Tax planning for Self-Employed Individual in USA

Tax planning for Self-Employed Individual in USA

การวางแผนภาษีสำหรับคนทำงานอิสระในอเมริกา

มีคำถามมามากมายว่าทำงานอิสระคืออะไร ใครที่อยู่ในขอบข่ายรับงานอิสระบ้าง.  นิยามตามที่เข้าใจภาษีชาวบ้านคือ งานที่ไม่ได้รับ W2 ละคะ. ใครทำงานตัวเอง รับจ้างทั่วไป ทุกแบบ รวมถึงขายของออนไลน์ อาจจะทำแบบประจำหรืองานที่สอง สาม สี่ ห้าเสริม มีนะคะ คนทำงานห้าอย่าง คนใกล้ตัวนี่แหละค่ะ ก็ทึ่งนะคะ ทำได้หลายอย่าง ทำได้ดีไม๊ ก็อีกประเด็น  ถ้าเราทำหลายๆ อย่างแล้วทำได้ดี มีเงิน ก็จัดไปเลยค่ะ.  ตรงที่มีมีลิงค์ให้นะคะ ว่างานไหนที่เขาจัดว่าเป็นงานอิสระ. รู้จักงานอิสระแบบชาวบ้านก็มาดูว่า ทางกรมสรรพากรอเมริกาตีความกันไงนะคะ.

 

Who is Self-Employed?  ใครที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาตีความว่าคนทำงานอิสระ

Generally, you are self-employed if any of the following apply to you. มีหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • You carry on a trade or business as a sole proprietor or an independent contractor. คุณทำการค้าต่างๆ แบบเจ้าของคนเดียว หรือแบบผู้รับเหมา แบบที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจอะไรเลย. Jack of all trade J
  • You are a member of a partnership that carries on a trade or business. คุณเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนไม่ว่าจะกี่เปอรเซ็นก็ตาม หุ้นส่วนในนี้รวมถึง LLC, ที่รับ schedule K1 นะคะ
  • You are otherwise in business for yourself (including a part-time business) ทำงานพิเศษต่าง ๆ

 

What are My Self-Employed Tax Obligations?  คุณมีหน้าที่ทำไรบ้างละ

Quarterly Report – estimate payment ยื่นภาษีรายไตรมาส ประมาณารรายได้

หลัก ๆ เลยนะคะ คุณมีหน้าที่ ประมาณการยื่นภาษี ทุกไตรมาส หรือทุก ๆ สามเดือนค่ะ.  ทำไมหรอค่ะ เพราะ คนทำงานอิสระ ไม่มีใครหักภาษีคณไว้นะคะ  คุณทำมาเท่าไร ก็รับไปเต็ม ๆ พอสิ้นปี ภาษีก็บานเบอะเลย  ตกใจกันไปหมด บางคนบ่นซื้อบ้านได้เลยนะเนี่ยภาษีเนี่ย.  As a self-employed individual, generally you are required to file an annual return and pay estimated tax quarterly.

เนื่องจากทำงานอิสระ เป็นนายตัวเอง  ดังนั้น มีหน้าที่จ่ายภาษี ส่วนของนายจ้าง และลูกจ้างไปพร้อมกัน ซึ่งรวมก็ 15.3% ( 6.2 social security + 1.45% medicare X 2 ส่วนของลูกจ้าง) นะคะ

สิ่งที่คุณควรทราบคือ ถ้าคุณมีรายได้มากกว่า 400 เหรียย ต่อปี คุณมีหน้าที่ยื่นแบบค่ะ และก็นำส่ง self employment taxes: You have to file an income tax return if your net earnings from self-employment were $400 or more. If your net earnings from self-employment were less than $400, you still have to file an income tax return if you meet any other filing requirement listed in the Form 1040 instructions (PDF).

 

How Do I Make My Quarterly Payments? ต้องการยื่นภาษีรายไตรมาส ทำไงดี

เราใช้การประมาณการเข้าไปค่ะ ไม่จำเป็นต้องเด๊ะเป๊ะ นะคะ คาดว่าจะได้เท่าไรก็ทำไปนะคะ. การยื่นประมาณการจ่ายภาษีสามารถทำออไนลน์ได้ค่ะ โดยใช้ฟแบบตามินี้เลย  Form 1040-ES, Estimated Tax for Individuals (PDF), is used to figure these taxes. Form 1040-ES contains a worksheet that is similar to Form 1040. You will need your prior year’s annual tax return in order to fill out Form 1040-ES.

ถ้าใครลงทะเบียนกับกรมสรรพากรอเมริกา ก็สามารถทำจ่ายแบบออนไลน์ได้นะคะ.  Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS). See the Estimated Taxes page for more information. The Self-Employment Tax page has more information on Social Security and Medicare taxes.

