Self-Employment and Social Security in USA

Self-Employment and Social Security in USA

กลุ่มมีอาชีพอิสระควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเงินประกันสังคมในอเมริกา


อเมริกันดรีมที่เรารู้จักันมากคือการเป็นนายตัวเอง  มีธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม พอธุรกิจโตก็ค่อยขยับขยายการจ้างงาน.  ในช่วงเริ่มแรกของการมีอาชีพที่เป็นนายของตัวเองนั้น หลายคนคงลืมนึกถึงเรื่องเกษียณ การนำเงินส่งสำนักงานประกันสังคมจะทำกันอย่างไร.  การรับงานอิสระจะค่อนข้างแตกต่างกับการเป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่สิ้นปีจะมีรายการสรุปรายได้จากนายจ้างออกให้เรียกกว่า Form W2 ซี่งนายจ้างหักจากเงินเดือนที่ทางผู้รับจ้างได้รับ ทั้ง Social security & Medicare = 7.65% และนายจ้างจ่ายให้เท่าตัวรวมกันคือ 15.2%.

คนที่รับงานอิสระนั้นต้องนำส่งเงินจุดนี้เอง ส่งรายไตรมาสไปยังกรมสรรพากรอเมริกา เรียกกว่า Estimate taxes หรือสามารถนำส่งได้ตอนยื่นภาษีประจำปี ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายนของปีถัดไป  แต่อาจจะมีค่าปรับและเงินเพิ่มที่ไม่ได้นำส่งรายไตรมาสแบบประมานการ.

ทำงานอิสระมีรายได้มากกว่า $400/year มีหน้าที่รายงานค่ะ  แม้ว่าจะไม่มีภาษีของรัฐบาลกลาง หรือ Federal taxes and State taxes แต่คุณยังมีภาระทีต้องนำส่ง Social Security & Medicare for 15%.เงินนี้คือส่วนเพิ่มมาจากภาษีนะคะ ภาษีไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายส่วนนั้น แต่เงินนี้ต้องนำส่งไปยัง สำนักงานประกันสังคมของอเมริกาค่ะ  จ่ายโดยการยื่นแบบภาษีไปยังกรมสรรพากรอเมริกา หรือ The Internal Revenue Services (IRS) นะคะ แล้วต่อจากนั้น IRS ก็จะนำส่งเงินต่อไปยัง social security office เป็นการต่อไปนะคะ.

 

ต่อไปเมื่อคุณชรา คุณทำงานอิสระนำส่งทุก ๆ ปี จนครบ สี่สิบ(40) เครดิต คุณก็มีสิทธิจะได้รับสวัสดิการ เช่นเดียวกับคนทำงานประจำทั่วไปนะคะ  แค่ว่าคุณไม่มีนายจ้างจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะคะ.

ในปี 2019 ถ้าคุณมีรายได้สุทธิที่ $5,440 หรือมากกว่านี้ คือคุณได้สะสมเครดิตที่ สี่(4) เครดิตค่ะ.  หนึ่งเครดิตมีค่าเท่ากับ $1,360 นะคะ. ต่ำกว่านี้  สำหรับคู่สมรสที่รับงานอิสระร่วมกันแบบว่าไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแบบ LLC or Corporation เรียกกว่า Joint venture และแยกการคำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง ก็คำนวณนำส่งเงินประกันสังคมคนละครึ่งเช่นกันนะคะ.

Paying Social Security and Medicare taxes จ่ายเงินประกันสังคมและประกันสุขภาพ

If you work for an employer, you and your employer each pay a 6.2 percent Social Security tax on up to $132,900 of your earnings and a 1.45 percent Medicare tax on all earnings. If you’re self-employed, you pay the combined employee and employer amount, which is a 12.4 percent Social Security tax on up to $132,900 of your net earnings and a 2.9 percent Medicare tax on your entire net earnings. If your earned income is more than $200,000 ($250,000 for married couples filing jointly), you must pay 0.9 percent more in Medicare taxes.

ถ้าคุณทำงานประจำ นายจ้างก็จะหักเงิน ประกันสังคม 6.2% จากรายได้สูงสุดที่ $132,000 และ 1.45% for medicare tax.  ถ้าคุณรายได้สูงกว่า $132,000 นะไม่ต้องถูกหักเพิ่มแล้วค่ะ เพดานมันได้เท่านี้เงินที่เกินหักเกิน ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะจ่ายคุณคืนมาเองค่ะ.  แต่สำหรับ medicare เพดานสูงสุดที่ $250,000 สำหรับคู่สมรส สำหรับกลุ่มสุดเพดานก็อยู่ที่ $200,000 นะคะ. 

There are two income tax deductions that reduce your taxes. ครึ่งหนึ่งของเงิน social ที่คุณ ๆ จ่ายไป เอามาหักออกจากรายได้ค่ะ.  กรณีมีนายจ้างออกให้ครึ่งหนึ่ง นายจ้างก็เอาค่าใช้จ่ายนั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ เช่นเดียวกับคุณที่เป็นทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ครึ่งหนึ่งก็เอามาหักออกนะคะ.

