How to become a CPA, where should I start อยากเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ต้องทำอย่างไรบ้าง

How to become a CPA, and where should I start? อยากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ควรเริ่มต้นอย่างไร?  

ทำไมเราถึงต้องมี CPA license, เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการประกอบวิชาชีพใน อเมริกา รายได้ของผู้ที่มีใบอนุญาติ จะอยูที่ $50,000 – $300,000 /years.  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดเฉพาะทาง.  อาจจะมากกว่านั้น. ขึ้นอยู่กับรัฐที่เราอยู่อาศัย และ ธุรกิจที่เราทำงาน .

การ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นั้น ต้องมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน, และ สอบผ่านข้อสอบ สี่หัวข้อ ( บัญชีการเงิน, สอบบัญชี, ธุรกิจ, และ ภาษี).

1)    คุณสมบัติ ด้านการศึกษา คือต้องจบปริญญาตรี จากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก และปริญญานั้นได้นำมาเทียบกับหน่วยกิตในอเมริกา เปรียบเทียบและยอมรับโดยหน่วยงานของ NASBA Evaluation Services.

1.1)         ถ้าจบการศึกษามาด้านอื่นนอกจากบัญชีก็สามารถนำมาเทียบได้เช่นกัน

1.2)         นอกจากมี 130 หน่วยของการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ทุก ๆ รัฐ ในอเมริกา ต้องการ อีก 30 หน่วยกิต ซึ่ง สามารถทได้โดยการเรียนเพิ่ม อาจจะเป็น ปริญญาโท ด้านการบัญชี หรือ ลงเรียนที่ไหนก็ได้ community college ก็ได้ เรียนให้ครบ 30 หน่วยกิต…

1.3)         หลังจากที่เรามีหน่วยกิตครบ ให้ สมัครสอบ ในขั้นตอนของการสมัครสอบ เขาจะมีการประเมินเรื่องการศึกษาของเราว่ามีคุณสมบัติไม๊ ถ้าไม่พอ เขาจะให้เราไปเรียนเสริม ถ้าพอเพียงเราสามารถ สอบได้

1.4)         ถ้า เรามีการศึกษา ระดับปริญาโท มาจากเมืองไทย ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วนถ้าเราจบทั้งปริญญาตรีและโท ทางด้านบัญชี แต่ขึ้นอยู่กับรัฐนั้นๆ ด้วย เพราะส่วนใหญ่ จะต้องการให้เรา มีหน่วยกิตของ วิชาสอบบัญชีที่เป็นมาตราฐานของ สหรัฐอเมริกา. วิธีที่ดีที่สุดคือให้สมัคร สอบ เราทางรัฐยอมรัฐเราสามารถสอบได้เลย 

2)    ประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ปัจจุบันทุกรัฐ ๆ ต้องการให้เราทำงานภายใต้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ประมาณ 2,000 hours ก็ ประมาณ หนึ่งปี . บางรัฐอาจจะเน้นว่า เราต้องทำงานกับสำนักงานสอบบัญชี ..หลาย ๆ รัฐ เราสามารถทำงานประเภทไหนก็ได้ แต่ต้องภายใต้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ… บางรัฐสามารถใช้อาชีพที่เป็นครูสอนทางวิชาบัญชี ขึ้นทะเบียนได้. ตัวเองทำงานบริษัทเอกชน ภายใต้ผูสอบบัญชี แต่ได้แค่ 1000 hours เพราะ ที่เหลือ ภายใต้ ผู้สอบที่ไม่ใช่นายจ้างโดยตรง รัฐยูท่าร์ไม่อนุญาติ อันนี้ขึ้นอยู่กับฏของแต่ละรัฐ. 

3)    สอบ ให้ผ่าน สี่วิชา ภายใน 18 months เพราะหลังจากที่เราสอบผ่านตัวแรก จะมีอายุแค่ ปีครึ่ง ถ้าเราไม่ผ่านหมด ตัวแรกที่เราผ่านจะหมดอายุ. หลังจากที่เรามีคุณสมบัติทางการศึกษาครบแล้ว เราสามารถลงทะเบียนสอบได้ทันที จะสอบพร้อมกันทั้งหมดก็ได้ หรือว่าสอบให้เสร็จทีละวิชา. ทาง NASBA จะเปิดให้สอบทุกสองเดือนเว้นเดือน  

