Taxpayer Identification Number

Taxpayer Identification Number

เลขประจำตัวผู้ภาษีอากร

สวัสดีค้าทุกคน หลายคนก็ใจจดใจจ่อเมื่อไหร่เงินช่วยเหลือรอบสองจะอนุมัติกันเสียทีนะคะ. ก็รออ่านระเบียบอยู่เช่นเดียวกันกับคุณนะคะตอนนี้ เชื่อว่าทันทีที่ระเบียบออกมารับรองข่าวสารทุกช่องทางประโคมกันคะ รออ่านเช่นกันนะคะ.  วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกันคะ จะได้เข้าใจกันแบบถ่องแท้นะคะว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้นมีกี่ปรเภทกันค้า. เก็บต้นฉบับภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะ คัดลอกมาจากระเบียบของกรมสรรพากรอเมริกาค่ะ.

Definition: ความหมาย

A Taxpayer Identification Number (TIN) is an identification number used by the Internal Revenue Service (IRS) in the administration of tax laws. It is issued either by the Social Security Administration (SSA) or by the IRS. A Social Security number (SSN) is issued by the SSA whereas all other TINs are issued by the IRS. เลขประจำตัวผู้เสียอากรใช้กัหน่วยงานกรมสรรพากรของอเมริกาค่ะ. เลขนี้ออกได้ทั้งจาก สำนักงานประกันสังคมหรือกรมสรรพากรอเมริกาออกให้ค่ะ. SSN ตัวนี้คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเช่นกันและออกโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะ. สำหรับเลขประจำตัวผู้เสียอากรประเภทอื่นๆ จะออกจากกรมสรรพากรของอเมริกาค่ะ.

Taxpayer Identification Numbers เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรมีหลายประเภทตามนี้ค่ะ

 • Social Security Number “SSN”  เลขประจำตัวปรกันสังคม ออกให้สำหรับบุคคลธรรมดานะคะ
 • Employer Identification Number “EIN” เลขประจำตัวของนิติบุคคล ออกให้บริษัทห้างร้านกิจการคะ
 • Individual Taxpayer Identification Number “ITIN” เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลธรรมดา (สำหรับคนที่ไม่ได้สามารถออก SSNให้ได้)
 • Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions “ATIN” เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนที่อยู่ในระหว่างกรรับอุปถัมภ์บุตรค่ะ
 • Preparer Taxpayer Identification Number “PTIN” เลขประจำตัวของผู้ทำภาษีอากร (เช่นผู้เขียนเองก็มีแยกออกมาค่ะ)

Do I Need One?  ใครต้องใช้บ้าง

A TIN must be furnished on returns, statements, and other tax related documents. For example a number must be furnished: ทุกครั้งที่มีการยื่นแบบภาษีอากรต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะ เช่น ต้องใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ

 • When filing your tax returns. การยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี ทุกประเภทค่ะ
 • When claiming treaty benefits. การเคลมหรือขอใช้สิทธิ์สนธิสัญญาภาษีอากระหว่างประเทศกับอเมริกา เช่นไทยกับอเมริกาค่ะ.

A TIN must be on a withholding certificate if the beneficial owner is claiming any of the following: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใช้ในการเก็บภาษีไว้หรือหักไว้ล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้ค่ะ

 • Tax treaty benefits (other than for income from marketable securities) เคลมสิทธิภาษีระหว่างประเทศ
 • Exemption for effectively connected income ขอยกเว้นรายได้ไม่ต้องมานำมาคิดภาษี
 • Exemption for certain annuities ขอยกเว้นรายได้กรณีมีการรับเงิน annuities (รายได้รับประจำทุกเดือนยอดเท่าๆ กัน)

When Claiming Exemptions for Dependent or Spouse เมื่อคุ่สมรสที่เป็นต่างชาติต้องการยื่นภาษีร่วมกับคู่สมรสอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียว

You generally must list on your individual income tax return the social security number (SSN) of any person for whom you claim an exemption. If your dependent or spouse does not have and is not eligible to get an SSN, you must list the ITIN instead of an SSN. You do not need an SSN or ITIN for a child who was born and died in the same tax year. Instead of an SSN or ITIN, attach a copy of the child’s birth certificate and write Died on the appropriate exemption line of your tax return. กรณีนี้ ที่เห็นคือแต่งงานกับอเมริกันแต่ไม่ได้มาอาศัยอยุ่ในอเมริกา จึงไม่ได้ขอ SSN ดังนั้นจึงต้องขอ ITIN แทนกันเสียเลย มีเยอะค่ะ ภรรยาฝรั่งทั้งหลาย ไม่อยากเข้ามา แฟนไม่มาแล้วเกษียณที่ไทย แต่ต้องยื่นภาษีที่อเมริกาก็มีบุตร มีภรรยาพ่วงมาด้วย ก็ทำให้แทบไม่ต้องเสียภาษีกันเลย.

