Tipped Employees

Tipped Employees

พนักงานที่มีรายได้จากทิป

กิจการร้านอาหารถือว่าเป็นธุรกิจหลัก ที่เราชาวไทย มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เป็นเจ้าของกิจการ เคยเป็นเจ้าของกิจการ ต่อมากลายเป็นพนักงา เคยเป็นพนักงานต่อมาเป็นเจ้าของกิจการ สลับหมวกกันไปมาก็หลายรายอยู่ค่ะ.  แม้ว่าส่วนใหญ่ทำงานร้านอาหารจะไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็เลี้ยงครอบครัวได้สบายเช่นกัน (คนทำงานสบายหรือไม่ก็อีกประเด็น).

แปลจากกระทรวงแรงงานคะ.

Characteristics การตีความว่าใครเป็นพนักงานที่รับทิป

Tipped employees are those who customarily and regularly receive more than $30 per month in tips. Tips are the property of the employee. The employer is prohibited from using an employee’s tips for any reason other than as a cr edit against its minimum wage obligation to the employee (“tip credit”) or in furtherance of a valid tip pool. Only tips actually received by the employee may be counted in determining whether the employee is a tipped employee and in applying the tip credit. พนักงานที่รับทิปคือกลุ่มที่รับทิปเป็นประจำอย่างน้อย 30 เหรียญต่อเดือน. ทิปเป็นทรัพย์สินของพนักงานคนนั้น.  นายจ้างไม่มีสิทธิเอาทิปมาใช้ยกเว้น นำทิปที่พนักงานได้รับมารวมในการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำของพนักงาน. การที่จะคิดทิปเครดิตได้นั้น ทิปนั้นต้องเป็นทิปที่เป็นของพนักงานเอง.  ตัวอย่าง รัฐ เอ มีค่าแรงขั้นต่ำ 2.5 เหรียญ พนักงานได้รับทิป 5 เหรียญ ทางกิจการสามารถ นับ 5 เหรียญที่พนักงานได้รับนั้นเครดิตเป็น ค่าแรงขั้นต่ำได้ 2.5+5 เท่ากับ 7.5 ค่าแรงขั้นต่ำ.

Tip Credit: Section 3(m) of the FLSA permits an employer to take a tip credit toward its minimum wage obligation for tipped employees equal to the difference between the required cash wage (which must be at least $2.13) and the federal minimum wage. Thus, the maximum tip credit that an employer can currently claim under the FLSA section 3(m) is $5.12 perhour (the minimum wage of $7.25 minus the minimum required cash wage of $2.13). Under certain circumstances, an employer may be able to claim an additional overtime tip credit against its overtime obligations.  นำทิปรวมไปคำนวณเสมือนกับค่าแรงขั้นตำ.

Tip Pool: การแบ่งทิป

The requirement that an employee must retain all tips does not preclude a valid tip pooling or sharing arrangement among employees who customarily and regularly receive tips, such as waiters, waitresses, bellhops, counter personnel (who serve customers), bussers, and service bartenders. A valid tip pool may not include employees who do not customarily and regularly received tips, such as dishwashers, cooks, chefs, and janitors. ทิปของพนักงานคนใดคนหนึ่งสามารถแบ่งให้กับพนักงานคนอื่นได้ แต่พนักงานเหล่านั้นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับทิปสม่ำเสมอเช่นกัน เช่น พนักงาน เสริฟ คนหิ้วกระเป๋า พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานทำความสะอาดโต๊ะอาหรในร้านอาหาร หรือพนักงานที่บริการเครื่องดื่มแก่ลูกค้า.  ทิปไม่สามารถแบ่งให้พนักงานที่ปกติไม่ได้รับทิปอยู่แล้ว เช่น คนล้างจ้าง พ่อครัวแม่ครัว คนทำความสะอาด. ชัดเจนมากเลยนะคะตามกฏหมายแรงงานของอเมริกา ที่เพิ่มปรับปรุงเมื่อเดือนเมษายน ปี 2018.

Requirements ข้อบังคับขั้นต่ำที่นายจ้างต้องทำตาม

The employer must provide the following information to a tipped employee before the employer may use the FLSA 3(m) tip credit:  เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตามนี้ก่อนที่จะใช้ทิปเป็นเครดิตในการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ.

