Why do I have no FED withholding tax, while others have?

Why do I have no FED withholding tax, while others have?

ทำไมรัฐบาลกลางไม่ได้หักภาษีฉันไว้ แต่ทำไมคนอื่นๆ ถึงมีภาษีหักไว้

เนื่องจากผุ้เขียนรับทำบัญชีและภาษีของธุรกิจขนาดกลางๆ และ เล็ก ๆ หลายๆ รัฐ ทำให้มีการสอบถามจากพนักงาน ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมภาษีฉันถึงจ่ายและไม่จ่ายเหมือนกับคนอื่นๆ.  เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นทุกปีกับกิจการใหม่ ๆ ถ้ากิจการเก่าๆ  จะไม่มีมาถามแบบนี้ หรือถ้าเจ้าของกิจการเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆ ก็จะสามารถตอบคำถามในภาพรวมได้ (ยังไม่เคยเห็นใครไปคำนวณภาษีให้พนักงานเลย หรือตอบว่าต้องเสียภาษีเท่าไร).
ในฐานะเจ้าของกิจการ หรือ คุณเองมีคำถามกับตัวเอง แต่ไม่กล้าถามเจ้าของกิจการ. ให้พิจารณา หัวข้อต่อไปนี้ค่ะ.

New Tax Cut Job Act (TCJA) went into effect from 2018 to 10 years

กฏหมายใหม่ออกมาเริ่มมีผลใช้ปี 2018 ต่อไปอีกสิบปี มีผลให้ ภาษีต้องเสียน้อยลง รวมถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งได้อัตราเดียวที่ 21% Flat rate จะกำไรมากน้อยก็อัตรานี้

ผลกระทบสำหรับบบุคลธรรมดามีดังนี้ค่ะ

Standard deduction increase ค่าใช้จ่ายมาตราฐานเพิ่มขึ้น

ข้อดีคือกลุ่มพวกไม่มีบ้าน ไม่มีดอกเบีย ก็ยังสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงได้

The standard deduction has increased. In 2018, the new standard deduction amounts are:

    $12,000 (single)  สำหรับคนโสด ถ้ามีรายได้ต่ำกว่า นี้ ไม่มีภาษีละคะ เพราะ ค่าใช้จ่ายมาตราฐานมาหักออกไปหมด  นี่คือคนรับเงินเดือนอยู่ในระบบค่าจ้าง สิ้นปีรับW2 นะคะ สำหรับคนทำงานอิสระ ภาษีก็ไม่มีค่ะ แต่คุณจะมี self employment taxes (social security & medicate 15.2%).

    $18,000 (head of household)  คนที่ยื่นแบบหัวหน้าครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยว โสด เลี้ยงดูพ่อแม่ กลุ่มนีเช่นกันคะ รายได้ต่ำกว่า นี้จะไม่มี การหักภาษีไว้

    $24,000 (married filing jointly)  สำหรับคู่สมรส ในหนึ่งปีทำงานประจำรายได้เท่านี้ จะไม่มีภาษีเช่นกันค่ะ

Tax Brackets and Tax Rates Change for Most Taxpayers

อัตราภาษีบุคคลธรรมดาที่ขยายกว้าง และทำให้เสียภาษีน้อยลง

ก่อนหน้านี้ก็มีการเสียภาษีแบบขั้นบันได ปัจจุบันก็แบบเดียวกัน แต่ขยายไปมากกว่าค่ะ และอัตราใหม่จะไม่ก้าวกระโดด มีผลทำให้เสียภาษีน้อยลง เช่นจากคนเคยอยู่อัตรา 15 เปอรเซ็น ณ ปัจจุบันก็จะอยู่ในอัตรา 12 เปอรเซ็น ก็มีผลทำให้เสียภาษีลดลงนะคะ.

Rates under the TCJA Pre-TCJA rates อัตราภาษีใหม่

10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%      

Pre-TCJA rates  อัตราภาษีเดิม

10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35%, 39.6%

How you fill out your W4 แล้วแต่ละคนกรอก W4 กันอย่างไร

เนื่องจากแต่ละคนมีปัจจบันต่างกัน แม้ว่าจะคนโสด ก็เถอะ อาจจะมีคนที่ต้องดูแล หรือมีพ่อแม่ดูแล หรือแต่ละคนก็กรอก ไม่ได้รับยกเว้นอะไร W4 2020 จะไม่เหมือนเดิม จะให้คำนวณและกว้างมาภขึ้นกว่าแต่ก่อน  กรอกแตกต่างการคำนวณภาษีก็แตกต่างกันออกไป.

ถ้ามีการกรอก W4 เหมือนกัน โสดเหมือนกัน ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นการทำข้อมูลในระบบผิด เพราะ ระบบการคำนวณค่าแรง ได้โปรแกรมไว้ตามลอจิคต่างๆ ถ้าลอจิคเดียวกันแล้วภาษีต่างกัน ต้องดูที่ back end of programming ซึ่งจะผิดพลาดน้อยมาก โปรแกรมด้านการคำนวณค่าแรง ต้องผ่านขั้นตอนทดสอบ ผ่านการอนุมัติจาก กรมสรรพากรอเมริกา ค่อนข้างจะซับซ้อน  แต่ทุกโปรแกรมก็มีข้อผิดพลาด no one is perfect, and there is no 100 perfection in any industries and mankind.

Comments from author:

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลัก การคร่าวๆ เหล่านี้จะช่วยคุณตอบคำถามตัวคุณเองได้บ้าง สำหรับคนที่มีคำถามอยู่แล้ว  สำหรับเจ้าของกิจการที่ก็มีงานยุ่งบริหารกิจการ ก็อาจจะให้คำตอบภาพกว้างแก้พนักงานของคุณได้บ้าง.

ในฐานะที่เป็นนักบัญชี เรายินดีให้คำตอบเบื้องต้นตามที่ให้ไว้ในนี้ ถ้าลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ แต่จะมีค่าชั่วโมงแยกออกมาในการทำงาน เพราะคนทำภาษีช่วงนี้หนักมาก และต้องทำให้ดีและทำให้ทันทีเวลา การตอบปัญหาเหล่านี้ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงค่ะ. 

“Wish you all the best”

ที่มา                   :   IRS TCJA

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันเสาร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ Saturday, February15th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

The difference between standard and itemized deductions

The difference between standard and itemized deductions

ข้อแตกต่างระหว่าง “ค่าใช้จ่ายมาตราฐาน” กับ “ค่าใช้จ่ายจริง”

หลาย ๆ คนก็ยื่นภาษีกันไปแล้ว กลุ่ไม่มีเครดิตใด ๆ ก็อาจจะได้เงินคืนกันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ แต่ทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ไม่ยื่นเพราะต้องเสียเงินกันนะแหละถึงรอ อย่างผู้เขียนเอง  ถ้ารุ้ว่าต้องเสียจะยื่นประมานเมษายนนะแหละคะ ถ้าคร่าวๆ รู้ว่าตัวเองจะได้คืนก็จะยื่นเช่นกัน  แต่กลุ่มมีลูกมีเครดิต นี่ต้องหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เพราะกรมสรรพากรอเมริกา ต้องใช้เวลาตรวจสอบหลายอย่าง. กลุ่มมีธุรกิจก็ต้องทำภาษีธุรกิจให้เสร็จก่อนถึงจะทำกันได้นะคะ.
วันนี้จะมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาที่หักได้ในทางภาษีอากร คือคุณไม่มีธุรกิจใด ๆ ละคะ กฏหมายอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายจริง หรือ Itemized deduction หรือ ค่าใช้จ่ายมาตราฐาน Standard deduction กฏยิบย่อยก็จะตามมาเยอะแยะรวมถึงถ้ามีการได้เงินคืนมาจากปีที่แล้วต้องทำยังไง ว่าต้องรวมคำนวณไม๊ โปรแกรมคำนวณภาษีต่างๆ ทำไว้ดีมาก ถ้าตอบคำถามถูกระบบก็จะเลือกให้ถูกต้อง  (จะทำเองอ่านภาษาอังกฤษตีความให้ดีนะคะ).

บทความนี้แปลมาจากจดมายเวียนด้านข่าวารที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาส่งมาให้นักภาษีทั่วไปค่ะ.  ยุ่งเท่าไรก็จะแชร์ชิมิ

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะมาตราฐานที่รัฐบาลกำหนดให้มาตามสถานะภาพสมรส โสด หม้าย หรืออะไรต่างๆ ย่อมมีผลให้คุณได้เงินคืนมากขึ้นหรือเสียภาษีน้อยลงค่ะ.  ต้องเข้าใจด้วยว่าจะใช้ตัวไหนมาหัก ไม่ใช่ทั้งสองค่ะ. 99.95% ใช้ค่าใช้จ่ายที่มากกว่าหมดละคะ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มเลือกแบบค่าใช้จ่ายแบบจริง ไม่ว่าจะน้อยมากหรือมากกว่ามาตราฐานเนื่องด้วยเหตุผลที่เราก็ไม่อยากรู้ค่ะ.

Individuals should understand they have a choice of either taking a standard deduction or itemizing their deductions. Taxpayers can use the method that gives them the lower tax. Due to tax law changes in the last couple years, people who itemized in the past might not want to continue to do so, so it’s important for all taxpayers to look into which deduction to take. ทางกรมสรรพากรอเมริกาแนะนำว่า ผู้เสียภาษีนะควรจะรู้จักว่ามีทางเลือกในการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างมาตราฐานและค่าใช้จ่ายจริง. ใช้วิธีไหนก็ได้ทำให้ภาระภาษีลดลง.  กฏหมายใหม่ ๆก็เพิ่งออกมามีผลปี 2018-2028 อะไรที่เคยทำไว้ได้แล้วดี ตามกฏหมายใหม่อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้.

Here are some details about the two methods to help people understand which they should use:  สองวิธีหลัก ๆ ในการหักค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดามีดังนี้.

 

Standard deduction  ค่าใช้จ่ายมาตราฐานที่รัฐกำหนดให้

The standard deduction amount adjusts every year and can vary by filing status. The standard deduction amount depends on the taxpayer’s filing status, whether they are 65 or older or blind, and whether another taxpayer can claim them as a dependent. Taxpayers who are age 65 or older on the last day of the year and don’t itemize deductions are entitled to a higher standard deduction. ค่าใช้จ่ายมาตราฐานนั้นยอดเปลี่ยนให้ทุกปี มีแต่จะเพิ่มขึ้นค่ะ ยังไม่เคยเห็นลดลง. อยู่ที่สถานะของผู้เสียภาษีด้วย ถ้าอายุ 65 ขึ้นไป หรือมองไม่เห็นก็จะแตกต่างกันออกไปอีก. ถ้าผู้สูงวัยไม่มีลูกหลานเอาไปเคลมในฟอร์มภาษี ผู้สูงวัยที่มีรายได้อาจจะหักค่าใช้จ่ายมาตราฐานได้มากขึ้นด้วย.

Most filers who use Form 1040 or Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors, can find their standard deduction on the first page of the form.  สำหรับ สว.  จะใช้ฟอร์ม 1040 หรือฟอร์ม 1040SR

Taxpayers who can’t use the standard deduction include:  ใครบ้างที่ใช้ค่าใช้จ่ายแบบมาตราฐานไม่ได้

 • A married individual filing as married filing separately whose spouse itemizes deductions. ถ้าคู่สมรสแยกยื่นแล้วอีกฝ่ายใช้ค่าใช้จ่ายจริง อีกฝ่ายก็ใช้มาตราฐานไม่ได้ ต้องทำเหมือนกันเท่านั้น.
 • An individual who files a tax return for a period of less than 12 months. This could be due to a change in their annual accounting period. สำหรับคนที่ยื่นภาษีต่ำกว่า 12 เดือน เหมือนกลุ่มมีธุรกิจที่เปิดได้กลางปี ไม่เต็มปีแต่มีหน้าที่ยื่นแบบต้องใช้ค่าใช้จ่ายจริง ห้ามใช้แบบมาตราฐาน
 • An individual who was a nonresident alien or a dual-status alien during the year. However, nonresident aliens who are married to a U.S. citizen or resident alien can take the standard deduction in certain situations. คนที่ไม่ใช่พลเมืองในทางกฏหมายภาษีอากร มีสองสถานะ คือได้ใบเขียวกลางปี หรือ อยู่อเมริกาไม่ถึง 180 วัน.  แต่สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชาชนที่นี่แล้วแต่งงานกับคนที่นี่ ก็อาจจะเลือกค่าใช้จ่ายมาตราฐานได้ ต้องดูเป็นรายๆ ไป.

