจการถูกปรับจำนวนมาก แบบว่าขายกิจการเงินก็ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตท ขายกิจการ $200K ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตทว่างั้น.  ยังมีอีกเยอะตามข่าวแต่ที่เล่าคือเห็นมากับเอกสาร(ด้วยตา).  เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจกระซิบว่า ยูนะถ้าเอากลุ่มไม่มีใบเลยไปขอ TIN ยูยังพอรอดบ้างนะ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด มีทิปให้ด้วย. ฟาดเคราะห์ไปค่ะ

ร้านนวดแถวนิวยอรค เจอเสตททุกหน่วยงาน เจ้าของก็เพื่อนบ้านเรานี่แหละ แต่ดันมีคนไทยทำงานในนั้นด้วย  ร้านต้องขายและปิดออก เพราะถูกปรับเยอะมากหนี้แบบว่าผ่อนกันหลายปี ดีที่มีมีคุกมาแถม จริงๆ น่าจะคุกด้วยก็ดี เพราะรู้ภาษาอังกฤษดีและตั้งใจเลี่ยงด้วย  ร้านนวด มีการจัดตารางให้เขาด้วย มีหักค่าคอมครึ่งๆ เถียงเจ้าหน้าที่ยากอีกว่าเขาทำงานอิสระ แถมคนนวดก็ไม่มีลายเซ่นก็เจอกันหลายต่อ  ไม่รุ้ขายร้านได้ยัง ไม่ได้ติดตาม ไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้ ได้แต่ฟังๆ และให้หาทนายช่วยด่วนมาก.

ปล. ค่าปรับ payroll taxes; FED & State สาหัสมากค่ะ

*

ที่มา                                     :   Self-Employed Individuals Tax Center, Independent Contractor

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, July 23rd, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

US SOCIAL SECURITY BENEFITS สวัสดีการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

US SOCIAL SECURITY BENEFITS สวัสดีการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

US SOCIAL SECURITY BENEFITS

สวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

เวบไซด์ สำหรับลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร  to register social security website: https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.action

มีอีเมลล์นะคะถึงลงทะเบียนได้ วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทร ที่สำคัญคือต้องมี เลข SSN

USC, Green card holder, and legal worker who work for US employer

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

 1. ) Person who works for 10 years and have 40 credits

คนที่ทำงานอย่างน้อย สิบปี และมี สี่สิบเครดิต

หนึ่งปีสะสมได้ สี่เครดิต, 1 credit = $1,410 ($5,640/year 2020)

2.) Spouse of US worker who is on no. 1 คู่สมรสของคนที่ทำงานในอมเริกาตามข้อหนึ่ง

3.) Child who is under 18 or disability child of US worker on no. 1*Must be US Citizen or GC living in the US* บุตรของคนที่ทำงานในข้อแรก ต้องมีสัญชาติอเมริกันหรือใบเขียวที่อยู่ในอเมริกา

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

1.) WHEN YOU ARE 62 ½ เมื่ออายุถึงเกณฑ์รับปกติ รวมถึงคู่สมรสที่ไม่ได้ทำ

2.) WHEN YOU ARE 60 IF YOU ARE WIDOW ขอรับได้เมื่ออายุ หกสิบปี กรณี คู่สมรสเสียชีวิต สำหรับกลุ่มพ่อหม้ายแม่หม้ายทั้งหลาย

3.) WHEN YOU BECOME DISABILITY AT เมื่อพิการ

 • Are age 18 or older;
 • Are not currently receiving benefits on your own Social Security record;
 • Are unable to work because of a medical condition that is expected to last at least 12 months or result in death: and.
 • Have not been denied disability benefits in the last 60 days.

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

 1. Widow’s disability to apply at age 50 พ่อหม้ายแม่หม้ายถ้าพิการเริ่มรับสวัสดิการได้ที่อายุ ห้าสิบปี
 2. Are you eligible for disability? Fill out form here :
 3. https://www.disability-benefits-help.org/disability-tips/apply-disability-benefits-right-time

Link to Youtube live video: US Social Security Benefit

SOURCE: https://www.ssa.gov/

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SUPPORT AND COMMENT

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำติชม

ที่มา                  :   Social Security Administration’s website

 *

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

๐                                                                           

วันที่                  :  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Sunday, July 19th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

529 education savings plan?

