Earned Income Tax Credit (EITC)

Earned Income Tax Credit (EITC)

เครดิตภาษีที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาให้กับคนรายได้ต่ำ

จากการทำภาษีมาหลายปีส่วนใหญ่จะทำให้กลุ่มเจ้าของกิจการที่อยู่ในเครือข่ายงานบริการต่างๆ แต่ก็นานๆ เจอทีที่ทำให้กับกลุ่มรายได้ไม่มาก และเห็นเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิทางภาษีอากร คือได้เงินคืนมากขึ้นจากการที่มีรายได้ไม่มาก  ก็ช่วยได้เยอะสำหรับครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำ.  ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรง ยังไม่ได้ทำงานในกลุ่มวิชาชีพที่มีรายได้เยอะ  แต่กลุ่มนี้เขาก็ไม่ด้อยู่นิ่ง ก็ทำงานที่ทำได้ตามความสามารถและการศึกษาที่ดี  เห็นแบบนี้ก็สนับสนุนค่ะ ต่อไปก็จะได้ขยับขยายได้บ้างในอนาคต. 

 

มีบางกรณีทีได้เห็นบางกลุ่มทำภาษีกันเองแบบกรอกมือและไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครดิต ทั้งที่รายได้ไม่สูงแต่ก็พลาดโอกาสนี้ไป.  ถึงแนะนำให้ใช้โปรแกรมทำภาษีตลอดหรือยอมจ่ายเงินให้กับทางค่ายดังๆ ต่าง ๆ ที่เปิดรับทำภาษีทั่วไป.  ถ้าไม่อยากเสียเงินก็มีกลุ่มคอยช่วยเหลือทำภาษีให้ฟรีๆ  เปิดพอสมควรช่วงนี้.  กลุ่มรายได้ต่ำกว่า $60,000/year น่าจะมีคุณสมบัติในการได้มาซึ่งบริการฟรี ๆ นะคะ.

มาเข้าเรื่องเครดิตของคนมีรายได้ต่ำก่อนดีกว่าค่ะ

The EITC is the federal government’s largest refundable federal income tax credit for low- to moderate-income workers. It can give taxpayers a refund even if they owe no tax. เครดิตภาษีนี้แม้ว่าจะจะไม่มีภาษีที่ต้องเสีย ก็ยังได้เงินจากรัฐบาลด้วยเพราะรายได้น้อย

The IRS estimates four of five eligible taxpayers claim and get the EITC. Nationwide in 2019, 25 million taxpayers received over $61 billion in EITC. The average EITC amount received was $2,504. The EITC is as much as $6,557 for a family with children or up to $529 for taxpayers who do not have a qualifying child.  เครดิตที่ต่ำ ที่คนรายได้ต่ำถึงกลาง ได้รับนั้นมีถึง 2504-6557 ก็เยอะนะคะขนาดนี้.

Taxpayers earning $55,952 or less can see if they qualify using the EITC Assistant tool at www.irs.gov/eitc. The EITC Assistant, คนที่รายได้ต่ำกว่า 55952 ต่อปีนี่คือสมรสยื่นร่วมนะคะ ถ้าทั้งครอบครัวมีรายได้ไม่เกินนี้ก็มีโอกาสได้เครดิตจากรัฐบาลมาช่วยค่ะ.  มากกว่านี้คงจะไม่ได้อะไร.  แล้วถ้ารายได้ขนาดนี้ แล้วมีลูก ๆ ด้วย ก็จะได้รับเครดิตเกี่ยวกับบุตรด้วยมาเพิ่มอีกค่ะ.  เคยทำให้คนรายได้ ที่ 25000 ต่อมี มีลูกสามคน ได้ภาษีคืนก็เยอะพอสมควร.

Workers who can claim the EITC ใครบ้างที่สามารถเครลมเครดิตนี้ได้

 • Without children  ไม่มีลูกก็อาจจะเครลมได้ถ้ารายได้ต่ำ
 • Living in non-traditional families, such as a grandparent raising a grandchild ปู่ย่าตายาย เลียงหลาน มีหลานมาอยู่ได้
 • Whose earnings declined or whose marital or parental status changed คนที่รายได้ลดลงอาจจะเพราะหย่าร้างหรือแยกทางกันทำให้ครอบครัวรายได้ลด
 • With limited English language skills  คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง ไม่รู้เกี่ยวตรงไหน น่าจะเป็ฯกรณีที่กรอกภาษีเองแล้วทำไม่เป็นมากกว่านะคะ
 • Who are members of the armed forces คนที่อยู่ในกลุ่มป้องกันความปลอดภัย รักษาความสงบของบ้านเมือง ในการทำภาษีจะมีถามพวกนี้ด้วยคะ
 • Living in rural areas  อยู่ในชุมชนห่างไกล
 • Who are Native Americans  กลุ่มอินเดียน
 • With disabilities or who provide care for a disabled dependent กลุ่มที่พิการ(โดยที่แพทย์ได้วินิจฉัย) หรือกลุ่มที่ให้การดูแลคนพิการ กรณีแบบนี้ยกตัวอย่างพ่อแม่มีลูก disabilities

How to claim the EITC  ถ้าจะเคลมจะต้องทำอย่างไร


To get the EITC, workers must file a tax return and claim the credit, even if their earnings were below the filing requirement. Free tax preparation help is available online and through volunteer organizations.  อยากได้เครดิตก็ต้องยื่นภาษีเข้าไปนะคะ  รัฐไม่ได้มาประเคนให้ ต้องขอถึงได้ค่ะ.

The IRS reminds taxpayers to be sure they have valid Social Security numbers (SSN) for themselves, their spouse, if filing a joint return, and for each qualifying child claimed for the EITC. The SSNs must be issued before the due date of the return, including extensions. There are special rules for those in the military or those out of the country.  จะเคลมเครดิตได้ต้องมี SSN นะคะ ITIN จะเคลมจุดนี้ไม่ได้ เหมือนเคลมเครดิตลูกนะคะ ต้องมี SSN not ITIN  น้องๆ ที่ตามพ่อแมมาด้วยวีซ๋าลงทุนที่ไม่ได้เกิดที่นี่ เด็ก ๆ จะได้ ITIN and eligible for credit only $500 เหมือนกับกรณีเอาพ่อแม่มาเคลมนะคะ

Refunds  การขอเงินคืน


By law the IRS cannot issue refunds before mid-February for tax returns that claim the EITC or the Additional Child Tax Credit (ACTC). The IRS must hold the entire refund − even the portion not associated with EITC or ACTC. This helps ensure taxpayers receive the refund they deserve and gives the agency more time to detect and prevent errors and fraud.  ถ้ามีการเคลมบุตรการเคลมเครดิตต่างๆ จะได้คืนหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะแหละค่ะ เร็วกว่านี้ไม่ได้ เพราะรัฐต้องมีการตรวจสอบหลายๆ อย่างๆ
 

Comments from author:

ใครรายได้น้อยรายได้ต่ำ ต่ำกว่า 12000 ต่อกว่า 24000 กรณีสมรส ไม่ควรจะเพิกเฉยนะคะ กลุ่มนี้แหละคะ มีโอกาสได้เครดิตจากการมีรายได้ต่ำมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  แต่รายได้จากเงิน social security benefit นี่ไม่ต้องยื่นแบบก็ได้ค่ะ เป็นเงินเกษียณ ไม่มีคุณสมบัติจะได้เครดิตอะไร. แต่ถ้าหนุ่มใหญ่ดันจะแต่งงานกับสาวๆ  ก็ควรจะยื่นแบบนะคะ จะได้มีหลักฐานแนบเพื่อเป็นสปอนเซ้อให้ครอบครัวได้นะคะ.

“Good luck with your tax filling

ที่มา                   :   IRS Issue Number:    IR-2020-22

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอาทิตย์ที่ ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Sunday, February 2nd, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Cash income earners want to file US Income tax returns

Cash income earners want to file US Income tax returns

กลุ่มมีรายได้เงินสดอยากยื่นภาษีกับรัฐบาลอเมริกาให้ถูกต้อง

สำหรับกลุ่มรายได้เงินสดล้วน ๆ ไม่ว่าจะรับทำงานทำความสะอาดตามบ้าน งานนวด งานซ่อมแซม งานรับจ้างอิสระต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่รู้ ๆ กันอยุ่ว่ารับเงินสด ก็สามารถยื่นแบบภาษีได้ปกติคะ.   เหมือนคุณอาสาพาตัวคุณเองมาอยู่ในระบบภาษีอากรของอเมริกา.  ดีอย่างไรหรือค่ะ มาเข้าระบบภาษีอากร  มันก็ดีอยู่แล้วละคะ  แต่ข้อดีก็ต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างคือการเสียภาษีนะแหละคะ.

การเสียภาษีคือหน้าที่พลเมืองที่ควรพึงกระทำถ้ามีรายได้ในอเมริกา หรือเพราะเป็นคนอเมริกันหรือมีใบเขียวแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตาม.  ภาษีนะเสียให้น้อยที่สุด ไม่ใช่ไม่เสียเลย ไม่อยากควักกระเป๋าเลยมีแต่อยากได้ ได้สวัสดิการ ได้เงิน ได้ของฟรี ได้สัญชาติ ได้สารพัดได้ ของฟรีไม่มีในโลก และฟรีแต่ดีพอมีบ้าง แต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย.  ถ้าคุณไม่จ่ายคนอื่นก็ต้องมาจ่าย คนอื่นไม่จ่าย รัฐบาลก็รับภาระกันไป.

ที่เขียนหัวข้อนี้เพราะอยากสนับสนุนให้คนเข้ามาอยู่ในระบบค่ะ.

 1. หลักฐานการเสียภาษีใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อกู้เงินซื้อบ้านได้ค่ะ  หลักฐานการเสียภาษีเยอะ ก็มีโอกาสได้บ้านหลังใหญ่หน่อย ดีหน่อย แบบที่ไม่ต้องเช่าไงละคะ  เว้นแต่ว่าชาตินี้ไม่อยากเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนะคะ ก็ไม่ต้องเข้าระบบ
 2. หลักฐานการเสียภาษีใช้ในการสมัครขอใบเขียว กรณีคนที่กำลังจะได้ใบเขียว การต่อใบเขียว และรวมถึงการสอบเป็นอเมริกัน ก็ต้องใช้หลักฐานการเสียภาษี  ถ้า รายได้เยอะหน่อย ก็มีความสามารถที่สปอรนเซ้อ คนในครอบครัวได้ ภรรยา สามี พ่อแม่ ลูก ๆ ได้นะคะ.
 3. การเสียภาษีนำส่ง เงิน social security & medicare เมื่อชราอายุ 65 ก็ได้รับสิทธิ เมดิแคร์ รับเงินสวัสดิการรายเดือน ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ได้จากไป แม้ว่า มีการคาดการณ์ อีก 50 ปีจะหมดใหม่ ก่อนหน้านี้ 20 ปีก็บอกว่าจะหมด พอมาทำการประเมินกันอีกรอบก็เลื่อนกันไปอีก.  ทราบหรือไม่ค่ะ คนมากกว่า 34-40 เปอรเซ็นที่เกษียณ มีรายได้จากแหล่งเดียวคือเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม (อ่านมาหลายค่ายมากค่ะ) ทำเยอะได้เยอะ ทำน้อยก็ได้น้อยนะคะ. 
 4. ถ้ามีการโอนเงินกลับไทยไปให้ญาติพี่น้องบ่อยๆ ไม่มีใครหาว่าคุณฟอกเงินค่ะ เพราะคุณทำงานมีแบบภาษีที่ยื่นแม้ว่าคุณจะรับเงินสด  คุณจะหิ้วเงินสดออก เข้าอเมริกาเท่าไรก็ได้ค่ะ (พึงระวังด้วยนะคะ แจ้งรายได้ไปเท่าไร ใช่หิ้วเงินสด ออกอเมริกา ห้าหมื่น รายงานภาษีแค่สี่หมื่นงานจะเข้าด้วย)  ทำไรให้มีความสมเหตุสมผลค่ะ  รับเงินสดก็เอาเข้าธนาคารได้นะคะ ไม่มีใครว่า เขาถามที่มาก็บอกว่าทำงานอิสระคะ  ไปธนาคารบ่อยๆ เขาแทบจะไม่ถามค่ะ และถ้ามีการโอนเงินก็ควรใช้ธนาคารที่ใช้ประจำมีเงินเข้าจากากรทำงานนะคะ.

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการทำภาษี (ไม่ว่าจะทำเองหรือจ้างทำ หรือหาแหล่งฟรี)

 1. ที่มาของรายได้  การรับเงินสด หรือเชคให้ถ่ายสำเนาไว้ ถ้าไม่มีสำเนามีแต่เงินสด และไม่ได้เอาเข้าบัญชี ให้ทำตารางสรุปว่ารับวันไหน จากใคร ในการกรอกภาษี ไม่จำเป็นต้องใส่ผู้จ่ายค่ะ
 2. ประเภทธุรกิจหรือธุรรรมที่ได้มาซึ่งเงินสด  ต้องแจ้งคนทำภาษีให้ละเอียด เช่นทำความสะอาดจะอยู่ในหมวดบริการ การเลือรหัสในการกรอกจะใช้รหัสเกี่ยวกับบริการ นักภาษีจะรู้ และจะหาให้ถูกต้องได้หรือไม่ก็ใกล้เคียง  จูงหมาก็หายากหน่อยแต่ก็อยู่ในบริการคะ.  ทิปละเงินสดที่ได้จากทิป  ก็ระบุไปว่าเป็นหมวดกลุ่มบริการ อาหาร ได้รับทิป ไม่ต้องระบุนายจ้างก็ได้ (เขาไมให้นิ ถ้าให้คงได้ W2 มาแทนละคะ).
 3. ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำสรุปมาไว้เลยค่ะ จ่ายค่าไรไปบ้าง เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอุปกรณ์ ถ้าทำความสะอาดก็ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะ ค่าน้ำยา ค่าผ้าเช้ดพื้น  จูงน้องหมาก็ค่ารองเท้าได้นะ เพราะต้องใช้รองเท้าดี ๆในการจูง ค่าปลอกคอหมา  สำหรับคนขับรถ อูเบอร์ กลุ่มนี้จะมีสรุปรายได้จากค่ายนี้อยู่แล้ว จะเลือกหักแบบไมลล์เหมา หรือแบบจริง ดูว่าอันไหนมากกว่ากัน แต่คุณต้องเก็บค่าใช่จ่ายทุกใบเท่านั้นเอง.
 4. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ภาษีปีก่อน (ถ้าเคยยื่น)  ถ้าไม่เคยยื่นไม่ต้องใช้  ใบขับขี่ สำเนา SSN ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมลล์ เบอร์โทร ที่ให้ติดต่อได้  เลขที่บัญชีธนาคาร เอาสำเนา voided check มาเลยก็ได้ค่ะ ถ้ามีภาษีต้องเสียนั้นแนะนำให้จ่ายผ่านธนาคาร หรือเขียนเชค เพราะถ้ามีปัญหามาคุณสามารถโต้แย้งกับหน่วยงานราชการได้ค่ะ.   ไม่มีเชคตัวเองเอาเชคคนอื่นมาจ่ายได้เช่นกันถ้าเขาอนุญาตนะคะ.
 5. ปรึกษาคนทำภาษีฉันอยากฝากเงินออมเข้ารีไทม์เม้นแบบ IRA ได้ไม๊ ฉันต้องทำยังไง เขาจะแนะนำคุณค่ะ ถ้าเปิดไว้เป็นก็ดีแล้วเอาไปให้เขา เพื่อจะได้นำเงินเข้าบัญชี  แจ้งเขาด้วยนะคะว่าออมไปเท่าไร ถ้ารายได้ไม่เยอะคุณอาจจะได้ saver credits if your income does not exceed $65,000 (married filling joint), $48,750 (head of household) and $32,500 (Single โสดทุกแบบและทุกประเภท).
 6. จัดเอกสารเป็น ชั้น ๆ ใส่แฟ้มแยกแบบ โฟลเด้อที่เป็นขัน ๆ นะคะ กรณี หิ้วไปให้คนทำภาษี  สำหรับการส่งเอกสารให้คนทำภาษีต่างเมืองให้ แสกนเอกสารเป็นแบบ PDF file format ในมือถือทุกค่ายจะสามารถดาวน์โหลด application scanner ได้นะคะ ทำได้เหมือนถ่ายรูปเลย รวมไฟน์ก็ได้ หัดทำให้เป็นค่ะ ไม่น่าจะยากกว่า แชททางเฟคบุคนะะ. (เว้นแต่มีทักษะเฉพาะทางเฟคบุคเท่านั้น).

