Self-employed Individual & Taxes, ผู้รับจ้างงานอิสระและภาษีที่เกี่ยวข้อง

Self-employed Individual & Taxes, ผู้รับจ้างงานอิสระและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เรื่องการตีความเรื่องงานอิสระนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน และมีออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลาย. ผู้เขียนตีความตามคำนิยามของ กรมสรรพากรอเมริกาเป็นหลักค่ะ.  วันนี้รื้อบทความเก่าที่เคยเขียนไว้ปี 2016 เมื่อห้าปีที่แล้ว มาเพิ่มเติม เพราะมีการตีความเพิ่มเติมมากมายและเข้มงวดกันมากขึ้น.  หลายๆ เสตทได้มีตัวอย่างการตีความให้เห็นเป็นข้อ ๆ โดยเฉพาะเสตทที่เคร่งครัดจับกุมการเรียกเงินค่าปรับและเงินเพิ่มเองในสวนของเสตท ดัง ๆ มากคือแคลิฟอเนีย ที่มีระเบียบออกมาชัดเจน.

ได้คัดลอกส่วนการตีความมาจากกรมสรรพากรอเมริกาและทิ้งฉบับภาษาอังกฤษให้ไว้นะคะ

In determining whether the person providing service is an employee or an independent contractor, all information that provides evidence of the degree of control and independence must be considered. การตีความว่าคนนั้นเป็นพนักงานหรือเป็นผู้รับเหมานั้นสามารถพิจารณาได้จากจุดหลัก ๆ ดังนี้ค่ะ.

Common Law Rules ตามกฏหมายทั่วไป

Facts that provide evidence of the degree of control and independence fall into three categories: หลักฐานข้อเท็จจริงที่บ่งบอกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาหรือพนักงานมีหลัก ๆ อยู่สามประการดังนี้ค่ะ.

 1. Behavioral: Does the company control or have the right to control what the worker does and how the worker does his or her job? พฤติกรรม.  กิจการนั้นมีการควบคุมการทำงานของบุคคลนั้นหรือไม๋  คือเขาจะทำอะไรอย่างไรได้ไปสั่งเขาไม๊ หรือเขาทำเองโดยที่เจ้าของกิจการเมื่อมีการจ้างงานได้ไปควบคุมทุกขั้นตอน.
 2. Financial: Are the business aspects of the worker’s job controlled by the payer? (these include things like how worker is paid, whether expenses are reimbursed, who provides tools/supplies, etc.) ด้านการเงิน. กิจการควบคุมการจ่ายเงินยังไง ค่าใช้จ่ายนี่เอามาเบิกจากการกิจการใช่ไม๊ กิจการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้คนทำงานไม๊ การจ่ายเงินจ่ายยังไง เริ่มมองเห็นภาพนะคะ ถ้ามองไม่ออกนึกถึงเราจ้างคนมาติดตั้ง hood in your kitchen กับคนล้างจานนะคะ ต่างกันยัไง. 
 3. Type of Relationship: Are there written contracts or employee type benefits (i.e. pension plan, insurance, vacation pay, etc.)? Will the relationship continue and is the work performed a key aspect of the business? ความสัมพันธ์ระกว่างกิจการและคนทำงาน. มีสัญญาหรือไม่ มีสวัสดิการไม๊ มีเพนชั่นไม๊ มีประกันไม๊ มีพักร้อนวันหยุดให้ไม๊  มองภาพนะคะ ถ้าเราจ้างคนมาติดตั้ง hood ในร้านอาหาร เราจะจ่ายสวัสดิการรีไทมเม้น วันหยุดพักร้อนให้เขาไม๊ เรามีสัญญาการจ้างงานไม๊.  คนรับงานอิสระถ้างานใหญ่ ๆ จะมีสัญญานะคะและมีประกันด้วย ผู้รับเหมาที่ทำแบบมืออาชีพ จะให้เจ้าของกิจการเซ็นสัญญาเลยคะ เพราะถ้าไม่จ่ายเงินเขาเขาสามารถทำลีนวางทับกิจการได้ เขามีประกันด้วยเกิดคนงานในทีมบาดเจ็บเขาต้องรับผิดชอบหรือร้านรับผิดชอบ.  ในทากลับกัน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจะไม่มีสัญญาจ้างงานระบุสวัสดิการต่างๆ ถ้าเป็น chain ใหญ่ ๆ จะมีสัญญาจ้างงานระบุวันลา ป่วย พักร้อน เงินเดือน ประกันสุขภาพ ให้หมดค่ะ ทั้งสองแบบมีสัญญานะคะ แต่สิ่งที่ระบุไว้ในสัญญานั้นจะแตกต่างกันค่ะ

Businesses must weigh all these factors when determining whether a worker is an employee or independent contractor. Some factors may indicate that the worker is an employee, while other factors indicate that the worker is an independent contractor. There is no “magic” or set number of factors that “makes” the worker an employee or an independent contractor, and no one factor stands alone in making this determination. Also, factors which are relevant in one situation may not be relevant in another. หัวข้อนี้น่าสนใจมากว่า การตีความในแต่ละจุด ก็ใช่ว่าจะ แจ่มแจ้งชัดเจน เพราะแต่ละสถานการณ์หรือกิจการก็แตกต่างกันออกไป ว่าการตีความใครเป็นลุกจ้าง ใครเป็นผู้รับเหมานั้นอย่างไร.

The keys are to look at the entire relationship, consider the degree or extent of the right to direct and control, and finally, to document each of the factors used in coming up with the determination. ภาพรวมคือต้องมองทั้งหมดทุกจุด ว่าน้ำหนักออกไปทางไหนมากที่สุด การมีเอกสารหลักฐานรองรับก็สำคัญมาก ๆ ถ้ามีการตรวจสอบจากหน่วยงนรัฐบาลทั้งท้องถิ่นและระดับรัฐบาลกลาง.

Self employment taxes ภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระ

Self-Employed individual หรือผู้รับจ้างทำงานอิสระตามคำนิยามทางภาษีอากร. กลุ่มที่ต้องเสียภาษี self-employment taxes 15.3%  (7.65% ส่วนของนายจ้าง และอีกครึ่งคือส่วนของลูกจ้าง) เนื่องจากเราทำงานเอง เหมือนเราเป็นนายจ้างเราก็รับภาระภาษีนี้ไปคะจากการทำงาน รายได้ที่เราได้รับสุทธิ (รายได้หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง). นิยามจาก IRS ว่าไว้ดังนี้คะ.

·  คุณรับทำงานอิสระในรุปแบบ sole proprietor หรือผู้รับเหมา  independent contractor.

·  คุณเป็นสมาชิกของกิจการที่ ได้รับ Schedule K-1  partnership รวมถึง LLC ที่ทำธุรกิจ trade or business.

·  คุณทำงานให้ตัวคุณเอง รับงานทำเอง รวมถึงงาน เล็ก ๆ น้อย  part-time business

ผู้รับงานอิสระ มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเหมือนคนทำงานทั่วไปคะ. ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งนั้น แต่อาจจะตื่นเต้นกว่าเท่านั้นเอง.  เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้รับงานอิสระ สามารถใช้ค่าใช้จ่ายจากการทำงานค่ารถ สารพัดมาหัก ออกจากรายได้ที่ได้รับ.

Form 1099-Mis, เอกสารที่ทางกิจการออกให้กับผุ้รับจ้างอิสระ

กิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่มีการจ้างงานที่ไม่ใช่ลูกจ้าง (ตีความแล้ว) ถ้ามีการจ่ายเงินมากกว่า $600 ต้องออกเอกสาร 1099-Mis นำส่งไปยัง the IRS ภายในวันที่ 31 January 2021 (2020 Tax year) เช่นกันคะ.

1.) Social Security Administration. ผู้ที่จ่ายเงินไม่มีหน้าที่นำส่ง  Social Security & Medicare คะ ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบเอง. จ่ายยังไงก็จ่ายเมื่อเรายื่นภาษีประจำปีคะ  ในระบบจะต้องมีการคำนวณ self-employment taxes ครึ่งหนึ่งก็เอามาหักออกจากรายได้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เสมือนกับนายจ้างที่มีการจ้างงานและนำส่งเงินสมทบ ก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคะ.

2.) Local Government; State, County, City. เท่าที่ทราบผู้รับงานอิสระมีหน้าที่แค่ยื่นแบบภาษีประจำปีคะ  ถ้าอยู่ในรัฐที่ไม่มีภาษีก็ไม่ต้องทำอะไรคะ. เคลม เงินคนว่างงานไม่ได้นะคะเพราะไม่เคยนำส่ง  เว้นแต่ว่าคุณจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนกิจการ แล้วคุณเป็นลูกจ้างในกิจการ อันนี้เข้าระบบค่าแรงเงินเดือนปกติคะ.

2.1) Single Member LLC คือกิจการเจ้าของคนเดียว มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน LLC ทุกปีนะคะให้กับเสตทที่จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับรัฐไหนค่าธรรมเนียมจะไม่เท่ากัน ถ้าไม่ต่อทะเบียน สถานะกิจการจะถือว่า inactive

3.) Employees คนไม่ใช่ลูกจ้างที่จะต้องได้รับ W-2 นะคะ เอกสารที่คุณได้รับคือ 1099-Mis ถ้านายจ้างไม่ออกให้ ไม่ได้แจ้ง IRS ก็ไม่ทราบคะ. รับจ้างอิสระก็ซื้อประกันสุขภาพเองคะ จะได้รับ ฟอร์มF

Quarterly Estimate taxes: งานอิสระมีหน้าที่ประมานการจ่ายภาษีทุกไตรมาส

ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างอิสระ ส่วนใหญ่บางคนจะ ยี่นภาษีล่วงหน้ารายไตรมาส เพื่อนำส่งภาษี ป้องกันกระแสเงินสด ขาดแคลน เพราะบอกไปแล้วนะคะ self-employed เสียภาษีอย่างน้อย 15.3% คะ Social & Medicare เอง.  ทำเองได้โดยใช้ฟอร์ม Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF),

Form W9 for contractor to fill out เอกสารให้ผุ้รับงานอิสระเซ็นก่อนการเริ่มงาน

เอกสารตัวนี้ระบุว่าคนเหล่านั้นคือผู้รับเหมาค่ะ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มคือ copy of driver license, copy of SSN or EIN (business contractor) , TIN สำหรับคนที่ไม่มี SSN or EIN ที่เป็นเจ้าของกิจการ

Taxpayer Identification Number (TIN) เอกสารที่ออกให้สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออก SSN ได้

ก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า เอกสารนี้ออกให้เฉพาะกลุ่มโรบินฮู๊ด  ไม่ใช่ค่ะ อย่าเข้าใจผิด.  เอกสารนี้ออกให้หลายกลุ่มค่ะที่ไม่สามารถออก SSN ได้ เช่น

เจ้าของกิจารในอเมริกา ที่ไม่ไดมาอมริกาแบบนานๆ ขอวีซ่าลงทุนอะไรมา 

นักลงทุนในตลาดหุ้นที่ต้องมี ITIN ถึงเล่นหุ้นได้.

ลูก นักลงทุนที่ติดตามพ่อแม่มาจากวีซ่าลงทุน ที่เขาไม่ได้เกิดที่นี่. 