529 education savings plan?

529 เงินออมเพื่อการศึกษาสำหรับลูก ๆ

เนื่องด้วยผู้เขียนเป็นคนเชื่อเรื่องการศึกษาว่าคือ “ใบเบิกทาง” ไปสู่ทุกโอกาสค่ะ จึงมาสวัสดีคุณแม่คุณพ่อ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ที่มีลูกหลานและวางแผนเรื่องทุนการศึกษาให้พวกเขาเมื่อโตขึ้นค่ะ. กลุ่มป้าน้าอาไม่ได้พูดถึงนะคะ รู้ว่ากลุ่มนี้ก็ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่ลูกหลานเช่นกัน ที่พูดมาสองรุ่นคือ เงินฝากแบนี้มันงดงามดีงามมากค่ะ.  

ไปหาอ่านมาจากกรมสรรพากรอเมริกา IRS.gov ที่มีประกาศไว้ กับกลุ่มลงทุน Fidelity.com แล้วมาสรุปให้ตามความเข้าใจตามนี้ค่ะ.

*

โครงการนี้มีมานานแล้วนะคะ กฏหมายปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ก่อนปี 2018 กฏหมายให้ใช้เงินนี้สำหรับวิทยาลัยขึ้นไปเท่านั้น คือคุณต้องใช้เงินนี้หลังจาก จบการศึกษาระดับ มัธยมปลายค่ะ. ประถมมัธยมนี่ไม่ได้ค่ะ.  และเงินนี้ถ้าเอาไปใช้เกี่ยวกับค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าอุปกณ์การเรียนและค่าหนังสือต่างๆ ไม่มีภาษีค่ะ.  บางรัฐ (ไม่ทุกรัฐ) สำหรับกลุ่มมีรายได้ต่ำนั้น รัฐให้เครดิตภาษีด้วยค่ะ  เครดิตภาษีคือเอาไปใช้หักออกจากภาษีที่ต้องชำระค่ะ ไม่ได้เงินคืน เห็นชัดเจนคือรัฐ นิวยอรค รัฐ โคโลราโด้ และอีกหลายๆ รัฐนะคะ แต่จำไม่ได้หมดค่ะ ทำภาษีทีเข้าไปดูทีคะ. 

*

Why this education plan is good? ทำไมโครงการนี้มันถึงดี

*

ดีสิค่ะ สมมติว่าคุณฝากเงินไว้ปีละ $10,000 ได้สูงสุด $15,000 (the same as gift tax) สิบปีก็มีเงินต้นแสนเหรียญ แต่เงินนั้นได้เอาไปลงทุนงอกเงยมาที่ $100,000 total funding $200,000 ถ้าเงินนี้เอาไปใช้ในการจ่ายค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ ถอนไปแบบไม่มีภาษีค่ะ.  แต่ต้องเก็บใบเสร็จไว้นะคะ สามารถถูกตรวจสอบได้ตลอดค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มมีคนรักและหวังดีเยอะนี่แหละค่ะ.

*

Tuition refunds เงินที่ได้คืนจากค่าเทอมที่จ่ายไปไม่ต้องถือเป็นรายได้

*

The PATH Act change added a special rule for a beneficiary of a 529 plan, usually a student, who receives a refund of tuition or other qualified education expenses. This can occur when a student drops a class mid-semester. If the beneficiary recontributes the refund to any of his or her 529 plans within 60 days, the refund is tax-free. ปกติจ่ายค่าเทอมไปถอนเงินจากกองทุนนี้คือไม่มีภาษีค่ะ พอได้คืนมาก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษีอะไร  ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นรายได้ค่ะ  ตราบใดที่เอาเงินนั้นกลับเข้าในกองทุนภายใน หกสิบวันก็ไม่มีรายได้อะไร  คล้าย ๆ กับ ที่ Rollover 401(k) to IRA นะคะ ถ้าถอนเงินออกมาต้องรีบไปฝากภายใน หกสิบวัน.

*

.

