The IRS Taxpayer Bill of Rights

The IRS Taxpayer Bill of Rights สิทธิหน้าที่ของผู้เสียภาษี

 

หลาย ๆ ท่านคงอยากจะทราบว่า ทำงานเสียภาษีมาตลอด ฉันมีสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้างในประเทศนี้. ฉันจ่ายภาษีไปเพื่ออะไร หรือว่าเป็นเพราะกฎหมายที่ฉันแค่ต้องปฏิบัติตาม ถ้าฉันไม่อยากมีปัญหากับรัฐบาลที่นี่ (แอบคิดแทนแบบดังนิดหนึ่ง).  แต่คิดว่าจริงคะที่เราๆ คิด กัน  แหวนพูดออกมาเลยคะ ไม่ได้แค่คิด เพราะรู้สิทธิของตัวเอง.

อเมริกามีกฎหมายออกมาที่ระบุถึงหน้าที่ของผู้เสียภาษี เรียกว่า The “Taxpayer Bill of Rights” ซึ่งมี ๑๐ ประเภทด้วยกันตามนี้คะ ตาม Publication 1:

  1. The Right to Be Informed. สิทธิที่จะได้รับรู้ถึงหน้าที่ต่าง ๆ

ผู้เสียภาษีมิสิทธิ์ที่จะทราบกฎหมายต่าง ๆ ทางรัฐบาลมีหน้าที่ประกาศให้ผู้เสียภาษีทราบ. และต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ  ตัวอย่าง ก็คือ คู่มือต่างๆ ไง คะ เวลาเรากรอกฟอร์ม เขาจะมีคู่มือแนบให้เรามา. สังเกตได้นะคะ เวลาที่ทางรัฐบาลจะปรับเงินใคร ประเมินใคร รัฐบาลจะอธิบายให้ละเอียดว่าถ้าเราไม่พอใจ เราติดต่อใคร หน่วยงานไหน ประมาณนี้นะคะ.

  1. The Right to Quality Service. หน้าที่ที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

โดยทั่วไปเราในฐานะลูกค้า ควรจะได้รับบริการที่ดีจากพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ IRS เรามีสิทธิสอบถามคำถามทุกอย่าให้หายข้องใจและเขามีหน้าที่ให้คำตอบ ถ้าไม่พอใจเราสามารถขอคุยกับ ระดับหัวหน้า หรือ supervisor ได้ จนกว่าเราจะพอใจ. สรุปคือเราลูกค้าคะ (เราไม่ใช่พระเจ้านะคะ ลูกค้าคะ) เจ้าหน้าที่ต้องสุภาพกับเราคะ ประมาณนั้น.

  1. The Right to Pay No More than the Correct Amount of Tax. ไม่มีสิทธิจ่ายภาษีที่ตามจำนวนเงินที่ถูกต้อง

ตีความว่า การคำนวณภาษีที่ทาง เจ้าหน้าที่ประเมินต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร และต้องมีคำอธิบายให้ชัดเจน  เราไม่มิสิทธิจ่ายภาษีมากกว่าที่เราควรจะจ่าย ถ้าไม่ถูกต้องเราก็ขอคืนและแย้งกับปะ. ตัวอย่างเช่น เราจ่ายภาษี ของปี ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ดัน เอาเงินไปชำระภาษีปีก่อน อันนี้ก็ไม่ถูกต้องคะ เขาต้องแก้ไข.  เว้นแต่กรณีเรามีภาษีค้างนะคะ ถ้ามีการถูกประเมิน เจ้าหน้าที่จะใช้เงินที่เราจะได้คืน หักออกจากภาษีที่เราค้างคะ ก่อนจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้กับเรา.

  1. The Right to Challenge the IRS’s Position and Be Heard. เราสามารถฟ้องกลับได้คะ ถ้าเราคิดว่ากฎหมายที่ใช้นั้นไม่ถูกต้อง

เรามีสิทธิโต้แย้ง การประเมินของ IRS แต่เราต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดคะ เช่น ๓๐ วันหลังจากเราได้รับหนังสือ ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่จะระบุไว้.  อย่าลืมนะคะ จะแย้ง รัฐบาล คุณต้องแม่นกฎหมายคะ ไม่ใช่รู้สึกว่าเขาผิดจะไปแย้งนี่อย่าคะ.

  1. The Right to Appeal an IRS Decision in an Independent Forum. ถ้าเราไม่พอใจในการตัดสินใจหลังจากที่เราฟ้อง เราก็อุธรต่อได้อีกคะ

ทุกกรณีที่เรามีการถูกประเมิน เราแย้งกลับไปตรงข้อ 4 และถูกปฏิเสธเราสามารถให้ทางเจ้าหน้าที่ออกหนังสือและส่งต่อไปยัง  the Office of Appeals. หลังจากนั้นเราถึงจ้างทนาย ทำการฟ้องร้องตามขั้นตอนของศาลคะ cases to court.

