To become tax preparer in USA

To become tax preparer in USA

กว่าจะมาเป็นนักบัญชีและภาษีอากรในอเมริกา

อาชีพนักบัญชีหรือภาษีอากร ถามีประสบการณ์ ผู้คนรู้จัก และมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานที่บ้านไดค่ะ รับงานนอกบ้านได้เลย ยิ่งมี Enrolled agent (EA), Certified public accountant (CPA) ช่วงก่อนหน้าภาษีจะมี recruiters จากค่ายดัง ๆ ด้านภาษีติดต่อมาเยอะมากค่ะ เสนองานให้ช่วงฤดูกาลภาษี เยอะมาก.  คนทำด้านนี้ส่วนใหญ่จะใจรัก เพราะทำภาษีไม่ใช่แค่กรอกฟอร์ม  การทำภาษีต้องรู้จักเรื่องส่วนตัวด้านการเงินต่างๆ ของลุกค้า มีลูก มีหลาย มีรายได้กี่แหล่ง มีหนี้สินไรตรงไหน สารพัด นะคะ ทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักภาษีกับลูกค้าเหนียวแน่น.  จากประสบการณ์ที่ไปสัมนาตามกลุ่มที่มีวิชาชีพเดยวกันนั้นทราบว่า กลุ่ม ต่างๆ น้า ๆ ป้าๆ  อา ๆ ลุง ๆ เหล่านี้ล้วนทำงานมานนกว่า 10-50 ปี นั่งรถเข็นไปสัมนาก็มีนะคะ ขนาดรัฐเล็ก ๆ อย่างยุท่าร์ เมืองที่ผู้เขียนอยู่  ท่าน ผุ้อวุโสเหล่านั้น ล้วนมีงานล้นมือ และไม่ได้โฆษณาเลยคะ ปากต่อปากล้วน ๆ ทำภาษีให้แต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลายค่ะ นึกเอานะคะ สายครอบครัวจะใหญ่มากมายแค่ไหน  และการทำภาษีไม่ได้จำกัดที่รัฐที่คุณอยู่ นักภาษีนักบัญชี ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง  สามารถทำงานได้ทั่วโลกและทุกรัฐนะคะ ย้ำว่าทุกรัฐ คุณสามารถ เจรจาต่อรองทำอะไรต่างๆ ได้มากมายแทนลูกค้าคุณ (แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ค่ะ).    คนไทยทำภาษีอาจจะใช้เวลาในการยอมรับระหว่างกล่มฝรั่ง เวียดนาม จีน แขก ลาว เขมร มาอยุ่นาน ทำได้ ทำไมคนไทยเราจะทำไม่ได้ละคะ  เวลาทำก็ให้ทำดีกว่าเขาค่ะ.  คนเวียดนามทำภาษีเยอะมาก และก็คิดลุกค้าภาษีต่ำกว่า $100 ต่อคน.  จากการที่ไปสัมนาต่างๆ กับ กลุ่มวิชาชีพ ส่วนใหญ่ฝรั่งค่ะ ไม่มีเอเชีย การคิดราคาลูกค้าต่ำแบบบี้ เขามองว่าเป็นการดูถูกวิชาชีพของคุณเอง  เว้นแต่คุณว่าจะทำฟรีไปเลย โดยการขอ funding from the IRS ซึ่งมีให้ทุกปีค่ะ สามารถขอไปได้มีคนทำกันทุกปี นี่คือฟรีจริงๆ แต่มีทุนจากรัฐบาลช่วยค่ะ.

ว่าแล้วเรามาเข้าเรื่องของการทำภาษีกันก่อนค่ะ.

การเป็นนักบัญชี ภาษีที่อเมริกา สามารถวิ่งมาเจอกันจุดนี้ได้จากหลายๆ แหล่งค่ะ ตัวอย่างมีดังนี้ค่ะ

