Social Security Benefit for Surviving Spouse

Social Security Benefit for Surviving Spouse

เงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

 

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการประเภทนี้ เป็นของรัฐบาลกลาง หรือ Federal benefit ไม่ใช่ระดับเสตท ไม่ต้องมีพินัยกรรมใด ๆ ทางกฏหมายที่ต้องเขียนไว้  ทุกอย่างว่าด้วยกฏระเบียบของการแต่งงาน ของการเคยแต่งงาน ของการเคยทำงาน ของคู่สมรสและได้นำส่งเงินเข้ากองทุน

ใครส่งมากก็ได้รับเงินมาก ใครส่งน้อย (แบบตั้งใจ) ก็จะได้รับน้อย ใครส่งน้อยเพราะรายได้ไม่เยอะ ก็ได้รับน้อยนะคะ.

หัวข้อนี้ จะเน้นผลประโยชน์เฉพาะ กรณีคู่สมรสเสียชีวิตนะคะ  คู่สมรส ไม่ว่าจะฝั่งสามีหรือภรรยา หรือ เพศเดียวกัน สิทธิเหมือนกันค่ะ.   ผลประโยชน์นี้รวมถึง  สามี หรือ ภรรยา ลูก ๆๆ รวมถึงพ่อแม่ด้วยนะคะ  (เพิ่งทราบรวมพ่อแม่ด้วย).  ที่ต้องย้ำคือ คนที่เสียชีวิต ต้องมีเครดิตเพียงพอ คือ สี่สิบเครดิต (40) ทำงานมานานสิบปี (10) ปีค่ะ.

 

เราควรจะทราบสิทธิผลประโยชน์ของเรานะคะ เรามีสิทธิ์เราควรใช้สิทธิ  ไม่ว่าสิทธิใด ๆ ก็ตามถ้าเราทำตามกฏระเบียบ และความเหมาะสม แล้ว การที่เรารับสิทธินั้น ไม่ต้องเสียดาย เสียใจว่ามาเกาะรัฐบาลกินค่ะ  เงินนี้ไม่ใช่เงินฟรี เพราะเป็นเงินที่คู่สมรสที่เสียชีวิตเคยทำงานมา และได้ตกทอดมายังคู่สมรสและลูก ๆ ที่ยังมีชีวิต. 

 

กรณีแต่งงานกันที่ประเทศไทยแล้วไม่เคยมาอเมริกาเลย ภรรยา ไม่ได้สิทธิ์นะคะ เพราะไม่มีเลข Social Security Number (SSN) หรือคล้าย ๆ กับบัตรประชาชนบ้านเราค่ะ.  และอีกอย่างคือถ้าเคยมาอเมริกาแต่ไม่เคยอยู่อเมริกาถึงห้าปี มีแค่กรีนการ์ด ก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน แม้ว่า จะแต่งงานและมี SSN.  ถ้าเคยอยู่อเมริกามากกว่า ห้าปี แต่ไม่ได้สอบเป็นคนอเมริกัน กรีนการ์ดรับต่างประเทศได้แค่ หกเดือนเท่านั้นค่ะ  และมีระเบียบว่าจะรับเงินที่ต่างประเทศคือต้องแจ้งสำนักงาน.  เงินนี้เป็นเงินของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ  ข้อยกเว้นที่จะได้รับคือ ผู้เสียชีวิตทำงานในระหว่างหน้าที่เป็นทหารค่ะ  อาจจะรับราชการทหาร และทำงานนอก นำส่ง Social Security มานานกว่า สิบปี แบบนี้ภรรยาที่อยู่ต่างประเทศไม่เคยเข้าอเมริกามีสิทธิได้เงินนี้ค่ะ ระเบียบนี้จะแยกกันออกไป ต้องตรวจสอบกับสำนักงานอีกครั้งค่ะ.

 

How Your Spouse Earns Social Security Survivors Benefits  คู่สมรสคุณได้รับผลประโยชน์อย่างไร

 

ในหนึ่งปีทีทำงานจะสะสมที่ 4 เครดิตค่ะ . In 2018, ตัวอย่างนะคะ คู่สมรสคุณจะได้ หนึ่งเครดิต ถ้าทำงานที่ $1,320 สำหรับค่าจ้าง ที่ได้รับ ง่าย ๆ คือ W2 or 1099 self-employment income สำหรับกลุ่มทำงานอิสระค่ะ. เมื่อคู่สมรสทำงานครบ $5,280, หมายความว่าในปีนี้คู่สมรสได้รับ สี่เครดิตแบบเต็ม ๆ แล้วค่ะ.