คู่สมรสชาวอเมริกันที่ไม่ได้มีใบเขียวไม่เคยมาอยู่อเมริกา.

กลุ่มโรบิ้นที่มาอยู่อเมริกามานาน ก็ใช้ ITIN ในการยื่นแบบแสดงรายได้ค่ะ.  กลุ่มโรเบิ้นมีทำงานขายตรง เชน อย่าง แอมเวย์ หรือค่ายอื่นๆ มีรับ 1099mis จากบริษัทต่างๆ ที่ขายสินค้าให้เขา.  มีรับฟอร์มนี้จากกิจการหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานให้เขา กลับไปดู ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะ.

Comments from author:

*

กรณีศึกษาจากร้านอาหารที่แคลิฟอเนีย ถูกตรวจโดยเสตททุกหน่วยงาน เพราะชวนกันมา. มีการจ้างงานคนไม่มีใบ ไม่มีใบจริงๆ ไม่มีใบอะไรเลยรวมถึง TINด้วย.  ทำให้กิจการถูกปรับจำนวนมาก แบบว่าขายกิจการเงินก็ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตท ขายกิจการ $200K ไม่พอจ่ายหนี้ให้กับเสตทว่างั้น.  ยังมีอีกเยอะตามข่าวแต่ที่เล่าคือเห็นมากับเอกสาร(ด้วยตา).  เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจกระซิบว่า ยูนะถ้าเอากลุ่มไม่มีใบเลยไปขอ TIN ยูยังพอรอดบ้างนะ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด มีทิปให้ด้วย. ฟาดเคราะห์ไปค่ะ

ร้านนวดแถวนิวยอรค เจอเสตททุกหน่วยงาน เจ้าของก็เพื่อนบ้านเรานี่แหละ แต่ดันมีคนไทยทำงานในนั้นด้วย  ร้านต้องขายและปิดออก เพราะถูกปรับเยอะมากหนี้แบบว่าผ่อนกันหลายปี ดีที่มีมีคุกมาแถม จริงๆ น่าจะคุกด้วยก็ดี เพราะรู้ภาษาอังกฤษดีและตั้งใจเลี่ยงด้วย  ร้านนวด มีการจัดตารางให้เขาด้วย มีหักค่าคอมครึ่งๆ เถียงเจ้าหน้าที่ยากอีกว่าเขาทำงานอิสระ แถมคนนวดก็ไม่มีลายเซ่นก็เจอกันหลายต่อ  ไม่รุ้ขายร้านได้ยัง ไม่ได้ติดตาม ไม่อยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้ ได้แต่ฟังๆ และให้หาทนายช่วยด่วนมาก.

ปล. ค่าปรับ payroll taxes; FED & State สาหัสมากค่ะ

*

ที่มา                                     :   Self-Employed Individuals Tax Center, Independent Contractor

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, July 23rd, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

US SOCIAL SECURITY BENEFITS สวัสดีการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

US SOCIAL SECURITY BENEFITS สวัสดีการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

US SOCIAL SECURITY BENEFITS

สวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกา

เวบไซด์ สำหรับลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร  to register social security website: https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.action

มีอีเมลล์นะคะถึงลงทะเบียนได้ วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทร ที่สำคัญคือต้องมี เลข SSN

USC, Green card holder, and legal worker who work for US employer

WHO IS ELIGIBLE FOR SOCIAL SECURITY BENENIT IN THE US?

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเหล่านี้?

 1. ) Person who works for 10 years and have 40 credits

คนที่ทำงานอย่างน้อย สิบปี และมี สี่สิบเครดิต

หนึ่งปีสะสมได้ สี่เครดิต, 1 credit = $1,410 ($5,640/year 2020)

2.) Spouse of US worker who is on no. 1 คู่สมรสของคนที่ทำงานในอมเริกาตามข้อหนึ่ง

3.) Child who is under 18 or disability child of US worker on no. 1*Must be US Citizen or GC living in the US* บุตรของคนที่ทำงานในข้อแรก ต้องมีสัญชาติอเมริกันหรือใบเขียวที่อยู่ในอเมริกา

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

1.) WHEN YOU ARE 62 ½ เมื่ออายุถึงเกณฑ์รับปกติ รวมถึงคู่สมรสที่ไม่ได้ทำ

2.) WHEN YOU ARE 60 IF YOU ARE WIDOW ขอรับได้เมื่ออายุ หกสิบปี กรณี คู่สมรสเสียชีวิต สำหรับกลุ่มพ่อหม้ายแม่หม้ายทั้งหลาย

3.) WHEN YOU BECOME DISABILITY AT เมื่อพิการ

 • Are age 18 or older;
 • Are not currently receiving benefits on your own Social Security record;
 • Are unable to work because of a medical condition that is expected to last at least 12 months or result in death: and.
 • Have not been denied disability benefits in the last 60 days.

WHEN TO APPLY FOR SOCIAL SECURITY BENEFIT?

เมื่อไหร่จะขอรับสวัสดิการได้

 1. Widow’s disability to apply at age 50 พ่อหม้ายแม่หม้ายถ้าพิการเริ่มรับสวัสดิการได้ที่อายุ ห้าสิบปี
 2. Are you eligible for disability? Fill out form here :
 3. https://www.disability-benefits-help.org/disability-tips/apply-disability-benefits-right-time

Link to Youtube live video: US Social Security Benefit

SOURCE: https://www.ssa.gov/

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SUPPORT AND COMMENT

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำติชม

ที่มา                  :   Social Security Administration’s website

 *

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

๐                                                                           

วันที่                  :  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Sunday, July 19th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

529 education savings plan?

529 education savings plan?

529 เงินออมเพื่อการศึกษาสำหรับลูก ๆ

เนื่องด้วยผู้เขียนเป็นคนเชื่อเรื่องการศึกษาว่าคือ “ใบเบิกทาง” ไปสู่ทุกโอกาสค่ะ จึงมาสวัสดีคุณแม่คุณพ่อ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ที่มีลูกหลานและวางแผนเรื่องทุนการศึกษาให้พวกเขาเมื่อโตขึ้นค่ะ. กลุ่มป้าน้าอาไม่ได้พูดถึงนะคะ รู้ว่ากลุ่มนี้ก็ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่ลูกหลานเช่นกัน ที่พูดมาสองรุ่นคือ เงินฝากแบนี้มันงดงามดีงามมากค่ะ.  

ไปหาอ่านมาจากกรมสรรพากรอเมริกา IRS.gov ที่มีประกาศไว้ กับกลุ่มลงทุน Fidelity.com แล้วมาสรุปให้ตามความเข้าใจตามนี้ค่ะ.

*

โครงการนี้มีมานานแล้วนะคะ กฏหมายปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ก่อนปี 2018 กฏหมายให้ใช้เงินนี้สำหรับวิทยาลัยขึ้นไปเท่านั้น คือคุณต้องใช้เงินนี้หลังจาก จบการศึกษาระดับ มัธยมปลายค่ะ. ประถมมัธยมนี่ไม่ได้ค่ะ.  และเงินนี้ถ้าเอาไปใช้เกี่ยวกับค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าอุปกณ์การเรียนและค่าหนังสือต่างๆ ไม่มีภาษีค่ะ.  บางรัฐ (ไม่ทุกรัฐ) สำหรับกลุ่มมีรายได้ต่ำนั้น รัฐให้เครดิตภาษีด้วยค่ะ  เครดิตภาษีคือเอาไปใช้หักออกจากภาษีที่ต้องชำระค่ะ ไม่ได้เงินคืน เห็นชัดเจนคือรัฐ นิวยอรค รัฐ โคโลราโด้ และอีกหลายๆ รัฐนะคะ แต่จำไม่ได้หมดค่ะ ทำภาษีทีเข้าไปดูทีคะ. 

*

Why this education plan is good? ทำไมโครงการนี้มันถึงดี

*

ดีสิค่ะ สมมติว่าคุณฝากเงินไว้ปีละ $10,000 ได้สูงสุด $15,000 (the same as gift tax) สิบปีก็มีเงินต้นแสนเหรียญ แต่เงินนั้นได้เอาไปลงทุนงอกเงยมาที่ $100,000 total funding $200,000 ถ้าเงินนี้เอาไปใช้ในการจ่ายค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ ถอนไปแบบไม่มีภาษีค่ะ.  แต่ต้องเก็บใบเสร็จไว้นะคะ สามารถถูกตรวจสอบได้ตลอดค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มมีคนรักและหวังดีเยอะนี่แหละค่ะ.

*

Tuition refunds เงินที่ได้คืนจากค่าเทอมที่จ่ายไปไม่ต้องถือเป็นรายได้

*

The PATH Act change added a special rule for a beneficiary of a 529 plan, usually a student, who receives a refund of tuition or other qualified education expenses. This can occur when a student drops a class mid-semester. If the beneficiary recontributes the refund to any of his or her 529 plans within 60 days, the refund is tax-free. ปกติจ่ายค่าเทอมไปถอนเงินจากกองทุนนี้คือไม่มีภาษีค่ะ พอได้คืนมาก็ไม่ต้องไปจ่ายภาษีอะไร  ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นรายได้ค่ะ  ตราบใดที่เอาเงินนั้นกลับเข้าในกองทุนภายใน หกสิบวันก็ไม่มีรายได้อะไร  คล้าย ๆ กับ ที่ Rollover 401(k) to IRA นะคะ ถ้าถอนเงินออกมาต้องรีบไปฝากภายใน หกสิบวัน.

*

.

K-12 education ค่าใช้จ่ายนี้ใช้สำหรับ การศึกษา ตั้งแต่ประถมขึ้นไป

*

One of the TCJA changes allows distributions from 529 plans to be used to pay up to a total of $10,000 of tuition per beneficiary (regardless of the number of contributing plans) each year at an elementary or secondary (k-12) public, private or religious school of the beneficiary’s choosing.  ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ระดับประถมได้ค่ะ ได้แค่ระดับวิทยาลัย แต่กฏหมายใหม่ออกมาให้ใช้สำหรับประถมได้ที่ปีละ ไม่เกินปีละ $10,000 เหรียญค่ะ ใครส่งลูกเรียนเอกชนแพงกว่านี้ ก็ใช้ได้แค่ หมื่นเหรียญค่ะ.

*

Rollovers to an ABLE account เงินกองทุนสามารถโอนมาที่ เอเบิ้ลได้

*

The second TCJA change allows funds to be rolled over from a designated beneficiary’s 529 plan to an ABLE account for the same beneficiary or a family member. ABLE accounts are tax-favored accounts for certain people who become disabled before age 26, designed to enable these people and their families to save and pay for disability-related expenses. กองทุนสำหรับคนพิการเอาไว้ใช้จ่ายค่ะ สำหรับคนที่มีลูกพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กองทุนนนี้น่าสนใจค่ะ มีกองทุนไว้ดุแลเขาคะ

*

The regulations would provide that rollovers from 529 plans, together with any contributions made to the designated beneficiary’s ABLE account (other than certain permitted contributions of the designated beneficiary’s compensation) cannot exceed the annual ABLE contribution limit — $15,000 for 2018. For more information about other TCJA provisions, เก็บเนื้อหาจาก กรมสรรพากรอมริกาไว้ให้ค่ะ ว่าเงินนี้สามารถโอนไปที่ ABLE ได้กรณีมีลูกพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เงินนี้เอาไว้ใช้เลี้ยงดุเด็กค่ะ ไม่ใช่เพื่อการศึกษานะคะ คนละงานกัน.

