Declaring Currency when entering or leaving the U.S.

Declaring Currency when entering or leaving the U.S.

การรายงานตราสารทางการเงินเมื่อมีการเข้ามาหรือออกนอกประเทศอเมริกา


สวัสดีคะกลุ่มผู้ติดตาฟอรัมและทางเพจ. สัปดาห์ก่อน มีการแบ่งปันข้อมูลจากเวบไซด์ของสำนักงานข่าวไทยในอเมริกาที่มีผู้คนติดตามมากมาย. คนที่เข้าใจก็ได้ประโยชน์จากข่าวสารที่ดี  คนที่เข้าใจไปแบบไม่เข้าใจหรือตีความผิดก็เข้าป่าเข้าดงกันไป (บางคนอยู่ในรัฐที่ป่าเขายังอุดมสมบูรณ์ค่ะ เลยเข้าไปบ่อยได้ เห็ดไม่มีให้เก็บค่ะ หลงป่ากัน รวมถึงผู้เขียนด้วย ก็มีหลงบ้างคะ แต่รู้ตัวก่อน J).

เตือนก่อนนะคะ ดิฉันไม่ใช่นักกฏหมายใด ทั้งนั้นนะคะ  อ่านมาและแปลมาจากเวบไซด์ของรัฐบาลเพื่อจะได้เข้าใจกันตามภาษาชาวบ้าน ๆ นะคะ วิชาเกินมากคนก็ยิ่งนอกจากจะเข้าป่าแล้ว ก็หลงป่ากันด้วยค่ะ.  ดิฉันจะทิ้งต้นฉบับที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะคะ คนภาษาดีจะได้อ่านกันตรง ๆ ไปเลย.

How much currency / money / monetary instruments can I bring into the U.S.? ฉันสามารถนำเงินตราสารทางการเงินเข้ามาอเมริกาได้เท่าไร

There is no limit on the amount of money that can be taken out of or brought into the United States. However, if a person or persons traveling together and filing a joint declaration (CBP Form 6059-B) have more than $10,000 in currency or negotiable monetary instruments, they must fill out a “Report of International Transportation of Currency and Monetary Instruments” FinCEN 105 (former CF 4790). เงินนะจะขนมาเท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกค่ะ จะขนออกเท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่าด้วย. แต่ถ้าขนเข้าขนออกมากกว่า $10,000 มีหน้าที่รายงานค่ะ ฟอร์มที่ใช้ก็นะคะ เจ้าหน้าที่จะมีแจกให้ตามระเบียบเลย ยิ่งคนที่ตอนที่เราเข้ามา เจ้าหน้าที่สายการบินจะถามเลย ยูมีเงินเข้ามามะ ถ้ามีเขาจะเอาแบบให้กรอก.  คนรวยอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้บอกไปเลยคะ I do not speak English., Can you help? เอากระดาษนะเขียนคำนี้ไว้ให้เขาช่วยค่ะ หรือไม่ก็ถามคนข้าง ๆ คนส่วนใหญ่จะพูดคำง่ายๆ พวกนี้ได้นะคะ.

Please be aware, if persons/family members traveling together have more than $10,000, they cannot divide the currency between each other to avoid declaring the currency. พึงระวังไว้ด้วยนะคะ  ถ้าคนในครอบครัว ไม่ว่าจะ พ่อแม่ พี่น้อง ลูก นำเงินรวมกันแล้ว มามากกว่า $10,000 ต้องรายงานนะคะ ไมใช่ หิ้วมาคนละ $10,000 แล้วจะไม่รายงาน เขาคิดกันแบบครอบครัวค่ะ  อเมริเป็นดินแดนของการปลูกฝังให้คนรักครอบครัวค่ะ รวมถึงรายงานเงินก็แบบครอบครัวด้วยนะคะ.

For example, if one person is carrying $5,000 and the other has $6,000, they have a total of $11, 000 in their possession and must report it on a FinCEN 105. If a person or family fails to declare their monetary instruments in amounts more than $10,000 their monetary instrument(s) may be subject to forfeiture and could result in civil and or criminal penalties.  มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยนะคะ ช่างดีจริง ๆ . ตัวอย่างระบุว่า สมมุตคนคนหนึ่งนะหิ้วเงินมา $5,000 และอีกคนเหิ้วมาพกมาที่ $6,000 total $11,000 แบบนี้ละคะต้องรายงานแล้วค่า. ถ้าใครหรือครอบครัวใดก็ตามหิ้วเงินทองมารวมกันเกิน หมื่นไม่รายงานก็ถูกยึดละคะ ยึดได้ตามกฏหมายด้วย.  ใครอยากได้คืนก็ฟ้องกันเอา เหมือนข่าวที่บอกนะคะ ฟ้องถึงได้คืน หิ้วเงินมาไม่บอกเพราะไม่รู้  ทนายต้องเก่งด้วย เพราะกฏหมายอเมริกา แมวที่อมเริกายังไม่รู้กันเลย ที่บอกว่ารู้ยังรู้กันแบบจริงน้อยมากก็มี (จริงน้อยคือแบบแทบไม่มีความจริงค่ะ).  มีค่าปรับด้วยนะคะ ถ้าไม่รายงาน  ฟ้องได้เงินคืน คงจะไม่ครบละคะ ค่าทนายก็ปาเข้าไปเท่าไร ค่าปรับอีก แต่ก็ยังดีที่ได้เงินคืน  ป้องกันปัญหาก็รายงานกันให้หมดเลยคะ.