January – February,

April – May

July – August

October – November

 ภายในหนึ่งปี จะเปิให้สอบ สี่รอบ เราสามารถเลือกได้. ให้สอบวิชาที่เราพร้อม เพราะค่าสอบแต่ละวิชาจะอยู่ที่ $175 & $195 and fee $65, ถ้าเราเลือกสอบหน้าต่างละตัวก็ประมาณ $250.  ส่วน แหวน สอบหน้าต่างละวิชา บางวิชาไม่พร้อมก็ไม่สอบเลย. ความยากง่ายของแต่ละวิชาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน ถ้าเรามีประสบการณ์การเรียนที่นี เราจะรู้ว่า วิชาไหน ง่าย ยาก สำหรับเรา. พื้นฐานภาษาอังกฤษก็สำคัญมาก เพราะ การสอบแต่ละวิชา ต้องรู้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ บางตัวเราอาจจะใช้การท่องจำเช่น กฏ. ข้อสอบจะครอบคลุมทุกจุด เป็นการสุ่ม ไม่ตายตัว. ทุกวิชาต้องผ่านที่ 75 การเกรดขึ้นอยู่กับคนที่ได้คะแนนมากที่สุด.

 วางแผนเรื่องการสอบให้ดี ดูว่า เรามี เวลามากแค่ไหน ส่วนแหวนเอง ทำงาน เต็มเวลา มีลูกมีครอบครัว ใช้เวลาประมาณ 4-6 months ในการทบทวน ขึ้นอยู่กับวิชา. ถ้าเราไม่เกี่ยงทางการเงิน น่าจะสอบได้ทุกสองเดือน ถ้าไม่ผ่านก็สอบซ่อมได้.

 3.1) Financial Accounting (FAR) เน้นสอบ US GAAP ในบัญชีที่เราเรียนคือ บัญชีชั้น กลาง บัญชีชั้นสูง ตัวนี้จะใช้เวลา 4 hours. การสอบมี ก ข ค ง 60% และการทำ simulation เหมือนทำการบ้าน ลงบัญชี อีก 40%”  คนส่วนใหญ่จะถนัด กขคง ส่วนใหญ่ตก การทำ. ต้องหัดทำให้มาก ๆๆ.

 3.2) Regulation (REG) อัน นี้จะเกี่ยวกับภาษีล้วน  ๆ ทาง บุคคลธรรมดา และ บริษัท จำกัด ท่องจำ และ การฝึก เหมือนกับการเงิน มีการทำ อัตนัย และ ปรนัย อัตราส่วนเหมือนกัน แต่ใช้เวลาทำแค่ 3 hours.

 3.3) Auditing & Attestation (AUD) เน้นการสอบบัญชี และการสอบภายใน รวมทั้ง การสอบ Information Technology audit. จรรญาบรรณของการเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งก็เน้นพอสมควร . การสอบมีทั้ง อัตนัยและ ปรนัย เหมือนการสอบการเงิน.  การทำ simulation จะ เน้น ว่า เราเป็น ผู้สอบ และไปตรวจสอบ คนอื่น ซึ่ง พื้นฐานทางบัญชีการเงินต้องแน่น. แนะนำให้สอบ การเงิน ก่อนสอบบัญชี เพราะจำทำให้การสอบบัญชีง่ายขึ้น.

 3.4) Business (BEC) การสอบจะเน้น บัญชีต้นทุน และธุรกิจทั่วไป หุ้น ตลาดหลักทรัพย์. การสอบจะ มี กขคง 80% and writing 20% การเขียน จะให้หัวข้อมา สามข้อ และเขียนให้ใด้ใจความ เพราะการเกร จะใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าคะแนน อยู่ระหว่าง

 75 ผู้เกรด อาจจะตรวจสอบอีกรอบ เพราะคาบเกียว และขึ้นอยู่กับวิจารณาณของผู้เกรดด้วย.