LLC owners also pay self-employment taxes เจ้าของ กิจการในรูป LLC ก็จ่ายประกันสังคมและเมดิแคร์

หลายคนเป็นเจ้าของกิจการรูปแบบ LLC ที่มีหุ้นคนเดียว, หุ้นกับคู่คิด คู่ใจ, หุ้นกับกลุ่มเพื่อน ๆ มากกว่า สองคน  เหล่านี้ มีหน้าที่จ่าย self-employment taxes from net profit ค่ะ เช่นเดียวกับกลุ่มรับงานอิสระเลยคะ นี่คือภาษีส่วนเพิ่มที่หลายคนยังไม่เข้าใจ.  ต้องแยกให้ออกระหว่าง self-employment taxes VS Federal income tax  + State taxes.   

Comments from author:

อย่าลืมประมานการจ่ายภาษีทุกไตรมาสนะคะ สำหรับกลุ่มรับงานอิสระ รวมถึงเจ้าของ LLC ที่คาดว่ามีกำไร ด้วยค่ะ รวมอยุ่ในนั้นด้วย.  

สำหรับกลุ่มอเมริกันหรือใบเขียวที่อยู่นอกประเทศ ที่มีรับงานอิสระ ก็ยังมีหน้าที่นำส่ง social security & medicare นะคะ.  ทางเรามีคำเคสให้ลูกค้าที่อังกฤษค่ะ เหลืออีก สี่เครดิตจะครบ 40 เครดิต จึงแนะนำให้ยื่นแบบนี้เข้าไป  ลูกค้าก็มีเมียฉลาดค่ะ มาเป็นสมาชิกในกลุ่ม รู้เยอะ (ชมแบบเปิดเผย เพราะเป็นลูกค้าที่น่ารัก)  ตอนนี้ คุณเขาก็ได้สิทธิรับเงินประกันสังคมเมื่อเกษียณแล้วคะ  คุ้มนะคะ อยู่อเมริกาเป็นระดับบริหาร รายได้เยอะ นำส่งไปเยอะเลย แล้วเหลือแค่ปีเดียวจะได้รับสิทธิ. 

จากการสังเกตุตั้งแต่ทำภาษีให้ธุรกิจมาหลายปี มารับงานต่อคนอื่น เห็นได้เลยคะ กิจการ LLC ที่ไม่ได้เลือกแบบ S Corp นั้น จะมีภาษีเพิ่มมาจากจุดนี้เลยคะ ที่ร้องโอดครวญกันมากมาย.  อย่างกลุ่มนักลงทุน มาจด LLC กัน แล้วอยู่ได้ไม่ถึง สิบปี เงินประกันสังคมกับเมดิแคร์ที่จ่ายไป จะไปขอคืนก็ไม่ได้นะคะ ก็ช่วยอเมริกาบำรุงประเทศกันต่อไปละคะ  บางรายก็หลายหมืนต่อปี ซึ่งน่าจะประหยัดได้บ้าง ถ้ารู้จัการวางแผนในจุดนี้ .  อยากประหยัดภาษีให้เลือกโครงสร้างให้ถูกค่ะ ค่าวางแผนภาษีปีไม่ถึงหมื่นเหรียญค่ะ ดีกว่าต้องไปจ่ายที่ปีหลายหมื่นเหรียญ.  ถ้าเป็นกิจการเล็ก เสีย self employment taxes $3,000 – $4,000 นี่ก็เยอนะคะ เงินหมุนของกิจการเลยคะ. บางราย ปีหนึ่งหลายหมื่นเลยคะ มาบ่นกันเป็นหมีอ้วนกินผึ้งหวานกันไปเลย.  เอาเงินนี่ไปดาวน์บ้านดีกว่าอีก เสียดาย  บางรายมาหา แก้ไขให้ไม่ได้ค่ะ ถ้ายื่นแบบไปแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็น S Corp ให้ จะถูกจับตา ถ้ายังไม่ได้ยื่นนี่เรายังพอทำไปให้ได้.  สรุปนะคะ อยากประหยัด ภาษี ให้เลือก S Corp หรือยื่นแบบ Corp แล้วให้กิจการจ่ายภาษีไปเลยคะ.  บอกไม่ได้อันไหนดีที่สุด เพราะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวนะคะ  ส่วนตัวที่ว่าคือมีรายได้กี่แหล่ง มีกิจการกี่แห่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วมีความสำคัญในการวางแผนภาษีนะคะ. 

ทางเรามีบริการวางแผนภาษีให้นะคะ  มีตอบปัญหาฟรีในกลุ่มกฏหมายภาษีและหน้าเพจนะคะ ถามได้เต็มที่เลยคะ ถ้าคุณอยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะ ต่อสารธารณะ.  สำหรับกลุ่มลูกค้า เราวางแผนให้อยู่แล้วคะ และเลือกโครงสร้างที่ประหยัดภาษีให้มากที่สุดเลยคะ.  เราดูและลูกค้าเราเหมือนครอบครัวค่ะ ลูกค้าเรามีความสุข เราก็มีความสุขค่ะ  (ว่าแล้วก็โฆษณานิดหนึ่ง  มันก็ต้องมีธุรกิจบ้างไรบ้างค่ะ เหมือนคุณทำธุรกิจนะคะ หรือทำไรก็ตาม ถ้าไม่มีกำไรอย่าทำคะ เอ๊ะ ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอี่กแระ)

*วางแผนธุรกิจดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ*

ที่มา                           : Self-Employment and Social Security เขียนขึ้นโดย by Mike Korbey, Deputy Commissioner for Communications
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Thursday, August 29th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)