Comments from author:

ที่เขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะพี่อีกคนส่งข้อความมาหลายรอบมาก ทั้งเช้าทั้งดึก และก็เคยตอบคำถามให้ในกลุ่มแล้วก็หลายรอบ.  ณ บัดนี้จึงคิดว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่ เลยทำให้แบบสรุป ผลดี ผลเสียกันเลยค่ะ.  บอกตรง ๆ ว่ายุ่งมากช่วงนี้ แต่ก็ต้องแบ่งเวลาทำพวกนี้บ้างนะแหละค่ะ มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปซะงั้น.

เรื่องภาษีช่วงนี้พยายามหาข้อมูลช่วยตัวเองคะ มีพี่ที่นับถือตั้งกลุ่มเฉพาะบุคคลธรรมดาขึ้นมาให้ไปตั้งคำถามได้นะคะ  ไม่ควรถามว่าจะเสียภาษีเท่าไรด้วยนะคะ เพราะคนที่จะรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไร ต้องมี่ข้อมูลหลายอย่างในการคำนวณแบบภาษี สามารถบอกคร่าวๆ ได้ค่ะ  แต่มีคำถามที่สำคัญกว่ามากที่เห็นว่าควรหาคำตอบให้เช่นกรณีของพี่คนนี้ค่ะ.

“it does not matter what form of payment you receive from your job, it is considered “income”  ไม่ว่าคุณจะรับเงินในรูปแบบไหนจาการทำงาน ทุกอย่างถือว่าเป็นรายได้ค่ะ”

ที่มา                   :   Direct experiences from being tax preparer

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้ำว่าไม่ใช่ทนายค่ะ)

 

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 29th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Where to find free tax preparer?

Where to find free tax preparer?

หาคนช่วยทำภาษีฟรีได้ที่ไหนในอเมริกา

ช่วงนี้หลายๆ คนเริ่มทำภาษีกันบ้างแล้ว หรือจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งให้กับคนทำภาษี หรือทำภาษีกันเอง.  สำหรับคนที่ทำกันเองเป็น และไม่เคยมีปัญหาอะไร ก็จงทำกันต่อไปค่ะ.  โดยทั่วไปถ้ามีการยื่นรายได้ผิดที่ไม่ตรงกับข้อมูลของกรมสรรพากรอเมริกาที่มีไม่ว่าจะจากนายจ้าง หรือจาก ผู้ขายผู้รับเงินต่างๆ จะไม่เกินปีครึ่งจะมีการส่งเอกสารประเมินแล้วค่ะ นี่คือกรณีมีเอกสารหลักฐานจากแหล่งอื่นเพื่อยืนยัน.  สำหรับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เยอะ กลุ่มคนชรา กลุ่มเกษียณที่ต้องการคนทำภาษีช่วยฟรี อีกทั้งด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง  จะมีแหล่งช่วยเยอะคะพักนี้. 

Free tax preparation  สถานที่ทำภาษีให้ฟรีสำหรับคนรายได้น้อย  ส่วนใหญ๋สถานที่ทำให้ฟรีจะไม่ทำให้กลุ่มเจ้าของกิจการนะคะ พวก 1099Mis จะทำให้เฉพาะ รายได้จาก social security benefit , W2 สารพัดแบบนี้นะคะ แต่ให้ลองสอบถามดูนะคะ.

หลัก ๆ ทุกปีสองค่ายนี้นะแหละคะ ช่วยเหลือคนมากมาย  สำหรับ ตามห้องสมุดต้องหาดูในพื้นที่นะคะ ตามโบสถ์จัดก็มี  ทางเรายังไม่ได้จัดฟรีนะคะ  เพราะยังรวยกลางๆ อยู่ ยังหาเช้ากินได้หลายมื้อ และมีลูก ๆ ที่ต้องเลี้ยงดูพร้อมจัดหาทุนการศึกษาให้อยู่ค่ะ.  ก็คอยช่วยด้านหาข้อมูลนี่แหละคะ  พยายามแบ่งเวลาจาการทำงานของตนเอง เท่าที่ได้นะคะ.

AARP States – Free Tax Preparation from AARP Foundation Tax-Aide  คลิกเข้าไปที่เวบไซด์ค่ะ แล้วเลือก เมืองที่คุณอยู่

 กดไปที่ Tax-Aide Site Locator

แล้วกรอกรหัสไปรษีณีย์ที่อยู่นะคะ

 

VITA Tax Preparation | The Financial Clinic  คลิกเข้าไปที่ลิงค์ค่ะ หาเมืองที่คุณอยู่

ตามห้างสมุดต่างๆ จะมีบริการฟรีสำหรับคนรายได้ต่ำ

คลิกไปที่ลิงค์ แล้วใส่รหัสไปรษณีย์  Get Free Tax Prep Help

 

VITA สนับสนุนโดยกรมสรรพากรของอเมริกาเองค่ะ มีผู้เชี่ยวชาญภาษีบุคคล

แต่ไม่ใช่ธุรกิจนะคะ  เขาจะไม่รับทำคนที่มี Schedule K1 from business or Schedule C  ซึ่งคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรจะลงทุนค่ะ มันคือต้นทุนของธุรกิจ

Comments from author:

หน้าที่ของการเป็นอเมริกันและใบเขียว คือการยื่นแบบภาษีประจำปีคะ ถ้ามีรายได้นะคะ.  ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ยื่นไปนะคะดีแล้ว คุณจะได้มีชื่อในระบบ คนมีใบเขียวก็ต่อใบเขียวได้ง่าย สอบสัญชาติอเมริกันได้ง่ายมากขึ้น (ไม่เกี่ยวกับข้อสอบนะคะ).   กฏหมายใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ ตามแทบไม่ทัน ภาษีมีส่วนสำคัญมากเลยเดี๋ยวนี้

ที่มา                   :  IRS and online sources: AARP

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 29th,  2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Don’t be victim to ‘ghost’ tax return preparers

Don’t be victim to ‘ghost’ tax return preparers

อย่าตกเป็นเหยื่อ “ผี” ในการทำภาษี

ใครบ้างไม่กลัว “ผี” ยกมือขึ้น?  ดิฉันจัดเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ ไม่กล้าท้าทายด้วย ไม่วาจะมีผีแท้ ผีไม่แท้  ผี นี่มีทุกอาชีพจริงๆ แม้กระทั่ง “ผี” ในวงการภาษีที่อเมริกา.  ขนาดกรมสรรพากรของอเมริกา จากรัฐบาลกลางยังมีการเตือนกันมาตลอด เตือนกันมาทุกปี  ดิฉันก็เอามาบอกต่อละคะ ทุกท่านผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีทั้งหลาย.

 

เรามาดูกันว่าทำว่า Ghost = ผี ในทางภาษีอากรคืออะไร และกรมสรรพากรอเมริกาเตือนกันมาเช่นไร แปลกันให้คำต่อคำและจะเก็บภาษาอังกฤษให้ด้วยคะ เผื่อใครจะให้คู่สมรสที่ไม่ผ่านภาษาไทยอ่านกันเอง แบบไม่ต้องอธิบายกันนะคะ.

 

ตามที่กรมสรรพากรบอกนะคะ.  กลุ่มที่ทำภาษีแล้วไม่เซ็นแบบนะคะ เขาเรียกว่า “ผี”. เขาจะปริ๊นแบบออกมาให้คุณ แล้วให้คุณเซ็นกันเอง จะไม่เป็นผู้ทำแบบ และก็ให้คุณส่งเอกสารไปยัง กรมสรรพากรอเมริกา และรัฐที่คุณอยู่อาศัย (มีแค่ เจ็ด (7) รัฐที่ไม่ต้องยื่นแบบรัฐค่ะตอนนี้).  ถ้ามีการยื่นแบบออนไลน์ เขาจะไม่เซ็น efile ว่าเป็นคนทำค่ะ. According to the IRS, a ghost preparer does not sign a tax return they prepare. Unscrupulous ghost preparers will print the return and tell the taxpayer to sign and mail it to the IRS. For e-filed returns, the ghost will prepare but refuse to digitally sign as the paid preparer.

ตามกฏหมายภาษีอากรแล้ว  ใครก็ตามที่ได้รับเงินในการทำภาษีหรือการช่วยเหลือให้ผู้ทำภาษีเรียบร้อยเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ นั้น จะต้องมี เลขประจำตัวผู้ทำภาษี หรือ Preparer Tax Identification Number, or PTIN.  แล้วต้องเซ็นแบบและกรอกเลขประจำตัวผู้ทำภาษี.  ใครไม่เซ็นแบบนี่ ตั้งข้อสังเกตุเลย  ทำกลัวไรหว่า มีความผิดไรเปล่าหว่า.  และกลุ่มนี้จะ หาทางให้คนได้ภาษีคืนเยอะ แบบสัญญาว่ามาทำกับฉัน เธอจะได้ภาษีคืนเยอะ.  และก็ที่สำคัญจะคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเงินที่จะได้รับคืน. By law, anyone who is paid to prepare or assists in preparing federal tax returns must have a valid Preparer Tax Identification Number, or PTIN. Paid preparers must sign and include their PTIN on the return. Not signing a return is a red flag that the paid preparer may be looking to make a fast buck by promising a big refund or charging fees based on the size of the refund.

ผีที่ทำภาษีให้จะมีกลักษณะตามนี้ค่ะ Ghost tax return preparers may also:

 • ขอรับเป็นเงินสดและไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน Require payment in cash only and not provide a receipt.
 • ผู้เสียภาษีไม่มีรายได้ก็หาวิธีให้ผู้เสียภาษียื่นแบบมีรายได้ เพราะจะได้เครดิตด้วย จากการมีรายได้ (ส่วนใหญ่จะกลุ่มรายได้ต่ำ) Invent income to qualify their clients for tax credits.
 • หาค่าลดหย่อน หรือค่าใช้จ่าย ปลอม ๆ มาเพื่อได้จะได้รับเงินคืนมากขึ้น.  ยกตัวอย่าง กลุ่มรับ 1099Mis กลุ่มนี้รับงานอิสระ หาค่าใช้จ่ายมาตัดจนแบบ ไม่เหมาะสม  (ถ้ามีใบเสร็จหรือจ่ายจริง ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำธุรกิจใช่ว่าจะมีกำไรกันหมด) Claim fake deductions to boost the size of the refund.
 • นี่ก็น่ากลัว ให้ ผู้เสียภาษี นำเงินภาษีคืนเข้าธนาคารคนทำภาษีให้เอง หรือบัญชีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนทำภาษีเอง Direct refunds into their bank account, not the taxpayer’s account.

ทางกรมสรรพากรอเมริกาก็เตือนให้แต่ละคนในการเลือกคนทำภาษีให้เลือกดี ๆ ทำความรู้จักเขา เขามีชื่อมีสำนักงานไม๊. คุณสามารถเลือกคนทำภาษีจากลิสคนทำได้จากกรมสรรพากรได้เลยคะ มีตั้งแต่ ทนาย CPA, EA, or license tax preparer ตามลิงค์นี้เลยคะ Directory.  เก็บภาษาอังกฤษไว้ให้และก็คลิกไปที่ลิงค์ ภาษาอังกฤษนะคะ. The IRS urges taxpayers to choose a tax return preparer wisely. The Choosing a Tax Professional page on IRS.gov has information about tax preparer credentials and qualifications. The IRS Directory of Federal Tax Return Preparers with Credentials and Select Qualifications can help identify many preparers by type of credential or qualification.

สำหรับคนทำภาษีให้ฟรี ๆ ก็มีค่ะ ยื่นออนไลน์ให้ได้ด้วยสำหรับของรัฐบาลกลาง.  มีอาสาสมัครมาช่วยตามเมืองต่างๆ ไม่วาจะผ่าน ห้องสมุดในเมือง หรือ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาช่วยเหลือกัน.  ตามลิงค์นะคะ กดเข้าไปเลือกเมือง และก็เลือก กลุ่ม นะคะ. Free basic income tax return preparation with e-file is available to qualified individuals from IRS-certified volunteers at Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the Elderly (TCE) sites across the country. For more information and to find the closest visit Free Tax Return Preparation for Qualifying Taxpayers on IRS.gov

ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำภาษี  ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบภาษีของคุณเองก่อนเซ็นแบบและก่อนยื่นค่ะ.  เผื่อมีข้อบกพร่อง เรื่องการพิมพชื่อตกไป ที่อยู่ผิด ถ้ากรอกเลข SSN ผิด นี่ก็ยื่นออนไลน์ไม่ได้เช่นกันค่ะ.  สำหรับคนที่ให้เงินเข้าธนาคารโดยตรง ก็ให้ตรวจสอบให้ดีว่าเลขที่บัญชีถูกไม๊นะคะ  จะได้ไม่มีปัญหา  ถ้าปัญหาที่นำเงินเข้าให้ไม่ได้ ทาง กรมสรรพากรอเมริกา จะส่งเชคมาให้คุณค่ะ อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังได้เงินนะคะ.   ดูด้วยนะคะ คนทำภาษีนะ อยู่ในกลุ่ม .”ผี”  เปล่า ตามที่บอกมาข้างต้นนะคะ. No matter who prepares the return, the IRS urges taxpayers to review it carefully and ask questions about anything not clear before signing. Taxpayers should verify both their routing and bank account number on the completed tax return for any direct deposit refund. And taxpayers should watch out for ghost preparers inserting their bank account information onto the returns.