*

Transfer to your grandchild, if their parents do not go to college

*

เงินออมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ เราเองมีกองทุนให้ลูก ๆ แต่ลูก ๆ ใช้ไม่หมด เราก็เปลี่ยนเป็นชื่อหลาน หรือ ญาติกันได้ค่ะ ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ถ้าหลานไม่เรียนก็ ถอนออกมาใช้ เสียภาษีเฉพาะเงินที่งอกเงยค่ะ (เงินที่ฝากนี้คือเงินหลังหักภาษีค่ะ เสียภาษีไว้แล้ว ฉะนั้นจะเสียเฉพาะเงินที่เพิ่มขึ้นมา)

*

Where can I open the 529 education plan?  อยากเปิดบัญชีไว้ให้ลูกทำได้ที่ไหนบ้าง

*

ผู้เขียนเองใช้ Fidelity.com มีให้หมดค่ะเปิดกับที่นี่เลย รวมถึงรีไทมเม้นส่วนตัวก็ Rollover มาไว้ที่เดียวกันค่ะ.  ไม่ได้รู้จักค่ายนี้มาก่อนใช้เพราะว่าที่ทำงานแฟนใช้ที่นี่ค่ะเพื่อความสะดวกก็เลยใช้ตาม. มีอีกหลายที่สามารถเปิด 529 education plan ได้ค่ะ.  มีหลายค่ายเยอะมาก ตามธนาคารที่คุณมีบัญชีส่วนใหญ่จะมีบริการค่ะ ค่ายต่างๆ จะสามารถเปิดออนไลน์ได้ค่ะ สะดวก

               Vanguard 529 Plan                         529 Plans – College Savings Plans – Fidelity

Schwab 529 Savings Plan                                            529 College Savings Plans from Merrill Edge *

Can I buy stock and invest for my kids? ซื้อหุ้นและลงทุนเองได้ไม๊

*

ตามที่อ่านซื้อหุ้นเฉพาะเจาะจงไม่ได้คะ เช่นอยากจะซื้อ Amazon, Facebook ไม่ได้ค่ะ กฏหมายห้ามไว้ ถ้าใครมีกองทุน 401(k) from work จะคล้ายกันค่ะ คุณเลือกกลุ่มลงทุน mutual funds เช่นเรานะคะ เลือก S&P500index funds, technology funds ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่ายไหนที่คุณมีกองทุนนะคะ.  งานนี้รู้แล้วนะคะ ถ้าจะเล่นหุ้น อย่าไปยุ่งกับเงินลูกค่ะ ยุ่งได้แบบมีคนจัดให้อีกทีคะ.

*

529 is not good for every family การออมนี้ใช่จะเหมาะสมกับทุกครอบครัว

*

ไม่ต้องสงสัยค่ะ เขียนมาให้ออมให้ลูก แล้วทำไมมีบอกมันใช่ว่าจะเหมาะสมกับครอบครัว. ถูกต้องค่ะ เพราะบางครอบครัวหนี้สินเยอะแยะ รายได้แทบไม่พอค่าใช้จ่าย จะเอาเงินมาฝากทุนการศึกษาพวกนี้ไม่ได้หมด ต้องใช้หนี้ก่อน ยิ่งครอบครัวที่มีหนี้บัตรเครดิตเยอะๆ ดอกเบี้ยงแพง ก็ไม่เหมาะสมแน่นอนค่ะ.  อีกอย่างครอบครัวอเมริกันส่วนใหญ่ ลูกเรียนจบมัธยมปลายก็ไปหางานทำแล้วเรียนหนังสือกันเอง โดยเฉพาะรัฐที่ผู้เขียนอยู่ยูท่าร์ แต่ละครอบครัวมีลูกกันที่สี่คน จะส่งลูกเรียนทุกคนคงยากมากมายละคะ  ถาม ๆ จากเพื่อนบ้านส่วนใหญ่หาเงินกันเรียนเอง เรียนไปทำงานไปค่ะ เหมือนเราตอนเด็ก ๆ เลย. ทุน กพ พก ไม่มีค่ะ ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียค่ะ  ทุน กพ ก็คนเก่งบ้านเราสอบได้ ทุน พก ก็คนมีพ่อรวยละคะ  หรือทำเป็นรวย ไม่มีก็หากู้ยืมเงินมาให้ลูกเรียน  อเมริกาไม่มีมากมายค่ะ ขนาดลูกกุ้เงินเรียนพ่อแม่บางคนยังไม่อยากค้ำประกันเลย เพราะลูกเผ่นไม่ใช้หนี้ พ่อแม่มารับภาระอีก มีให้เห็นชัดเจนค่ะ.  แล้วนักเรียนจะกุ้ได้ยังไงไม่มมีคนค้ำประกัน  กู้ได้ค่ะ รัฐปล่อยแพราะเป็นเงินกุ้เพื่อการศึกษา  ยื่นเป็นคนล้มละลายไม่ได้นะคะ เงินกู้จุดนี้ รัฐได้ป้องกันไว้หลายๆ อย่างค่ะ.  มีกรณีที่ยกหนี้ให้ได้คือการทำงานราชการที่อยุ่ในเครือกับเสตทบางหน่วยงาน เงินกู้ได้รับยกหนี้ได้เช่นทำงานให้ attorney general นี่แค่ยกตัวอย่างค่ะ ไปหาอ่านต่อเอาค่ะสำหรับคนกู้เงินเรียน.  ดอกเบี้ยเงินกุ้เอามาหักจากภาษีได้เลยนะคะ ถ้ารายได้ไม่สูง รัฐไม่ได้ทิ้งกันค้า.

*

*

Comments from author:

*

พอรุ้กันคร่าวๆ นะคะ ว่าเงินออมนี้ดีเช่นไร ถ้ามียังไม่เยอะก็ยังไม่ต้องฝากค่ะ ให้พอมีเหลือก่อน หรือจะบังคับตัวเองให้ฝากเงินไว้ให้ลูกเลย ดีกว่าไปฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำค่ะ เอาไปฝากไว้ซื้อกองทุนให้ลูก ๆ หลานๆ กันดีกว่า.

มีทางเลือกเยอะแยะที่จะออมให้ลูกค่ะ ส่วนตัวก็เล็ง ไว้แต่ไม่ได้ฝากไว้มากมายคะ มีซื้อหุ้น ดีสนี่ไว้ให้เขา ทั้งบ้านชอบดีสนี่ค่ะ เลยจัดให้

*

*

 “มีวิชาเหมือนมีทรัพยเป็นนับแสน😊

*

ที่มา                     :   IRS.GOV, Fidelity investment

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Wednesday, July 7th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Why you should file US Individual Income Tax Returns?

Why you should file US Individual Income Tax Returns?

ทำไมคุณควรยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อเมริกา

เอามารวม ๆ กันค่ะ วันนี้ ทั้งกรณีตัวอย่างและมีการสอบถามเรืองเงินช่วยเหลือที่ไม่เคยได้รับ หลัก ๆ คือกลุ่มนี้เขาไม่เคยยื่นแบบค่ะ ถึงได้ช้า ไม่เคยยื่นแบบและไม่เคยได้รับสวัสดิการก็มี ล่าสุดก็ให้ลงทะเบีนรับเงินก็ยังทำกันไม่ได้ ก็คงติดเรื่องภาษาค่ะ คนใจดีอาสาสมัครช่วยกลุ่มคนไทยก็มีเยอะทุกเมืองก็คอยช่วยๆ กันค่ะ ถ้ามีว่างมีเวลา.

*

มาพูดถึงข้อดีของการยื่นแบบแสดงภาษีอากรกันค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่มี แต่มีบุตรถือสัญชาติอเมริกัน อาศัยในอเมริกามากกว่า หกเดือนกันค่ะ.

*

Child tax credit เครดิตภาษีที่ได้รับจากการมีลูกเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 17

*

เด็กหนึ่งคน พ่อแม่ที่ยื่นแบบจะได้เครดิตถึง $2000/person ได้สูงสุดสามคนค่ะ ถ้ามีลูกห้าคนก็ได้เครดิตสามคนนะคะ ไม่ใช่ได้ห้าคน  โห คุณมีลูกห้าคนนี่แสดงว่ามีความสามารถเลี้ยงเขาได้ดี (คาดนะ) และไม่ต้องอาศัยเครดิตละคะ ได้ มาสามก็คือกำไรละกันนะคะ.

ข้อเขียนนี้เราเน้นคนรายได้ไม่มากนะคะ เพราะไม่มีรายได้ก็ยังได้ภาษีคืนค่ะ  หลักการคืออย่างนี้นะคะ ตัว $2000/person นี่ $1400 ได้เงินคืนค่ะ ถ้าไม่มีภาษี $600 เอาไปหักจากภาษีได้ค่ะ.  ยกตัวอย่างนะคะ คุณแม่ ลูกสาม สามีเกษียณ รับเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสม (สามี อยู่ในกลุ่ม สว) คุณแม่ทำงานมีรายได้ค่ะ ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ค่ะ $1800 คุณแม่จะได้เงินคืนของบุตรนี่รวม $6000 เต็ม ๆ ค่ะ เพราะว่าคุณแม่มีหัก ณ ที่จ่ายไว้ให้ค่ะ.

ถ้าคุณแม่ไม่ได้ทำงาน คุณพ่อมีรายได้จากสวัสดิการเท่านั้น ครอบครัวนี้เขายื่นแบบเข้าไปค่ะ  เขาจะได้เงินเครดิตบุตรที่คนละ $1400×3 = $ $4,200 นะคะ เพราะตามกฏหมายใหม่ เริ่มปี 2018 to 2028 เนี่ย ได้เงินคืนค่ะ ก่อนหน้านี้ ก็มีเครดิตค่ะ แต่ไม่ได้คืน คือรัฐก่อนหน้านี้ สนับสนุนให้คุณแม่ทำงานค่ะ แล้วมาหักเอาจากเครดิต (ผู้เขียนก็คาดเดาตามกฏมหมายที่ออกมาละคะ)

อุ๊ยถ้าครอบครัวนี้รายได้มากกว่า $400,000/year คือรวยละคะ กฏหมายไม่อำนวนเรื่องเครดิตจุดนี้ละคะ  เรามีกลุ่มลูกค้ารายได้ ระดับนี้อยู่หลายคนพอสมควรนะคะ ไม่ได้เครดิตไรสักอย่างคะ เพราะรวย.

