LLC vs Inc/Corp, which one is better?

LLC vs Inc/Corp, which one is better?

LLC vs Inc/Corp โครงสร้างแบบไหนดีกว่ากัน

ก่อนอื่นขอท้าวความนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักโครงสร้างบริษัทที่อเมริกาซึ่งก็มีหลัก อยู่แค่ สองสามรูปแบบที่เป็นที่นิยมชมชื่น Limited Liability Company (LLC)., Corporation, Incorporation, อันเดียวกัน และอีกอย่างคือ sole proprietorship หรือเจ้าของคนเดียว.

*

แล้วรูปไหนดีสุด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  ถ้าภาษาอังกฤษได้ หาอ่านเอาค่ะ เยอะมากผลจะคล้ายๆ กัน ไม่ได้ทำไว้เป็นความลับเลย เว็บไซด์ต่าง ๆ ของกลุ่มทนายออนไลน์มีไว้เยอะมาก เช่น upcounsel.com, legalzoom.com, nolo.com และมีอีกหลายค่ายเยอะมากค่ะ ส่วนใหญ่ดิฉันจะไปอ่านหาความรู้จากกลุ่มนี้ เราไม่รู้เราก็ต้องตามผู้รู้นะคะ เวลามีคนให้แนะนำจะจดบริษัทอะไรที่ไหนก็นี่แหละคะ ออนไลน์กันหมดจัดไปเลย พวกนี้ทำได้ทุกรัฐ สะดวกสำหรับนักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างรัฐด้วย  สมัยนี้ ยุคนี้ไม่มีใครเข้าไปที่ ของรัฐนั้ office จดบริษัทแล้วค่ะ ทำออนไลน์กันหมดแล้ว  ทำไม่เป็นก็ต้องจ้างค่ะ ยอมลงทุนเพื่อทำธุรกิจ เว้นแต่ยอมลุ้นกิจการเล็ก ๆ ทำเองไรเองหมด กฏหมายไม่ได้ห้ามว่าเจ้าของจดทะเบียนไรเองไม่ได้นะคะ ทำเองได้หมดคะถ้าเป็น  แต่ถ้ามีหุ้นส่วนมากกว่าสองคนแม้ว่าจะทำกันเองได้ ให้มีทนายมามีส่วนร่วมนะคะ ขอย้ำเลย.

*

Liability protection – LLC vs Corporation  การคุ้มครอง ทางกฏหมาย

Same protection ค่ะ บริษัทรูปที่ว่าทั้งสอง ถ้ามีการฟ้องร้อง จากบุคคลที่สามเช่นเจ้าหนี้ค่าสินค้า ลูกค้า จะอยู่แค่ในบริษัทค่ะ ไม่มาถึงตัวกรรมการ สมมุติว่ากิจการยื่นเป็นกิจการล้มละลาย ก็จะอยุ่ในกิจการเช่นกันไม่ผ่านมาส่วนของเจ้าของค่ะ. 

*

หนี้ภาษีอากร  ไม่รอดค่ะ ทั้งจาก Internal Revenue Services & States ที่มีจาก 50 รัฐ. 

รัฐจะตามไปที่กรรมการ ณ ตอนนั้นค่ะ ถ้ากรรมการเป็นแค่ลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของนี่ก็ซวยนะ ที่ให้เขาใช้ชื่อไปเปิดกิจการหรือกรรมการ.  ใครว่าจดบริษัทแล้วจะรอดจากหนี้ ภาษี “ไม่มีใครหนีภาษีในอเมริกาได้นะคะ”  หนีออกอเมริกา นี้ไม่ใช่หลายๆ ปี รวมกันเกิน $50,000 ต่อวีซ่า ต่อพาสปอร์ตไม่ได้นะคะคุณ  เห็นมาแล้วค่ะ คุ่สามีภรรยาอเมริกัน มีกิจการร้านอาหาร ขายได้เงินเป็น แสน ๆ เหรียญ กลับไปไทย ใช้เงิน สิบล้านบาท ก็น่าจะประมาน $300,000 เหรียญหมดภายใน 5 ปี ค่ะ มีบางรายประหยัดหน่อย ไป 10 ปี เงินหมด ต้องกลับเข้ามาใหม่ เนื่องจากเกษียณ มีลูกเล็ก ๆด้วยได้สวัสดิการด้านอืนๆ แล้วก็มาผ่อนหนี้กับกรมสรรพากรอเมริกาเป็นการต่อไปค่ะ.  กว่าเรื่องจะเสร็จ ก็หมดค่าทนายเยอะอยู่นะคะ.