 

How Do I File My Annual Return? ฉันจะยื่นแบบต้องทำยังไงบ้าง (แบบประจำปี)

คนรับงานอิสระจะใช้แบบ Schedule C (PDF) or Schedule C-EZ (PDF) to เพื่อจะรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำ ถ้ามีห้าธุรกิจ ก็จัดการ ทำไป ห้าแบบค่ะ ห้ามรวมกัน เพราะแต่ละธุรกิจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเหมือนกันก็รวมกันได้ค่ะ เช่นร้านอาหาร กับขายขนม ปน ๆ กันได้จัดไป  ไม่ใช่ ขายอาหาร กับขายของออนไลน์ มันคนละงานกันเลยคะคุณ มั่วยากแบบนี้ โดยเฉพาะ ขายของออนไลน์ อาจจะได้แบบ 1099K summary of sales from Amazon, Ebay สารพัดแหล่งที่คุณขายนะคะ.

ถ้าเล็กมาก ๆ ก็ใช้ฟอร์ม C-EZ แทนนะคะ หมายถึงค่าใช้จ่ายต่ำกว่า $5,000 or less may be able to file Schedule C-EZ instead of Schedule C. To find out if you can use Schedule C-EZ, see the instructions in the Schedule C-EZ form.

 

Am I Required to File an Information Return? ฉันต้องยื่นแบบ 1099Mis ไม๊

ถ้าคุณจ้างผู้รับเหมาต่อ คุณมีหน้าที่ยืนแบบ 1099mis, 1096 ไปยัง กรมสรรพากรอเมริกานะคะ. บางรัฐต้องยื่นแบบเข้ารัฐด้วย ต้องศึกษาให้ดีค่ะ. If you made or received a payment as a small business or self-employed (individual), you are most likely required to file an information return to the IRS.

 

Business Structures โครงสร้างของธุรกิจที่คุณเลือก

ถ้าจะเริ่มธุรกิจนะ จะตั้งในรูปแบบไหน ไม่ตั้งรูปแบบก็เป็นบุคคลธรรมดา  ถ้าตั้งก็มีหลากหลาย เช่น the sole proprietorship, partnership, corporation, and S corporation. A Limited Liability Company (LLC) is a relatively new business structure allowed by state statute. Visit the Business Structures page to learn more about each type of entity and what forms to file. ถ้าคุณตั้งแบบ คอรปนี่คุณจะไม่มี Schedule C นะคะ เพราะผลกำไรขาดทุนจะไม่ผ่านมาหาคุณเลยนะคะ.

 

Home Office Deduction ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

ส่วนใหญ่กิจการเริ่มแรก จะทำงานที่บ้านกันค่ะ มีออฟฟิตไว้เลย  เหล่านี้สามารถเอามาหัก เป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ.  จะเป็นเจ้าของบ้านหรือเช่าบ้าน ก็ใช้ได้นะคะ ไม่จำกัด อาจจะหักแตกต่างกันไปนิดหนึ่ง อย่างเช่าบ้านก็ หารอัตราส่วนค่าเช่าบ้านออกมาแล้วส่วนเป็นสำนักงานเท่าไรค่ะ.  ถ้าเป็นเจ้าของบ้าน จะมีการหัก ค่าเสื่อม แล้วก็มาหารอัตราสว่น  ระวังถูกตรวจด้วยนะคะ ใครเคยโดนตรวจ เจอ กรมสรรพากรอเมริกา หมดเลยไม่ร้เป็นไร  ส่วนใหญ่ นักภาษีจะเลี่ยงการหัก แบบค่าใช้จ่าย จริงค่ะ  จะใช้แบบเหมากันเรียกว่า simplified option เขาไม่ว่าเราคะ หักได้ไม่เยอ แต่ปลอดภัยดี ไม่มาตรวจเราด้วย แถมไม่กระทบกับค่าเสื่อมราคาของบ้าน ที่เราต้องเอามาบวกกลับถ้ามีการขายบ้านนะคะ.  ซับซ้อนเนอะ เรื่องบ้านนี้นะ  เขาถึงไม่ทำเองกันไงค่ะ เรื่องภาษีอากร ถ้าไม่แม่นกันจริง ๆ . If you use part of your home for business, you may be able to deduct expenses for the business use of your home. The home office deduction is available for homeowners and renters, and applies to all types of homes.

 

Married Couples Business – What is a Qualified Joint Venture?  คู่สมรสทำธุรกิจร่วมกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส อาจจะ ยื่นแบบ ร่วมทุนได้

Married Couples Business คู่สมรสที่ทำธุรกิจร่วมกัน (เพศเดียวกัน ถ้าแต่งงานกันตามกฏหมายถือว่าเป็นคู่สมรสค่ะ)
The employment tax requirements for family employees may vary from those that apply to other employees. On this page we point out some issues to consider when operating a married couples business.

หลักการทั่วไปนะคะ ถ้ากิจการที่มีหุ้นส่วนมากกว่า 2 คน แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนใด ๆ มีหน้าที่ยื่นภาษีแบบ ห้างหุ้นส่วน partnership form 1065 นะคะ แต่คู่สามีภรรยานั้น สามารถเลือกที่จะไม่ทำได้  โดยการ ยื่นภาษีแยกออกมาค่ะ แยกยื่นของธุกริจเลย คนละแบบ  แบ่งรายได้ค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งกันไปเลยค่ะ Election for Married Couples Unincorporated Businesses
For tax years beginning after December 31, 2006, the Small Business and Work Opportunity Tax Act of 2007 (Public Law 110-28) provides that a “qualified joint venture,” whose only members are a married couples filing a joint return, can elect not to be treated as a partnership for Federal tax purposes.