*

Earned income tax credit เครดิตที่รัฐบาลให้เนื่องจากมีการทำงาน

*

อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่มีรายได้ไม่สูงหรือรวยน้อยตามกระดาษค่ะ ที่พูดแบบนี้เพราะยังมีกลุ่มรับเงินสดไม่รายงานรายได้อยู่นะคะ ทั้งที่รายได้จริงก็ใช่จะน้อยค่ะ แต่รายงานน้อยนะคะ.  ไม่กระทบกระแทกแดกดันกันดีกว่ามาคุยกันเรื่อง เครดิตคนรายได้น้อยนะคะ.  รัฐให้เครดิตคนที่ทำงานรายได้น้อยค่ะ ถ้าทำงานรายได้ไม่เกิน เท่านี้ให้เท่านี้ คนโสด ทุกสภาวะ ก็ได้เครดิตค่ะ ใช่แต่คู่สมรสรายได้น้อยจะได้เท่านั้นนะคะ. Earned income tax credit 2020 link to go to the IRS website:  คนมีลุกนะคะ ก็ได้เครดิตค่ะ สำหรับปี 2020 คนโสดที่รายได้ไม่เกิน 15820 เนี่ยได้เครดิตค่ะ สำหรับคู่สมรส ที่ไม่มีลูก รายไดรวมกันไม่เกิน $21710 สองกลุ่มที่ไม่มีลูกและรายได้ไม่เกินนี้ มีสิทธิได้เครดิต ที่ $538 เลยะนะคะ. รายได้ต่ำกว่านี้เครดิตก็ลดลงมานะคะ. เครดิตสูงสุดคนที่มีบุตรสามคนได้ที่ $6660 เลยค่ะ ถ้ารายได้ไม่เกิน $56844 (Married filling join) สำหรับแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดี๋ยวโสดตามกฏหมายมีบุตรสามคน รายได้ไม่เกิน $50594 ก็ได้เท่ากันละคะ ได้เพิ่มมาตั้ง หกพันกว่าเหรียญเลยนะคะ. 

ที่มาเล่าเรื่องชี้แจงแถลงไขนะคะ เพราะ กรมสรรพากรอเมริกา เขามีหนังสืออกมาว่าคนเสียสิทธิกันเยอะมากที่ไม่ได้ยื่นแบบภาษีอากรกัน เพราะว่าตัวเอง รวยน้อย รายได้น้อย ยื่นไปเสียเวลา เสียค่าทำภาษีเปล่า ๆ.  อยากเถียงออกมาดัง ๆ มาจ้างมืออาชีพทำภาษีให้ไม่กี่ร้อยเหรียญ ได้เงินคืน หกพันเหรียญนี่คุ้มกันไม๊ค่ะ หรือว่าจะปล่อยสิทธิที่ถูกต้องตามกฏหมายให้หายไป  ยังทันนะคะ กลุ่มที่ไมได้ยื่นแบบ 2018 to 2019 ยังแก้ไขได้นะคะ.

มีตารางให้ดูเพื่อนำไปพิจารณา และปรึกษาคู่สมรสที่ไม่เชื่อเรื่องภาษีนะคะ ไม่ได้มโนค่ะมีผู้ชาย หัวหน้าครอบครัว บางกลุ่มที่ มองว่าภาษีเป็นเรื่องไกลตัว บางรายก็สะดุ้งก็ตอนเจอหนังสือจาก กรมสรรพากรอเมริกาว่าไม่จ่ายภาษีละคะ แต่ที่ไม่เคยเจอหนังสือจ่ายภาษี นี่ส่วนใหญ่มีสิทธิได้เงินคืนคะ กรมสรรพากรถึงไม่เคยตาม พึงทราด้วยนะคะ.  โดยเฉพาะ กลุ่มภรรยาที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงาน ให้รู้สิทธิค่ะ ให้แนะนำผู้ชายในบ้านนะคะ เขาคงไม่ตัดเงินเดือนคุณหรอกนะคะ อุตส่าห์ให้ภรรยาไม่ต้องทำงาน อยู่บ้านอย่างเดียว เนี่ยก็เพราะรักนะคะ ถ้ารักกันก็ฟังกันค่ะ.

*

รู้แล้วนะคะ สำหรับกลุ่มรวยน้อย รายได้ไม่สูงว่าการยื่นแบบนั้นดีแท้แค่ไหน

*

Stimulus payment during COVID เงินช่วยเหลือช่วงโรคห่าไม่มีตัวตน(แปลแบบลาวๆ )

*

เราขออ้างกลุ่มลูกค้าเราที่อยุ่ไทย อยุ่ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ แคนนาดา นะคะ กลุ่มนี้ เขายืนแบบภาษีกันหมดค่ะ แม้ว่าจะไม่มีภาษีต้องชำระ  เขาได้รับเงินกันหมดค่ะ ส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารที่ไทย ก็รับเงินเป็นเชคส่งไปถึงบ้านคะคุณ ไม่ต้องวุ่นวายตามหาเงินกันได้ตามคิว เมือพฤษภาคมก็ได้กันหมด ช้าหน่อยแต่ก็ได้ตามคิวที่รัฐปล่อยเงินออกมา  ที่สำคัญนะคะ กลุ่มที่มีบัญชีธนาคารที่อเมริกา เงินก็เข้าๆ พร้อมกับคนที่อเมริกาละคะ.

*

ถ้าใครไม่รู้ก็ควรทราบนะคะ อเมริกันหรือใบเขียวไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก มีหน้าที่ยืนแบบภาษีที่อเมริกาค่ะ มีระบบฟรีออนไลน์ ถ้าภาษาอังกฤษคล่อง  แต่เราคนไทยเขาก็ติดต่อนักภาษีที่ไทยหรือที่อเมริกากันค่ะ สมัยนี้สังคมออนไลน์มันแคบค่ะ รู้จักกันไปหมดนะคะ. คนดังก็ดังกันไปใหญ่เลยคะ (คนดังแถวนี้ไม่เคยลืมหลังควายนะคะ)  แต่ทำภาษีช้าหน่อย เพราะต้องตามคิวค่ะ.  ใครมีหน้าที่ต้องจ่ายแบบกลัวเขาเสียดอกเบี้ยจะรีบทำให้ก่อนค่ะ สำหรับคนได้เงิน ถ้าต้องเอาไปใช้ทำโน่น นี่ นั่น ก็จะทำให้ก่อนเช่นกัน  แต่ถ้ามพร้อมกันและด่วนหมด ก็ตามคิวค่ะ.  คนทำภาษีมีคุณภาพหลายคนในกลุ่มภาษีค่ะ พิ่อวุโส ในกลุ่มเช่นพี่ ดอน @DF นี่ก็สุดยอดค่ะ ติดต่อพี่แกไปได้เลย และมีน้องๆ เพื่อนๆ นักบัญชีตามรัฐต่างๆ ก็ทำของ Federal ได้ค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มลายเซ่นจาก IRS = Enrolled agent (EA) นี่คือได้ทุกรัฐและทั่วโลกนะคะ.

*

มีรายได้ต่างประเทศจากการรับจ้างพนักงานประจำก็ยืนเข้าไปค่ะ ถ้าไม่ยืนก็ไม่ได้ Foreign eared income credit ซึ่งเป็นเครดิตที่สามารถหักออกจากรายได้ผุ้เสียภาษีได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ ปี 2020 Foreign earned income exemption is $107,600  ถ้าคุณอยู่ตางประเทศไม่ได้เข้ามาอเมริกาเลย มีรายได้เท่านี้ คือไม่เสียภาษีนะคะ จะได้รับยกเว้น โดยการกรอกฟอรม 2555  นะคะ  ถ้ามีรายได้ต่างประเทศ จะแนะนำให้หามืออาชีพนะคะ กรอกเองจะงงมากแล้วจะมีการมั่วแล้วจะนำมาซึ่งการสอบถามจากสรรพากรอเมริกา ซึ่งใครๆ ก็ต้องการหลีกเลี่ยงรวมถึง นักภาษีมืออาชีพค่ะ

ลิงค์ไปอ่าน เกี่ยวกับ Foreign earned income ค่ะ 2019 Foreign Earned Income

*

*

Comments from author:

*

เห็นไม๊ละคะ การยืนแบบนั้นสำคัญและแสนจะดีแค่ไหน ยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มรวยน้อยนี่แหละคะ

นี่ยังไม่ถึงเครดิตอีกหลายๆ ตัวถ้ามีการออกมด้วยนะคะคุณ.

*

*

 “I love sharing and encouraging you to file US Income Tax Returns” 😊😊

*

ที่มา                     :   IRS.GOV varies topic

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Thursday, June 2nd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

How do these US governments; IRS, State and USCIS, related?

How do these US governments; IRS, State and USCIS, related?

หน่วยงานรัฐบาลของอเมริกา หลัก ๆ กรมสรรพากร หน่วยงานภาษีของรัฐ และ อิมมิเกรชั่นเกี่ยวข้องกันเช่นไร

วันนี้จะมาเขียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของอเมริกา ที่เรารู้จักกันคือ กรมสรรพากรของอเมริกา The Internal Revenue Services (IRS) และหน่วยงานกรมสรรพากรท้องถิ่นของแต่ละรัฐ ซึ่งอาจจะเรียกกันแตกต่างออกไป แต่จะคล้าย ๆ กัน เช่น State Department of Taxation, Franchise Tax Board (CA)., จำได้ไม่หมดค่ะ เรียกคล้ายๆ กันแต่ละรัฐ.  เอ๊ะ แล้วทำมา พี่ อิมมิเกรชั่นมาเกี่ยวกับด้านรายได้ด้วย.  หลาย ๆ คนรู้มันเกี่ยสิค่ะ จะทำเรื่องอะไรสารพัดด้านการได้มาซึ่ง วีซ่าประเภทต่างๆ  ทางหน่วยงานนี้จะขอดูเอกสารรายได้ค่ะ ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นอะไร มาดูกันว่าเขาทำงานกันอย่างไรค่ะ.

*

***นี่คือมุมมองตามความเห็นของนักภาษีและบัญชีนะคะ จะไม่ชัดเจนด้านอิมมิเกรชั่นเหมือนกลุ่มทนาย ฉะนั้น ด้านนั้นต้องติดต่อทนาย อิมมิเกรชั่นนะคะ.  ที่สำคัญไม่มีนโยบายให้ใครมาทำผิดกฏหมายของแต่ละหน่วยงานค่ะ ว่ากันตามเนื้อผ้าและเอกสารและทำตามารยาทของวิชาชีพที่เรามีล้วน ๆ ***

*

IRS หรือกรมสรรพากรอเมริกา

*

หน่วยงานนี้ มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกแหล่งทุกคนทุกหน่วยงานค่ะ เหมือนทุกประเภทค่ะ กรมสรรพากรคือหน่วยงานหลักที่ทำรายได้ให้กับรัฐบาลทุกประเทศ แม้ว่ารายได้จะมาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสารพัดกรม แต่กรมหลัก ๆ นี่คือ พี่ ไออาเอสละคะ.

*

ผู้เสียภาษีคือผู้ที่มีรายได้จากนายจ้างอเมริกันอยุ่ในประเทศอเมริกา. สถานะไหนก็ตามเมื่อมีรายได้มีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อแสดงรายได้ค่ะ.  ไม่ว่าจะรายได้จากการทำงานรับเงินสด รายได้จากการรับจ้างทั่วไป รายได้จากอาชีพทุก ๆ อาชีพ มีหน้าที่ยื่นแบบค่ะ.

*

ทำไม บางคนไม่เคยยื่นแบบรับแต่เงินสด แล้วไม่เคยมีปัญหาสักที  ไม่จริงค่ะ ถ้ารับแต่เงินสด แล้ววันหนึ่งต้องไปซื้อบ้าน มีเงินสด ตูม ดาวน์ ต้องมีที่มาที่ไปค่ะ  ไม่งั้นก็เก็บเงินสดไว้งั้นแหละคะ ทำไรไม่ได้มาก ทำได้เฉพาะบางที่เขารับเงินสด  เอาเงินสดเข้าแบงค์บ่อย ๆ ถ้าไม่ได้มีใบทะเบียนการค้า ธนาคาร อายัดไว้อีก ต้องไปจดทะเบียนการค้า ที่สำคัญทางธนาคารมีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องการเคลื่อนไวทางการเงิน. 