1)the amount of cash wage the employer is paying a tipped employee, which must be at least$2.13 per hour;  อย่างน้อยพนักงานรับทิปต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำที่ 2.13 ต่อชั่วโมง

2)the additional amount claimed by the employer as a tip credit, which cannot exceed $5.12 (the difference between the minimum required cash wage of $2.13 and the current minimum wage of$7.25); เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 7.25 ต่อชั่วโมง จำนวนเงินทิปที่จะเคลมเครดิตได้คือไม่เกิน 5.12 เหรียญต่อชั่วโมง

3)that the tip credit claimed by the employer cannot exceed the amount of tips actually received by the tipped employee; ถ้านายจ้างจะเคลมทิปเครดิต ที่ 5.12 ตัวอย่างนะคะ ทิปนี้ลูกจ้างต้องได้รับจริงๆ  ใชว่าเขารับ 4 เหรียญแล้วมาจ้าง 5.12  นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มส่วนที่ขาด 1.12 ค่ะ.

4)that all tips received by the tipped employee are to be retained by the employee except for a valid tip pooling arrangement limited to employees who customarily and regularly receive tips ; and FS-15  ทิปของพนักงานคนใดก็ของเขาคนนั้น เว้นแต่มีกฏแห่งการแบ่งทิปแชร์ทิปให้พนักงานคนอื่นนะคะ. พนักงานอื่นๆ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอื่นแบบไหน  แบบนี้ให้ดูกฏของเสตทคะ.

5)that the tip credit will not apply to any tipped employee unless the employee has been informed of these tip credit provisions. ทิปเครดิต นี่นายจ้างต้องแจ้งให้พนักงานทราบก่นอเขาเริ่มงานนะคะ จะแจ้งเป็นหนังสือหรือปากเปล่าก็ได้ค่ะ. แต่แนนำแบบทำเป็นนโยบายติดไว้ในร้านเลยคะ ปลอดภัยที่สุดนะคะ.

Service Charges: ค่าบริการที่ทางร้านเก็บจากลูกค้าเพิ่ม

A compulsory charge for service, for example, 15 percent of the bill, is not a tip. Such charges are part of the employer’s gross receipts. Sums distributed to employees from service charges cannot be counted as tips received, but may be used to satisfy the employer’s minimum wage and overtime obligations under the FLSA. If an employee receives tips in addition to the compulsory service charge, those tips may be considered in determining whether the employee is a tipped employee and in the application of the tip credit.  เหมือนกับทางกรมสรรพากรอเมริกาได้ตีความไว้ตรงกันเรื่องค่าบริการที่ไม่ใช่ทิป ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการ ไม่ใช่สมบัติทรัพย์สินพนักงาน การจ่ายออกถือว่าเป็นค่าจ้างปกติคะ.  สิ่งที่นายจ้างต้องระวังเพิ่มคือ ค่าบริการบางรัฐให้เรียกเก็บภาษีขายและนำส่งด้วยค่ะ เช่น วอชิงตัน เสตท รัฐใหญ่ ๆ เช่น แคลิฟอเนีย จะมีกฏระเบียบให้ทำตามเพื่อได้รับยกเว้น  รัฐนิวยอร์คก็มีกฏแยกออกมาเช่นกัน ถ้า ค่าบริการนั้นรับมาเท่าไรจ่ายให้ลูกน้องหมด นี่คือไม่เรียกเก็บภาษีขายนะคะ.

