C Corp or S Corp

C Corp or S Corp รูปไหนดีที่สุดในการทำธุรกิจ

มีถามมาว่าจดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดีที่สุด  เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากนะคะ เพราะ แต่ละคนมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป  ถึงว่าต้องมีการวางแผนภาษี หรือคนนั้นต้องเล่าเรื่องรายได้ทุกแหล่ง สถานะการแต่งงานให้หมด  เรื่องส่วนตัวเหล่านี้ล้วนมีผลในการวางแผนภาษีอากร สำหรับธุรกิจ.

กรณีนี้คือสามีภรรยา ยื่นภาษีร่วมกัน  ภรรยามีงานประจำทำ สามีมีงานประจำทำรายได้รวมปีละไม่เกิน $70,000/ปี.  แต่มีปัญหาเรื่องภาษีคืน เพราะอาจจะแบ่งกันไม่ลงตัว หรือ อีกฝ่ายทำงานได้มากกว่า อีกฝ่ายไม่อยากให้ยุ่งเรื่องรายได้ของแต่ละคน.  ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้ ไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้  C Corp น่าจะดีกว่าค่ะ.

C corp ถ้ามีกำไรก็ภาษี 21%  ถ้ามีการรับเงินเดือน ก็เป็นค่าใช้จ่ายกิจการ

ก็ไปลดกำไรจกกิจการทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง

ถ้ามีกำไรมาก มีจ่ายปันผล ตัวนี้คือภาษีที่เพิ่ม 

สว่นใหญ่เขาเลี่ยงกันโดยไม่จ่ายปันผล  รับเงินเดือนแทน

ทำให้กำไรกิจการต่ำลง หรือแทบไม่มีกำไร ก็ไม่มีภาษี

แบบนี้เหมาะกับธุรกิจ ขนาดกลาง ถึงใหญ่ หรือเจ้าของมีรายได้หลายทาง ถ้าเอากำไรจากกิจการไปรวมแบบ S Corp ก็ภาษีอาจจะมากกว่า 21%

ถ้าคู่สมรส เจรจาเรื่องรายได้ลงตัวให้เข้าใจ ไม่ทะเลาะกันเรื่องการแบ่งเงินภาษีคืน ใครทำได้มากน้อยกระเป๋าเดียวกัน  สำหรับครอบครัวรายได้ไม่เกินปีละ $70,000/year เราแนะนำแบบนี้ค่ะ

S Corp ถ้าอ่านเยอ ะ  ทำให้เป็นภาษาไทยด้วย จะไม่มีภาษีที่ตัวกิจการ

ผลกำไรขาดทุนสุทธิ ส่งมายังเจ้าของ  ไม่ว่าจะถอนกำไรหรือไม่ถ้ามีกำไร ก็ต้องเอาไปรวมคำนวณเป็นรายได้ของเจ้าของ

กฏหมาย บังคับใหรับเงินเดือนตามราคาตลาดถ้ากิจการมีกำไร

เงินเดือนเจ้าของก็ไปลดผลกำไรกิจการ ทำให้กำไรลดลง และสงผ่านมายังเจาของน้อยลง

ก็มีค่าเท่ากัน กับรับเงินไปก่อน เงินเดือน และต่อมาก็รับส่วนกำไร

แต่ถ้ามีการถอนกำไร ก็เหมือนเจ้าของถอน ก็ไม่มีภาษีใด   ๆ เพราะได้รวมไปในการเสียภาษีเจ้าของแล้ว

เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก

ถ้าคนมีปัญหาคอบครัว ยื่นภาษีร่วมกัน ก็ควรจะแยกยื่น หรือ ไม่ควรเลือกแบบนี้ เพราะ ผลกำไรขาดทุนกิจการมีผลทำให้ เสียภาษีเพิ่มขึ้น หรือ ได้คืนภาษีมากกขึ้นกรณีมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ

หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มอื่นๆ ด้วยค่ะ  เนื่องจากคำถามนี้ถามมาหลังไมค์ จึงต้องการแชร์ด้วยค่ะ

ที่มา                           : ประสบการในการวางแผนภาษีธุรกิจให้กิจการขนาดเล็ก
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, September 16th , 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)