 

Do I have to declare currency when entering the U.S. in-transit to a foreign destination? ฉันต้องแสดงตราสารทางการเงินต่างๆ ไม๊เมื่อฉันเข้ามาอเมริกาหรือผ่าน ตม. อเมริกาเพื่อไปประเทศอื่น (หมายถึงฉันออกจากอเมริกาไปบ้านเกิด หรือไปประเทศต่าง ๆ –ขาออก)

The transportation of currency of monetary instruments, regardless of the amount is legal. However, when entering the U.S. in-transit to a foreign destination, you will be required by law to file a report with U.S. Customs Border Protection (CBP). Pursuant to 31 U.S.C. § 5613, and 31 C.F.R. § 1010.340, the reporting requirements specifically requires that any person who physically transport, about to transport, mail, ship, or is transporting more than $10,000 in currency and other monetray instruments into the United States from or through a place outside the United States is required to file a FinCEN Form 105, Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments (CMIR), with CBP, in accordance with 31 C.F.R 1010.306.

ในการถือเงินขนเงินหรือตาสารที่ตีว่าเป็นเงินแบบไหนก็ตาม ถือว่าเป็นกฏหมายไม่ว่าจะมากหรือน้อย. แต่เมื่อมีการถือเงินผ่านอเมริกา ไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากอมเริกา คุณมีหน้าทีตามกฆมายที่จะต้องรายงานไปยังฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ตามกฏหมาย (…….) กฏหมายระบุวว่า ใครก็ตามไม่ว่าจะหิ้ว จะขน จะ แอบ จะ แนบ เงินที่มากกกว่า $10,000 dollars นั้น มีหน้าที่ต้องรายงานตามฟอร์ม FinCEN Form 105 ตามกฏหมายที่ระบุไว้ (……..) แปลให้แบบสั้น ๆ และน่าจะเข้าใจกันนะคะ.

Monetary instruments include currency as defined as the coin and paper money of the United States or of any other country that is designated as a legal tender and that circulates and it customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance. Monetary instruments also include securities or stock in bearer form or in such form that title passed upon delivery. Gold bullion is not a monetary instrument for purposes of this requirement. The requirement to report monetary instruments on a FinCEN 105 does not apply to imports of gold bullion. ตราสารทางการเงินนั้น ตีความได้ดังนี้คือ เหรียญ เงินกระดาษ ก็ธนบัติละคะ.  หรืออะไรก็ตามที่ในทางกฏหมายถือว่าเป็นตราสารทางการเงิน สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าบริการได้ ทอง เงิน นาค ว่ากันไป.  ตราสารทางการเงินรวมถึง ใบหุ้นต่าง ๆ ที่หิ้วออก หรือเข้าประเทศด้วยนะคะ. สิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเงินค่ะ รายงานหมด.

Travelers checks in any form, and all negotiable instruments (i.e. currency, personal checks (endorsed), traveler’s checks, gold coins, securities or stocks in bearer form) valued more than $10,000 in your possession must be reported to a CBP Officer upon your entry into the United States. You can obtain the FinCEN Form 105 Forms online or from a CBP Officer.  เชคประเภทต่างๆ ด้วยนะคะ เชคคนที่ซื้อมาแบบทราเวลเชคที่เอามาขึ้นเงินได้ ก็คือเงินแหละคะ เชคที่มีคนสั่งจ่ายและจะเอามาขึ้นเงินก็เงินอีกนะคะ.  ถ้าใคร ๆ ถือเงิน หุ้น เชค ทอง สารพัดเหล่านี้รวมกันมากกว่า $10,000 ต้องทำตามหน้าที่ค่ะ. อ้อ ถ้าหาฟอร์มรายงานไม่มีก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะ.

