About us – เกี่ยวกับเรา

Thanks for vising our page. We are a small friendly Thai-American Consulting services. We focus on helping our clients in accounting, tax planning, retirement planning, payroll services and other related matters. We have been helping Thai-American families online by actively participating in the USA.LAW & TAX on Facebook forum since 2012. This inspired us to establish a small business to offer more in depth and personal services for those who need it.

We are very friendly teamwork, CPA and EA that enjoy helping people. We will take care of your business like ours. Our services may not be different from other accounting or tax services in many ways. The fees we charge is reasonable based on U.S. Small business market research. We are focusing on providing the friendly, quality, prompt services.

Most of our current customers are Thais who operate their business around the US and in Thailand. We remotely corresponding to them different channel; emails, phone, instance messaging. We are focusing on providing quality services rather than quantity. We will keep our words. We won’t accept new customer if we think we cannot do a great job. We will treat customer fairly and equally.

Pricing is available on the Service menu. We would like to hear from you and don’t hesitate to ask us any questions

**We reserve the right to refuse customer and on the other hand, our customers can choose to cancel our services any time**

 

“Any legal forms or documents presented here are for informational purposes only. If you choose to copy or use them you do so at your own risk, since as a non-attorney, I cannot nor will I select, recommend, customize or advise you regarding your use of legal documents (including but not necessarily limited to LLC Operating Agreements), whether or not in response to a specific inquiry.”

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวบเพจ เล็ก ๆ ของเรา. กิจการของเราเป็นกิจการที่อยู่ในระยะเริ่มต้น เนื่องจากเราได้ให้ความช่วยเหลือ แก่ชุมชนคนไทย ในอเมริกา ตั้งแต่ปี 2012 ทางด้านภาษีและธุรกิจทั่วไป. เราจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทให้คำปรึกษา ด้านบัญชี ภาษี วางแผนธุรกิจ ต่าง ๆ . การได้รับค่าบริการถือเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือ เราเห็นกิจการของคุณ เจริญก้าวหน้า มีกำไร และไม่ถูกตรวจสอบจากทางหน่วยงานราชการของอเมริกา. ถึงแม้ว่ากิจการคุณจะถูกตรวจสอบ คุณก็สามารถแก้ปัญหา และตอบปัญหาต่างๆ ได้.

เราให้บริการแบบมิตรภาพ และยินดีช่วยเหลือคุณเสมือนหนึ่งว่า เราเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ. จุดประสงค์ของเราคือดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ. การบริการไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจการบัญชีและด้านภาษีอากร. ค่าบริการคิดตามราคาตลาดทั่วไป ไม่ได้แตกต่างเช่นกัน. วัตถุประสงค์หลักเน้นด้านการให้บริการ ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถามมา.  การใช้บริการของเรา ให้คิดว่า คุณได้ที่ปรึกษาคนหนึ่ง มาช่วยเหลือ และช่วยดูแลธุรกิจของคุณให้ราบรื่น.  ขอออกตัวว่า เราไม่ได้ เก่งหรือแตกต่างจากสำนักงานบัญชีที่อื่น อะไร. เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับลูกค้าของเรา.

ลูกค้าปัจจุบันของเรา มีทั่วไปกระจายตามพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา. ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรัฐต่าง ๆ และรวมถึง กลุ่มลูกค้าคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่มีภาระภาษีและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นพลเมือง หรือ เป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา. การติดต่อกับลูกค้าทำได้หลายช่องทาง ทั้งทาง อีเมลล์ ทางการส่งข้อความเฟคบุค และทางโทรศัพท์. ฉะนั้นระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของเราเลยค่ะ.

เรามีทีมงานนักการบัญชีและภาษีผู้ที่มีประสบการณ์และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฏหมายภาษีอากร. การบริการของเราเป็นไปตามมรราฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา และมาตราฐานการให้ภาษีตามกฏหมายภาษีอากรที่ได้กำหนดไว้. ข้อสำคัญคือ เราจะไม่รับลุกค้าใหม่ ๆ ถ้าเราประเมินแล้วว่าเราไม่สามารถ รักษาระดับการบริการที่เท่าเทียม และดูและลูกค้าได้ทั่วถึง

**ทางกิจการขอ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าทันที และทางลูกค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อค่ะ เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงการทำธุรกิจร่วมกันได้.**