 

Itemized deductions การหักค่าใช้จ่ายจริง

Taxpayers may need to itemize deductions because they can’t use the standard deduction. They may also itemize deductions when this amount is greater than their standard deduction. คนที่หักค่าใช้จ่ายมาตราฐานไม่ได้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจริงมาหักจากรายได้

Taxpayers who itemize file Schedule A, Form 1040, Itemized Deductions or Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors.

A taxpayer may benefit by itemizing deductions for things that include: รายการอะไรบ้างถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

 • State and local income or sales taxes  ภาษีที่จ่ายให้รัฐหรือเมือง หรือเค๊าตี้ต่างๆ รวมถึงภาษีขายที่จ่ายในรัฐ
 • Real estate and personal property taxes ภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินต่างๆ
 • Mortgage interest  ดอกเบี้ย
 • Mortgage insurance premiums ค่าประกันบ้าน
 • Personal casualty and theft losses from a federally declared disaster ไฟไหม้ ของหาย หรือมีช่วงที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นภาวะที่เอามาหักภาษีได้ เหมือนพายุทุเรียนที่พัดบ้านฟัง ของเสียหายไรเงี๊ยนะคะ
 • Donations to a qualified charity บริจาคให้สถานการกุศลที่ทางกรมสรรพากรอเมริการับรอง
 • Unreimbursed medical and dental expenses that exceed 7.5% of adjusted gross income  ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว

Individual itemized deductions may be limited. Schedule A, Form 1040 Instructions can help determine what limitations may apply. การหักค่าใช้จ่ายจริงจะใช้ฟอร์ม Schedule A

More information:

Comments from author:

พูดเรื่องการหักค่าใช้จ่ายจริงๆ ถ้าไม่มั่นใจ อ่านที่แปลให้ไม่เข้าใจ ให้ปรึกษามืออาชีพนะคะ จะได้ไม่พลาด  เช่นเงินบริจาค ผู้เขียนบริจาคให้โรงเรียนที่ไทย พอสมควร แต่ไม่ได้เอามาใช้คะ เพราะสถานการศึกษาที่ไทยไม่ได้อยู่ในลิสที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาอนุมัติ วัดไทยที่ไทยด้วยเช่นกัน  แต่วัดไทยที่อเมริกาส่วนใหญ๋อยู่ในขอบเขตที่เอามาหักเป็นเงินบริจาคได้นะคะ.

ค่ารักษาพยาบาลให้ดูดี ๆ ของลูกของครอบครัว เอามาใช้ได้ค่ะ ถ้าเขาเหล่านั้นนอยู่ในแผนประกันสุขภาพของคุณเอง  แต่ถ้าเขามีแผนของเขาเช่นพ่อแม่มีประกันเขาเองแยก  ความเห็นส่วนตัวนี่ไม่แนะนำค่ะ เพราะอาจจะมีผลกระทบถ้ามีการตรวจสอบ อย่างกรณีพ่อแม่รับ เมดิแคร์ หรือ เมดิเคด ซึ่งต้องมีการรายงานรายได้ของคนนั้น ๆที่ได้รับสวัสดิการตัวนี้นะคะ.

กลุ่มมีบ้านหรูแพง  จำไว้นะคะ ดอกเบี้ยผ่อนบ้านนั้นได้แค่ถึงมูลค่าที่ $750,000 นะคะ มูลค่าบ้านมากกว่านี้ต้องมาหารอัตราส่วนที่ใช้ได้กับไม่ได้นะคะ.  ที่สำคัญแบงค์หรือสถานบันการเงินจะออก 1099Int ให้ยอดเต็มนะคะ ไม่ได้ออกให้ตามอัตรส่วน  เอาไปใช้เต็ม ๆ เดี๋ยวก็ได้คืนรัฐบาลละคะ  สำหรับเสตทเขาโอเคนะคะ ไม่เห็นเสตทไหนว่า แต่ IRS นะไม่ปล่อยนะคะ.

“Good luck with your taxes”

ที่มา                   :   IRS IRS Tax Tip 2020-17, February 11, 2020

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอังคารที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Tuesday, February 11th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Self-Employed Individuals & Tax duties

Self-Employed Individuals & Tax duties อาชีพอิสระ(นายตัวเอง) และหน้าที่ทางภาษีอากร

สวัสดีคะทุกท่านที่มีมีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีอากรของอเมริกา เนื่องจากมีใบเขียวหรือเป็นอเมริกัน หรืออาศัยอยู่ในอเมริกาและมีรายได้จากอเมริกา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ๆ ก็ตาม  ถ้ามีรายได้ในอเมริกาทุกคนมีหน้าที่ยื่นแบบนะคะ.
เคยเขียนเรื่องการรับงานอิสระหลายครั้งเหมือนกันน่าจะอย่างน้อยปีละครั้ง แค่การเล่าเรื่องและหัวข้ออาจจะแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นเอง  เนื่องจากช่วงนี้ยุ่งเรื่องภาษีอากรมาก ๆ ไม่ค่อยมีเวลาตอบคำถามในกลุ่มภาษีเท่าไร จึงทำให้เข้าใจแบบสรุปนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจก็หาอ่านเพิ่มเติมกันเองค่ะ.

Who is Self-Employed?  ใครที่ถือว่าเป็นคนทำงานอิสระ (ผู้รับเหมา)

Generally, you are self-employed if any of the following apply to you. กลุ่มต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 • You carry on a trade or business as a sole proprietor or an independent contractor.  ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใด ๆ รับงานเอง ไม่มีนายจ้าง หรือทำงานกิจการแบบเจ้าของคนเดียว เหมือนกับเป็นเจ้าของร้านอาหารร้าน นวด แบบไม่ได้จดทะเบียนกับเสตทนะคะ  หรือกลุ่มสร้างบ้านซ่อมบ้าน ซ่อมแซมต่างๆ  กลุ่มทำงานรับเงินสดตามบ้าน รับเชคทั่วไปก็ที่ไม่เข้าระบบค่าแรงและเงินเดือนนะหละคะ.
 • You are a member of a partnership that carries on a trade or business.  คุณเป็นเจ้าของกิจการกลุ่ม LLC, S Corp, and Partnership คือสิ้นปีมาคุณได้ส่วนแบ่งผลกำไรขาดทุนจากกิจการ ได้แบบเรียกว่า Schedule K1 นะคะ. ใครไม่รู้ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ นี่ก็ยิ่งต้องคิดหนัก ๆ หน่อยคะ ว่าได้เอกสารอะไรมาแล้วต้องทำอะไร.
 • You are otherwise in business for yourself (including a part-time business) คือเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแบบไม่เต็มเวลา  ก็เดี๊ยนเองนะคะ ทำงานประจำ และก็เป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ สรุปแล้วทำงาน ตลอดละคะ ยกเว้นตอนพัก.  สมัยน้องต้องมีรายได้หลายทางคะถึงจะอยุ่ได้  มีคนหลายคนทำแบบนี้นะคะ. (ปล เล่นหุ้นรายวันนอกเวลา ไม่ใช่ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานอิสระนะคะ  มันเป็นการลงทุนค่ะ คิดรายได้จากกำไรในการขายหุ้น และหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ง  กลุ่มนี้ไม่ต้องเสีย self-employment taxes เหมือนคนทำงานทั่วไปค่ะ.

Back to top

What are My Self-Employed Tax Obligations?  เมื่อคุณเป็นนายตัวเองคุณมีหน้าที่เช่นไรบ้าง

As a self-employed individual, generally you are required to file an annual return and pay estimated tax quarterly. โดยทั่วไปกลุ่มทำงานอิสระ รับจ้างตัวเอง มีหน้าที่ยื่นแบบและประมานการภาษีเข้าไปนะคะ.

Self-employed individuals generally must pay self-employment tax (SE tax) as well as income tax. SE tax is a Social Security and Medicare tax primarily for individuals who work for themselves. It is similar to the Social Security and Medicare taxes withheld from the pay of most wage earners. In general, anytime the wording “self-employment tax” is used, it only refers to Social Security and Medicare taxes and not any other tax (like income tax). ใครทำงานนี้มานานจะรู้ว่าต้องเสีย ประกันสังคมและเมดิแคร์กันเอง ไม่มีนายจ้างออกให้นะคะ  อัตรานี้อยู่ที่ 15.2% (7.65% + 7.65% ส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง)  รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะ ถึงไปคำนวณภาษีตัวนี้  ปล. อันนี้ไม่เกี่ยวกับอัตราภาษีของรัฐบาลกลาง ที่เสียตามขั้นบันได กับภาษีของรัฐที่คุณอยู่อาศัยนะคะ

Before you can determine if you are subject to self-employment tax and income tax, you must figure your net profit or net loss from your business. You do this by subtracting your business expenses from your business income. If your expenses are less than your income, the difference is net profit and becomes part of your income on page 1 of Form 1040. If your expenses are more than your income, the difference is a net loss. You usually can deduct your loss from gross income on page 1 of Form 1040. But in some situations your loss is limited. See Pub. 334, Tax Guide for Small Business (For Individuals Who Use Schedule C) for more information. ถ้าคุณทำงานส่วนตัว คุณมีหน้าที่ทำบัญชีค่ะ บันทกรายได้ บันทึกค่าใช้จ่าย  ถ้าใครรายได้เยอะหน่อยก็หาโปรแกรมมาใช้ เช่นควิกบุค หรือง่ายๆ แบบ ตาราง เอ็กเซลกรอก  หรือทำไม่เป็นเลยก็กรอกในสมุดละคะ จดไปคะ รายได้เท่าไรค่าใช้จ่ายเท่าไร  จดให้อ่านลายมือออกด้วยนะคะ กรณีส่งต่อให้คนทำภาษีจะได้ไม่เสียเวลา เดานะคะ

You have to file an income tax return if your net earnings from self-employment were $400 or more. If your net earnings from self-employment were less than $400, you still have to file an income tax return if you meet any other filing requirement listed in the Form 1040 instructions (PDF).  ถ้าคุณทำงานอิสระ แล้วมีกำไรสุทธิมากกว่า 400 เหรียญมีหน้าที่ยื่นแบบแล้วคะทุกท่าน ใช่ว่าต่ำกว่า 600 นะคะ ขอย้ำว่า 400 นะคะ  ใช่คะ อาจจะไม่มีภาษีของเสตท และ จากไออาเอส แต่ยังมีหน้าที่ยื่นแบบค่ะ

Back to top

How Do I Make My Quarterly Payments? การจ่ายภาษีรายไตรมาส

Estimated tax is the method used to pay Social Security and Medicare taxes and income tax, because you do not have an employer withholding these taxes for you. Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF), is used to figure these taxes. Form 1040-ES contains a worksheet that is similar to Form 1040. You will need your prior year’s annual tax return in order to fill out Form 1040-ES.  มีหน้าที่นำส่งภาษีรายไตรมาสนะคะ  คำว่าไตรมาสคือ ทุก ๆ สามเดือนค่ะ ไตรมาสแตก ก็มกราคม ถึง มีนาคม แล้วเอาไปจ่ายภายใน 15 เมษายน คำนวณกันแบบคร่าวๆ  ง่ายๆ คือ ใช้แบบปีที่ผ่านมาคำนวณหาร 4 แล้วทยอยนำส่งค่ะ.