การที่คู่สมรสจะได้ผลประโยชน์นั้น ผู้ที่เสียชีวิตต้องทำงาน สิบปี และมีเครดิต  40 credits (10 years of work) ถึงจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์นะคะ.

 

แต่ข้อแม้นะคะ แม้ว่าคนนั้นที่เสียชีวิตยังไม่ได้ทำงานครบ 40 เครดิตก็จะได้รับค่ะ. ตราบใดที่ เขาทำงาน สามปีล่าสุด และมีเครดิตอย่างน้อย  หกเครดิตก่อนที่คนนั้นจะเสียชีวิต.  ตีความตามที่เข้าใจ ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่ได้ทำงาน มาสามปี แต่มีเคริตบ้าง ก็ไม่ได้สิทธิ  เพราะกฏหมายเขียนไว้ว่า สามปีล่าสุดก่อนเสียต้องทำงาน สามปีคะ  เช่น เสียชีวิต ปี 2017  ปี 2014-2016 ต้องทำงานค่ะ ถ้าแบบนี้ ลูกเมีย พ่อแม่ก็ได้สิทธินะคะ (เก็บภาษาอังกฤษให้เลยค่ะ ไม่ลบ However, benefits can be paid to the worker’s children and the surviving spouse who is caring for the children even if the worker doesn’t have the required number of credits. They can get benefits if the worker has credit for one and one-half years of work (6 credits) in the three years just before their death.

คำเตือนคือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต อาจจะไม่เท่า หรือน้อยกว่า ถ้าเรารอรับผลประโยชน์เมือเราอายุครบเกณฑ์สูงสุดที่จะได้รับ หรือตอนนี้ก็ 67 ปี  ซึ่งโดยทั่วไป ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต พ่อหม้าย แม่หม้าย ขอรับได้ที่ อายุ 60 เลยคะ แต่ไม่ได้รับเต็ม ๆ เท่านั้นเอง ..

อันนี้ที่เราเคยบอกไปนะคะ  ว่าเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกัน  เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดค่ะ Each person’s situation is different and you need to talk to a Social Security claims representative about your choices.

 

When A Family Member Dies เมื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต

 

กรณีเสียชีวิต เราไม่สามารถรายงานคนเสียชีวิตออนไลน์ได้ค่ะ เราต้องแจ้งสำนักงาน ทางเอกสาร ถ้าอยู่ไทยก็ทางสถานทูต ถ้าอเมริกา ก็ตามที่อยู่ค่ะ. .

 

กรณีเสียชีวิตที่อเมริกา ถ้าทำพิธีผ่าน the funeral home หรือ สถานที่จัดงานศพ เขาจะรายงานคนเสียชีวิตให้เราค่ะ รวมอยู่ในแพคเกตเลย  และคุณต้องให้ข้อมูลเขา เลข social security number (SSN) เขาจะได้จัดากรให้ค่ะ

 

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้บริการของสถานที่รับจัดงานศพ  เราก็สามารถหาวิธีอื่นได้ เช่น วัดไทย หรือ ถามที่โรงพยาบาลได้ค่ะ แล้วก็มีหน้าที่รายงานคนเสียชีวิตเอง ตามเบอร์ 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). อีกวิธีคือเดินไปที่สำนักงานได้เลยค่ะ ที่ใกล้บ้านมีทุกเมืองใหญ่ ๆ นะคะ  local Social Security office..

 

Does Social Security pay death benefits? ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ไม๊กรณีเสียชีวิต

 

ค่าช่วยทำศพตอนนี้อยู่ที่แค่  $255 จ่ายให้คู่สมรสค่ะ ไม่เยอะแต่ก็ยังดีค่ะ.

ถ้าผู้เสียชีวิต ไม่มีภรรยา หรือสามี เงินนั้นจะตกไปยังลูก ๆ ค่ะ.

 

What happens if they received monthly benefits?  ถ้าคนเสียชีวิตเกษียณ และรับเงินอยู่เมือเสียชีวิต

 

มีกรณีนี้เยอะมากค่ะ ที่คนรับผลประโยชน์อยู่แล้วต่อมาเสียชีวิต หลังจากรับผลประโยชน์มาสักระยะ.  ถ้าเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  คุณต้องคืนนะคะ เงินตัวนี้คนเสียชีวิต หมดสิทธิเมื่อเสียชีวิตค่ะ  เคยมีกรณีไม่คืนเอาเงินไปใช้ ทาง สำนักงาน ตามหักบัญชี ตามส่งอินวอยส์เรียกเก็บเงินเลยค่ะ.

