Understanding Social Security Survivors Benefits

Understanding Social Security Survivors Benefits

เข้าใจสิทธิผลประโยชน์จากประกันสังคมอเมริกาของการเป็นหม้าย

สวัสดีค่ะ ชมรมผู้รักการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ในอเมริกา.  มีข่าวมาแชร์อีกแล้วค่ะจาก สำนักงานประกันสังคมของอเมริกา ซึ่งเขียนโดย คุณ ไมค์ Posted on September 19, 2019 by Mike Korbey, Deputy Commissioner for Communications

ฮีคงเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะคะ ถึงได้มีข่าวสารมาตลอด.  อีกอย่างเรื่องการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา.  การรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับในฐานะคู่สมรสของคนทำงานและนำสง social security & medicare นะคะ ที่เน้นย้ำว่าคนทำงานคือ สวัสดิการไม่ได้ทุกคนนะคะ  ได้เฉพาะคนที่เคยทำงาน มานาน สิบ(10) ปี และมีเครดิตอย่างน้อย สี่สิบ(40) เครดิตนะคะ.

เมื่อคนที่ทำงานได้จากไป สมาชิกในครอบครัวหลายๆ คนอาจจะได้รับสวัสดิการต่าง เช่นคู่สมรสที่ยังมีชีวิต และลูก ๆ ของผู้ที่จากไป.

Here are the people who can get survivors benefits based on your work:

  • แม่หม้ายหรือพ่อหม้าย อาจจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มที่.  ถ้าเขาเหล่านั้นอายุมากว่า 66 ปี ณ วันที่คู่สมรสจากไป (ถ้าเคยเคลมสวัสดิการครึ่งหนึ่งของคู่สมรส แล้วต่อมาเขาจากไป ให้แจ้งและขอรับในฐานะหม้ายนะคะ).   อายุกลุ่มคนที่จะได้รับสวัสดิการเต็มที่จะอยู่ที่ 66 เกิดระหว่าง ปี 1945-1956.  ถ้ารับเร็วที่อายุ 60 ปี สวัสดิการจะลดลงนะคะ ใช่วาจะได้รับเต็มที่ 100 เปอรเซ็นนะคะ.   ถ้าคุ๊สมรสเป็นคนพิการ หรือแพทย์วินิจฉัยว่าพิการ ทุกพลภาคนั้น สามารถเริ่มรับได้ที่อายุ 50 นะคะ.
  • คู่สมรสที่อายุต่ำกว่า 60 ที่มีลูกเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 16 ปี ก็สามารถรับสวัสดิการได้ค่ะ. หรือลูกอายุมากกว่า 16 แล้วพิการ หรือแพทย์วิฉัยน้องพิการ เช่นเป็นเด็กไม่สมบูรณ์ ดาวน์ซินโดม (ไม่รู้สะกดถูกมะ)  แบบนี้คุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้รับสวัสิการของน้องเช่นกัน.  น้องก็ได้รับคู่สมรสที่ยังอยู่ก็ได้รับค่ะ.  
  • น้อง ๆ ที่อายุ ยังไม่เกิน 18 ปี หรือ อายุ 19 ปี ยังเรียนอยู่มัธยมปลาย น้องๆ  ก็ได้รับนะคะ   ถ้าน้องพิการน้องจะได้รับสวัสดิการจนกระทั่งอายุ 22 นะคะ.  บางกรณี น้องอาจจะได้รับ เงินด้วย ต้องให้สำนักงานวินิจฉัยค่ะกรณีพิเศษ.   ลูกเลี้ยง ลูกอุปถัมภ์  ก็ได้รับสวัสดิการ.  นี่ก็รวมถึง ลูกของลูก (stepchildren), หลาน (grandchildren), ลูกของลูกเลี้ยง(step-grandchildren), or หรือ ลูกคุณอุปถัมภ์ (adopted children).
  • สำหรับพ่อแม่ที่คุณดูแลอยู่ด้วย ต้องมีหลักฐานที่ระบุว่าคุณดูแลเขา ก็หลักฐานการยื่นภาษีนะคะ ที่เอาพ่อแม่มาเคลม. กรณีแบบนี้ให้ลองติดต่อสำนักงานนะคะ.

 

Comments from author:

กฏระเบียบที่ทางคุณไมค์  เขียนมาสั้น ๆ และชัดเจนมาก ถึงกรณีคู่สมรสเสียชีวิตต่างๆ ที่ทางสำนักงานมีไว้ให้.

กรณีคู่สมรสเป็นคนไทย ไม่เคยมาอเมริกา ไม่เคยมี SSN หรือบัตรประชาชน ไม่ใช่อเมริกัน กลุ่มนี้ไม่ได้นะคะ คู่สมรสจากไป ได้แค่สวัสดิการค่าทำศพนะคะ $255/person รับได้ที่สถานทูตไทยในอเมริกา.   สำหรับลูก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ให้ทำเรื่องขอรับสวดิการที่ ฟิลิปินส์ สามารถโทรไปได้ค่ะและยื่นเอกสารผ่านสถานทูตอเมริกาที่กรุงเทพ แต่ต้องให้ทางฟิลิปินส์ส่งเรื่องมาก่อนนะคะ.

มีคำถามมาทั้ง อีเมลล์ หลังไมค์ จากสาวไทยเยอะมากเลยคะ ถามหาเรื่องนี้ บางกรณีหย่าแล้วแต่มีลูก แบบนี้ก็ติดต่อได้ค่ะ แม่ยังไงก็ไม่ได้ แต่น้องๆ ได้นะคะ. 

สวัสดิการนี้ไม่เกี่ยวกับสวัสดิการของทหารผ่านศึกนะคะ  คนละส่วนกัน  สำหรับทหารผ่านศึกลูกเมียคนไทยไม่เคยมาอเมริกาก็ได้ค่ะ.

**”Knowing what is out there is your benefits รู้จักรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เป็นผลดีต่อตัวคุณเองค่ะ **

ที่มา                            : Understanding Social Security Survivors Benefits


เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Tuesday, October 1st, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