Use the worksheet found in Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals to find out if you are required to file quarterly estimated tax.  กรณี เมลล์เอกสารกับเขียนเชคสั่งจ่ายก็ใช้แบบตามนี้ค่ะ 1040ES

Form 1040-ES also contains blank vouchers you can use when you mail your estimated tax payments or you may make your payments using the Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS). If this is your first year being self-employed, you will need to estimate the amount of income you expect to earn for the year. If you estimated your earnings too high, simply complete another Form 1040-ES worksheet to refigure your estimated tax for the next quarter. If you estimated your earnings too low, again complete another Form 1040-ES worksheet to recalculate your estimated taxes for the next quarter.  ฟอร์มนี้คือฟอร์มประมานการจ่ายภาษีค่ะ  หรือจะยื่นออนไลน์ก็ได้คะสะดวกมาก ทำไม่เป็นก็ลงทุนจ้างกันไปนะคะ  แต่ใครที่อ่านภาษาอังกฤษได้ คล่อง การใช้สื่อนี่น่าจะทำการประมารณการได้แบบไม่ผิดเพี้ยนค่ะ

See the Estimated Taxes page for more information. The Self-Employment Tax page has more information on Social Security and Medicare taxes.  คลิกไปที่ลิงค์นะคะ ถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

Back to top

How Do I File My Annual Return?  ยื่นภาษีประจำปีจะทำเช่นไร

To file your annual tax return, you will need to use Schedule C (PDF) to report your income or loss from a business you operated or a profession you practiced as a sole proprietor. Schedule C Instructions (PDF) may be helpful in filling out this form.  คนทำงานอิสระ จะยื่นภาษีรวมกันในฟอร์ม 1040 กับรายได้อื่นๆ ค่ะ ถ้ามีหลายกิจการก็แยก Schedule C ออกมาตามประเภทกิจการที่มีค่ะ กิจการร้านอาหาร ไปรวมกับกิจการ นวดไม่ได้นะคะ คนละหมวดกันคะ. 

In order to report your Social Security and Medicare taxes, you must file Schedule SE (Form 1040), Self-Employment Tax (PDF). Use the income or loss calculated on Schedule C to calculate the amount of Social Security and Medicare taxes you should have paid during the year. The Instructions (PDF) for Schedule SE may be helpful in filing out the form.  ในการนำส่งภาษีประจำปี คุณจะได้ถือโอกาส นำส่ง social security & medicare สะสมไว้ใช้ยามชราได้ค่ะ คุณไม่ต้องส่งตรงที่สำนักงาน  ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะนำส่งให้ไปพร้อมกันค่ะ แบบ ว่า one stop services นะคะ.

Back to top

Am I Required to File an Information Return?  ฉันมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีการใช่ไม๊

If you made or received a payment as a small business or self-employed (individual), you are most likely required to file an information return to the IRS. โดยทั่วไปถ้าคุณีรายได้มากกว่า 400 คุณมีหน้าที่ยื่นแบบละคะ ถ้ามีผลขาดทุนก็ไม่ต้องก็ได้ แต่ แต่ ระวังนะคะ เพราะรายได้บางตัว คนจ่ายเงินให้คุณส่งแบบ 1099mis ไปที่กรมสรรพากรอเมริกา  แล้วเขามีข้อมูลแค่ฝั่งรายได้ ถ้าคุณไม่ยื่นแบบ เขาก็จะประเมินคุณ ตามระเบียบนะคะ.

Back to top

Business Structures โครงสร้างธุรกิจที่ใช้

When beginning a business, you must decide what form of business entity to establish. Your form of business determines which income tax return form you have to file. The most common forms of business are the sole proprietorship, partnership, corporation, and S corporation. A Limited Liability Company (LLC) is a relatively new business structure allowed by state statute. Visit the Business Structures page to learn more about each type of entity and what forms to file.  คนที่ถือว่าทำงานอิสระ มีโครงสร้างธุรกิจแบบ LLC เจ้าของคนเดียวนะคะ มีแบบไม่จดทะเบียนอะไรเลยด้วย

Back to top

Home Office Deduction ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

If you use part of your home for business, you may be able to deduct expenses for the business use of your home. The home office deduction is available for homeowners and renters, and applies to all types of homes. ใครทำงานที่บ้านก็หักเป็นค่าใช้จ่ายไดตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ใช้บ้านทำงานนะคะ

Back to top

Married Couples Business – What is a Qualified Joint Venture?  สามีภรรยาทำงานกิจการเดียวกันไม่ได้จดทะเบียนบริษัทใด ๆ

Married Couples Business  คู่สมรสเป็นเจ้าของกิจการ
The employment tax requirements for family employees may vary from those that apply to other employees. On this page we point out some issues to consider when operating a married couples business.  ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ ค่อนข้าง น่าสนใจ

Election for Married Couples Unincorporated Businesses สามารถเลือกว่าไม่ใช่หุ้นส่วนร่วมกันได้ค่ะ
For tax years beginning after December 31, 2006, the Small Business and Work Opportunity Tax Act of 2007 (Public Law 110-28) provides that a “qualified joint venture,” whose only members are a married couples filing a joint return, can elect not to be treated as a partnership for Federal tax purposes.  สามีภรรยาสามารถ แยก แบ่งการยื่นภาษีได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องยื่น่ร่วมกันถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ครึ่ง ๆ นะคะ.

Back to top

Considering a Tax Professional ควรพิจารณาใช้บริการมืออาชีพค่ะ

Tips for Choosing a Tax Return Preparer  ลิงค์นี้เป็นการแนะนำมือาชีพต้องเลือกอย่างไร  ก็ใช้วิจารณาณส่วนบุคคลในการเลือกนคะ คนเราชอบไม่เหมือนกัน  คนทำภาษีก็มีหลากหลาย คุณวุฒิ คุณสมบัติ  มีตั้งแต่ ทนายความจนถึงคนไม่มีลายเซ่นใด ๆ หรือมีลายเซ่นกับ ไออาเอสทำภาษีให้แค่คนในรัฐนั้นกีละคะ.

Back to top

Online Learning Tools  อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็อ่านข้างล่างค่ะ

The Small Business Taxes: The Virtual Workshop is composed of nine interactive lessons designed to help new small business owners learn their tax rights and responsibilities. The IRS Video Portal contains video and audio presentations on topics of interest to small businesses, individuals and tax professionals.

Comments from author:

ใครว่าการเป็นนายตัวเองใช่จะง่ายค่ะ เรื่องภาษีอากรมาเกี่ยวข้องก็ยุ่งยากปวดหัวกันไปอีก  บางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลย รับเงินมาใช้หมด หารู้ไม่ สิ้นปี ได้รับแบบ 1099Mis เยอะแยะจากกิจการที่ไปรับจ้างมา  ตัวเองไม่เคยนำส่งภาษีประมานการไว้เลย  ไม่นำส่งภาษีประจำปี  เจอไออาเอสถามหาภายในปีครึ่งค่ะ ต้องวิ่งหาบิลกันวุ่นวายชี้แจงกันไป  หักกันก็ไม่ได้หมดเพราะใบเสร็จหายหมด  ถ้ายื่นแบบไป ตรงเวลา ก็ไม่น่าจะต้องมีภาษีมากมายเช่นนั้น

สำหรับกลุ่มรับเงินสด  ก็อยุ่ในหมวดงานอิสระนะคะ เพราะคุณไม่มีใครออกเอกสารใด ๆ ให้ คุณอยากยื่นแบบก็ต้องทำเอง  ข้อดีของการยื่นแบบก็เคยบอกไปได้ ทำให้คุณสบายใจไม่มองว่าคุณฟอกเงิน ไม่มีรายได้แล้วอยู่ได้ไง ในโลกนี้ (มีอยุ่ละคะ เพราะมีคนสนับสนุนแบบเป็นทางการแบบไม่ต้องทำงาน) อ้าวแล้วกลุ่มไม่มีคนสนับสนุนละ ถ้ามีการสอบถามจะบอกว่าเงินนั้นได้มาเช่นไร.

“Love being your own boss”

ที่มา                   :   IRS Self-Employed Tax center

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Friday, January 7th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Earned Income Tax Credit (EITC)

Earned Income Tax Credit (EITC)

เครดิตภาษีที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาให้กับคนรายได้ต่ำ

จากการทำภาษีมาหลายปีส่วนใหญ่จะทำให้กลุ่มเจ้าของกิจการที่อยู่ในเครือข่ายงานบริการต่างๆ แต่ก็นานๆ เจอทีที่ทำให้กับกลุ่มรายได้ไม่มาก และเห็นเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิทางภาษีอากร คือได้เงินคืนมากขึ้นจากการที่มีรายได้ไม่มาก  ก็ช่วยได้เยอะสำหรับครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำ.  ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรง ยังไม่ได้ทำงานในกลุ่มวิชาชีพที่มีรายได้เยอะ  แต่กลุ่มนี้เขาก็ไม่ด้อยู่นิ่ง ก็ทำงานที่ทำได้ตามความสามารถและการศึกษาที่ดี  เห็นแบบนี้ก็สนับสนุนค่ะ ต่อไปก็จะได้ขยับขยายได้บ้างในอนาคต. 

 

มีบางกรณีทีได้เห็นบางกลุ่มทำภาษีกันเองแบบกรอกมือและไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครดิต ทั้งที่รายได้ไม่สูงแต่ก็พลาดโอกาสนี้ไป.  ถึงแนะนำให้ใช้โปรแกรมทำภาษีตลอดหรือยอมจ่ายเงินให้กับทางค่ายดังๆ ต่าง ๆ ที่เปิดรับทำภาษีทั่วไป.  ถ้าไม่อยากเสียเงินก็มีกลุ่มคอยช่วยเหลือทำภาษีให้ฟรีๆ  เปิดพอสมควรช่วงนี้.  กลุ่มรายได้ต่ำกว่า $60,000/year น่าจะมีคุณสมบัติในการได้มาซึ่งบริการฟรี ๆ นะคะ.

มาเข้าเรื่องเครดิตของคนมีรายได้ต่ำก่อนดีกว่าค่ะ

The EITC is the federal government’s largest refundable federal income tax credit for low- to moderate-income workers. It can give taxpayers a refund even if they owe no tax. เครดิตภาษีนี้แม้ว่าจะจะไม่มีภาษีที่ต้องเสีย ก็ยังได้เงินจากรัฐบาลด้วยเพราะรายได้น้อย

The IRS estimates four of five eligible taxpayers claim and get the EITC. Nationwide in 2019, 25 million taxpayers received over $61 billion in EITC. The average EITC amount received was $2,504. The EITC is as much as $6,557 for a family with children or up to $529 for taxpayers who do not have a qualifying child.  เครดิตที่ต่ำ ที่คนรายได้ต่ำถึงกลาง ได้รับนั้นมีถึง 2504-6557 ก็เยอะนะคะขนาดนี้.

Taxpayers earning $55,952 or less can see if they qualify using the EITC Assistant tool at www.irs.gov/eitc. The EITC Assistant, คนที่รายได้ต่ำกว่า 55952 ต่อปีนี่คือสมรสยื่นร่วมนะคะ ถ้าทั้งครอบครัวมีรายได้ไม่เกินนี้ก็มีโอกาสได้เครดิตจากรัฐบาลมาช่วยค่ะ.  มากกว่านี้คงจะไม่ได้อะไร.  แล้วถ้ารายได้ขนาดนี้ แล้วมีลูก ๆ ด้วย ก็จะได้รับเครดิตเกี่ยวกับบุตรด้วยมาเพิ่มอีกค่ะ.  เคยทำให้คนรายได้ ที่ 25000 ต่อมี มีลูกสามคน ได้ภาษีคืนก็เยอะพอสมควร.

Workers who can claim the EITC ใครบ้างที่สามารถเครลมเครดิตนี้ได้

 • Without children  ไม่มีลูกก็อาจจะเครลมได้ถ้ารายได้ต่ำ
 • Living in non-traditional families, such as a grandparent raising a grandchild ปู่ย่าตายาย เลียงหลาน มีหลานมาอยู่ได้
 • Whose earnings declined or whose marital or parental status changed คนที่รายได้ลดลงอาจจะเพราะหย่าร้างหรือแยกทางกันทำให้ครอบครัวรายได้ลด
 • With limited English language skills  คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง ไม่รู้เกี่ยวตรงไหน น่าจะเป็ฯกรณีที่กรอกภาษีเองแล้วทำไม่เป็นมากกว่านะคะ
 • Who are members of the armed forces คนที่อยู่ในกลุ่มป้องกันความปลอดภัย รักษาความสงบของบ้านเมือง ในการทำภาษีจะมีถามพวกนี้ด้วยคะ
 • Living in rural areas  อยู่ในชุมชนห่างไกล
 • Who are Native Americans  กลุ่มอินเดียน
 • With disabilities or who provide care for a disabled dependent กลุ่มที่พิการ(โดยที่แพทย์ได้วินิจฉัย) หรือกลุ่มที่ให้การดูแลคนพิการ กรณีแบบนี้ยกตัวอย่างพ่อแม่มีลูก disabilities

How to claim the EITC  ถ้าจะเคลมจะต้องทำอย่างไร


To get the EITC, workers must file a tax return and claim the credit, even if their earnings were below the filing requirement. Free tax preparation help is available online and through volunteer organizations.  อยากได้เครดิตก็ต้องยื่นภาษีเข้าไปนะคะ  รัฐไม่ได้มาประเคนให้ ต้องขอถึงได้ค่ะ.

