US Resident Aliens

US Resident Aliens (IRS)

ผู้อยู่อาศัยในอเมริกาตามกฏหมายภาษีอากร

 

ถ้าเรา ๆ เป็น ผู้อยู่อาศัย (ไม่ใช่พลเมือง หรือ US Citizen)  resident alien, กฏต่าง ๆ ว่า ด้วย รายได้  กองมรดก และ การให้ของขวัญ แต่บุคคลอื่น  ๆ เรามีหน้าที่ ยื่นประมาณการรายได้ เข้าไปก่อน ยื่นภาษีสินปีคะ.  แม้ว่าเราจะไม่ได้อาศัยอยู่ในอเมริกา เราก็ยังคงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนะคะ.  เรามีหน้าที่เช่นเดียวกับ U.S. citizen เลยคะ.

ในทางกฏหมายภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกา ใครบ้างที่ถือว่าเป็น resident alien บ้าง.  มีสองกลุ่มคะ กลุ่มแรกคือ พวกถือกรีนการ์ด  green card test หรือกลุ่มที่อยู่อาศัยในอเมริกามากกว่า 183 วันคะ เรียกว่า substantial present test ในปีภาษีนั้น ๆคะ.

**ในกรณี ที่เรามีกรีนการ์ด หรือ อาศัยอยู่อเมริกา ถ้าเราแต่งงานกับ คนที่เป็นต่างชาติ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด หรือ อยู่ในอเมริกามากกว่า 183 วัน ในหนึ่งปี) เราสามารถเลือก ที่จะยื่นภาษีรวมกับคู่สมรส และให้เขาเป็น เรสสิเด้น เหมือนเราได้คะ. choose to treat the nonresident alien spouse as a U.S. resident alien  และเราก็สามารถใช้ฟอร์ม Form 1040 ยื่นแบบแต่งงานได้ตามกระบวนการโรงเรียน IRS ได้เลยคะ.

** สำหรับคนที่แต่งงาน ระหว่างปี แต่งงานวันสุดท้ายของปี ภาษีอากรใด ๆ แล้วไม่มีสถานะทางกฏหมาย ถ้าแฟนเรา เป็น กรีนการ์ด หรือ มีวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น E2, H1B ที่เขาได้สิทธิประโยชน์ ค่าลดหย่อนต่างๆ  เหมือนคนที่นี่ เขาสามารถใช้เรา ซึ่งไม่มีสถานะใด ๆ ยื่นร่วมแบบแต่งงานได้คะ.  กรณี เราไม่มีเลข SSN, .ให้ขอ ITIN หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้คะ…

กรณีนี้ประยุกต์ได้กับคนที่นี่แล้วมีภรรยาหรือสามี ที่อยู่ไทย แล้วไม่เคยมาอเมริกาได้ด้วยคะ.. แต่อย่าลืมนะคะ ถ้าใช้ชื่อคู่สมรสมายื่นเคลมภาษี คู่สมรสที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่นี่ต้องแสดงรายได้ที่ได้รับจากประเทศไทยด้วยนคะ.

Tax Treatment of Resident Alien สิทธิด้านภาษีอากร

 

ถ้าเรายื่นภาษีเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้อยู่อาศัยที่อเมริกา เราก็ได้สิทธิ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนที่นี่คะ. คุณสามารถเคลม deductions ต่าง ๆ ที่ทางกฏหมายภาษีอากรให้กับ U.S. citizens. คุณสามารถใช้  ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล personal exemptions และลูก ๆ ได้ปกติคะ. กรณีเรามีบ้าน มีจ่ายดอกเบี้ย ภาษีบ้าน เราก็เคลมได้เช่นกันกับ U.S. citizens ที่สำคัญนะคะ เราสามารถเคลม เครดิตต่างๆ  tax credits กฏเดียวกับ ประชากรของอเมริกา U.S. citizens.

อ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ คะ See Alien Taxation – Certain Essential Concepts กฏสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ถือกรีนการ์ด ที่อยู่อาศัยในอเมริกามากกว่า 183 วัน ค่อนข้างซับซ้อน. แหวนพูดในภาพรวมทั่วไปให้เข้าใจคะ.

**กลุ่มอยู่เกิน  ก็ถือว่าเป็น ผู้อยู่อาศัยตามกฏหมายภาษีอากรแน่นอนคะ เพราะไม่ได้ไปไหน อยู่แต่ในอเมริกา ได้สิทธิ์ทางภาษีอากรเช่นกันคะ. ณ ปัจจุบัน กฏหมายยังไม่ได้ห้ามกลุ่มคนอยู่เกิน ที่มีลูกเป็นอเมริกัน เกิดที่นี่ เคลม เครดิตของลูก ๆ คะ ยังใช้ได้อยู่. ไม่รู้รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีคะ.  เพราะกลุ่มอยู่เกินจะไมมี SSN จะใช้ ITIN ในการยื่นแบบ ซึ่งระบบ IRS จะรู้ว่านี่คือ คนอยู่เกิน หรือไม่สามารถทำงานได้ตามกฏหมาย Department of Homeland Security(DHS). แต่ IRS มิแคร์คะ รับเงินเข้ากระเป๋า บำรุงประเทศ.

 

♥ขอให้ทุกท่าน ได้สิทธิของการเป็น Resident aliens ของกฏหมายภาษีอากรเต็มที่คะ♥

 

เรียบเรียงโดย    :           แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ที่มา              :           https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/resident-aliens

วันที่             :         วันศุกร์ที่  22 มีนาคม 2560 March 22nd, 2017