Credit Cards: ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

Where tips are charged on a credit card and the employer must pay the credit card company a percentage on each sale, the employer may pay the employee the tip, less that percentage. For example, where a credit card company charges an employer 3 percent on all sales charged to its credit service, the employer may pay the tipped employee 97 percent of the tips without violating the FLSA. However, this charge on the tip may not reduce the employee’s wage below the required minimum wage. The amount due the employee must be paid no later than the regular pay day and may not be held while the employer is awaiting reimbursement from the credit card company.  รัฐบาลกลางได้อนุญาตให้กิจการหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายให้กับบัตรเครดิตออกจากเงินทิปที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานได้. แต่ ห้ามรอจนกว่าจะได้รับเงินจากบัตรเครดิตนะคะ  เมื่อถึงเวลาจ่ายก็ต้องให้พนักงานไปก่อน ร้านได้รับเงินจากบัตรเครดิตช้าไปก็อีกประเด็นคะ  และที่สำคัญคือ หลังจากหักค่าธรรมเนียมบัตรแล้วพนักงานยังไงก็จะต้องรับเงินไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะคะ.  หลาย ๆ รัฐอนุญาตให้กิจการทำได้ นี่เพราะเป็นจากรัฐบาลกลาง  จำไว้นะคะ รัฐบาลกลาง สูงสุดกวารัฐค่ะ.  ยกเว้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะ  ค่าแรงขั้นต่ำนั้นต้องจ่ายตามเมืองค่ะ เมืองเท่าไรก็ว่ากันไป จะถือว่ารัฐบาลกลางจ่ายแค่นี้ฉันจะจ่ายแค่นี้ไม่ได้เลยคะ  รัฐบาลกลางแนะนำให้ใช้อัตราที่สูงกว่า แต่ต้องไม่ต่ำกว่ากฏหมายแรงงานค่ะ. ตัวอย่างนะค หลาย ๆ เมืองในแคลิฟอเนียค่าแรงขั้นต่ำ ที่ 15 จะไปจ่ายเขา 7.25 นี่ไม่ได้นะคะ เจอเสตทมาเล่นงานเลย ต้องตามเสตทค่ะ.  ยกเว้นเรื่องบัตรเครดิตนะคะ เสตทไม่ค่อยใส่ใจเท่าไร.

กฏหมายค่อนข้างเยอะแปลไม่หมดสามารถอ่านเพิ่มเติมเนื้อความในกฏหมายตามลิงค์นะคะ

Tipped employees in States ข้อกำหนดเกี่ยวกับทิปของแต่ละรัฐ

Illinois State: รัฐอิลินอยส์

รัฐนี้ไม่ห้ามเรื่องเครดิตทิป และนายจ้างสามารถเครดิตทิปสูงสุดที่ 40 เปอรเซ็นของค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำรัฐนี้คือ  8.25 เหรียญต่อชั่วโมง. การจ่ายพนักงานสามเดือนแรก ทางเสตทอนุญาตจ่ายได้ที่ 7.75 ต่อ ชั่วโมงอีกต่างหาก. นายจ้างสามารถแบ่งทิปให้กับพนักงานคนอื่นได้ รัฐไม่ได้แจ้งไว้ชัดเจนแต่ให้ทำตามกฏหมายรัฐบาลกลางคือ ถ้ารัฐจะแบ่งทิปให้กับพนักงานอืนๆ ต้องไม่เครดิตทิป ไม่อนุญาตเลย และห้ามคนครัว ล้างจาน ทำความสะอาด รวมถึงผูจัดการ หัวหน้างาน เจ้าของรับทิปโดยเด็ดขาด.

Washington State: รัฐวอชิงตัน

รัฐนี้ค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลาง รัฐไม่อนุญาตให้ใช้ทิปเครดิตได้  แต่อนุญาตให้แบ่งทิปให้พักบพนักงานอื่นๆ ได้.  ทิปที่จะแบ่งให้พนักงานอื่น ๆ ไม่ได้ระบุชัดเจนเหมือนกับรัฐบาลกลางว่าต้องเป็นพนักงานที่ได้รับทิปประจำ ไม่ใช่พ่อครัวแม่ครัว คนล้างจาน.  จากที่อ่านของสำนักงานทนายความสองสามที่ในรัฐวอชิงตัน กฏหมายไม่ได้ระบุชัดเจน The guidance acknowledges that Washington law is silent on what types of non-exempt employees may participate. ฉะนั้นนายจ้างอาจจะจ่ายให้พนักงานหน้าครัวหลังครัวได้หมด ตราบใดที่เขาไม่ได้รับเงินเดือนไม่ใช่หัวหน้างาน. นายจ้างต้องทำเอกสารเป็นลายลักาณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหา. รัฐๆไม่ได้ enforce ว่าจะจ่ายทิปให้ใครบ้างนะคะ. ตามที่อ่าน ๆ สำนักงานทั่วไปบอกว่า You may ไม่ใช่ You Can . ให้โทรสอบถามกับเสตทโดยตรง ซึ่งก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเช่นกัน.  https://www.lni.wa.gov/

