Social Security Benefit for Non-working Spouse and Dependent (Child) เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในฐานะ ภรรยาที่เป็นแม่บ้าน

Social Security Benefit for spouse สิทธิประโยชน์ของภรรยา ที่จะได้ รับเงินประกันสังคมส่วนของสามี ในกรณีที่เสียชีวิต และกรณีที่ ภรรยา eligible for security เป็นคำถามที่ถามกันมากมาย เลยหาข้อมูล ณ ปัจจุบันว่ากฏเป็นเช่นไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การที่เราจะมีสิทธ์รับเงินประกันสังคมนั้น เราต้องมีเครดิตพอ 40 credits from working for 10 years. สามีเราทำงานมาสิบปี และมีเครดิตอย่างน้อย 40 credits. ยกเว้นกรณี พิการ อย่างน้อยต้องมี 20 credits และทำงานมา 5 years.  เครดิตคำนวณจากรายได้ $1,200 = 1 credit. (เพิ่มเติม August 26, 2014).

เท่า ๆ ที่ทราบกัน ถ้าเราแต่งงาน ครบ 10 ปี เราสามารถเคลมครึ่งหนึ่งของสามีเมื่อเรา eligible for security ณ ปัจจุบัน จะอยูที่ 62 – 67 ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอายุเท่าไร ถ้าเราเลือกที่จะรับเร็ว ๆ ก่อนที่เราจะอายุครบเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด (ซึ่งไม่เกิน 50% ของสามีหรือภรรยา) ผลประโยชน์จะถูกลดลงตามส่วน. (แก้ไข Aug 26,2014)

 Supplemental Security Income (SSI) Benefits รายได้เสิรมจากประกันสังคม สำหรับกรณีผู้ที่ พิการ ผู้ที่ไม่สามารถรับเงินประกันสังคม ตามปกติเหมือนคนที่ทำงาน หรือเป็นคู่สมรสของคนทำงาน หรือทำงานแต่ไม่มีเครดิตพอที่จะได้รับ.

เงินที่จะได้รับ ไม่ได้มากมาย หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ที่จะได้รับคือ 1) Adult Disability คนพิการ 2) Child Disability เด็กที่มีสถานะทุกคลภาพ พิการ เป็นโรคร้ายแรง ปัญญาอ่อน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 3) a person age 65 and older ผู้สูงอายุ

ผู้ที่จะขอ SSI ต้องอาศัย อยู่ในอเมริกา ไม่ระบุว่าจะต้องเป็น ซิติเซ่น กรีนการ์ดก็ขอได้. การพิจารณาขึ้นอยุ่กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะขอเงินสวัสดิการต้องติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมในเขตใกล้เคียง     (แก้ไข October 21, 2014).

ขอแนะนำให้ไปลงทะเบียนที่ social security website เพื่อเราจะได้ติดตามว่าตอนนี้ผลประโยชน์เรามีเท่าไร

 Create an account on Security website

Survivor spouse benefit ถ้า สามีเสียชีวิต เราสามารถรับในนามแม่หม้าย แต่มีข้อแม้ว่าห้ามแต่งงานใหม่ ต้องรออายุ 60 ถึงแต่งงานใหม่ได้ และจะยังคงได้รับสิทธิ์ประโยชน์ (แก้ไข August 26, 2014)

ถ้า กรณีสามีเสียชีวิตก่อนที่เราแต่งงานครบ 10 ปี และเรามีลูก ลูกเราจะได้รับสิทธิ์ กระทั่งเขาอายุ 18 ปี ตัวอย่างเช่น ลูกของเรามีสิทธิ์ได้รับประกันคมส่วนของสามีที่ $1600, เราในฐานะ ผู้ดูแล guardian ของลูก เรามีสิทธิ์ได้รับเงิน $1600 เท่ากับลูกของเราจนกระทังลูกเราอายุ 1ุ6 ปี. ข้อยกเว้นคือ ถ้าลูกจบมัธยมปลายก่อนอายุ 18 เงินที่ได้รับจะถูกระงับ.