Failure to declare monetary instruments in amounts valued more than $10,000 can result in its seizure. ถ้าใครไม่รายงานเจ้าหน้าที่เห็นก็ยึดละคะ

Do I have to pay duty on monetary instruments, currency, checks, etc? ฉันต้องจ่ายภาษีเขาเข้ามะถ้าฉันนำเงินเข้ามา

Customs and Border Protection (CBP) does not collect duty on currency.  ด่านตรวจเงินเข้าเมืองไม่เก็บภาษีอากรเขาเข้านะคะ พึงทราบไว้ ประการ ล ฉะนี้

Travelers leaving or entering the U.S. are required to report negotiable monetary instruments (i.e. currency or endorsed checks) valued more than $10,000 on a “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments” FinCEN Form 105. The requirement to report currency on a FinCEN 105 does not apply to imports of gold bullion. You can obtain the form at www.fincen.gov or request one from the CBP Officer if required.  สำหรับคนที่นำเงินเข้าออกอเมริกาแล้วมีหน้าที่ต้องรายงานเงินที่หิ้วมาหิ้วไปนั้น ก็คือมีมูลค่ามากกว่า $10,000 นะคะ คือยอดรวมกัน ไม่ใช่ เงินธนบัตร $10,000, Gold $10,000, Silver $10,000 ต่างๆ เหล่านี้ รวมกันมากกว่า หมื่นก็ต้องมีการรายงานค่ะ.

For additional information, click on www.fincen.gov. ไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะคะ.

If you wish to receive automatic updates to this Q&A, select “Subscribe to Updates” on the left side of this screen.

Comments from author:

ในการทำงานกับกลุ่มนักลงทุนจากไทย จะมีคำถามตลอดว่า หิ้วเงินมาได้เท่าไร  ทางเราต้องคอยชี้แจงว่า หิ้วมาได้ครอบครัวเท่านี้นะ ที่ไม่ต้องรายงานคือรวมกัน $10,000 ถ้ามากกว่านี้ต้องรายงาน.  มีนักลงทุนบางรายหิ้วเงินมาหลายหมื่นคะ  ก็รายงาน และหลักฐานการรายงานที่มีสำเนานั้น เอามาแสดงว่าเป็นหลักฐานการนำเงินเข้ามา เพื่อประกอบการพิจารณาว่าได้หิ้วเงินลงทุนเข้ามานะคะ.  นักลงทุนส่วนใหญ่จะโอนเงินเข้ามา ก็มีโผล่มาบางรายที่ไม่ได้ถามก่อนแต่หิ้วมา ยังดีที่เอกสาร ที่มาของเงินชัดเจน เช่นขายบ้าน ขายที่ดินพวกนี้ นำแนบมาด้วยคะ กรณีจะหิ้วกัน แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ถ้าจะหิ้วเงินกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกัน.

ชาวบ้านทั่วไปแบบผู้เขียนเองไม่เคยหิ้วเงินเป็นหมื่นเหรียญเข้าออกอเมริกาค่ะ จะใช้โอนเงินเข้าบัญชีที่ไทย แล้วถ้าอยากใช้ก็กด เอ ที เอ็ม ออกจากตู้เอานะคะ หรือหิ้วบัตรเครดิตจากอเมริกาที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมไปใช้ที่ไทยได้ปกติคะ. แบบนี้จะประหยัดมากกว่าไม๊ไม่ทราบคะ แล้วแต่ว่าจะตีความกันไง  รู้แต่ว่าปลอดภัยและปวดหัวน้อยกว่าค่ะ.  อะไรก็ตามที่มีเจ้าหน้าที่มาเกียวข้องเรื่องจะยาวนะคะ.

เมื่อ 2 -3 ปีผ่านมาก็เคยเขียนหัวข้อนี้ค่ะ ตอนนี้ไม่ได้ระบุละเอียดมาก เคยยกตัวอย่างแหม่มสาว ชาว ฟอริด้า หิ้วเงิน หลายหมื่นชีขายบ้าน จะย้ายไปเอเชียนี่แหละคะ ไปสร้างบ้าน เจอเจ้าหน้าที่ด่านยึดนะคะ ชีโวยวายจนเป็นข่าวดังนะคะ  เงินนะได้คืนคะ แต่เสียค่าทนาย เสียเวลา พร้อมตกเครื่องบินนะค้า.  เห็นไม๊ กฏหมายแบบนี้ไม่มีใครรู้หมด แม้แต่อเมริกันที่เกิดในอเมริกามากี่รุ่นก็เถอะ ถ้าไม่ได้คลุกคลีก็จะไม่รู้ค่ะ.  ดิฉัน คลุกคลีกับกลุ่มคนไทยตลอดค่ะ และก็ต้องเข้าออกไทยอเมริกามันถึงต้องทราบ ที่สำคัญนะคะ มีแต่คน หาว่าดิฉันนี่รู้ไปหมด ที่ไหนได้ ใครถามไรที ก็ต้องไปหาคำตอบตามออนไลน์ให้ชาวบ้าน. เหมือนกรณีนี้ไงคะ รู้คร่าว ๆต้องไปหาแหล่งอ้างอิงให้ จะได้ไม่ต้องมาเถียงข้าง ๆคู ๆ อิอิ JJJ

*รวย มีเงินมีทอง จะหิ้วไปมาเท่าไรไม่น่าเกลียด  พึงทราบว่ากฏหมายมีระเบียบก็แทบไม่พอคะ ทราบแล้วปฏิบัติด้วยค้า*

ที่มา                           : CBP Information Center
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Tuesday, August 6th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)