Green card VS US Citizen

Differences between Green card holder and US Citizen

ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ถือกรีนการ์ดและซิติเซ่นของอเมริกา

 

มีคำถามมาเยอะแยะมากมายระหว่างการถือกรีนการ์ดของประเทศสหรัฐอเมริกา และการเป็นพลเมือง หรือซิติเซ่นของประเทศนี้. ที่หลายๆ คนถาม ๆ กันมา คาดว่า มีความวิตกกังวลอย่างมากเรื่องการเสียภาษีภาษีอาการที่ซ้ำซ้อน. การเสียสิทธิ์การถือครองที่ดินในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วย. มีข้อดีและข้อเสียมากมายคะกับการถือแค่กรีนการ์ด หรือการเป็นอเมริกัน.

ณ ปัจจุบัน กฏหมายใหม่ ๆ ออกมาเรื่อยๆ ก็ต้องตามให้ทัน กฏหมายอเมริกา เกือบทุกประเภท อ่านแล้วต้องมาแปลอีกที  ซึ่ง เอ..มันหมายความว่าไงหว่า….ขอออกตัวว่าตัวเองไม่ใช่นักกฏหมายนะคะ อ่านกฏหมายทำความเข้าใจตามประสาชาวบ้านเท่านั้น ส่วนถ้าการตีความ ก็จะหาอ่าน ตามเวบไซด์ หากรณีคล้าย ๆ กัน เอามาเปรียบเทียบคะ. (ถ้าถามกฏหมายภาษีจะถนัดกว่าคะ)

เหมาะสำหรับคนไทยที่กำลังตัดสินใจว่าจะสอบซิติเซ่นหรือเปล่า..เรามาดูกันเป็นข้อ ๆ ไปนะคะ ว่ามันแตกต่างกันจุดไหนบ้าง

1.) สิทธิหน้าที่ตามกฏหมายภาษีอากร

1.1) สิทธิทางภาษีอากรเหมือนกันในรูปแบบของการยื่นแบบภาษีเงินได้ อเมริกัน หรือกรีนการ์ด อยู่มุมไหน ของโลก มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฏหมายอเมริกา. ฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่ากรีนการ์ดได้รับการยกเว้น.

1.2) การได้สิทธิ์ด้านภาษีเท่าเทียมกันสำหรับโครงสร้างของกิจการทั้ง Limited Liability (LLC), Corporation, Small Corporation (S-Corp). ไม่แตกต่างระหว่างกรีนการ์ดหรือซิติเซ่น. ต่างชาติจะไม่ได้สิทธิ์ Small Corporation (S-Corp). ที่ได้รับยกเว้น ภาษี 15% Self-employment taxes.

1.3) ว่าด้วยภาษีมรดก  คู่สมรสที่มีสามีร่ำรวยมากๆๆ ถ้ามีการยกสมบัติให้ภรรยาที่เป็นอเมริกันจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งก้อนเรียกว่า Marital deduction   ซึ่งภรรยาที่เป็นกรีนการ์ดจะไม่ได้สิทธิ์นี้. แย่ไปกว่านั้นคือภรรยาที่ไม่ถือกรีนการ์ด จะมีภาระภาษีเหมือนกันคนต่างประเทศ.

ณ ปัจจุบันกฏหมายภาษีอากร ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง รอความคืบหน้าต่าง  ๆ จากรัฐบาลใหม่ ซึ่งต้องผ่านทั้งสภาล่างและสภาสูง.

2.) สิทธิการขอรับสวัสดิการจากรัฐบาลประเภทต่าง ๆ

2.1) การขอรับผลประโยชน์ของรัฐบาลเช่นเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมหรือ Social Security Benefit นั้น ภรรยาที่ถือกรีนการ์ดสามารถรับเงินได้แค่ หก (6) เดือนนอกประเทศ. (มีข้อยกเว้นสำหรับภรรยาทหารที่เสียชีวิตในปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถขอรับได้นอกประเทศ). ในฐานะพลเมือง หรือ ซิติเซ่น อยู่ไหนก็รับเงินสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมได้แบบไม่มีเงื่อนไข(มาก).  รับได้ทั่วโลกคะ ยกเว้นเกาหลีเหนือ เวียดนามต้องขอนุญาตก่อน แต่ถ้าไทยไม่มีปัญหาคะ.

