Is that E2 Investor Visa easy to apply?

Is that E2 Investor Visa easy to apply?

การขอวีซ่าประเภท E2 เข้ามาลงทุนในอเมริกาง่ายจริงรึ?


การขอวีซ่าลงทุนตามหลักการถือว่าตรงไปตรงมามาก ดวงก็มีบ้าง

แต่หลัก ๆ การพิจารณาขึ้นอยู่กับ

 

US Business ธุรกิจในอเมริกา

Source of funds ที่มาของเงินโปร่งใสถูกกฎหมายมีหลักฐาน

Investor background ประวัตินักลงทุนการศึกษาอาชีพ

 

USCIS E2 Investor requirement ระเบียบต่างๆ ในการขอวีซ่าลงทุนจากลิงค์นี้เลยค่ะ https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors

 

ลิงค์ที่พูดเรื่องนี้ใน Youtube

 

Comments from author:

*

อยู่ในวงการร้านอาหารมาก็หลายปี ลูกค้าและกลุ่มที่มาสอบถามก็ส่วนใหญ่นักลงทุนจากไทยมาด้วยวีซ่าลงทุน  เห็นคนได้วีซ่ามาลงทุนก็เยอะ ไม่ผ่านก็เยอะ เปลี่ยนวีซ่าไม่ผ่านที่อเมริกาก็พอสมควร เปลี่ยนไม่ผ่านก็อยู่เกินก็หลายราย เปลี่ยนไม่ผ่านกลับไทยก็หลายราย

การขอวีซ่าประเภทนี้ต้องเตรียมตัว และวางแผนให้ดี ไม่ใช่จู่อยากจะทำอยากจะขอจะได้เลย. 

สำหรับคนที่จะขออยากจะมาให้ศึกษาให้ดีๆ จากทั้งทนายฝรั่ง ทนายไทย ยอมเสียเงินค่าที่ปรึกษาดีกว่าต้องสูญเสียเงินค่าทำทนายให้เขาทำให้ทั้งที่ก็ไม่น่าจะผ่าน บางรายเสียเงินค่ามัดจำกิจการที่จะซื้อ เสียค่าตั๋วเครื่องบินที่บินมาดูร้าน.

การทำสัญญาซื้อขายให้ผ่านทนายความหรือ Escrow เพื่อเป็นการป้องกันทั้งสองฝ่าย

Good luck in your investing in U.S.A.

ที่มา                                     :  USCIS E-2 Treaty Investors  & ประสบการณ์จากการทำงานให้ร้านอาหารไทยในอเมริกา

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Monday, July 12th, 2021.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฎหมาย*

*

**I am not an attorney; this article is only for information and comments about investment and taxes. **

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นนอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call 801-635-6926 or message us via Facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร 801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***