Tax reform affecting small businesses

Tax reform affecting small businesses

กฏหมายภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด มีผลกระทบต่อเจ้าของกิจการขนาดเล็ก

 

ในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ๆ เหมือนกับอีกหลาย ๆ คนที่อ่านบทความ หรือไม่อ่านเพราะเป็นภาษาไทย แม้ว่าคุณไม่ได้ทำบัญชี หรือภาษีอากรเอง ก็ควรจะทราบ ว่า คร่าว ๆ แล้ว มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่บ้าง ที่จะทำให้ประหยัดภาษี จากเคยเสียมาก ก็เสียน้อยลง จากเคยเสียน้อย ก็ไม่เสีย จากเคยได้เงินคืน ก็ได้เงินนคืนมากขึ้น.  กฏหมายภาษีมีช่องทางให้เราประหยัดได้เยอะแยะ. ยิ่งเป็นกิจการเริ่มต้น อันไหนประหยัดได้ก็ควรจะทำให้มากที่สุดนอกจากภาษีอากรค่ะ

 

ตัวอย่างการประหยัดนะคะ.  เช่นคุณซื้อกิจการ้านอาหาร หรือทำร้านอาหารใหม่ ทุนไม่เยอะ  อุปกรณ์มือสองที่คุณภาพดี ก็ช่วยให้คุณประหยัด การลงทุนได้ โดยเอาเงินที่เหลือ ไปทำโฆษณา จ้างคนมาช่วยทำงานนะคะ.  เวบเพจต่างๆ ฟรี ๆ ให้สร้างขึ้นมาเป็นของกิจการคุณค่ะ พอได้โอกาสจังหว่ะ ก็จ่ายค่าโฆษณาไปเลย.   กลุ่มต่าง ๆที่มีประโยชน์ต่อกิจการขนาดเล็ก ก็เข้าร่วมเขาค่ะ เอาไว้อ่านช่วงคุณพักเบรค.  เราก็ประหยัดทุกอย่างค่ะ ทำกิจการ เราทำงานบริการคะ ไม่ได้ขายของ ถึงประหยัดพวกอุปกรณ์มากไม่ได้  แต่เราซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือสอง สามสี่คุณภาพดีนะคะ  เราละเลิกของใหม่ถ้าไม่จำเป็นค่ะ. ส่วนเรื่องภาษีไม่ต้องกังวลคะ  เรารู้ว่าแบบไหนประหยัด เราก็จัดไปค่ะ ทั้งของกิจการเอง และทั้งกลุ่มลูกค้าที่เราดูแลค่ะ.   น้ำ เยอะแระ มาเข้าเรื่องภาษีอากร คุณ ๆ ควรรู้ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ดังนี้ค่ะ:

 

The Tax Cuts and Jobs Act, อนุมัติเมื่อเดือน ธันวาคมปี 2017, มีผลกระทบทั้งบุคคลธรรมรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กด้วยเช่น LLC, S Corp , Schedule C (in 1040 form – sole proprietorship หรือเจ้าของกิจการคนเดียวที่ไม่ได้จดทะเบียนใด ๆ ). หลัก ๆ คืออัตราภาษีอากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งเราเคยสรุปให้ก่อนหน้านี้ ภาพรวมคือทำให้ทุกคนจ่ายภาษีน้อยลง กันทั่วหน้า.

 

S Corp additional deductions บริษัทที่เลือกเสียภาษีแบบ S Corp

 

ได้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ 20-percent deduction for สำหรับรายได้ที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาอนุมัติ qualified business income. เช่นคนไทยนิยมทำร้านอาหารกัน  ก็รายได้จากการขายอาหารเป็นหลัก เท่าไร ที่รายงานออกมา ก็ คูณไป อีก 20 เปอรเซ็นมาหักเป็น เครดิตได้ค่ะ.  กลุ่ม ที่ปรึกษาต่างๆ ก็รายได้ค่าที่ปรึกษาค่ะ.  กลุ่ม ขายของออนไลน์ ก็รายได้จากการขายของ.  ไม่รวม ไปเล่นหุ้น ขายหุ้นนะคะ กลุ่มนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาให้สิทธิค่ะ.