K-12 education ค่าใช้จ่ายนี้ใช้สำหรับ การศึกษา ตั้งแต่ประถมขึ้นไป

*

One of the TCJA changes allows distributions from 529 plans to be used to pay up to a total of $10,000 of tuition per beneficiary (regardless of the number of contributing plans) each year at an elementary or secondary (k-12) public, private or religious school of the beneficiary’s choosing.  ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ระดับประถมได้ค่ะ ได้แค่ระดับวิทยาลัย แต่กฏหมายใหม่ออกมาให้ใช้สำหรับประถมได้ที่ปีละ ไม่เกินปีละ $10,000 เหรียญค่ะ ใครส่งลูกเรียนเอกชนแพงกว่านี้ ก็ใช้ได้แค่ หมื่นเหรียญค่ะ.

*

Rollovers to an ABLE account เงินกองทุนสามารถโอนมาที่ เอเบิ้ลได้

*

The second TCJA change allows funds to be rolled over from a designated beneficiary’s 529 plan to an ABLE account for the same beneficiary or a family member. ABLE accounts are tax-favored accounts for certain people who become disabled before age 26, designed to enable these people and their families to save and pay for disability-related expenses. กองทุนสำหรับคนพิการเอาไว้ใช้จ่ายค่ะ สำหรับคนที่มีลูกพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กองทุนนนี้น่าสนใจค่ะ มีกองทุนไว้ดุแลเขาคะ

*

The regulations would provide that rollovers from 529 plans, together with any contributions made to the designated beneficiary’s ABLE account (other than certain permitted contributions of the designated beneficiary’s compensation) cannot exceed the annual ABLE contribution limit — $15,000 for 2018. For more information about other TCJA provisions, เก็บเนื้อหาจาก กรมสรรพากรอมริกาไว้ให้ค่ะ ว่าเงินนี้สามารถโอนไปที่ ABLE ได้กรณีมีลูกพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เงินนี้เอาไว้ใช้เลี้ยงดุเด็กค่ะ ไม่ใช่เพื่อการศึกษานะคะ คนละงานกัน.

*

Transfer to your grandchild, if their parents do not go to college

*

เงินออมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ เราเองมีกองทุนให้ลูก ๆ แต่ลูก ๆ ใช้ไม่หมด เราก็เปลี่ยนเป็นชื่อหลาน หรือ ญาติกันได้ค่ะ ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ถ้าหลานไม่เรียนก็ ถอนออกมาใช้ เสียภาษีเฉพาะเงินที่งอกเงยค่ะ (เงินที่ฝากนี้คือเงินหลังหักภาษีค่ะ เสียภาษีไว้แล้ว ฉะนั้นจะเสียเฉพาะเงินที่เพิ่มขึ้นมา)

*

Where can I open the 529 education plan?  อยากเปิดบัญชีไว้ให้ลูกทำได้ที่ไหนบ้าง

*

ผู้เขียนเองใช้ Fidelity.com มีให้หมดค่ะเปิดกับที่นี่เลย รวมถึงรีไทมเม้นส่วนตัวก็ Rollover มาไว้ที่เดียวกันค่ะ.  ไม่ได้รู้จักค่ายนี้มาก่อนใช้เพราะว่าที่ทำงานแฟนใช้ที่นี่ค่ะเพื่อความสะดวกก็เลยใช้ตาม. มีอีกหลายที่สามารถเปิด 529 education plan ได้ค่ะ.  มีหลายค่ายเยอะมาก ตามธนาคารที่คุณมีบัญชีส่วนใหญ่จะมีบริการค่ะ ค่ายต่างๆ จะสามารถเปิดออนไลน์ได้ค่ะ สะดวก

               Vanguard 529 Plan                         529 Plans – College Savings Plans – Fidelity

Schwab 529 Savings Plan                                            529 College Savings Plans from Merrill Edge *

Can I buy stock and invest for my kids? ซื้อหุ้นและลงทุนเองได้ไม๊

*

ตามที่อ่านซื้อหุ้นเฉพาะเจาะจงไม่ได้คะ เช่นอยากจะซื้อ Amazon, Facebook ไม่ได้ค่ะ กฏหมายห้ามไว้ ถ้าใครมีกองทุน 401(k) from work จะคล้ายกันค่ะ คุณเลือกกลุ่มลงทุน mutual funds เช่นเรานะคะ เลือก S&P500index funds, technology funds ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่ายไหนที่คุณมีกองทุนนะคะ.  งานนี้รู้แล้วนะคะ ถ้าจะเล่นหุ้น อย่าไปยุ่งกับเงินลูกค่ะ ยุ่งได้แบบมีคนจัดให้อีกทีคะ.

