Eligible business expenses for small business’ owners

Eligible business expenses for small business’ owners.

กรณีไหนบ้างที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเคลมค่าใช้จ่ายเป็นของกิจการได้

ธุรกิจขนาดเล็กที่พูดถึง คือ กิจการเจ้าของคนเดียวหรือเจ้าของหลาย คนในรูปแบบ หุ้นส่วน Partnerships (บุคคลธรรมดา สองคนทำธุรกิจร่วมกัน ที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา) —and limited liability companies (LLCs) กิจการรูปแบบ ที่เสียภาษีในรูปแบบ partnershipsหุ้นส่วน—และ S corporations. ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมากมาย.

 

Working condition fringe benefits. สิทธิประโยชน์ของการใช้ทรัพย์สินของกิจการ

 

โดยทั่วไปนะคะ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นของกิจการ ในฐานะพนักงานเรานำไปใช้ได้ในการทำงาน โดยทั่วไม่ต้องรวมเป็นเงินได้ของพนักงาน. ในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และก็เป็นพนักงานในกิจการของเราเอง คือเรารับเงินเดือนด้วย เราก็ใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน Code Sec. 162 or Code Sec. 167 และ กฏ (Reg. § 1.132-5(a)(1)(i)). (Reg. § 1.132-1(b)(2)(ii)) กฏหมายที่เกี่ยวข้องและอำนวยในการยกเว้นภาษีที่ไว้สำหรับอ้างอิง.

Business-related use of a company auto คำเตือน สำหรับคนที่เอารถกิจการไปใช้ส่วนตัวถือเป็นรายได้ของเจ้าของนะคะ เพราะรถที่ซื้อในธุรกิจก็ต้องใช้ในธุรกิจ  , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะของกิจการ. (Reg. § 1.132-5(a)(1)),  (Reg. § 1.61-21(a)(1))  จะให้เป็ฯค่าใช้จ่ายของกิจการล้วน ๆ คือ ใช้เฉพาะกิจการเท่านั้นนะคะ.

 

    Job-related education expenses paid by the firm. (Reg. § 1.132-1(f)) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นะคะ เราทำกิจการนวด ค่า อบรม ค่าต่อวิชาชีพ ใช้ได้หมดคะ. ร้านอาหาร ก็พวก ฝึกทำอาหาร ไปเรียนใบประกาศประเภทต่างๆ ของพนักงานก็ใช้ได้นะคะ.

 

    Job placement assistance. (Rev Rul 92-69, 1992-2 CB 51) อันนี้คือมีคนออกจากงาน เราหาพนักงานมาแทน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ได้หมดคะ.  จะพูดถึงกรณี ร้านอาหารที่เป็นนักลงทุน แล้วจ้างพนักงานที่เป็น คนทำอาหารมา ต่อมาเขาหนี เราต้องหาคนใหม่มาแทน  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งค่าทนายค่าธรรมเนียม ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างงานนะคะ ไม่ใช่ “ค่าทนายความ หรือ Legal fee”.

 

The use of a cell phone provided to an employee primarily for noncompensatory business reasons. (Notice 2011-72, 2011-38 IRB 407) นี่เป็นเรื่องปกติมากในการซื้อโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการรายเดือนต่าง ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แม้ว่าจะมีพนักงานคนเดียว ก็ให้ บริษัทมือถือ ออกบิลเรียกเก็บในนามบริษัทคะ. ให้ดูความเหมาะสมนะคะ เผื่อไว้ บางกรณี เราใช้ส่วนตัว มีครอบครัวร่วมด้วย ให้แชร์กันระหว่างกิจการและครอบครัวคะ เพื่อความปลอดภัย เว้นแต่วาเรามีพนักงานหลาย คน ก็ หยวน ๆ ได้คะ. เขาดูจากรายได้รวมของกิจการด้วยนะคะ ใช่ว่าจู่ๆ ก็เอาไปหักได้หมด.

