E2 Treaty Investor – Source of Funding?

E2 Treaty Investor – Source of Funding?

ที่มาของเงินทุนที่จะลงทุนในอเมริกาด้วยวีซ่า ประเภท E2

 

การขอวีซ่านักลงทุนประเภท E2 เป็นที่นิยมมากช่วงนี้ เพราะว่าคนไทยชนชั้นกลาง มีกำลังและความสามารถที่จะมาลงทุนได้มากขึ้น.  อีกอย่าง โอกาสมีมากมายหลังจากได้มาอเมริกาด้วยวีซ่านี้. ทั้งเรื่องการมีอาชีพ การจ้างงาน  การศึกษาของผู้ติดตาม การได้เปิดโลกทัสน์ใหม่ ๆ รับรู้วัฒนธรรมอะไรใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ของคนที่นี่.

 

เงื่อนไขการขอวีซ่านักลงทุนนั้นมีหลัก ๆ หลายข้อ ทั้งด้านคุณสมบัติของนักลงทุน ด้านธุรกิจที่จะไปลงทุน และก็ที่มาของเงินที่จะลงทุน. หลายคนที่ขอวีซ่านักลงทุนแล้วไม่ได้. ตามที่ได้อ่านข้อปฏิเสธ หรือรับฟังจากผู้ที่ไม่ได้วีซ่าทั้งจากประเทศไทย หรือ การเปลี่ยนสถานะที่นี่นั้น “ที่มาของเงิน” คืออันดับต้น ๆ ที่ทำให้ไม่ได้วีซ่านักลงทุน. เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นนี้ตามความเข้าใจนะคะ.

การขอวีซ่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นแค่กิจการร้านอาหารไทยค่ะ กิจการอะไรก็ได้ ที่มีการจ้างงาน มีออฟฟิต มีสถานที่ตั้ง มีทรัพย์สิน มีผลกำไรขาดทุน มีงบดล มีการยื่นภาษีถูกต้อง (มากเท่าไรอีกประเด็น) ตามกฏหมายอเมริกาค่ะ.

 

Active investment not PASSIVE investment ต้องเป็นธุรกิจประเภท Active เท่านั้นค่ะ.  ก็ทุกอย่างเลยค่ะ ยกเว้น ทำบ้านเช่า ซื้อบ้านปล่อยเช่าไม่ได้ค่ะ ที่อเมริกาถือว่าเป็น passive investment ลงทุนเล่นหุ้นก็ไม่ได้นะคะ.  ถ้าคุณซื้อ อพารทเม้นแล้วบริหาร หรือ โรงแรม เงินเยอะ ๆ ขอวีซ่าประเภทกรีนการ์ดนะคะ EB5 ไปเลยค่ะ (รีบ ๆ นะคะ กฏหมายอาจจะเปลี่ยน).

 

เกริ่นเยอะมากกว่าเนื้อหาอีกแระ.

 

Source of Funding – ที่มาของเงิน

 

ทำไมจุดนี้ถึงสำคัญมากมาย. ใช่ว่ามีเงินสดในแบงค์เยอะแยะ จะทำก็ได้เลย คือคิดผิดอย่างมหันต์ค่ะในการขอวีซ่าลงทุน. ใคร ๆ ภาษาอังกฤษดีสามารถเข้าไปอ่านได้เลยในเวบไซด์ของรัฐบาลถึงข้อนี้ซึ่งเขียนไว้สั้นมากตามที่ดิฉันยืมาให้อ่านด่านล่างนะคะ.

 

The treaty investor must show that the funds have not been obtained, directly or indirectly, from criminal activity.  Investment, 8 CFR 214.2(e)(12) (Corresponds With 22 CFR 41.51(l))

 