The IRS reminds taxpayers to be sure they have valid Social Security numbers (SSN) for themselves, their spouse, if filing a joint return, and for each qualifying child claimed for the EITC. The SSNs must be issued before the due date of the return, including extensions. There are special rules for those in the military or those out of the country.  จะเคลมเครดิตได้ต้องมี SSN นะคะ ITIN จะเคลมจุดนี้ไม่ได้ เหมือนเคลมเครดิตลูกนะคะ ต้องมี SSN not ITIN  น้องๆ ที่ตามพ่อแมมาด้วยวีซ๋าลงทุนที่ไม่ได้เกิดที่นี่ เด็ก ๆ จะได้ ITIN and eligible for credit only $500 เหมือนกับกรณีเอาพ่อแม่มาเคลมนะคะ

Refunds  การขอเงินคืน


By law the IRS cannot issue refunds before mid-February for tax returns that claim the EITC or the Additional Child Tax Credit (ACTC). The IRS must hold the entire refund − even the portion not associated with EITC or ACTC. This helps ensure taxpayers receive the refund they deserve and gives the agency more time to detect and prevent errors and fraud.  ถ้ามีการเคลมบุตรการเคลมเครดิตต่างๆ จะได้คืนหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะแหละค่ะ เร็วกว่านี้ไม่ได้ เพราะรัฐต้องมีการตรวจสอบหลายๆ อย่างๆ
 

Comments from author:

ใครรายได้น้อยรายได้ต่ำ ต่ำกว่า 12000 ต่อกว่า 24000 กรณีสมรส ไม่ควรจะเพิกเฉยนะคะ กลุ่มนี้แหละคะ มีโอกาสได้เครดิตจากการมีรายได้ต่ำมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  แต่รายได้จากเงิน social security benefit นี่ไม่ต้องยื่นแบบก็ได้ค่ะ เป็นเงินเกษียณ ไม่มีคุณสมบัติจะได้เครดิตอะไร. แต่ถ้าหนุ่มใหญ่ดันจะแต่งงานกับสาวๆ  ก็ควรจะยื่นแบบนะคะ จะได้มีหลักฐานแนบเพื่อเป็นสปอนเซ้อให้ครอบครัวได้นะคะ.

“Good luck with your tax filling

ที่มา                   :   IRS Issue Number:    IR-2020-22

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอาทิตย์ที่ ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Sunday, February 2nd, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Cash income earners want to file US Income tax returns

Cash income earners want to file US Income tax returns

กลุ่มมีรายได้เงินสดอยากยื่นภาษีกับรัฐบาลอเมริกาให้ถูกต้อง

สำหรับกลุ่มรายได้เงินสดล้วน ๆ ไม่ว่าจะรับทำงานทำความสะอาดตามบ้าน งานนวด งานซ่อมแซม งานรับจ้างอิสระต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่รู้ ๆ กันอยุ่ว่ารับเงินสด ก็สามารถยื่นแบบภาษีได้ปกติคะ.   เหมือนคุณอาสาพาตัวคุณเองมาอยู่ในระบบภาษีอากรของอเมริกา.  ดีอย่างไรหรือค่ะ มาเข้าระบบภาษีอากร  มันก็ดีอยู่แล้วละคะ  แต่ข้อดีก็ต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างคือการเสียภาษีนะแหละคะ.

การเสียภาษีคือหน้าที่พลเมืองที่ควรพึงกระทำถ้ามีรายได้ในอเมริกา หรือเพราะเป็นคนอเมริกันหรือมีใบเขียวแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตาม.  ภาษีนะเสียให้น้อยที่สุด ไม่ใช่ไม่เสียเลย ไม่อยากควักกระเป๋าเลยมีแต่อยากได้ ได้สวัสดิการ ได้เงิน ได้ของฟรี ได้สัญชาติ ได้สารพัดได้ ของฟรีไม่มีในโลก และฟรีแต่ดีพอมีบ้าง แต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย.  ถ้าคุณไม่จ่ายคนอื่นก็ต้องมาจ่าย คนอื่นไม่จ่าย รัฐบาลก็รับภาระกันไป.

ที่เขียนหัวข้อนี้เพราะอยากสนับสนุนให้คนเข้ามาอยู่ในระบบค่ะ.

 1. หลักฐานการเสียภาษีใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินซื้อบ้านได้ค่ะ  หลักฐานการเสียภาษีเยอะ ก็มีโอกาสได้บ้านหลังใหญ่หน่อย ดีหน่อย แบบที่ไม่ต้องเช่าไงละคะ  เว้นแต่ว่าชาตินี้ไม่อยากเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนะคะ ก็ไม่ต้องเข้าระบบ
 2. หลักฐานการเสียภาษีใช้ในการสมัครขอใบเขียว กรณีคนที่กำลังจะได้ใบเขียว การต่อใบเขียว และรวมถึงการสอบเป็นอเมริกัน ก็ต้องใช้หลักฐานการเสียภาษี  ถ้า รายได้เยอะหน่อย ก็มีความสามารถที่สปอรนเซ้อ คนในครอบครัวได้ ภรรยา สามี พ่อแม่ ลูก ๆ ได้นะคะ.
 3. การเสียภาษีนำส่ง เงิน social security & medicare เมื่อชราอายุ 65 ก็ได้รับสิทธิ เมดิแคร์ รับเงินสวัสดิการรายเดือน ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ได้จากไป แม้ว่า มีการคาดการณ์ อีก 50 ปีจะหมดใหม่ ก่อนหน้านี้ 20 ปีก็บอกว่าจะหมด พอมาทำการประเมินกันอีกรอบก็เลื่อนกันไปอีก.  ทราบหรือไม่ค่ะ คนมากกว่า 34-40 เปอรเซ็นที่เกษียณ มีรายได้จากแหล่งเดียวคือเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม (อ่านมาหลายค่ายมากค่ะ) ทำเยอะได้เยอะ ทำน้อยก็ได้น้อยนะคะ. 
 4. ถ้ามีการโอนเงินกลับไทยไปให้ญาติพี่น้องบ่อยๆ ไม่มีใครหาว่าคุณฟอกเงินค่ะ เพราะคุณทำงานมีแบบภาษีที่ยื่นแม้ว่าคุณจะรับเงินสด  คุณจะหิ้วเงินสดออก เข้าอเมริกาเท่าไรก็ได้ค่ะ (พึงระวังด้วยนะคะ แจ้งรายได้ไปเท่าไร ใช่หิ้วเงินสด ออกอเมริกา ห้าหมื่น รายงานภาษีแค่สี่หมื่นงานจะเข้าด้วย)  ทำไรให้มีความสมเหตุสมผลค่ะ  รับเงินสดก็เอาเข้าธนาคารได้นะคะ ไม่มีใครว่า เขาถามที่มาก็บอกว่าทำงานอิสระคะ  ไปธนาคารบ่อยๆ เขาแทบจะไม่ถามค่ะ และถ้ามีการโอนเงินก็ควรใช้ธนาคารที่ใช้ประจำมีเงินเข้าจากากรทำงานนะคะ.

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการทำภาษี (ไม่ว่าจะทำเองหรือจ้างทำ หรือหาแหล่งฟรี)

 1. ที่มาของรายได้  การรับเงินสด หรือเชคให้ถ่ายสำเนาไว้ ถ้าไม่มีสำเนามีแต่เงินสด และไม่ได้เอาเข้าบัญชี ให้ทำตารางสรุปว่ารับวันไหน จากใคร ในการกรอกภาษี ไม่จำเป็นต้องใส่ผู้จ่ายค่ะ
 2. ประเภทธุรกิจหรือธุรรรมที่ได้มาซึ่งเงินสด  ต้องแจ้งคนทำภาษีให้ละเอียด เช่นทำความสะอาดจะอยู่ในหมวดบริการ การเลือรหัสในการกรอกจะใช้รหัสเกี่ยวกับบริการ นักภาษีจะรู้ และจะหาให้ถูกต้องได้หรือไม่ก็ใกล้เคียง  จูงหมาก็หายากหน่อยแต่ก็อยู่ในบริการคะ.  ทิปละเงินสดที่ได้จากทิป  ก็ระบุไปว่าเป็นหมวดกลุ่มบริการ อาหาร ได้รับทิป ไม่ต้องระบุนายจ้างก็ได้ (เขาไมให้นิ ถ้าให้คงได้ W2 มาแทนละคะ).
 3. ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำสรุปมาไว้เลยค่ะ จ่ายค่าไรไปบ้าง เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอุปกรณ์ ถ้าทำความสะอาดก็ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะ ค่าน้ำยา ค่าผ้าเช้ดพื้น  จูงน้องหมาก็ค่ารองเท้าได้นะ เพราะต้องใช้รองเท้าดี ๆในการจูง ค่าปลอกคอหมา  สำหรับคนขับรถ อูเบอร์ กลุ่มนี้จะมีสรุปรายได้จากค่ายนี้อยู่แล้ว จะเลือกหักแบบไมลล์เหมา หรือแบบจริง ดูว่าอันไหนมากกว่ากัน แต่คุณต้องเก็บค่าใช่จ่ายทุกใบเท่านั้นเอง.
 4. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ภาษีปีก่อน (ถ้าเคยยื่น)  ถ้าไม่เคยยื่นไม่ต้องใช้  ใบขับขี่ สำเนา SSN ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมลล์ เบอร์โทร ที่ให้ติดต่อได้  เลขที่บัญชีธนาคาร เอาสำเนา voided check มาเลยก็ได้ค่ะ ถ้ามีภาษีต้องเสียนั้นแนะนำให้จ่ายผ่านธนาคาร หรือเขียนเชค เพราะถ้ามีปัญหามาคุณสามารถโต้แย้งกับหน่วยงานราชการได้ค่ะ.   ไม่มีเชคตัวเองเอาเชคคนอื่นมาจ่ายได้เช่นกันถ้าเขาอนุญาตนะคะ.
 5. ปรึกษาคนทำภาษีฉันอยากฝากเงินออมเข้ารีไทม์เม้นแบบ IRA ได้ไม๊ ฉันต้องทำยังไง เขาจะแนะนำคุณค่ะ ถ้าเปิดไว้เป็นก็ดีแล้วเอาไปให้เขา เพื่อจะได้นำเงินเข้าบัญชี  แจ้งเขาด้วยนะคะว่าออมไปเท่าไร ถ้ารายได้ไม่เยอะคุณอาจจะได้ saver credits if your income does not exceed $65,000 (married filling joint), $48,750 (head of household) and $32,500 (Single โสดทุกแบบและทุกประเภท).
 6. จัดเอกสารเป็น ชั้น ๆ ใส่แฟ้มแยกแบบ โฟลเด้อที่เป็นขัน ๆ นะคะ กรณี หิ้วไปให้คนทำภาษี  สำหรับการส่งเอกสารให้คนทำภาษีต่างเมืองให้ แสกนเอกสารเป็นแบบ PDF file format ในมือถือทุกค่ายจะสามารถดาวน์โหลด application scanner ได้นะคะ ทำได้เหมือนถ่ายรูปเลย รวมไฟน์ก็ได้ หัดทำให้เป็นค่ะ ไม่น่าจะยากกว่า แชททางเฟคบุคนะะ. (เว้นแต่มีทักษะเฉพาะทางเฟคบุคเท่านั้น).

