International Taxpayers

International Taxpayers

ผู้เสียภาษีอากรชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

 

มีคำถามกันมากเยอะมากนอกจากลุ่มคนไทยด้วยกันเอง และคาดว่าจะมีหลาย ๆ ชาติที่สงสัยกันอย่างเปิดเผยว่าทาง the IRS นิยามคำว่า “คนต่างชาติ” ไว้เช่นไร. คนที่อยู่ในอเมริกาตลอดยังถือว่าเป็นต่างชาติเลย. บางคนไม่มีสถานะทางกฏหมายใด ๆ แต่อยู่อเมริกามากกว่า 183 วันทำไมได้สิทธิทางภาษีอากรเหมือนกับคนที่มีกรีนการ์ด พลเมืองของอเมริกา หรือคนอยู่อเมริกาที่มีใบอนุญาติทำงาน หรือลงทุนตามกฏหมาย.

ปกติคนที่กฏหมายได้ตีความแล้วว่าเป็นคนที่นี่ คนจ่ายเงิน หรือเอเจ้นไม่มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่ายนะคะ ยกเว้นต่างชาติ (ถึงเขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา (แปลมาแบบเปิดเผย)).

IR-2017-43, Feb. 23, 2017 หนังสือที่ทาง กรมสรรพากรที่นี่ หรือ the IRS ได้ชี้แจงมา ได้ตอบข้อข้องใจได้อย่างชัดเจนเลยคะ.  หนังสือนี้ได้แจ้งกลุ่มที่เป็นเอเจ้น เช่นพวก payroll professionals or universities, CPA, EA, Attorney or license to practice ที่มีหน้าที่หักหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายสำหรับต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่อเมริกาตามนี้คะ. เอจ้นมีหน้าที่ยื่นฟอร์ม Forms 1042-S ไปยัง the IRS.

 What Non-U.S. Citizen Taxpayers Must Do

ในฐานะที่เราเป็นต่างชาติเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

 

กลุ่มที่ถือว่าเป็นต่างชาติตามกฏหมายภาษีอากรคือ นักเรียนต่างชาติ ครูบาอาจารย์ หรือนักธุรกิจต่างชาติที่มาทำธุรกรรมในอเมริกาเป็นการชั่วคราว หรือไม่เคยเข้าอเมริกาเลย แต่ให้คนทำธุกรรมที่นี่แทนผ่านเอเจ้น ที่ได้รับมอบอำนาจ.

กลุ่มนี้จะถือวีซ่า F-1, J-1, M-1, Q-1 and Q-2 non-immigrant status. บางคนสามารถทำงานได้และสามารถขอ Social Security Number (SSN) ได้. ถ้าคนที่ไม่สามารถขอ SSN ได้ก็จะขอ Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).

 

กลุ่มนี้ถ้ามีรายได้คือต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา โดยการใช้ Form 1040-NR (คนไม่โสด) or 1040NR-EZ (คนโสดไม่มีลูกเมีย หรือมีลูกเมียแต่ยื่นโสด)

กลุ่มนักเรียนทุนต้องศึกษากฏดี ๆนะคะ มีหลังไมค์ถามกันมาเยอะมาก โดยทั่วไปนักเรียนทุน Scholar ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สอง(2) ปีแรกนะคะ. อ่านกฏตามนี้คะ Publication 970, Tax Benefits for Education

 

What Withholding Agents Must Do

หน้าที่ของเอเจ้น

 

มีหน้าที่กรอกฟอร์ม Form 1042-S, Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding และนำส่งไปที่ IRS ค่ะ. กฏค่อนข้างเคร่งครัด ถ้าเราไม่มีหน้าที่ทำพวกนี้ไม่ต้องใส่ใจคะ ถ้าใครวันหนึ่งอยากเป็นเอเจ้นให้อ่านกฏตามนี้คะ. Publication 1179, General Rules and Specifications for Substitute Forms 1096, 1098, 1099, 5498, and Certain Other Information Returns.

 

คู่มือสำหรับการกรอกฟอร์ม Form 1042-S

review Fact Sheet 2017-03

Author’s comment – แนะนำจากผู้เขียน

 

1.)  ใครมีญาติพี่น้องที่มาด้วยวีซ่า F J M Q รบกวนฝากต่อ ๆ กันไปด้วยนะคะ. มีเยอะนะคะ มาด้วยวีซ่าประเภทนี้แล้วดันยืนแบบภาษีแบบ Form 1040 or 1040EZ แทนที่จะใช้แบบ Form 1040NR or 1040NR EZ. มีผลกระทบอะไรไม๊ที่ใช้แบฟอร์มผิดในการยื่นแบบ. ตอบคือ “ไม่ทราบคะ” เพราะ แบบ Form 1040 สำหรับคนที่นี่คะ หรือคนที่ไม่ใช่ต่างชาติ. ตามกฏหมายถือว่า (อาจารย์สอนมา) ยื่นฟอร์มผิดคือเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้ยื่นแบบคะ. ใครเคยทำผิดแล้วควรแก้แบบกลับเข้าไปนะคะ คุณจะได้ไม่เสียสถานะการเป็นนักเรียน จะได้ไม่มีปัญหาในการต่อวีซ่า. อ้อ ถ้าคุณแต่งงานกับอเมริกัน ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ คาดว่าไม่มีใครมาเอาเรื่อง (ความเห็นส่วนตัวล้วน โปรดใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติตาม).

2.) หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้แบบยื่นภาษีไม่เหมือนกัน หลัก ๆ เลย คือ Standard Deduction หรือค่าใช้จ่ายแบบเหมานี้ ต่างชาติจะใช้ไม่ได้คะ ให้เฉพาะคนที่นี่เท่านั้น แต่ต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ใช้ itemized deduction หรือค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวกับการทำงานนั้น และก็ยากมากกว่าจะได้ใช้. ตัวอย่างนะคะ วีซ่านักเรียน ทำงานได้ปีละ $10,000 สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ที่ $4,050 ที่เหลือต้องเอามาคำนวณภาษีคะ. ในทางกลับกันคนที่นี่ รายได้ $10,000 หัก Standard deduction $6,000, หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว $4,050 ก็ไม่มีภาษีที่ต้องเสียแล้วคะ. อธิบายคร่าว ๆ สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ หรือเคยรู้แต่รู้มาอีกแบบ หรือรู้แล้วแต่แอบลืม. อ้อ แล้วนักเรียนมีลูกเป็น US Citizen ละ เอามาลดหย่อนได้ปะ ได้สิคะ ถ้าเขาเกิดที่นี่.

3.) B Visa เอ๊ะ มีถามเพิ่ม กลุ่มวีซ่าประเภทนี้จัดเป็นต่างชาติไม๊.  ตอบ คือ ถ้ากลุ่มนี้อยู่อเมริกามากกว่า 183 days ก็ไม่ถือเป็นต่างชาติคะ (ไม่ได้บอกสถานะนะคะ) กฏนี้คือ กฏกรีนการ์ดแบบ Present Test หรือสถานะที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน. กลุ่มนี้ใช้ฟอร์มได้ทั่วไปเหมือนคนที่นี่คะ  บังเอิญกลุ่มนี้ดันมีลูกเป็น อเมริกัน ก็ได้สิทธิ์เหมือนคนที่นี่คะ เนื่องจากลูก ๆ เป็นอเมริกันมีเลข SSN ก็ได้เคลมทั้ง Child tax credit and Earned Income Tax Credit ด้วยนะคะ.

 

เรียบเรียงโดย      :         แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ที่มา               :         IR-2017-43, Feb. 23, 2017

วันที่              :         วันศุกร์ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ February 24 2017