Service charge (Gratuity) Vs Tip

Service charge (Gratuity) Vs Tip

ความแตกต่างระหว่าง ค่าบริการที่บวกในค่าอาหารหรือบริการอัตโนมัติ กับ ทิป

ตามที่เจ้าของร้านอาหารเข้าใจกัน ทิป คือ ทิป ที่บวกเพิ่มในค่าบริการ และไม่เรียกเก็บภาษีจากลูกค้า  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทิปนั้น ให้โดยลูกค้าตามความพึงพอใจของบริการที่ได้รับ.   แต่ก็มีการเข้าใจผิดอยู่พอสมควรค่ะ  โดยคนส่วนใหญ่เข้าใจตามคำนิยาม ดิฉันเข้าใจแบบนั้นเช่นกันค่ะ นี่คือคำนิยาม  Gratuity = a tip given to a waiter, taxicab driver, etc.  Tip – a tip given to a waiter, taxicab driver, etc. 

นักบัญชีส่วนใหญ่จะทราบถึงข้อแตกต่างจุดนี้ ตามคำนิยามขอกรมสรรพากรอเมริกานั้น ค่าทิปที่บวกอัตโนมัติโดยร้านอาหารหรือร้านทั่วไปที่ให้บริการนั้น คือ รายได้ของกิจการ และมีการเรียกเก็บภาษีขาย  รัฐต่างๆ ก็ได้ปรับกฎของรัฐนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐบาลกลางค่ะ

IRS said “Gratuity = Services Charge, then is taxable

ในการนำส่งภาษีขายจากการขายอาหาร ระบบ POS จะชารจภาษีขายถ้าเป็น Auto gratuity อัตโนมัติค่ะ 

และในการลงบัญชีสำหรับนักบัญชี ก็จะแยกกลุ่มนี้ออกมาเช่นกันค่ะ

เพื่อให้สอดคล้องกับ IRS ไม่ว่าจะหลักเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้างนะคะ.

Gratuity = service charge ถือเป็นของพนักงานหรือของร้าน ตามรัฐต่างๆ ยังถือว่าเป็นของพนักงานอยู่ค่ะ แต่ในการรายงานต้องแยกค่ะ  การรายงานตัวนี้ ต้องเป็น Wage not Tip owe or Tip paid นะคะ คนอยู่ในวงการจะรู้ดี

หรือ ทางร้าน อาจจะมีมาตรการแยกออกมา แต่ต้องรายงานทิปไม่เกินจากที่รับค่ะ เช่น Gratuity $100, Tip receipts $1000 คุณจะรายงานทิปในค่าแรงทั้งหมด $1100 ไม่เหมาะสมค่ะ เว้นแต่คุณสามารถอธิบายได้ บางกิจการครอบครัวทำกันเองก็ไม่ต้องทำจุดนี้ค่ะ

Comments from author:

*

การรายงานหรือไม่รายงานทิปอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับบางกลุ่มค่ะ แต่ถ้าอยากจะทำอะไรให้ถูกต้อง การเก็บข้อมูลทิปสำคัญมากค่ะ  ทิปเป็นของพนักงาน service charge เป็นทิปเหมาที่ทางร้านเรียกเก็บไว้เลย กรณีมีลูกค้าเป็นกลุ่มเข้ามา เพื่อการันตีว่าพนักงานที่บริการจะได้.  สุดท้าย ร้านก็ต้องคืนให้กับพนักงานโดยการรายงานถือเป็น ค่าแรงให้ถูกต้องค่ะ

ถ้าไม่รายงานทิปหรือค่าบริการที่รับมา ร้านก็ต้องรับรู้เป็นรายได้อยู่ดีละคะ

“Knowing the rule, then, you are happy doing business

ที่มา                     :   Tip Recordkeeping IRS FS-2017-08, April 25, 2017

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ Thursday, April 15th, 2021.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th

*** Corporation due date April 15th

** Individual due date April 15th

** Payroll taxes *** extended to January 1st, 2022 (for 2020 payroll)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***