เมื่อเราอายุ 60 เราสามารถขอเริ่มรับเงินประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งอายุ 62 ในฐานะภรรยาหม้าย (แก้ไข August 26, 2014).

บุตร ในที่นี่คือ บุตร ในสายเลือดหรือว่าบุตรบุญธรรมค่ะ ถ้าตามกฏหมายเป็นบุตร คือเคลมได้ปกติค่ะ

ใน กรณีที่เราแต่งงานครบสิบปี  แล้วเราหย่า เราก็มีสิทธิ์เคลมประกันสังคมในส่วนของสามี ด้วย ครึ่งหนึ่ง เมื่อเรา eligible for security benefit at the full retirement age.

บุตร บุญธรรมที่รับอุปถัมภ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และอาศัยอยู่นอกประเทศตลอด ไม่สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ในฐานะ dependent of beneficiary ได้. ส่วนลูกๆ ถึงแม้ว่าจะเกิดต่างประเทศไม่เคยอาศัยในประเทศ ก็ยังคงสามารถรัับผลประโยชน์ได้ตามปกติ.

กรณีสามีเกษียณ อายุระหว่าง  62-67 และขอรับสิทธิ์  ลูกทุกคน สามารถรับเงินได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่สามีจะได้รับ  ภรรยาในฐานะ guardian ก็ได้รับสิทธิ์ ไม่จำเป็นว่าต้องอายุถึงเกณฑ์   หลักเกณฑ์นี้เหมือนกับกรณีที่สามีเสียชีวิต….ข้อแม้ของการรับเงินคือยอด เงินทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน  150 –  180% of  spouse’s full retirement money(เงินสูงสุดที่สามีจะได้รับถ้ารอกระทั้งอายุ  66)……หลังจากนั้น  ภรรยาขอรับสิทธิ์ได้ีอกครั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์…

ถ้า เราทำงานด้วย เราสามารถเคลม ประกันสังคมในส่วนของเราเอง อันนี้เรามีสิทธิ์เลือกว่า เราจะเคลมในส่วนของเราหรือของสามี ถ้าส่วนของเรามากกว่าเราเลือกส่วนของเรา เปรีบเทียบกับครึ่งหนึ่งของสามีที่ได้ ถ้าของเขามากกว่าเรามีสิทธิ์เคลมส่วนของสามี

Disability benefit for spouse: กรณี พิการ หรือไม่สามารถทำงานได้ (มีหนังสือรับรองจากแพทย์ ว่า disability) เราสามารถเริ่มรับเงินได้ที่อายุ 50 ปี ลูก ๆ เราก็ได้รับด้วย . กรณีสามี เคลม พิการ เราและลูกก็สามารถรับได้เช่นกัน รวมเงินทั้งครอบครัวจะไม่เกิน 150 – 180% of full benefit of working spouse (ไม่เกิน จำนวนเงินเต็มที่ที่สามีเราจะได้รับ

การขอรับเงินในฐานะพิการ ภรรยาหม้ายก็สามารถเริ่มรับได้ที่อายุ 50 พร้อมกับลูก ๆ.(แก้ไข August 26, 2014)”

การ ขอรับเงิน ในกรณีที่สามี เคลม เป็นบุคคลทุกคลภาพ  ถ้าไม่มีลูกด้วยกันอายุต่ำกว่า 16 ภรรยาไม่สามารถรับเงินได้ จะต้องรอกระทั่งอายุ 62 ปีเท่านั้น..ทั้งนี้ผลประโยชน์ก็ไม่ได้รับเต็มที่เหมือนที่อายุ 67.>

สามารถ เลือกรับเงินได้ทั่วโลก สำหรับ ซิติเซ่น ยกเว้นคนถือกรีนการ์ด จะรับนอกประเทศได้แค่ 6 เดือน. การขอรับเงินนอกประเทศ ควรจะแจ้งำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม August 26, 2014).