ผู้เสียภาษีสามารถรายงานความผิดต่าง ๆ ที่คนทำภาษีที่ประพฤติไม่เหมาะสม เช่น คิดค่าทำภาษีแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้า  คือให้ตกลงราคากันก่อนนะคะ ก่อนจะไปทำภาษีกับใคร.  Taxpayers can report preparer misconduct to the IRS using IRS Form 14157, Complaint: Tax Return Preparer (PDF). If a taxpayer suspects a tax preparer filed or changed their tax return without their consent, they should file Form 14157-A, Tax Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit (PDF).

Comments from author:

ทุกปีจะมีมาถามตลอดว่า เนี่ย เขาบอกให้ไปทำภาษีกับคนนี้ รับรองได้เงินคืนเยอะ คนแถวฝั่งเอเชียกับเราด้วยกันนี่แหละ เราก็บอกว่า ดูให้ดีนะคะ ทำไมถึงจะได้คืนเยอะ แต่ละคนมีหลายปัจจัย และไม่เหมือนกัน จู่ ๆ จะมาได้คืนกันหมดได้ยังไง  เช่นคนทำงานรายได้น้อย ไม่เคยเสียภาษีไว้เลย อาจจะได้เครดิตเพราะลูกเยอะ  แล้วถ้าไม่มีลูกไรล่ะ จะได้คืนเยอะได้ไง

บางคน ทำงานอิสระ ทำเล็บ รับนวดตามบ้าน ทำความสะอาด รับเดินน้องหมา ไรต่างๆ เหล่านี้ ขับรถอูเบอร์ไรก็มี จะมาถามหาเงินคืน คือคุณทำงานอิสระ คุณไม่เคยหักภาษีนำส่ง หรือประมานการนำส่ง คุณจะได้คืนคงยาก และส่วนใหญ่ก็คงต้องจ่ายให้รัฐบาล อย่างน้อย ก็เงิน social security & medicare 15.2% เลยนะคะ.

และก็อีกกลุ่มที่ถามมากลุ่ม ITIN ที่ไม่สามารถมี SSN ได้แต่มีบุตรที่เกิดที่นี่ กลุ่มนี้ทำงานอิสระ เพราะบางรัฐให้มีลายเซ่นทำเล็บ ทำโน่นนี่นั่นได้ เป็นเจ้าของกิจการได้ ก็ควรยื่นภาษีค่ะ แม้ว่าจะมีแค่ ITIN มีลูกก็ได้เครดิตบุตรปกติค่ะ. ถ้าไม่มีลูก ไม่เคยเสียภาษีไว้ก็ตามจ่ายอย่างเดียวละคะ. 

คอนเซ็บหรือหลักการแห่งการได้ภาษีคืนนั้น ใช่ว่าทุกคนที่ยื่นแบบจะได้เงินคืนคะ  คือกลับไปย้อนดูว่า ทำงานอะไร เคยนำส่งภาษีอะไรไว้บ้างไม๊ แล้วถ้านำส่งนะพอกับภาษีที่ต้องเสียไม๊  หลาย ๆคน ให้หักภาษีไว้น้อยที่สุดเพราะอยากรับเงินเต็ม ๆ พอปลายปีมากระกระอักเลือด จะไปหานักเจรจาภาษีที่ชื่อดังโฆษณาโครม ๆ ให้ลดภาษีนั้น ก็ใช้บริการไปนะคะ คงจะได้ลดอยู่หรอก สำหรับค่าปรับนะ แต่เงินต้นนี่รอไปละกัน

ไม่อยากเสียภาษีมากกว่าที่จำเป็นก็ทำไรให้ตรงเวลา นำส่งยอดภาษีที่ประมานการไว้โดยคนทำภาษี. อย่าโทษคนอื่นเวลามีค่าปรับ โทษตัวเองไว้ก่อน เพราะกรมสรรพากรอเมริกามาเอาเงินจากคุณไม่ใช่คนทำภาษีนะคะ. คนจะไปฟ้อง ไปไรกับคนทำภาษีก็อีกประเด็น  แต่ถ้าคุณมีเอกสารครบ ให้เอกสารคนทำภาษีหมด  ถ้ามีการต้องเสียค่าปรับ เพราะล่าช้า ให้ตกลงกับคนทำภาษีว่ามีหน้าที่จ่ายให้เองนะคะ. หลายๆ คนเขายอมค่ะ เพราะรู้ตัวว่าไม่ทันนะคะ.

หัวข้อต่อไปจะรวบรวมแหล่งทำภาษีฟรีให้ค่ะ

“don’t wait for the last minute to do your taxes”

ที่มา                    :  IRS   IR-2020-17, January 22, 2020

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 22nd, 2020

Individual income tax due        April 15th,

S-Corp, LLC business tax due         March 15th

Corporation business tax due April 15th

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Advance payment of premium tax credit (health insurance from market place)

Advance payment of premium tax credit (health insurance from market place)

พรีเมี่ยมค่าประกันสุขภาพที่รัฐบาลจ่ายให้กับคนรายได้ต่ำ

สวัสดีวันหยุดค่ะ Civil right holiday ค่ะ วันนี้ ใครอยู่อเมริกามานานจะรู้ว่าเป็นวันหยุดราชการ หยุดธนาคาร ที่ทำงานเราก็หยุด ถึงได้มีเวลามานั่งเก็บงานที่ค้างมากขึ้น.  บังเอิญได้เห็นเอกสารจากพี่ลูกค้าอีกคนที่ทางรัฐบาลจ่ายค่าพรีเมี่ยมของประกันสุขภาพให้เยอะมากเกือบหมื่นเหรียญค่ะ  เคยเจอทุกปีกับเจ้าอื่นๆ ก็ประมาณนี้ค่ะ.

ก่อนจะอธิบายไปถึงรายละเอียดเรามาทำความเข้าใจกันก่อนถึงโครการ โอบาม่าแคร์ หรือ market place health insurance ที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพได้มีโอกาสมีประกันกับเขาบ้าง  โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้โอกาสเพิ่มโอกาสคนได้เลือกซื้อประกันด้วยคะ  แต่ส่วนใหญ่ก็บริหารโดยเอกชน ซื้อผ่าน เวบไซด์รัฐบาลแต่ซื้อจริงก็ประกันค่ายดัง ๆ ต่างๆ นะคะ.

คนทุกกลุ่มสามารถซื้อประกันได้ค่ะ สำหรับคนรายได้สูงก็จ่ายพรีเมี่ยมกันเอง โดยที่รัฐบาลไม่ต้องมาจ่ายให้หรือ subsidiary insurance premium ให้นะคะ เช่นคนรายได้ ปีแสนขึ้น จ่ายเองหมดค่ะ อยู่ที่ว่าแต่ละคนเลือกแผนแบบไหน มีหลายแบบให้เลือก  ใครที่สุขภาพไม่ดี ไม่ได้ทำงานประจำ อาจจะต้องมีประกันก็เลือกเองได้ค่ะ.

กลุ่มคนรายได้ต่ำ เช่นต่ำกว่า 20000 เหรียญต่อปี กลุ่มน้อยจ่ายน้อยมาก หรือแทบไม่ได้จ่ายอะไรเลย มีภาพตัวอย่างของกลุ่มรายได้ต่ำที่ต่ำกว่า $20,000/year นะคะ.  การจ่ายประกันของปี 2019 จะดูจากรายได้ปี 2018 แล้วมาประมานการว่าปี 2019 จะรายได้เท่าไร ก็ใช้ปีเก่าเป็นฐานในการคำนวณพรีเมี่ยม.  ตัวอย่างนี้คือ ทาง บริษัทประกันได้ตีความว่ามีรายได้ต่ำค่ะ.  แต่พสิ้นปีรายได้ไม่ใช่แค่ $20,000 แต่กลับกลายเป็น $50,000 มีผลให้ พรีเมี่ยมจำนวน $9,312 รัฐต้องเรียกคืนหมดค่ะ. นี่คือตัวอย่างที่มองให้เห็นภาพ.

สองสามปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้า หลายๆ ต้องจ่ายพรีเมียมคืนกันเป็นหมื่นเหรียญค่ะ บางรายโทรไปยกเลิกกับเอเจ้น แต่ไม่ได้ยกเลิกให้ในระบบ ทำให้ระบบส่งเงินไปเรื่อยๆ และมีการออก form 1095A ให้ ระบุพรีเมี่ยมเป็นหมื่นเหรียญ จะให้ market place cancelled or amended form เขาก็ไม่ทำให้ ค่ะ และ การจะแก้ได้มันต้องแก้จากต้นตอ  ผลสรุปคือลูกค้าที่ทางเราดูแลภาษีให้หลาย ๆ ต้องจ่ายเงินคืนหมดค่ะ  และก็จริงๆ แทบไม่ได้ใช้ประกันกันคะ เพราะอายุยังไม่เยอะ สุขภาพดีกันทุกคน ที่ทำประกันเพราะกลัวเสียค่าปรับ.

ณ ปี 2019 ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับแล้วค่ะ ประกันสุขภาพแผนใหม่ปี 2020 ก็เริ่มแล้ว ถ้ารายได้คุณเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งกับต้นสังกัดด่วนมากเลยค่ะ คุณจะได้ไม่ต้องมาจ่ายภาษีคืนในภายหลัง  เงินเยอะมากนะคะ ที่รัฐบาลต้องออกให้ไป เขาไม่มีอภัยค่ะ เรียกคืนหมด  ถ้าจ่ายคืนไม่ไหวก็ต้องผ่อนละคะ หนี้รัฐบาล ตายไปถึงหมดภาระค่ะ.

Comments from author:

การมีประกันสุขภาพให้กับตัวคุณเองและครอบครัวก็เป็นการประกันความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง เพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะ.  ไม่ว่าจะซื้อจากรัฐบาล หรือได้รับประกันผ่านจากบริษัทที่ทำงานประจำก็ดี ก็ควรเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพค่ะ สำหรับผู้เขียนเอง ทำงานประจำ จะมีประกันผ่านที่ทำงานและต้องจ่ายเพิ่มเองด้วยค่ะ ตอนนี้ที่จ่ายอยู่ก็ประมานปีละ 6000 เหรียญต้นทุนที่บริษัทออกให้อีกก็ 16000 รวมแล้วค่าประกันสุขภาพก็สองหมื่นกว่าๆ ต่อปี ต่อครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ.  ใครทำงานประจำ อาจจะมีให้เลือกระหว่าง low deductible vs high deductible สำหรับกลุ่มแบบหลัง high deductible จะมีตัวเลือกให้เปิด health saving account ได้ค่ะ เอาเงินฝากเข้าไปเพื่อใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาล ถ้าปีนี้ไม่ใช้ มันก็สะสมไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะได้ใช้ พอเราอายุ 65 ยังไม่ได้ใช้คุณสามารถโอนไปที่ IRA ได้ ค่ะ แต่ถ้าคุณเอาไปใช้อย่างอื่นไม่เกี่ยวกับการแพทย์จะต้องเสียภาษีละคะงานนี้.  เรื่องพวกนี้ซับซ้อน ควรปรึกษากับ licensed financial advisor ค่ะ เราช่วยได้เรื่องภาษีภาพกว้างค่ะ.

ถ้าไม่มีความรู้อะไรเลย เกี่ยวกับพวกนี้ ควรจะมีผู้รู้คอยช่วยชี้นำค่ะ จะได้ไม่หลงทางและแนะนำในทางที่ถูกต้อง  เรามีลูกค้าประจำ ที่จากไม่รู้อะไรเลย จนกลายเป็นผุ้ชำนาญก็มีมาแล้ว และทุก ๆ ปีก่อนพี่จะซื้อประกันสุขภาพ พี่จะมาถามก่อน ว่า คุณแหวน ปีนี้รายได้พี่จะประมาณเท่าไรคะ  เราก็ดูให้คร่าวๆ ให้ค่ะ. ใครจะไปรู้ละคะ ว่ากิจการร้านอาหาร จะมีกำไรมากน้อยเท่าไร แต่ละปี ก็คาดการณ์กันทั้งนั้นแหละค่ะ. ปีไหน ดูมีรายได้เยอะ ลูกโตย้ายออก พี่แกก็ต้องจ่ายประกันหมด ไม่ให้รัฐบาลจ่ายให้ เพราะรัฐบาลจ่ายให้ ก็ต้องมาจ่ายคืนกันนะคะ.

“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ having good health is considered “wealthy”

ที่มา                    :   ประสบการณ์จากการทำภาษีบุคคลและธุรกิจ 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย) 

วันที่                    :  วันจันทร์ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, January 20th,  2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

IRS provides Relief not to recognize income from forgiven student loan

IRS provides Relief not to recognize income from forgiven student loan

กรมสรรพากรอเมริกาไม่เรียกเก็บรายได้กรณีนักเรียนได้รับการลดหนี้

โดยทั่วไปการได้ลดหนี้ ต่างๆ ถือว่าเป็นรายได้ของผู้ได้รับลดหนี้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ลดให้.  ก่อนหน้าช่วงเศรษฐกิจแย่ ๆ รัฐบาลมีนโยบาย ไม่ให้ถือเป็นรายได้กรณีใครมีบ้านแล้วถูกแบงค์ยึดและลดหนี้ไป กฏหมายนั้นหมดไปแล้วค่ะ หมดโปรโมชั้นกันเลย แย่เลยงานนี้.   สำหรับหนี้เพื่อการศึกษานั้นก็แทบจะไม่มีโปรโมชั่นละคะ ลดหนี้ให้ก็ถือว่าเป็นรายได้.

