Are Social Security Benefits Taxable

Are Social Security Benefits Taxable?

สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมต้องจ่ายภาษีหรือเปล่า?

 

บทความที่แล้วได้ชี้แจงแถลงไขไปแล้วค่ะ ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม Social Security Benefit ของอเมริกา.  มีคำถามตามมาเยอะมากก่อนหน้านี้และหลังจากได้เผยแพร่ข้อมูล.  “เงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคม จ่ายภาษีหรือไม่, บางคนบอกว่าไม่จ่าย, บางคนก็บอกว่าจ่าย” . ตามหลักแล้ว ผู้ที่มีรายได้จากแหล่งเงินได้ของนายจ้างอเมริกัน หรือรายได้ในอเมริกา มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร. แต่ มีข้อแม้ หรือยกเว้นว่า ถ้ารายได้นั้นต่ำกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าลดหย่อน บวกกับ ค่าใช้จ่ายมาตราฐาน) ที่ไม่ต้องเสียภาษี.  โดยทั่วไป เงินได้จากเกษียณ Social Security Benefit  ไม่ต้องเสียภาษีคะ เว้นแต่ว่าผู้เกษียณ นอกจากรับเงินสวัสดิการแล้ว ยังมีรายได้ประเภทอื่น ๆ เช่น การรับจ้าง เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ค่ะ.

ทาง สำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ดังนี้ค่ะ (แปลมาเลยจากแหล่ง)

 

1.) Form SSA-1099.  แบบฟอร์มนี้คือใบสรุปรายได้จาก สำนักงานประกันสังคม ระบุ จ่ายจาก Social Security Office.

2.) Only Social Security.  ถ้าผู้รับผลประโยชน์ไม่มีรายได้จากแหล่งไหนเลย จะรับเงินสวัสดิการมากน้อยเพีงไร ก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ  และไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการ  เว้นแต่ว่า จะเอาไปใช้ทำธุรกรรมอย่างอื่น เช่น สปอนเซ้อให้คู่สมรส (คนเกษียณแต่งงานใหม่เยอะแยะไป) หรือขอกู้เงินจากธนาคาร (คนเกษียณเหงา อยากทำธุรกิจ หรือเปิดธุรกิจให้ภรรยาสาว).

3.) Free File.   IRS Free File แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน $64,000 ที่ต้องการยื่นเองก็ตามลิงค์ได้เลยค่ะ.  ต้องทำภาษีส่วนของรัฐเองนะคะ กรณีอยู่รัฐที่ต้องจ่ายภาษี (ส่วนใหญ่เกือบทุกรัฐต้องจ่ายภาษี) IRS.gov/freefile.

4.) Interactive Tax Tools.  ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม ถามได้ตรงจาก IRS website ตามลิงค์ค่ะ  แบบว่าต้องกรอกคำถามที่เขาถาม แล้วจะบอกว่าเราต้องเสียภาษีหรือเปล่า (กรณีให้สามีที่เกษียน เจ้าของภาษีอ่านคะ) , Are My Social Security or Railroad Retirement Tier I Benefits Taxable, Interactive Tax Assistant tool.

5.) Tax Formula.   สูตรการคำนวนคร่าว ๆ ว่า เงินรายได้จาก  social security benefit มีภาษีหรือเปล่า คือ ใช้ เอารายได้ครึ่งหนึ่งของเงินสวัสดิการ บวกกับรายได้อื่น ๆ แม้กระทั่งดอกเบี้ยที่ไม่ต้องจ่ายภาษี ย้ำว่ารายได้ทุกประเภท.  ต่อมาก็เปรียบเทียบกับ base amount ถ้ายอดรายได้ทุกที่รวมกันมากกว่า มากกว่าครึ่งของเงิน base amount อาจจะต้องเสียภาษีจากเงินได้ social security benefit.

