US Social Security tips for working retirees

US Social Security tips for working retirees

เกษียณแล้วรับเงินสวัสดิการประกันสังคมแต่ยังทำงานจะมีผลเช่นไร


บทความนี้แปลมาจาก Fidelity website บวกภาพรวมตามความเข้าใจนะคะ เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากนั้นแต่ไม่ทั้งหมด เพราะยาวมาก. ความรู้ทั่วไปถ้าใครไม่ทราบ มากกว่า ครึ่งของคนเกษียณในอเมริกา ไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นนอกจากเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม ไม่มีเพนชัน ไม่มี เงินเกษียณอื่นๆ ค่ะ.  มีผลให้คนวัยเกษียณที่ยังสุขภาพดีแล้วกลับไปทำงาน.  แต่ก็มีกลุ่มใหญ่ ๆ ที่กลับไปทำงานเพราะเหงา เคยทำงาน ไม่อยากอยู่บ้านเฉย ๆ เบื่อ  ข้อดีของการกลับไปทำงานคือว่า สมองไม่เสื่อม มีความสุข ได้มีสังคม มองว่าตัวเองมีค่า  ใครเคยดูข่าวจะเห็นว่ายายอายุ เก้าสิบกว่าไปทำงาน เพราะใจรักก็มีนะคะ. หรือเราเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนสูงวัย กล่าวต้อนรับ ทำโน่น นี่นั่นตามห้างต่าง ๆ ที่อเมริกาซึ่งเป็นเรื่องปกติ. 

การกลับไปทำงานในตลาดแรงงานอีกรอบ มีผลกระทบต่อรายได้ที่ทางคนเกษียณรับอยู่ ณ ปัจจุบันค่ะ. 

Temporary benefit reductions for earned income สวัสดิการอาจจะถูกลดชั่วคราวจากการไปทำงาน

อายุต่ำสุดในการเคลมสวัสดิการคืออายุ ๖๒ ปี. ถ้าเคลมสวัสดิการแล้วยังกลับไปทำงานต่อ ทางสำนักงานจะมีข้อจำกัดบางอย่างจนกว่าคุณจะอายุ ๖๖-๖๗ เมื่ออายุสูงสุดทีจะได้รับผลประโยชน์ คือว่าอายุมากกว่านี้แล้วจะไม่ต้องกังวลอะไร.  ถ้าทำงานแล้วมีรายได้มากกว่า $17,640 ต่อมี ทุกดอลล่าร์ที่มากกว่ายอดนี้ ทางสำนักงานจะลดเงินลงครึ่งหนึ่ง เช่น ทำได้ $27,640 เพิ่มมาที่ $10,000 จะมีผลทำให้สำนักงานจะลดเงินสวัสดิการลงที่ $5,000.

Note that “earned” income คือค่าจ้างต่างๆ ค่ะ โบนัส ทิปร้านอาหาร งานอิสระ ไม่รวมค่าเช่าบ้าน ค่าเงินปันผล กำไรจากการขายหุ้นใด ๆ นะคะ.   ข้อยกเว้นที่ดีมากสำหรับกลุ่มทหารคือรายได้ ของทหารพวก เพนชั่นต่างๆ จะไม่นำไปรวมถือว่าเป็นรายได้นะคะ.  ใครรับเงินเพนชั่นทหาร กลับไปทำงานได้เลยคะ ไม่กระทบใด ๆ ทั้งนั้น.  .

ในปี 2019 อายุ ที่ ๖๗ ปี รายได้จากการทำงานอยู่ที่  $46,920 เงินสวัสดิการถูกลด  $1 สำหรับเงินได้ทุก ๆ $3 จนกระทั่งอายุ ๖๗  เมื่ออายุ เท่านี้เนื่องจากเป็นอายุที่จะได้รับผลประโยชน์ สูงสุดแล้ว.   คือพอายุ ๖๗  ทำงานเท่าไรก็ไม่ถูกตัดสวัสดิการค่ะ.

ตัวอย่างนี้สำหรับเงินสวัสดิการที่ได้รับคือเดือนละ $2,000, ผลประโยชน์จากสวัสดิการจะถูกหักออกจากเงินที่จะได้รับเท่าไร ถ้าอายุยังน้อยกว่าอายุสูงสุดที่จะได้รับสวัสดิการ.

Monthly benefit reduction by age and earned income levels

Earned income Younger than FRA Year attaining FRA FRA or older $30,000 $515 $0 $0 $40,000 $932 $0 $0 $50,000 $1,348 $86 $0 Analysis based on $2,000 in assumed monthly Social Security benefits. For illustrative purposes only.  

สำหรับคนที่ทำงานหลังจากอายุสูงสุดที่จะได้รับสวัสดิการ ณ ปัจจุบันที่ อายุ 67 ทางสำนักงานจะมีการคำนวณสวัสดิการให้ใหม่ จาการที่ทำงานเพิ่ม และถูกลดเงินสวัสดิการช่วงอายุที่ยังไม่ถึง 67 คือทำงาน หลัง 62-67 ช่วงนี้สวัสดิการจะถูกตัด .  ตัวอย่างเช่น ทำงานอายุระหว่าง 62-67 ถูกสำนักงานตัดสวัสดิการไปที่ ครึ่งหนึ่งของเงินที่จะได้รับ  เงินที่ถูกตัดออกไปจะมาบวกกลับให้ทางคุณตอนอายุ 67 ค่ะ ไม่ได้สูญเปล่านะคะทุกท่าน ทำให้ได้รับสวัสดิการมากขึ้นนะคะ. และก็รับเพิ่มตลอดไปตามเงินที่เพิ่มขืนมา ชระโยชน์จากสวัสดิการจะถูกหักออกจากเงินที่จะได้รับเท่าไร ถ้าอายุยังน้อยกว่าอายุสูงสุดที่จะได้รับสวัสดิการ.งปกติ. นว่ายายอายุ เก้3