California รัฐแคลิฟอเนีย

รัฐนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เครดิต นายจ้างต้องจ่ายให้พนักงานตามค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น ซึ่งมากกว่าของรัฐบาลกลางอยู่แล้ว.  การแบ่งทิปสามารถทำได้ที่แคลิฟอเนีย แต่ให้เฉพาะเจาะจงบางกลุ่มเท่านั้น ที่แน่นอน คือ กลุ่ม Chain of services กลุ่มนี้คือ พนักงานเสริฟ พนักงานบาร์ คนต้อนรับแขก คนเช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะ กลุ่มนี้ได้แน่นอน.  กลุ่มที่ห้ามรับทิปแชร์กับหน้าร้านคือ พ่อครัวแม่ครัว คนล้างจาน พนักงานแคชเชียร์เก็บเงิน  รวมถึงผู้จัดการร้านด้วยนะคะ หัวหน้าพนักงานร้านก็ไม่ให้นะคะ ตำแหน่งต้องเป็นพนักงานเท่านั้น.  อ้าวใครอยากรับทิปในแคลิแบ่งปันกันอย่าถือว่าตัวเองเป็น Manager and supervisor ละคะ.  https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/california-wage-hour-laws-35477.html

Pennsylvania State รัฐเพนสิวาเนีย

รัฐนี้อนุญาตทิปเครดิตที่ 2.83 ต่อชั่วโมง แล้วที่สำคัญค่าแรงขั้นต่ำดันเท่ากับของรัฐบาลกลางที่ 7.25 อีกต่างหาก.รัฐอนุญาตให้แบ่งทิปได้เช่นกันค่ะ แต่ไม่ได้ระบุชัดเจน อะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนให้ทำตามรัฐบาลกลางไปเลยคะปลอดภัย หรือโทรเคยกับเสตทได้เลยค้า https://www.dli.pa.gov/Pages/default.aspx

Iowa State รัฐไอโอวา

รัฐอนุญาตให้นายจ้างใช้ทิปเครดิตสูงสุที่ 40 เปอรเซ็นของค่าแรง ถ้าต่ำกว่าค่ารแงขั้นต่ำ ที่ 7.25 นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มนะคะ. ส่วนการแบ่งทิปนั้นทางรัฐก็ไม่ได้ห้ามเชนกันคะ ให้ปฏิบัติตามรัฐบาลกลางปลอดภัยสุด ถ้าอยากให้พ่อครัวแม่ครัว ต้องไม่เครดิตทิป ต้องจ่ายพนักงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยนะคะ.

Texas State รัฐเท็กซัส

รัฐเท็กซัสอนุญาตให้นายจ้าง เครดิตทิปได้ตามระเบียบที่กฏหมายกำหนด แต่ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่ 2.13 เหรียญก่อนทิป. สำหรับการแบ่งทิป สามารถทำได้เช่นกันกับพนักงานทั่วไปที่ได้รับทิปปกติ ยกเว้นคนครัว คนล้างจานต่าง ๆ ถ้ามีการแบ่งทิปให้คนกลุ่มนี้ นายจ้างไม่สามารถใช้ทิปเครดิตได้ มีผลให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ ตามกฏหมายแรงงานที่ 7.25 เอ ชักสงสัยมีนายจ้างที่เท็กซัสกี่รายแบ่งทิปและยอมเสียเครดิตจุดนี้. https://twc.texas.gov/news/efte/tip_pooling.html

New York State รัฐนิวยอรค

รัฐนี้อนุญาตทิปเครดิตได้ แต่ต้องจ่ายไม่ตำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของเมืองนั้นๆ  . สำหรับทิปก็อนุญาตให้แบ่งกันได้ สำหรับพนักงาน ที่เกียวกับบริการ คล้าย ๆ กับ แคลิฟอเนียแต่ไม่ชัดเจน ตีความให้ทำตามรัฐบาลกลางคือพนักงานที่ทำเกี่ยวกับลูกค้า ไม่ใช่พ่อครัวแม่ครัว.  สำหรับคนในระดับหัวหน้างาน ทางรัฐนิวยอรคก็ห้ามแบ่งทิปด้วยนะค้า.