 

เมื่อหลายปีก่อน มีกรณี หนี้เพื่อการศึกษาที่นักศึกษากู้ยืมแล้วไม่สามารถไปทำงานใช้ได้ เพราะบาดเจ็บพิการ  เรื่องไปถึง ศาลสูงสุด ยาวนานมาก จนกว่าจะได้รับกาลลดหนี้ คาดว่า ผลพวงของกฏหมายที่กรมสรรพากรอเมริกาเพิ่งออกมานี้อาจจะมาจากจุดหนี้ ก็ได้ โดยไม่ไปถึงศาลเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน หรือว่าถือเป็นรายได้.

 

เนื่องจากหัวข้อลดนี้แบบสั้นมากจึงเก็บประกาศฉบับภาษาอังกฤษไว้ให้กันอ่านจะ ๆ สะหรับ กฏหมายแบบเต็ม ๆ ให้คลิกไปลิงค์ตรงที่มาจะมีให้อ่านหมด (เหมาะสำหรับนักภาษีค่ะ).

 

provides relief to additional taxpayers who took out federal or private student loans to finance attendance at a nonprofit or for-profit school.  The IRS will not assert that taxpayers within the scope of the revenue procedure must recognize gross income as a result of the discharge of their student loans.  Additionally, the IRS will not assert that a creditor must file information returns and furnish payee statements for the discharge of any indebtedness within the scope of the revenue procedure.  To avoid confusion, the IRS strongly recommends that these creditors not furnish students nor the IRS with a Form 1099-C.  กฏหมายระบุว่า ถ้ามีการลดหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากรัฐบาล หรือหนี้จากเอกชนที่คุณกู้ยืมเพื่อการเรียน ไม่ว่าจะเรียนของรัฐบาล หรือเอกชน (ใจกว้างมาก).  ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะไม่มีการบังคับให้คุณรายงานเป็นรายได้ใด ๆ นะคะ ดีที่สุด ละคะงานนี้.   อ้อ แถมนะคะ เจ้าที่ลดหนี้ให้ก็ไม่ต้อง ออก ฟอร์ม 1099 ไรให้คุณเลยค่ะ โชคดีที่สุด หมดภาระทั้งสองฝ่าย  แน่นอนละคะในทางบัญชี คนลดให้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายได้ปกติ  แม้ว่า ผู้รับไม่ถือว่าเป็นรายได้  เอาเป็นว่าเราช่วยกันนะ รัฐบาลช่วยเรา ๆ ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถ้าวันใด วันหนึ่ง เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีปัญญาจ่าย ก็ไปคุยกับเจ้าหนี้ค่ะ ว่าลดได้ไม๊ อาจจะลดได้บ้างมากน้อยอีกประเด็น. 

Revenue Procedure 2020-11 will be in IRB 2020-6, dated February 3, 2020

Comments from author:

มีใครถามมาว่ายุ่งมากไม๊ช่วงนี้ ก็พอสมควรนะคะ  แต่บังเอิญทำงานประจำ ก็มีเวลาพักเบรคเขียนไรได้เรื่อยๆ .  ภาษีสำหรับทุกคนก็สำคัญค่ะ ต้องใช้เวลาต้องใส่ใจในรายละเอียด  ขนาดใส่ใจยังพลาดก็มีนะคะ.  

เห็นข่าวดี ๆ แบบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะต้องแชร์ต่อให้ทุกคนทราบ  คนรู้จักที่มีการศึกษาสูง ไม่ได้รวยมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ หรือ พ่อแม่รวยแต่ให้ลูกกู้เงินเรียนก็เยอะค่ะ.  ดีออกค่ะ รวยแต่ให้ลูกกู้เรียนเขาจะได้รับผิดชอบ  ไม่ว่าไทย หรือ อเมริกันนละคะ สอนลูกให้รับผิดชอบ เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้.  ใช่เหมือนคนรอบข้างละคะ พ่อแม่ชาวนา กู้เงินให้ลูกเรียนสุงๆ  หวังว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงดูปูเสื่อพ่อแม่ ที่ไหนได้ เรียนจบมีงานทำ มีเมีย เงินก็ให้เมียหมดละคะ แถม หนี้ นั้นพ่อแม่ก็ต้องจ่ายละคะ เพราะเป็นคนกู้มาให้เรียน.  แต่ใช่ว่าคนทุกคนจะเหมือนกัน นะคะ คนต้องกู้เงินเรียน เรียนจบใช้หนี้ ก็ยังมาดูแลพ่อแม่แบบเต็มที่ก็มีเยอะแยะไป จะว่าแถวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะ เพราะกู้เงินเรียนต่อที่อเมริกาเช่นกัน แต่ก็ใช้หมดภายในปี หรือ สองปี. 

ข้อดีของการมีหนี้เพื่อการศึกษาคือ คุณสามารถเจราจราต่อรองขอลดการผ่อน ขอลดดอกเบี้ย ขอลดหนี้ได้ตามสถานการณ์ค่ะ  แต่อย่าปล่อยละทิ้งนะคะ โดยเฉพาะที่อเมริกา จะมีผลต่อการทำธุรกิจ การงานของคุณนะคะ  คนที่ไม่ใช้หนี้ จะถูกมองว่า “ขาดความรับผิดชอบ”  งานด้านบริหารแทบจะหมดโอกาส แถมงานราชการอะไรด้วย  ถ้าเป็นชนชั้นแรงงานคงไม่มีใครสนใจละคะ.

“Education is one of the best investments among others

ที่มา                    :  Revenue Procedure 2020-11  

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 15th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Things you may not know about IRAs

Things you may not know about IRAs

บางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับการออมแบบ IRAs

สิ้นปีแล้ว หลายๆ คนก็เตรียมเอกสารทำภาษีส่วนบุคคลกันพร้อมแล้ว และหลายๆ กิจการก็พร้อมกันแล้วที่จะยื่นภาษีของกิจการ  ยื่นไปได้นะคะ แต่ ทางกรมสรรพากรอเมริกา เริ่มรับแบบแบบทางการวันที่ 27 มกราคมค่ะ.  ยื่นไปก่อน ก็รอหลัง วันนี้ถึงจะมีการตอบรับว่าได้รับแบบโดยสำนักงาน.

สำหรับหลายคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่ได้มี รีไทมเม้นหรือเงินออมแบบ 401(k) ที่มีนายจ้างจ่ายให้หรือนายจ้างมีโปรแกรมให้แต่จ่ายกันเอง  ทั่วไปนายจ้างหักเงินจากเราๆ นายจ้างก็จ่ายให้เพิ่มตามอัตราส่วนอาจจะ 3-6% ก็มีนะคะ.

กลัวลืมกันค่ะ เพราะหลายๆ คนก็อ่านหลายรอบก็ลืมกันได้ ผู้เขียนเองก็ลืมค่ะ ต้องกลับไปอ่านเช่นกัน.  พอดีวันนี้ งานยุ่งมาก ทำอะไรก็ไม่ได้สำเร็จเลย ท่องโลกออนไลน์กันบ้างค่ะ. มาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่า ว่า อะไรที่หลาย ๆคนลืม เรื่องการออมกันเองแบบนี้.

Key takeaways

 • IRAs are available to nonworking spouses.  คู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานก็ออมได้ค่ะ (ถ้าอีกฝ่ายทำงาน)
 • IRAs allow a “catch-up” contribution of $1,000 for those 50 and up.  คนที่อายุมากกว่า เลขห้า ก็ออมเพิ่มได้อีกปีละ พันเหรียญค่ะ
 • IRAs can be established on behalf of minors with earned income.  สามารถตั้งบัญชีหรือเปิดบัญชีให้กับเด็ก ๆ ต่ำกว่า 18 ที่คุณยังเป็นผู้ปกครองได้ค่ะ.

ศำหรับปีภาษี 2019 คุณต้องรีบเปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน 15 เมษายน 2020 นะคะ ไม่งั้น จะเป็นของปีถัดไป  อย่าทำอะไรนาทีสดท้ายค่ะ  หลายคนก็ยุ่งกันไม่ใช่คุณคนเดียว ให้แบ่งเวลา เพราะนี่คือ ผลประโยชน์ด้านภาษีอากรของคุณเองและครอบครัวล้วนๆ  เลยนะคะ.

1. A nonworking spouse can open and contribute to an IRA  คู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานก็ฝากเงินได้

ถ้าคู่สมรสทำงานไม่ว่าจะงานประจำ งานรับงานอิสระ เป็นเจ้าของกิจการเองและรับเงินเดือน แบบนี้ก็ฝากเงินเข้ากองทุนได้ปกติค่ะ.

2. Even if you don’t qualify for tax-deductible contributions, you can still have an IRA  ถ้าคุณฝากแบบก่อนภาษีไม่ได้ คุณอาจจะฝากแบบหลังภาษีได้หรือที่เรียกกันว่า Roth IRA

If you’re covered by a retirement savings plan at work—like a 401(k) or 403(b)—and your 2019 modified adjusted gross income (MAGI) exceeds applicable income limits, your contribution to a traditional IRA might not be tax-deductible.1 But getting a current-year tax deduction isn’t the only benefit of having an IRA. Nondeductible IRA contributions still offer the potential for your money and earnings to grow tax-free until the time of withdrawal. You also have the option of converting those nondeductible contributions to a Roth IRA (see No. 7, below). 

3. Beginning in 2019, alimony will not count as earned income to the recipient  คนที่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากการหย่าร้าง เริ่มปี 2019 จะไม่ถือเป็นรายได้ละคะ. ต้องหย่าเสร็จปี 2019 นะคะ หย่าก่อนหน้านั้นจะไม่ได้  เว้นแต่ไปศาลให้ทำสัญญากันใหม่ค่ะ  ฝ่ายยอมเปล่าอีกประเด็น เพราะคุณไม่ถือเป็นรายได้ เขาก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ค่ะ ใครจะไปยอมเนอะ   ดูให้ดี ๆ ละกันละคะ.
4. Self-employed, freelancer, side-gigger? Save even more with a SEP IRA  ใครทำงานอิสระก็มีสิทธิฝากเงินเพิ่มได้โดยการเปิดอีกบัญชีแบบธุรกิจเรียกกว่า SEP IRA มีระเบียบแยกออกมาสำหรับเจ้าของธุรกิจค่ะ ต้องกรอกฟอร์มนำส่งไปยัง กรมสรรพากรอเมริกาค่ะ. ถ้าจะทำพวกนี้ธุรกิจต้องวางแผนแต่ต้นปีค่ะ ไม่ใช่ทำย้อนหลัง เพราะอาจจะไม่ทันในปีที่ต้องการใช้คือปี ภาษี 2019  แต่อาจจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ในปี ต่อมาค่ะ.

If you are self-employed or have income from freelancing, you can open a Simplified Employee Pension plan—more commonly known as a SEP IRA.

Even if you have a full-time job as an employee, if you earn money freelancing or running a small business on the side, you could take advantage of the potential tax benefits of a SEP IRA. The SEP IRA is similar to a traditional IRA where contributions may be tax-deductible—but the SEP IRA has a much higher contribution limit. The amount you, as the employer, can put in varies based on your earned income. For SEP IRAs, you can contribute up to 25% of any employee’s eligible compensation up to a $56,000 limit for 2019 contributions and $57,000 for 2020. Self-employed people can contribute up to 20%2 of eligible compensation to their own account. The deadline to set up the account is the tax deadline—so for 2019 it will be April 15, 2020 (for a calendar-year filer). But, if you get an extension for filing your tax return, you have until the end of the extension period to set up the account or deposit contributions.  อ้าวใครยื่นเลื่อนภาษีออกไปก็สามารถทำได้ด้วยนิ  ตามนี้เลย ทันเปล่าละคะ งานนี้ เคยจะทำให้ลุกค้าอีกรายเอกสารเยอะมาก เลยหายกันไปเลย. สงสัยปีนี้จะมากันอีกรอบ.  แม้ว่าเอกสารอาจจะยุ่งยากแต่สามารถฝากได้คุ้มมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ ใกล้ หกสิบ เพราะมีสิทธิถอนได้ เร็วกว่าคนอายุน้อย ๆ ที่สำคัญเลยถ้าอายุมากแล้วยังไม่มีออมก็ต้องรีบกันละคะ. อ่านในภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับว่าจะฝากได้เท่าไร จะทำพวกนี้ภาษาต้องได้แม้ว่าคุณจะจ้างใครทำให้ก็ตาม

5. “Catch-up” contributions can help those age 50 or older save more อายุมากกว่า ห้าสิบก็ฝากเพิ่มได้อีก 1000 เหรียญละคะ.
6. You can open a Roth IRA for a child who has taxable earned income4    

เปิดบัญชีให้เด็ก ๆ ได้ ถ้าเด็ก ๆ มีรายได้ เช่นเด็ก ทำงานช่วง หน้าร้อน อายุ 16-18 ปี มีรายได้ทั่วไปหลายๆ พันก็ให้น้องๆ  ฝากเงินได้ค่ะ.  ข้อจำกัดปีนี้คือจะฝากเข้ามากกว่าเงินได้ที่เด็ก ๆ ได้รับ เช่นน้องทำเสริฟได้รายได้ที่ 5000 จะฝากเกินนี้ไม่ได้ค่ะ.  ถ้าน้องได้ หมื่นเหรียญ  แต่ก็ฝากได้แค่ 6000 เพราะ มีข้อจำกัดสำหรับการฝากปีนี้ได้ไม่เกิน 6000 นะคะ.   สอนให้เขารู้จักออมแต่เนิ่นๆ ดีนะคะ  ดีต่อเศรษฐกิจของเด็กเองด้วย . ถ้าน้องมีความจำเป็นต้องใช้ก็ฝากแบบหลังภาษีค่ะ สะดวก พอน้องอายุมากกขึ้นก็ถอนเงินได้แล้ว เพราะ ฝากหลังถอนนี้ หลังห้าปีก็ถอนเงินได้แล้วค่ะ. 

ค่าย นี้เขามีบริการด้วยคะ  เอาบทความเขามาเขียนก็สนับสนุนเขานิดหนึ่งค่ะ  The Fidelity Roth IRA for Kids, specifically for minors, is a custodial IRA. This type of account is managed by an adult until the child reaches the appropriate age for the account to be transferred into a regular Roth IRA in their name. บัญชี ไออาเอ ใช่ว่าจะเปิดได้ทุกแบงค์ค่ะ  บางที่เปิดได้ แต่ไม่มีเงินลงทุนให้เลือก ก็ฝากกันไว้เฉย ๆ เหมือนฝากธนาคารปกตินะคะ.  พอเด็กโตขึ้นพ่อแม่ก็โอนให้เด็กรับผิดชอบเองนะคะ  พึงทราบนะคะ เด็กบางคนอายุ มากกว่า สิบแปด ใช่ว่าจะรับผิดชอบดังนั้นพ่อแม่อาจจะบริหารให้จนเขาอายุมากขึ้น แต่ถ้าเด็กต้องการเราก็จะไปยืดเยื้อไมได้นะคะ เป็นสิทธิของน้องค่ะ.