Income tax implications เรื่องภาษีที่มีมาเกี่ยวข้อง

โดยทั่วไป ถ้าคนเกษียณรับเงินจากสำนักงาน ประกันสังคมอย่างเดียวจะไม่มีภาษีใด ๆ ค่ะ.  เนื่องจากมีการทำงานช่วงรับเงินเกษียณ มีผลทำให้ เงินบางสวัสดิการบางส่วนที่ได้รับเอาไปคำนวณภาษี สุงสุดที่  85% เลยนะคะ.  ตัวอย่างนะคะ บุคคลธรรมดา รายได้รวม ต่ำกว่า $25,000  เงินตัวนี้จะไม่ถูกหักภาษีใด ๆ ค่ะ.  สำหรับคู่สมรสที่รายได้รวมจากสวัสดิการที่ $32,000 ต่อปีก็จะไม่มีภาษีเช่นกันนะคะ.   คนโสด รายได้มากกว่า 34,000 ครึ่งหนึ่งของยอดที่มากกว่า $25,000 ก็จะมีการคำนวณภาษีค่ะ ยอดที่คำนวณคือ $34,000 – $25,000 = $9,000.  ถ้ารายได้มากกว่า $34,000 ยอดที่มากกว่านี้ก็นำไปคำนวณภาษีค่ะ สูงสุดก็ไม่เกิน 85%  เช่นรายได้ $10,000 ก็เอาไปคำนวณรายได้ที่ $8,500 นะคะ.

สำหรับคู่สมรสรายได้มากกว่า $32,000 to $44,000, 50% ก็นำไปคำนวณภาษีค่ะ . ถ้ารายได้มากกว่า  $44,000, ก็นำไปคนำวณภาษีที่ สูงสุดไม่เกิน 85%.

มากไปกว่านั้น ในอเมริกา มี  13 รัฐที่นำเงินรายได้จากสวัสดิการสำนักงานประกันสังคมไปคิดภาษีด้วยนะคะ  ใครเกษีญก็ย้ายไปรัฐที่ไม่มีภาษีปลอดภัยสุด หรืออยู่ต่างประเทศกันไปเลยค้า

The big decision: When to claim Social Security  จะเคลมสวัสดิการกันที่อายุเท่าไรดี

มีหลายเหตุผลที่คนเคลมสวัสิการเมื่ออายุ 62 บางคนเนื่องจากมีลูก เล็ก ๆ ก็คุ้มนะ.  สำหรับคนโสด ทำงานประจำรายได้ดีอยู่แล้ว จะรีบเคลมไปใยใช่เปล่า  เว้นแต่ โรคเยอะ เป็นเจ็บออด ออด แอด ๆ ตลอดเวลา ก็รีบเคลมกันไปค่ะ จะได้ใช้สิทธิตัวเอง.  ตารางคร่าว ๆ เคลมสวัสดิการเร็วได้น้อย รอหน่อยก็ได้นานค่ะ.

Comments from author:

ที่ทำงานมีคนเกษียณมาทำงานหลายคนค่ะ จากเกษียณแล้วก็กลับมาเพราะเบื่อ หรือยังไงก็ไม่ทราบแต่คนเหล่านี้ ดูสุขภาพจิตดีคะ อารมณ์แจ่มใส  มีอีกกลุ่ม ออกแล้วจากไปเลย เพราะที่ทำงานอยู่ก็คนเบื่อมากถึงเบื่อเลยก็มี.  มีรู้จักอีกคน ทำการตลาดแต่ไม่ค่อยยิ้ม วันก่อนเจอ ฉันลาออกละนะ อ้าวทำไมละ  ฉันเบื่อ จะไปทำงานโรงงานแระ ไม่อยากใช้สมอง  อ้าว ไม่ได้ถามต่อ แต่บอกว่า ฉันได้สมบัติจากแม่ฉันนะ เลยใช้หนี้บ้านหมดเลย ไม่มีหนี้ไร ไม่มีภาระไรแระ  จะไม่ทำงานก็เบื่อเต็มทนหาไรทำเล็ก ๆ ดีกว่า  แบบนี้ก็มีคะ.

สำนักงานกระตุ้นให้คนออกทำงานคะ เพราะคนทำงานมากขึ้น เงิน สวัสดิการก็มีไปจ่ายคนที่เกษียณอยู่ค่ะ  คราวก่อนเคยเขียนบทความว่า ในอนาคต สวัสดิการที่รุ่นหลังๆ ได้รับอาจจะลดลงหรือไม่เหลืออะไรเลย ถ้าสำนักงานไม่มีนโยบายให้คนออกมาทำงานกันมากขึ้นนะคะ.

สำหรับครอบครัว แฟนก็เกษียณแล้ว แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม ทันทีที่อายุ 62 ฮีก็จะรีบเลยคะ มีลูกเล็ก ๆ คำนวณแล้ว รับก่อนเลยดีกว่า  (แกคงไม่กล้าบอกฉันกลัวตายเร็วด้วย)  เพื่อนฮี ทำงานจนถึง 67 เกษียณได้แค่ สองปี ก็จากโลกนี้ไปค่ะ มีแบบนี้ก็เยอะแยะ.

*ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า และขอให้เงินสวัสดิการยังอยู่ตราบนานเท่านาน **I love Thailand & America and proud to be Thai-American*

ที่มา                           : Fidelity Investment  – Retirement

เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Thursday, August 15th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)