 

Considering a Tax Professional  ควรพิจารณาที่จะใช้คนทำภาษีแบบมืออาชีพค่ะ

คลิกไปที่ลิงค์ในการเลือกผู้ทำภาษีค่ะ.  อ่านเพิ่มเติมกันเอง Tips for Choosing a Tax Return Preparer 

ทำไมกรมสรรพากรอเมริกานแนะนำให้ใช้มืออาชีพเหรอค่ะ  เพราะว่าเขามีสถิติ เห็นถึงความผิดพลาดของภาษีบ่อยมาก ที่ทำกันเองแบบไม่มีความรู้ งมเข็มกันไปและต้องมาแก้ไข.  “เสียน้อย น้อยยาก เสียมาก เสียง่าย”  ยังเป็นคำคมที่ใช้ได้ทุกวัน ทุกเดือนและทุกปี  คนทำภาษี มีทุกซอกมุมของอเมริกา คนไทยอาจจะหายากหน่อย แต่ก็มีค่ะ ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ดีก็หาฝรั่งกันไปเลยค่ะ.

Comments from author:

อาชีพอิสระ ที่อ่านๆ มา ไม่มีข้อไหน ที่ระบุเรื่องการทำเสริฟร้านอาหารแล้วรับแบบ 1099Mis นะคะ บอกไว้ก่อน แต่ที่ทำใกล้เคียงได้คือ catering services เหมือนรับทำอาหารส่งอาหาร เตรียมอาหารกันนะคะ.  อยู่ที่คุณจะอ้างกันยังไง วางแผนกันยังไงสำหรับร้านอาหาร  อยุ่ที่ว่าคุณอยากทำให้ถูกต้องมากแค่ไหน  แล้วถ้าจะทำให้ถูกต้องนั้น ผู้ที่ทำงานให้ความร่วมมือด้วยไม๊  เช่น ไม่อยากรับค่าแรงแบบระบบเลย ขอ เงินสดเท่านั้น กรณีแบบนี้ ไม่สามารถออกเอกสารอะไรให้ได้ แล้วคุณจะทำกันยังไง ถ้ามีการตรวจสอบ จะแก้ปัญหายังไง หรือยอมรับสภาพเบี้ยปรับเงินเพิ่มกันอย่างเดียว  หรือ เปิด ได้ สองสามปี ขายกิจการหนี ปัญหา คนอื่นมารับช่วงกันต่อ. 

คนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง อยากทำงานถูกต้อง รับค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่พอกิน จุดนี้ คิดกันแบบไหน มีอะไรพิเศษให้พนักงานไม๊ มีเงินเดือนให้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่  เขาอยู่ได้คุณก็อยู่ได้ในฐานะเจ้าของร้าน  แล้วถ้าร้านขายไม่ได้ ใกล้เจ๊งละ  ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ขายร้านไปก่อนเจ๊งค่ะ เพราะอาจจะมีคนที่สามารถทำร้านเจ๊งมาเป็นกำไรได้.  แล้วลูกน้องที่ไม่มีเงินอยากเป็นเจ้าของกิจการละ มีแรง ไม่มีทุนกับคนมีทุนต้องทำกันยังไง วางแผนภาษีกันยังไง เจ้าของร้านอยากได้เงิน ลูกน้องก็อยากได้งาน อยากได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ กรณีแบบนี้ ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการเช่นกัน การตกลง ก็ควรจะหาทนายความาเกี่ยวข้อง.

Robin hood อยากเสียภาษีละทำไง  เสียไปกลัว IRS รู้ ไก่ตื่นอีก ทางออกแทบไม่มีกันเลย  โรบิ้นก็หาดูรัฐที่เขาไม่โหด ๆ กันหน่อยคะ เช่น California Washington State New York และหลายๆ รัฐ อนุญาตให้มีเฉพาะเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เปิดกิจการได้  ถ้าทำได้ ทำไปเลยค่ะ ทำเอง ขายเอง ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร เหนื่อยเท่ากับการเป็นลูกจ้าง แต่ได้เงินมากกว่า ภาษีก็ยื่นนำส่งได้ปกติ .

 

ที่มา                            : Smallbiztrends.com, Self-Employed Individuals Tax Center

เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันพุธที่ 26 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Wednesday, June 26h, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)

**** I apologize for any incorrect spelling or grammar errors  both in Thai and English**** ต้องขออภัยที่สะกดคำผิดหรือเขียนไม่ค่อยถูกหลักไวทยากรณ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถ้าเจอก็จะแก้ค่ะ ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้จบเอกภาษา แต่ก็พยายามค่ะ