US Security Benefit for non US Citizen

US Security Benefit for non US Citizen

สวัสดิการและผลประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอเมริกาสำหรับคนที่ไม่ใช่พลเมืองของอเมริกา

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสำนักงานประกันสังคมที่อเมริกา  ที่เรียกอย่างนี้เพราะสวัสดิการประเภทนี้จะคล้ายสวัสดิการของประเทศไทยนะคะ จากสำนักงานประกันสังคมบ้านเรา. หลายคนก็งง บางคนก็เรียกว่า โซเซียบแบบแปลตรง ๆ ภาษาอังกฤษ ส่วนดิฉันเอง อันไหนแปลให้ใกล้เคียงกับภาษาไทยได้จะพยายามค่ะ  ก็พยายามเขียนให้ถูกนะคะ ภาษาไทย จะโทษตัวเองว่าไปไม่ได้จบ เอก “ภาษา” คงจะไม่ได้ เราคนไทยก็ควรรู้ภาษาไทยตามความเหมาะสม.

เงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคงของอเมริกานั้น มีผู้รับหลากหลายกลุ่มค่ะ เน้นว่าหลายกลุ่มจริงๆ มีทั้งกลุ่มที่ทำงาน กลุ่ม พิการ กลุ่มลูก ๆๆ กลุ่มคู่สมรส (ชายชาย หญิง หญิง ก็รวมอยู่ด้วย).  คนไม่ทำงานก็ได้รับสวัสดิการแต่ก็มีเงื่อนไขมากมาย ว่าอย่างไรถึงจะได้รับ.  หัวข้อนี้จะเน้นสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่อเมริกัน หรือมีกรีนการ์ดนะคะ.  ปกติคนอเมริกันอยู่ที่ไหนก็รับได้แบบไม่มีเงื่อนไขมากมายเหมือนกันคนมีใบเขียว  ยิ่งถ้าไม่มีใบเขียวเงื่อนไขก็จะเยอะมาก ๆ และทำเรื่องไม่ได้ง่าย ๆ นะคะ.

หัวข้อนี้ย้ำว่า รับนอกประเทศด้วยนะคะ หมายถึง คุณไม่ได้อยู่ 1 ใน 50 รัฐของอเมริกาค่ะ หรือไม่ได้อยู่อเมริกามากกว่า 30 วัน ถ้าคุณอาศัยอยู่นอกประเทศมากกว่า 30 วันรัฐบาลถือว่าคุณอยู่นอกประเทศค่ะ. รัฐบาลหยุดจ่ายคะ ถ้าคุณอยู่นอกประเทศมากกว่า 6 เดือน อยากได้ก็ต้องกลับเข้ามาอเมริกาอีกรอบ. พูดนะได้นะคะ เจ้าหน้าที่มีสิทธิถามหาหลักฐานการอยู่ในประเทศด้วยค่ะ.

ถ้าคุณไม่ใช่อเมริกัน If you are not a U.S. citizen

1.       รัฐบาลจะจ่ายเงินให้คุณตลอดก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขตามนี้ค่ะ

1.1 กลุ่มชรามานาน รับเงินสวัสดิการตั้งแต่ปี 1956

1.2 คนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนั้นเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (กรณีภรรยาทหารได้รับค่ะ)  หรือ ถ้าไม่เสียชีวิตก็พิการและไม่สามารถทำงานต่อได้ นี่ก็ได้รับค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นอเมริกัน

2 ถ้าคุณรับเงินสวัสดิการเนื่องจากเป็นเครดิตของคุณเอง คุณทำงานเองนะคะ (ไม่ใช่ในฐานะคู่สมรส) รัฐก็ยังคงจะจ่ายเงินให้คุณต่อไป ถ้าคุณผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ค่ะ

2.1 ถ้าคุณรับเงินนั้นในฐานะ บุตรหรือภรรยาสามีของผู้เสียชิวิตคือต้องเป็นครอบครัวทหารค่ะ หรือคนทำงานการรถไฟของอเมริกา