This age varies by state. Funds in the custodial IRA do not count toward assets when considering Expected Family Contributions for college. Bear in mind that once the account has been transferred, the account’s new owner would be able to withdraw assets from it whenever they wished, so be sure to educate your child about the benefits of allowing it to grow over time and about the rules that govern Roth IRAs.  ค่ายนี้ก็คิดเหมือนเรา ต้องเตือนเขาด้วยค่ะ ความรับชอบไม่เหมือนกัน.  ที่สำคัญเงินออมเจ้านี้ไม่ใช่ 529 education plan สำหรับน้องๆ นะคะ อย่าสับสนคนละแบบกันค่ะ.

7. Even if you exceed the income limits, you might still be able to have a Roth IRA

Roth IRAs can be a great way to achieve tax diversification in retirement. Distributions of contributions are available anytime without tax or penalty, all qualified withdrawals are tax-free, and you don’t have to start taking required minimum distributions at age 70½.5 But some taxpayers make the mistake of thinking that a Roth IRA isn’t available to them if they exceed the income limits.6 In reality, you can still establish a Roth IRA by converting a traditional IRA, regardless of your income level. ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ  ปกติคนที่มีรายได้มากกว่า $203,000 สำหรับคู่สมรส Married filling jointly and กลุ่มโสดที่แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ $137000 Single.  ปกติก็ฝากไรเพิ่มไม่ได้แล้ว เผลอไปฝากเพิ่มอาจจะมีค่าใช่จ่ายหรือค่าปรับยุ่งกันอีก.  แต่ แต่ แต่ ถ้าคุณมี Traditional IRA or Traditional สามารถ Convert to Roth IRA ได้ค่ะ เย้ ดีใจแทนคนมีเงินฝากเยอะ ๆ เนาะ .

If you don’t have a traditional IRA you’re still not out of luck. It’s possible to open a traditional IRA and make nondeductible contributions, which aren’t restricted by income, then convert those assets to a Roth IRA. If you have no other traditional IRA assets, the only tax you’ll owe is on the account earnings—if any—between the time of the contribution and the conversion.  ประเด็นนี้ก็บอกอีกว่าคุณสามารถเปิดบัญชี Traditional IRA ได้ แบบไม่เอาไปยุ่งกับภาษีอากร แล้วคุณก็ ปรับจาก Traditional IRA to Roth IRA ซึ่งสามารถทำได้. แต่ แต่ แต่ ถ้ามี Traditional IRA หลายๆ ที่อาจจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น เพราะ การ Convert to Roth IRA มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือคุณเสียภาษีเหมือนคุณถอนมีรายได้ปกติ เสียภาษีก่อนเข้าฝากแบบ Roth IRA  ที่น่าห่วงคือ ทางภาษี อากร ต้องทำทีแบบระวัง

However, if you do have any other IRAs, you’ll need to pay close attention to the tax consequences. That’s because of an IRS rule that calculates your tax liability based on all your traditional IRA assets, not just the after-tax contributions in a nondeductible IRA that you set up specifically to convert to a Roth. For simplicity, just think of all IRAs in your name (other than inherited IRAs) as being a single account.

กรณี Roth IRA Conversion from Traditional IRAs หลาย ๆบัญชีคงต้องปรึกษากับ Financial advisors และ CPA ทำงานร่วมกันพร้อมกันนะคะ.  ทางเรา คนทำภาษีต้องดูเอกสารจาก plan management เช่นพวก Fidelity, TD Ameritrade and others.

Comments from author:

ใครที่ยังไม่มีเงินสะสมเงินออมในยามชรา น่าจะนำมานึกตรึกตรองสักนิดนะคะ ว่าฉันต้องทำอย่างไร ถ้าฉันไม่มีลูก ๆ ที่จะเลี้ยงละ เพราะฉันก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ มีแต่พ่อแม่ให้เงินฉัน หรือฉันก็ไม่มีใครเลย.  ฉันตอนนี้มีบ้าน หรือว่าฉันจะขายบ้านตอนชราไปหาอยู่ที่พักไม่แพง  แบบนี้ก็ต้องมองหาที่อยู่บ้างแล้ว และเงินที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคมนะ พอเพียงไม๊  และยังจะมีอยู่ไม๊  นี่ก็เป็นคำถาม  อาจจะยังมีให้อยู่ แล้วฉันจะได้รับเท่าไร กฏหมายอะไรจะเปลียนแปลงไปมากมายไม๊  หรือฉันเป็นคนคิดบวก ฉันไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไร.  มีเยอะนะคะคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะคนรอบข้างนี่มีมากมายเลยคะ.  แต่กลุ่มที่ว่านี้เขาไม่ค่อยคิดอะไรไกล ๆค่ะ อยู่ไปแค่วัน ๆ เราผู้เจริญแล้ว (ไม่เกี่ยวเรื่องการศึกษา) ก็ต้องคำนึงถึงอนาคตใช่ไม๊ละคะ  ยิ่งการแพทย์ที่อเมริกาแสนจะดี คนจากไปในโลกนี้ยากมาก (เว้นแต่คุณกลับไปที่ไทย แต่ก็ใช่ว่าจะจากไปเร็ว การแพทย์ที่ไทยบ้านเราก็ใช่ว่าจะแพ้ที่ไหน ๆ ในโลกค่ะ)). 

ออมปีละ 5000-6000 เหรียญนี่ก็ถือว่าโอนะคะ  ยกตัวอย่างน้องเจ้าของร้านอาหาร ไม่เคยออมเลยค้า มาร่วมงานกัน น้องเอ๊ย ออมเถอะ ช่วยลดการจ่ายภาษีด้วย แถมได้เงินออมด้วย รุ้จักกันมา สี่ห้าปี ตอนนี้น้องก็มีเงินออมเยอะนะคะ เงินต้น สามหมื่น เงินลงทุนเพิ่มมาก็มากกว่า ห้าสิบเปอรเซ็น นึกเอาค่ะ ถ้าไม่ออมเลย เกิดขายร้านไป ได้เงินไม่ถึงแสน จะพอเกษียณไม๊  เงินแสนก็ยังมี capital gain 15-20% ยังต้องมาคำนวณกำไรจากการขายอีก แล้วร้านอาหารส่วนใหญ่หักค่าใช้จ่ายกันออกไปแต่ปีแรก ๆ ที่เหลือกลายเป็นกำไรล้วน ๆ ภาษีตามมาค่ะ.   พอเริ่มออม เริ่มเห็นตัวเงิน ก็มีแรงบันดาลใจให้ออมเพิ่ม ลงทุนเพิ่มขึ้น เริ่มเห็นคุณค่าแห่งการออมและการลงทุน  ยิ่งการออมแบบ IRA ช่วยได้เยอะในทางภาษีอากร โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ไม่เยอะ แถมได้เครดิตหรือเงินคืนกลับมาอีกค่ะ รัฐบาลสนับสนุนให้คุณ ๆ ท่าน ๆ ออมนะคะ.

“it is never too late to save for retirement

ที่มา                    :  IRS Amount of Roth IRA Contributions That You Can Make For 2019
 Fidelity Investment : IRA
เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Friday, January 10th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Should I file US Business Tax even if No “Operation” at the first year?

Should I file US Business Tax even if No “Operation” at the first year?

ฉันจะต้องยื่นภาษีธุรกิจในอเมริกาไม๊ทั้งที่ปีแรกไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เลย

เนื่องจากปีที่ผ่าน ๆมา มีเจ้าของกิจการโวยวายมากที่มีหนังสือเรียกเก็บค่าปรับไม่ได้ยื่นแบบจากทางกรมสรรพากรอเมริกาหรือ IRS มาว่าไม่ทำหน้าที่ยื่นแบบ.  เจ้าของแย้งไปว่าไม่ได้มีรายได้อะไร แค่ตั้งบริษัทไว้ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย  หรือ ยังไม่ได้ขายของเลย สร้างร้านอาหารกันอยู่  หรือ เพิ่งซื้อร้านอาหารมา มีแต่ค่าใช้จ่าย ยังไม่มีรายได้.  ข้อแก้ตัวต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถทำให้ทางกรมสรรพากรอเมริกา หยุดค่าปรับได้ค่ะ.  มาดูกันว่า ต้องทำยังไงบ้าง ถ้าเปิดกิจการไว้ แล้ว ยังไม่ได้ทำอะไร.

1.) File US Business Tax returns  ยื่นภาษีธุรกิจปกติ

LLCs file form 1065 ภายในวันที่ 15 มีนาคมปีถัดไป กิจการเปิดปี 2019 มีหน้าที่ยื่นแบบ วันที่ 15 มีนาคม 2020  ถ้าไม่ทันให้ทำเรื่องขยายไปโดยการกรอกฟอร์ม 7004 สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะ.

Small Corporation (S-Corp) Form 1120S ต้องยื่นแบบภายในวันที่ 15 มีนาคมเช่นกันค่ะ  ใช้ฟอร์มเลื่อนการยื่นแบบเดียวกันเช่นกัน เหมือนกับ LLC

Corporation, Inc

ต้องยื่นแบบภายใน 15 เมษายน ถ้ายื่นแบบไม่ทันก็กรอกฟอร์มขอขยายเวลาออกไปค่ะ ใช้ฟอร์มเดียวกันค่ะ

Sole proprietorship เจ้าของคนเดียว

ยื่นแบบไปพร้อมกับฟอร์ม 1040 นะคะ ไม่ยื่นก็ได้ค่ะ แต่คุณมีรายได้อื่นๆ เปล่า ถ้ามีคุณก็ยื่นไปแม้ว่าจะขาดทุน มันเอามาหักออกจากรายได้ปกติได้ค่ะ กรณี active business that you manage or materially participate คือเข้าไปดูงานไปทำงานค่ะ   ถ้าลงทุนอย่างเดียว หักไม่ได้ค่ะ เอาไว้หักจาก พวกกำไรจากการลงทุนได้นะคะ.

2.) Pay for annual business filling with State จ่ายค่าบริการรายปีให้กับรัฐที่คุณอยู่

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จ่าย  บริษัทคุณจะมีสถานะ inactive แล้วไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ฝากเงิน ถอนเงินไม่ได้  ยื่นภาษีขาย ยื่นค่าแรงอะไรมได้เลย

3.) File payroll taxes with State and IRS ยื่นฟอร์มนำส่งค่าแรงไปยังรัฐที่คุณอยู่และกรมสรรพากร

แม้ว่าจะไม่มีการจ้างงาน แต่เวลาคุณขอเลขนายจ้าง เขาจะถามว่า คุณจะมีการจ้างงานไว้ แล้วคุณคาดการว่าจะจ้าง แต่มายังไมได้พร้อมไม่ได้จ้าง  เกือบทุกรัฐจะให้คุณยื่นแบบเปล่าๆ เข้าไปรวมถึง IRS   ถ้าไม่ยื่นจดหมายรักจะตามมา ค่าปรับอาจจะนิดหน่อย หรือไม่มีถ้ามีการตอบกลับไป แต่มันน่ารำคาญค่ะ ทำๆ ไปให้เรียบร้อย  หรือตอนจดทะเบียนก็บอกว่าไม่มีการจ่าย ค่าจ้างจะได้ไม่ต้องทำจุดนี้ค่ะ.

4.) Bookkeeping มีการลงบัญชี

ฉันไม่ได้ทำอะไร ทำไมต้องลงบัญชี  ไม่ได้ทำอะไร แต่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบริษัท ค่าโน่นนี่นัน  อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์คุณนะคะ  ถ้าคุณไม่ยื่นค่าใช้จ่ายพวกนี้ คุณก็เสียสิทธินะ พอปีมีกำไรก็ไม่มีผลขาดทุนยกมามาหักจากรายได้นะคะ ให้นึกถึงจุดนี้ด้วยค่ะ.

5.) Hiring accountant and tax preparer จ้างนักบัญชีและจ้างคนทำภาษี

ถามว่าจำเป็นไม๊ที่ต้องจ้าง  ไม่จำเป็นค่ะ ถ้าทำเองเป็น เพราะหลายคนก็ทำภาษีเองได้ จบบัญชีมาก็ไม่ต้องจ้างใคร ก็เข้ามาอ่าน ฟอรัม หรือหาข้อมูลเวบไซด์เยอะแยะค่ะ.   แต่จะเดือนคนที่แบบไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้จริง ๆ ไม่รู้แม้กระทั่งว่าต้องทำอะไรบ้าง  ควรจะหามืออาชีพเป็นที่ปรึกษาและแนะนำแต่ต้นว่าต้องทำอะไรบ้าง  แน่นอนค่ะ มือออาชีพ เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เว้นแต่เพื่อนฝูง ที่สนิทกันถือว่าช่วยกัน  แต่ให้นึกถึงเพื่อนคุณด้วยคะ ถ้าเพื่อนเขาทุกคนมาให้ช่วยแบบนี้ เขาจะมีเวลาไปทำมาหากินส่วนตัวไม๊  ถ้าคุณมีเพื่อนสนิทที่มีอาชีพนี้ ช่วงเวลานี้ต้องเกรงใจเขาด้วยค่ะ เพราะเป็นเวลาทำมาหากินของเขานะคะ. 

ถ้าคนทำภาษีทำบัญชีด้วยก็ไม่ต้องจ้างคนทำบัญชีค่ะ  CPA หลาย ๆ คนไม่ได้ทำบัญชีค่ะ ทำแต่ภาษี หรือ EA เขาก็ทำแต่ภาษีไม่ไดทำบัญชีนะคะ.

6. Penalty and fine ค่าปรับไม่ได้ยื่นแบบต่าง ๆ

ไม่ได้ยื่นแบบสำหรับ LLC, S Corp, C Corp เขาจะนับจากคนที่มีหุ้นในนั้นค่ะ หนัก ๆ คือ LLC & S Corp ค่าปรับจะคิดต่อคนค่ะ ต่อเดือนด้วย  เช่น ไม่ได้ยื่นแบบมาปี หนึ่ง มีหุ้นส่วน 4 คน หุ้นส่วนถูกชารจค่าปรับ 250*4 คือ 1000 ต่อเดือน หนึ่งปีก็ 12000 ละคะ.  ถ้า หุ้นส่วนสองคนก็ปีละ 6000 นะคะ ไม่ได้ขู่ค่ะ เจอจดหมายแบบนี้มาเยอะมากปีที่แล้ว.  แต่ขอลดได้ค่ะ ต้องจ่ายก่อนค่ะ จ่ายให้หดม แล้วขอลดเข้าไป คุณได้ครั้งเดียวในชีวิตนะคะ ไม่ได้ตลอด.  บางรายขอลดก็ไม่ไดด้วย ไม่รู้เป็นไง ดวงด้วยมั๊งค่ะ.