 

ตัวอย่างนะคะ ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต เดือน กรกฎาคม คุณต้องคืนเงินที่ได้รับสำหรับเดือน สิงหาคมค่ะ เพราะสำนักงานคงจ่ายไปเรื่อยๆ จนกว่า คุณจะแจ้งค่ะ มีนะคะ ที่ไม่แจ้ง ว่าเสียชีวิต เพราะ เงินเข้าบัญชีลูก ๆ  เด็ก ๆ ไม่รู้เรื่อง ก็ซวยไปค่ะ เป็นหนี้สำนักงาน แบบรู้เท่าไม่ถึงการ  มีรู้มา รู้ถึงการ ไม่แจ้งก็มีนะคะ ขอบอก เคยอ่านเคส สำนักงาน ตามล่าแบบ ยึดเงินในแบงค์เลยค่ะ.

Eligible family members may be able to receive survivors benefits for the month when the beneficiary died. ทันทีที่คู่สมรสเสียชีวิต คุณสามารถรับผลประโยชน์ได้ในเดือนที่เขาเสียชีวิตเลย

 

Who receives benefits? ใครบ้างได้รับผลประโยชน์

เรามาดูกันนะคะว่า ใครได้รับผลประโยชน์บ้าง

 

แม่หม้าย พ่อหม้าย ที่อายุ 60 ขึ้นไป หรือ อายุ 50 กรณี พิการ (แพทย์วินิจฉัยว่าพิการ)

อดิตสามีหรือภรรยาที่หย่างร้าง divorced spouse, แต่มีเงื่อนไขค่ะ คือไม่ได้แต่งงานใหม่ก่อนอายุ 60 ปี หย่ามากี่ปีก็ช่าง ตราบใดที่เคยแต่งงานกับอดีตสามีหรือภรรยาอย่างน้อย สิบปี ;

 

 • แม่หม้าย หรือ พ่อหม้ายที่มีลูกอายุต่ำกว่า 16 ปี (ลูกนั้นคือลูกของคนที่เสียชีวิตตามกฏหมาย);

 • ลูก ๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ อายุ ไม่เกิน 19 ปี ยังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และลูก ที่อายุมากกว่า 18 ปี ที่พิการ (โดยที่แพทย์วินิจฉัย เช่นกลุ่ม ดาวน์ซินโดม กล่มเป็นมะเร็ง กลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

  • Younger than age 18 (or up to age 19 if he or she is a full-time student in an elementary or secondary school); or

  • Age 18 or older with a disability that began before age 22.

 

Are other family members eligible? แล้ว สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้รับไม๊

 

บางสถานการณ์  สมาชิกในครอบครัวอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 

 • ลูกบุญธรรม , หลาน, หลานบุญธรรม (ตีความว่าคนเสียชีวิตมีลูก โต แล้วแต่งงานมีหลานที่มาจากลูกสะใภ้) และลูกที่คนเสียชีวิตได้รับอุปถัมภ์ไว้ตามกฏหมาย

 

 • พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต ที่อายุ มากกว่า 62 และได้อยู่อาศัยกับผู้เสียชีวิต หรือ ผู้เสียชีวิต ได้เลี้ยงดู  ตามหลักภาษีอากร คือ เอาพ่อแม่มาเคลมในฐานะ ที่ผู้เสียภาษีดูแล เป็นหลักฐานได้ดีมาก

 

Widow Or Widower  แม่หม้าย หรือ พ่อหม้าย

 

ถ้าคุณเป็นแม่หม้ายหรือพ่อหม้าย แล้วคู่สมรสเสียชีวิต ซึ่งคู่สมรส ที่เสียชีวิตนั้นมีเครดิตครบ 40 เครดิตและทำงานมาอย่างน้อย สิบปี ควรทราบดังนี้ค่ะ:

 

 • รับผลประโยชน์เต็มที่แทนผู้ที่เสียชิตว เมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด 66-67  ถ้ารับตอนที่อายุ 60 ปีก็จะได้รับไม่เต็ม ๆ เช่น ถ้ารอ อายุ 66 อาจจะได้ 2400 แต่ถ้ารับที่อายุ 60 อาจจะได้รับที่ 1700 แค่ตัวเลขคร่าวๆ นะคะ  เท่าไร ต้องถามสำนักงานนะคะ