 

**De minimis fringe benefits. สวัสดิการที่ให้พนักงานประเภทอื่น ๆ ก็ที่พนักงานใช้สิทธิ์**

ค่ารถที่ออกให้กับพนักงาน ที่ทำงานล่วงเวลา (Reg. § 1.132-1(b)(4))

ค่าของขวัญ จัดการงานเกิด ค่าตั๋วไปดูหนังสือ ดูสวนสัตย์  รางวัลให้พนักงาน ที่ทำงาน ดี หรือ จัดให้พนักงานเป็นประจำทุกปี สำหรับครอบครัว ก็ใช้ได้นะคะ. (Reg. § 1.132-6(d)(2)(i)) เอาให้พอๆ งาม อย่ามากไปคะ ให้ดูโครงสร้างกิจการเราด้วยว่ารายได้ต่อปีเท่าไร.

 

Dependent care assistance. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ เดย์แคร์ เอาลูกไปฝากเลี้ยงเพื่อที่จะได้ทำงานสะดวก โปรแกรมหลังเลิกเรียน คือสวัสดิการนะคะ ใช้ได้เช่นกัน ตามกฏหมาย Partners are eligible for the Code Sec. 129 dependent care assistance exclusion. (Code Sec. 129(e)(3)) มีข้อยกเว้นคือ ครอบครัวสามีภรรยาหักได้ไม่เกินปีละ $5,000 ($2,500 กรณีสามีภรรยาแยกยืน เท่ากับคนไม่แต่งงานคะ). ตามที่อ่าน กรณี ที่เรามีพนักงาน ให้เบิกค่า เดย์แคร์ด้วย ส่วนของเจ้าของต้องไม่เกิน 25% ของค่าใช้จ่ายรวม  เช่น กิจการจ่ายเดย์แคร์ทั้งหมด $10,000 เจ้าของได้สิทธิ์ไม่เกิน $2,500 นะคะ.. (Code Sec. 129(d)(4))

Educational assistance programs เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าเทอม ทั้งวิทยาลัย ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท . Under Code Sec. 127, รับได้ถึง $5,250 ต่อปี แบบนายจ้างหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ส่วนลูกจ้างไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้เลย. นายจ้าง เขียนเชคให้ ไม่ต้องเอาไปรวมใน W2 ใด ๆ ทั้งสิ้น ฟรี ๆ จริง ๆ . แถม วิชาที่เรียนไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับงานก็ได้ ไม่มีข้อยกเว้น. (Code Sec. 127(c)(2); Code Sec. 127(c)(3); Code Sec. 401(c)(1))

กรณีเจ้าของคนเดียว ค่าเทอมที่ได้รับยกเว้นแค่ 5% นะคะ นี่คือข้อจำกัด ที่เราทั้งหลายไม่ชอบกัน .  ยอดนี้รวมถึง สามีภรรยาหรือบุตรของเจ้าของด้วยนะคะ (อดกันไปเลย) (Code Sec. 127(b)(1)).

 

Transportation fringes ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆ . เจ้าของกิจการซึ่งรับเงินเดือนด้วยก็มีสิทธิใช้สวัสดิการตัวนี้เหมือนกับพนักงานทั่วไป Code Sec. 132(f). For 2017, ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง ค่าที่จอดรถ $255 ต่อเดือนอันนี้คือทุกอย่างรวมกันนะคะ ค่าตั๋วรถเมย์ ด้วย (เผื่อเจ้าของแกล้งจน แหมคนนิวยอร์ค ขึ้นรถเมย์ รถใต้ดินเยอะแยะไปใช่ปะ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านภาษีอากรเยอะมาก เพราะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นิยมชมชอบ จดทะเบียนธุรกิจ แล้วเลือกเสียภาษีแบบ S-Corp.

**Corporation (not S-Corp) ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีกิจการหลายประเภท จด คอรปไว้สักอัน เอาไว้หักค่าใช้จ่ายพวกประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการก็ใช้ได้เต็มที่ไม่มีข้อจำกัด เหมือน S-Corp นะคะ**

♥สิทธิเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ก็ช่วยนายจ้างที่มีธุรกิจขนาดเล็ก ประหยัดภาษีได้พอสมควรนะคะ♥

 

เรียบเรียบโดย        แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (CPA)

ที่มาของข้อมูล Source: ข่าวสารเผยแพร่ด้านภาษีอากร จากกลุ่มวิชาชีพด้านการบัญชีและภาษีอากร.

วันพุธที่  31  พฤษภาคม 2560, Wednesday, May 31st  2017