How to prepare for SBA Loan Audit

How to prepare for SBA Loan Audit

เตรียมตัวเมื่อมีการตรวจสอบจาก SBA สำหรับเงินกู้

หลาย ๆ ธุรกิจได้รับเงินช่วยเหลือ(เงินกู้เงินให้ล่วงหน้า) รวมกันไปก่อนนะคะ แล้วค่อยมาแยกออกจากกัน.  ส่วนใหญ่จะทำเรื่องขอกู้ทั้ง SBA and Bank หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้กองทุนมาปล่อยกู้โครงการ PPP คนละส่วนงานกันค่ะ แต่อาจจะเกี่ยวข้องกัน.

สำหรับคนที่ได้เงินล่วงหน้ามานั้นจาก SBA Advance payment ตัวนี้คือ Grant ไม่ต้องจ่ายคืนตามที่ SBA ระบุไว้ในเว็บไซด์ 

Economic Injury Disaster Loans and Loan Advance (EIDL)

In response to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, small business owners in all U.S. states, Washington D.C., and territories are eligible to apply for an Economic Injury Disaster Loan advance of up to $10,000. The SBA’s Economic Injury Disaster Loan program provides small businesses with working capital loans of up to $2 million that can provide vital economic support to small businesses to help overcome the temporary loss of revenue they are experiencing.

The loan advance will provide economic relief to businesses that are currently experiencing a temporary loss of revenue. This loan advance will not have to be repaid.

เนื่องจากการยกหนี้ให้นั้นได้มีการพิจารณารวมกันกับยอดจากเงินที่ขอไปยัง PPP ซึ่งระเบียบจะเคร่งครัดมาก ว่าต้องเอาไปจ่ายค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าค่าน้ำไฟของกิจการ.  และถ้าคนได้ sba advance จะถือว่าต้องเอาไปรวมใน PPPด้วย (คนปล่อยกุ้เห็นหมดละคะว่าคุณกู้กันไปเท่าไหร่  หลายคนกู้ไปทุกที่ถึงไม่ได้เพราะ มันซ้ำ ๆ กัน ที่เห็นได้เร็วคือกลุ่มที่กู้ไปแค่ที่เดียว)  

มาเข้าเรื่องการเตรียมตัวกันดีกว่าค่ะ เพราะทาง PPP ต้องมีการขอเอกสารจากคุณถึงจะออกหนังสือรับรองลดหนี้ให้คุณ ต้องมีหนังสือนะคะถึงได้รับลดหนี้ ใครขอแค่ EIDL ตอนนี้ยังไม่มีระเบียบออกมาว่าจะขอเอกสารไรบ้าง รุ้แต่ว่าจะมีการสุ่ม.

The EIDL can come with an advanced grant of up to $10,000. As a grant, it won’t have to be paid back. However, it will be subtracted from the PPP loan forgiveness amount and has to be declared when you apply for the PPP  เนี่ยคือเงื่อนไขที่ซ่อนไว้แบบต้องหาอ่านกันจริงๆ

ไม่ว่าจะเงินกู้จากหน่วยไหน อย่าไปจ่ายค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นอันขาด:

* Dividends and bonuses ปันผลกับโบนัส

* Disbursements to owners จ่ายให้เจ้าของ

* Repayment of stockholder/ principal loans จ่ายหนีคืนเจ้าของ

* Expansion of facilities or acquisition of fixed assets จ่ายค่าซ้ออุปกรณ์

* Repair or replacement of physical damages ซ่อมแซม

* Refinancing long term debt จ่ายหนี้กู้มาใหม่

* Relocation จ่ายค่าย้ายของย้ายบ้าน

Open business banking เปิดบัญชีใหม่สำหรับเงินกู้หรือเงินที่ได้จากโครงการนี้เลยค่ะ

ถ้ามีการขอเอกสารคุณจะได้ส่งเสตทเม้นของธนาคารแนบไปกับใบเสร็จต่างๆ ได้เลย

ถ้าได้ทั้งสองโครงการ ให้จ่ายค่าแรงด้วยโครงการ PPP ก่อนให้หมดภายในสองเดือนหรือแปดสัปดาห์  ที่เหลือค่อยเอาไปจ่ายค่าเช่ากับค่าน้ำไฟ

         ค่าแรงพนักงาน ค่าทิป 75%

               ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ 25%

ถ้าคนที่กู้แค่ SBA Loan ไม่มี PPP อันนี้จะยืดหยุ่นมาก คุณเอาไปจ่าย หนี้ค่าซื้อสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าเช่าได้หมดค่ะ

               ค่าซื้อของมาขาย ค่าแรงพนักงาน ค่าน้ำ ไฟ ค่าเช่าจิปาถะในร้าน

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตาม PPP นั้นไม่สามารถมาหักออกจากค่าใช้จ่ายปกตินะคะ เพราะเงินที่ได้มาก็ไม่ถือเป็นรายได้ค่ะ ได้ฟรีเพื่อจ่ายออก ฉะนั้นเวลาจ่ายออกจะเอามาหักจากรายได้ปกตไม่ได้ เอามาหักจากเงินที่ได้รับยกหนี้ให้เท่านั้น

Comments from author:

สำหรับคนไม่ได้กุ้จากอะไรเลย ขอกู้แล้วไม่ได้รับอนุมัติหรืออย่างไรก็ตาม ถ้ายังมีการจ่ายค่าแรงอยู่ตั้งแต่มีนาคมกลางเดือน คุณยังได้สิทธิเครดิตภาษี ถึงหมื่นเหรียญจาก IRS โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารที่เปิดรับแค่ทูโก  รายได้ลดลงมาก จะได้เครดิตส่วนใหญ่

อย่างที่บอกไปในกลุ่มลูกค้าทางเราจะจัดการให้เรื่องเครดิตจากกรมสรรพากรอเมริกานะคะ.  แต่ถ้ามีการกุ้ได้ทุกโครงการเราก็จะแนะนำเรื่องบัญชีเช่นเดิมค่ะ (ปกติทุกวันก็ทักกันมตลอดต้องทำยังไง)

เงินนี้เป็นเงินของรัฐให้มา ถ้าเอาไปใช้ผิดประเภท ผลอาจจะตามมาหลายๆ อย่าง ตอนนี้ข่าวยังไม่ออกมากรณี ผิดวัตถุประสงค์หรือฉ้อโกงต่างๆ เดี๋ยวคงตามมาหลังมีการตรวจสอบละคะ

“Good luck with your audits”

ที่มา                  :   SBA Resources, IRS Notice Notice 2020-32

 

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                  :  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  Thursday, April 30th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th *** extended to July 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***