 • ถ้าคุณพิการ คุณสามารถขอรับผลประโยชน์ได้ที่อายุ 50 ค่ะ ไม่ต้องรอที่อายุ 60 ปี. กรณีพิการนี่ คุณสามารถขอรับผลประโยชน์ได้แม้กระทั่งคู่สมรส ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ ไม่ต้องรอให้เขาเสีย ตราบใดที่คู่สมรสมีเครดิตครบที่คุณจะได้รับสิทธิ.  หรือ รอให้เขาเสีย แล้ว ทำเรื่องรับ ภายใน 7 ปี หลังจากที่เขาเสียชีวิต  ถ้าเขาเสียที่อายุ 60 คุณอายุ 50 คุณก็ขอรับได้เลย ถ้าเป็นคนพิการ ทำงานไม่ได้  หรือรอรับที่ 60 ได้ปกติค่ะ  .

If a widow or widower who is caring for the worker’s children receives Social Security benefits, they’re still eligible if their disability starts before those payments end or within seven years after they end.

 

กลุ่มหม้าย ทั้งสองแบบสามารถขอรับผลประโยชน์โดยการสมัครออนไลน์ หรือ ไปที่สำนักงานใกล้เครียง หรือ โทรเข้าไปได้ตามระเบียบค่ะ.  การขอสมัครรับผลประโยชน์ กรณีพิการ หรือ คู่สมรสเสียชีวิต ตามระเบียบให้ขอนัดวันเข้าไปเจอ เรื่องคงยาว ถึงมีระเบียบไว้แบบนี้นะคะ.  1-800-772-1213 to request an appointment. (ถ้าหูหนวก ก็ให้โทรไปอีกเบอร์ If you are deaf or hard of hearing, call our TTY number at 1-800-325-0778.)

การสมัคร รับเงินกรณีพิการของสำนักงานใช้หลักการเดียวกัน สำหรับผุ้ที่ทำงานแล้วทำงานไม่ได้ต่อไปอีก หรือกลุ่มที่คู่สมรสเสียชีวิตนะคะ Adult Disability Report 

 • กรณีมีลูกเล็ก ๆ แม่ หรือ พ่อ ที่ดูแลลูก สามารถรับเงินที่อายุเท่าไรก็ได้ค่ะ ไม่ต้องรออายุ 60 ปี ตราบใด ที่ลูก ๆ อายุไม่เกิน 16 ปี

ถ้าคุณแต่งงานใหม่ หลังจากที่อายุ 60 ปี หรือ แต่งงานใหม่ทีอายุ 50 ปี กรณี พิการ คุณก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ ปกติ ไม่มีการลดหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น. 

 

ถ้าต่อมาว่า ถ้าแต่งงานใหม่แล้วคุ่สมรส ใหม่จะได้สิทธิกับคุณไม๊  คงไม่ได้ค่ะ เพราะคุณรัฐในส่วนของคู่สมรสเก่า  เว้นแต่ว่าคุณเองทำงานมีเครดิตครบ คู่สมรสใหม่อาจจะได้ผลประโยชน์  .

 

You should apply if คุณควรจะสมัครขอรับสิทธิกรณีดังต่อไปนี้:

 

 • รับเงินสิทธิประโยชน์อยู่แล้วในฐานะคู่สมรส ขณะที่เขายังไม่เสีย ต่อมาเขาเสีย เงินผลประโยชน์ จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ “หม้าย” ทันที และทางสำนักงานจะส่งรายงานมาให้ ว่าได้รับเท่าไร  ปกติ รับในฐานะภรรยาที่ไม่ได้ทำงานรับแค่ครึ่งหนึ่ง ถ้า สามี หรือภรรยาเสียก็จะได้รับมากกว่า.

 

 • มีคุณสมบัติที่จะได้รับผลประโยชน์ คืออายุ 60 ขึ้นไป แต่ไม่รู้เรื่องไรเลย ไม่ได้สมัครขอสิทธิ  อันนี้ไปขอสมัครย้อนหลังได้ค่ะ หรือเริ่มจากวันที่คุณสมัครได้เลย.

 

 • รับเงินอยู่แล้ว ของตัวเอง ต่อมาคู่สมรสเสีย ก็สามารถสมัครได้ ในฐานะ “หม้าย” เพื่อจะได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่า.

 

ถ้าภายใน หนึ่งปี ได้สมัครขอรับเงินของตัวเอง (เพราะเคยทำงาน)  ต่อมาคู่สมรสเสียภายใน ปี สามารถ ยกเลิก หรือ ถอน ใบสมัคร แล้วขอสมัครใหม่ในฐานะที่เป็น “หม้าย”  เนื่องจากทราบว่า คู่สมรสเงินเดือนมากกว่า มีผลให้ได้รับผลประโยน์มากกว่า ก็สามารถทำได้เช่นกันคะ withdraw your retirement application .