New Jersey State รัฐนิวเจอซี่

ค่าแรงขั้นต่ำที่นิวเจอรซี่อยู่ที่ 8.85 ต่อชั่วโมงปี 2019 รัฐไม่ได้บังคับให้ทิปเครดิตเท่าไรตราบใดที่พนักงานรับไม่ต่ำกว่ายอดนี้ แต่กฏหมายรัฐบาลกลางบังคับว่า  ฐานค่าแรงต้องอยู่ที่ 2.13 อ้าวใครอยู่นิวเจอรซี่ดูด้วยนะค้า. รัฐนี้ไม่ได้ห้ามเรื่องการแบ่งทิปให้พนักงานคนอื่น แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนเหมือนกับแคลิฟอเนีย ให้ทำตามรัฐบาลกลางคือ คนครัวไม่ได้ ผจก ไม่ได้ หัวหน้าไม่ได้ เอาที่ปลอดภัยคะเวลาทำธุรกิจ หรือติดต่อกับเสตทโดยตรงได้เลย. https://nj.gov/labor/

Connecticut State รัฐคอนเนคทิคัส

รัฐนี้อนุญาตให้นายจ้างใช้ทิปเครดิตได้ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ พนักงานร้านอาหารเครดิตจะอยู่ที่ 3.72 + ค่าแรง 6.38 รวมขั้นต่ำ ที่ 10.10. พนักงาน บารเทนเด้อ ก็เครดิตที่ 1.87 + 8.23 รวมขั้นต่ำที่ 10.10 ต่อชั่วโมง. ออใครจะนับทิปเครดิตต้องให้พนักงานเซ็นเอกสารด้วยนะคะ ปากเปล่าไม่ได้นะรัฐนี้. การแบ่งทิปก็ทำได้ในรัฐนี้คะ ไม่ได้ระบุห้ามพ่อครัวแม่ครัวแต่ทางทนายที่อ่านแนะนำให้ทำตามรัฐบาลกลางค่ะ คือเหมือนกับรัฐอื่นๆ นะคะ.

Colorado State: รัฐโคโลราโด้

รัฐนี้อนุญาตให้ใช้ทิปเครดิตไม่เกินที่ 3.02 เหรียญต่อชั่วโมง ค่าแรงขั้นต่ำที่โคโลราโด้ที่ 11.10 ต่อชั่วโมง พนักงานก็ต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำ ที่ 8.08 ขึ้นไป ที่เหลือ ก็เอาทิปมาจ่าย. รัฐนี้ไม่ห้ามการแบ่งทิปเช่นกันค่ะ ทำได้หมด จะแบ่งให้ใครก็ได้  แต่แบบใหญ่ ๆ ถ้านายจ้างให้พนักงานหน้าร้านแบ่งทิปให้คนทำครัว นายจ้างไม่สามารถใช้ทิปเครดิตได้นะคะ ห้ามเลยต้องจ่ายพนักงานที่ค่าแรงขั้นต่ำ  นายจ้างต้องรับภาระหน้าที่ไปนะคะ.

Florida State รัฐฟอริด้า

รัฐฟอริด้าอนุญาตให้นายจ้างเคลมทิปที่ 3.02 ต่อชั่วโมงได้ค่ะ ฉะนั้นถ้าพนักงานรับทิปที่ 3.02 นายจ้างตั้งค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 5.44 ยังรอดค่ะ แต่ก็ต้องระวังถ้าทิปต่ำกว่านี้นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มนะคะ. ดีที่สุดก็จ่ายเขา ไปเลยคะ 8.46 ต่อชั่วโมงสบายใจที่สุดเลย.  ส่วนการแบ่งทิปนั้น เสตทระบุชัดเจนว่าห้ามแบ่งทิปให้กับพนักงานที่ไม่ได้รับทิปประจำเช่น พ่อครัวแม่ครัว คนล้างจาน คนทำความสะอาด ให้ทำตามรัฐบาลกลางคะ แต่พนักงานอื่นๆ ก็แบ่งได้ตามปกติ เช่นกัน ห้ามแบ่งทิปให้กับผูจัดการ หัวหน้างานและเจ้าของกิจการนะคะ.