Comments from author:

ทำธุรกิจที่อเมริกา นี่ต้องศึกษาเยอะ ๆ นะคะ มันมีอะไรยุบยิบเยอะแยะ  จะใช้ แนวคิดที่มาจากไทยนี่ไม่ได้เลย ไม่ได้จริงๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องภาษีอากร เรื่องการคาดหวังจากคนทำบัญชีและภาษี  เพราะถ้าคุณไปทำไปจ้างฝรั่งนี่ ทุกบาททุกเม็ดจัดการจัดเก็บหมดละคะ. (มีคนไทยบางคนที่ยังอรุ่มอร่วยอยู่). 

ที่สำคัญคืออย่าทำอะไรวินาทีสุดท้ายด้วยนะคะ เพราะมันจะลำบากค่ะ ช่วงนี้ สำนักงานบัญชี คนทำภาษีจะเริ่มยุ่งกันแล้ว และคิวยาวและทองกันมาก (ทองแท้แบบไม่ใช่ทองเก๊ะด้วย ทองยิ่งขึ้นราคาอยู่).

สังเกตุนะคะ คนที่มีระเบียบมีระบบ ไม่ว่าจะทำธุรกิจเล็กใหญ่ กลุ่มนี้ ปัญหาแทบจะไม่มีค่ะ ถ้ามีจดหมายรักหรืออะไรแปลก ๆ มาก็ส่งตอบกลับไปแบบลอยตัวละคะ ทำดีไว้ปลอดภัยไปกว่าครึ่ง. 

หลายคนคิดว่าตัวเองรุ้ดีแระรุ้มาก  ต้องเตือนนะคะ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงการภาษีอากร ไม่ได้อบรมสัมนาในกลุ่มวิชาชีพนี้ คุณจะไม่รู้แนวทางในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของราชการต่าง คุณจะไม่รู้ว่าเขามองการจุดไหน  สิ่งต่างๆ  เหล่านี้จะมาการสอนในกลุ่มเท่านั้น มีแบบทางอ้อมและไม่ทางตรงนะคะ.  คนที่เก่งถึงเจอค่าปรับเงินเพิ่มกันเยอะ เงินเป็นหมื่น ๆ ๆๆๆ นี่คุณดาวน์บ้านได้เลยนะคะ คุณเอาไปลงทุนทำอะไรได้เยอะแยะ  แทนที่จะเสียค่าวิชาชีพให้มืออาชีพ ไม่กี่พันเหรียญ ก็ดันเจอค่าเสียรู้ไป สองสามเท่าก็เยอะค่ะ.   เห็นแล้วก็ช่วยไรไม่ได้ค่ะ ให้คำแนะนำเบื่องต้นได้คือการขอผ่อนละคะ และก็ทำให้ถูกนะคะ.

“good luck and good luck

ที่มา                    :   ประสบการณ์จากการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, January 8th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Best cities or States to retire in USA

Best cities or States to retire in USA

เมือง หรือ รัฐ ที่น่าไปอาศัยช่วงวัยเกษียณ

รัฐไหนเมืองไหนน่าไปอยู่อาศัยช่วงเกษียณนั้นมีเยอะมากค่ะ ถามอากู๋ ฮีก็จะตอบเรา ๆ ท่าน ๆ ได้หมดแหละค่ะ  แต่ขอบอกนะคะ เยอะมาก มีเกือบทุกค่ายที่บอกว่าที่ไหนดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เพราะใคร ๆ ก็ชอบอ่านเรื่องพวกนี้.  ผู้เขียนเองก็หาอ่านตามนี้นะหละคะ.  เนื่องจากตัวเองเป็นนักบัญชีและภาษีอากร จึงมองถึง เรื่องภาษีเป็นหลัก เพราะหลายๆ รัฐนั้น เรียกเก็บภาษีจากเงินเกษียณของคุณ ๆ ท่านๆ ด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น เพนชั่น แม้ว่าคุณจะทำงานให้กับคนละรัฐก็ตาม หลายๆ รัฐก็เรียกเก็บเงินเกษียณจาก social security benefit ด้วย ก็ยิ่งยุ่งกันเข้าไปอีก.  แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรทั้งหมด เพราะ ข้อพินิจพิจารณาแต่ละคน ใช่ว่าจะแค่เรื่องภาษีอากรนะคะ.  บางคนเคยอยู่เมืองหนาว ก็หนีหนาวละคะงานนี้.  บางคนอยู่แต่เมืองร้อนก็ไปหาที่หนาวอยู่ก็มี  ไม่ค่อยเห็นนะคะ ส่วนใหญ่กลุ่มอยู่เมืองร้อนไปอยู่ไทยแลนด์ เมืองสยามของเราเลยนะคะ

 

งานนี้เอาใจ กลุ่มที่ไม่อยากกลับไทยถาวร และไม่อยากอยู่รัฐที่เคยอยู่มานาน อยากจะหาที่ใหม่ ๆ อยู่นะคะ.  แบบว่ามีลูกโตกันหมด หรือว่า ไม่มีลุก ฉันจะไปอยู่ไหนก็ได้ประมานนั้นนะค่ะ. 

สิ่งที่ชาวเกษียณพิจารณากันเป็นหลัก  เหมือนกันคือ

ภาษีอากร

ค่าครองชีพในแต่ละที่

ความสงบเรียบร้อยของเมือง

กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในเมืองนั้น ๆ

ข้อมูลหลัก ๆได้มาจากเวบไซด์หลายๆ ที่แต่หลัก ๆ มาจากเฮีย เดฟ รามซี่ กับ เวบ คลิปลิงค์ เจ้านี้เขาชำนาญเรื่องภาษีอากรค่ะ

Best places to retire

Lancaster, Pennsylvania รัฐเพนซิลวาเนีย เมือง แลนคาสเตอร์

รัฐ เพน ทั้งรัฐไม่มีการเรียกเก็บภาษีรายได้จากสำนักงานประกันสังคม  ภาพรวมจากรายได้อื่น ๆ มีภาษีปกติ.  น้เดฟ รามซี่บอก บ้านไม่แพง ค่าเช่าบ้านก็ตำกว่า พันเหรียญ  เป็นที่นิยมชมชมคนวัยเกษียณ ที่รักความสวยงาม อากาศไม่ร้อนมาก ไม่ต้องบินกลับไปเกษียณที่ไทย  ที่สำคัย มี กลุ่ม ออมมิทด้วยคะ เป็น อะไรที่น่าสนใจดี. อากาศก็ต่ำสุด 42 to 89 น้าเดฟว่างี้นะคะ คือหน้าหนาวก็ไม่ได้ติดขั้ว หน้าร้อนก็ไม่ปริ๊ดปร๊าด

Fort Myers, Florida รัฐฟค่อริด้า เมือง ฟอร์ด มายเออร

รัฐฟอริด้าทั้งรัฐเลยไม่มีภาษีค่ะ ไม่ว่าจากแหล่งไหนก็ตาม  ไม่มีสโนมากวนใจ บ้านก็อยู่ทีสแงแสนไม่เกิน สามแสน  ค่าเช่าก็พันกว่า มากกว่า เมือง แลนคาสเตอร์ หน่อยหนึ่ง เมืองนี้ว่าด้วยทะเลและพิพิทธภัรฑ์หลากหลายค่ะ ใครชอบต้นปาล์ม ทเล หาปลา (อาจจะมีดายุมาเสริมความตืนเต้น บ้างเป็นบางคราวจัดไปค่ะ คนเบื่อสโน หนีกันไปเยอะ แถมมีเพื่อน เกษียณวัยเดียวกันด้วยนะคะ. อากาศดีค่ะ เหมือนที่ไทยแต่ไม่ร้อน ตับแลบ.

Austin, Texas  รัฐเท็กซัสเมืองออสติน (ขออภัยเรื่องการออกเสียงค่ะ)

รัฐเท็กซัสทังรัฐไม่มีภาษีที่เรียกเก็บจากกบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่เกิน สามล้านเหรียญนะคะ.  คุณจะมีรายได้จากแหล่งไหนก็ตามเสตทไม่มาตามเก็บ (เขาไปบวกอย่างอื่นเอาคะ เชน่ภาษีบ้าน ค่าทางด่วนไรประมาณนี้นะคะ)

บ้านก็ราคางาม ไม่เกินสามแสน ค่าเช่าก็พอใช้ได้พันหน่อยๆ  เป็นมืองที่มีสวนสารธารณะเยอะมาก ใครชอบจุดนี้จัดไป ไม่มีสโนมากวนใจด้วยค่ะ  ใครชอบคาวบอยยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่.  ถ้าคนหนุ่มใหญ่อยากจะทำงาน เมืองนี้ก็มีบริษัทใหญ่ ๆ เยอนะคะ น่าสนใจดี

Grand Rapids, Michigan  รัฐมิชิแกน เมือง แกรนด์ แรพพิด

เพิ่งเคยได้ยินชื่อเมืองนี้จากน้ารามซี่นี่แหละค่ะ  รัฐมิชิแกนไม่เก็บภาษีรายได้จากสำนักงานประกันสังคมค่ะ สบายตัวไป บ้านก็ไม่แพง ไม่เกิน แสนห้า คาเช่าบ้านก็ต่ำกว่าพันเหรียญ ค่าครองชีพต่ำ  แถมใครชอบดื่มเบียร์ ก็จัดไปค่ะ  Special Feature: Craft brewery scene with over 80 breweries  อุณหภูมิเหมาะสำหรับคนชอบอากาศเย็น           ๆ นะคะ ที่ 48-58 แต่ไม่เหมาะกับแหวนเพ็ชรละคะ ไหว หนาวไป บ้านถุกยังไงก็เถอะ ชอบดื่มเบียร์มากเท่าไรก็ไม่สามารถดึงเดี๊ยนไปได้  แต่เห็นคนไทยชอบอากาศเย็น ๆ เยอะ นี่น่าจะเหมาะสมนะคะ สำหรับกลุ่มไม่อยากกลับไปไทยเพราะสามีไม่ชอบด้วยไรประมาณนี้นะค่ะ.

San Antonio, Texas  รัฐเท็กซัส เมืองซาน อันทอนิโอ

ก็รู้ ๆ กันอยุ่นะคะ รัฐแห่งคาวบอย ไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องสงสัว่าทำไมทำงานยังถูกหัก ภาษี  ก็ถ้าอ่านดี ๆ มันเป็น Federal withholding taxes, social security and medicare พวกนี้เป็นส่วนของรัฐบาลกลางนะคะ ไม่ได้นำส่งให้รัฐเท็กซัส. บ้านก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย อากาศก็ไม่มีหนาว ร้อนได้เต็มที่แต่ไม่ได้จัดมาก เฉลี่ยนจะอยู่ที่ 59-89 นี่ก็เอาใจกลุ่มที่รักกิจกรรม ยกเว้นทะเลนะคะ.  มีบริษัทใหญ่ ๆ เช่น AT&T ตั้งอยุ่ด้วยนะคะ เบื่อมากไม่ได้ทำไรก็ไปรับจ๊อบเป็น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะ ว่ากันไปเนาะ คนเกษียณเวลาเมื่อยามเบื่อและเงียบเหงา.

Huntsville, Ala. รัฐอลาบาม่า เมือง ฮันท์วิลล์

เมืองนี้ ตามที่อ่านบอกว่า ภาษีรัฐนะมีแต่ไม่สูงนัก  ผู้คนสูงวัยอยู่กันเยอะ บ้านก็ไม่แพงว่างั้น  มีสถานที่น่าสนใจให้ผู้คนชม ประชากร มีกลุ่มที่มีการศึกษาสูงเยอะ ใกล้มหาวิทยาลัย  ไม่น่ามีสโนนะคะ เมืองนี้ ไม่มีทะเล แต่ถ้าขับรถไปทางใต้จะมีทะเลด้วย  เพื่อนสาวชาวอเมริกันแท้ เพิ่งย้ายไปเมื่อเดือนก่อนค่ะ ชีรักที่นี่มาก แสดงว่าต้องมีดีจริง ๆ .

Anchorage, Alaska รัฐอลาสก้า เมือง อันชอเรจ (ขออภัยออกเสียงไม่ถูก)

ถ้าใครตามอ่านที่ผู้เขียนเคยเขียนไว้  รัฐอลาสก้าไม่มีภาษีของเสตทนะคะ แถมรัฐให้เงินเพิ่มด้วยอีกต่างหากค่ะ.  มาดูเหตุผลทำไม ค่ายนี้แนะนำว่าเมืองนี้ดี.   เขาบอกนะคะว่า เมืองนี้ สถานที่เที่ยวเยอะ ป่าเขาลำเนาไพร คนเกษียณเยอะ  แถมเสตทให้เงินปันผลด้วย เมื่อปี 2018 ตั้ง 1600 ต่อคน ไม่เสียภาษียังมีเงินแถม.

เมืองที่บอกนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในรัฐอลาสก้าละคะ เขาอ้างมาแบบนี้นะคะ. ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอลาสก้านะคะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ใครชอบหาปลา เข้าป่า นี่เหมาะเลยแหละคะ.   เขามี สถานที่สำหรับคนเกษียณเยอะมาก แบบว่าเมืองนี้เจาะกลุ่มเกษียณเลยค่ะ.  สถิติบอกด้วยว่า ในคนเกษียณ 1000 คน 19 คนอาศัยในเมืองนี้นะคะ.

ว่าแล้วก็หาโฮกาสไปเยี่ยมกันนะคะ  แถมมีปลาแซลม่อน จากแหล่งสด  ด้วย คนแถวนั้น เอาแซลม่อนมาทำปราร้ากันด้วยนะคะบรรเทิงกันมากมาย.   ดูด้วยนะคะ ว่าเมืองนี้ หนาวแค่ไหน  ถ้าติดชอบมีชื่อ ไม่น่าจะหนาวไรมากมายเนอะ  (รอความเห็นคนอื่นๆ ด้วยค่ะ)

Phoenix  , Arizona  รัฐอริโซน่า เมือง ฟีนิกส์

ใครชอบเที่ยวแกรนแคนยอน และเบื่อสโน น่าจะเป็นทางเลือกนะคะ.  รัฐนี้มีภาษีนะคะ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีใด ๆ แต่ก็เป็นที่นิยมชาวเกษียณที่เบื่อหิมะ สถานที่เที่ยวเยอะ  ค่าครองชีพไม่สูงมาก   ฟินิกส์ ถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐอริโซน่าด้วยค่ะ.