 

Surviving Divorced Spouse  อดีตสามีภรรยาของผู้เสียชีวิต

 

ถ้าคุณเคยแต่งงานกับผู้เสียชิวต อย่างน้อย 10 ปี คุณจะได้รับสิทธิเท่ากับ พ่อหม้าย หรือแม่หม้ายเลยค่ะ. ว๊าว น่าสนใจมาก เพิ่งรู้ว่าได้สิทธิเท่ากันนะคะ.  อย่าลืมนะคะ ห้ามแต่งงานใหม่ก่อนอายุ 60 ปี.

 

ถ้าคุณพิการอายุ 50 ปี แล้วไม่ได้แต่งงานใหม่ คุณก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ ภรรยา หรือสามี คนปัจจุบัน เลยค่ะ.

หลังจากคุณอายุ 60 คุณจะแต่งงานกับใครก็ได้เช่นกันและคุณก็ได้รับสิทธิ์เช่นเดิม.

 

ถ้าคุณมีลูกด้วยกันกับอดีตคู่สมรส แล้วลูก ๆ อายุต่ำกว่า 16 ปี คุณก็ได้สิทธิในฐานที่เป็นแม่ของลูก และดูแลลูกๆ ของผู้เสียชีวิตค่ะ  สิทธิเช่นกันกับ ภรรยาสามีคนปัจจุบันเลย   ถ้าลูกคุณพิการนะคะ สำนักงานได้ระบุด้วยว่า คุณไม่จำเป็นต้องแต่งงานครบ สิบปี (สำหรับแม่) เพราะลูกพิการได้รับเงินนั้นอยู่แล้ว ก่อนอดีตสามีเสียชีวิต . ข้อแม้คือ ลูกที่พิการต้องเป็นลูกของผู้เสียชีวิต หรือ ลูกที่ผู้เสียชีวิตได้อุปถัมภ์ตามกฏหมาย  เด็กที่พิการไม่มีกำหนดว่าอายุจะมากน้อยเท่าไร  เด็กพิการรับได้ตลอดไปค่ะ.

 

มีข้อเงื่อนไข ระบุว่า คุณได้รับสิทธิประโยชน์เพราะคุณเลี้ยงลูกคุณ หรือลูกที่มีด้วยกันกับอดีตคู่สมรสนั้น   เขาจะนับตวมกันค่ะ ปัจจุบันแต่ละครอบครัวจะไม่เกิน 4000 เท่านั้นต่อเดือน.  ตามที่เข้าใจนะคะ ถ้าคุณหย่าแล้วคุณได้รับสิทธิ เพราะมีลุกเล็ก ๆ เงินที่คุณกับลูก ๆ ได้รับ จะนับรวมกันกับครอบครัวปัจจุบัน.  ถ้าคณมีลูกคน เมียใหม่เขามีลูกคน คุณทั้ง สี่คน ก็ได้รับคนละครึ่ง หรือคนละไม่เกิน 2000 เหรียญ.    your benefit will affect the amount of the benefits of others on the worker’s record.

Minor Or Disabled Child  ลูก ๆๆ  ทั้งปกติและพิการ

 

ถ้าลูก ๆ คุณ ยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 18 หรือ อายุ 19 ยังเรียนอยู่ม.ปลาย  สามารถขอรับผลประโยชน์ได้.

และถ้าลูก ๆ พิการ (แพทย์วินิจฉัยว่าพิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ก่อนอายุ 22 ปี)  ลูก ๆ จะสามารถรับผลประโยชน์ได้เรื่อย ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังเป็นคนพิการและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เราตีความว่า เด็กโข่ง อายุ 50 พ่อ เสีย 66 พ่อมีลูกแต่เล็ก แล้วพิการ ก็ยังคงได้รับผลประโยชน์  ต่อไปจนเสียชีวิต disabled before age 22 and remain disabled.

 

นอกจากลูกในสายเลือดแล้ว ลุก ที่ติดมาจากการแต่งงานหรือ ภรรยาของผู้เสียชีวิตมีลูกติด หลาน ๆ หรือลูกบุญธรรมอาจจะได้รับได้ ต้องผ่านเงื่อนไข หลายๆ อย่าง ทางสำนักงานต้องอนุมัติ  แน่นอนที่สุดให้ไปนังคุยกับเจ้าหน้าที่.  ถึงว่า ลูกติดเมียบางคน ไม่ได้รับอุปถัมภ์ตามกฏหมายังได้สิทธิประโยชน์  เราก็ไม่รู้ว่า เงื่อนไข แบยลึก ๆ นั้นสำนักงานตีความอย่างไร ..