Oregon State รัฐออเรกอน

รัฐนี้ห้ามนายจ้างนำทิปเครดิตเพราะค่าแรงขั้นต่ำก็สูงกว่าของรัฐบาลกลาง  แต่อนุญาตให้แบ่งทิปกับพนักงานอื่นๆ ได้เช่นกัน. รัฐนี้ไม่ได้ระบุห้ามว่าไม่ให้จ่ายให้พนักงานในครัว แต่ตามที่อ่านที่ทนายฝรั่งเขียนให้ แนะนำให้นายจ้างทำตามกฏหมายของรัฐบาลกลาง  ใครอยู่รัฐนี้ให้ติดต่อกับเสตทเพื่อความแน่นอนอีกรอบค่ะ.

Arizona State รัฐอริโซน่า

เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำ ที่ อริโซน่าสูงกว่าของรัฐบาลกลางฉะนั้นลูกจ้างต้องได้รับค่าแรงมากกว่าของรัฐบาลกลาง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 11 ต่อชั่วโมง. รัฐอนุญาตให้นายจ้างใช้ 3 เหรียญสำหรับทิปเครดิต ฉะนั้น นายจ้างสามารถตั้งจ่ายที่ 8 +3 เหรียญทิปได้ ถ้าพนักงานที่ไม่มีทิปตั้งไปเลยคะ 11 ปลอดภัยที่สุด. รัฐนี้อนุญาตให้แบ่งทิปให้กับพนักงานอื่นๆ ได้ค่ะ ถ้าแบ่งให้คนครัว นายจ้งไม่สามารถเคลมทิปเครดิตได้เลย ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น.  ให้ทำตามรัฐบาลกลางจะปลอดภัยคะ คือ แบ่งทิปให้พนักงานที่มีส่วนบริการ ยกเว้น คนครัวล้างจาน ทำความสะอาด ผู้จัดการ หัวหน้า เจ้าของกิจการ ห้ามแตะทิปคะ จะได้ปลอดภัย.

Mississippi State รัฐมิสสิสิปปี้ (สะกดคงจะมั่วนิดหนึ่ง J)

รัฐนี้ไม่มีกฏเกี่ยวกับทิปของรัฐเองฉะนั้นนายจ้างต้องทำตามกฏหมายรัฐบาลกาล คือจ่ายขั้นต่ำที่ 2.13 + 5.12 ห้ามต่ำกว่า 7.25 ของรัฐบาลกลาง.การแบ่งทิปทางรัฐนี้ไม่ได้ว่าเช่นกันค่ะ สามารถแบ่งทิปได้ตามปกติ ให้ทำตามกฏหมายของรัฐบาลกลางคือ คนครัว ล้างจาน ทำความสะอาด ผู้จัดการ หัวหน้า เจ้าของกิจการ อย่าไปแตะทิปของลูกน้องนะค้า ระวังงานจะเข้านะคะ. ใครอยากแบ่งทิปอย่าถือตัวเป็น manager, supervisor โดยเด็ดขาดไม่งั้นอด ถ้าจะรับตำแหน่งนั้นค่าแรงให้สงกว่าขั้นต่ำสักเท่าตัวคือ 14.50 ไปเลย ไม่งั้นไม่พอกินกันจ้า.

Alabama State: รัฐอลาบาม่า

คำตอบคือเหมือนกับรัฐ มิสสิสปปี้ค่ะ รัฐนี้ไม่มีกฏหมายตายตัวให้ทำตามรัฐบาลกลางกันแบบสบายใจ.  สองรัฐนี้ทำงานด้วยง่ายมาก อาจจะเป็นรัฐทางใต้คนออกจากโบราณหน่อย รัฐไม่ค่อยเคร่งเรื่องการเก็บภาษีคือช่วยธุรกิจขนาดเล็กมากพอสมควร ค่าปรับก็ขอลดได้ไม่เรื่องมาก. ที่สำคัญบ้านถูก. นอกเรื่องนะคะ ไปอ่านรัฐ มิสสินะคะกฏนะคะ ว่ากันเช่นนั้นแล.