  1. The Right to Finality. เรามีสิทธิ์ที่จะรู้คะ ว่ากรณีของเราจะสิ้นสุดวันไหน เจ้าหน้าที่ต้องให้คำตอบคะ

ทุกๆ กรณีที่มีการถูกตรวจสอบ เราสามารถถามเจ้าหน้าที่ว่ากรณีของคุณจะสิ้นสุดวันไหนคะ ต้องตอบเราได้ เช่น ถูกฟ้องเรื่องไม่จ่ายภาษีของปี 2015 เราถามกลับได้ว่า เรื่องจะจบภายในวันไหนเดือนได้คะ หรือเจ้าหน้าที่จะสรุปเรื่องสิ้นสุดวันไหน. IRS concludes an audit.

  1. The Right to Privacy. สิทธิ์ส่วนบุคคล

ในกรกณีมีการสืบสวน หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ ถามมากกว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือเคสที่เขากำลังทำอยู่คะ. เช่น ถ้าเขาจะ ยึดทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เขาต้องมีคำสั่ง จากศาล หรือมีอำนาจตามกฎหมายใช่ จู่ ๆ จะไปขอดูข้อมูลส่วนตัวเราคะ..

  1. The Right to Confidentiality. ข้อมูลที่เป็นความลับ

ประเด็นนี้สำคัญมากคะ มีถามกันมาเยอะมาก ว่า The IRS จะแชร์ข้อมูลกับ USCIS ไม๊.  ชัดเจนมากคะว่าไม่ เพราะ ข้อมูลของเราทุกอย่างต้องเป็นความลับคะ ไม่เปิดเผยแน่นอน. ยกเว้น คุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียภาษี. ตัวอย่างเช่น แหวนไม่สามารถ ขอข้อมูลเรื่องการเสียภาษีในอดีต ถ้าลูกค้าไม่เซ็นมอบอำนาจให้แหวนสอบถามได้คะ.  ขนาดแหวนโทรเข้าหา IRS เขาจะถามวันเดือนปีเกิด ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างคะ ไม่ปล่อยง่าย ๆ แน่นอน.

ที่สำคัญมากนะคะ ถ้าคนทำภาษี เปิดเผยข้อมูลของลูกค้านี่ก็ผิดกฎหมายนะคะ IRS จะแบนจากการเป็นผู้ทำภาษีตามกฏหมายได้คะ. ฉะนั้น ผุ้เสียภาษีสบายใจได้คะ.

มีกรณีที่ IRS จะแชร์ข้อมูลของผู้เสียภาษีอีก กรณีคือ มีคำสั่งศาลคะ มีหมายศาลเท่านั้น

  1. The Right to Retain Representation. เรามีสิทธิ์ให้คนอื่นเป็นตัวแทนเราในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้คะ

ตัวอย่างคือ หนังสือมอบอำนาจคะ กรณีที่เราภาษาไม่ดี หรือแม้กระทั่งภาษาดีแต่ไม่รู้กฎหมายภาษี ก็จะจ้าง ทนาย หรือ ซีพีเอ ติดต่อกับ IRS โดยตรงคะ. ถ้าผู้เสียภาษีไม่สามารถจ่ายเงินให้ทนาย ผู้เสียภาษีมีสิทธิที่จะขอทนายฟรี ได้คะ จาก Low Income Taxpayer Clinic.

  1. The Right to a Fair and Just Tax System. มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมด้านภาษีอากร

เราในฐานะผู้เสียภาษี มีสิทธิ์ คาดหวังอย่างเต็มที่นะคะที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกฏหมายภาษีอากร. มีสิทธิ์เรียกร้องที่จะได้รับข้อมูลทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง ๆ
ที่สำคัญผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจาก the Taxpayer Advocate Service ถ้าเรามีปัญหากับเจ้าหน้าที่.

ถ้าคนที่เคยได้รับการประเมินจาก The IRS ในจดหมายประเมินจะมีการระบุสิทธิต่างๆ อย่างชัดเจนว่าเราต้องทำอย่างไรต่อไป ถ้าเราไม่พอใจกับคำตัดสิน การประเมิน นี่เป็นระเบียบนะคะ.

** ผู้เสียภาษีทุกรายควรเก็บสำเนาการยืนภาษีนะคะ เริ่มต้นปี 2017 นี่คือคำเตือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดบทความคะ.

 

เรียบเรียง: แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ที่มา: IRS Special Edition Tax Tip 2017-01, January 17, 2017

 

 วันพุธที่ 18 January 2560 (2016)