5.1) Base Amounts. ทางสำหนักงาน ประกันสังคม กำหนดไว้สามแบบ:

    • $25,000 – เบสสำหรับ คนโสด คนที่มีลูกยื่นแบบภาษีแบบ “head of household” พวกพ่อหม้ายแม่หม้าย พวกกลุ่มแต่งงานที่แยกกันอยู่ (ไม่ได้อยู่ด้วยกัน) ยื่นแยก ปี 2016
    • $32,000 – สำหรับคู่สมรสยื่นร่วมกัน
    • $0 – คู่สมรสอยู่ด้วยกันและยื่นภาษีแยกกัน (ไม่ยื่นร่วมกัน) ประมาณว่า ไม่ได้รับยกเว้นเลย (แอบบงง กฏหมาย เสียเปรียบมากนะคะ สำหรับสามีภรรยา ที่ไม่ยื่นภาษีร่วมกัน)

5.2) ตัวอย่างการคำนวน.

Total income of $55,000, ครอบครัว พร้อมเพรียง รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งพ่อแม่ลูก (พ่อกษียณมีภรรยาเด็ก บวกลูกเล็ก ๆ) รวมกันที่ $40,000 ปี 2016 ฝ่ายแม่ไปทำงานร้านอาหาร พาร์ทไทม์ ได้รวม $15,000 รวมรายได้ทั้งครั้งครัวที่ $55,000.  ใช้ครึ่งหนึ่งของเงินสวัสดิการคือ $20,000 ($40,000/2) + รายได้จากแม่ไปทำงาน $15,000 = $35,000. ต่อมาเบสของคู่สมรสยื่นร่วมอยู่ที่ $32,000 ซึ่งน้อยกว่า $35,000 ยอดเงินรายได้รวมมากกว่า base amount ที่ $2,000 ($35,000-$32,000). ฉะนั้น เงินรายได้จากสวัสดิการอาจจะต้องเสียภาษี.

Total income of $50,000, อีกกรณี สมมติว่า แม่ไปทำงานได้แค่ $10,000 แล้วครึ่งหนึ่งของ social security benefit เท่ากับ $20,000 ยอดรวมรายได้ก็อยู่ที่ $30,000 ยอดนี้ต่ำกว่า base amount of $32,000 แสดงว่า เงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม ไม่ต้องคำนวณภาษีเลย.

Total income of $40,000, กรณี มีเงินสวัสดิการ ปีละ $25,000 ไปทำงานรับจ้าง อีก $15,000 ครึ่งหนึ่งของสวัสดิการคือ $12,500 + $15,000 = $27,500 ยอดนี้ต่ำกว่า base amount of $32,000 ไม่มีภาษีเช่นกันคะ.

 

♠การวางแผนสำหรับการเกษียณเป็นเรื่องที่ดี ใช้สิทธิ์เต็มที่ที่ได้รับจากสวัสดิการ และเสียภาษีให้น้อยที่สุด.  แต่บางกรณี รายได้ ปีละ $50,000 เหรียญอาจจะไม่พอรับประทาน ถ้าอาศัยอยู่อเมริกาและมีลูกด้วย.  เว้นแต่ว่ามีรายได้จากสวัสดิการเงินเกษียณจากทหาร (ไม่มีภาษีเลยคะ ไม่ถือเป็นรายได้และไม่ต้องรวมคำนวนในการเสียภาษีใด ๆ)♠

♠รายได้ $40,000 – 50,000/year ถ้าไม่มีค่าผ่อนบ้าน (ไม่มีหนี้สิน) และใช้ชีวิตแบบพอเพียง นี่สบาย ๆ เลยนะคะ โดยเฉพาะไปเกษียณเมืองเล็ก ๆ หรือ ที่ประเทศไทย.  ♠

 

 

เรียบเรียงโดย    แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ที่มา,              1.) IRS Tax Tip 2017-13, February 13, 2017

2.)  Social Security Income– Frequently Asked Questions

                      3.)  Publication 915, Social Security and Equivalent Railroad Retirement Benefits

วันจันทรที่ 13 มกราคม 2560 (2017)