*

State tax liabilities: sales taxes, payroll taxes, business annual tax filling ภาษีขาย ภาษีค่าแรง ภาษีต่อทะเบียนธุรกิจ

*

ขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะ แม้ว่ากรรมการจะเปลี่ยนไป เป็นคนใหม่ แต่ค้างภาษีปีที่เคยเป็น ก็เป็นหนี้ค่ะ ทั้งภาษีขาย ภาษีค่าแรง ค่าปรับเงินเพิ่มนี่เป็นสองเท่าเลยนะคะ บางรายไม่กี่หมื่นเหรียย บางรายนี่เป็นแสนๆ เลยค่ะ.

อ้อ ที่ควรทราบนะคะ คุณเปิดธุรกิจที่รัฐไหนก็ตามในอเมริกา คุณมีค่าบริการรายปีค่ะ ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน มันเป็นหน้าที่คะ ทุกปีต้องจ่าย อย่าบอกว่าไม่รู้เรื่อง ย้ายที่อยุ่ ทุกอย่างมีในเวบไซด์ของรัฐนั้นๆ เข้าไปตรวจดูเลยว่าสถานะธุรกิจคุณนั้นยังคง ACTIVE หรือยังปัจจุบันอยู่หรือไม่  มีบางรายนะคะ ไม่ได้จ่ายค่าต่อทะเบียนเป็น สิบปี ต้องเสียค่าปรับเกือบหมื่นเหรียญ โห เป็นไปได้ไง ทำธุรกิจ ไม่รุ้ได้ไง ฟังยากนะคะ เสตทเขาไม่รับฟังขาถึงบอกต้องจ่ายเต็ม ห้ามผ่อนด้วย 

*

Tax Benefits – advantage and disadvantage ผลประโยชน์ทางภาษีอากร ข้อดีข้อด้อย

ก่อนอื่นต้องออกตัวนะคะ ว่าความเห็นนี้เป็นแค่ความเห็นหนุ่มจากคนที่มีประสบการณ์ในการทำภาษีจริงๆ จัง ๆ แค่ 7 ปีเท่านั้น  อ่านตลอด พวกนี้กฏหมายภาษีไรใหม่ ๆ บางทีก็ตามแทบไม่ทันจริงๆ  ย้ำว่าไม่ได้แนะนำให้เอาไปตัดสินใจในทางกฏหมายภาษีอากรใด ๆ ได้นะคะ

LLC tax structure – Pass thru entity ผลการดำเนินงานกิจการส่งมายังเจ้าของทั้งหมด

LLC itself has no tax liabilities except State annual fees บริษัทไม่ได้เสียภาษีจากผลกำไรหรือขาดทุน แต่จะเสียค่าธรรมเนียมรายปี แตกต่างกันไป บางรัฐแม้ว่าจะขาดทุนจะมีขั้นต่ำต้องเสีย หรือเสียตามยอดรายรับ แล้วแต่ว่าจดทะเบียนไว้กับรัฐไหน  ส่วนใหญ่การเสียภาษีค่าธรรมเนียมจะสามารถเสียไปพร้อมกับการยื่นแบบได้ หรือ ไปเวบไซด์ของเสตทจ่ายกันเองก็เยอะ.

Member(s) of the LLC receives Schedule K-1 ผลสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปยื่นแบบรวมกับรายได้แหล่งอื่นๆ.  ถ้าเจ้าของ LLC อยุ่ในอเมริกา มีรายได้แหล่งอื่นก็ยื่นแบบ 1040 เข้าไปปีละครั้ง.