 

****ข้อ ยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ด และสามารถรับเงินนอกประเทศอเมริกา (รับในประเทศไทย) ได้ตลอดคือ ต้องเป็นเงินประกันสังคมของตัวเอง ทำงานมานานกว่า 10 ปี หรือ มีเครดิตมากกว่า 40 เครดิต*****

สำนักงานประกันสังคม ได้ตีความสำหรับการอยู่นอกประเทศอเมริกา คืออาศัยนอกประเทศมากกว่า 30 วัน ติดต่อกัน…

การรับเงินนอกประเทศอเมริกา สามารถทำเรื่องได้ 2 กรณี (เพิ่มเติม 11 มกราคม 2014).

1) ทำเรื่องแจ้งสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ประเทศไทย. การดำเนินการนี้ต้องไปแจ้งด้วยตัวเอง ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน  . ควรจะ ลงทะเบียนว่าเพื่อรับเงิน ออนไลน์ ทำได้หลายธนาคาร. การเบิก ก็นำ เอทีเอ็ม ใช้กดเงินที่เมืองไทยได้. อ้างอิงจากคู่มือการรับเงินประกันสังคมนอกประเทศ หน้า 25″

2) สามารถติดต่อ สถานทูตอเมริกาที่ประเทศไทยได้. ติดต่อด้วยตัวเอง พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง. สามารถนำเงินผ่านธนาคารได้ หรือ สามารถรับเป็นเชคได้.

 

Receiving benefits outside the U.S. เพิ่มเติมสำหรับผุ้ที่อาศัยนอกประเทศอเมริกาและต้องการับลประโยชน์  ให้กรอกแบบฟอร์มและทำตามขั้นตอนตามลิงค์ค่ะ

ปล. ประสบการณ์ตรงจากพี่ ที่รู้จักกัน. [พี่ ได้ไปติดต่อที่สำนักงาน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า เราจะออกนอกประเทศ ด้วยเหตุผลอะไร โดยให้เขาโอนผ่าน Chase Bank ค่ะ พี่ถามว่า เราต้องไปแจ้งที่ สถานฑูตที่เมืองไทยไหม เขาบอกไม่ต้องค่ะ แต่ถึงอย่างไร ถ้ามี case

ต่อไป ก็ควรจะถามเขาอีก เพื่อให้แน่ใจว่า เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ค่ะ]

ปล. กฏหมายอาจจะมีเปลี่ยนแปลงยิบย่อย ณ ปัจจุบัน ตามการค้นคว้าเป็นแบบนี้ค่ะ

อ้างอิงได้จากที่นี่ค่ะ

 

Official social security website

 

22 thoughts on “Social Security Benefit for Non-working Spouse and Dependent (Child) เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในฐานะ ภรรยาที่เป็นแม่บ้าน

 1. Natamon P Schunck

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีนะค่ะ มีประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตในอเมริกา เรื่อง เงิน เงิน ทอง ทอง เป็นสิ่งที่ควรรู้และต้องรู้

  ขอบคุณและดีใจค่ะที่มีเวปไซต์นี้

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ยินดีคะ มีกลุ่มที่คุยกันทางเฟคบุคด้วยนะคะ ไม่ทราบรู้จักเปล่าคะ

 2. Jane

  ขอบคุณมากค่ะ จะติดตามตลอดนะคะทาง Facebookด้วย มีประโยชน์มากๆเลยคะอ่านเข้าใจง่ายมาก ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ให้ข้อมูล

 3. Napat

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ อ่านแล้วมีข้อสงสัยบางประการ จึงขอรบกวนถามหน่อยนะคะว่า หากภรรยาเป็นแม่บ้าน ทำให้ไม่มีเครดิตพอ 40 credits from working for 10 years แต่สามีทำงานมีเครดิตพอ อย่างนี้ภรรยาจะมีสิทธ์รับเงินประกันสังคมส่วนของสามีได้ไหมคะ
  ขอบคุณมากนะคะ