*

โรบิ้น มาโดด มาทำงาน รับแต่เงินสด จะยื่นแบบภาษีได้เช่นไร  กรมสรรพากรเขาก็มีการออก Tax Payer Identification Number (ITIN) ให้นะคะ เอาไว้ยื่นแบบค่ะ ไม่ใช่ “เอาไว้สมัครงาน”  อย่าเข้าใจผิด  เอกสารนี้ ใครก็ขอได้ถ้ามีรายได้ค่ะ ขอพร้อมกับการยืนแบบ 1040 Individual Income Tax Return เข้าไปค่ะ จู่ ๆ กรอกฟอร์ม W7 ขอทางกรมสรรพากรไม่ออกเอกสารให้หรอกค่ะ  ขนาดแนบเอกสารไป ยังหาว่าไม่ได้รับต้องยื่นไปอีกสองสามรอบโน่น.

*

Local State หน่วยงานรัฐที่เรียกเก็บภาษี

*

ใครอยุ่อเมริกามานาน จะรุ้ว่า นอกจากรัฐบาลกลางจะเรียกเก็บภาษีแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นก็เรียกเก็บเงินเช่นกัน มี อยุ่ เจ็ด (7) States ที่ไม่เรียกเก็บภาษีค่ะ Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, and Wyoming

รัฐอื่น ๆ มีเรียกเก็บภาษีหมดค่ะ ถ้ายื่นแบบของรัฐบาลกลาง ก็ต้องยื่นแบบของเสตทด้วยค่ะ เช่นกันและเช่นเคย ไม่มีข้อยกเว้น สถานะไหนก็เสียภาษีหมดค่ะ ถ้ามีรายได้.

*

แล้วถ้ายื่นแต่รัฐบาลกลางไม่ยืนเสตทละ  มีปัญหาสิค่ะ ไม่เกินหนึ่งปี เสตทจะมีจดหมายรักพร้อมการประเมินมาละคะคุณว่าทำไมไม่ยื่นภาษีพร้อมคำนวณค่าปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่มให้เสร็จสรรพละคะ.  ว่าไออาเอสไม่แชร์ข้อมูลให้เสตท คงจะไม่ใช่ ไม่งั้นเสตทจะรู้ได้ยังไงใช่เปล่าค่ะ  ไม่ได้มโนนะคะ เจอปัญหาของผุ้เสียภาษีมาหลายรายพอสมควรที่ไม่ยื่นแบบเสตท แล้วต้องตามมาแก้ปัญหากันภายหลัง.  บางเสตทนะคะ หลักการเป็นผู้อยู่อาศัย คือมีบ้าน มีเรือ เช่น รัฐ นิวยอรค รัฐ แม่รี่แลนด์ คุณเอ๊ย แม้ว่าไม่ได้อยุ่แต่ดันมีบ้านให้เช่า ก็ต้องยื่นแบบนะคะ.

*

ถ้าอยู่หลายๆ  เสตท ก็ต้องยื่นแบบค่ะ นับตามวันเลยค่ะ ว่าอยู่รัฐไหนกี่วัน รายได้จากรัฐไหนบ้าง มาหารกันออกมาค่ะ.

*

ตัวอย่างนะคะ  ทำงานที่นิวยอรค บ้านอยู่นิวเจอซี่ ต้องยื่นแบบทั้งสองเสตทค่ะ  นิวยอรคหักภาษีไว้เยอะ ถ้าไม่ยืนแบบก็ไม่ได้ภาษีคืน  เสตทไม่ตามค่ะ เพราะ รุ้ว่าคำนวณแล้วคนเหล่านั้นจะได้คืน จะตามก็ต่อเมื่อคำนวณออกมาว่าภาษีต้องเสีย  เหมือนกับกรมสรรพากรอเมริกาไงค่ะ คนทำงานประจำ มีหักภาษีไว้ สิ้นปีส่วนใหญ่จะได้คืนกัน  แต่ไม่ยื่นแบบเข้าไป ก็ไม่ได้คืนแล้วรัฐจะไม่ตามหาแน่นอนค่ะ  มาคือกรณีต้องมีภาษีที่จะจ่ายค่ะ เช่นกลุ่ม 1099mis self employed individual กลุ่มนี้จะเจอมากมายเลย.

*

USCIS หรือน้าอิมมิเกรชั่นที่เรารู้จักกันคะ

*

ส่วนใหญ่เรากลุ่มคนไทยที่ย้ายมาอยู่อเมริกาตามครอบครัว ไม่ว่าจะทำงาน จะแต่งงานกันมา มาเรียนหนังสือ มาทำธุรกิจ ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะจ้างทนายความทำเรื่องวีซ่าเรื่องหลายๆ เรื่องหรือพวกเราทำกันเอง ดิฉันเดินเรื่องวีซ่าคู่หมั้นเองค่ะตั้งแต่ปี 2006 ทำเองมาค่ะศึกษาจากกลุ่มคนไทยออนไลน์ยุคนั้นก็ usvisa4thai.com ละคะ ไม่มี social media หลากหลายเหมือน ณ ปัจจุบันที่มี กูรู มาช่วยตอบคำถาม แถมรุ้จริงด้วยค่ะ ต้องชมนะ เพราะทำให้หลายๆ คนประหยัดเงินได้หลายบาท ยิ่งคนกลุ่มรวยน้อย นี่เงิน สองพันเหรียญช่วยได้มากจริงๆ. 

*

คนส่วนใหญ่มักจะแยกไม่ออกและงง กันระหว่าง “อิม” กับ “IRS” เขาคนละหน่วยงานกันนะคะ  ยกตัวอย่างนะคะ คนที่จะทำงานได้แบบถูกกฏหมายต้องมีใบอนุญาตทำงาน หรือ working permit ที่ได้มาจากการเข้ามาด้วยวีซ่าทำงานประเภทต่างๆ วีซ่าลี้ภัย วีซ่าผู้ติดตามนักลงทุน วีซ่าแต่งงานที่ยังไม่ได้ใบเขียวแต่ขอใบอนุญาตทำงานตามไปก่อนแล้วมักจะได้ก่อนใบเขียว เดี๋ยวนี้ใบเขียวรอนานที่สุด และก็สุด นาน ค่ะ.

*

แล้วเขาเชื่อมโยงกันทำไมระหว่าง กรมสรรพากรกับคนตรวจคนเข้าเมือง  คือเอกสารด้านรายได้เนี่ย ถ้าเราทำเรื่องแต่ละเรื่อง เราก็ต้องใช้เอกสารแบบภาษีเพื่อยืนยันว่าเราทำงานมีรายได้ในการต่อวีซ่าประเภทต่างๆ  เราก็ใช้สำเนาในการยืนแบบ  บางหน่วยงานก็ต้องแบกให้ขอ tax transcript จากกรมสรรพากรอมริกา เพราะ แบบฟอร์มภาษี 1040 หายไป หรือ ไม่ต้องยืนแบบภาษี เพราะมีรายได้จาก เพนชั่นทหารผ่านศึก (เพนชั่นทหารผ่านศึกไม่ถือว่าเป็นรายได้ในทางภาษีอากร)  สำหรับสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมหรือ ที่เรารู้กันคือ social security benefit นั้นถ้าไม่มีรายไดอื่นๆ ก็ไม่มีภาษีค่ะ ยืนแบบไปก็ไม่ต้องเสีย  แต่นะนำให้ยื่นแบบดีกว่าค่ะ จะได้เอาไว้ใช้หลายๆ อย่าง เช่น กุ้เงินซื้อบ้าน สปอนเซ้อคู่สมรส. 

*

สำหรับคู่สมรส เมื่อเข้ามาอเมริกา ช่วงต่อใบเขียว บางราย ไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานไม่ได้ทำงานไม่ยืนภาษีร่วมกับสามี ไม่มี SSN ไม่ได้ใบเขียวค้า ไม่รู้เกิดไรขึ้น อยู่มาสองปี งานการไม่ทำ ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้ ลูกก็ไม่มี คือไม่มีอะไรยืนยันการเป็นตัวคุณ การไม่มาเป็นภาระให้รับบาลอเมริกา  ฟังมาดังนี้ ฉะนั้น เมื่อมาอเมริกา ก็ควรขอใบอนุญาตทำงาน ไปหางานทำ ภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็ไปเรียนเสียนะคะ.  ช่วงนี้อะไรมันก็เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันไปหมดละคะ ไม่ว่าจะการยื่นแบบเสียภาษี การต่อสถานะวีซ่าต่างๆ การขอใบเขียว แม้กระทั่งการสอบสัญชาติอเมริกันยังต้องมีแบบแสดงภาษีย้อนหลังเลยคะคุณ.

*

IRS จะแจ้งไปยังอิมไม๊ทำงานไม่ถูกต้อง

*

ดิฉันเป็นนักภาษีและบัญชี ก็ทำภาษีให้กับคนทุกสถานะค่ะ ทำมาให้ก็หลายปีนะคะ  เขาก็ทำงานเสียภาษีกันไป อยุ่แบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะคะ.  นี่ก็ หลายปีแล้ว ยังไม่ได้กลับไทยกัน น่าจะกลับกันปีหน้าว่างั้น กลุ่มนี้เสียภาษีเยอะนะคะ  เป็นเจ้าของกิจการกันด้วยก็มีกันหลายคน  

การติดต่อกับ ไออาเอสแต่ละครั้ง ขนาดเราคนทำภาษีต้องมีผู้เสียภาษีอยู่ด้วยค่ะ ไออาเอสไม่บอกข้อมูลอะไรเลย นี่คือการทำงานเขานะคะ  เขาไม่คุยเรื่องพวกนี้ค่ะ  เรานักบัญชีภาษี ก็เปิดเผยหรือพูดคุยกับคนอื่นไม่ได้ค่ะ ข้อมูลเหล่านี้คือความลับ  ยังว่าอยุ่แล้วเขาจะแจ้งหน่วยงานกันยังไง  กรมสรรพากรอเมริกา อดรายได้กันไปเลยงานนี้.

*

*

Comments from author:

*

ทีนี้ก็ทราบคร่าวๆ กันแล้วนะคะ ว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาทำงานกันยังไง เกี่ยวข้องกันยังไง.

*

สรุปนะคะ ว่าคนที่มีรายได้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีอากรไปยัง IRS ไม่ว่าจะสถานะไหน ๆ นะคะ. คนทำงานที่จะทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมายได้คือต้องมีใบอนุญาตทำงาน  ถ้ามีใบเขียวหรือเป็นอเมริกัน ก็ทำงานได้เลย ไปขอเลข SSN ทำงานได้เลย ไม่ต้องไปขอ work permit ค่ะ.