ถ้าเจ้าของ LLC เป็นคนต่างประเทศก็ยื่นแบบ 1040NR เข้าไป

ถ้าเจ้าของ LLC เป็นธุรกิจต่างประเทศก็ยื่นภาษีของธุรกิจไปขึ้นอยุ่กับการจัดตั้งอาจจะเป็น คอรป หรือ แบบอื่น

ถ้า LLC เป็นบุคคลต่างชาติจะมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายจากผลกำไรไว้ และอาจจะได้สิทธิบางอย่าง ถ้าเป็นปีแรก ๆ ซับซ้อนไม่เล่าค่ะ ยาว อ่านอีกหัวข้อค่ะ ไม่ค่อยมีมาก ถึงไม่ได้เขียนพวกนี้บ่อย และต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลด้วย.

*

Corporation/Incorporation – taxed at 21% flat rate เสียภาษีจากผลกำไรสุทธิอัตราเดียว จากกฏหมายใหม่ TCJA 2018 – 2028 ก็สิบปีค่ะ (กฏหมายเดิมเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า)

Corp taxed within business not to pass thru shareholders คือเสียภาษีในธุรกิจเลยไม่ส่งมายังเจ้าของใดๆ  กำไรถึงเสีย ขาดทุนก็ยกไปเรื่อยๆ แบบไม่มีสิ้นสุด ก่อนกฏหมายใหม่ได้ถึงยี่สิบปีเลย ทำย้อนหลังไปด้วยอีก ห้าปีเหมือนแต่ก่อนไม๊ มีข้อจำกัด บางธุรกิจด้วย

Most favorite business structures among high income middle class or above เป็นรูปแบบที่นิยมมากสำหรับกลุ่มี่มีรายได้ปานกลางถึงสุงในการเลือกรูปแบบนี้.

ตัวอย่างนะคะ คู่สามีภรรยารายได้ รวมมากกว่าปีละ $400,000 กลุ่มนี้เสียภาษีสูงสุดแล้วคะที่ 32% ถ้าเขามีธุรกิจแบบ LLC or S Corp มีผลกำไร ผ่านมยังเจ้าของ ก็จะเสียภาษีในอัตรสูงสุดค่ะ  มองภาพไปนึกไปนะคะ ตอนนี้ ภาษีบุคคลธรรมดาอยู่อัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 10%-37% .  แทนที่จะต้องเสียภาษีอัตราสูงสุด เขาก็ทำธุรกิจแบบ Corporation เสียภาษีไปคะที่ 21% ก็ประหยัดไปที่ 10% อย่างต่ำเลยนะคะ.  แล้วคนที่รวย เขารวยกันจริง ๆ นะคะ รายได้ปีเป็นล้านๆ เหรียญเลยค้า.   เอาง่ายๆ ยกตัวอย่างลูกค้าในเครือ มีร้านอาหาร ไม่รู้กี่ร้าน แต่ละร้าน กำไร $300,000- $400,000 /year นี่เฉพาะร้านเดียวนะคะ ภาษีอ่วมค่ะ เราดูแลให้ธุรกิจ เขามี CPA หลายคนเนาะเจ้านี้ เราก็ถามกว้างๆ ก็แนะนำให้ทำแบบ Corporation เสียจะได้จบในตัวกิจการ อยากได้เงินก็จ่ายเงินเดือนตัวเองเอา มีวิธีการเยอะแยะ โดยการเลี่ยงจ่ายปันผล. หรือเอาเงินไปลงต่อ  ถ้าศึกษาไปลึก ๆ บริษัท สามารถใช้สิทธิ QBI ในการขายหุ้นแบบไม่มีภาษีได้เช่นกัน  แต่จะมีกี่คนที่กล้ายอมซื้อหุ้นแทน การซื้อทรัพย์สิน  ถ้ามันรุ่งก็สามารถโอนต่อให้ลูกหลานได้เช่นกัน  ยิ่งคนหนึ่งคน ภาษีกองมรดกได้รับยกเว้นเป็นสิบล้านแล้วตอนนี้.  ว่าไปก็ยาวเรื่องพวกนี้ต้องใช้มืออาชีพ หลายๆ คน ที่ถนัดหลายๆ ด้านมาวางแผน ปัญหาคนมีเงินค่ะปล่อยเขาละกัน.