How Do I Get A TIN?  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้เช่นไรรึ

SSN เลขประจำตัวประกันสังคมออกให้โดยสำนักงานประกันสังคม

You will need to complete Form SS-5, Application for a Social Security Card (PDF). You also must submit evidence of your identity, age, and U.S. citizenship or lawful alien status. For more information please see the Social Security Administration web site. ไปตาลิงค์นะคะ กรอกฟอร์ม ตอนนี้ต้องนัดแล้วค่ะ แต่ยุคโควิด เดินเข้าไปไม่ได้แล้ว. ดาวน์โหลดกรอกฟอร์มให้เรียบร้อยค่ะ จะได้ไม่เสียเวลา  โทรหาเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ ถ้าติดก็โชคดีกันไปละคะ.

Form SS-5 is also available by calling 1-800-772-1213 or visiting your local Social Security office. These services are free.

EIN  เลขประจำตัวกิจการ ไม่ว่าจะรูปแบบไหน ไม่จด llc or corp แค่ทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดา ถ้ามีการจ้างงานต้องขอเลขนี้ค่ะ

An Employer Identification Number (EIN) is also known as a federal tax identification number, and is used to identify a business entity. It is also used by estates and trusts which have income which is required to be reported on Form 1041, U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts. Refer to Employer ID Numbers for more information.

The following form is available only to employers located in Puerto Rico, Solicitud de Número de Identificación Patronal (EIN) SS-4PR (PDF).  ทำออไนลน์ได้ค่ะ เวลาราชการ เสารอาทิตย์ระบบจะไม่เปิดรับให้.

กรณีกิจการเป็นของต่างชาติ ต้องให้เอเจ้น กรรมการที่มี SSN ขอให้นะคะ ทำเองจะไม่ได้ค่ะ.

ITIN  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถขอ SSN ได้ค่ะ

An ITIN, or Individual Taxpayer Identification Number, is a tax processing number only available for certain nonresident and resident aliens, their spouses, and dependents who cannot get a Social Security Number (SSN). It is a 9-digit number, beginning with the number “9”, formatted like an SSN (NNN-NN-NNNN).  แลขนี้ออกให้เฉพาะกลุ่มค่ะ หลัก ๆ คือกลุ่มที่ไม่สามารถขอ SSN ได้ ช่น กลุ่มกระโดด กลุ่มนักลงทุนในไทยไม่เข้ามาอเมริกา กลุ่มลูก ๆ นักลงทุนที่เข้ามาแบบถูกกฏหมาย กลุ่มเล่นหุ้นที่ไทย  กลุ่มรับมรดกที่อเมริกา ถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะ อยากได้ภาษีคืนบ้างต้องยื่นแบบพร้อมขอเลข ITIN

You can use the IRS’s Interactive Tax Assistant tool to help determine if you should file an application to receive an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)..ใครอยากรู้ว่ามีคุณสมบัติจะขอได้ไม๊ก็คลิกไปที่ลิง์ค่ะ จะมีการถามคำถามและตอบไปตามขั้นตอนค่ะ.

To obtain an ITIN, you must complete IRS Form W-7, IRS Application for Individual Taxpayer Identification Number. The Form W-7 requires documentation substantiating foreign/alien status and true identity for each individual. You may either mail the documentation, along with the Form W-7, to the address shown in the Form W-7 Instructions, present it at IRS walk-in offices, or process your application through an Acceptance Agent authorized by the IRS. Form W-7(SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos is available for use by Spanish speakers. อยากได้เลข ต้องกรอกฟอร์มเข้าไปค่ะ เข้าไปที่ HR Block บางที่จะมีรับรองพาสปอร์ตฉบัจริงแบบไม่ต้องยื่นตัวจริง่ค่ะ  โทรไปสอบถามเขาก่อนค่ะ  ส่วนใหญ่ต้องยื่นฉบับจริงเข้าไป หลายคนไม่อยากทำกลัวสูญหายก็มีค่ะ เห็นหายกันเยอะ  เวลาผู้เขียนทำให้ลูกค้าจะให้แนบซองติดแสตมป์กลับไปด้วยคะ เจ้าหน้าที่จะได้ส่งคืนมา ยังไม่เห็นมีใครหายค่ะ.  ตอนนี้ผู้เขียนได้ทำเรื่องขอเป็น Acceptance Agent แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เรื่องยังไม่ได้รับอนุมัติเลยค่ะ น่าจะกองพนึงอยู่ ถ้าได้ลายเซ่นแบบเป็นทางการก็รับรองพาสปอร์ตให้ลูกค้าได้ค่ะ.

