U.S. Minimum Wages

U.S. Minimum Wages

อัตราค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐอเมริกา

 

ในฐานะที่ไม่ใช่นักกฏหมายมืออาชีพ และไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านกฏหมายแรงงานโดยตรง แค่หาข้อมูลมาจาก Department of Labor (DOL). ให้ลูกค้าบ่อยมาก กระจายตามรัฐต่าง ๆ จึงอยากจะให้แนวคิดกับผู้ที่ต้องการทราบจุดนี้. กฏหมายแรงงานถือว่าเป็น Federal Law ที่ทุกรัฐต้องปฏิบัติตาม. รัฐบางท้องถิ่นมีอำนาจที่จะกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำได้เอง  ฉะนั้น อัตราค่าแรงขั้นต่ำ แต่ละที่จะไม่เท่ากัน. ในบางรัฐ อนุญาตให้ เมืองกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำได้เอง เช่น รัฐ แคลิเฟอเนีย แต่ละเมืองอัตราค่าแรงขั้นต่ำจะไม่เท่ากัน.

ในฐานะที่เราเป็นนายจ้างและลูกจ้างเราควรจะรู้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ. ลูกจ้าง รู้ว่าทำงานจะได้ค่าแรงอัตราขั้นต่ำที่เท่าไร. นายจ้างรู้ว่า อัตราค่าจ้างที่จ่ายไป ไม่ขัดตามกฏหมายแรงงานหรือต่ำกว่า. จ่ายมากกว่าได้คะ แต่ห้ามต่ำกว่า อัตราค่าแรงขั้นต่ำ. อัตราค่าแรงขั้นต่ำ จะอยู่ที่ $5.75 – $15 ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ. ค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางอยู่ที่ $7.25/hour.

สามารถกลับไปดูอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละรัฐที่กระทรวงแรงงานได้ตามลิงค์ค่ะ https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm

 

What is the minimum wage for workers who receive tips?

ค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานที่รับทิป

 

กฏหมายเขียนไว้ว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างได้รับค่าแรงบวกทิป ต่อชั่วโมง นายจ้างต้องจ่ายขั้จต่ำที่ $2.13 ต่อชั่วโมง และ เมื่อรวมทิป แล้ว หารด้วยชั่วโมงที่ทำงาน ต้องไม่ต่ำกว่า อัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางที่ $7.25/hour. กฏหมายกำหนดไว้ด้วยว่า ถ้าค่าแรง บวกทิปรวมกันแล้วต่ำกว่า ค่าแรงขั้นต่ำ นายจ้าง ต้องจ่ายสมทบส่วนที่ขาด. ตัวย่างเช่น นายขยันดี  เป็นพนักงาน เสริฟร้านอาหารแห่งหนึ่ง ได้รับค่าแรงขั้นต่ำที่ $2.13 ต่อชั่วโมง รวมทิป ทั้งหมด $500 ต่อ การทำงาน สองสัปดาห์ พร้อมค่าชั่วโมงที่ $200 รวมรับเงินต่องวดก็ $700 หารด้วยการทำงาน 80 hours ค่าแรงต่อชั่วโมงอยู่ที่ $8.75/hour ซึ่งมากกว่า ค่าแรงขั้นต่ำของปี 2017 at $7.25. สมมติได้ทิปแค่ $300 ละ กรณีถือว่าต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เพราะต่อชัวโมงอยู่ที่ $6.25/hour ($300+$200 ($2.5*80hours)). กรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายส่วนที่ขาดตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ $80 เพื่อให้เท่ากับ $7.25 x 80 hours. มองภาพออกใช่ไม๊คะตอนนี้.

บางรัฐ  states มีกฏค่าแรงขั้นต่ำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทิปของพนักงาน. ถ้าพนักงานมีภาระภาษีทั้ง Federal เฟรด และ State เสตท หรือ รัฐ, รัฐบาลกลางกำหนดไว้ว่า อันไหนที่ให้ผลประโยชน์มากที่สุดต่อพนักงานให้เลือกอันนั้น. ตัวอย่างนะคะ รัฐบาลกลางกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่ $7.25, แต่ค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐ แคลิเฟอรเนียอยู่ที่ $11 เหรียญ กรณีแบบนี้ ใช้กฏหมายของเสตทนะคะ เพราะท่านเฟรด เขียนไว้เช่นนี้นะคะ.

อ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์คะ (แปลเฉพาะส่วนที่อยากเล่า) https://www.dol.gov/whd/minwage/q-a.htm

กิจการไหน ที่มีพนักงานรับทิปมากกว่า 10 ราย ทำงานอย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อปี มีหน้าที่รายงานทิปด้วยนะคะ ขอบอก แหวนเคยเขียนบทความไว้ปีที่แล้ว เอามาเตือนอีกรอบคะ.  ทิปที่ต้องรายงานคือ 8% of Gross Receipt เช่นนะคะ ยอดขายต่อเดือน $30,000 x 8% = $2,400 ต่อเดือนนะคะ. ทิปสามารถขอลดได้แต่ไม่ต่ำกว่า 2% ค่ะ. เขามีกฏหมายฉบับนี้มาเพราะ(คาดว่า) พนักงานรับเงินสดไม่รายงานทิปคะ และนายจ้างก็ไม่รายงานด้วย. ทิปจากเครดิตการ์ด นี่อย่าแม้แต่จะคิดเลี่ยงนะคะ บริษัทเครดิตการ์ด เขารายงานไปที่ IRS นะคะ. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิปตามลิงค์คะ Instructions for Form 8027 (PDF).