  1. เรียนจบบัญชีมาจากไทย มาเรียนต่อบัญขีที่อเมริกา สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อเมริกาและผ่านการฝึกอบรมด้านภาษีอากร  กรณีแบบนี้สามารถทำภาษีได้ทั้งบุคคลและกิจการ เพราะนอกจากจะเข้าใจโครงสสร้างบัญชีแล้ว ยังเข้าใจโครงสร้างภาษีของกิจการ  สำหรับภาษีบุคคลธรรมดานั้นก็จะไม่ยุ่งยากเท่ากับนิติบุคคล เรียนอันไหนก่อนได้หมด
  2. เรียนจบบัญชีจากไทย  ไม่ได้เรียนต่อที่อเมริกา แต่ไปเรียนภาษาอังกฤษเสริมตาม ESL or community college ต่างๆ  แล้วไปสอบเป็นผู้ทำภาษี ได้เป็น Enrolled agent (EA) การสอบเป็นผู้ทำภาษีนั้นมีทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ดังนั้นสอบผ่านสามารถทำภาษีได้ทั้งนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามกฏหมายอเมริกา ที่สำคัญเข้าใจโครงสร้างกิจการ ถ้ายิ่งทำบัญชีที่ไทยมาก่อนแล้วเคยปิดงบการเงินจะทำให้เข้าใจการทำงานด้านการกรอกภาษีนิติบุคคลได้มากขึ้น
  3. เรียนจบจากไทย สาขาใด ๆ ก็ตามไม่เคยเรียนบัญชี  แล้วไปเรียนสอบเป็นภาษี เรียนภาษาอังกฤษ สอบเป็นผู้สอบภาษีได้ Enrolled agent กลุ่มนี้จะทำภาษีบุคคลธรรมดาได้ดี  สามารถทำภาษีนิติบุคคลได้ ถ้ามีการเรียนเสริมบัญชี เพราะต้องเข้าใจถึง หลักบัญชีคู่ ถ้าไม่ได้เรียนเลย จะทำงานด้านนิติบุคคลยากหน่อย และให้เน้นภาษีบุคคลแทน
  4. ไม่ได้เรียนไรเลยมาจากไทย จบ.ต่ำกว่ามัธยมปลาย  แล้วมาเรียนต่อวิทยาลัยที่อมเริกา ด้านบัญชี อาจจะ เป็นประกาศระยะสั้น หรืออนุปริญญาสองปี แล้วสอบได้เป็น Enrolled agent ก็สามารถทำภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้  แต่ความเข้าใจอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนเรียนจบด้านบัญชีมาก่อน แนะนำคนเหล่านี้ให้ทำงานภายใต้ผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีก่อนลงสนามจริงด้วยตัวเอง
  5. ไม่ได้เรียนอะไรเลยมาจากไทย จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ มัธยมปลาย แล้วมาเรียนต่อจนได้ปริญญาตรีด้านบัญชีที่อเมริกา พร้อมทั้งปริญญาโท และสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอเมริกา  แบบนี้ทำงานได้ทั้ง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะ ไปทำงานกับสำนักงานที่มีประสบการณ์ก่อนลงสนามจริง หรือ ฝึกอบรมสัมนาบ่อย ๆ กับกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน
  6. เรียนจบจากไทย หลายๆ สาขา ไม่ว่าจะปริญญาตรีหรือปริญญาโท อาจจะการจัดการ การเงิน กลุ่มนี้ มีพื้นฐานด้านบัญชีมาบ้าง ให้เรียนต่อเสริมที่อเมริกา เพื่อจะได้เข้าใจบัญชีที่อเมริกา แล้ว อาจจะสอบเป็น Enrolled agent or Certified public accountants (CPA) ตอนนี้กฏการสอบเป็น CPA สำหรับคนไม่ได้จบบัญชีมาค่อนข้างเข้มงวด แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะ   ช่วงเรียนก็หาโฮกาสฝึกงานหรือทำงานไปด้วยคะ จะมีประสบการณ์พร้อมมี credential แล้วก็ออกสนามทำงานได้ทั้ง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะ.