Comments from author:

ที่เขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะพี่อีกคนส่งข้อความมาหลายรอบมาก ทั้งเช้าทั้งดึก และก็เคยตอบคำถามให้ในกลุ่มแล้วก็หลายรอบ.  ณ บัดนี้จึงคิดว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่ เลยทำให้แบบสรุป ผลดี ผลเสียกันเลยค่ะ.  บอกตรง ๆ ว่ายุ่งมากช่วงนี้ แต่ก็ต้องแบ่งเวลาทำพวกนี้บ้างนะแหละค่ะ มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปซะงั้น.

เรื่องภาษีช่วงนี้พยายามหาข้อมูลช่วยตัวเองคะ มีพี่ที่นับถือตั้งกลุ่มเฉพาะบุคคลธรรมดาขึ้นมาให้ไปตั้งคำถามได้นะคะ  ไม่ควรถามว่าจะเสียภาษีเท่าไรด้วยนะคะ เพราะคนที่จะรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไร ต้องมี่ข้อมูลหลายอย่างในการคำนวณแบบภาษี สามารถบอกคร่าวๆ ได้ค่ะ  แต่มีคำถามที่สำคัญกว่ามากที่เห็นว่าควรหาคำตอบให้เช่นกรณีของพี่คนนี้ค่ะ.

“it does not matter what form of payment you receive from your job, it is considered “income”  ไม่ว่าคุณจะรับเงินในรูปแบบไหนจาการทำงาน ทุกอย่างถือว่าเป็นรายได้ค่ะ”

ที่มา                   :   Direct experiences from being tax preparer

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้ำว่าไม่ใช่ทนายค่ะ)

 

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 29th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Where to find free tax preparer?

Where to find free tax preparer?

หาคนช่วยทำภาษีฟรีได้ที่ไหนในอเมริกา

ช่วงนี้หลายๆ คนเริ่มทำภาษีกันบ้างแล้ว หรือจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งให้กับคนทำภาษี หรือทำภาษีกันเอง.  สำหรับคนที่ทำกันเองเป็น และไม่เคยมีปัญหาอะไร ก็จงทำกันต่อไปค่ะ.  โดยทั่วไปถ้ามีการยื่นรายได้ผิดที่ไม่ตรงกับข้อมูลของกรมสรรพากรอเมริกาที่มีไม่ว่าจะจากนายจ้าง หรือจาก ผู้ขายผู้รับเงินต่างๆ จะไม่เกินปีครึ่งจะมีการส่งเอกสารประเมินแล้วค่ะ นี่คือกรณีมีเอกสารหลักฐานจากแหล่งอื่นเพื่อยืนยัน.  สำหรับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เยอะ กลุ่มคนชรา กลุ่มเกษียณที่ต้องการคนทำภาษีช่วยฟรี อีกทั้งด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง  จะมีแหล่งช่วยเยอะคะพักนี้. 

Free tax preparation  สถานที่ทำภาษีให้ฟรีสำหรับคนรายได้น้อย  ส่วนใหญ๋สถานที่ทำให้ฟรีจะไม่ทำให้กลุ่มเจ้าของกิจการนะคะ พวก 1099Mis จะทำให้เฉพาะ รายได้จาก social security benefit , W2 สารพัดแบบนี้นะคะ แต่ให้ลองสอบถามดูนะคะ.

หลัก ๆ ทุกปีสองค่ายนี้นะแหละคะ ช่วยเหลือคนมากมาย  สำหรับ ตามห้องสมุดต้องหาดูในพื้นที่นะคะ ตามโบสถ์จัดก็มี  ทางเรายังไม่ได้จัดฟรีนะคะ  เพราะยังรวยกลางๆ อยู่ ยังหาเช้ากินได้หลายมื้อ และมีลูก ๆ ที่ต้องเลี้ยงดูพร้อมจัดหาทุนการศึกษาให้อยู่ค่ะ.  ก็คอยช่วยด้านหาข้อมูลนี่แหละคะ  พยายามแบ่งเวลาจาการทำงานของตนเอง เท่าที่ได้นะคะ.

AARP States – Free Tax Preparation from AARP Foundation Tax-Aide  คลิกเข้าไปที่เวบไซด์ค่ะ แล้วเลือก เมืองที่คุณอยู่

 กดไปที่ Tax-Aide Site Locator

แล้วกรอกรหัสไปรษีณีย์ที่อยู่นะคะ

 

VITA Tax Preparation | The Financial Clinic  คลิกเข้าไปที่ลิงค์ค่ะ หาเมืองที่คุณอยู่

ตามห้างสมุดต่างๆ จะมีบริการฟรีสำหรับคนรายได้ต่ำ

คลิกไปที่ลิงค์ แล้วใส่รหัสไปรษณีย์  Get Free Tax Prep Help

 

VITA สนับสนุนโดยกรมสรรพากรของอเมริกาเองค่ะ มีผู้เชี่ยวชาญภาษีบุคคล

แต่ไม่ใช่ธุรกิจนะคะ  เขาจะไม่รับทำคนที่มี Schedule K1 from business or Schedule C  ซึ่งคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรจะลงทุนค่ะ มันคือต้นทุนของธุรกิจ

Comments from author:

หน้าที่ของการเป็นอเมริกันและใบเขียว คือการยื่นแบบภาษีประจำปีคะ ถ้ามีรายได้นะคะ.  ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ยื่นไปนะคะดีแล้ว คุณจะได้มีชื่อในระบบ คนมีใบเขียวก็ต่อใบเขียวได้ง่าย สอบสัญชาติอเมริกันได้ง่ายมากขึ้น (ไม่เกี่ยวกับข้อสอบนะคะ).   กฏหมายใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ ตามแทบไม่ทัน ภาษีมีส่วนสำคัญมากเลยเดี๋ยวนี้

ที่มา                   :  IRS and online sources: AARP

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 29th,  2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Don’t be victim to ‘ghost’ tax return preparers

Don’t be victim to ‘ghost’ tax return preparers

อย่าตกเป็นเหยื่อ “ผี” ในการทำภาษี

ใครบ้างไม่กลัว “ผี” ยกมือขึ้น?  ดิฉันจัดเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ ไม่กล้าท้าทายด้วย ไม่วาจะมีผีแท้ ผีไม่แท้  ผี นี่มีทุกอาชีพจริงๆ แม้กระทั่ง “ผี” ในวงการภาษีที่อเมริกา.  ขนาดกรมสรรพากรของอเมริกา จากรัฐบาลกลางยังมีการเตือนกันมาตลอด เตือนกันมาทุกปี  ดิฉันก็เอามาบอกต่อละคะ ทุกท่านผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีทั้งหลาย.

 

เรามาดูกันว่าทำว่า Ghost = ผี ในทางภาษีอากรคืออะไร และกรมสรรพากรอเมริกาเตือนกันมาเช่นไร แปลกันให้คำต่อคำและจะเก็บภาษาอังกฤษให้ด้วยคะ เผื่อใครจะให้คู่สมรสที่ไม่ผ่านภาษาไทยอ่านกันเอง แบบไม่ต้องอธิบายกันนะคะ.

 

ตามที่กรมสรรพากรบอกนะคะ.  กลุ่มที่ทำภาษีแล้วไม่เซ็นแบบนะคะ เขาเรียกว่า “ผี”. เขาจะปริ๊นแบบออกมาให้คุณ แล้วให้คุณเซ็นกันเอง จะไม่เป็นผู้ทำแบบ และก็ให้คุณส่งเอกสารไปยัง กรมสรรพากรอเมริกา และรัฐที่คุณอยู่อาศัย (มีแค่ เจ็ด (7) รัฐที่ไม่ต้องยื่นแบบรัฐค่ะตอนนี้).  ถ้ามีการยื่นแบบออนไลน์ เขาจะไม่เซ็น efile ว่าเป็นคนทำค่ะ. According to the IRS, a ghost preparer does not sign a tax return they prepare. Unscrupulous ghost preparers will print the return and tell the taxpayer to sign and mail it to the IRS. For e-filed returns, the ghost will prepare but refuse to digitally sign as the paid preparer.

ตามกฏหมายภาษีอากรแล้ว  ใครก็ตามที่ได้รับเงินในการทำภาษีหรือการช่วยเหลือให้ผู้ทำภาษีเรียบร้อยเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ นั้น จะต้องมี เลขประจำตัวผู้ทำภาษี หรือ Preparer Tax Identification Number, or PTIN.  แล้วต้องเซ็นแบบและกรอกเลขประจำตัวผู้ทำภาษี.  ใครไม่เซ็นแบบนี่ ตั้งข้อสังเกตุเลย  ทำกลัวไรหว่า มีความผิดไรเปล่าหว่า.  และกลุ่มนี้จะ หาทางให้คนได้ภาษีคืนเยอะ แบบสัญญาว่ามาทำกับฉัน เธอจะได้ภาษีคืนเยอะ.  และก็ที่สำคัญจะคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเงินที่จะได้รับคืน. By law, anyone who is paid to prepare or assists in preparing federal tax returns must have a valid Preparer Tax Identification Number, or PTIN. Paid preparers must sign and include their PTIN on the return. Not signing a return is a red flag that the paid preparer may be looking to make a fast buck by promising a big refund or charging fees based on the size of the refund.

ผีที่ทำภาษีให้จะมีกลักษณะตามนี้ค่ะ Ghost tax return preparers may also:

 • ขอรับเป็นเงินสดและไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน Require payment in cash only and not provide a receipt.
 • ผู้เสียภาษีไม่มีรายได้ก็หาวิธีให้ผู้เสียภาษียื่นแบบมีรายได้ เพราะจะได้เครดิตด้วย จากการมีรายได้ (ส่วนใหญ่จะกลุ่มรายได้ต่ำ) Invent income to qualify their clients for tax credits.
 • หาค่าลดหย่อน หรือค่าใช้จ่าย ปลอม ๆ มาเพื่อได้จะได้รับเงินคืนมากขึ้น.  ยกตัวอย่าง กลุ่มรับ 1099Mis กลุ่มนี้รับงานอิสระ หาค่าใช้จ่ายมาตัดจนแบบ ไม่เหมาะสม  (ถ้ามีใบเสร็จหรือจ่ายจริง ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำธุรกิจใช่ว่าจะมีกำไรกันหมด) Claim fake deductions to boost the size of the refund.
 • นี่ก็น่ากลัว ให้ ผู้เสียภาษี นำเงินภาษีคืนเข้าธนาคารคนทำภาษีให้เอง หรือบัญชีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนทำภาษีเอง Direct refunds into their bank account, not the taxpayer’s account.

ทางกรมสรรพากรอเมริกาก็เตือนให้แต่ละคนในการเลือกคนทำภาษีให้เลือกดี ๆ ทำความรู้จักเขา เขามีชื่อมีสำนักงานไม๊. คุณสามารถเลือกคนทำภาษีจากลิสคนทำได้จากกรมสรรพากรได้เลยคะ มีตั้งแต่ ทนาย CPA, EA, or license tax preparer ตามลิงค์นี้เลยคะ Directory.  เก็บภาษาอังกฤษไว้ให้และก็คลิกไปที่ลิงค์ ภาษาอังกฤษนะคะ. The IRS urges taxpayers to choose a tax return preparer wisely. The Choosing a Tax Professional page on IRS.gov has information about tax preparer credentials and qualifications. The IRS Directory of Federal Tax Return Preparers with Credentials and Select Qualifications can help identify many preparers by type of credential or qualification.

สำหรับคนทำภาษีให้ฟรี ๆ ก็มีค่ะ ยื่นออนไลน์ให้ได้ด้วยสำหรับของรัฐบาลกลาง.  มีอาสาสมัครมาช่วยตามเมืองต่างๆ ไม่วาจะผ่าน ห้องสมุดในเมือง หรือ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาช่วยเหลือกัน.  ตามลิงค์นะคะ กดเข้าไปเลือกเมือง และก็เลือก กลุ่ม นะคะ. Free basic income tax return preparation with e-file is available to qualified individuals from IRS-certified volunteers at Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the Elderly (TCE) sites across the country. For more information and to find the closest visit Free Tax Return Preparation for Qualifying Taxpayers on IRS.gov

ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำภาษี  ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบภาษีของคุณเองก่อนเซ็นแบบและก่อนยื่นค่ะ.  เผื่อมีข้อบกพร่อง เรื่องการพิมพชื่อตกไป ที่อยู่ผิด ถ้ากรอกเลข SSN ผิด นี่ก็ยื่นออนไลน์ไม่ได้เช่นกันค่ะ.  สำหรับคนที่ให้เงินเข้าธนาคารโดยตรง ก็ให้ตรวจสอบให้ดีว่าเลขที่บัญชีถูกไม๊นะคะ  จะได้ไม่มีปัญหา  ถ้าปัญหาที่นำเงินเข้าให้ไม่ได้ ทาง กรมสรรพากรอเมริกา จะส่งเชคมาให้คุณค่ะ อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังได้เงินนะคะ.   ดูด้วยนะคะ คนทำภาษีนะ อยู่ในกลุ่ม .”ผี”  เปล่า ตามที่บอกมาข้างต้นนะคะ. No matter who prepares the return, the IRS urges taxpayers to review it carefully and ask questions about anything not clear before signing. Taxpayers should verify both their routing and bank account number on the completed tax return for any direct deposit refund. And taxpayers should watch out for ghost preparers inserting their bank account information onto the returns.