*

529 is not good for every family การออมนี้ใช่จะเหมาะสมกับทุกครอบครัว

*

ไม่ต้องสงสัยค่ะ เขียนมาให้ออมให้ลูก แล้วทำไมมีบอกมันใช่ว่าจะเหมาะสมกับครอบครัว. ถูกต้องค่ะ เพราะบางครอบครัวหนี้สินเยอะแยะ รายได้แทบไม่พอค่าใช้จ่าย จะเอาเงินมาฝากทุนการศึกษาพวกนี้ไม่ได้หมด ต้องใช้หนี้ก่อน ยิ่งครอบครัวที่มีหนี้บัตรเครดิตเยอะๆ ดอกเบี้ยงแพง ก็ไม่เหมาะสมแน่นอนค่ะ.  อีกอย่างครอบครัวอเมริกันส่วนใหญ่ ลูกเรียนจบมัธยมปลายก็ไปหางานทำแล้วเรียนหนังสือกันเอง โดยเฉพาะรัฐที่ผู้เขียนอยู่ยูท่าร์ แต่ละครอบครัวมีลูกกันที่สี่คน จะส่งลูกเรียนทุกคนคงยากมากมายละคะ  ถาม ๆ จากเพื่อนบ้านส่วนใหญ่หาเงินกันเรียนเอง เรียนไปทำงานไปค่ะ เหมือนเราตอนเด็ก ๆ เลย. ทุน กพ พก ไม่มีค่ะ ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียค่ะ  ทุน กพ ก็คนเก่งบ้านเราสอบได้ ทุน พก ก็คนมีพ่อรวยละคะ  หรือทำเป็นรวย ไม่มีก็หากู้ยืมเงินมาให้ลูกเรียน  อเมริกาไม่มีมากมายค่ะ ขนาดลูกกุ้เงินเรียนพ่อแม่บางคนยังไม่อยากค้ำประกันเลย เพราะลูกเผ่นไม่ใช้หนี้ พ่อแม่มารับภาระอีก มีให้เห็นชัดเจนค่ะ.  แล้วนักเรียนจะกุ้ได้ยังไงไม่มมีคนค้ำประกัน  กู้ได้ค่ะ รัฐปล่อยแพราะเป็นเงินกุ้เพื่อการศึกษา  ยื่นเป็นคนล้มละลายไม่ได้นะคะ เงินกู้จุดนี้ รัฐได้ป้องกันไว้หลายๆ อย่างค่ะ.  มีกรณีที่ยกหนี้ให้ได้คือการทำงานราชการที่อยุ่ในเครือกับเสตทบางหน่วยงาน เงินกู้ได้รับยกหนี้ได้เช่นทำงานให้ attorney general นี่แค่ยกตัวอย่างค่ะ ไปหาอ่านต่อเอาค่ะสำหรับคนกู้เงินเรียน.  ดอกเบี้ยเงินกุ้เอามาหักจากภาษีได้เลยนะคะ ถ้ารายได้ไม่สูง รัฐไม่ได้ทิ้งกันค้า.

*

*

Comments from author:

*

พอรุ้กันคร่าวๆ นะคะ ว่าเงินออมนี้ดีเช่นไร ถ้ามียังไม่เยอะก็ยังไม่ต้องฝากค่ะ ให้พอมีเหลือก่อน หรือจะบังคับตัวเองให้ฝากเงินไว้ให้ลูกเลย ดีกว่าไปฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำค่ะ เอาไปฝากไว้ซื้อกองทุนให้ลูก ๆ หลานๆ กันดีกว่า.

มีทางเลือกเยอะแยะที่จะออมให้ลูกค่ะ ส่วนตัวก็เล็ง ไว้แต่ไม่ได้ฝากไว้มากมายคะ มีซื้อหุ้น ดีสนี่ไว้ให้เขา ทั้งบ้านชอบดีสนี่ค่ะ เลยจัดให้

*

*

 “มีวิชาเหมือนมีทรัพยเป็นนับแสน😊

*

ที่มา                     :   IRS.GOV, Fidelity investment

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, July 7th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***