Acceptance Agents are entities (colleges, financial institutions, accounting firms, etc.) who are authorized by the IRS to assist applicants in obtaining ITINs. They review the applicant’s documentation and forward the completed Form W-7 to IRS for processing. ขบวนการนี้ค่ะ สมัครอยุ่ค่ะ เรื่องยังไม่ได้รับอนุมัติเลย.

NOTE: You cannot claim the earned income credit using an ITIN. อุ๊บ ใครมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนี่เคลมเครดิตรายได้ไม่ได้นะคะ กรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มรายได้ไม่สุงค่ะ

Foreign persons who are individuals should apply for a social security number (SSN, if permitted) on Form SS-5 with the Social Security Administration, or should apply for an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) on Form W-7. Effective immediately, each ITIN applicant must now:  ต่างชาติก็ขอเลขได้ค่ะ

 • Apply using the revised Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number; and
 • Attach a federal income tax return to the Form W-7.

Applicants who meet one of the exceptions to the requirement to file a tax return (see the Instructions for Form W-7) must provide documentation to support the exception.

New W-7/ITIN rules were issued on December 17, 2003. For a summary of those rules, please see the new Form W-7 and its instructions.

For more detailed information on ITINs, refer to: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะ.

ATIN เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับอยู่ในระหว่างอุปถัมภ์บุตรค่ะ

An Adoption Taxpayer Identification Number (ATIN) is a temporary nine-digit number issued by the IRS to individuals who are in the process of legally adopting a U.S. citizen or resident child but who cannot get an SSN for that child in time to file their tax return.

Form W-7A, Application for Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions is used to apply for an ATIN. (NOTE: Do not use Form W-7A if the child is not a U.S. citizen or resident.)

PTIN  เลขประจำตัวคนทำภาษีค่ะ

Beginning January 1, 2011, if you are a paid tax preparer you must use a valid Preparer Tax Identification Number (PTIN) on returns you prepare. Use of the PTIN no longer is optional. If you do not have a PTIN, you must get one by using the new IRS sign-up system. Even if you have a PTIN but you received it prior to September 28, 2010, you must apply for a new or renewed PTIN by using the new system. If all your authentication information matches, you may be issued the same number. You must have a PTIN if you, for compensation, prepare all or substantially all of any federal tax return or claim for refund.  ตั้งแต่ต้นปี 2011 คนทำภาษีทุกรายต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะ (ดิฉันเริ่มทำปี 2014) ค่ะ ตอนนั้นทำภาษีใหม่ๆ ก็เรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดไป  สำหรับคนทำภาษีที่ไม่มีเลขคือผิดกฏหมายนะคะ.  สมัครออนไลน์ได้ค่ะ สำหรับคนทภาษี ต้องมี CPA, EA, Attorney, Tax license from IRS’ ไม่ใช่ใครก็ขอได้นะคะ.

If you do not want to apply for a PTIN online, use Form W-12, IRS Paid Preparer Tax Identification Number Application. The paper application will take 4-6 weeks to process.

If you are a foreign preparer who is unable to get a U.S. Social Security Number, please see the instructions on New Requirements for Tax Return Preparers: Frequently Asked Questions.

 

Foreign Persons and IRS Employer Identification Numbers ธุรกิจต่างชาติต้องการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอเลขและไม่มีคุณสมบัติต้องยื่นแบบอ่านดี ๆ นะคะ แล้วทำตามระเบียบข้างล่างนี้

ถ้าต่อมามีสาขาที่นี่มีหน้าที่ยื่นแบบไม่ต้องขอใหม่ค่ะ ใช้เลขเดิมได้ค่ะ.