ผู้เสียภาษีสามารถรายงานความผิดต่าง ๆ ที่คนทำภาษีที่ประพฤติไม่เหมาะสม เช่น คิดค่าทำภาษีแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้า  คือให้ตกลงราคากันก่อนนะคะ ก่อนจะไปทำภาษีกับใคร.  Taxpayers can report preparer misconduct to the IRS using IRS Form 14157, Complaint: Tax Return Preparer (PDF). If a taxpayer suspects a tax preparer filed or changed their tax return without their consent, they should file Form 14157-A, Tax Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit (PDF).

Comments from author:

ทุกปีจะมีมาถามตลอดว่า เนี่ย เขาบอกให้ไปทำภาษีกับคนนี้ รับรองได้เงินคืนเยอะ คนแถวฝั่งเอเชียกับเราด้วยกันนี่แหละ เราก็บอกว่า ดูให้ดีนะคะ ทำไมถึงจะได้คืนเยอะ แต่ละคนมีหลายปัจจัย และไม่เหมือนกัน จู่ ๆ จะมาได้คืนกันหมดได้ยังไง  เช่นคนทำงานรายได้น้อย ไม่เคยเสียภาษีไว้เลย อาจจะได้เครดิตเพราะลูกเยอะ  แล้วถ้าไม่มีลูกไรล่ะ จะได้คืนเยอะได้ไง

บางคน ทำงานอิสระ ทำเล็บ รับนวดตามบ้าน ทำความสะอาด รับเดินน้องหมา ไรต่างๆ เหล่านี้ ขับรถอูเบอร์ไรก็มี จะมาถามหาเงินคืน คือคุณทำงานอิสระ คุณไม่เคยหักภาษีนำส่ง หรือประมานการนำส่ง คุณจะได้คืนคงยาก และส่วนใหญ่ก็คงต้องจ่ายให้รัฐบาล อย่างน้อย ก็เงิน social security & medicare 15.2% เลยนะคะ.

และก็อีกกลุ่มที่ถามมากลุ่ม ITIN ที่ไม่สามารถมี SSN ได้แต่มีบุตรที่เกิดที่นี่ กลุ่มนี้ทำงานอิสระ เพราะบางรัฐให้มีลายเซ่นทำเล็บ ทำโน่นนี่นั่นได้ เป็นเจ้าของกิจการได้ ก็ควรยื่นภาษีค่ะ แม้ว่าจะมีแค่ ITIN มีลูกก็ได้เครดิตบุตรปกติค่ะ. ถ้าไม่มีลูก ไม่เคยเสียภาษีไว้ก็ตามจ่ายอย่างเดียวละคะ. 

คอนเซ็บหรือหลักการแห่งการได้ภาษีคืนนั้น ใช่ว่าทุกคนที่ยื่นแบบจะได้เงินคืนคะ  คือกลับไปย้อนดูว่า ทำงานอะไร เคยนำส่งภาษีอะไรไว้บ้างไม๊ แล้วถ้านำส่งนะพอกับภาษีที่ต้องเสียไม๊  หลาย ๆคน ให้หักภาษีไว้น้อยที่สุดเพราะอยากรับเงินเต็ม ๆ พอปลายปีมากระกระอักเลือด จะไปหานักเจรจาภาษีที่ชื่อดังโฆษณาโครม ๆ ให้ลดภาษีนั้น ก็ใช้บริการไปนะคะ คงจะได้ลดอยู่หรอก สำหรับค่าปรับนะ แต่เงินต้นนี่รอไปละกัน

ไม่อยากเสียภาษีมากกว่าที่จำเป็นก็ทำไรให้ตรงเวลา นำส่งยอดภาษีที่ประมานการไว้โดยคนทำภาษี. อย่าโทษคนอื่นเวลามีค่าปรับ โทษตัวเองไว้ก่อน เพราะกรมสรรพากรอเมริกามาเอาเงินจากคุณไม่ใช่คนทำภาษีนะคะ. คนจะไปฟ้อง ไปไรกับคนทำภาษีก็อีกประเด็น  แต่ถ้าคุณมีเอกสารครบ ให้เอกสารคนทำภาษีหมด  ถ้ามีการต้องเสียค่าปรับ เพราะล่าช้า ให้ตกลงกับคนทำภาษีว่ามีหน้าที่จ่ายให้เองนะคะ. หลายๆ คนเขายอมค่ะ เพราะรู้ตัวว่าไม่ทันนะคะ.

หัวข้อต่อไปจะรวบรวมแหล่งทำภาษีฟรีให้ค่ะ

“don’t wait for the last minute to do your taxes”

ที่มา                    :  IRS   IR-2020-17, January 22, 2020

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 22nd, 2020

Individual income tax due        April 15th,

S-Corp, LLC business tax due         March 15th

Corporation business tax due April 15th

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Advance payment of premium tax credit (health insurance from market place)

Advance payment of premium tax credit (health insurance from market place)

พรีเมี่ยมค่าประกันสุขภาพที่รัฐบาลจ่ายให้กับคนรายได้ต่ำ

สวัสดีวันหยุดค่ะ Civil right holiday ค่ะ วันนี้ ใครอยู่อเมริกามานานจะรู้ว่าเป็นวันหยุดราชการ หยุดธนาคาร ที่ทำงานเราก็หยุด ถึงได้มีเวลามานั่งเก็บงานที่ค้างมากขึ้น.  บังเอิญได้เห็นเอกสารจากพี่ลูกค้าอีกคนที่ทางรัฐบาลจ่ายค่าพรีเมี่ยมของประกันสุขภาพให้เยอะมากเกือบหมื่นเหรียญค่ะ  เคยเจอทุกปีกับเจ้าอื่นๆ ก็ประมาณนี้ค่ะ.

ก่อนจะอธิบายไปถึงรายละเอียดเรามาทำความเข้าใจกันก่อนถึงโครการ โอบาม่าแคร์ หรือ market place health insurance ที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพได้มีโอกาสมีประกันกับเขาบ้าง  โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้โอกาสเพิ่มโอกาสคนได้เลือกซื้อประกันด้วยคะ  แต่ส่วนใหญ่ก็บริหารโดยเอกชน ซื้อผ่าน เวบไซด์รัฐบาลแต่ซื้อจริงก็ประกันค่ายดัง ๆ ต่างๆ นะคะ.

คนทุกกลุ่มสามารถซื้อประกันได้ค่ะ สำหรับคนรายได้สูงก็จ่ายพรีเมี่ยมกันเอง โดยที่รัฐบาลไม่ต้องมาจ่ายให้หรือ subsidiary insurance premium ให้นะคะ เช่นคนรายได้ ปีแสนขึ้น จ่ายเองหมดค่ะ อยู่ที่ว่าแต่ละคนเลือกแผนแบบไหน มีหลายแบบให้เลือก  ใครที่สุขภาพไม่ดี ไม่ได้ทำงานประจำ อาจจะต้องมีประกันก็เลือกเองได้ค่ะ.

กลุ่มคนรายได้ต่ำ เช่นต่ำกว่า 20000 เหรียญต่อปี กลุ่มน้อยจ่ายน้อยมาก หรือแทบไม่ได้จ่ายอะไรเลย มีภาพตัวอย่างของกลุ่มรายได้ต่ำที่ต่ำกว่า $20,000/year นะคะ.  การจ่ายประกันของปี 2019 จะดูจากรายได้ปี 2018 แล้วมาประมานการว่าปี 2019 จะรายได้เท่าไร ก็ใช้ปีเก่าเป็นฐานในการคำนวณพรีเมี่ยม.  ตัวอย่างนี้คือ ทาง บริษัทประกันได้ตีความว่ามีรายได้ต่ำค่ะ.  แต่พสิ้นปีรายได้ไม่ใช่แค่ $20,000 แต่กลับกลายเป็น $50,000 มีผลให้ พรีเมี่ยมจำนวน $9,312 รัฐต้องเรียกคืนหมดค่ะ. นี่คือตัวอย่างที่มองให้เห็นภาพ.

สองสามปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้า หลายๆ ต้องจ่ายพรีเมียมคืนกันเป็นหมื่นเหรียญค่ะ บางรายโทรไปยกเลิกกับเอเจ้น แต่ไม่ได้ยกเลิกให้ในระบบ ทำให้ระบบส่งเงินไปเรื่อยๆ และมีการออก form 1095A ให้ ระบุพรีเมี่ยมเป็นหมื่นเหรียญ จะให้ market place cancelled or amended form เขาก็ไม่ทำให้ ค่ะ และ การจะแก้ได้มันต้องแก้จากต้นตอ  ผลสรุปคือลูกค้าที่ทางเราดูแลภาษีให้หลาย ๆ ต้องจ่ายเงินคืนหมดค่ะ  และก็จริงๆ แทบไม่ได้ใช้ประกันกันคะ เพราะอายุยังไม่เยอะ สุขภาพดีกันทุกคน ที่ทำประกันเพราะกลัวเสียค่าปรับ.

ณ ปี 2019 ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับแล้วค่ะ ประกันสุขภาพแผนใหม่ปี 2020 ก็เริ่มแล้ว ถ้ารายได้คุณเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งกับต้นสังกัดด่วนมากเลยค่ะ คุณจะได้ไม่ต้องมาจ่ายภาษีคืนในภายหลัง  เงินเยอะมากนะคะ ที่รัฐบาลต้องออกให้ไป เขาไม่มีอภัยค่ะ เรียกคืนหมด  ถ้าจ่ายคืนไม่ไหวก็ต้องผ่อนละคะ หนี้รัฐบาล ตายไปถึงหมดภาระค่ะ.

Comments from author:

การมีประกันสุขภาพให้กับตัวคุณเองและครอบครัวก็เป็นการประกันความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง เพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะ.  ไม่ว่าจะซื้อจากรัฐบาล หรือได้รับประกันผ่านจากบริษัทที่ทำงานประจำก็ดี ก็ควรเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพค่ะ สำหรับผู้เขียนเอง ทำงานประจำ จะมีประกันผ่านที่ทำงานและต้องจ่ายเพิ่มเองด้วยค่ะ ตอนนี้ที่จ่ายอยู่ก็ประมานปีละ 6000 เหรียญต้นทุนที่บริษัทออกให้อีกก็ 16000 รวมแล้วค่าประกันสุขภาพก็สองหมื่นกว่าๆ ต่อปี ต่อครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ.  ใครทำงานประจำ อาจจะมีให้เลือกระหว่าง low deductible vs high deductible สำหรับกลุ่มแบบหลัง high deductible จะมีตัวเลือกให้เปิด health saving account ได้ค่ะ เอาเงินฝากเข้าไปเพื่อใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาล ถ้าปีนี้ไม่ใช้ มันก็สะสมไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะได้ใช้ พอเราอายุ 65 ยังไม่ได้ใช้คุณสามารถโอนไปที่ IRA ได้ ค่ะ แต่ถ้าคุณเอาไปใช้อย่างอื่นไม่เกี่ยวกับการแพทย์จะต้องเสียภาษีละคะงานนี้.  เรื่องพวกนี้ซับซ้อน ควรปรึกษากับ licensed financial advisor ค่ะ เราช่วยได้เรื่องภาษีภาพกว้างค่ะ.