2.2) สิทธิการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลภายใน ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ซิติเซ่นถ้ามีรายได้ต่ำสามารถขอรับสวัสดิการช่วยเหลือได้ทุกรัฐ ค่ายา ค่าอาหาร ค่าที่พัก โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง.  บางรัฐการที่กรีนการ์ดจะขอรับสวัสดิการได้คือ ถือกรีนการ์ดไม่ต่ำกว่า ห้า(5) ปี. บางรัฐไม่ต้องมีสถานะใด ๆ ขอรับได้เช่น รัฐแคลิเฟอเนีย ที่ให้สวัสดิการกับทุกคนที่แสดงรายได้ต่ำ (ตามเอกสาร หรือแกล้งต่ำ).

การขอสวัสดิการถึงแม้ว่าจะมีกรีนการ์ดมากกว่า 5 ปี ถ้ากรีนการ์ดได้มาจากมีคนรับรองหรือสปอนเซ้อ อาจจะมีผลกระทบคนที่รับรองมาซึ่งทางรัฐบาลกลาง (Federal government)อาจจะเรียกเก็บจากบุคคลนั้น. ถ้าคนที่ได้กรีนการ์ด สอบซิติเซ่น ได้ กลายเป็นอเมริกัน ขอสวัสดิการก็ไม่กระทบคนที่เคยรับรองมาคะ.

2.3) สิทธิการเป็นผู้รับผลประโยชน์ จากเงินเกษียณจากการทำงาน เช่น เพนชั่น pension,  401(k), IRA ได้รับสิทธิ์เท่าเที่ยมกันแม้กระทั่งคนที่อยู่นอกประเทศ ไม่มีกรีนการ์ด แต่ภาษีจะหนักกว่านำหรับคนที่ไม่มีกรีนการ์ด.

2.4) สิทธิ์การรับเงินประกันชีวิต ประเภทต่าง ๆ ทั้ง กรีนการ์ด ซิติเซ่น หรือ คนที่ไม่มีกรีนการ์ด ก็สามารถรับได้ปกติ เงินประกันชีวิต ไม่มีภาระภาษีคะ ถ้าผู้ทำนั้นได้เสียชีวิต ยกเว้นเงินประกันแบบที่ได้รับปันผลและผู้ทำยังมีชีวิตอยู่. แยกประเด็นออกมาคะ สรุปคือ ใครตาย เราได้รับเงินฟรีคะ.

3.) สิทธิหน้าที่ตามกฏหมายทั่วไป

            3.1) อเมริกันสามารถโหวต การเลือกตั้งประเภทต่างๆ ได้ กรีนการ์ดไม่สามารถโหวตได้

3.2) อเมริกันสามารถ รับรอง หรือ สปอนเซ้อ (ขอกรีนการ์ด) ให้พ่อแม่ พี่น้องได้ และเรื่องจะรวดเร็วกว่ากรีนการ์ดอย่างมหาศาล. เช่น คนถือกรีนการ์ด แต่งงานกับอเมริกัน สามปี สอบได้ซิติเซ่น แล้วก็ขอกรีนการ์ดให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยได้ ภายใน ระยะ เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี. ขณะที่กรีนการ์ดต้องรอนานกว่า.

3.3) อเมริกันสามารถทำงานกับรัฐบาลกลางได้ ซึ่งกรีนการ์ดไม่สามารถทำได้ แต่กรีนการ์ด สามารถทำงานกับรัฐบาลท้องถิ่นได้ ทุกที่ที่ไม่ต้องการซิติเซ่น. ข้อเสียคือ ถ้าอเมริกันทีทำงานกับรัฐบาลกลาง บางงาน ต้องสละสัญชาติไทย และถือได้สัญชาติเดียว.