 

depreciation methods and expanded options for expensing business property ผลประโยชน์ด้านการคิดค่าเสือมราคา.

 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับเครื่องจักรใหม่ ๆ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราเป็นเจ้าของใหม่  เช่น เราไปซื้อร้านอาหาต่อจากชาวบ้าน ถือว่าเราเป็นเจ้าของใหม่ เรามีสิทธิ์เอาค่าใช้จ่ายมาหักออกได้ปีแรกหมดเลยได้ค่ะ.  ผลประโยชน์จะดีคือ ถ้าคุณมีหลายกิจการ แล้วกิจการอื่นมีกำไร สามารถใช้กิจการใหม่ที่มีผลขาดทุนเอามาหักจากกิจการที่มีกำไรได้  เช่นกลุ่มยื่นภาษีแบบ pass thru entities; LLC and S Corp เพราะเขาไม่เสียภาษีในตัวไงค่ะ ผ่านมายังเจ้าของ ก็หักในนั้นเลย.  ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยดี ถ้าจะเอามาหักทั้งหมด ถ้าเรามีแค่กิจการเดียว คุณมีผลขาดทุนอยู่แล้วปีแรก มันก็ทำให้คุณขาดทุนเพิ่มไปอีก แล้วไม่ได้ใช้ ผลประโยชน์ แต่คุณก้สามารถโอนมาปีต่อ ๆ มาได้ (งานเพิ่มเราไม่ชอบ) .  เว้นแต่ว่ากิจการคุณเปิดมานานหลายปี มีกำไรตลอด ซื้ออุปกรณ์ไรใหม่ ๆ ก็หัก ค่าใช้จ่ายได้ในปีนั้น.  กฏหนี้สำหรับรัฐบาลกลางค่ะ ไม่ใช่เสตท เสตทไมได้อนุญาติ  ประหยัดภาษีรัฐบาลกลาง แต่ภาษีเสตทก็ปกติค่ะ

 

ผลประโยชน์ให้กิจการหักจาก $500,000 /year to be $1,000,000 หรือ ล้านเหรียญค่ะ. เพิ่มมาครึ่งต่อครึ่งเลย เหมาะกับกิจการที่ใหญ่ ๆ ขึ้นหน่อยเช่นมีโรงงานผลิต ขนาดเล็ก. ที่รายได้ของกิจการไม่เกินปีละ 2.5 millions

 

Luxury Automobile Depreciation รถหรูมาใช้ในงานกิจการ

 

กฏหมายใหม่ ได้มีข้อจำกัดกับที่มีกลุ่มรถหรูมาใช้ในกิจการ ใช่ว่าจะหักได้หมดนะคะ คือหักได้ปกติ ค่ะ แต่จากปีหนึ่ง ให้ที่ 18000 ไม่เกิน ปี2018  ทางรัฐบาลให้ไม่เกิน 10000 ต่อคันนะค่ะ รถหรู เท่าที่ดูจากตารางคือรถมูลค่า ที่ $50,000 ขึ้นไปค่ะ เนื้อหาเยอะค่ะ อ่านเพิ่มเติมกันเลยถ้าใครสนใจถ้าว่าง  หรือไม่ก็ให้นักบัญชีจัดการให้ค่ะ  เราก็ไม่ได้อ่านลึกคะ แค่คร่าว ๆ ถึงหน้าภาษี ก็ค่อยไปแกะกฏหมาย แต่ โปรแกรมคำนวณให้ค่ะ เราแค่ ตรวจสอบ.