 4. พี่ตุ้มจ้ะ

  แหวน สามีแต่งงานกับภรรยาคนที่ 1 ได้ 2 ปี แล้วหย่าเป็นสิบปี จึงได้มาแต่งงานกับภรรยาคนที่2. และแต่งได้ 9 ปี สามีก็เสียชีวิต
  1 ภรรยาคนที่ 1 มีสิทธิ์เคลมประกันสังคมสามีหรือไม่
  2 ภรรยาคนที่ 2 สามารถเคลมประกันสังคมสามีได้หรือไม่ กี่% ของเงินประกันสังคม
  3 เราต้องทำงาน 40 credit หรือไม่จึงจะมีสิทธิ์รับเงินประกันสังคมของสามี
  4 ช่วยอธิบายการจะได้มาของ credit จากการทำงาน เช่น ต้องทำงานหรือมีรายได้ต่อปีเท่าไร แล้วจะได้กี่เครดิต
  5. จะทราบได้อย่างไรว่าปัจจุบันนี้เรามีกี่เครดิต เชคจากที่ไหน

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ภรรรยาคนที่หนึ่ง ถ้าแต่งงานมากกว่า 10 ปี แล้วไม่แต่งงานใหม่ก่อนอายุ 60 ก็เคลมได้คะ
   ภรรยาคนที่สอง คนที่สามีเสียชีวิตขณะแต่งงาน จะได้สิทธิ์ของสามี เสมือนหนึ่งว่าสามีรับเองคะ
   ภรรยาไม่จำเป็นต้องทำงานคะ
   การทำงานจะได้เครดิต ปีละ 4 เครดิต ทำงาน 10 ปี จะได้ 40 เครดิตคะ เครดิต ละ 2000
   จะทราบได้อย่างไรมีเครดิตเท่าไร พี่ตองลงทะเบียนคะ ที่สำนักงานประกันสังคม ออนไลน์ได้เลคะ สะดวกมาก

 5. ๋Jae's mom

  รบกวนสอบถามคะ กรณีที่สามีเราเสียชีวิต เรามีบุตร และถ้าเราและลูกได้รับเงินโซเชียลจนลูกอายุ 18 กรณีนี้คือทางโซเชียลจะระงับการจ่ายทั้งแม่และลูกเมือลูก 18 ปี ใช่มั้ยคะ แล้วภรรยาค่อยรอรับใหม่อีกที เมื่อเราอายุ 60 ปี กรณ๊ที่ไม่ได้แต่งงานใหม่
  ไม่ทราบเข้าใจถูกต้องใช่มั้ย ขอบคุณมากคะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ใช่ค่ะ ถ้าภรรยาเป็นซิติเซ่น หรือถือกรีนการ์ดค่ะ

 6. Wandee

  รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่สามีรีไทน์ ลูกอายุไม่เกืน 18 ปีจะได้รับ 50% จากส่วนของสามี แล้วภรรยาอายุยังไม่ถึง 60 ปีจะได้รับด้วยหรือคะ หรือว่าแค่ลูกไเรับคะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   แม่ก็ได้รับนะคะ ถ้าแม่มีกรีนการ์ด และอยู่กับลูก ถ้าไม่มีกรีนการ์ด หรือว่าอยูไทยไมได้คะ ได้แต่เด็ก

 7. ศศิธร พันธชาติ

  รบกวนสอบถาม ลูกสาวเกิดที่LA. แล้วครอบครัวย้ายมาอยู่เมืองไทย สามีคนไทยมีกรีนการ์ด เคยทำงานเสียภาษี3-4ปีก่อนทาไทยแล้วเสียชีวิต จึงไม่ได้กลับอเมริกาคะ แต่ได้ต่อPassportอเมริกันของลูกสาวตลอด ตอนนี้กำลังใกล้หมดอายุ จะต่อpassportที่สถานทูตในไทย แต่ติดที่ทำSSNหาย และจำหมายเลขไม่ได้ ช่วยแนะนำให้หน่อยคะว่าจะขอSSNได้อย่างไรคะ ขอบคุณคะ

 8. ศศิธร

  รบกวนสอบถาม ลูกสาวเกิดที่LA. แล้วครอบครัวย้ายมาอยู่เมืองไทย สามีคนไทยมีกรีนการ์ด เคยทำงานเสียภาษี3-4ปีก่อนทาไทยแล้วเสียชีวิต จึงไม่ได้กลับอเมริกาคะ แต่ได้ต่อPassportอเมริกันของลูกสาวตลอด ตอนนี้กำลังใกล้หมดอายุ จะต่อpassportที่สถานทูตในไทย แต่ติดที่ทำSSNหาย และจำหมายเลขไม่ได้ ช่วยแนะนำให้หน่อยคะว่าจะขอSSNได้อย่างไรคะ ขอบคุณคะ ติดต่อ;sasithorn02@hotmail.com

