USA Tax Refund

USA Tax Refund

การคืนเงินภาษีอากรในสหรัฐอเมริกา

 

ผู้ที่อยู่อาศัยในอเมริกา จะคุ้นเคยมากกับคำว่า “Tax Refund” ทุกปีระยะเวลานี้ (Tax Season) จะมีคำถามกันมากมาย ทำไงได้ภาษีคืน ยื่นภาษีก็ได้เงินคืนจริงปะ… ไม่รู้คนนั้นทำไงได้ภาษีคืนเป็น หมื่นเหรียญ ($10,000). หลาย ๆ คนเข้าใจผิดกันเยอะมากกว่า ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี แล้ว จะได้ภาษีคืน..

อยากจะอธิบายให้ท่าน ๆ ทั้งหลายเข้าใจคำว่า “Tax Refund” ตามกฏหมายภาษีอากร ทั่ว ๆ ไปนะคะ.

What is Tax Refund, เงินภาษีคืนคืออะไร?

 

เงินภาษีคืน โดยทั่วไปคือเงินที่เราจ่ายไปก่อนๆๆ จากที่นายจ้างหักไว้ กรณีเราทำงานประจำรับเงินเดือน สังเกตุได้จากใบสลิปเงินเดือน. ถ้าเราจ่ายมากกว่าที่เราจำเป็นต้องเสีย เราก็ได้รับเงินคืน ซึ่งกว่าเราจะรู้แน่ชัดก็สิ้นปี เมื่อเรายื่นแบบแสดงรายการภาษีเข้าไปนะคะ.  มีบางกรณีที่ไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้ทำงานรับจ้าง เช่นนักเรียน ได้เงินคืนจากการจ่ายค่าเทอมสูงสุดที่ หนึ่งพันเหรียญ ($1,000).

กรณีอื่นๆ ก็คือต้องทำงานคะ  ยื่นภาษีถึงจะได้คืน  กลุ่มรายได้ต่ำ อาจจะไม่ถูกหักภาษีไว้แต่ได้เงินคืนเพราะ รัฐบาลให้ refundable credit คือเครดิตที่ได้รับคืนเป็นเงินสด แม้ว่าจะไม่เคยเสียภาษี. เช่น Earned income tax credit คือเครดิตภาษีให้กับคนรายได้ต่ำคะ แต่ต้องมีการทำงานบ้างถึงจะได้รับเครดิต เช่น ทำงานครอบครัวทั้งปีได้เงิน $20,000 มีลูกสองคน รัฐบาลจะช่วยโดยการให้ภาษีคืนคะ (ถ้าเราทำงาน เงินได้ แค่ $20,000(จริง ๆ ) แล้วลูกสองคือคงไม่พอรับประทานแน่นอนคะ, ดังนั้น รัฐบาลถึงยื่นมือเข้ามาช่วยไงคะ.

1.) Who is eligible for Tax Refund, ใครมีสิทธิ์ได้เงินภาษีคืนบ้าง?

1.1) เรสสิเด้น (ตามกฏหมายภาษีอากร และ ผู้ถือกรีนการ์ด) และ พลเมืองของอเมริกา ที่ถูกหักภาษีไว้ จากการทำงานรับเงินเดือน. พอสิ้นปีนายจ้างออกเอกสารให้เรียกว่า “W2” แล้วยื่นภาษีปลายปี ก็ได้เงินคืนคะ ถ้าเราจ่ายภาษีมากกว่าที่จำเป็น.

1.2) ต่างชาติ (ชาติไรก็ได้) ที่มีรายได้จากอเมริกา และมีการถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เช่น ต่างชาติมีที่ดิน ขายที่ดินถูกหัก ภาษีไว้ ที่ 10% จากยอดขาย. ต่อมาก็ยื่นแบบ 1040NR เข้าไปว่าไม่มีรายได้อะไรที่นี่นอกการขายที่ดินที่ถือครอง ก็อาจจะได้เงินคืนคะ เพราะ ราคาซื้อ หัก ค่าใช้จ่าย หักราคาขาย ภาษีอาจจะไม่สูงเท่ากับยอดที่ถูกหักไว้.

2.) Self-employed individual ผู้รับจ้างอิสระทั่วไป

2.1) ผู้รับจ้างงานอิสระที่ได้รับแบบสรุปรายได้จากนายจ้าง 1099 กลุ่มนี้จะเยอะคะ สรุปรายได้เต็ม ๆ แบบไม่มีภาษี ณ ที่จ่ายนะคะ. กลุ่มนี้ จะถามหาเงินคืนคงยากนะคะ เพราะคุณไม่ได้เสียภาษีไว้. ข้อยกเว้นคือ ทุก ไตรมาสคุณมีประมาณการและนำส่งภาษีอากร ต่อมาสิ้นปี คุณคำนวณแล้ว ยอดจริงต่ำ ก็อาจจะได้เงินภาษีคืนคะ.

2.2) ผู้ที่รับจ้างอิสระ แบบไม่ได้รับเอกสารใด ๆ เช่น ทำมาค้าขายออนไลน์ รับเงินสด ต่างๆ กลุ่มนี้คล้าย ๆ กับ คนที่ได้รับแบบ 1099 แต่….IRS ไม่มีข้อมูลของกลุ่มนี้คะ. การยื่นภาษีคือการสมัครใจทำให้ถูกต้องตามกฏหมายภาษีอากร.. แล้วคุณจะได้เงินคืนปะ ไม่มีหรอกคะ จะได้คืนเช่นไร ถ้าเราไม่ได้ยื่นนำส่งภาษีเลย.  สิ่งที่ควรทำคือ เก็บไว้เลยคะ 15% from Net Income หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคะ. จะได้ไม่ชอคหัวใจสลาย เมื่อมีการคำนวณภาษีที่ต้องยื่น.