 

There are also new rules for like-kind exchanges การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่อสินทรัพย์

 

กฏหมายให้เฉพาะ real property หรือทรัพย์สินที่มีตัวตนค่ะ เช่น ตึก อาคาร รถ  บ้าน บ้าน  ก่อนหน้านี้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนแลกเปลี่ยนได้เช่นพวก พวก personal property (อะไรที่เคลื่อนไหวได้) รถยนต์ จักรยายน อุปกรณ์  หรือลอกมาจากเวบไซด์ as animals, merchandise, and jewelry; and (2) incorporeal personal property, comprised of such rights as stocks, bonds, Patents, and copyrights.

 

Paid family and medical leave. จ่ายเงินให้พนักงานขณะลาพักดูแลครอบครัวที่เจ็บป่วย

 

อ้างถึง Tax Reform Provisions that Affect Businesses ใครทำงานบริษัทนะคะ จะมีสวัสดิการตัวนี้ที่เราสามารถลางานได้เพื่อดูแลครอบครัวที่เจ็บป่วย หรือ คุณเจ็บป่วยเอง นายจ้างอาจจะได้เครดิตค่ะ. เครดิตเอามาลดภาษีให้นายจ้างค่ะ ไม่ใช่ได้เงินคืน.

 

กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มาก ๆ ในจุดนี้คือธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท รวมถึงกลุ่มชาวนา ด้วยค่ะ. Pass-through businesses, small C-Corporations, Schedule C filers (independent contractors and gig economy workers) and farmers.

 

ใครต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่ ลิงค์ Tax Reform Resources page.

 

เจ้าของธุรกิจต้องการตรวจสอบอ่านกฏหมายภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปที่ Tax Reform

 

Business owners should advise your accountants คุณควรคุยกับบัญชีของคุณถึงเรื่องผลประโยชน์ด้านภาษีต่าง ๆ

 

Comments from author:

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คนทำบัญชีหรือคนทำภาษีของกิจการนะคะ  เขาจะมีคำตอบให้แบบลึกซื้งค่ะ.  เราไม่ได้หวงห้าม วิชาความรู้อะไรนะคะ  เรายินดีให้คำปรึกษาทาง กลุ่มกฏหมายและภาษีหรือทาง เพจธุรกิจเราตลอดค่ะ.  ให้คุณใช้บริการนักบัญชีที่คุณมีอยู่ในคุ้มนะคะ มีไรปรึกษาเขาให้หมด เขามีหน้าที่บริการตอบคำถาม และดูแลผลประโยชน์ให้กิจการคุณ เสียภาษีให้น้อยที่สุด และ ถูกต้องตามกฏหมายค่ะ.

 

กรุณาสอบถามขอบเขตด้วยนะคะ นักบัญชี ไม่ได้มีหน้าที่ต่อ ใบอนุญาตขายเหล้า ต่อใบอนุญาตสารพัดนะคะ คุณต้องทำเองถ้าให้นักบัญชีทำ ดูว่าเขามีประสบการณ์หรือไม่ บางอย่าง นักบัญชีทำให้ไม่ได้ค่ะ กฏหมายห้ามเช่นพวกที่เป็นวิชาชีพของทนายความหรือวิชาชีพอื่นๆนะคะ.

 

ปล. กลุ่มผู้มีอุปการะคุณของเราติดต่อได้ตลอดนะคะ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เราดูแลคุณเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของกิจการของคุณเองค่ะ บางอย่างเราทำให้ไม่ได้ตามกฏหมายค่ะ แต่เราจะพยายามให้แนะนำคุณให้ไปหา คนที่มีวิชาชีพด้านนั้นๆ ค่ะ. (ใครหมั่นใส้หาว่าโฆษณา ผ่าน ๆ นะคะ ด้วยความเป็นห่างค้า)

 

ที่มา                         :  IR-2018-197, Oct. 9, 2018   sources

 

เรียบเรียงโดย               : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                        :  วันอังคารที่  9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, Tuesday, October 9th, 2018

 

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**