Hawaii State รัฐฮาวาย

รัฐนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 10.10 นะคะ และทางเสตทอนุญาตทิปเครดิตที่ 0.75 ต่อชั่วโมง หมายความย่านายจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่ 9.35 ต่อชั่วโมงกันไปเลย. การแบ่งทิปก็อนุญาตนะคะ แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนห้ามคนครัว เนื่องจากไม่ระบุชัดเจนให้ ทำตามรัฐบาลกลางคะ เหมือนกับรัฐอื่นๆ หรือสอบถามไปยังเสตทโดยตรง. https://labor.hawaii.gov/

Comments from author:

ทางเราไม่ได้ไล่ให้ครบทุกรัฐนะคะ เจาะเฉพาะกลุ่มลูกค้าเท่านั้น แม้ว่าลูกค้าอาจจะหลุดก็มีเช่นรายปี เพราะนาน ๆ คุยกัน. อีกอย่างเรื่องค่าแรงงานจะเกี่ยวกับด้านกฏหมายต้องให้ทนายความเป็นผู้ดูแล ถ้ามีข้อพิพาทย์ หรือ ถ้าได้คำตอบไม่ชัดเจน นายจ้างสามารถขอคำตอบได้โดยตรงจากรัฐที่คุณอยู่ค่ะ.  ศึกษาเรื่องทิปและค่าบริการเพราะเกี่ยวกับภาษีและรายได้ของกิจการค่ะ.

เป็นที่ชัดเจนว่าทุกรัฐทำตามกฏหมายของรัฐบาลกลางและข้อวินิจฉัยจากกรมสรรพากรอเมริกา ว่า “ค่าบริการ”ที่บวกเพิ่มจากใบเสร็จคือรายได้โดยตรงของกิจการ ไม่ใช่ทิปที่ต้องจ่ายคืนให้กับพนักงานโดยตรง ถ้ามีการจ่ายคืนถือว่าเป็นค่าแรงงานของพนักงาน.  ซึ่งทราบว่านายจ้างส่วนใหญ่จะจ่ายให้ลูกน้องหมดเลยสำหรับจุดนี้.  บางรัฐมีต้องเรียกเก็บภาษีขายได้ จุดนี้ต้องศึกษาลึก ๆ ค่ะ.

สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่มองหารัฐที่จะลงทุนกฏหมายต่างๆ พวกนี้ควรรู้ไว้ค่ะ รัฐไหนไม่เรื่องมากทำงานด้วยง่ายควรจะพิจารณาลงทุนเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะด้านภาษีอากรที่คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้.

ขอย้ำนะคะ นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางกฏหมายใด ๆ แปลเอกสารโดยตรงจากกระทรวงแรงงานให้ค่ะ  อาจจะตีความให้บ้างตามความเข้าใจเพราะดิฉันเองเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารนะคะ. ไม่ได้มองตัวเองแค่คนทำบัญชีนะคะ เพราะคนจบบัญชีมาใครก็ทำได้ แต่การให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่ทำให้ทำธุรกิจได้ราบรื่น รวมถึงการ วางแผนด้านภาษีอากรที่ทำให้ผู้มีอุปการะคุณประหยัดภาษี ชี้แจงได้เมื่อมีการตรวจสอบคือหน้าที่เราค่ะ. ย้ำอีกรอบ I am not an attorney. You can call me a business consultant ได้คะ แม้ว่าประสบการณ์จะน้อยนิดแต่ยินดีหาข้อมูลให้ได้ค่ะ.

**ไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตามรู้สิทธิหน้าที่ไว้ไม่เสียหายค่ะ** 

ที่มา                           :  Tipped Employees Under the Fair Labor Standards Act (FLSA) . website. Nolo.com

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Friday, May 31st, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice form Employment Attorneys in your area for any legal issues

** ถ้ามีปัญหาเรื่องแรงงานในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ.