Ways to achieve your long-term saving and investing plan

Ways to achieve your long-term saving and investing plan

วิถีทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการออมและลงทุนระยะยาว

ส่วนใหญ่ตามแหล่งข่าวต่างๆ ล้วนแล้วพูดถึงเรื่องโรคระบาด วัคซีน การคาดการต่าง ๆ ที่มีทั้งทางบวก ลบ สะท้อนความเป็นจริง สะท้อนความเชื่อและมุมมองความคิดของแต่ละคน แต่ละสื่อ แต่ละค่าย ซึ่งคนมีความคิดจะนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมกับตนเอง.

*

ผู้เขียนยังคงทำงานที่บ้านค่ะ แต่ทราบว่า ที่ทำงานประจำคงมีการทยอยดึงพนักงานเข้าสำนักงานต้นเดือนมิถุนายนนี้ การทำงานที่บ้านทำให้ได้มองเห็นอะไรหลายๆ อย่างโอกาสหลายๆ อย่างที่ขาดไป ที่เราควรทำเพิ่ม หรือที่ต้องตัดออกจากวงจรอาชีพ  สิ่งหลัก ๆ ที่คิดอยู่ตลอดคือเรื่องการออม การลงทุน ทำยังไง รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม อะไรที่จะประหยัดได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  ข้อดีช่วงนี้คือไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากกมายนอกจากของกินของใช้ประจำวัน เห็นการประหยัดได้พอสมควร  แต่หน้าร้อนกำลังเริ่ม งบประมานการทำสวนไม่สามารถลดได้ค่ะ เพราะชอบ.

*

วันนี้ได้อ่านบทความที่ Fidelity investment ได้แชร์มาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และอยากแชร์ต่อสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษค่ะ  สำหรับคนที่ถนัด จะทิ้งที่มาได้และสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะ น่าสนใจมาก. มีทั้งหมด เก้าข้อที่บทความได้พุดถึง แต่จะสรุปให้คร่าวๆ เอาเฉพาะที่สนใจมาค่ะ อาจจะเอนเอียงไปทางการลงทุนและหุ้น และรวมแล้วคือการออมระยะยาวค่ะ.

*

Key takeaways จุดหลัก  ๆ ที่กลุ่มผู้อ่านควรเอาไปประยุกต์ใช้

  • If you’ve sold your investments due to market ups and downs, reinvesting can help get your plan back on track.  ถ้าคุณมีเงินลงทุนและได้ขายออกไปเนื่องจากตลาดมีขึ้นและลง  ให้คุณเอาไปลงทุนอีกครั้งค่ะ เพราะจะทำให้เงินคุณกลับมาเพิ่มขึ้น.

*

  • Staying disciplined with your saving and investing is key to helping account balances recover and achieving your long-term goals. เป็นคนมีวินัยอย่าสั่นคลอนไปกับการผวนของตลาดการลงทุนที่ขึ้นๆ ลง ๆ ตลอดเวลา ถ้าเคยออมก็ออมต่อ ถ้าลงทุนก็ลงทุนไปค่ะ เหมือนกับคนที่มีกองทุนเกษียณกับที่ทำงานก็ออมต่อไปค่ะ อย่าหยุดยั้ง.

*

  • A financial plan is helpful when everything is booming but it’s critical in economic downturns. การมีการวางแผนทางการเงินจะมีผลดีต่อคุณมากเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้ง และช่วยได้ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเช่นปัจจุบัน.

*

  • Stress test your plan to see if it’s still on target for your goals. ตรวจสอบดูแผนการลงทุนว่ายังคงไว้ซึ่งเป้ามายอยู่ไม๊

*

On February 24, when the US stock market started to slide, investors got a little nervous. By March 23, the S&P 500 was down 34% from the February high point. Emotionally, it was difficult to stay invested. But time and again, financial professionals have cautioned that falling markets can turn on a dime when things seem only slightly less bleak than the day before. Historically, every severe downturn has eventually given way to further growth. ตลาดตกมากถึง 35% เมื่อกลางเดือนมีนาคม (หลายคนชอครวมถึงเดี๊ยน) แต่ก็ไม่ได้ขายเงินลงทุนออก   เพราะเชื่อว่าตลาดจะกลับมา ไม่ช้าก็เร็ว ตามที่บทความได้เขียนไว้

*

*

1. Try to stay disciplined with your investing  พยายามลงทุนต่อไปตราบใดที่ยังทำได้อยู่อย่าไปกลัวความสั่นคลอนว่างั้นนะคะ

*

Staying invested through downturns can seem counterintuitive but it can be key to benefiting from potential rallies and the long-term growth potential of the stock market. Missing just a few of the best days in the market can undermine long-term return potential. มีรูปภาพให้ดูด้วยค่ะ สำหรับคนที่ลงทุนตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตการณ์อะไรขึ้น ผิดกับคนที่หยุดการลงุทนกลัวไม่ทำอะไรเลย. พุดถึงระยะยาวกันนะคะ ไม่ใช่ระยะสั้น  กราฟด้านล่างนี้เป็นข้อมูลปี 2007 to 2009 from Fidelity ที่เก็บมาจากคนที่คนลงทุนวันหรือทุกเดือนตามตาราง กับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรช่วงเศรษฐกิจแย่ๆ เพราะกลัว.  ตามความเข้าใจ ถ้าเราลงทุนตลอดช่วงตลาดแย่ เราจะได้กองทุนหรือหุ้นที่ถูกกว่า ณ เวลา ตลาดงดงาม  นี่คือการเปรียบเทียบนะคะ ยิ่งตอนนี้ กองทุนต่างๆ ก็ลดราคา อาจจะไม่มากเหมือนช่วงเดือนมีนาคม แต่ก็ยังถือว่า ลดอยุ่ค่ะ 

*

*

Here are 3 actions that an investor saving for retirement could have taken during the Global Financial Crisis in 2007–2009 and the long-term effect on their savings. อธิบายตามรูปภาพนะคะ มีสามแบบที่นักลงทุนทำกันช่วงวิฤตติทีผ่านมา

*

Give up: Sell all stocks and stop making contributions. หมดหวัง ขายหมดเลย ขายหุ้นทุกตัว และไม่นำเงินเข้าซื้อกองทุน ไม่ฝากเข้ากองทุนเกษียณเช่น 401(k) ฝากอาจจะเก็บเงินสดไว้คาดว่านะคะ 

*

Bail out: Sell all stocks and leave the money in cash, but keep saving.  อืมนี่ก็อีกแบบ ที่ขายหมดเลยเงินลงทุน และไม่ทำอะไร เก็บเงินสดอย่างเดียว แต่ก็ยังฝากเข้ารีไทเม้นกันอยู่

*

Stick with it: Don’t sell. Continue making new workplace contributions and stick with their investment plan, including annual rebalancing. กลุ่มที่มั่นคงเหนียวแน่น  อะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่ขาย ฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้น. ฝากเข้ากองทุนต่อ และลงทุนในกองทุนที่ชอบต่อไป และที่สำคัญคือซื้อกลับมามองว่าจะจัดการลงทุนลดเพิ่มอันไหน.  ส่วนตัวผุ้เขียนใช้ pricing leverage ค่ะ มีการซื้อเพิ่มตัวที่ชอบทำให้เฉลี่ยราคาต่ำลง  แต่มีบางตัวที่ไม่ไดซื้อเพราะเงินหมด ?

*

As you can see, continuing to save and invest through the Global Financial Crisis would have helped the investor’s account recover from the downturn and take advantage of subsequent growth.

*

2. Work to maintain a diversified investment mix พยายามลงทุนในหลายๆ กลุ่ม อย่าลงทุนหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือเฉพาะกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

*

Setting and maintaining your diversified asset allocation are among the most important ingredients in your potential long-term investment success. Though diversification and asset allocation won’t ensure gains or guarantee against losses, they may smooth out returns for the level of risk you choose to target. ถ้าใครมีเงินเกษียณในค่ายใหญ่ ๆ จะมีกองทุนให้เลือกมากมายหลากหลาย ทั้งความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ โตเร็วต่ำเร็ว โตช้าความเสียงน้อย แบ่งไปตามที่แต่ละคนถนัด  มีช่วงหนึ่งอากจะซ้อพวก utilities funding แต่มองแล้วว่ามันมั่งคงและโตช้า  คือเราไม่รีบเกษียณที่จะใช้เงินเนาะ ก็เลยไม่เอากลุ่มนี้  สำหรับคนที่ชอบ ตอนนี้กลุ่มนี้น่าจะราคางามอยู่ค่ะ จากที่ตามอ่าน Fidelity นะคะ. ยกตัวอย่างของการลงทุนเราเอง  เราจะมีพวกทอง gold funding ด้วยค่ะ ช่วงตลาดตก กลุ่มนี้ไม่ตกมากและช่วยพยุงกลุ่มตกทำให้การลงทุนติดลบไม่มาก (ติดลบฮะ ใครไม่ติดลบคงมีเนาะ). 

*

4. Already sold out of the market? Think about reinvesting  ไม่ดึงข้อสามมาบอกข้อ สี่เลย เพราะข้อสามคือการจัดระเบียบการลงทุนให้หลากหลายซึ่งทำได้ทุกปี สำหรับหัวข้อนี้คือ คนที่กลัวขายไปหมด กลับมาค่ะ มาลงทุนอีกรอบ

*

Seller’s remorse can happen to anyone. If you’ve sold all your investments and are currently on the sidelines, it can be difficult to catch up. But there’s good news: You can reinvest. Because stocks have typically experienced volatility heading into and during recessions, investors have had opportunities to acquire stocks at discounts to their previous valuations. ใครขายไปแล้วก็กลับมาลงทุนค่ะ เพราะยังถือว่าราคาลดอยู่ แต่อาจจะไมลดมากมายเช่นมีนาคมที่ผ่านมา  เราก็รอจุดนั้นค่ะ ไม่รู้วันไหนจะเกิดขึ้นอีก  ช่วงนั้นมีนาคมได้หุ้นที่ถูก ทำให้ช่วยลดผลขาดทุนหุ้นเดิม ๆ ที่มี มีผลทำให้ ภาพรวม มีตัวเลขที่เป็นบวกค่ะ แต่ยังไม่เท่าเดิมเหมอนกับต้นปีที่ผ่านมา.

*

Historically, when stocks have recovered from their recession levels, they have typically delivered strong returns. So even though it can be disconcerting to invest when the economy is shaky and markets are down, the growth potential has historically benefited investors who stuck with their investments through the recession or started investing during that time. ผู้เขียนเขาก็เล่านะคะว่า อดีตที่ผ่านมาเมื่อตลาดหุ้นฟื้นตัวราคาเขาก็จะกลับมาเช่นเดิม แล้วคนที่มาลงทุนช่วงตลาดตกนี่แหละจะทำให้ได้ผลตอแทนที่ดีมากกว่าจุดอื่น ๆ .

*

When to get back in แล้วควรกลับมาอีกตอนไหนละ

*

If jumping back into the market seems too risky now, consider a dollar-cost-averaging strategy by putting a set dollar amount into a portfolio each month. While dollar-cost averaging won’t insulate you from losses or guarantee a profit in a volatile market, investors can purchase more shares when prices are lower, and fewer when they are higher. But for dollar-cost averaging to be effective, an investor must continue to make investments in both up and down markets. ตามที่อ่านเขาก็บอกว่า ถ้าตูมรวดเดียวเลยน่ากลัวชวงนี้ เขาถึงค่อยทยอยทำ คือทยอยซื้อทุกเดือน ถ้าราคาต่ำ ก็ได้หุ้นหลายตัว ถ้าราขาสูงก็ได้หุ้นน้อยลง แต่ถัวเฉลี่ยแล้ว ดีกว่าเข้ามาตูมเดียว นักลงทุนควรลงทุนไม่ว่าจะตลาดอยู่ช่วงตกต่ำหรือสูงขึ้นว่างั้นนะคะ .

*

5. Look for opportunities to cut taxes  อันนี้สำหรับคนที่มีเงินออมที่ยังไม่ได้หักภาษี ควรจะพิจารณา

*

When investing outside of tax-advantaged accounts (like an IRA, 401(k), or HSA) the taxes generated by investments may lower your after-tax returns.  ตามที่บอกไว้ค่ะ การออมมีทั้งก่อนและหลังภาษี  ถ้าก่อนภาษีคือยังไม่ได้สเยภาษี และเลื่อนการจ่ายภาษีออกไป  เนื่องจากภาวะแบบนี้ทำให้กองทุนอมต่างๆ ลดลง ก็ได้เวลาที่จะเปลียนเป็นหลังหักภาษี คือเสียภาษี ช่วงนี้ค่ะ เรียกกว่า Rollover from taxable retirement to after-tax retirement. ตัวอย่างนะคะคือ การ Rollover traditional IRA to be Roth IRA ทำพวกนี้ควรปรึกษาบริษัทที่เรามีเงินลงทุนไว้นะคะ.  เช่นผู้เขียนมีพอรตไว้ที่ Fidelity ก็ติดต่อค่ายนีว่าทางเราจะ Rollover to Roth IRA.  ก่อนจะทำให้พิจารณารายได้ทางอื่นด้วยค่ะ ถ้ารายได้สูงอยู่แล้วก็ไม่ควรทำ ควรจะทำช่วงรายได้ต่ำค่ะ หรือตกงานกัน แต่ตกงาน ก็ดูด้วยนะคะว่าจะเอาเงินไหนมาจ่ายภาษี ให้มองหลายๆ มุมค่ะ.

*

Strategies like tax-smart asset location or tax-loss harvesting may help reduce the impact of taxes.

*

  • An asset location strategy can help ensure that your investments are held in accounts where you pay the lowest possible taxes.
  • Tax-loss harvesting may allow you to offset taxes on realized gains. And, if you have more capital losses than gains, you can use up to $3,000 a year to offset ordinary income on federal income taxes, and carry over the rest to future years.

Read Viewpoints on Fidelity.com: How to invest tax-efficiently

*

มีเหลืออีก สามสี่ข้อไปอ่านต่อเองได้จากบทความค่ะ เพราะเกี่ยวกับที่อธิบายไปคร่าว ๆ ช่วงแรก ๆ เขียนมากคนเขียนก็เบื่อคนอ่านส่วนใหญ่ก็อ่านแค่ ห้าแถวแล้วก็เลิกละคะ มาถามคำถามเอา  อ่านมากได้มากนะคะ.

*

Comments from author:

*

ผู้เขียนถือว่ายังโชคดีที่งานประจำไม่กระทบค่ะ แม้ว่างานรองคือกิจการตัวเองรายได้ลดลงเพราะเนื่องจากหลายๆ เหตุผล แต่ก็ถือว่า เราไม่ได้ตัวคนเดียวคะ คนเดือดร้อนกว่าเราเยอะแยะ  ไม่ได้กู้กองทุนอะไรทั้งนั้นค่ะ คนที่เขาเดือดร้อนกว่าเราเยอะ เช่นกลุ่มเจ้าของร้านอาหารที่ต้องปิดไป ขาดรายได้ เขาต้องการมากกว่า.  แม้ว่าไม่ได้ขอกู้จากกองทุนไหน ทางกรมสรรพากรอเมริกาก็ให้เครดิตกับนายจ้างที่มีรายได้ลดลงและมีการจ้างงานอยู่ค่ะ  เช่น เครดิตทางภาษีอากรสำหรับค่าแรง  ใครให้พนักงานลาป่วยเพราะโรคห่านี่ก็ได้เครดิตด้วยนะคะ รัฐบาลออกจากจะใจกว้างช่วยในจุดนี้

*

ยังคงฝากเข้ากองทุนรีไทมเม้นที่ทำงานค่ะ และก็เพิ่มยอดฝากด้วยแม้ว่าจะฝากเพิ่มเยอะแต่ต้นปี ยอดกองทุนก็ยังตกอยู่ก็ฝากต่อไปค่ะ ฝากไปเรื่อย ๆ ตามหลักการที่ทาง บทความนี้ได้สอนไว้.

*

อยากประสบความสำเร็จก็ต้องตามหลังคนที่เขาประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ค่ะ  Fidelity investment อยู่ในวงการการลงทุนมานาน เขามีประวัติต่างๆ มีฐานข้อมูลแต่ละยุค เขาเอามาสอนคนคะ เราก็ทำตามกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ.  มีบางอย่างที่ไม่ตามคนดังเพราะความชอบส่วนตัวค่ะ ไม่ได้ตามทุกเรื่อง

*

อยากตั้งตัวเร็วได้ก็ต้องมีรายได้หลายทางค่ะ ไม่ใช่มีแค่ทางเดียวและยึดหลักกับรายได้จุดนั้นไปตลอด ยุคนี้สมัยนี้ให้คิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วค่ะ  ตามสมัยให้ทันด้วย เพราะไม่งั้นคุณก็จะแย่ อย่าต้องให้เดือดร้อนแล้วค่อยแก้ปัญหา ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะ.  ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

*

“Remember, education is the best investment”

*

ที่มา                  :   Fidelity.com – Personal finance article

 *

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

*

วันที่                  :  วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Wednesday, May 22nd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***