 3.5) CPA Review Courses: มีคอรสหลายที่ให้เราเลือก ขึ้นอยู่ว่าเราจะชอบแบบไหน แบบแพงสุดก็มี แล้วแต่คนถนัด ตัวเองใช้ Gleim เพราะ ถูกสุด เพราะเราต้องจ่ายเอง ไม่มีทีทำงานจ่ายให้

             -Baker , ประมาณ $3500

            – Roger CPA Review ประมาณ $1800

            – CPA Excel ประมาณ $1400 

            – Gleim ประมาณ $1000

 นอกจากนั้นก็มี Wiley CPA REview, NinJA.,

 แนะ นำให้เข้ากลุ่มที่กำลังสอบ ซีอีเอ เพราะเขาจะมีการสนทนา และแนะนำต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยได้บ้างกรณีที่เราต้องการคำอธิบายนอกเหนือจากหนังสือที่เรา ซื้อ. ส่วนแหวนเรียนโท ที่นีซึงช่วยได้มาก แค่อ่านทบทวน แต่เนื่องจากเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งเราต้องแม่น และมีวินัย…

 4)    AICPA Ethics Exam, เรา สามารถสอบ ตัวนี้ช่วงไหนก็ไ ด้ จะสอบก่อน การสอบ ทุกตัวที่กล่าวมาข้างต้น หรือว่าจะสอบหลังจากเราสอบผ่านทั้ง สี่วิชา . ข้อสอบ สามารถ เปิดหนังสือได้ ทำออนไลน์ได้สะดวก . การที่จะใช้ข้อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ต้องผ่าน ที่ 90%. ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กับวิชาสอบบัญชีที่เราต้องสอบ  

 5)    การ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ณ ปัจจุบัน เราสามารถขึ้นทะเบียนที่ไหนก็ไ ด้ และสามารถ เลือกสอบที่ไหนก็ได้ เราสามารถ ทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะ NASBA Mobility rule ช่วยในเรื่องนี้. แหวนเอง ขึ้นทะเบียนที่ Colorado state, แต่สอบที่ รัฐ Utah.  เราสามารถ โอนไปที่ไหนก็ได้ สะดวกมาก ทำออนไลน์ การสมัครก็ออนไลน์ ติอต่อทางอีเมลล์. ค่าขึ้นทะเบียนประมาณ $200.

 ข้อ ดีของการสอบและก็ขึ้นทะเบียนที่เดียวกัน คือประหยัดเวลา คุณสมบัตของการขึ้นทะเบียนของแต่รัฐไม่เมหือนกัน เราอาจจะเลือก รัฐที่สะดวก ขึ้นอยู่กับความพอใจ. 

 6)    Continued Education หลังจากขึ้นทะเบียน เราต้องรักสาสภาพ ของเรา โดยการลงเรียน คอร์ส ต่าง ๆ  สำหรับ CPA โดยทั่วไปจะอยูที่ 80 hours credits/2 years.  สามารถเรียนออนไลน์ได้ ทุกที่ที่สอน ซีอีเอ มี บริการ ซีพีอี พร้อม ไม่แพงมาก ถ้าเราซื้อเป็น ชุดใหญ่ . 

 Pilot Tester ตัว นี้จะฟรี สำหรับ ซีพีเอ เพราะก่อนที่แต่ละที่จะได้รับ อนุมัติคอร์ส ต้องให้ ซีพีเอ เทสหรือลองสอบก่อน ..ตัวนี้เป็นโอกาส สำหรับ ซีพีเอง ที่จะได้เครดิต ถ้าเราเรียนและสอบผ่าน ที่ 70%. การหาคอร์สเหล่านี้สามารถ google ได้ สะดวกมาก.. 

สรุป ค่าใช้จ่าย ในการสอบก็ประมาณ $1000 ค่า ซีพีเอ รีวิว ขึ้นอยู่กับเราจะเลือก . ถ้าเราต้องเรียนเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับ ว่าเราจะเรียนต่อด้านปริญญาโท, MBA(Accounting), หรือแค่เรียน community college. ตัว นี้จะทำให้แตกต่างระหว่าง ซีพีเอ ที่มี ปริญญาโท กับ คอลเลจ รายได้ต่างกัน และ ความยอมรับต่างกัน ถ้าเราจะเป็นผู้บริหารต้องมีปริญญาโท อันนี้จากประสบการณ์ที่ทำงาน.

 Timeline:

–         January – April, 2010 – TOEFL, GMAT preparation classes;

–         April – December , 2010, Prerequisites for Master of Accounting

–         January – December 2011, graduate with Master of Accounting, (full time)

–         August, 2012 passed FAR

–         November, 2012 passed REG

–         April, 2013 failed Audit

–         August, 2013 passed BEC

–         November, 2013 failed Audit

–         February, 2014 passed Audit

–         March, 2014, AICPA Ethics Exam

–         May, 2014, License CPA.

 Good Luck!

 

 

Leave a reply

required