*

In conclusion ผลสรุป

*

การจะเลือกโครงสร้างไหน ให้ดูจากรายได้ของคุณ (เจ้าของกิจการ) เพราะถามจริงๆ ก็ไม่รู้คะ นอกจาตัวคุณเอง เรื่องป้องกันทรัพย์สินหนี้สิน ก็ป้องกันเหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะรูปไหน ยกเว้นเจ้าของคนเดียว.

ดูจากรายได้ที่คาดว่าจะได้ค่ะ ถึงจะเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมได้ ไม่ว่า จะ LLC or Corp ก็มีค่าธรรมเนียมรายปีของแต่ละรัฐ  การวางแผนภาษีที่ดี ต้องดุด้วยว่ารัฐไหนมีภาษีไม๊  บางรัฐไม่มีภาษีค่ะ เช่น Nevada, Texas (เสียค่าธรรมเนียมจากยอดรับ), Florida (มีบ้างค่ะ มากกว่าห้าหมื่นเหรียญ) Washington State ไม่มีภาษีนิติบุคคล แต่มีไรยุบยิบย่อยมากที่สุด  รัฐอื่น ๆ ก็มีค่ะ แต่ไม่ได้มากมาย ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทาง Federal tax กันมากกว่า

Comments from author:

*

เป็นนายตัวเอง ทำงานเอง รวยเอง ก็ดีไปนะคะ แต่ควรจะมีวินัยหลายๆ ด้าน เพราะเจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะมาก มีค่าใช้จ่ายด้านทนายความ นักบัญชี ส่วนนักภาษี บุคคลธรรมดาก็มีอยู่แล้วค่ะ เว้นแต่จะทำกันเอง.

มีกรณีตัวอย่างเยอะแยะที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่รู้เรื่องอะไร ไม่วางแผน ทำแบบบ้านๆ ไม่มีที่ปรึกษา ทำแต่อยู่ในครัว (นี่คือร้านอาหารนะคะ)  คือคนนั้นคงซวยนะแหละ ถึงเจอทั้งเสตทกับกรมสรรพากรอเมริกา ทั้งไม่จ่ายภาษีขาย รายงานภาษีขายต่ำ แบบตั้งใจ ไม่นำส่งค่าแรง แต่ให้บัญชียื่นแบบ (ไปยื่นทำไมรู้ว่าตัวเองไม่มีเงิน รอให้ผลกำไรขาดทุนผ่านมาตัวเองสิ)  เยอะมากที่ไม่รู้เรื่อง จนถูกสอบสวน มีคดีความ อาจจะต้องมีโทษจำมาเกี่ยวข้อง เพราะตั้งใจไม่ยื่นแบบไมเสียภาษี กันจริงจังมาก  มันก็มีทีจ่ายภาษี บ้างไม่จ่ายบ้าง ไม่รู้เรื่องอะไร จ้างพนักงานก็ไม่เข้าระบบ  บุญเยอะค่ะ ไม่เคยโดนตรวจจากหน่วยงานไหน ๆ (เห็นไม๊ คนเราดวงนั้นแตกต่างกันจริง ๆ).

รุ้เรื่อง หาคนช่วยที่รุ้เรื่อง มันก็ป้องกันปัญหาได้เยอะแยะ  คนที่เจอก็ร้องอวดโอยกันไปหมด จะหนีกลับไทยก็ไม่มีอนาคต อเมริกายังไงก็โอกาสมากกว่า  แทนที่จะเสียภาษีแค่ หมื่นสองหมื่นดันต้องมาเสียไม่รู้กี่เท่า เสียประสาท เสียเวลา  ช่วยอะไรมากไม่ได้ค่ะ ไม่ถนัด  ผุ้เขียนชอบช่วยคนวางแผน มากกว่า ช่วยแก้ปัญหาค่ะ เพราะปวดหัว เลี่ยงได้เลี่ยงค่ะ.

“Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes. Wikipedia

ที่มา                     :   Upcounsel.com, Legalzoom.com, IRS, wikipedia
เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                     :  วันพุธที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Wednesday, June 4th,2020

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***