ถ้าไม่มีความรู้อะไรเลย เกี่ยวกับพวกนี้ ควรจะมีผู้รู้คอยช่วยชี้นำค่ะ จะได้ไม่หลงทางและแนะนำในทางที่ถูกต้อง  เรามีลูกค้าประจำ ที่จากไม่รู้อะไรเลย จนกลายเป็นผุ้ชำนาญก็มีมาแล้ว และทุก ๆ ปีก่อนพี่จะซื้อประกันสุขภาพ พี่จะมาถามก่อน ว่า คุณแหวน ปีนี้รายได้พี่จะประมาณเท่าไรคะ  เราก็ดูให้คร่าวๆ ให้ค่ะ. ใครจะไปรู้ละคะ ว่ากิจการร้านอาหาร จะมีกำไรมากน้อยเท่าไร แต่ละปี ก็คาดการณ์กันทั้งนั้นแหละค่ะ. ปีไหน ดูมีรายได้เยอะ ลูกโตย้ายออก พี่แกก็ต้องจ่ายประกันหมด ไม่ให้รัฐบาลจ่ายให้ เพราะรัฐบาลจ่ายให้ ก็ต้องมาจ่ายคืนกันนะคะ.

“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ having good health is considered “wealthy”

ที่มา                    :   ประสบการณ์จากการทำภาษีบุคคลและธุรกิจ 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย) 

วันที่                    :  วันจันทร์ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, January 20th,  2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

IRS provides Relief not to recognize income from forgiven student loan

IRS provides Relief not to recognize income from forgiven student loan

กรมสรรพากรอเมริกาไม่เรียกเก็บรายได้กรณีนักเรียนได้รับการลดหนี้

โดยทั่วไปการได้ลดหนี้ ต่างๆ ถือว่าเป็นรายได้ของผู้ได้รับลดหนี้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ลดให้.  ก่อนหน้าช่วงเศรษฐกิจแย่ ๆ รัฐบาลมีนโยบาย ไม่ให้ถือเป็นรายได้กรณีใครมีบ้านแล้วถูกแบงค์ยึดและลดหนี้ไป กฏหมายนั้นหมดไปแล้วค่ะ หมดโปรโมชั้นกันเลย แย่เลยงานนี้.   สำหรับหนี้เพื่อการศึกษานั้นก็แทบจะไม่มีโปรโมชั่นละคะ ลดหนี้ให้ก็ถือว่าเป็นรายได้.

 

เมื่อหลายปีก่อน มีกรณี หนี้เพื่อการศึกษาที่นักศึกษากู้ยืมแล้วไม่สามารถไปทำงานใช้ได้ เพราะบาดเจ็บพิการ  เรื่องไปถึง ศาลสูงสุด ยาวนานมาก จนกว่าจะได้รับกาลลดหนี้ คาดว่า ผลพวงของกฏหมายที่กรมสรรพากรอเมริกาเพิ่งออกมานี้อาจจะมาจากจุดหนี้ ก็ได้ โดยไม่ไปถึงศาลเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน หรือว่าถือเป็นรายได้.

 

เนื่องจากหัวข้อลดนี้แบบสั้นมากจึงเก็บประกาศฉบับภาษาอังกฤษไว้ให้กันอ่านจะ ๆ สะหรับ กฏหมายแบบเต็ม ๆ ให้คลิกไปลิงค์ตรงที่มาจะมีให้อ่านหมด (เหมาะสำหรับนักภาษีค่ะ).

 

provides relief to additional taxpayers who took out federal or private student loans to finance attendance at a nonprofit or for-profit school.  The IRS will not assert that taxpayers within the scope of the revenue procedure must recognize gross income as a result of the discharge of their student loans.  Additionally, the IRS will not assert that a creditor must file information returns and furnish payee statements for the discharge of any indebtedness within the scope of the revenue procedure.  To avoid confusion, the IRS strongly recommends that these creditors not furnish students nor the IRS with a Form 1099-C.  กฏหมายระบุว่า ถ้ามีการลดหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากรัฐบาล หรือหนี้จากเอกชนที่คุณกู้ยืมเพื่อการเรียน ไม่ว่าจะเรียนของรัฐบาล หรือเอกชน (ใจกว้างมาก).  ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะไม่มีการบังคับให้คุณรายงานเป็นรายได้ใด ๆ นะคะ ดีที่สุด ละคะงานนี้.   อ้อ แถมนะคะ เจ้าที่ลดหนี้ให้ก็ไม่ต้อง ออก ฟอร์ม 1099 ไรให้คุณเลยค่ะ โชคดีที่สุด หมดภาระทั้งสองฝ่าย  แน่นอนละคะในทางบัญชี คนลดให้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายได้ปกติ  แม้ว่า ผู้รับไม่ถือว่าเป็นรายได้  เอาเป็นว่าเราช่วยกันนะ รัฐบาลช่วยเรา ๆ ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถ้าวันใด วันหนึ่ง เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีปัญญาจ่าย ก็ไปคุยกับเจ้าหนี้ค่ะ ว่าลดได้ไม๊ อาจจะลดได้บ้างมากน้อยอีกประเด็น. 

Revenue Procedure 2020-11 will be in IRB 2020-6, dated February 3, 2020

Comments from author:

มีใครถามมาว่ายุ่งมากไม๊ช่วงนี้ ก็พอสมควรนะคะ  แต่บังเอิญทำงานประจำ ก็มีเวลาพักเบรคเขียนไรได้เรื่อยๆ .  ภาษีสำหรับทุกคนก็สำคัญค่ะ ต้องใช้เวลาต้องใส่ใจในรายละเอียด  ขนาดใส่ใจยังพลาดก็มีนะคะ.  

เห็นข่าวดี ๆ แบบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะต้องแชร์ต่อให้ทุกคนทราบ  คนรู้จักที่มีการศึกษาสูง ไม่ได้รวยมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ หรือ พ่อแม่รวยแต่ให้ลูกกู้เงินเรียนก็เยอะค่ะ.  ดีออกค่ะ รวยแต่ให้ลูกกู้เรียนเขาจะได้รับผิดชอบ  ไม่ว่าไทย หรือ อเมริกันนละคะ สอนลูกให้รับผิดชอบ เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้.  ใช่เหมือนคนรอบข้างละคะ พ่อแม่ชาวนา กู้เงินให้ลูกเรียนสุงๆ  หวังว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงดูปูเสื่อพ่อแม่ ที่ไหนได้ เรียนจบมีงานทำ มีเมีย เงินก็ให้เมียหมดละคะ แถม หนี้ นั้นพ่อแม่ก็ต้องจ่ายละคะ เพราะเป็นคนกู้มาให้เรียน.  แต่ใช่ว่าคนทุกคนจะเหมือนกัน นะคะ คนต้องกู้เงินเรียน เรียนจบใช้หนี้ ก็ยังมาดูแลพ่อแม่แบบเต็มที่ก็มีเยอะแยะไป จะว่าแถวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะ เพราะกู้เงินเรียนต่อที่อเมริกาเช่นกัน แต่ก็ใช้หมดภายในปี หรือ สองปี. 

ข้อดีของการมีหนี้เพื่อการศึกษาคือ คุณสามารถเจราจราต่อรองขอลดการผ่อน ขอลดดอกเบี้ย ขอลดหนี้ได้ตามสถานการณ์ค่ะ  แต่อย่าปล่อยละทิ้งนะคะ โดยเฉพาะที่อเมริกา จะมีผลต่อการทำธุรกิจ การงานของคุณนะคะ  คนที่ไม่ใช้หนี้ จะถูกมองว่า “ขาดความรับผิดชอบ”  งานด้านบริหารแทบจะหมดโอกาส แถมงานราชการอะไรด้วย  ถ้าเป็นชนชั้นแรงงานคงไม่มีใครสนใจละคะ.

“Education is one of the best investments among others

ที่มา                    :  Revenue Procedure 2020-11  

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 15th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Things you may not know about IRAs

Things you may not know about IRAs

บางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับการออมแบบ IRAs

สิ้นปีแล้ว หลายๆ คนก็เตรียมเอกสารทำภาษีส่วนบุคคลกันพร้อมแล้ว และหลายๆ กิจการก็พร้อมกันแล้วที่จะยื่นภาษีของกิจการ  ยื่นไปได้นะคะ แต่ ทางกรมสรรพากรอเมริกา เริ่มรับแบบแบบทางการวันที่ 27 มกราคมค่ะ.  ยื่นไปก่อน ก็รอหลัง วันนี้ถึงจะมีการตอบรับว่าได้รับแบบโดยสำนักงาน.

สำหรับหลายคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่ได้มี รีไทมเม้นหรือเงินออมแบบ 401(k) ที่มีนายจ้างจ่ายให้หรือนายจ้างมีโปรแกรมให้แต่จ่ายกันเอง  ทั่วไปนายจ้างหักเงินจากเราๆ นายจ้างก็จ่ายให้เพิ่มตามอัตราส่วนอาจจะ 3-6% ก็มีนะคะ.

กลัวลืมกันค่ะ เพราะหลายๆ คนก็อ่านหลายรอบก็ลืมกันได้ ผู้เขียนเองก็ลืมค่ะ ต้องกลับไปอ่านเช่นกัน.  พอดีวันนี้ งานยุ่งมาก ทำอะไรก็ไม่ได้สำเร็จเลย ท่องโลกออนไลน์กันบ้างค่ะ. มาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่า ว่า อะไรที่หลาย ๆคนลืม เรื่องการออมกันเองแบบนี้.

Key takeaways

 • IRAs are available to nonworking spouses.  คู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานก็ออมได้ค่ะ (ถ้าอีกฝ่ายทำงาน)
 • IRAs allow a “catch-up” contribution of $1,000 for those 50 and up.  คนที่อายุมากกว่า เลขห้า ก็ออมเพิ่มได้อีกปีละ พันเหรียญค่ะ
 • IRAs can be established on behalf of minors with earned income.  สามารถตั้งบัญชีหรือเปิดบัญชีให้กับเด็ก ๆ ต่ำกว่า 18 ที่คุณยังเป็นผู้ปกครองได้ค่ะ.

ศำหรับปีภาษี 2019 คุณต้องรีบเปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน 15 เมษายน 2020 นะคะ ไม่งั้น จะเป็นของปีถัดไป  อย่าทำอะไรนาทีสดท้ายค่ะ  หลายคนก็ยุ่งกันไม่ใช่คุณคนเดียว ให้แบ่งเวลา เพราะนี่คือ ผลประโยชน์ด้านภาษีอากรของคุณเองและครอบครัวล้วนๆ  เลยนะคะ.

1. A nonworking spouse can open and contribute to an IRA  คู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานก็ฝากเงินได้

ถ้าคู่สมรสทำงานไม่ว่าจะงานประจำ งานรับงานอิสระ เป็นเจ้าของกิจการเองและรับเงินเดือน แบบนี้ก็ฝากเงินเข้ากองทุนได้ปกติค่ะ.

2. Even if you don’t qualify for tax-deductible contributions, you can still have an IRA  ถ้าคุณฝากแบบก่อนภาษีไม่ได้ คุณอาจจะฝากแบบหลังภาษีได้หรือที่เรียกกันว่า Roth IRA

If you’re covered by a retirement savings plan at work—like a 401(k) or 403(b)—and your 2019 modified adjusted gross income (MAGI) exceeds applicable income limits, your contribution to a traditional IRA might not be tax-deductible.1 But getting a current-year tax deduction isn’t the only benefit of having an IRA. Nondeductible IRA contributions still offer the potential for your money and earnings to grow tax-free until the time of withdrawal. You also have the option of converting those nondeductible contributions to a Roth IRA (see No. 7, below). 