3.) Non legal status หรือคนไม่มีสถานะทางกฏหมายใด

3.1) คนไม่มีใบสามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ITIN ได้ตามกฏหมายภาษีอากร ถ้ามีรายได้จากอเมริกาคะ. คนไม่มีใบตามกฏหมายภาษี อากร คือกลุ่มที่อยู่ในอเมริกามากกว่า 183 วัน จะด้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเหมือนคนที่นี่.

3.2) คนไม่มีใบยื่นภาษีจะได้คืนปะ? ถามมาเยอะจังคะ. ถ้าเราไม่ได้เสียภาษีไป เราจะเอาอะไรมาคืนใช่ปะคะ ก็มีแต่เสียกับเสียละคะ. ก็เตรียมไว้เลยคะ 15% เหมือนกับข้อ 2.2 ที่ว่ามาข้างต้น.

3.3) คนไม่มีใบเคยเสียภาษีมาตลอด พอมีรัฐบาลปัจจุบันที่แสนจะ unpredictable ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้. ถามว่าควรจะเสียภาษีต่อไม๊….. อันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วน ๆ นะคะ. คำตอบคือ “ควรจะเสียต่อไป” คะ. เพราะเราอยู่ในวงจรแล้ว และผลดีจะมากกว่าผลเสียแน่นอน อย่างน้อยคุณไม่ทำผิดตามกฏหมายภาษีอากร แค่ทำผิดตามกฏหมายตรวจคนเข้าเมือง.

4.) Type of credit and deduction รายการที่ทำให้เราได้รับภาษีคืนเยอะขึ้น

4.1) Family & Dependents เกี่ยวกับครอบครัวที่มีลูก ๆ หรือมีผู้ที่เราส่งเสียเลี้ยงดู

4.1.1 Earned Income Tax Credit  กลุ่มนี้คือทำงานมีรายได้แล้วรายได้ต่ำ รัฐบาลจะมีเครดิตเงินภาษีคืนให้คะ
4.1.2 Child and Dependent Care Credit ว่าด้วยอะไรเกี่ยวกับคนมีลูก คะ เช่น ค่าเดแคร์

4.1.3 Adoption Credit  ว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม รัฐบาลให้เงินคืนเยอะนะค น่าจะประมาณ $13,000 ต่อคน แต่รายได้คุณต้องไม่สูงนะคะ มันจะมีลิมิท between $201,920 and $241,920.

4.1.4 Child Tax Credit  ค่าที่เรามีลูกคะ ไม่เกิน 3 คนได้สิทธิ์เต็มที่มากกว่านั้นไม่ต่างกันคะ.

4.1.5 Credit for the Elderly or Disabled คนพิการคะ คนแก่ ที่พิการด้วย

4.2 Others

4.2.1 Education  บอกไปแล้วคะ เรียนได้เครดิต มากถึง $2,500 + $2,000 แรกคือเรียนมหาวิทยาลัย หลังคือ เรียนทั่วไป คะ.

4.2.2 Homeowners  เจ้าของบ้านเครดิตเยอะคะ พวก ประหยัดไฟต่าง ๆ

4.2.3 Health Care กลุ่มนี้คือ รายได้ต่ำได้เครดิตจาก โอบาม่าร์แคร์คะ (ปล. มิรู้จะออกหัวออกก้อยตอนนี้)

4.2.4 Income and Saving ผลประโยชน์เยอะแยะคะ แม้กระทั่งการฝากเงินเข้า IRA ถ้ารายได้ต่ำระหว่าง $30,000 ($45,000 if head of household; $60,000.) มีอีกหลายตัวคะบรรยายไม่หมด แต่ภาพรวมคือเน้นรายได้ต่ำ. (แอบสังสัย นี่ละมังทำให้คนอยากแสดงรายได้ต่ำ เพราะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเยอะแยะ. แต่ถ้าต่ำจริงแบบไม่แอบอ้าง นี่น่าเห็นใจนะคะ เขาจำเป็น จริง ๆ แต่ กลุ่มแอบอ้างว่ารายได้ต่ำนี่….)

 

**การจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร(ทุกกรณี) ต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการเข้าไปนะคะ**

**ถ้ามีรายได้ก็ควรจะ แบ่งเบาภาระทางสังคมในการเสียภาษีบ้างนะคะ. ภาษีของเราเอาไปทำประโยชน์หลายด้าน เช่น พัฒนา ถนน หนทาง และสารธารณูปโภคต่าง **

♥ถ้าพร้อมให้รีบ ๆ ยื่นภาษีคะ ถ้าคาดว่าจะได้เงินคืน. ถ้าคาดว่าจะเสียให้รอวันสุดท้ายคะ (แต่ควรทำให้เรียบร้อย) แล้ววันสุดท้ายค่อยยื่น♥

 

เรียบเรียงโดย    แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่มา,              https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals

https://www.irs.gov/refunds/tax-season-refund-frequently-asked-questions

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2560 (2017)