สรุปคือเงินที่ลงทุนนะต้องแสดงให้เห็นนะว่าไม่ได้มาจากทางตรงทางอ้อมจากกิจการที่ผิดกฏหมาย. แค่นี้เองค่ะที่เขียนไว้.  แต่จะมีอีกต่อหนึ่งของการตีความที่แนบลิงค์ให้ไว้ด้านบน  ขยายเพิ่มมาอีก ก็ตีความออกมาเหมือนเดิม.  ที่อเมริกา คำว่าผิดกฏหมายตีความได้กว้างมาก.  ถ้าแปลตรง ๆ เงินค้ายาเสพติดประเภทต่าง ๆ เงินจากการได้รับสินบนประเภทต่าง ๆ เงินจากการฉ้อโกลประเทต่าง ๆ เงินที่รับเงินสด ไม่ได้แสดงว่าเป็นรายได้ไม่มีการยื่นแบบ ไม่มีที่มา ก็ไม่ถูกกฏหมายเช่นกัน เรามองตามนักบัญชีและนักภาษีค่ะ.  ถ้าการรับเงินสด แล้วแสดงว่ามีรายได้ มีการรับจ้างงานอิสระ  แล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจมาตัดจากรายได้ เหลือกำไรแค่นิดหนึ่ง เงินนั้นมองว่าถูกฏหมายคะ เพราะได้แสดงไว้ซึ่งรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ทำไรให้มันตามกรอกออกตามประตูค่ะ สำหรับคนที่อยากเอาเงินเสิดเข้าธนาคารได้แบบสบายใจ).

 

สำหรับคนที่ไทย ที่มีกิจการมั่นคง มีอาชีพ  แต่ไม่เคยยื่นภาษีอากร ไม่มีการแสดงรายได้  ทางรัฐบาลไทย อาจจะไม่ไปยุ่งค่ะ แต่ถ้าคุณจะอ้างว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าคุณไม่มีการยื่นแบบแสดงภาษีอากร แล้วคุณจะใช้หลักฐานอะไรค่ะในการระบุที่มาของเงิน ที่สำคัญในการพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ทำการใด ๆ ผิดกฏหมายถึงมีเงินในธนาคารมากมาย.  เป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีทะเบียนการค้าค่ะ ระบุว่าทำการค้าอะไร มีการยื่นแบบภาษียังไง.  คนทำกิจการอพาร์ทเม้นให้เช่า เขามีการเสียภาษีที่ดิน การเสียภาษีแบบเหมาจ่ายค่ะ นี่คือหลักฐานที่มาของเงิน.

 

สำหรับคนเล่นแชร์ ที่ไทยเล่นแชร์เป็นที่นิยม ปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยก็เป็นที่นิยม  แล้วคุณได้เงินนั้นมาอย่างไร  คุณต้องมีที่มาที่ไปค่ะ  เช่น คุณเคยไปกู้จากธนาคารมีหลักฐานการกู้มาปล่อยดอกเบี้ย เรียกเก็บเงิน  คุณใช้หลักฐานในการกู้ธนาคารที่ระบุว่าเป็นต้นกำเนิดของเงินคุณค่ะ ไม่ใช่เล่นแชร์.

 

คนเล่นหวย บังเอิญถูกรางวัลใหญ่  ถ้าเป็นหวยรัฐบาล มีสลากออมสิน มีเงินรับเข้าธนาคาร หรือเงินสด  นี่ก็เงินถูกกฏหมายค่ะ เพราะ มีหลักฐานต่าง ๆ ที่มาของเงินใช้ได้ค่ะ แบบนี้.  ยกเว้น หวยใต้ดินค่ะ มันผิดกฏหมายรัฐบาลไทย แล้วมีรึจะไม่ผิดกฏหมายรัฐบาลอเมริกาใช่เปล่าค่ะ. 

 

คนไปทำงานต่างประเทศ เช่น ใต้หวัน ซาอุ (ไม่รู้มีอยู่เปล่า)  หลักฐานเงินเดือน หลักฐานการจ้างงาน หลักฐานบัญชีธนาคาร เหล่านี้ใช้ได้ค่ะ เพราะเป็นเงินถูกกฏหมาย. เอ แล้วไปทำงานประเภทนั้น ๆ แบบไม่ถูกกฏหมายละ ใช้ได้ไม๊  ถามว่าคุณมีหลักฐานการับเงินไม๊ คุณมีหลักฐานการจ้างงานไม๊ คุณมีใบอนุญาตทำงานไม๊ ถ้าคุณไม่มีคุณจะอ้าง ว่าเงินนั้นถูกกฏหมายตามกฏหมายอเมริกาไม่ได้ค่ะ.

