Housing Benefit for employees สวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน

Topic: Housing Benefit for employees สวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน

This section discusses the exclusion rules for the following fringe benefits.

 • Accident and health benefits.  ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • Achievement awards. รางวัลต่างๆ
 • Adoption assistance. ใครที่มีนายจ้างช่วยจ่ายค่าทำเรื่องรับบุตรบุญธรรมหรือลูกเลี้ยง
 • Athletic facilities. สถานที่สำหรับออกกำลังกายให้นักกีฬา
 • De minimis (minimal) benefits. สวัสดิการเล็ก ๆ น้อยๆ ๆ
 • Dependent care assistance.  ค่าเดแคร์ที่กิจการจัดหาให้หรือนายจ้างช่วยจ่ายให้พนักงาน
 • Educational assistance. นายจ้างจ่ายค่าเทอมให้
 • Employee discounts.  ส่วนลดของพนักงาน
 • Employee stock options. ออชั่นที่ให้พนักงานเอาไว้ซื้อหุ้นได้
 • Employer-provided cell phones. กิจการมีโทรศัพท์ฟรีให้ใช้
 • Group-term life insurance coverage.  ประกันชีวิตหมู่
 • Health savings accounts (HSAs). ไม่แปล
 • Lodging on your business premises. กิจการจ่ายค่าที่พักค่าโรงแรมเวลาไปทำงานนอกเมือง
 • Meals.ค่าอาหาร
 • No-additional-cost services. ค่าสวัสดิการที่ไม่มีต้นทุนเพิ่ม ตัวอย่างนะคะ เราทำงานที่โค๊ก เราซื้อของตามต้นทุนผลิตค่ะ
 • Retirement planning services.  เงินสมทบรีไทเม้นให้กับพนักงาน
 • Transportation (commuting) benefits.  ค่ารถรับส่งพนักงาน
 • Tuition reduction. ส่วนลดค่าเทอมอันนี้คือคนทำงานในวิทยาลัยนะคะ
 • Working condition benefits. ตัวนี้ไงที่จะบอก คือเช่าบ้านให้พนักงาน คือบริษัทรับงานก่อสร้าง หลายๆ รัฐอันนี้แหละค่ะ เพราะมันไม่ถาวร เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ เขาให้ได้รับยกเว้น  หรือ แนนนี่นายจ้างมีบ้านให้อยุ่ พักอยู่บ้านอันนี้ไม่ถือเป็นรายได้พนักงาน  บริษัทขายปลา ให้พนักงานไปตกปลา ไรแบบนี้ละคะไป ล่า salmon in Alaska แบบนี้เลย ได้รับสวัสดิการบ้านพักฟรี และนายจ้างไม่ต้องรวมใน W2

Link to Youtube live video: Housing Benefit สวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน

Link to article :  Is the home rent for employees deductible for business?

 
SOURCE: IRS Publication 15-B (2020), Employer’s Tax Guide to Fringe Benefits, the balance.com

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SUPPORT AND COMMENT

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำติชม

Source ที่มา           :   IRS Publication 15-B (2020), Employer’s Tax Guide to Fringe Benefits, the balance.com *

 

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

๐                                                                           

วันที่                  :  วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday July 21st, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***