*

คนที่ทำงานยื่นแบบภาษี ใช่ว่าจะมีสถานะถูกกฏมหายทุกคนนะคะ อย่าไปเหมาค่ะ  คนเราต้องทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  โอกาสแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ คนที่มีโอกาสดีกว่ามากกว่า ไม่ควรจะไปรังเกียจค่ะ เราไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรของแต่ละคน.  คนทำงานเสียภาษี โดด ยังดีกว่า กลุ่มมีสถานะถูกต้อง รับแต่เงินสด นะคะ คือชาตินี้ ฉันจะไม่เสียภาษีเลยว่างั้น  หรือคนมาด้วยวีซ่าทำงานถูกต้อง จะมารับเงินสดกันอีก  ดูตาม้าตาเรือด้วยนะคะ ระวังต่อวีซ่าไม่ได้นา ยิ่งตอนนี้อะไรก็ยากอยุ่  ทำกันอย่างนี้ ทาง อิม ถึงเปลี่ยนกฏให้ยากขึ้นตลอด คนทำมาหากินตรงไปตรงมา หรือคนอยากมาลงทุนก็ยากขึ้นไปอีก.

*

 “รุ้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม😊😊

*

ที่มา                     :   ประสบการณ์จากการเป็นแอดมินกลุ่มภาษีตั้งแต่ 2012
เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday, June 30th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

TAX RETURN PREPARERS WITH DELINQUENT TAX RETURNS, TAX LIABILITIES, AND PREPARER PENALTIES

TAX RETURN PREPARERS WITH DELINQUENT TAX RETURNS, TAX LIABILITIES, AND PREPARER PENALTIES

ว่าด้วยการลงโทษคนทำภาษีที่ขาดความรับผิดชอบ ต้องมีการรับโทษตามกฏหมาย

หลาย ๆ ครั้งที่ส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนจะเล่าเรื่องการทำภาษีไม่ถูกต้องประเภทต่างๆ การเลี่ยงภาษี การรับเงินสด แสดงรายได้ต่ำ การขายร้านเงินสดแล้วไม่รายงาน. ภาษีทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีขาวมีดำค่ะ มันอยู่กลางๆ ระดับ gray area อยู่ที่การตีความ  หลายๆ ครั้งก็มีการตีความออกไปแบบ ระวังกับไม่ระวัง  แบบ ระวังคือป้องกันไว้ก่อน ทั้งที่อาจจะเป็นไปได้  เช่น ยอมใช้การหักค่าใช้บ้านเป็นสำนักงานแบบ เหมา แทนที่จะใช้แบบจริง เพราะต้องการป้องกันการเยี่ยมชม จากหน่วยงาน กรมสรรพากรของอเมริกา.  มีอะไรเยอะแยะมากมายคะ ที่ล้วนแล้วอยู่กับการตัดสินใจ และการใช้ดุลพินิจ.

เดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผุ้เสียภาษี ไม่สามารถตามสำเนากับคนทำภาษี ภาษีที่คาดว่าจะได้คืนแล้วก็ไม่เคยได้คืน แต่เอ๊ะ ดันได้เงินของเสตทคืน ถ้าบอกว่าไม่ได้ยื่นแบบ  หนักไปกว่านั้นคือผู้เสียภาษีไม่มีสำเนา ฟอร์มที่ยื่นแบบภาษี ซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษีบุคคลธรรมดา และเกิดขึ้นกับกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับกฏหมายของอเมริกา  อาจจะกลุ่มน้องๆ J1 Aupair or Work and Travel ที่มาร้องเรียนมาโวยวาย มาถามทำอย่างไรจะฟ้องคนทำภาษี

การที่คุณจะฟ้องคนทำภาษีได้นั้น คุณต้องมีข้อมูลคนทำภาษี มีเลขที่ PTIN Number ซึ่งแต่ละคนมีคนละเลขไม่ซ้ำกัน เว้นแต่ถูกแอบอ้างไปใช้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะ ออนไลน์ แสกมเยอะมากพักนี้ และทางกรมสรรพากรอเมริกาก็ตระหนักถึงจุดนี้ด้วย.

*

จะรู้ได้ยังไงว่าคนทำภาษียื่นแบบให้คุณ  ถ้าเป็นการปริ๊นกระดาษแล้วนำส่งกรณีแก้ไขภาษี คุณต้องรู้ค่ะว่าเซ็นส่งไปวันไหน เพราะคุณต้องเซ็นแบบภาษี

Online tax filling การยื่นแบบออนไลน์

ต้องมีเซ็นแบบยื่นออนไลน์ค่ะ เรียกว่าฟอร์ม 8879 efile authorization นะคะ ถ้าไม่ได้เซ็นแสดงว่าไม่ได้มีการยื่นแบบ หลังเซ็นเอกสารก็ขอคำยืนยันจากผุ้ทำภาษีว่าทาง กรมสรรพากรอเมริกาได้รับแบบเรียบร้อยแล้ว

*

วันนี้จะมาเล่าเรื่องของกระทรวงการคลังอเมริกาที่มีฝ่ายตรวจสอบ และไปตรวจสอบงานของกรมสรรพากรอเมริกา และหลังตรวจสอบจะมีการส่งรายงานให้กับ IRS เพื่อหาทางแก้ปัญหา และหรือนำคำแนะนำการแก้ปัญหาไปใช้ ตามความเหมาะสม.  สิ่งที่ กระทรวงการคลังตรวจพบนั้นน่าสนใจมาก เกี่ยวกับคนทำภาษี สรุปให้คร่าวๆ และตัดมาบางส่วนคะ พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาให้ทราบค่ะ.

*

Tax preparers not FILE returns คือคนทำภาษีไม่ยื่นแบบ

*

Tax preparers prepare too many returns คนทำภาษีคนหนึ่งทำภาษีมากมาย

*

Our analysis of the Return Preparer Database as of November 2018 identified 10,495 preparers who prepared more than 2 million tax returns for clients in Processing Year (PY) 2016, but did not file a corresponding Tax Year 2016 personal tax return to report income received.  TIGTA further identified the top 100 nonfiler preparers from the 10,495 preparers based on the number of returns prepared for clients in Tax Year 2016 using their PTIN information.  These top 100 preparers prepared from approximately 1,000 to 6,000 tax returns for clients in PY 2016.  TiGTA ตรวจพบว่า จากจำนวนผุ้ทำภาษี 10495 คนนั้น รวมการทำภาษีททั้งหมด ถึง 2 ML แบบเลยนะคะ  พระเจ้าช่วยกล้วยทอด ตกคนละ 190 บางคนทำแบบถึง 1000 – 6000 เลย ทำไปได้เนาะ สงสัย มีลูกน้องเยอะแยะ แบบสิบยี่สิบคน ไล่ทำกันไป แบบนี้ คือคนมีลายเซ่นไม่ได้ตรวจแบบทั้งหมดค่ะ คาดเดานะ นึกถึงตัวเองเวลาทำแบบตรวจแบบ จะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะจ๊ะ.

*

Tax preparers not FILE returns คือคนทำภาษีไม่ยื่นแบบภาษี

*

มีการตรวจสอบพบว่า ในปี 2016 คนทำภาษีรับเงินลูกค้ามา เกือบ สองแสนเหรียญ บางคนถึงล้านเหรียญ อันนี้คาดการณ์นะคะ.

แล้วกลุ่มนี้ไม่ยื่นแบบภาษีด้วยนะ เยอะมากมาย ไม่ยื่นแบบตัวเอง บวกไม่ยื่นแบบให้ลูกค้าอีกก็มี เห็นมาเยอะแล้ว.

TIGTA estimates that each of the 100 preparers potentially received compensation from clients for the preparation of tax returns in PY 2016 from more than $189,000 to more than $1 million.  In addition, TIGTA estimates $45.6 million in potential taxes could be assessed if the IRS worked 6,903 of preparer nonfiler cases.  After reviewing a draft of this report, IRS management informed us they had taken action and had included 449 of these nonfiler preparers in their Fiscal Year 2020 Examination Plan.  มีการตรวจสอบพบว่า ในปี 2016 คนทำภาษีรับเงินลูกค้ามา เกือบ สองแสนเหรียญ บางคนถึงล้านเหรียญ อันนี้คาดการณ์นะคะ.

Our analysis of delinquent preparer penalty and tax modules as of May 27, 2019, showed the majority were in active collection status.  However, a significant portion of the modules were not in active status because they were in Currently Not Collectible (CNC) status or were in the Queue awaiting assignment to the Collection function.  Analysis of these modules showed there were high-priority preparer penalty modules in CNC shelved status, preparers in CNC hardship status likely earning significant income, and high-dollar modules aging in the Queue.  In addition, the IRS’s new nonfiler strategy does not include specific items to address preparers who have failed to file their own tax returns that are due, and the current preparer misconduct strategy does not provide specific direction on how the IRS might address preparers who are nonfilers or have balances due for their own tax accounts.

เป็นอะไรที่หนักมากนะคะ คนทำภาษีไม่ยื่นแบบ และมีภาษีที่ค้าง.

*

*

Comments from author:

*

เลือกคนทำภาษีที่มีความรับผิดชอบตามได้  แต่ไม่ใช่ตามทุกอาทิตย์นะคะ ตามว่าเมื่อไหร่ภาษีจะได้คืนนั้น ผุ้ทำภาษีตอบให้ไม่ได้ค่ะ ต้องติดต่อกับกรมสรรพากรอเมริกาเช่นกัน

ตรวจดูแบบก่อนเซ็นแบบต่างๆ ถึงความถูกต้อง และมีสำเนา ทุกครั้ง มีชื่อผุ้ทำภาษี ไอดีของผุ้ทำภาษีค่ะ

 “Choose tax preparer wisely is the key to prevent your future issues” 😊😊

ที่มา                     :   Treasury Inspector General For Tax Administration: Reference no. 2020-30-027
เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Thursday, June 25th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Economic Impact Payments NOT “Income” Nor “Federal Benefits”

Economic Impact Payments NOT “Income” Nor “Federal Benefits”

เงินช่วยเหลือ $1,200 ไม่ใช่ “รายได้” และ ไม่ใช่ “สวัสดิการของรัฐบาล”

สวัสดีคะ หลายๆ คนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล อาจจะเนื่องจากหลายๆ สาเหตุ ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน

*

ตามระเบียบระบุว่า ถ้าไม่ได้ปีนี้ ในปี หน้าที่พวกเราจะยื่นภาษีภายใน April 15, 2021 จะได้ค่ะ. ว่ากันตามระเบียบนะคะ.

*

วันนี้อ่านเจอ มีระเบียบที่ทางกรมสรรพากรอเมริกา ได้ขยายความให้ชัดเจนมากขึ้น อาจจะไม่ตรงประเด็นกับประกาศ แต่ภายในประกาศมีรายละเอียด ที่ช่วยไขข้อข้องใจ และตอบคำถามต่างๆ ได้ดีอย่างมากค่ะ.  ตามที่อ่าน ๆ นะคะ หลายคนยังเข้าใจผิดในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ ว่า ต้องเสียภาษี ซึ่งไมใช่ค่ะ.

*

แปลให้ตามประกาศและจะเก็บภาษาอังกฤษไว้นะคะ

*

The IRS issued this reminder following concerns that people and businesses may be taking advantage of vulnerable populations who received the Economic Impact Payments.  ประกาศนี้เกี่ยวกับสถานที่พักคนชรา ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ จาก เมดิแคร์ แล้วเงินนั้นเข้าบัญชีสถานที่พักโดยตรง ไม่ใช่ไปยังที่ผุ้เสียภาษี.  กรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะ สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงไปยัง สถานที่พักคนชรา บ้านพักคนวัยเกษียณต่างๆ ค่ะ.