 

For Your Parents  พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต

 

ถ้าคุณมีลูก (คุณในที่นี่หมายถึง คุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิต)  ที่ลูก ๆ เคยทำงานในอเมริกา แล้วลูกเอามาเคลมภาษี เพราะคุณน้า ๆ ลุง ๆ อายุ 62 ปีขึ้น ไป มีกรีนการ์ด หรือเป็นซิติเซ่น สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ค่ะ หลักฐานคือ เอกสารการเสียภาษีที่มีคุณน้า คุณลุง อยู่ในสมาชิกที่ผู้เสียภาษีเอามาลดหย่อนค่ะ .

 

ถ้าคุณน้าหรือคุณลุง อยากได้ผลประโยชน์ ถ้าเกิดโสด เขาห้ามแต่งงานใหม่หลังจากลูกเสียชีวิตค่ะ  อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกัน ว่ามีระเบียบแบบนี้ด้วย..

นอกจากจะเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแล้ว พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยงก็ได้นะคะ  ถ้าคุณน้า นะคะ มาแต่สาว ๆ เลย ตอนนั้น ลูกของสามีอายุ ต่ำกว่า 16  พออยู่ด้วยกันมานาน ลูกของสามี ทำงานทำการ มีความรู้ แล้ว ต้องจากไปด้วยเหตุผลต่างๆ  เช่น น้อายุ 35 ทำงานแต่อายุ 25 ในฐานะแม่เลี้ยง คุณน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์นะคะ พึงทราบ.

 

Survivors Benefit Amount  จำนวนเงินที่จะได้รับ

 

เงินที่คุณจะได้รับ ขึ้นอยู่กับว่า คนที่เสียชีวิต นำส่งไว้เท่าไรค่ะ  บางคนทำงานทำการดี เงินเดือนสูง คุณก็ได้รับสิทธิสูงสด  ถ้าคนทำงาน นำส่งไม่เยอะมากมาย ก็ได้เงินน้อยค่ะ 

 

โดยทั่วไป ถ้าคนที่เขาเสียชีวิต ก่อนเสียชีวิตได้รับผลประโยชน์  (กรณีเกษียณแล้วรับผลประโยชน์ ต่อมาเสียชีวิต) ตามหลักการคู่สมรสที่ยังมีชีวิตจะได้เงินเท่ากับผุ้ที่เสีย แต่ มากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละคน เจ้าหน้าที่จะคำนวณยอดให้ใหม่ได้ค่ะ.

ตัวอย่าง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 

 • ถ้ารอรับจนกระทั่ง อายุแก่สูงสุด หรือ  full retirement age or หรอมากว่าจะได้รับ —100 percent of the deceased worker’s benefit amount ยกตัวอย่างนะคะ ตามที่เข้าใจ ถ้าคุณเป็นภรรยาขอรับเงินที่อายุ 70 จได้รับเต็มที่เลยค่ะ ;

 

 • ถ้าไม่อยากรอขอรับสิทธิเลยทีอายุ  60—full retirement age—จไดรบท 71½ to 99 percent of the deceased worker’s basic amount;

 

 • พ่อหม้ายแม่หม้ายที่พิการรับผลประโยชน์ที่อายุ 50 through 59—จะได้รับที่ 71½ percent;

 

 • พ่อหม้ายแม่หม้ายที่รับเงินอายุเท่าไรก็ตาม ถ้ามีลูก ๆ จะได้รับที่ 75 percent;

 

 • ลูก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 (19 if still in elementary or secondary school) or disabledพิการ—น้อง ๆ จะได้รับที่ 75 percent; and

 

 • ผู้รบผลประโยชน์อื่นๆ คือพ่อแม่ ที่อายุ มากกว่า 62 or older:

  • ถ้าเหลือแต่พ่อหรือม่ได้รับที่ 82½ percent.

  • ถ้ารับทั้งพ่อทั้งแม่จะได้รับที่ คนละ—75 percent to each parent.

 

คู่สมรส ที่ยังมีชีวิตจะได้รับผลประโยชน์ตามที่พูดไว้ข้างบน Percentages for a surviving divorced spouse would be the same as above.

สำหรับคนที่หย่าแล้วแต่งงานมากกว่าสิบปี จะได้รับเท่ากับ ภรรยาคนปัจจุบัน Percentages for a surviving divorced widow or widower would be the same as above.