 

Best documents you may show source of funding หลักฐานที่ดีที่สุดของการแสดงที่มาของเงิน

 

หลักฐานนั้นๆ ต้องมาจากบุคคลที่สาม หรือ 3rd party preparers เพราะมันน่าเชื่อถือค่ะ  เช่น คุณบอกว่าคุณขายบ้าน คุณไปขายที่กรมที่ดินหรือไม่ มันต้องทำผ่านกรมที่ดินใช่ไม๊ละคะ เพราะเป็นการโอนผ่านอสังหาริมทรัพย์  ต้องมีการชำระภาษีที่ดิน มีการชำระเงิน นี่คือหลักฐานที่ดีมากค่ะ. กรณีจดจำนองก็เช่นกันค่ะ ใช้หลักฐานผ่านกรมที่ดินเช่นกัน.

 

การทำธุรกิจ หลักฐานสำคัญก็ทะเบียนการค้า.  บัญชีธนาคารที่เป็นของกิจการ การยื่นภาษีของกิจการ ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่ต้องมีรายงานการประชุมค่ะ.  เพราะมันของคุณเองนี่ทำไรก็ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 

พ่อแมให้เงินมาลงทุน  แล้วพ่อแม่มาหารับประทานอะไร ต้องชัดเจนค่ะ พ่อแม่ ขายหวยเล่นแชร์ก็ไม่ได้ค่ะ ไม่มีหลักฐาน.  ถ้าพ่อแม่เคยรับราชการมาก่อน มีเงินเก็บ นี่ใช้ได้ค่ะ ต้องมีหลักฐานการทำงานต่าง ๆ .

 

ถ้าพ่อแม่รวยเคยเป็นเจ้าของกิจการ ก็ใช้หลักฐานกิจการเดิมค่ะ.

 

ถ้าพ่อแม่มีที่ทาง ก็ใช้หลักฐานที่พ่อแม่เป็นเจ้าของที่ทาง อาจจะขายหรือยกให้  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ได้ค่ะ.

 

คุณทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิต แต่ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรเลย มันก็ทำไรไม่ได้อีกนะคะ อย่างน้อยต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการ ไม่งั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรแสดงต่อเจ้าหน้าที่.

 

Comments from author:

 

ดิฉันเองก็รับเป็นที่ปรึกษาให้นักลงทุนมาก็ สองสามปีค่ะ รับทำเคสไม่ถึง ห้าสิบเคสค่ะ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา. มีทั้งเคสที่ช่วยให้แต่ละคนได้วีซ่าและเคสที่ถูกปฏิเสธ.  นอกจากนั้น ยังได้ให้คำแนะนำและอ่านกรณีที่ไม่ได้วีซ่านักลงทุนจากคนอื่นๆ ด้วย จึงพอรู้สาเหตุหลักว่าทำไมเขาไม่ได้วีซ่าลงทุนกัน ทั้งที่รัฐบาลอเมริกาสนับสนุนให้คนมาลงทุนกัน และการทำเอกสารเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมา ไม่มีเส้นสายใด ๆ หรือ ดวงจริง ๆ มาเกี่ยวข้อง เหมือนขอวีซ่าธุรกิจประเภท B1 ที่บอกมาทำธุรกิจชั่วคราว หรือ B2 ท่องเที่ยวเลย.  ยอมรับคะ ดวงก็มีส่วนช่วยมาก ถ้าเจอเจ้าหน้าที่เข้าใจ เขาก็ให้ได้มาซึ่งวีซ่าแม้ว่าจะตกหล่นเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น พิมพ์ชื่อผิด ใส่ตัวเลขกำไรผิดเล็กน้อย ไรงี้นะคะ.

 