อาชีพนี้ ช่วงแรก ๆ อาจจะได้เงินไม่เยอะ ถึงต้องทำงานเป็นลูกจ้างก่อน พอคล่อง เรียนรู้ทักษะต่างๆ ก็ออกมาทำเอง ถ้าใช้คำนิยามพออยู่ได้ อาชีพนี้จะเหมาะสมมากค่ะ  ทุกอาชีพมีความเสี่ยง ต้องมีการอบรมความรู้ตลอดเวลา ถ้าใจรักด้านนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีค่ะ  ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเดินทาง ใช้บ้านคุณนะคะ เป็นสำนักงานทำภาษี การส่งเอกสารก็ออนไลน์ อีเมลล์ share file dropbox, one drive, google doc., สารพัดทางด้านสื่อสาร มีบางรายลูกค้า เมลล์เอกสารมาให้ก็มีก็มานั่งงมกันไปละคะ ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า เขาคือคนสนับสนุนด้านงานเรา เป็นคู่ค้าธุกริจของเราค่ะ ทำดีเขาก็บอกต่อและไม่ต้องโฆษณาค่ะ ถ้าต้องการโฆษณา ก็ ใช้ facebook page นะคะ จัดไปเมืองที่คุณอยู่ หรือไปเลยค่ะ ตามแหล่งร้านอาหารไทยทุกที่ทุกเหล่า ๆ  ใครก็ชอบมีคนไทย ทำภาษีให้คนไทยด้วยกัน ด้วยราคาที่คุณพออยุ่ได้ และลูกค้าเขาอยู่ได้ค่ะ.  ช่วงแรก ๆ อาจจะต้องทำงานหนักหน่อย ช่วยสังคม งานด้านต่างๆ ทำให้คนรู้จัก คนดีๆ ก็จะมีคนดีสนับสนุนธุรกิจคุณค่ะ.

ทุกวิชาชีพต้องมีการลงทุนทั้งด้าน แรง ด้านการเงิน ด้านสมอง ให้อดทนคะ พอมาถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกโล่งนะคะ.

ประวัติผู้เขียน

สำหรับผุ้เขียนเอง ทำงานบัญชีที่มานาน 10 ปี เรียนจบปริญญาตรีภาคค่ำและเสาร์อาทิตย์ (ทำงานไปเรียนไป) และเรียนจบโทบริหาร สาขาบัญชี ก่อนมาอเมริกาค่ะ. ทำงานด้านโรงงานมาตลอดและเปลี่ยนงานบ่อย ปิดงบการเงินได้แต่เรียนไม่จบปริญญาตรีค่ะ เพราะมีเทรนเน้อ ที่ดีมาก ที่สำคัญขณะเรียนก็จะมีคำถามไปหาอาจารย์ซึ่งเป็นคนจาก สายวิชาชีพแล้วมาสอนเด็กภาคค่ำหรือวันหยุด ทำให้ได้เรียนรู้เยอะมาก. 

มาถึงอเมริกาได้ 5 เดือนก็ทำงานประจำกับบริษัท ไอที เริ่มจาก เสมียนทำบัญชีธรรมดาค่ะ จนได้เลื่อนเป็นหัวหน้างานด้านบัญชีก่อนออกจากงาน ไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาบัญชีที่อเมริกา และสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหลังจากเรียนจบได้ สองปีค่ะ ใช้เวลา สอบเป็นผู้สอบในรอบ 18 เดือน ตก การสอบสองรอบจาก วิชาสอบบัญชี เพราะไม่เคยทำในสายงานนี้ (ตกจนจำข้อสอบได้ละค ที่ตกเพราะไม่เข้าใจบางจุดแบบถ่องแท้  การสอบเป็นผู้สอบไม่ใช่การท่องจำค่ะ ต้องเข้าใจจริงๆ ). ปีแรก ที่เปิดทำภาษีนั้น มีรายได้ที่ $2,000 หน่อย ๆ นะคะ แต่สนุกมากกับการได้ทำ และก็ทำภาษีฟรีหลายเจ้าเพราะต้องการทำความเข้าใจ.  ณ ปัจจุบัน ยุ่งมากคะ ยิ่งฤดูกาลภาษีต้องปฏิเสธลูกค้าหลายรายมาก เพราะทำไม่ทันและต้องดูแลลูกค้าประจำก่อนค่ะ.  นี่คือเรื่องจริงและไม่ได้โม้โอ้อวดใด ๆ   ไปสัมนากับลุงๆ น้า ๆ ก็ขอนามบัตร บอกว่าจะส่งลูกค้ามาให้ เพราะ เขาทำกันเยอะไม่ทัน มีแบบนี้ก็เยอะค่ะ แต่ก็ต้องปฏิเสธ.  อาจจะเป็นเพราะว่ายังทำงานประจำอยู่คะ ไม่ได้นั่งทำภาษีแบบเต็มเวลา ถ้าทำแบบเต็มเวลาคงจะไม่ได้ปฏิเสธลูกค้าค่ะ.  ดิฉันทำได้คุณต้องทำได้นะคะ ถ้าใจรักจริงๆ .

ด้วยความปราถานาดี

ที่มา                           : ประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านภาษีและบัญชีที่อเมริกา มากว่า 12 ปี (บัญชี 11 ปี และภาษี 6 ปี)
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Sunday, August 18th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)