Medicare Part A for non-working spouse

Medicare Part A for non-working spouse

ฟรีประกันสุขภาพ Part A สำหรับคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงาน

 

คนที่อยู่ที่อเมริกาจะหลังจากเกษียณจากการทำงานแล้ว (เกษียณอายุเท่าไรก็ได้ค่ะ) จะได้รับเงิน Social Security Benefit เมื่ออายุเริ่มที่ 62 ½ ถ้าไม่ได้เจ็บป่วยพิการ เพราะถ้า พิการหรือทุกข์พลภาพ or Disability ที่แพทย์ได้วินิจฉัย จะได้รับเร็วขึ้นค่ะ มีทั้งแบบชั่วคราวและถาวรด้วยการรับเงินแบบพิการ.

 

การขอใช้บริการค่าประกันสุขภาพฟรีมีหลักการเรื่องอายุ และหลักการทำงานเหมือนกันคือ ต้องทำงานมีเครดิต ครบ สี่สิบเครดิต (40) ถึงมีสิทธิ์รับได้.  รับเมื่อมีอายุ 65 years old NOT 62 ½ นะคะ. เมื่อเกษียณ แล้วจะรับของฟรีก็ต้องรอน่อย.

 

แล้วคู่สมรส (ชาย หญิง หญิงหญิง ชาย ชาย) ล่ะค่ะ มีสิทธิได้รับเหมือนสวัสดิการรายเดือนไม๊. มีสิทธิค่ะ ตราบใดที่คู่สมรสมีสิทธิ.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรี Part A ระบุไว้ว่าได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรีแน่นอนค่ะ ส่วน Part B , นี่ไม่ได้ระบุค่ะ. แต่ก็ยังดีที่ได้ Part A นะคะ เพราะว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนชราที่นี่ (สูงวัยแต่ใจหนุ่ม).

 

ภรรยา สาว ๆ ไม่ได้นะคะ ภรรยา หรือ สามี หรือคู่สมรสเพศเดียวกันก็ตาม ต้องรอ 65 years of age ถึงจะได้รับสวัสดิการฟรีตัวนี้ค่ะ.

 

 

Requirement to receive benefits เงื่อนไขหลัก ที่คู่สมรสจะได้รับ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลฟรีมีดังนี้ค่ะ.

 

You are currently married and your spouse is eligible for Social Security benefits (either retirement or disability). You must have been married for at least one year before applying.  ปัจจุบันคุณแต่งงานกับคู่สมรสที่รับผลประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอยู่.  คุณต้องแต่งงานกับคนนั้นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี ถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะ.

 

You are divorced and your former spouse is eligible for Social Security benefits (either retirement or disability). You must have been married for at least 10 years, and you must now be single. ถ้าคุณสถานะหย่ากับอดีตคู่สมรสซึ่งเขารับสวัสดิการนั้น หรือเขามีสิทธิรับสวัสดิการนั้นจากการเกษียณปกติ หรือจากการเกษียณเนื่องด้วยความพิการ (อายุน้อยกว่า 62 ½ ). คุณต้องเคยแต่งงานกับอดีตคู่สมรสมาสิบปีค่ะ. กรณีนี้คือเงื่อนไขเดียวกับการที่คุณจะได้รับสวัสดิการรายเดือนจากสำนักงาน ในฐานะหย่าร้างนะคะ แต่งงานมานานกว่าสิบปี ไม่ได้แต่งงานใหม่ก่อนอายุ 60 ปีตามนี้เลยค่ะ.

 

You are widowed and married for at least nine months before your spouse died. You must be single. ถ้าคู่สมรสคุณเสียชีวิต แต่ก่อนเขาเสียชีวิต คุณแต่งงานกับเขามาอย่างน้อย เก้าเดือน (9 months) คุณต้องไม่แต่งงานใหม่ก่อนอายุ 60 ปี หลักการคล้าย ๆ กันเลยค่ะ กรณีหม้าย ทั้งพ่อหม้าย แม่หม้าย แม่แม่หม้าย พ่อพ่อหม้ายทั้งหลายนะคะ.

 

ให้โทรไปตรวจสอบกับสำนักงานประกันสังคม หรือไปที่สำนักงานใกล้บ้านนะคะ ก่อนขอรับผลประโยชน์ ทั้งด้านรายได้รายเดือน และค่ารักษาพยาบาลฟรี 800-772-1213.  ที่แยกออกไปคือ กรณี สามีหรือภรรยา ทำงานกับ การรถไฟ เขาจะมีหน่วยงานแยกออกมานะคะ  คู่สมรสใครทำงานกับหน่วยงานนี้ควรจะมีข้อมูลไว้นะคะ. If you are a railroad worker, contact your local Railroad Retirement Board field office.

 

 

Comments from author:

 

ถ้าคุณแต่งงานกับอเมริกันที่อาศัยต่างประเทศแล้วอายุ 65 ปี แล้วอาศัยอยู่ไทย  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ครอบคลุมโรงพยาบาลที่ประเทศไทยนะคะ ต้องที่อเมริกา. มันจะแตกต่างกับคนที่เป็นอเมริกันแล้วรับเงินได้รายเดือนที่ไหนก็ได้ของโลก  ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้คะเฉพาะอเมริกาเท่านั้น.

 

อย่าไปสับสนระหว่างค่ารักษาพบาบาลของทหารผ่านศึกนะคะ เพราะสวัสดิการทหารคนละหน่วยงานกับสำนักงานประกันสังคม  กลุ่มทหารเก่า ใช้บริการที่โรงพยาลใหญ่ ๆ ที่ไทยได้และทำเบิกกับ ต้นสังกัดที่อเมริกาได้ค่ะ ช้าหน่อยแต่เบิกได้ค่ะ.

 

สวัสดิการของคู่สมรสของทหารที่ไม่ได้ทำงานและลูก ๆ ก็คนละหน่วยงานค่ะ สวัสดิการทหารนั้น ลูกเมีย ไม่ต้องเคยอาศัยในอเมริกา ไม่ต้องเป็นอเมริกันก็ได้รับค่ะ อาจจะได้ไม่มากเท่ากับสวัสดิการของสำนักงานประกันสังคม แต่ก็ยังดีค่ะ.

 

 

*แม้ว่าเราจะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีให้เมื่อเราสูงสัยแต่ อโรคยา ปรมาลาภา = ความไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ ที่สุดค้า *

 

ที่มา                             :  Medicare Interactive

 

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                       :  วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, Friday, October 26th  2018

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**