Work opportunity Credit

Work opportunity Credit

เครดิตทางภาษีอากรที่นายจ้างได้รับถ้าจ้างคนที่เคยรับสวัสดิการของรัฐบาล และคนที่เคยตกงาน

เฟคบุคเตือนว่าไม่ได้เขียนบทความจะอาทิตย์ละ เลยจัดให้สาหน่อย สั้น ๆ นะคะ เกี่ยวกับเครดิตที่นายจ้างจะได้. ถ้าคนที่ไม่มีกิจการอยากได้เครดิตบ้าง ก็เริ่มจ้างคนตกงานคะ ทหารผ่านศึกนะคะรับรองได้เครดิตแน่นอน. จำได้เมื่อเกือบสองปีที่แล้วสมัครงาน ก็ได้กรอกฟอรม เช่นกันคะ.

The IRS มีโปรแกรมนี้ให้กับนายจ้างทุกประเภทกิจการนะคะ ไม่ว่าจดทะเบียนรูปแบบไหน ไม่จดทะเบียน แต่มีเลขประจำตัวนายจ้างที่ ทาง IRS ได้ออกให้เรียกว่า Employer Identification Number (EIN) จ้างคนที่เคยตกงาน รับสวัสดิการของรัฐบาลสูงสุดถึง $9,000 ภายในสองปีนะคะ.

อยากได้เงินเครดิตนี้ทำงานดี?

จ้างงานกลุ่มต่อไปนี้นะคะคุณถึงได้สิทธิ์ที่จะได้รับเครดิต

1.)  กลุ่มที่ตกงานแบนาน ๆ คะ เขากำหนดไว้เลยคือคนที่เคยตกงานไม่ต่ำกว่า 27 weeks ก็ประมาณ 6-7 เดือนแบบตกงานคะ เขาเคยเคลม เงินคนตกงานด้วยนะคะเงื่อนไขที่ระบุไว้. คงจะมีอยู่มังคะคนตกงาน แม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้จะดีแบบล้นหลาม คนตกงานก็ยังมีอยู่

2.) Qualified Veteran  กลุ่มทหารผ่านศึกและครอบครัว ซึ่งม่คุณสมบัติดังต่อไปนี้คะ

คนในครอบครัวรับสวัสดิกการ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (food stamps)

ตกงานอย่างน้อย 4 weeks หรือต่ำกว่า 6 weeks ในปี ก่อนที่จะจ้างเขาคะ

ตกงานอย่างน้อย 6 months

ได้รับสวัสดิการ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทำงานไมได้ discharge from Armed Forces.

นายจ้างต้องกรอกฟอร์มอะไรเวลารับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหล่านี้?

ใช้ฟอรมนี้เลยคะ  Form 8850, Pre-Screening Notice and Certification Request for the Work Opportunity Credit

♥สิทธิเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ก็ช่วยนายจ้างที่มีธุรกิจขนาดเล็ก ประหยัดภาษีได้พอสมควรนะคะ♥

เรียบเรียบโดย        แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (CPA)

ที่มาของข้อมูล Source: IRS Notice 2012-13   ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะคะ  Work Opportunity Tax Credit

 

วันพฤหัสบที่   18 พฤษภาคม 2560, Thursday, May 18th  2017