S Corporations

S Corporations

รูปแบบการเสียภาษีธุรกิจขนาดเล็ก

S Corp ใครบ้างที่จะไม่รู้จักในกลุ่มของคนทำธุรกิจ อาจจะเคยได้ยินและมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจโครงสร้างภาษีก็มีหลายคน.  หลายๆ คน ฟังมารู้แบบว่าทำให้ประหยัดภาษีและดีที่สุด (ไม่แน่ใจว่าจริงแท้แค่ไหน เพราะแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน).  โครงสร้างนี้ดูแลโดยรัฐบาลกลาง (ไม่ใช่ระดับรัฐบาลท้องถิ่นหรือเสตท). 

ก่อนเริ่มแรกจะเลือกการเสียภาษีแบบนี้ได้ต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจกับรัฐที่ดำเนินการก่อนค่ะ.  อาจจะในรูปแบบ LLC, LLP, Partnership, and Corporation (Inc., Corp.)  เบื้องต้นรู้แล้วนะคะ ว่าต้องมีรูปแบบนี้ก่อนถึงจะทำเรื่องการยื่นเสียภาษีแบบ Small Corporation (S Corp) ได้.  การทำเรื่องนี้คือการยื่นแบบ 2553 เข้าไปยังกรมสรรพากรอเมริกา แล้วรอหนังสืออนุมัติถึงจะยื่นแบบนี้ได้.  สามารถทำเรื่องย้อนหลังได้ถึง ห้าปีภาษี แต่ต้องคำนึงถึงจุดอื่นๆ ด้วยค่ะ เช่นเรื่องภาษีพนักงาน ถ้ากิจการมีกำไร เจ้าของเคยยื่นรับเงินเดือนไม๊ ถ้าไม่เคย อาจจะมีปัญหา เพราะ S Corp เจ้าของต้องรับเงินเดือนตามราคาตลาด กรณีที่กิจการมีกำไร.  ข้อกฎหมายและระเบียบได้ดึงมาจากกรมสรรพากรอเมริกา แบบไม่ได้ลบให้อ่านกันเองได้เลยค่ะ.

S corporations are corporations that elect to pass corporate income, losses, deductions, and credits through to their shareholders for federal tax purposes. Shareholders of S corporations report the flow-through of income and losses on their personal tax returns and are assessed tax at their individual income tax rates. This allows S corporations to avoid double taxation on the corporate income. S corporations are responsible for tax on certain built-in gains and passive income at the entity level.

To qualify for S corporation status, the corporation must meet the following requirements:

Be a domestic corporation

Have only allowable shareholders

May be individuals, certain trusts, and estates and

May not be partnerships, corporations or non-resident alien shareholders

Have no more than 100 shareholders

Have only one class of stock

Not be an ineligible corporation (i.e. certain financial institutions, insurance companies, and domestic international sales corporations).

In order to become an S corporation, the corporation must submit Form 2553 Election by a Small Business Corporation signed by all the shareholders. See the Instructions for Form 2553 PDF for all required information and to determine where to file the form.

*

Comments from author:

*

ในฐานที่เป็นนักบัญชีและภาษีอากร จะเห็นภาพกว้างของกิจการและภาพระดับบุคล กรณีที่ทางเราได้ดูแลภาษีอากรให้ทั้งระบบ เราจะเลือกรูปแบบ S Corp ให้กลุ่มลูกค้าเมื่อเรามองเห็นว่าลุกค้าจะประหยัดภาษี.

กรณีลูกค้ามีหลายกิจการและมีผลกำไรมากกว่า $200,000/year สำหรับคนโสด เราจะไม่เลือกแบบนี้ให้ค่ะ จะคงรูป Corporation ให้ลุกค้าในเครือ เพราะ ภาษีแค่ 21% flat rate.

Double taxation ก็เลี่ยงได้โดยการรับเงินเดือน และนำเงินขยายธุรกิจต่อ ที่สำคัญถ้ามีการขายธุรกิจ domestic stock ก็มีวิธีที่จะได้รับกับยกเว้นภาษี นี่ก็อีกประเด็นทีต้องมอง. แต่ส่วนใหญ่จะไม่ขายหุ้นออกจะขายกิจการไปเลย ทำให้ไม่ได้ใช้จุดนี้ ฉะนั้นข้อนี้ดีก็ต่อเมื่อมีการขายระหว่างกลุ่มที่ไว้ใจกัน.  การขายหุ้นต้องมั่นใจว่าธุรกิจไม่มีหนี้สินค้างกับหน่วยงานรัฐหรือเอกเชน เพื่อจะได้ไม่ต้องมารับภาระภาษีอันหนักหน่วงต่อไป.

“Tax Planning is key to succeed in doing business

ที่มา                     :   IRS S Corp

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Thursday, October 15th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***