*

The payments are intended for the recipients, even if a nursing home or other facility or provider receives the person’s payment, either directly or indirectly by direct deposit or check. These payments do not count as a resource for purposes of determining eligibility for Medicaid and other federal programs for a period of 12 months from receipt. They also do not count as income in determining eligibility for these programs. เงินที่รัฐบาลจ่ายให้คือให้ผู้เสียภาษี ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ผู้เสียภาษีพักอาศัยค่ะ.  เงินนี้ ไม่สามารถ นับรวมกับ เงิน เมดิแคร์ หรือ สวัสดิการของรัฐอื่นๆ ได้ภายใน สิบสองเดือน หรือ หนึ่งปีค่ะ. และที่สำคัญ เงินนี้ ไม่ถือว่าเป็น “รายได้” ของผู้เสียภาษีด้วยค่ะ

 *

The Social Security Administration (SSA) has issued FAQs on this issue, including how representative payees should handle administering the payments for the recipient. SSA has noted that under the Social Security Act, a representative payee is only responsible for managing Social Security or Supplemental Security Income (SSI) benefits. An EIP is not such a benefit; the EIP belongs to the Social Security or SSI beneficiary. A representative payee should discuss the EIP with the beneficiary. If the beneficiary wants to use the EIP independently, the representative payee should provide the EIP to the beneficiary.  สำหรับหน่วยงานประกันสังคมอเมริกา ก้ได้ออกมาประกาศเช่นกัน ว่า เงินนี้นะ อย่าไปรวมกับ เมดิแคร์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่บริหารเงินเมดิคร์ และสวัสดิการทั่วไป ไม่ใช่เงินช่วยเหลือ $1200 นี้.  เหมือนปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะ รัฐถึงได้ประกาศออกมาแบบนี้ คนชรา เขาก็อยากได้เงินเขา เจ้าหน้าที่บริหารเงิน เมดิแคร์ ดันไปเก็บไว้. รัฐถึงต้องออกมาชี้แจง เงินของเขาให้เขาไปค้า.

*

The IRS also noted the Economic Impact Payments do not count as resources that have to be turned over by benefit recipients, such as residents of nursing homes whose care is provided for by Medicaid. The Economic Impact Payment is considered an advance refund for 2020 taxes, so it is considered a tax refund for benefits purposes. ทางกรมสรรพากรอเมริกา ก็ทราบถึงจุดนี้ ถึงได้ออกมาประกาศย้ำว่า เงินช่วยเหลือนะ เป็นของผุ้เสียภาษีเขาให้ล่วงหน้าปีภาษี 2020 นะ เป็นผลประโยชน์ต่อผุ้เสียภาษี.

 *

The IRS noted the language in the Form 1040 instructions apply to Economic Impact Payments: “Any refund you receive can’t be counted as income when determining if you or anyone else is eligible for benefits or assistance, or how much you or anyone else can receive, under any federal program or under any state or local program financed in whole or in part with federal funds. These programs include Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Medicaid, Supplemental Security Income (SSI), and Supplemental Nutrition Assistance Program (formerly food stamps). In addition, when determining eligibility, the refund can’t be counted as a resource for at least 12 months after you receive it.” กรมสรรพากรก็ยัง ย้ำอีกว่า เงินภาษีคืนเนี่ย มันไม่ใช่รายได้นะ.  ยกกรณีขึ้นมาว่า ใครก็ตามที่รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ เช่นพวก อาหาร พวก คนประกันสังคมที่รัฐช่วย ห้ามเอา รายรับ “ไม่ใช่รายได้” ไปรวมในการคำนวณ เพื่อพิจารณาการรับผลประโยชน์ด้วย  ระยะเวลาที่ไม่ให้นับรวมคือ หนึ่งปี ค่ะ.

 *

Additional information about EIPs and representative payees involving Social Security and Supplemental Security Income benefits can be found at www.ssa.gov/coronavirus/#reppayee.  

*

Additional information on EIPs can be found at www.irs.gov/eipfaq.

 *

*

Comments from author:

*

ใครยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ให้รอไปก่อนนะคะ เพราะ ระเบียบออกมาแล้วว่าจะได้ปีหน้า

ถ้าไม่ได้ปีหน้า ก็ตามกันอีกรอบค่ะ  ตามตอนนี้ไม่มีคนรับโทรศัพท์ค่ะ

ใครรุ้ตัวว่าไม่พึงได้เงิน ก็ควรจะคืนนะคะ เช่น คนที่เสียชีวิตแล้ว คู่สมรสได้เงินมาทั้งก้อน ให้ส่งเชคคืนค่ะ หรือนำเงินเข้าบัญชีก่อน เพราะตัวคุณเองได้สิทธิค่ะ  แล้วก็เขียนเชคคืน IRS ยอด $1200 ของคู่สมรสที่เกินมา.

*

สำหรับ นักเรียน นี่ไม่ได้อยุ่ในข่ายนะคะ ถ้ากลุ่มที่ได้รับเงินเช่น J1 F1 ที่อยู่อเมริกาไม่ถึง ห้าปี แล้วยื่นแบบผิด 1040 Not 1040NR แล้วได้เงินก็ควรจะคืนนะคะ.

*

 “welcome to new “normal” 😊😊

*

ที่มา                     :   IRS: IR-2020-121, June 16, 2020

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

*

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday, June 16th,2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

SBA EIDL Loan

SBA EIDL Loan questions and answers

ถามตอบเกี่ยวกับเงินกู้ SBA

สรุปให้นะคะ เงินนี้คือวงเงินกู้ที่เคยขอไว้ของโปรแกรม SBA EIDL NOT PPP ค่ะ คนละเคสกัน ถ้ามีตัวนี้ส่งมาน่าจะได้ grant มาก่อน ตามหัวของพนักงาน เงินกู้จะตามมาช้าหน่อย ถ้าไม่จำเป็นหรือไม่อยากก็ก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยค่ะ ถ้าอยากกู้บางส่วนก็เข้าไปแก้ตัวเลขค่ะ .

*

สำหรับ PPP ส่วนใหญ่ปิดหมดแลว แต่มีบางที่ยังเปิดอยู่ ไม่รุ้ที่ไหนบ้างค่ะ อาจจะ square, quickbooks., lending tree or credit cards that provide PPP อันนี้ไม่ทราบค่ะ แล้วแต่ เห็นบางรายยังได้ก็มี แต่น้อยมาก.

*

ถามว่าถ้าเอาเงินกู้น้มาแล้วจะต้องใช้ทำอะไรได้บ้าง เงินนี้จะยืดหยุ่นมากกว่า PPP ซึ่งได้แค่ค่าแรง ค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่าเช่า สำหรับ SBA ใช้ได้กับ working capital = short term คือ กลุ่มค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าซื้อของอาหารวัตถุดิบ จ่ายหนี้บัตรเครดิตร้านที่ใช้ซ์้อของ จ่ายค่าซ่อมแซม ถ้าจะซื้อ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ต้อง ทำในอเมริกาเท่านั้นค่ะ ใครได้แล้วให้อ่านสัญญาดูดี ๆ equipment made in USA ONLY ถ้าใครเอาไปคืนทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวด working capital นะคิือผิดกฏ

*

มีถามมาว่า ฉันเอาเงินมาลงทุน ฉันจะคืนเงินทุนฉัน ไม่ได้นะคะ เพราะ นันคือเงินทุน ท้ายสุดก็ให้พิจารณากันเองว่าจะเอาไปใช้อะไร.

*

ถามว่าจะมีการตรวจสอบไม๊ ไม่ทราบค่ะ แต่อาจจะมี ก็เหมือนกับเราทำกิจการเราต้องเก็บเอกสารไว้ 3 – 7 years นะคะ หรือจนกว่าเงินกู้จะหมด วันดี คืนดี อาจจะมีการขอตรวจสอบได้ ส่วนตัวแล้วแนะนำทำให้ถูกต้องคะ จะได้สบายใจ เพราะถ้ามีการสุ่มตรวจ หรือตรวจสอบ คุณจะลำบาก มีทั้งค่าปรับ เงินเพิ่ม ถ้าตั้งใจโกง อาจจะมีโทษถึงจำคุก เงินนี้ ดอกเบี้ยต่ำมาก ซึ่งไม่ใช่เงินกู้ปกติ ที่คุณจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ รัฐช่วยยามเดือดร้อนค่ะ ต้องใช้เมื่อเดือดร้อน

*

มีมาถามอีกว่า จะเอาไปลงทุน ซื้อร้านอาหารใหม่ได้ไม๊ เอาไปใช้หนี้ เงินกู้อื่นๆ ได้ไม๊. ถ้าคุณกลับไปอ่านสัญญาของ SBA ซึ่งจะเคร่งครัดมาก คุณเอาเงินนี้ไปทำธุรกิจ นอกเหนือจาก working capital in the location ที่คุณขอไม่ได้นะคะ  ผิดกฎอย่างรุนแรง ที่เห็นว่าดอกถูกจะเอาไปทำอย่างอื่น ดอกเบี้ยถูก เพราะเป็นเงินช่วยเหลือนะคะ.  อยากจะไปซือร้านอาหาร อีกร้าน ต้องไปกู้อีกแบบค่ะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 7-8%

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  June 14th, 2020

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Where is my refund

🌿❌หลาย ๆ คน รอภาษีคืน ภาษีปี 2019 ที่ยื่นกันไปตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบัน แล้วยังไม่ได้คืน ไม่มีหนังสือตอบกลับมา ให้โทรหาค่ะ ติดยาก ถ้าอยากคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องโทรหา หลังจากเชคออนไลน์ ว่าภาษีฉันอยู่ไหน ให้พยายามโทร กรมสรรพากรอเมริกา ไม่มีการรับอีเมลล์ใด ๆ ค่ะ พึงทราบไว้นะคะ สำหรับคนที่ยังไม่รุ้กฏหมายอเมริกา หรือ ระเบียบ


🌿❌ภาษีที่รอ มีหลากหลาย ณ ปัจจุบัน มี


🌿❌Stimulus payment $1200 ถ้ายังไม่ได้นะคะ จะได้ปี 2021 หลังจากยื่นแบบปี 2020 และเบียบคงตามมาว่าต้องทำยังไงต่อ ถ้าใจร้อนมากรอไม่ไหว ให้พยายามเชคที่เวบไซด์ลิงค์นี้ค่ะ https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


🌿❌Personal income tax หรือภาษีบุคคล ฟอร์ม 1040 1040NR ให้ตรวจสถานะออนไลน์ที่นี่ https://sa.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp
ถ้ายังไม่ปรากฏ จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อ the IRS at 800-829-4933


🌿❌Estate tax ภาษีกองมรดก Form 1041 ให้โทรเท่านั้นเพราะไม่มีการตรวจสอบออนไลน์ได้ ที่


🌿❌ไม่พูดถึงเงินคนว่างงานนะคะ เพราะ มี 50 States .ให้ทำตามระเบียบเสตท คือส่วนใหญ๋โทรค่ะ บางรัฐตอบกลับทางอีเมลล์