3 ผ่านค่ะ ไม่เกี่ยวไทย

4 ผ่านค่ะ ไม่เกี่ยวไทย

5 นี่คือข้อหลัก ๆ ตามหน้า 7 ระเบียบได้ระบุไว้ ว่า ถ้าคุณเป็นคนไทย เคยทำงานครบ 40 เครดิต และเคยอาศัยอยู่อเมริกามาอย่างน้อย 10 ปี คุณก็ได้รับสิทธินะคะ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับคนที่ไม่ใช่อเมริกัน US Tax for non citizen

ถ้าคุณไม่ใช่อเมริกันหรือมีใบเขียว เงินสวัสดิการที่คุณได้รับจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ที่ 30% นะคะ จงทำใจรับทราบไว้ด้วย.  หลาย ๆ ครั้งภาษีทีหัก ไว้อาจจะมากเกินไป  ถ้าอยากได้เงินภาษีคืน คุณต้องยื่นแบบค่ะยื่นเข้ามาเหมือนคนที่นี่ค่ะ ใช้แบบ Form 1040NR สำหรับต่างชาติ น่าจะเคยมี เลข SSN อยู่แล้ว ไม่งั้นคงจะไม่มีประวัติในการทำงาน ก็ใช้เลขนีนะคะ ยื่นแบบเหมือนเมื่อตอนที่อยู่อเมริกานะคะ. อาจจะได้เงินคืนบ้างค่ะ.

ติดต่อสำนักงานจากต่างประเทศ

ให้เฉพาะที่ไทยนะคะ ประเทศอื่นหาดูกันเอาเองนะคะ.

Thailand
Federal Benefits Unit
United States Embassy
1201 Roxas Boulevard
Ermita, Manila 0930
Philippines
Phone: 632-301-2000
Fax: 632-708-9714 or 632-708-9723
Email: FBU.Manila@ssa.gov

Comments from author:

สิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ จากสวัสดิการกองทุนนั้น อาจจะไม่ได้มากมายมหาศาล แต่ถ้าคุณไม่มีหนี้สิน ไม่มีภาระ เงินนี้ก็ทำให้เราอยู่ได้ มีความสุขตอนบั้นปลาย โดยที่ไม่ต้องทำงานค่ะ  ยิ่งคุณมีเงินเก็บเองด้วย รวมกับเงินสวัสดิการด้วยก็ยิ่งดีไปเลยคะ  บางครั้งแค่สวัสดิการอย่างเดียวอาจจะไม่พอ.  ดิฉันเองเจอพบเห็นมาหลายรายจากหลายๆ  สถานการณ์ รับทราบว่าเงินสวัสดิการนั้นไม่พอยังชีพคะ ยิ่งรายที่ได้ต่ำกว่า $1000/month แทบจะไม่พอ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่รายได้จะไม่เยอะ ขณะทำงานก็นำส่งไม่เยอะ  บางคนไม่ถึง $300 ก็มีคะ เพราะนำส่งน้อยมาก ช่วงทำงานมีแรง ก็รับแต่เงินสด  เงินสดมีมาก็ใช้หมดแทบไม่เหลือเก็บเลย  ก็หวังพึ่งพาลูกหลานกันต่อไปนะคะ.

เดี๋ยวนี้การแพทย์ดีคะ คนอายุยืนกันมากมาย อันนี้เรื่องจริงๆ  บางคนนะคะ คาดว่า เดี๋ยวก็จากโลกนี้ไป ที่ไหนได้ ยังอยู่จนเกือบร้อยก็มีนะคะ ก็ใช้ไปคะสวัสดิการมีไม่พอก็ลูกหลานประคับประคองกันไปตามหน้าที่ มีลูกหลานดีก็เป็นบุญไป  ของคนชรา  แต่ถ้าไม่มีลูกหลานช่วยเหลือ นี่ก็ลำบากคะ.

*เลือกที่จะกลับไปทำงานเพราะอยากทำ อยากมีสังคม  ดีกว่า ต้องกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะไม่พอกินพอใช้น่าจะดีกว่านะคะ,  ว่าแล้วคุณอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ย   *

ที่มา                    :  Social Security Benefit while living outside United State

                                  AARP.ORG                                     

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Friday, January 25th,  2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Leave a reply

required