การทำวีซ่านักลงทุนใช้เวลาไม่นานค่ะ แต่บางเคสนานมาก. มีทีมงานช่วยทำ ยังทำได้แค่นี้ค่ะ เพราะการทำวีซ่าประเภทนี้จะต้องวางแผน จะต้องแม่นยำ และต้องเข้าใจในธุรกิจ.  เพราะเรื่องที่มาของเงินนี่แหละคะที่ทำให้คนไม่ได้วีซ่าเยอะ และทางทีมงานไม่รับเคสกรณีที่มาของเงินไม่สามารถชี้แจงได้ค่ะ.  มันเสียเวลา เสียใจที่ลูกค้าไม่ได้วีซ่า  เราทราบค่ะว่า มันเป็นความหวังของนักลงทุนที่ต้องการมาสร้าง รกราก ปักฐาน อยากให้ลูก ๆ มีการศึกษาที่เป็นระบบ เปิดกว้าง รับอะไรใหม่ ๆ แต่ก็ทำให้ไม่ได้ค่ะ  คนอื่นอาจจะทำให้ได้ค่ะ เพราะทำมานาน เป็น พันเป็นหมื่นเคสหาวิธีแก้ไขได้.  เราไม่ใช่ทนายค่ะ เราเป็นกลุ่มที่มีความรู้ด้านธุรกิจ  เราจะทำเคสที่ตรงไปตรงมา และ ช่วยลูกค้าวางแผนเรื่องเงินตั้งแต่ต้นค่ะ.  หลัก ๆ คือเราจะไม่เกี่ยวพันกับกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ถูกกฏหมายของอเมริกาค่ะ นอกจากต้องรักษาภาพพจน์ด้านวิชาชีพแล้ว ยังต้องคอยป้องกันปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ.

 

สำหรับคนที่ได้วีซ่าลงทุนมาอเมริกาแล้ว กรุณาปฏิบัติตามกฏหมายอเมริกาให้ชัดเจนค่ะ  คุณทำกิจการมีกำไรจริง และใช้ช่องโหว่ทางกฏหมายภาษีอากรครบถ้วนแล้ว จงเสียภาษีให้รัฐบาลเสียนะคะ อย่าไปทำไรมั่ว ๆ ยื่นแต่ผลขาดทุน  เพราะคุณอาจจะต่อวีซ่าคุณไม่ได้นะคะ ทุกอย่างมีข้อยกเว้นค่ะ  เช่น คุณขาดทุน หรือกำไรน้อย แต่คุณจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง เสียภาษีให้รัฐบาลอีกทาง อันนี้พอคุยกันได้ค่ะ  แต่ เงินเดือนคุณเองไม่มีจ่าย ไม่จ้างงานด้วย มีแต่ผลขาดทุน  เอ แล้วคนเขาไม่สงสัยเหรอค่ะ คุณเอาเงินที่ไหนมาอยุ่ กิน ใช้ เพราะค่าครองชีพที่นี่ก็ใช่ว่าจะถูก ๆ ใช่ไม๊ค่ะ.  ให้มองอะไรกว้าง ๆ และ ยาวๆ นะคะ.  เตือนมาหลายคนแล้วค่ะ  แล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้  บ้านช่องก็มี ลูกๆ ก็เรียนที่นี่ มีนิสัยกลมกลืนกลับคนที่นี่แล้ว กลับเมืองไทยก็ไม่อยากกลับ ต่อวีซ่าไม่ได้ สถานะก็ขาดคะ  กลายเป็นคนเถื่อนไปโดยแบบทำตัวเองล้วน ๆ นะคะ ไม่ใช่โชคชะตาค่ะ.

 

ไม่ได้ขู่ไรนะคะ เห็นมาแล้วค่ะ คือสงสารคะ แต่ช่วยไรไม่ได้ ทนายก็ทำไรให้ไม่ได้แล้วค่ะ out of status, cannot change status ค่ะ วันเดียวก็ขาดแล้วคะสถานะคุณ มันเป็นไรที่ ละเอียดอ่อนมาก.  การที่เราจะอยู่แบบสบายใจ ให้ทำตามกฏหมายบ้านเมืองเขาค่ะ  อย่างน้อยเอาไว้สัก 70% accurate เหลือไว้ 30% room of error นะคะ.  ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสีดำหมด สีขาวหมดค่ะ  มันมีทุกสีนะคะทั้งการใช้ชีวิต การทำธุรกิจ.

 

พูดเหมือนเก่งรู้ไปหมด  ต้องขอปฏิเสธค่ะ ไม่รู้ไปหมดค่ะ ถ้ารู้ไปหมด ก็ช่วยให้ทุกคนได้หมดสิค่ะ.

ท้ายสุด ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวย มีความสุข ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าจากการทำธุรกิจที่อเมริกานะคะ.

 

 

ที่มา                             :  USCIS,  Investment, 8 CFR 214.2(e)(12) (Corresponds With 22 CFR 41.51(l))

 

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                       :  วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, Wednesday, October 28th, 2018

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**