3. Beginning in 2019, alimony will not count as earned income to the recipient  คนที่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากการหย่าร้าง เริ่มปี 2019 จะไม่ถือเป็นรายได้ละคะ. ต้องหย่าเสร็จปี 2019 นะคะ หย่าก่อนหน้านั้นจะไม่ได้  เว้นแต่ไปศาลให้ทำสัญญากันใหม่ค่ะ  ฝ่ายยอมเปล่าอีกประเด็น เพราะคุณไม่ถือเป็นรายได้ เขาก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ค่ะ ใครจะไปยอมเนอะ   ดูให้ดี ๆ ละกันละคะ.
4. Self-employed, freelancer, side-gigger? Save even more with a SEP IRA  ใครทำงานอิสระก็มีสิทธิฝากเงินเพิ่มได้โดยการเปิดอีกบัญชีแบบธุรกิจเรียกกว่า SEP IRA มีระเบียบแยกออกมาสำหรับเจ้าของธุรกิจค่ะ ต้องกรอกฟอร์มนำส่งไปยัง กรมสรรพากรอเมริกาค่ะ. ถ้าจะทำพวกนี้ธุรกิจต้องวางแผนแต่ต้นปีค่ะ ไม่ใช่ทำย้อนหลัง เพราะอาจจะไม่ทันในปีที่ต้องการใช้คือปี ภาษี 2019  แต่อาจจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ในปี ต่อมาค่ะ.

If you are self-employed or have income from freelancing, you can open a Simplified Employee Pension plan—more commonly known as a SEP IRA.

Even if you have a full-time job as an employee, if you earn money freelancing or running a small business on the side, you could take advantage of the potential tax benefits of a SEP IRA. The SEP IRA is similar to a traditional IRA where contributions may be tax-deductible—but the SEP IRA has a much higher contribution limit. The amount you, as the employer, can put in varies based on your earned income. For SEP IRAs, you can contribute up to 25% of any employee’s eligible compensation up to a $56,000 limit for 2019 contributions and $57,000 for 2020. Self-employed people can contribute up to 20%2 of eligible compensation to their own account. The deadline to set up the account is the tax deadline—so for 2019 it will be April 15, 2020 (for a calendar-year filer). But, if you get an extension for filing your tax return, you have until the end of the extension period to set up the account or deposit contributions.  อ้าวใครยื่นเลื่อนภาษีออกไปก็สามารถทำได้ด้วยนิ  ตามนี้เลย ทันเปล่าละคะ งานนี้ เคยจะทำให้ลุกค้าอีกรายเอกสารเยอะมาก เลยหายกันไปเลย. สงสัยปีนี้จะมากันอีกรอบ.  แม้ว่าเอกสารอาจจะยุ่งยากแต่สามารถฝากได้คุ้มมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ ใกล้ หกสิบ เพราะมีสิทธิถอนได้ เร็วกว่าคนอายุน้อย ๆ ที่สำคัญเลยถ้าอายุมากแล้วยังไม่มีออมก็ต้องรีบกันละคะ. อ่านในภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับว่าจะฝากได้เท่าไร จะทำพวกนี้ภาษาต้องได้แม้ว่าคุณจะจ้างใครทำให้ก็ตาม

5. “Catch-up” contributions can help those age 50 or older save more อายุมากกว่า ห้าสิบก็ฝากเพิ่มได้อีก 1000 เหรียญละคะ.
6. You can open a Roth IRA for a child who has taxable earned income4    

เปิดบัญชีให้เด็ก ๆ ได้ ถ้าเด็ก ๆ มีรายได้ เช่นเด็ก ทำงานช่วง หน้าร้อน อายุ 16-18 ปี มีรายได้ทั่วไปหลายๆ พันก็ให้น้องๆ  ฝากเงินได้ค่ะ.  ข้อจำกัดปีนี้คือจะฝากเข้ามากกว่าเงินได้ที่เด็ก ๆ ได้รับ เช่นน้องทำเสริฟได้รายได้ที่ 5000 จะฝากเกินนี้ไม่ได้ค่ะ.  ถ้าน้องได้ หมื่นเหรียญ  แต่ก็ฝากได้แค่ 6000 เพราะ มีข้อจำกัดสำหรับการฝากปีนี้ได้ไม่เกิน 6000 นะคะ.   สอนให้เขารู้จักออมแต่เนิ่นๆ ดีนะคะ  ดีต่อเศรษฐกิจของเด็กเองด้วย . ถ้าน้องมีความจำเป็นต้องใช้ก็ฝากแบบหลังภาษีค่ะ สะดวก พอน้องอายุมากกขึ้นก็ถอนเงินได้แล้ว เพราะ ฝากหลังถอนนี้ หลังห้าปีก็ถอนเงินได้แล้วค่ะ. 

ค่าย นี้เขามีบริการด้วยคะ  เอาบทความเขามาเขียนก็สนับสนุนเขานิดหนึ่งค่ะ  The Fidelity Roth IRA for Kids, specifically for minors, is a custodial IRA. This type of account is managed by an adult until the child reaches the appropriate age for the account to be transferred into a regular Roth IRA in their name. บัญชี ไออาเอ ใช่ว่าจะเปิดได้ทุกแบงค์ค่ะ  บางที่เปิดได้ แต่ไม่มีเงินลงทุนให้เลือก ก็ฝากกันไว้เฉย ๆ เหมือนฝากธนาคารปกตินะคะ.  พอเด็กโตขึ้นพ่อแม่ก็โอนให้เด็กรับผิดชอบเองนะคะ  พึงทราบนะคะ เด็กบางคนอายุ มากกว่า สิบแปด ใช่ว่าจะรับผิดชอบดังนั้นพ่อแม่อาจจะบริหารให้จนเขาอายุมากขึ้น แต่ถ้าเด็กต้องการเราก็จะไปยืดเยื้อไมได้นะคะ เป็นสิทธิของน้องค่ะ.

This age varies by state. Funds in the custodial IRA do not count toward assets when considering Expected Family Contributions for college. Bear in mind that once the account has been transferred, the account’s new owner would be able to withdraw assets from it whenever they wished, so be sure to educate your child about the benefits of allowing it to grow over time and about the rules that govern Roth IRAs.  ค่ายนี้ก็คิดเหมือนเรา ต้องเตือนเขาด้วยค่ะ ความรับชอบไม่เหมือนกัน.  ที่สำคัญเงินออมเจ้านี้ไม่ใช่ 529 education plan สำหรับน้องๆ นะคะ อย่าสับสนคนละแบบกันค่ะ.

7. Even if you exceed the income limits, you might still be able to have a Roth IRA

Roth IRAs can be a great way to achieve tax diversification in retirement. Distributions of contributions are available anytime without tax or penalty, all qualified withdrawals are tax-free, and you don’t have to start taking required minimum distributions at age 70½.5 But some taxpayers make the mistake of thinking that a Roth IRA isn’t available to them if they exceed the income limits.6 In reality, you can still establish a Roth IRA by converting a traditional IRA, regardless of your income level. ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ  ปกติคนที่มีรายได้มากกว่า $203,000 สำหรับคู่สมรส Married filling jointly and กลุ่มโสดที่แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ $137000 Single.  ปกติก็ฝากไรเพิ่มไม่ได้แล้ว เผลอไปฝากเพิ่มอาจจะมีค่าใช่จ่ายหรือค่าปรับยุ่งกันอีก.  แต่ แต่ แต่ ถ้าคุณมี Traditional IRA or Traditional สามารถ Convert to Roth IRA ได้ค่ะ เย้ ดีใจแทนคนมีเงินฝากเยอะ ๆ เนาะ .

If you don’t have a traditional IRA you’re still not out of luck. It’s possible to open a traditional IRA and make nondeductible contributions, which aren’t restricted by income, then convert those assets to a Roth IRA. If you have no other traditional IRA assets, the only tax you’ll owe is on the account earnings—if any—between the time of the contribution and the conversion.  ประเด็นนี้ก็บอกอีกว่าคุณสามารถเปิดบัญชี Traditional IRA ได้ แบบไม่เอาไปยุ่งกับภาษีอากร แล้วคุณก็ ปรับจาก Traditional IRA to Roth IRA ซึ่งสามารถทำได้. แต่ แต่ แต่ ถ้ามี Traditional IRA หลายๆ ที่อาจจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น เพราะ การ Convert to Roth IRA มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือคุณเสียภาษีเหมือนคุณถอนมีรายได้ปกติ เสียภาษีก่อนเข้าฝากแบบ Roth IRA  ที่น่าห่วงคือ ทางภาษี อากร ต้องทำทีแบบระวัง

However, if you do have any other IRAs, you’ll need to pay close attention to the tax consequences. That’s because of an IRS rule that calculates your tax liability based on all your traditional IRA assets, not just the after-tax contributions in a nondeductible IRA that you set up specifically to convert to a Roth. For simplicity, just think of all IRAs in your name (other than inherited IRAs) as being a single account.

กรณี Roth IRA Conversion from Traditional IRAs หลาย ๆบัญชีคงต้องปรึกษากับ Financial advisors และ CPA ทำงานร่วมกันพร้อมกันนะคะ.  ทางเรา คนทำภาษีต้องดูเอกสารจาก plan management เช่นพวก Fidelity, TD Ameritrade and others.

Comments from author:

ใครที่ยังไม่มีเงินสะสมเงินออมในยามชรา น่าจะนำมานึกตรึกตรองสักนิดนะคะ ว่าฉันต้องทำอย่างไร ถ้าฉันไม่มีลูก ๆ ที่จะเลี้ยงละ เพราะฉันก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ มีแต่พ่อแม่ให้เงินฉัน หรือฉันก็ไม่มีใครเลย.  ฉันตอนนี้มีบ้าน หรือว่าฉันจะขายบ้านตอนชราไปหาอยู่ที่พักไม่แพง  แบบนี้ก็ต้องมองหาที่อยู่บ้างแล้ว และเงินที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคมนะ พอเพียงไม๊  และยังจะมีอยู่ไม๊  นี่ก็เป็นคำถาม  อาจจะยังมีให้อยู่ แล้วฉันจะได้รับเท่าไร กฏหมายอะไรจะเปลียนแปลงไปมากมายไม๊  หรือฉันเป็นคนคิดบวก ฉันไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไร.  มีเยอะนะคะคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะคนรอบข้างนี่มีมากมายเลยคะ.  แต่กลุ่มที่ว่านี้เขาไม่ค่อยคิดอะไรไกล ๆค่ะ อยู่ไปแค่วัน ๆ เราผู้เจริญแล้ว (ไม่เกี่ยวเรื่องการศึกษา) ก็ต้องคำนึงถึงอนาคตใช่ไม๊ละคะ  ยิ่งการแพทย์ที่อเมริกาแสนจะดี คนจากไปในโลกนี้ยากมาก (เว้นแต่คุณกลับไปที่ไทย แต่ก็ใช่ว่าจะจากไปเร็ว การแพทย์ที่ไทยบ้านเราก็ใช่ว่าจะแพ้ที่ไหน ๆ ในโลกค่ะ)). 

ออมปีละ 5000-6000 เหรียญนี่ก็ถือว่าโอนะคะ  ยกตัวอย่างน้องเจ้าของร้านอาหาร ไม่เคยออมเลยค้า มาร่วมงานกัน น้องเอ๊ย ออมเถอะ ช่วยลดการจ่ายภาษีด้วย แถมได้เงินออมด้วย รุ้จักกันมา สี่ห้าปี ตอนนี้น้องก็มีเงินออมเยอะนะคะ เงินต้น สามหมื่น เงินลงทุนเพิ่มมาก็มากกว่า ห้าสิบเปอรเซ็น นึกเอาค่ะ ถ้าไม่ออมเลย เกิดขายร้านไป ได้เงินไม่ถึงแสน จะพอเกษียณไม๊  เงินแสนก็ยังมี capital gain 15-20% ยังต้องมาคำนวณกำไรจากการขายอีก แล้วร้านอาหารส่วนใหญ่หักค่าใช้จ่ายกันออกไปแต่ปีแรก ๆ ที่เหลือกลายเป็นกำไรล้วน ๆ ภาษีตามมาค่ะ.   พอเริ่มออม เริ่มเห็นตัวเงิน ก็มีแรงบันดาลใจให้ออมเพิ่ม ลงทุนเพิ่มขึ้น เริ่มเห็นคุณค่าแห่งการออมและการลงทุน  ยิ่งการออมแบบ IRA ช่วยได้เยอะในทางภาษีอากร โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ไม่เยอะ แถมได้เครดิตหรือเงินคืนกลับมาอีกค่ะ รัฐบาลสนับสนุนให้คุณ ๆ ท่าน ๆ ออมนะคะ.

“it is never too late to save for retirement

ที่มา                    :  IRS Amount of Roth IRA Contributions That You Can Make For 2019
 Fidelity Investment : IRA
เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Friday, January 10th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