 

มีสิทธิที่จะได้รับเงินก้อนได้เช่นกัน สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้ There may also be a special lump-sum death benefit.

 

Maximum Family Amount เงินสูงสุดที่แต่ละครอบครัวจะได้รับ

 

การรับเงินสวัสดิการจะมีจำกัด เพราะ ใช่ว่า ถ้ามีลูกมากจะได้รับมาก ไม่ใช่ค่ะ ตามที่อ่าน เงินสูงสุดที่จะได้รับนั้นโดยประมาณอยู่ที่ 150 to 180 percent of the basic benefit rate อัตราเงินผลประโยชน์ของผู้เสียชิวิต  เช่น ผู้เสียชีวิตได้รับสูงสุด 2500 ทั้งครอบครัวจะได้ไม่เกิน 4500 (2500 x 180%)

ถ้าเงินได้รับสูงสุดแล้วจะไม่ได้รับมากกว่านี้ ถ้า ภรรยาหม้าย หรือ อดีตภรรยาที่มีลูกเล็ก ๆ ขอรับ ก็จะลดหย่อนไปตามกัน. (ผลประโยชน์ที่ อดีตภรรยาที่หย่าได้รับจะไม่รวมกับ ภรรยาคนปัจจุบัน จะแยกกันค่ะ Any benefits paid to a surviving divorced spouse based on disability or age won’t count toward this maximum amount.)

 

สรุปคร่าวๆ คือ ครอบครัวใหม่รับไม่เกิน 4500 ครอบครัวเก่า ที่มีลูกหลายคนหย่าแล้วก็รับไม่เกิน 4500 โอว เยอะนะคะ แต่ไม่ทราบว่าพอเลียงดูลูกหรือไม่ เพราะ การเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวต่างกัน  ครอครัวแบบพอเพียงไม่มีหนี้สิน คงจะพอค่ะ ครอบครวที่ต้องผ่อนบ้านด้วยคงจะต้องลำบากหน่อย.

 

Other Things You Need To Know  สิ่งที่คุณควรทราบเพิ่มเติม

 

ข้อจำกัดคือ ถ้าคุณรับสวัสดิการคุณอาจจะถูกหัก ภาษี ถ้าคุณทำงานมากกว่า ที่ได้กำหนดไว้  ปี ที่แล้ว ถ้าครอบครัว ทำงานได้มากกว่า 40000 เหรียญ เงินผลประโยชน์อาจจะมีภาษี แต่ไม่เกิน 80 เปอรเซ็นค่ะ  เช่น รับเงินสวัสดการที่ 40000 ทำงานเอง ได้อีก 20000 แสดงว่า ใน 80 เปอรเซ็นของ 40000 อาจจะมีภาษี  การคำนวณจะค่อนข้างซับซ้อนค่ะ  บางคนก็คงจะคิดว่าคุ้ม เพราะ มีค่าลดหย่อนมาหักเยอะแยะ ตามกฏหมายใหม่ ยังไงก็ต้องทำงาน เพราะ เงินสวัสดิการไม่พอกับค่าใช้จ่าย   ต้องนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะ จะให้คำตอบได้ดี่สุด เพราะสถานการณ์แต่ละคนต่างกันมาก  เล่าให้ฟังได้แค่หลักการคร่าว ๆ ไม่สามารถตอบคำถามให้ใครได้ค่ะ เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ตอบไปคงจะไม่ถูกค่ะ เพราะตัวเอง ไม่รู้การคำนวณที่แท้จริง.

 

ผลประโยชน์ที่พ่อแม่หม้ายนั้น มีข้อจำกัด ตามนี้:

 

 • ถ้าแต่งงานก่อนอายุ 60 (age 50 if disabled กรณีพิการ), คุณหมดสิทธิที่จะได้รับเงินค่ะ.

 

 • ถ้าคุณแต่งงานหลังจาก 60 (age 50 if disabled) รับเงินได้ตามปกติค่ะ.

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคู่สมรสคนปัจจุบัน รับผลประโยชน์ ของสำนักงานด้วย  คุณสามารถ ขอสมัครขอรับเงินเขาด้วยนะคะ  ลองดูว่า เงินที่จะได้รับครึ่งหนึ่งของคู่สมรสปัจจุบัน มากกว่า เงิน 100 เปอรเซ็น ที่จะได้รับของสามีที่เสียชีวิตไปก่อนหรือเปล่า  เจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามนะคะ  ถ้าสมัครแล้วเงินได้น้อยกว่า คณก็รับเงินเดิมต่อไป  กรณีนี้คือ อายุ 60 แล้วแต่งงานใหม่นะคะ.

