Business owners should visit IRS.gov for help with tax actions when closing a business

Business owners should visit IRS.gov for help with tax actions when closing a business

ข้อควรทราบเมื่อมีการปิดธุรกิจในอเมริกา

ธุรกิจต่าง  ๆ ที่ ได้ขอเลขนายจ้างกับกรมสรรพากรอเมริกา อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่มีการจ้างงานและมีเลขประจำตัวธุรกิจ.  เมื่อมีการปิดตัวลง ไม่ได้ทำธุรกิจนั้นแล้ว หรือได้ขายกิจการมีหน้าที่จัดการปิดธุรกิจให้เรียบร้อย ทั้งในรัฐที่ทำธุรกิจ และ ที่รัฐบาลกลางคือกรมสรรพากรอเมริกาค่ะ.

แปลให้ตามประกาศและจะเก็บภาษาอังกฤษไว้นะคะ

*

Closing a business is always a difficult decision regardless of the circumstances. With this in mind, the IRS redesigned the closing a business page of IRS.gov to help business owners navigate the federal tax steps when closing a business.  ลิงค์นี้จะให้ข้อมุลโดยรงจากรมสรรพากรอเมริกาค่ะ.

Small businesses and self-employed taxpayers will find a variety of information on the page including:

What forms to file  การยื่นแบบที่จะปิดธุรกิจต้องใช้ฟอร์มอะไรบ้าง

How to report revenue received in the final year of business ปีสุดท้ายที่ทำการจะต้องรายงานรายได้อย่างไร

How to report expenses incurred before closure ต้องรายงานค่าใช้จ่ายอย่างไร

The page also details steps all business owners should take when closing.  ขั้นตอน

File a final tax return and related forms. The type of return to file and related forms depends on the type of business. ยื่นแบบภาษีปีสุดท้ายไปยังกรมสรรพากรอเมริกา ตามแบบธุรกิจที่ทำ. ถ้าเคยทำมาก่อน นักบัญชี นักภาษีทำให้จะทราบค่ะ ต้องใช้แบบอะไรบ้าง เช่น บุคคลธรรมดาก็รางานใน Schedule C within form 1040, S Coorp file form 1120S, LLC to file form 1065, and Corporation to file form 1120.
 

Take care of employees. Business owners with one or more employees must pay any final wages or compensation, make final federal tax deposits and report employment taxes. กรณีมีการจ้างงานก็ต้องจ่ายค่าแรงพนักงานที่ค้าง และออกเอกสารต่างๆ ให้พนักงาน เช่น W2
 

Pay taxes owed. Even if the business closes now, tax payments may be due next filing season. ภาษีที่ค้างจ่ายต้องจ่ายให้หมด  ถ้าจ่ายหมดไม่ได้ ทำเรื่องผ่อนไว้ค่ะ จะได้ไม่ต้องมีจดหมายว่าจะมายึดโน่น นี่ นั่น.  ไม่ว่าจะทำธุรกิจ หนี้ภาษีอากร มาถึงเจ้าของนะคะ ไม่ได้รับยกเว้น กรรมการนี่แหละคะรับภาระหนี้สิน.
 

Report payments to contract workers. Businesses that pay contractors at least $600 for services including parts and materials during the calendar year in which they go out of business, must report those payments. ถ้ามีจ้างผู้รับเหมาก็ต้องยื่นแบบไปค่ะ 1099mis new form 1099-NEC (ใหม่สำหรับ non employee compensation)
 

Cancel EIN and close IRS business account. Business owners should notify the IRS so they can to close the IRS business account. ยกเลิก เลขประจำตัวนายจ้างโดยการทำหนังสือเข้าไปค่ะ.
 

Keep business records. How long a business needs to keep records depends on what’s recorded in each document. เอกสารทางธุรกิจต้องเก็บไว้อย่างน้อย 5 to 7 years., payroll records 3 years.

The page also provides helpful information for business owners declaring bankruptcy, selling their business and terminating retirement plans.

*

Comments from author:

*

เมื่อต้นเดือนมีเจ้าของธุรกิจโทรมาปรึกษาเรื่องการปิดธุรกิจ ปิดไปนานแล้ว โอนธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจ แต่ไม่ได้ยื่นภาษีไปยัง IRS หรือยื่นแล้วทาง กรมสรรพากรไม่ได้รับ เคสแบบนี้ก็ต้องมีเยอะแยะ. จะปิดธุรกิจต้องจ่ายหนี้ที่ค้างให้หมด พร้อมกับยื่นแบบให้ครบก่อนค่ะ.

*

ในการทำธุรกิจแม้ว่าจะไม่มีความรู้ด้านภาษีอากร ได้จ้างมืออาชีพช่วยแล้ว และไว้ใจซึ่งกันและกัน ต้องมีสำเนาเอกสารของงานที่ทำทุกอย่างค่ะ มีกรณีเยอะมากที่มืออาชีพ บอกว่าทำงานให้แล้ว แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย เงินก็จ่ายไปแล้ว ตามตัวก็ไม่รับโทรศัพท์ ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ แบบนี้ลำบากค่ะ เพราะสุดท้ายและท้ายสุดนั้น เจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ ค่ะ ไม่ใช่คนทำบัญชีนะคะ.

*

ก่อนจะจ้างใครให้ตรวจสอบลายเซ่นของบุคคลนั้น ๆ ก่อนค่ะ ว่ามีลายเซ่นอะไร เพราะคุณสามารถแจ้งเสตท แจ้ง กรมสรรพากรอเมริกา ร้องเรียนถึงการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลได้ค่ะ. คุณสามารถตรวจสอบ ลายเซ่นของคนทำบัญชีและภาษีได้จากเวบไซด์ IRS ค่ะ มีชื่อหราในนั้นเลย ผู้เขียนเองก็มีลายเซ่นลงทะเบียนไว้ค่ะ.

*

คนไทยใจดี อรุ่มอร่วยซึ่งกันและกัน ป้องกันธุรกิจคุณไว้ดีกว่านะคะ.

 “Good luck in finding tax professionals

ที่มา                     :   IRS Tax Tip 2020-131, October 5, 2020

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Thursday, October 7th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***