Penalty and Fine for violation the law

ค่าปรับเงินเพิ่มกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

 

หลาย ๆ คนอาจจะมีประสบการณ์ตรงกับคนรอบข้าง และหรือ คนใกล้เคียง ที่ไม่ใช่ข่าว แต่เป็นข้อเท็จจริงเยอะพอสมควรนะคะ โดยเฉพาะ ในวงการร้านอาหารไทย.  แต่โทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ทั้งการจ่ายค่าล่วงเวลา ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ ๆ ถือว่ารุนแรง เลยคะ จะมีนโยบายเขียนไว้ด้วยว่า พนักงานต้องรายงานค่าแรงจริง ถึงแม้พนักงานจะโกหก ต่อมามีการตรวจสอบภายใน ถือว่าผิด ถูกไล่ออก ทั้งฝ่ายไม่เปิดเผย และให้ความร่วมมือค่ะ. ถ้ามีการฟ้องร้อง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างย้อนหลังส่วนที่ขาด พวกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ส่วนของภาษีที่แจ้งไป. มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ. การจ่ายค่าแรงขาด จะส่งผลไปยังการน่ำส่งภาษี ไปยัง Federal, State , Local and Social Security Administration ด้วยคะ เป็นโขยงเลย.  ใครอยากอ่านเคสเพิ่มเติมที่ถึงศาล (ไม่ใช่ร้านอาหาร) อ่านได้จากเวบนี้คะ http://www.accountingweb.com/aa/standards/employers-paying-the-penalty-for-wage-and-hour-violations

 

Author’s comment – แนะนำจากผู้เขียน

 

1.) เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลายประเภทธุรกิจ จะคอยแนะนำลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน เพราะไม่คุ้มกับค่าปรับ เมื่อมีการฟ้องร้องจากกลุ่มลูกจ้าง. New Comer หรือกลุ่มนักลงทุนจากไทย จะไม่คุ้นเคยกับกฏหมายแรงงานที่อเมริกา ฉะนั้นควรศึกษากฏหมาย หรือสอบถามจาก คนทำบัญชี ทนาย หรือคนที่อยู่นานกว่านะคะ จะได้ไม่พลาด (ปล. อยู่นานกว่าใช่ว่าจะรู้นะคะ ถาม State, CPA, Lawyer ดีที่สุดคะ). นักลงทุน ต้องระวังอย่างมากนะคะในการปฏบัติตามกฏหมายเหล่านี้ เพราะจะมีผลกระทบต่อการวีซ่าของคุณแน่นอนคะ ขอย้ำ.

2.) รู้จักกิจการคนไทยหลายกิจการที่ต้องปิดตัวไปเพราะไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน. อาจจะเพราะเคยทำมานานและไม่เคยมีปัญหา. ต่อมา ซวย ลูกจ้าง หมั่นใส่ หรือ คู่แข่งหมั่นใส้ มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบ. บางรายอาจจะประนีประนอมได้ บางรายอาจจะไม่สามารถประนีประนอมได้.  เช่นถ้ามีการฟ้องร้องจากลูกจ้าง ทางรัฐบาลท้องถิ่น จะเข้ามาตรวจสอบ. นอกจากจะตรวจสอบค่าแรงขั้นต่ำ แล้ว . จะเจอหางเลข ทั้งการยื่นภาษีขาย ประจำเดือน การยื่นภาษีเงินเดือน .การยื่นแบบแสดงภาษีของกิจการ.

3.) ทำไงดีพนักงานไม่อยากจ่ายภาษี ถึงต้องแสดงค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำ. ในฐานะที่คุณเป็นนายจ้างที่สงสารลูกจ้างจับจิต ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าปรับเงินเพิ่ม. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปด้วยเงินสด ไม่สามารถลงบัญชีได้ตามกฏหมายภาษีอากร. เมื่อไม่สามารถลงบัญชีได้ เงินสดที่จ่ายไปก็เหมือนเจ้าของถอนเงินมาใช้เอง. ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนบริษัท ถ้าเป็น LLC จะถอนไม่ถอน ก็เสียภาษีจากำไรสุทธิทั้งก้อน แม้ว่ากิจการไม่เสียภาษีอากร แต่เจ้าของซึ่งได้รับ Schedule K-1 ต้องเอากำไรรวมเป็นรายได้ของตนเอง.  ถ้าจดทะเบียนแบบ Corporation ก็เสียภาษีมากขึ้นในในรูปบริษัท แต่เงินสดขาดมือ. ถ้าเป็น S-Corporation ให้พึงระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะเงินที่เจ้าของถอน อาจจะถูกประเมินเป็นเงินเดือนเจ้าของโดยละมุนละม่อม เสียภาษีกันนัวเนียไปเลย.

♥ท่านชอบแบบไหน แนวทางไหน ให้เลือกตามความต้องการนะคะ เพราะทำได้แค่ให้ความกระจ่าง. อย่าลืมนะคะ ย้ำ ว่า ในฐานะ CPA จะแนะนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้คุณ. ในฐานะคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณจะทำอะไรแบบไหน ไม่มีใครว่า คะ เราอยู่ในประเทศเสรี♥

 

เรียบเรียงโดย    :           แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ที่มา              :           Minimum Wage Laws in the States – January 1, 2017,  Tip Reporting

วันที่             :         วันจันทรที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ February 27th  2017