Fayetteville, Ark. รัฐอาคันซอร์ เมือง เฟเยสวิลล์

สถิติบอกว่าเมืองนี้ ค่าครองชีพต่ำ  มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ  ผู้คนที่อยู่นั่นใจดี  เป็นเมืองที่ติดลำดับ เมืองที่สะอาด น่าอยู่มากมาย ไม่น่ากลัว รู้สึกปลอดภัยว่างั้นถ้าอยุ่ในนั้น.  ปล. รัฐนี้มีภาษีเสตทด้วยค่ะ

Carlsbad, Calif.  รัฐคาลิฟอเนีย เมือง คารล์แบด

ก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าเมืองนี้น่าอยู่ ปกติ เจอแต่แถว ฟอริด้า ไม่ก็เท็กซัสที่หลาย ๆ คนเชียร์ ๆ กัน. เมืองนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ซานดิเอโก้ มีสถานทีท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเยอะแยะ.  ติดทะเล มีคอนเสริตไรเยอะ สวนสารธารณะเยอะ.   แต่คนจะไปอาศัยที่นี่น่าจะมีเงินเสียส่วนใหญ่ค่ะ เพราะ ที่นี่ค่าครองชีพสูงมาก แต่จากสถิติคนไปอยู่อาศัยเยอะ  คงคิดว่าน่าจะกลุ่มมีตังค์ค่ะ เพราะคนเกษียณมีเงินเยอะแยะนะคะ.  บ้านก็แพง ภาษีก็แพง  เอาเป็นว่าเมืองนี้คือทางเลือกคนมีเงิน เช่น กลุ่มทำงานกับ silicon valley รายได้เยอะไรงี้นะคะ.

Cape Coral, Fla. รัฐฟอริด้า เมือง เคป คอรัล

รัฐฟอริด้า ก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีภาษีของเสตทนะคะ ถึงมีคนเกษียณไปอยู่เยอะมาก.  เมืองนี้เป็นเมืองใกล้ทะเล ติดกับหลายๆ เมืองเลยละคะ. ใครชอบทะเล ไม่กลัวจระเข้ ยักษ์ ไม่มีสโน มีอาหารการกินเหมืองบ้านเราเมืองไทย จัดไปค่ะ  ส่วนใหญ่จะเห็นคนเมืองหนาวหนีไปฟอริด้าค่ะ.  ชอบตกปลา ติดทะเล นี่คือสวรรค์ไปเลยคะเมืองนี้ บ้านยังพอไหวค่ะ ไม่แพงมากเหมือนแคลิฟอเนีย  เป็นเมืองติดทอปคาดว่าคงปลอดภัยคะ คนถึงไปอยู่กันเยอะ.

Augusta, Ga. รัฐจอเจีย เมือง อูกัสทา

เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า ค่าครองชีพไม่สูง ใครชอบเล่นกอลฟ ไม่มีสโน  มีสถานที่บันเทิงพักผ่อนสำหรับคนเกษียณ จัดว่าเมืองนี้ค่ะ และก็ไปเที่ยวได้หลายเมืองใกล้ๆ ด้วย.   ใครอยากเรียนมหาวิทยาลัยฟรีก็มีให้ด้วยนะคะ อายุ 62 ขึ้นไปเรียนฟรีดด้วยค่ะ. 

อย่าลืมนะคะ รัฐ จอเจียมีภาษีค่ะ ไม่ได้รับยกเว้นใด ๆ นะคะ.

Idaho Falls, Idaho  รัฐไอดาโฮ เมือง ไอดาโฮ้ฟอลล์

เป็นเมืองที่จัดว่าน่าอยู่ สำหรับคนชอบตกปลา เข้าป่า สงบ ปลอดภัย ค่าครองชีพไม่สุง  หน้าร้อนสวยงาม (ไม่ได้พูดถึงหน้านาวนะคะ).   รัฐนี้มีภาษีเสตทค่ะ แต่ขอบอก เมืองสวยงามสงบมากค่ะ.

Reno, Nev. รัฐเนวด้า เมือง รีโน

ใครขอบผ่อนคลาย เล่นป๊อกเด้ง หรือพนันทุกรูปแบบไปรัฐนี้ค่ะ.  ภาษีรัฐไม่ได้เรียกเก็บจากรายได้คนเกษียณนะคะ ใช้เงินได้เต็มที่ คนแถว แคลิฟอเนียถึงหนีกันมาอยู่เยอะแยะ แบบว่าเป็นบ้านหลังที่สองของคนจาก CA กันเลยละคะ.  ใครไม่ชอบเล่นการพนัน เป็นการพนักงาน ก็มีที่ให้เที่ยวเยอะแยะค่ะ ใกล้ เลคทาโฮ่ด้วยอีกต่างหาก หน้าร้อนก็ไปเดินป่า หน้านาวก็ สกีได้อีก สวรรค์จริงๆ ค่าครองชีพก็ไม่ได้แพงมาก.

Round Rock, Texas

เท็กซัสคือรัฐที่ไม่ได้เรียกเก็บภาษีภายในรัฐค่ะ แต่มีภาษีบ้านที่แพง บ้านราคายังไม่ได้แพงมาก ไมมีสโน  อากาศพอไหว เหมาะกับคนที่ชอบอากาศคล้าย ๆ เท็กซัส  สถานที่พักผ่อนเยอะค่ะ

Comments from author:

คราวก่อนเราวางแผน เรื่องการไปเกษียณที่ไทยแบบชั่วคราว ๆ ไป ๆ กลับ ๆ และขอวีซ่าจากอเมริกาไปเลย ไม่ต้องไปวิ่งเข้าออก ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต่อวีซ่าอะไรอีกให้วุ่นวาย. แนะนำถ้าอยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็ให้ขอแบบ 1 year multiple entries ไปเลยดีกว่าค่ะ จะได้ไม่มีปัญหา สำหรับคนขอแบบ single entry ก็เข้าได้รอบเดียวอยุ่ได้ไม่เกิน สามเดือนตามวีซ่ากันไป  ก็เลือกเอาแบบที่สบายใจกันละคะ.  จะไปประเทศเพื่อนบ้านก็ดูกันด้วยว่า อเมริกัน ไปแถวนั้นต้องใช้เวลาหรือไม่ด้วย เพราะอย่างไทยเรา ถ้าอเมริกันไปเที่ยวไทยต่ำกว่าเดือน ก็ไม่ต้องมี “วีซ่า”เข้าไทยเลยคะ  ส่วนใหญ่ทางครอบครัวผู้เขียนเอง ไม่เคยไปไทยเกินเดือนค่ะ ถึงไม่เคยขอวีซ่าให้กับฝรั่งแถวนี้เหมือนกัน.  กะว่าคราวต่อไปจะไปยาวสักหน่อยมากกว่าเดือน ถึงต้องวางแผนกันนะคะ.

การขอวีซ่าเกษียณไปไทยมีหลายรูปแบบพอสมควร ค่อยมาเล่าต่อไปค่ะ เพราะมีหลายคนขอเองจากไทยก็มีค่ะ ไม่ต้องขอเข้าไปจากที่อเมริกา เอาที่แต่ละคนสะดวกกกันนะคะ.

หลายๆ รัฐในอเมริกา บ้านที่อยู่อาศัยยังไม่ได้แพงอะไรมากมายค่ะ 7 รัฐไม่มีภาษีของเสตท และหลายๆ รัฐไม่เรียกเก็บภาษีจาก social security benefit   เพนชันของทหารไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะไม่ได้ถือเป็นรายได้ในระดับรัฐบาลกลางค่ะ ทหารถึงไม่ต้องกังวลกันเท่าไร.  การไปเลือกที่จะเกษียณในอเมริกา นี่ก็จำเป็นนะคะ  ก่อนจะตัดสินใจก็ไปเที่ยวก่อนค่ะ ไปดูบรรยากาศว่าชอบไม๊  ไปเช่าชั่วคราวก็ได้ค่ะ อย่ารีบตัดสินใจไปซื้อบ้านเลย เดี๋ยวไม่ชอบขึ้นมาก็เสียเวลาขายบ้านกันอีก.  ถ้ากลุ่มที่รายได้หลัก ๆ มาจาก เงินประกันสังคมหรือ รีไทมเม้นต่างๆ ก็ดูด้วยค่ะ รัฐไหน ภาษีเขาเรียกเก็บยังไง  สำหรับคนรวยมาก ภาษีอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหัก เพราะ วางแผนดีแต่ตอนเยาวัย ว่าฉันนะต้องลงทุน Roth IRA .ให้หมด ฉันถอนมาเงินแทบไม่เสียภาษีเลย.  สำหรับผุ้เขียนยังไม่ได้มีตัวนั้นค่ะ มีแต่ traditional IRA, 401(k)  แบบเลื่อนการจ่ายภาษีไปก่อนนะคะ.  พอหยุดทำงานประจำ ก็ค่อยๆ convert to Roth IRA  อยากเกษียณแบบสบาย ๆ ก็วางแผนกันหน่อยค่ะ   เว้นแต่เป็นคนคิดบวกแบบว่า things going to be all right, things will work out the way supposed to be แบบนี้ก็โลกสวยแบบสุขใจค่ะ ไม่ได้ผิดอะไรค่ะ เห็นคนแบบนี้เยอะ ซึ่งเขาก็เกษียณแบบสุขใจ อยู่และใช้เท่าที่มี  ความสุขช่างอยู่กับการที่เราคิดจริงๆ ค่ะ.

“better plan for retiring now

ที่มา                    :  Dave Ramsey’s website Kiplinger’s website and other online sources 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, January 5th, 2020

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

Visa for an American to apply to stay with Family in Thailand


Visa for an American to apply to stay with Family in Thailand

อเมริกันจะสมัครขอวีซ่าเพื่อไปอาศัยกับครอบครัวไทยได้อย่างไร

มีแต่คนวางแผนจะเกษียณกัน รวมถึงครอบครัวผู้เขียนด้วยค่ะ.  โครงการคือไม่อยู่ประเทศไหนถาวร ไปๆ กลับๆ  ระหว่าง อเมริกาและไทย พร้อมกับเที่ยวไปทั่วอเมริกาหรือ หลาย ๆ ประเทศฝั่งเอเชีย และยุโรป (มันคือเป้าหมายและความฝันอันไม่ไกลค่ะ).
 เนื่องจากมีหลาย ๆ คู่ที่มีสามีหรือภรรยาถือสัญชาติอเมริกัน ในบรรดาเมียฝรั่งเช่นกับเราก็อยากไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดบ้าง ส่วนสามีก็อยากเที่ยวไปอยู่ไทยบ้าง อยู่ทั้งปีคงจะไม่ไหว บ้านเราหน้าร้อนนี่ไม่แพ้ใคร  แต่อากาศสบายๆ มากหน้าหนาวซึ่งไม่ร้อนเท่าไร  มีหล่องท่องเที่ยวเยอะ.  สำหรับคู่ที่ต้องการทำวีซ่าถาวรให้สามีจะมีวีซ่าหลายประเภทให้เลือกนะคะ.  วันนี้เราหาข้อมูลให้ครอบครัวตัวเองแต่อยากแชร์ เผื่อคู่อื่นๆ ที่มีแนวคิดเดียวกันจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ค่ะ.

ข้อมูลนี้แปลมาจากเวบไซด์ ของสถานกงศุลที่แอลเอ Thaiconsulatela.org

NON-IMMIGRATION VISA CATEGORY “O” วีซ่าชั่วคราวประเภท “โอ”

Purpose of Visit: Applicants who wish to stay with family in Thailand (Thai Family) Applicants who wish for volunteering work with the state enterprises or social welfare organizations in
Thailand  (Volunteering)    วีซ่านี้ใช้ได้กับสองกลุ่มค่ะ กลุ่มเรียกมากับครอบครัว อีกลุ่มคือทำงาน วารันเทีย หรือ จิตอาสาตามที่เรา ๆ เข้าใจกันค่ะ.

Documents Required for Non-Immigrant Visa Category “O” (Thai Family): เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ประเภท โอ สำหรับคนที่ต้องการไปอยู่กับครอบครัยวที่ไทยเป็นการชัวคราว 3 เดือน ถึง 1 ปี.