Foreign entities that are not individuals (i.e., foreign corporations, etc.) and that are required to have a federal Employer Identification Number (EIN) in order to claim an exemption from withholding because of a tax treaty (claimed on Form W-8BEN), need to submit Form SS-4 Application for Employer Identification Number to the Internal Revenue Service in order to apply for such an EIN. Those foreign entities filing Form SS-4 for the purpose of obtaining an EIN in order to claim a tax treaty exemption and which otherwise have no requirements to file a U.S. income tax return, employment tax return, or excise tax return, should comply with the following special instructions when filling out Form SS-4. When completing line 7b of Form SS-4, the applicant should write “N/A” in the block asking for an SSN or ITIN, unless the applicant already has an SSN or ITIN. When answering question 10 on Form SS-4, the applicant should check the “other” block and write or type in immediately after it one of the following phrases as most appropriate:

“For W-8BEN Purposes Only”
“For Tax Treaty Purposes Only”
“Required under Reg. 1.1441-1(e)(4)(viii)”
“897(i) Election”

If questions 11 through 17 on Form SS-4 do not apply to the applicant because he has no U.S. tax return filing requirement, such questions should be annotated “N/A”. A foreign entity that completes Form SS-4 in the manner described above should be entered into IRS records as not having a filing requirement for any U.S. tax returns. However, if the foreign entity receives a letter from the IRS soliciting the filing of a U.S. tax return, the foreign entity should respond to the letter immediately by stating that it has no requirement to file any U.S. tax returns. Failure to respond to the IRS letter may result in a procedural assessment of tax by the IRS against the foreign entity. If the foreign entity later becomes liable to file a U.S. tax return, the foreign entity should not apply for a new EIN, but should instead use the EIN it was first issued on all U.S. tax returns filed thereafter.

To expedite the issuance of an EIN for a foreign entity, please call (267) 941-1099. This is not a toll-free call.

References/Related Topics

Small Business/Self-Employed

Industries Professions

International Taxpayers

Self-Employed Individuals Tax Center

Online Tools & Updates

International Taxpayers Videos

International Taxpayers Press Releases

International Taxpayers Interactive Tools

Page Last Reviewed or Updated: 31-Jul-2020

*

Comments from author:

*

รุ้กันแล้วทั่วหน้านะคะ ว่าเลขประจำตัวผุ้เสียภาษีมีอะไรบ้างกี่ประเภท ใช้กันขอกันให้ถูกจุดนะคะ.

ในหนึ่งคนจะมีเลขเดียวค่ะ ไม่ขอซ้ำ SSN ไม่ว่าจะได้มาจาก วีซ่าไหน ต่อมาแต่งงานเป็นคนที่นี่ก็ใช้เลขเดิมแค่ปรับสถานะค่ะ แจ้งสำนักงานประกันสังคมจะได้ อัพเดทสถานะที่ถูกต้องผูกกับเลขที่เรามีนะคะ.

สำหรับคนมี ITIN ก่อนได้เลข SSN ให้แจ้งกับ IRS ว่าคือคนคนเดียวกันและสำนักงานประกันสังคมค่ะเพื่อที่ว่าเงิน social security ที่เคยนำส่งนั้นโอนมายังเลข SSN และคุณได้ใช้เครดิตต่อนะคะ.

สำหรับคนได้ SSN มาแบบไม่รู้เรื่องว่าได้มาถูกต้องไม๊ เป็นไปได้ทุกกรณีเพราะรุ่นก่อน 2005 ใครก็ขอ SSN ได้ค่ะ ก็ได้มากันแบบถูกต้องไม่ใช่ปลอมค่ะ อาจจะได้มาแบบทำงานไม่ได้ อะไรประมานนนี้นะคะ.

การขอ ITIN ต้องใช้พาสปอร์ตฉบัยจริง พร้อมกับยื่นแบบภาษีเข้าไปค่ะ.  ผู้เขียนเองทำเรื่องขอเป็น ITIN Acceptance Agent ส่งเรื่องไปแต่ปลายเดือน ก.พ. เรื่องยังไม่ถึงไหนเลยคะ หวังว่าปีหน้าคงได้รู้ผลอนุมัตินะ แล้วจะแจ้งให้ทราบคะ จะได้มีบริการจุดนี้เพิ่มและไม่ต้องส่งพาสปอร์ตฉบับจริงให้ กับกรมสรรพากรอเมริกาต่อไปค่ะ.

♥Knowledge is Power♥

*

Source (ที่มา)                     :   IRS: TIN

*

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     : วันจันทร์ที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, August 10th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***