3.4) ผู้ที่ทำความผิดที่มีกรีนการ์ด ทางรัฐบาลมีสิทธิที่จะยกเลิก หรือไม่อนุญาตในการต่อกรีนการ์ด หรือไม่อนุญาตให้สอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกันในอนาคตได้ ขณะที่อเมริกัน ทำความผิด แม้ว่าจะมีความผิดตามกฏหมาย ก็ไม่ถูกถอนสัญชาติคะ ถ้าไม่เกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศ.

3.5) ในฐานะอเมริกันคุณได้สิทธิคุ้มครองตามกฏหมายอเมริกัน แม้ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก ได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ เหมือนคนอเมริกันทั่วไป.

3.6) ผู้ถือกรีนการ์ดต้องต่อายุ ครั้งแรกที่ได้ 2 ปี ต่อมา 10 ปี และต่ออายุทุก 10 ปี ผู้ถือสัญชาติหลังจากได้รับสัญชาติไม่มีค่าธรรมเนียมการต่อสัญชาติเหมือนกรีนการ์ด.

ถ้ากรีนการ์ด อยู่ต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน อาจจะไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้ ถ้าไม่ได้รับเอกสารอนุญาตออกนอกประเทศมากกว่า 6 เดือนหรือ I-131, Application for Travel Document

3.7) ผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกันต้องการสละสัญชาติจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และ หลังจาก สละสัญชาติ ยังมีภาระภาษีอีกประมาณ 5 ปี หมายถึงยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับว่ามีสัญชาติอเมริกัน.

3.8) กรีนการ์ด สามารถยกเลิกได้ง่ายแบบไม่มีปัญหา หรือไม่ต่ออายุปล่อยให้หมดไป.

4.) สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนทั้งที่ไทยและอเมริกา

4.1) ถ้าเราคนไทยที่มีสองสัญชาติและยังไม่ได้ยกเลิกสัญชาติไทย สามารถมีหุ้นในกิจการของไทยได้เหมือนคนไทยตามปกติคะ. ไม่จำเป็นต้องยกเลิกสัญชาติอเมริกัน. ผู้ที่เกิดในประเทศไทย และมีพ่อแม่คนไทย ไม่มีใครยกเลิกสัญชาติเราได้ เว้นแต่เราถอดถอนเองคะ. รัฐบาลสามารถยกเลิกสัญชาติได้คือ กลุ่มลูกครึ่งที่มีพ่อหรือแม่ต่างชาติและไม่ได้เกิดที่ไทยเท่านั้นคะ. อันนี้คือกรณีที่ถูกฟ้องและกระทำความผิด. ถ้าเราเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ไปทำให้ชาวบ้านเขาหมั่นใส้ คงไม่มีใครมาวุ่นวายหรอกคะ อย่าได้กลัว(มาก).

4.2) บังเอิญเราเปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามี เจ้าหน้าที่บ้านเมือง บังเอิญอีก ขอให้สามีเราเซ็นว่าจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินของเรา (กรณีเรามีที่ทางที่เมืองไทย)

5.) สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

5.1)  ประเทศต่าง ๆ ให้คนที่อเมริกัน ท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นๆ ได้ถึง สามสิบ(30) วัน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ.

5.2) ไม่ต้องกังวล (แอบกลัว) เรื่องการถูกตรวจสอบจากด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากคำสั่งประธานนาธิบดีให้ตรวจสอบคนที่มาจาก 7 ประเทศ  เพราะเป็นอเมริกัน. ไม่ควรไปประกาศให้โลกรู้ว่าเราถือสองสัญชาติ แสดงค่าเอกสารเมื่อมีการถามหา…..

5.3) นึกไม่ออก…..

ฟังเพลง จาก ลิงค์ข้างล่างคะ

I am proud to be an American

 

เรียบเรียงโดย    แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่มา,              ประสบการณ์จากสมาชิกในกลุ่มกฏหมาย และจากกฏหมายที่เกียวข้อง (เยอะมากอ้างไม่หมด)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 (2017)