 1. Your actual Passport or Travel Document and one copy of your Passport. (Passport or Travel Document must not expire within 6 months and contain at least ONE completely empty visa page). พาสปอร์ต  ห้ามหมดอายุภายใน หกเดือนค่ะ และต้องมีหน้าว่างให้ไว้ด้วย. แนะนำให้พาสปอร์ตมีอายุมากกว่า 1 ปีดีกว่าค่ะ กว่าเรื่องจะเสร็จสิ้น
 • One visa application form completely filled out (black and blue ink only)(Download)  กรอกฟอร์มตามที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ  เมียไทยกรอกไม่เป็นให้ฝรั่งกรอกเองค่ะ หรือไปจ้างคนทำได้ค่ะ


Two passport-size photographs (2″x2″) (photocopy or photo taken from Photostat will not be accepted).  รูปถ่ายนะคะต้องมี สองรูป สองนิ้วนะคะ


Photographs must have a light color background with a full- face view of the person without wearing a hat or dark glasses and covering up shoulders. Photos must be taken within 6 months.รูปถ่ายสีฉากขาว หรือแบบใส ๆ ไม่ใช่แดงแป๊ดไรงี้นะคะ.   ใครใส่แว่นให้ถอดแว่นด้วยนะคะ ห้ามใส่หมวกด้วยค่ะ

 • Two passport-size photographs (2″x2″) (photocopy or photo taken from Photostat will not be accepted). Photographs must have a light color background with a full- face view of the person without wearing a hat or dark glasses and covering up shoulders. Photos must be taken within 6 months. ไปหาร้านถ่ายรูปถ่ายให้ก็ได้ค่ะ สะดวกดี จะได้ไม่ผิดขนาด เว้นแต่คุณมีกล้องแบบพิเศษที่ถ่ายติดวีซ่าได้  แล้วรูปนี่ห้ามมีอายุเกิน 6 เดือนนะคะ  (ยกเว้นคนหน้าเด็กตลอดกาลอาจจะลักไก่ได้ อิอิ)
 • A copy of flight confirmation/reservation , showing going from US to Thailand  (The name of the applicant must indicated clearly)  ถ้ามีการจองตั่ว ก็แนบไปด้วยค่ะ จริงๆ แล้ว ถ้าใครจองตั๋วมากกว่า 1 เดือน ถ้าไม่มีพาสปอร์ตจะติดปัญหาทันทีนะคะ  ถ้าเป็นเราจะยกเว้นตัวนี้ค่ะ เขาจะถามหาวีซ่าเลยคะ ตามเวบไซด์ของสายการบิน
 • A copy of recent bank statement  ($700 per person and $1,500 per family) (The name of the applicant must indicated clearly) , In case of submitting family bank statement a proof of relationship (i.e. birth certificate, marriage certificate) must be provided.  มีรายการเดินบัญชีธนาคารด้วยนะคะ  มีการเดินบัญชี ที่ 700 เหรียญต่อคน และ 1500 ต่อครอบครัว  และก็แนบ เอกสารที่ระบุว่ามาอยู่กับครอบครัว มีความสัมพันธ์กับครอบครัว เช่น ใบเกิดลูกๆ ใบทะเบียนสมรสนะคะ.
 • 6.For non-US citizen, a copy of permanent resident alien card or a copy of valid US visa with a letter proof of employment ( **we don’t accept pay stubs**)  สำหรับคนที่ไม่ใช่อเมริกัน ถือสัญชาติอื่น แต่มีใบเขียวอเมริกา  ก็ทำสำเนาใบเชียวแนบไปค่ะ  และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานนะคะ เขาไม่รับ สลิปเงินเดือนค่ะ.
 • If you are a former Thai citizen, proof of Thai citizen such as Thai passport or Thai identification card ถ้าคนที่สละสัญชาติไทยแล้ว ณ ปัจจุบันเป็นอเมริกัน มีการขอสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะคะ.
 • If you want to visit as a spouse or family member (spouse, son or daughter), proof of relationship such as a photocopy of marriage license or birth certificate with a proof that your spouse or family member is a Thai citizen such as as a photocopy of Thai passport or Thai identification card  ถ้าคุณต้องการมาเยี่ยม ภรรยา หรือลูกๆ ก็ต้องมีหลักฐานการแต่งงาน มีใบเกิดลูก หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า เมียคุณหรือลูกคุณเป็นคนไทย.
 • The letter from your spouse indicated that you both are still married and he/she acknowledges of your visit. มีจดหมายจากภรรยาไทยหรือสามีไทย นะคะ ว่าแต่งงานกันอยู่ไม่ได้หย่ากัน 
 1. For minor under 20 years old, please provide following documents
  1. สำหรับคนอเมริกันที่อายุต่ำกว่า 20 ปีถ้าอยากมาเยี่ยมครอบรัวที่ไทย ก็มีเอกสารตามนี้ค่ะ
   1. Notarized copy of a birth certificate  ใบเกิดต้องมีการทำโนตารี่ด้วย
   1. Notarized copy of marriage certificate , In case of sole custody notarized copy of court order must be
    provided. เอกสารพวก ทะเบียนสมรสของพ่อแม่ไป โนตารี่ด้วย กรณี ที่พ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สิทธิเลี้ยงดู  ก็มีนะคะ เด็กเกิดที่นี่แล้วพ่อแมไม่ได้ทำสัญชาติไทยให้ อยากกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ไทย ก็ทำได้ค่ะ
 • Notarized copy or original passports or ID of mother and father/ legal guardian  เอกสารของพ่อหรือแม่ต้อง มีการเอาไปโนตารี่ด้วยค่ะ
 • Original letter of notarized consent for the minor to travel abroad from mother and father/ legal guardian ต้นฉบับเอกสารที่อนุญาตให้เด็กเดินทางต่างประเทศได้จากผู้ที่มีอำนาจเลี้ยงดูหรือดูแลบุตรค่ะ

*ยุ่งยากนะ ถ้าเด็กไม่ใช่คนไทย ได้แค่สัญชาตอเมริกัน  โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่พ่อแม่กลัวกับการได้ถูกการเกณฑ์ทหารที่ไทย ถึงไม่ได้ขอสัญชาติไทยให้ลูก ๆ   แต่ถ้ามีลูกสาว ทำไว้นี่ไม่เสียหายเลยค่ะ  จะได้ไม่ยุ่งยากเมื่อเขาโตขึ้น  เพราะระเบียบการทำเรื่องสัญชาติไทยให้ลุก ๆ เปลี่ยนแปลง หลายรอบแล้ว และก็ยุ่งยากมากขึ้นด้วย.

***All supporting materials that are not in English must be accompanied by certified English translations and certified by an Consulate only *** เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ส่วนเอกสารฉบับภาษาไทย ต้องมีการแปล และรับรอง จากกงศุลเท่านั้นด้วยนะคะ.

 1. For Nigerian nationalities and passport holders, Certificate of Clearance from NDLEA and authenticated by The Ministry of Foreign Affair of Nigeria and Royal Thai Consulate in Abuja, Nigeria   ข้อนี้โผล่มาสำหรับคนมาจากประเทศในจีเรีย เขาต้องขอเอกสาร พิเศษหน่อยจากกงศุลไทยใน ประเทศในจีเนียค่ะ.

สรุปคือประเทศไทยที่อยากเข้ามาอยู่กับครอบครัวที่ไทย ก็ทำตามระเบียบข้างบนได้เลยค่ะ 

Processing time:  ระยะเวลาในการขอวีซ่า

 • In person: 1 business days  ถ้าไปยื่นด้วยตัวเองก็ รอรับได้ในวันนั้นเลย  (กรณีใครอยากไปเที่ยว แอลเอ ก็ถือโอกาสไปทำวีซ่าเลยนะคะ)
 • By mail: minimum 15 business days  ถ้ายื่นทางเมลล์ ก็ ภายใน 15 วันค่ะ

***We do not offer expedited service***  ทางสถานกงศุล ไม่มีบริการทำวีซ่าด่วนพิเศษใด ๆ ค่ะ

Processing Fees:  ค่าธรรมเนียม

 • Single entry: 80 USD  เข้ารอบเดียว ออกมาต้องขอใหม่อีกรอบ ก็ 80 เหรียญค่ะ
 • Multiple entries: 200 USD เข้าออกได้หลายรอบก็ราคา 200 เหรียญค่ะ

Payable in money order (only) made payable to “Royal Thai Consulate”.
NO CASH, PERSONAL and BUSINESS CHECKS ACCEPTED  ค่าธรรมเนียสั่งจ่ายที่ กงศุลแอลเอค่ะ ตาม คอมม่าเลย

*** The fee is not refundable in any cases***  ไม่มีการคืนเงินใด ๆ นะคะ

Period of stay: not exceeding 90 days.  ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน

*** Warning of overstay *** (please click)  ระวังด้วยนะคะ อย่าเผลออยู่เกินกัน

Validity of a visa:  วีซ่ามีอายุ

 • Single entry: 3 months  เข้ารอบเดียว กลับออกมาเข้าใหม่ วีซ่ามีอายุ 3 เดือน อันนี้ก็ที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมราคา 80 เหรียญนะคะ.
 • Multiple entries: 1 year  วีซ่ามีอายุ 1 ปี เข้าออกได้หลายๆ รอบ ก็ที่เราจ่ายกันไป 200 เหรียญนะคะ.

***A visa becomes effective from the date of issuance. Do not apply for the visa too early. If you apply too early the visa may expire before your trip and you will have to re-apply. The fee is not refundable***  วีซ่าสามารถใช้ได้ตามวันที่ที่ระบุในวีซ่าค่ะ  อย่าขอวีซ่าเร็วเกินไปนะคะ ให้วางแผนการท่องเที่ยวให้ดีค่ะ. เดี๋ยวเสียเงินฟรีอีกรอบค่ะ  (เงินไม่ฟรีค่ะ บำรุงรัฐบาลไทยของเราค่ะ).  แถมนะคะ ค่าธรรมเนียมไม่มีการคืนใด ๆ นะคะ.   ปล. เงิน 200 เหรียญ หรือ 6 พันบาท นี่ใช้เมืองไทย มีค่ามากมายก่ายกองนะคะ.

Retirement Visas  วีซ่าสำหรับกลุ่มเกษียณที่ต้องการอยู่เมืองไทยนาน ๆ

ที่มาคือจากสถานทูตอเมริกาในไทย  แบสรุปค่ะ ๆ แต่ระเบียบในการขอวีซ่านั้น สามารถหาได้จาก ที่เวบกงศุลไทยในอเมริกาค่ะ  ว่างๆ จะเขียนในหัวข้อต่อไป  อันนี้สรุปให้คร่าวๆ นะคะ.

Retirement visas for Thailand are available to foreigners 50 years of age or older. These visas are valid for only one year and employment of any kind is strictly prohibited.  According to Thai immigration, applicants must meet the following qualifications:  วีซ่าสำหรับการเกษียณ มีสำหรับกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปค่ะ. วีซ่ามีอายุ 1 ปี.  การที่จะขอวีซ่าได้นั้น ทางอเมริกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.  เสริมให้นะคะ มีวีซ่าเกษียณแบบ 5 ปีให้ด้วยคะ เดี๋ยวค่อยเล่าค่ะ.

 • Applicant must be able to provide proof of a pension or other regular income from a source outside of Thailand; ต้องมีหลักฐานว่ามีเงินเกษียณค่ะ มีรายได้ประจำจากหน่วยงานของผู้เกษียณค่ะ  เช่นเคยเป็นตำรวจ ก็มีเอกสารจากหน่วยงาน
 • Applicant’s pension or other regular income must be no less than the equivalent of 65,000 Baht per month;  สำหรับเงินเกษียณที่รับนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 65000 บาทก็ ประมารณที่  2250 คร่าวๆ นะคะ เปลียนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ.
 • Alternatively, the applicant may meet the financial requirement by maintaining a Thai bank account with a minimum amount of 800,000 Baht. (Applicants will need to show that they have 800,000 Baht in savings each year when they renew their visa.)   หรืออีกทางเลือกนะคะ คือ คนเกษียณมีเงินฝากไว้ในธนาคารของไทยเลยค่ะ  เดี๋ยวนี้มีธนาคารกรุงเทพที่ต่างชาติเปิดได้ ใครรู้จักธนาคารอื่นก็มาเสริมได้เลยค่ะ. คือมีเงินในบัญชีมีไว้เลยค่ะ แสดงเงินนั้นที่ 800000 บาทค่ะ ก็น่าจะที่ประมาณ 25000 เหรียญได้นะคะ.
 • Any applicant married to a Thai citizen may be able to receive a visa on that basis rather than retirement. สำหรับกลุ่มแต่งงานมีภรรยาหรือคู่สมรสไทย อาจจะชาย ๆ หญิงๆ นะคะ อาจจะขอวีซ่าแบบ โอได้ค่ะ  ขอมาเลยค่ะ ขอมาจากอเมริกา มาขอไรจากไทย อาจจะงานเยอะกว่าจากอเมริกาค่ะ.

*ขอเสริมให้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการขอวีซ่าสำหรับเกษียณที่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัว คือคุณต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมใด ๆ และต้องมีหนังสือรับรองจาก เอฟบีไอ ไรด้วยนะคะ ออกมาให้ด้วยนะคะ ขออย่างไร ก็ต้องมาว่ากันต่อไปละคะ.  สบายไปสำหรับกลุ่มมีครอบครัว เพราะมีระบบนี้มาให้  คนเราอยู่ด้วยกัน.  ก็มีเพื่อนที่ไทยค่ะ แยกกันอยู่กับสามีชาว แขกมานานแสนนานมีลูกด้วยกัน นางก็สงสารผู้ชายไม่หย่าให้สักที อยากให้พ่อลูกอยู่ด้วยกันว่างั้น  เลยหาฝรั่งให้นางไม่ได้สักที  แต่ใช่ว่าฝรั่งอเมริกันดี ๆ จะหาได้ง่ายเนอะ คนดี ๆ เขาก็มองหาคนดี ๆ ขึ้นไปอีกเช่นกัน.

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซด์ต่างๆ ที่นี่ค่ะ For additional requirements and information, please consult the Ministry of Foreign Affairs or the Royal Thai Embassy in Washington, D.C. websites

Comments from author:

การวางแผนสำหรับเกษียณล่วงหน้าไว้เราก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ.  มันก็ไม่ได้ใช้เวลานานหรือมากมายอะไรในการวางแผน แค่ต้องอ่านเยอะ ๆ แล้วสรุปให้ได้ใจความ.  งานต่อไปจะรับทำวีซ่าเกษียณที่ไทยละคะ   มีคนถามมาเยอะมากเช่นกัน (อีกหนึ่งโครงการ 1800 ล้าน ต้องหาทีมงานก่อนที่ไทย).

ส่วนตัวเห็นคู่สามีภรรยาอเมริกันหลายคู่ที่ตัดสินใจไปเกษียณถาวรที่ไทย  มากกวาครึ่งอยู่ได้ หกเดือน เพราะฝ่ายชายคนอากาศไม่ได้ หรือ มีปัจจัยอย่างอื่น หรือว่าหมดช่วงเที่ยวโปรโมชั่น  หนัก ๆ คือ ไปไม่ถึงสองปี เงินหมดเลยค่ะ หมดที่ว่านี่คือแบบมีที่ 100000 เหรียญขึ้นไปนะแหละคะ กลับไปไทยใช้แพลบเดียว.  แต่ก็มีมากกว่าครึ่งที่อยู่ได้สบายใจรักเมืองไทย มาอเมริกาปีละครั้ง.  หลายๆ คู่ก็อยู่สองประเทศนี่แหละคะ ทั้งไทยและอเมริกา กลุ่มนี้ลูกโตแล้ว หรือไม่มีลูกเลย.  มีอีกลุ่ม จะตายที่อเมริกานี่แหละ กลับไทยไปแค่เยี่ยมเยียนพอแล้ว ชินอยู่อเมริกานาน ทั้งอากาศ อาหาร การเงินอะไรต่างๆ ด้วย เพราะอเมริกา ถ้าเลือกไปเกษียณในรัฐที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง ไม่มีภาษีของรัฐ คุณเอ๊ย ค่าเงินเกษียณถูกกว่าเมืองไทยที่กรุงเทพละคะ  แต่ไปเทียบกับต่างจังหวัดคงยากละคะ.  ถ้าต่างจังหวัด ใช้ชีวิจแบบพอเพียง คนไทยมีสองสัญชาติกลับไทย รับเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา 1000-2000 เหรียญก็อยู่ได้สบายหายห่วงเลยค่ะ.

“Hope you are ready and happy retiring

ที่มา                    :   Thaiconsulatela.org  Th.Usembassy.gov

 เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Friday, December 27th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