🌿❌เราคนทำภาษี ก็เห็นใจคนทำภาษีอื่นๆ ด้วย ไม่ควรตามและทวงคนทำภาษีมากนะคะ จ่ายเงินให้เขาก็จริง เขาก็ช่วยตามให้ไม่ได้ค่ะ เพราะโทรติดยาก แล้ว ในระเบียบหน้าที่คนทำภาษี เขาไม่ได้มีหน้าที่ตามภาษีที่ไม่คืนให้นะคะ ให้เบอร์โทรติดต่อได้ หรือทำภาษีผิด แก้ไขให้ได้ อันนี้คือมารยาทค่ะ


🌿❌ดิฉันทำภาษีให้คนเกือบร้อยคะ ปีนี้ ถ้ามานั่งตามให้ทุกคน กับค่าจ้างคนละไม่กี่ร้อย นี่ดิฉันไม่ต้องทำงาน ทำการอะไรนะคะ เข้าใจกันนะคะ แล้วนี่คือกลุ่มจ่ายเงิน แล้วกลุ่มขอความช่วยเหลือ ก็ขอร้องไม่หลังไมค์นะคะ มีคนเดือดร้อนกันหลายคนคะ ไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะ

PPP Flexibility Act

PPP Flexibility Act

กฏหมายเกี่ยวกับเงิน PPP ได้มีการแก้ไขและเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น

PPP กลุ่มธุรกิจที่กู้จะรู้จักันดีมากพักนี้ เพราะเป็นโปรแกรมที่ยกหนี้ให้ผุ้กู้ ถ้าสามารถทำตามเงื่อนไขได้.  หลายๆ  กลุ่มไม่ได้กู้ เพราะรู้ว่ายังไง ก็ไม่สามารถจ่ายค่าแรงได้ที่ 75% of total payroll compared to previous quarter last year คือเอาไตรมาสที่แล้วมาเทียบกับไตรมาสนี้เขาทำกันไม่ได้ค่ะ  พนักงานไม่กล้ามาทำงานบ้าง  เคลมเงินคนว่างงานได้มากกว่าอีกมาทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารต่างๆ  ระเบียบเคร่งมาก ทำให้คนไม่กล้า แต่ก็ยังมีที่กู้เพราะ คิดว่า ถ้าไม่ได้รับยกหนี้ ดอกเบี้ยก็แสนต่ำแค่ 1% เท่านั้นเองค่ะ จัดไปเลย.

วันนี้มาส่งข้อมูลล่าสุดที่ รัฐบาลได้ผ่อนคลายกฏลง จากที่ประธานนาธิบดีได้เซ็นกฏหมายออกมาเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 June.,และทางผู้เขียนได้รับ อีเมลล์ข่าวสารจาก SBA บ่าย ๆ นี้ค่ะ.  ดึงมาจากอีเมลล์ค่ะ ภาษาอังกฤษจะทิ้งไว้ไม่ตัดออก แล้วจะอธายให้ฟังคร่าวๆ ค่ะ.

*

Upcoming Procedures Under the New PPP Flexibility Act:

SBA, in consultation with Treasury, will promptly issue rules and guidance, a modified borrower application form, and a modified loan forgiveness application implementing these legislative amendments to the PPP.  These modifications will implement the following important changes: ทางกระทรวงการคลังได้ส่งสารมาให้ SBA ที่เป็นหน่วยงานย่อยออกมาว่า กำลังปรับเปลี่ยนกฏหมายให้วามยืดหยื่น แก้ไขใบขอยกหนี้ให้ด้วย (คือใบขอยกหนี้ออกมาแล้วค่ะ ระเบียบนี่ สุด ๆ ). สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ค่ะ.

 • Extend the covered period for loan forgiveness from eight weeks after the date of loan disbursement to 24 weeks after the date of loan disbursement, providing substantially greater flexibility for borrowers to qualify for loan forgiveness.  Borrowers who have already received PPP loans retain the option to use an eight-week covered period. ได้ขยายการใช้เงินจาก แปดสัปดาห์ให้เป็น ที่ ยี่สิบสี่ สัปดาห์ 24 weeks ก็สามเท่าค่ะท่านผุ้ชม. ตามที่เข้าใจวรรคสุดท้าย ระบุว่า ถ้าคนที่ได้รับเงินแล้วและใช้ไปแล้วให้ยังรักษา ระยะเวลา แปดสัปดาห์อยู่นะคะ.  หวังว่าจะมีเคลียร์มากกว่านี้  ตีความเข้าข้างเพราะเนื่องจากจะมีการแก้ไขใบยกหนี้ใหม่ คนที่ได้แล้วน่าจะมีคุณสมบัติได้รับการเลื่อนไปหมือนกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้เงินค่ะ โดยเฉพาะ ที่ยังไม่ครบกำหนด แปดสัปดาห์ 
 • Lower the requirements that 75 percent of a borrower’s loan proceeds must be used for payroll costs and that 75 percent of the loan forgiveness amount must have been spent on payroll costs during the 24-week loan forgiveness covered period to 60 percent for each of these requirements. If a borrower uses less than 60 percent of the loan amount for payroll costs during the forgiveness covered period, the borrower will continue to be eligible for partial loan forgiveness, subject to at least 60 percent of the loan forgiveness amount having been used for payroll costs.  จากที่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดของเงินกุ้ 75% to be reduced to 60% คือลดมาที่ 60% แทนด้วยค่ะ ในช่วงระยุเวลา 24 weeks นะคะ. แล้วถ้าใช้ไม่ถึง ก็จะได้รับยกเว้นบางส่วน.
 •  
 • Provide a safe harbor from reductions in loan forgiveness based on reductions in full-time equivalent employees for borrowers that are unable to return to the same level of business activity the business was operating at before February 15, 2020, due to compliance with requirements or guidance issued between March 1, 2020 and December 31, 2020 by the Secretary of Health and Human Services, the Director of the Centers for Disease Control and Prevention, or the Occupational Safety and Health Administration, related to worker or customer safety requirements related to COVID–19.  บางธุรกิจ ได้เงินกู้แล้ว แต่ยังไม่ได้เปิด และยังไม่ได้จ่ายค่าแรง ยังไม่ได้เรียกพนักงานมา เพราะเสตท หรือรัฐยังไม่อนุมัติให้เปิดทำการได้  เขาก็ขยายให้ใช้เงินจนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะ คือดึงคนมาทำงานวันไหนก็เริ่มวันนั้น แม้ว่าจะได้เงินมาก่อนว่างั้นละกันนะคะ.  (อันนี้เคลียร์มาก นะคะ กับกลุ่มที่เอาเงินไปจ่ายให้พนักงาน ที่เขาอยุ่บ้านเฉย ๆ เพราะกลัวจะได้ได้ลดหนี้ ระเบียบก็ชัดเจนนะคะ ก่อนหน้านี้ก็ระบุให้เอามาใช้หลังจากเปิดกิจการ).
 •  
 • Provide a safe harbor from reductions in loan forgiveness based on reductions in full-time equivalent employees, to provide protections for borrowers that are both unable to rehire individuals who were employees of the borrower on February 15, 2020, and unable to hire similarly qualified employees for unfilled positions by December 31, 2020. เหมือนจะบอกว่า ก่อนหน้านี้ที่บอกว่า คุณนะต้อง จ้างพนักงานเดิมมานะ แล้วก็ถ้าจ้างไม่ได้ก็ต้องหาคุณสมบัติที่เท่าเที่ยมกัน เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน อันนี้ ปลดปล่อยให้เลย สำหรับกรณีคนที่ไม่สามารถดึงพนักงานกลับมาและจ้างคนแทนในอัตราเท่าเดิม หรือให้อย่างน้อย 75%.  สรุปคือกฏนี้ไม่บังคับใช้แล้ว แต่ไม่ได้ไม่บังคับใช้เลย ระบุว่า ปกป้องนายจ้างที่ไม่ได้ทำได้ในจุดนี้ค่ะ.
 •  
 • Increase to five years the maturity of PPP loans that are approved by SBA (based on the date SBA assigns a loan number) on or after June 5, 2020. ก่อนหนี้นี้เงินกู้ต้องคืนภายในสองปี  ได้เพิ่มมาเป็น ห้า 5 years ปีนะคะ อันนี้สำหรับกลุมที่เซ็นสัญญาเงินกู้ วันที่ 5 หรือหลังวันที่ 5 มิถุนายน สำหรับกลุ่มที่เซ็นสัญญาก่อนหน้านี้ให้รักษาระเบียบเดิมค่ะ.
 •  
 • Extend the deferral period for borrower payments of principal, interest, and fees on PPP loans to the date that SBA remits the borrower’s loan forgiveness amount to the lender (or, if the borrower does not apply for loan forgiveness, 10 months after the end of the borrower’s loan forgiveness covered period). ขยายการไม่คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมไปเป็น สิบเดือน ช่วงแรกน่าจะ หกเดือนถ้าจำไม่ผิด (แย้งได้นะคะ)
 •  
 • In addition, the new rules will confirm that June 30, 2020, remains the last date on which a PPP loan application can be approved. ระเบียบมีเพิ่มมาว่า วันสุดท้ายของเดือนมิถายน เป็นวันที่ อนุมัติเงินกุ้วันสุดท้าย จากวันนี้วันที่ แปด จนถึงสิ้นเดือนก็อนุมัติเรื่อยๆ ว่างั้น.  ไม่รู้กฏนี้ออกมาเพื่อไร คาดว่าน่าจะ เป็นกลุ่ม เกษตรกร กับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสดงหากำไรที่ยังเปิดอยู่ค่ะ หรือ บางแบงค์ก็ยังเปิดอยู่เช่นกัน สำหรับการให้กุ้ทั่วไป.

 *

*

Comments from author:

*

มีแค่ระเบียบจากอีเมลล์มาแปลให้นะคะ ลองหาลิงค์ที่ SBA เลยยังไม่มี คงจะออกมาเร็ว ๆ นี้ค่ะ.

ให้ปรึกษากับ CPA ของกิจการนะคะ สำหรับรายละเอียดลึก ๆ ว่าต้องทำยังไงเช่นไรต่อไป.  สำหรับผู้เขียนเอง มีลูกค้าส่งลิงค์ส่งข่าวให้ตลอดค่ะ แต่ยังไม่ได้โพสส์อะไรจนกว่ากฏหมายจะออกมาค่ะ

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ และระวังการใช้เงินกู้ในทางที่ผิดประเภทนะคะ.  คงไม่เกินปีหน้าข่าวจะออกมาอีกเยอะเรื่องการโกง การลงโทษต่างๆ พวกเราที่ได้รับข่าวสาร ก็อย่าให้เกิดขึ้นค่ะ โดยเฉพาะ กลุ่มที่เพิ่งมาจากเมืองไทย หรือกลุ่มที่ ซิกแซกตลอดแล้วยังไม่เคยโดนจับได้  ดวงคนเราไม่เหมือนกันนะคะ เตือนไว้ก่อน มีแคล้วคลาดหลายคนเพราะเขาเป็นคนดี (ตีความดีได้หลายแบบค่ะ). 

“ Thanks for being incompliance, and good luck to you all

ที่มา                     :   SBA email; utah@updates.sba.gov

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Monday, June 8th,2020

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***