ขอบคุณล่วงหน้าที่ใช้บริการ และยินดีให้บริการ กับลูกค้าที่ยินดีใช้บริการของเรา

 

“เอกสารต่าง ๆ บทความต่างๆ ในเวบไซด์มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น. ถ้าคุณจะคัดเลือกเพื่อไปใช้ เราไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเราไม่ใช่ทนายความ. ในฐานะที่ไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่สามารถแนะนำเอกสารด้านกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึง เอกสารสัญญาระหว่างหุ้นส่วนของ LLC

 

แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนญาต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (2016)

 

9 thoughts on “About us – เกี่ยวกับเรา

 1. แนน

  ไม่ทราบถ้ามีคำถามเกียกับการทำภาษี
  จะสามารถติดต่อสอบทางเวิปนี้ได้ใหม่และต้องเสียค่าบริการในการถามหรือเปล่า
  ดิฉันมีคำถามแค่สองหรือสามคำถามที่ข้องใจเกียวกับการทำภาษีของปี2016

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ถามได้ฟรีคะ ไม่มีค่าบริการ ในการตอบปัญหาทั่วๆๆไปค่ะ
   ถ้าคำถามไม่เป็นความลับเป็นคำถามทั่วไป ถามมาได้เลยคะ
   ถ้าเป็นความลับ โทรมาก็ได้คะ 8016356926 ไม่ก็แชททางเฟคบุคคะ เพราะตอบคำถามตลอด

   แหวน

 2. สมพล บุญจูง

  ผมกำลังหา CPA ที่สามารถออกหนังสือรับรอง Asset ของร้านให้หน่อยครับ
  CPA/accountant valuation letter certifying the value of the restaurant at $110,000. Sample attached.

 3. Pharawee

  พี่ช่วยด้วยติดหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่มีจ่ายทำยังไงดีตอนนี้ก็ไม่มีงานทำด้วยทางบัตรเครดิตทีก็โทรมาทวงตลอดตัวเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงดีถึงจะจบหนี้ได้กลัวโดนฟ้องมากความผิดตัวเองจริงๆไม่มีเงินใช้ตามทดมัวไปยืมบัตรใช่ผลสุดท้ายไม่มีจ่ายพี่ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   ให้เจรจาขอผ่อนค่ะ

 4. ส้ม

  สวัสดีค่ะ ชื่อส้มนะค้า คือส้มกำลังสนใจจะเปิดร้านอาหารที่อเมริกา เลยอยากสอบถามถึงการขอวีซ่าให้เชฟคนไทยให้ไปทำงานที่ร้านอาหารที่นู่นค่ะ ว่าถ้าร้านพึ่งเปิดใหม่ อยากให้เชฟคนไทยมาทำตั้งแต่เปิดร้านวันแรก โดยหากส้มมีวีซ่าแบบ E2 และจะขอวีซ่าแบบ E2 ให้เชฟมันทำได้มั้ยคะ และการขอวีซ่า E2 ให้เชฟใช้เวลาเท่าไหร่คะ ขอบคุณมากๆนะค้า

  1. thusaacct@gmail.com Post author

   สวัสดีคะคุณส้ม ถ้าคุณส้มมาลงทุนด้วยวีซ่า E2 Investor ก็สามารถ จ้าง E2 Employee ได้ค่ะ
   คุณสมบัติคือต้องดียอดเยี่ยมค่ะ สำหรับพนักงานนะคะ ดีเยี่ยมไง คือ ทำงานมานาน โรงแรมใหญ่ ๆ ทำงานเมืองนอกมาก่อน หรือ เคยมีร้านอาหารของตัวเอง
   หลังจากนักลงทุนได้วีซ่าแล้วการขอวีซ่าให้พนักงานนั้นไม่นานเลยคะ เร็วสุดก็ 2 เดือน ถ้าเอกสารพรอ้มนะคะ ขึ้นอยู่กับตารางของสถานทูตค่ะ

 5. Sutee

  อยากจะรบกวนสอบถามว่า ถ้าจะเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารแนวญี่ปุ่น มีหุ้นส่วน 3หุ้น เงินลงทุน $120k ขนาดร้าน 1,000-1500 sqf. ที่นิยมจดทะเบียนกันจะเป็น inc หรือ LLC คับ หรือแนะนำแบบไหนดีครับ มีจุดเด่น จุดด้อยต่างกันยังไงครับ ขอบคุณนะครับ

Leave a reply

required