You do not have to pay FED taxes on Stimulus payment!

You do not have to pay FED taxes on Stimulus payment!

เงินช่วยเหลือที่คุณได้รับช่วงวิกฤติโรคระบาดไม่ต้องจ่ายภาษี

มีคำถามมาตลอดเรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้คนละ $1200/person และเด็กต่ำกว่า 17 ได้อีก $500 นะต้องจ่ายภาษีไม๊.  ผู้เขียนก็ตอบไม่ได้ค่ะ ตอบได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันระเบียบยังไม่ออกมา  ระเบียบที่ว่าก็จากกรมสรรพากรอเมริกา ผู้ที่จ่ายเงินให้กับพวกเรานะแหละคะ US Department of Treasury by the Internal Revenue Services ตามนั้นเลย.

วันนี้ระเบียบออกมาภาพกว้างพร้อมกับคำอธิบายและตอบคำถามข้อสงสัยอื่นๆ ด้วยค่ะ.  ดึงมาให้เฉพาะจุดที่น่าสนใจคือเรื่องเงินที่ได้ต้องจ่ายภาษีไม๊เท่านั้นค่ะ  พร้อมกับเก็บภาคภาษาอังกฤษไว้ให้อ่านด้วย  สำหรับคนที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม ก็คัดลอกตรง แหล่งที่มาแล้วไปถามอากู๋ต่อ เพื่อจะอ่านประกาศทั้งหมดได้นะคะ.

Everyone should review the eligibility requirements for their family to make sure they meet the criteria. ทุกคนควรจะตรวจสอบสถานะของคุณว่ามีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไม๊.

In many instances, eligible taxpayers who received a smaller-than-expected Economic Impact Payment (EIP) may qualify to receive an additional amount early next year when they file their 2020 federal income tax return. EIPs are technically an advance payment of a new temporary tax credit that eligible taxpayers can claim on their 2020 return. Everyone should keep for their records the letter they receive by mail within a few weeks after their payment is issued. มีหลายคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่าคนอื่นครอบครัวอื่นทั้งที่ มีลูกสองคนเท่ากัน รายได้ต่ำกว่า $150000/year เช่นกัน ทำไมครอบครัวฉันถึงได้น้อยกว่าหว่า. นี่คือที่มาของคำถามและคำตอบละคะ.  ถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้น ในปี 2020 ทีคุณจะยืน่แบบภายใน 15 April 2021 นั้นทางรัฐบาลจะปรับยอดให้ถูกต้องค่ะ.

จริง ๆ แล้ว เงินที่ทางรัฐให้มาก่อนนั้น เป็นเงิน “advance or temporary” .”เงินล่วงหน้าหรือเงินชั่วคราว” ที่ให้สำหรับคนที่ยื่นแบบปี 2020 ค่ะ.  พึงสังเกตุนะคะ ว่าคนยังไม่ได้ยื่นแบบปี 2019 ทางรัฐบาลจะใช้ข้อมูลภาษีปี 2018 เพื่อทำการจ่ายเงินให้.  ทั้งนี้ทั้งนั้นพอปี 2020 คุณยืนแบบออกไปก็จะมีการปรับยอดเองนะคะ.  กรณีนี้คือกลุ่มที่ได้รับเงินน้อยกว่าปกติ  หรือกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า $150,000 ขึ้นมาเพราะกลุ่มนี้จะพอได้บ้างแต่ไม่ได้เต็มเหมือนกับคนอื่นๆ  ต่อมาปี 2020 หลายคนก็อาจจะตกงาน รายได้อาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียว จากการตีความคนที่ไม่ได้เลยเงินช่วยเหลือ หรือได้บางส่วน จะได้เงินช่วยเหลือหลังยื่นแบบปี 2020 by April 15, 2021 คะ. (อธิบายมากกว่าที่จดหมายออกมาเผื่อใครยังงงค่ะ).

When taxpayers file their return next year, they can claim additional credits on their 2020 tax return if they are eligible for them. The IRS will provide further details on IRS.gov on the action they may need to take. เมื่อมีการยื่นแบบภาษีปีหน้าหรือปี 2021 คนที่ไม่ได้เคลมเครดิตก็สามารถเคลมได้ปกติ  เช่นคนมีลูกปี 2019-2020 ที่ยังไม่ได้เคลมเบบี้คนละ 500 ก็จะได้มาซึ่งเงินนั้น แปลตมระเบียบนะ  ละเอียดจริงๆ คงตามมาอีกระลอกละคะ  ถ้าจะเพี้ยนก็ตรง เบบี้เกิด 2020 นี่ได้เปล่า  ผุ้เขียนมองว่าได้ค่ะ เพราะ ย่อหน้าบนระบุว่าเงินที่ช่วยเหลือคือการประมานการของปี 2020 ดังนั้น เบบี้ 2020 ต้องได้เงินสิชิมิ.  ถ้าไม่ได้ เดี๋ยวต่อมากรมสรรพากรอเมริกาก็มีระเบียบออกมาบอกต้องทำยังไงต่อไปเช่น ทุกวันนี้ตามอ่านกฏหมายระเบียบแทบจะไม่ทันเลยละคะ.

The EIP will not reduce a taxpayer’s refund or increase the amount they owe when they file a tax return early next year. It is also not taxable and is therefore should not be included in income on a 2020 return.  อันนี้เยี่ยมสุดที่ได้ตั้งหัวข้อไว้  ทางกรมสรรพากรอเมริการะบุชัดเจนว่า เงินที่ได้รับในปี 2020 นี้จะไม่ไปลดเงินภาษีที่คุณ ๆ จะได้คืน หรือไปเพิ่มจากภาษีที่ต้องเสียใด ๆ นะคะ. ประเสริฐไปกว่านั้นก็คือจะไม่มานำคำนวณภาษีรายได้ เลยคะ ไม่ถือเป็นรายได้ใด ๆ สำหรับ ระดับ Federal นะคะ แต่คาดว่าทางเสตทหรือ รัฐ ต่างๆ นั้น น่าจะมีระเบียบตามมาไม่เรียกเก็บ  แค่เป็นการคาดเดาค่ะ คนคิดบวกเคยเลยคาดการไว้แบบนี้.

More resources on Economic Impact Payments here:  ใครต้องการหาข้อมุลเพิ่มเติมก็อ่านได้ตามนี้ค่ะ

Comments from author:

นั่งตอบคำถามทั้งวันก็ตอบไม่หมดค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยมีหลายกลุ่มด้วยที่ถามคล้ายๆ กัน ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรค่ะ ที่ไม่ได้ตอบทุกคน จึงต้องสรุปให้ง่ายๆ เข้าใจกันแบบนี้ละคะ จะได้ไม่ต้องส่งข้อความหลังไมค์มาขยายความกันอีก.

ภาษาอังกฤษนี่ช่างสำคัญในการดำเนินชีวิตในอเมริกาจริงๆ ค่ะ. ทำให้เราหาข้อมุลได้ถุกต้อง แปลได้แม่นยำ ช่วยตัวเองได้และช่วยเหลือคนอื่นได้ ว่าแล้วหลายๆ คนก็ไปเรียนภาษากันนะคะ จะได้ให้กาสกับคุณเองในด้านต่างๆ ไม่ใช่แค่ด้านข้อมูลข่าวสาร แต่ด้านอื่นๆ ในการดำเนินชีวิตนะคะ.

“Hope we all safe sound, so that we can get back to new normal”

ที่มา                  :   IRS Issue Number:    IR-20-93

 

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  Monday, May 11th, 2020

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***