 

 • ถ้าคุณรับผลประโยชน์ในฐานะ หม้าย ตั้งแต่อายุ 60  แล้วตัวเองก็เคยทำงานมาด้วย เงินเดือนสูง  ลองสมัครดูว่าเงินตัวเองมากกว่า ของอดีตสามีก็ได้ค่ะ ถ้ามากกว่าเราก็เปลี่ยนได้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีข้อจำกัดไว้เลย

 

คำเตือนคือ เงินผลประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดเมือ่แก่สุด อาจจะไม่เท่ากับเงินที่ ได้รับจากการอดีตคู่สมรสที่เสียชีวิต  ตีความว่า ถ้าคุณทำงานเอง แล้วรอจนกระทั่งอายุ 67 เงินได้รับสูงสุด อาจจะ ไม่เท่ากับเงินที่รอ จนอายุ 67 รับเนื่องจาก ในสถานะหม้าย Full retirement age for retirement benefits may not match full retirement age for survivors benefits.

 • กลุ่มที่ได้รับเพนชั่นของรัฐบาลด้วย เช่น ทำงานให้กับรัฐบาลกลาง ไม่นำส่ง เงินเข้ากองทุน ถ้าได้รับเงินสวัสิการจากสำนักงานด้วย อาจจะไม่ได้รับเต็ม ๆ  มีกฏพิเศษออกมาค่ะ กลุ่มเคยรับราชการน่าจะทราบดี your Social Security benefits as a survivor may be affected.

 

ข้อคิดจากผู้แปล (เนื่องจากโด่งดังมาก)

 

การเป็นคนดังนั้น อาจจะมีมากกว่า สองด้าน ดำ ขาว เกร หรือหลากหลายสี ขอจัดกลุ่มดังในกลุ่มหลากหลายสี  เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผู้เขียน.  เนื่องจากตัวเองไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพ เขียนอะไรตามที่เข้าใจและคิด คำพูดที่สื่อออกมาจะไม่สวยสดงดงามอลังการ หลายๆ  ครั้ง ก็ไปทำให้หลายๆ คนโกรธ เกลียด ของขึ้น ซึ่งก็ช่วยไม่ได้ ดันมาอ่านเอง.  เราเขียนและออกความเห็นให้กับกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เรามี จากความรู้ที่เรามี เนื่องจากมีความสุขจากการเขียน และไม่ได้คำนึงว่าจะได้ค่าตอบแทนอะไร (ไม่เคยได้รับค่าตอบแทน).  มีคนบางกลุ่ม (อาจจะไม่มากมาย)ที่ได้ผลประโยชน์จากการเผยแพร่สิ่งที่เราเขียน  โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่เคยรู้ ในบรรดากลุ่ม ภรรยา หรือ เมียฝรั่งที่ทั้ง ที่แต่งงานเพราะรักเขา หรือ แต่งงานเพื่อความมั่นคง หรือแต่งงานเพราะอยากสบาย ซึ่งก็มีหลากหลาย เอาที่สบายใจนะคะ มันเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเอง เราไม่ขอวิจารณ์ (จะพยายาม). 

 

เรามีเจตนาดีกับคนส่วนใหญ่ค่ะ ถ้าเราไม่มีเจตนาดี เราจะไม่ยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้น และไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำร้ายอะไรคนกลุ่มนั้นค่ะ เพราะ เราไม่เชื่อเรื่องการทำร้ายจิตใจคนอื่น (แบบตั้งใจ).  ไม่มีใครสมบูรณ์ค่ะ และทุกคนก็เรียนรู้จากการกระทำที่ผิดพลาดทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ.  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานและการกระทำ (ไม่ใช่คำพูดค่ะ).  อเมริกาเป็นแดนแห่งอิสระและเสรีภาพในการพูดอ่านเขียนออกเสียง ส่วนอิสระต่าง ๆ นั้น จะมีผลต่อใครหรือไม่อย่างไร เราไม่ทราบค่ะ และคงจะไม่มีใครทราบได้.

 

ขอให้ทุกคนโด่งดังกันทั่วหน้า

 

ที่มา                                :  Social Security Administration    https://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html

 

เรียบเรียงโดย                   : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย ขอย้ำ  แต่แอบดังพอสมควร)

 

วันที่                      :  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ,  Friday, May 25th 2018

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรเท่านั้น.**