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   contact US Embassy in Bangkok — เคยเขียนไว้ที่อยู่สำหรับติดต่อ สถานทูตอเมริกา กรณีอยู่ต่างประเทศ
   เอกสารพวกนีสำคัญมากค่ะ ควรจะ แสกนอีเมลล์หาตัวเอง หรือเก็บไว้ที่ปลอดภัย

 9. Ratwadee Tepsuta

  เรียนถามคุณรุจิ เรื่องเงินยังชีพผู้สูงอายุของผู้ถือกรีน
  การ์ด 10ปีมีสิทธิ์ได้เมื่ออายุเท่าไรคะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   62 ปีครึ่งค่ะ ถ้าอยู่ในอเมริกานะคะ ถ้าอยุ่ต่างประเทศรับได้แค่ 6 เดือน ดิฉันชื่อ แหวนค่ะ ไม่ใช่ รุจิ และไม่ใช่ทนายนะคะ เป็นนักบัญชีค่ะ

 10. Taya

  สวัสดีค่ะ, สามีเสียชีวิต แต่งงานมา 17 ปี ไม่มีบุตร ดิฉันไม่เคยทำงานรับเงินโชเชียลเมื่ออายุ 63 สามีเสียชีวิตแล้วดิฉันจะได้สิทธิ์รับเงิน widow benefits ไหมค่ะ เพราะตอนนี้ยังคงได้เท่าเดิมไม่เพิ่มค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ให้นำใบมณบัตรของสามีไปยื่นที่สำนักงานค่ะ พร้อมขอรับเป็นคนแม่หม้ายแทนการรับเงินจาก non working spouse ค่ะ

 11. ฟ้า

  พี่เเหวนหวัดดีค่ะ. ฟ้าเเต่งงานกับแฟนที่อเมริกาได้7ปีและมีลูกสาวด้วยกันอต่เเยกกันอยู่ได้5ปีแล้วค่ะ. ฟ้าจะยืนเรื่องขอเงินสวัสดิการของลูกได้ไหมค่ะมีจากเมืองไทยแล้วติดต่อไปที่ไหนได้ค่ะ. แฟนเป็นอเมริกันและทำงานได้เกิน38ปีและตอนนี้อายุแฟนได้62ปีนี้ค่ะ. เอกสารมีครบค่ะ.

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ถ้าอยู่ไทยต้องติดต่อที่ฟิลิปินส์ค่ะ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในเวบบอร์ด
   Thailand
   Federal Benefits Unit
   United States Embassy
   1201 Roxas Boulevard
   Ermita, Manila 0930
   Philippines
   Phone: 632-5301-2000
   Fax: 632-8708-9714 or 632-8708-9723
   Email: FBU.Manila@ssa.gov

 12. Pat. J

  พึ่งเจอเวป วันแรก มีประโยชน์ มากเลยคะ กำลังหาข้อมูล Social Security Benefit Spouse พึ่งแต่งงานได้ 4 ปี พึ่งมาอยู่ , self employee สนใจเรื่อง 401k กรณีเราไม่ได้ทำงานบริษัท อนาคตมันไม่แน่นอน ต้องเตรียมวางแผนชีว้ต
  ติดตาม FB ชื่อเพจอะไรคะ ขอบคุณคะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   กลุ่มในเฟคบุคที่คุยแบบสารธารณะที่นีค่ะ https://www.facebook.com/groups/USA.LAWTAX4THAI
   สำหรับเพจธุรกิจของทางเราที่มีไลท์สดบ้างก็ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/ThaiUSAGroup
   ชาแนลของ ํYoutube: https://www.youtube.com/channel/UC6zvyRY_YoQMWhAUlwei2Fw?pbjreload=102

Leave a reply

required