Capital gain/loss from stocks & cryptocurrency

กำไรขาดทุนจากการขายหุ้นขายเหรียญต่างๆ

เนื่องด้วยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการลงทุนไม่ทุกแบบ แต่มีหุ้นเหรียญค่ะ.  การลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ เสี่ยงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย.  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภาวะทางการเงิน และสถานการณ์ต่าง.  ในฐานะนักบัญชีและนักภาษีอากรนั้น มองตัวเองอยูในระดับกลางๆ ค่ะ เพราะเงินออมส่วนใหญ่กระจายที่ mutual funds, index funds ต่างๆ  แต่เมื่อปีที่แล้ว เริ่มมีการแบ่งการลงทุนมาที่ตลาดเหรียญ แม้ว่าจะมาลงทุนในตลาดนี้ ก็ไม่ได้เทรด รายวัน หรือวิ่งเข้าออกแต่ประการใด เนื่องจากยุ่งด้วย ไม่มีเวลาดูพวกนี้ด้วย และหุ้นหรือเหรียญแต่ละตัวที่ซื้อก็ชอบเป็นการส่วนตัว (เรื่องพวกนี้เลียนแบบไม่ได้จริงๆ ค่ะ).  มาเข้าเรื่องของกำไรขาดทุนจากการลงทุนทั้งหุ้นทั้งเหรียญกันค่ะ.

Cryptocurrency: สำหรับคนซื้อขายเหรียญ กรณีที่ถือนายกว่าหนึ่งปี กำไรคำนวณตามอัตรา

0, 15, 20% คู่สมรสรายได้ไม่เกิน $80,800 จะไม่ต้องจ่ายภาษีจากกำไร

น่าคิด งั้นถ้าเราเกษียณ เราก็อย่าให้มีรายได้เกิน ปี ละ $80,800 กำไรจากการขายเหรียญเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไร  คงมีขายรอขายเหรียญยามเกษียณกันเนาะ

15% สำหรับคู่สมรสรายได้ไม่เกิน $501600 อันนี้คนรวยกลางๆ พอรับได้. ผู้เขียนเองรายได้อยู่ในหมวดนี้ตามกลุ่มชนชั้นกลางทั่วไปค่ะ.  และทราบว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลย.

20% สำหรับคู่สมรสรวยกลางๆ ถึงมาก จัดไปตามธรรมดา รายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะ  กลุ่มนี้เกิดขึ้นมากในปี 2020 เพราะรายได้จากการเทรดหุ้นระยะสั้นถือว่าเป็นรายได้ปกติ ถ้าเกิดมีเทรดหุ้นระยะยาวก็คือจะเสียที่อัตรานี้ เพราะ ทางกรมสรรพากรอเมริกานั้นดูจากรายรับค่ะ (เงินเดือน ค่าเช่า ธุรกิจ หุ้น ต่างๆ )

State where you live? คุณอยู่รัฐไหนก็สำคัญมากด้วยค่ะ

หนักไปกว่านั้นถ้าไปอยู่รัฐที่เสียภาษีของรัฐสูง เช่น California, New York, Oregon, New Jersey ตามกันไป รัฐแถวนี้ถือว่าภาษีโหดนะคะ เขาดังด้วยหลายๆ เรื่อง ภาษีของเขาก็ลำดับ หนึ่ง ละคะ

Living in Thailand and Invest ถ้าอยู่ไทยละ ก็ไม่มีภาษีละคะของเสตท เพราะที่อยู่อาศัยในไทย จ่ายแต่รัฐบาลกลาง. ภาษีที่จ่ายไว้ที่ไทยก็เอามาหักออกได้ค่ะปกติ  และให้รายงานการซื้อขายหุ้นด้วยค่ะ.

Social security benefit and Investor: ถ้ามีรายได้แค่ประกันสังคมก็ ไม่มีภาษีต้องเสียคะ แต่เนื่องจากมี กำไรจุดนี้จึงต้องยื่นแบบ สว. เกษียณแล้วแต่เทรด ลงทุน ก็ต้องยื่นแบบนะคะ ไม่ใช่ว่ามีรายได้แค่ประกันสังคมแล้วไม่ยื่นแบบ ถ้ามีเงินลงทุนพวกนี้แล้วต้องยื่นแบบค่ะ.

Capital gain rate year 2021

Capital Gains
Tax Rate
Taxable Income
(Single)
Taxable Income
(Married Filing Separate)
Taxable Income
(Head of Household)
Taxable Income
(Married Filing Jointly)
0% Up to $40,400 Up to $40,400 Up to $54,100 Up to $80,800
15% $40,401 to $445,850 $40,401 to $250,800 $54,101 to $473,750 $80,801 to $501,600
20% Over $445,850 Over $250,800 Over $473,750 Over $501,600

Tax planning for Trader การวางแผนภาษีสำหรับกลุ่มเทรดหุ้นเทรดเหรียญ

บางกลุ่มได้เข้าไปศึกษาถึงกับการเปิดเป็นรูปแบบธุรกิจค่ะ เพราะจะได้ไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องผลขาดทุน แต่การที่จะเป็นธุรกิจนั้นแล้วต้องทำตามระเบียบที่ทางกรมสรรพากรอเมริการะบุไว้แบบเคร่งครัด  คร่าวๆ นะคะ . ตามที่อ่านๆ น้อยมากที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาจะพิจารณาให้คนทั่วไปที่เทรด เป็น Trader not an Investor. ดูดีๆ นะค่ะ หุ้นต้องไม่ใช่กลุ่มปันผล กลุ่มดอกเบี้ย ทำเป็นล่ำสัน.  เขาถึงตั้งบริษัทกันขึ้นมากันเป็นล่ำเป็นสัน บ้างก็ตั้ง LLC, C Corp and S Corp นะคะ.  (จะตั้งบริษัทให้ติดต่อทนายความหรือทำกันเองนะคะ)

Traders

To be engaged in business as a trader in securities, you must meet all of the following conditions:

  • You must seek to profit from daily market movements in the prices of securities and not from dividends, interest, or capital appreciation; แสวงหากำไรทุกวันจาการซื้อขายตราสารทางการเงิน(หุ้น) และไม่ใช่เพื่อหวังเงินปันผล ดอกเบี้ย กำไรจากการขายหุ้น
  • Your activity must be substantial; and  ต้องเป็นอะไรที่ทำกันจริงๆ ๆ
  • You must carry on the activity with continuity and regularity. และต้องทำสม่ำเสมอ 

The following facts and circumstances should be considered in determining if your activity is a securities trading business:  สถานการณ์ที่พิจารณาได้ว่าคุณเป็นนักค้าหุ้นรายวัน

  • Typical holding periods for securities bought and sold; ระยะเวลาการถือครองเงินลงทุนตัวนั้น
  • The frequency and dollar amount of your trades during the year; ความถี่และจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
  • The extent to which you pursue the activity to produce income for a livelihood; and คือทำกันเป็นล่ำสันเลี้ยงชีพ ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย ขายหุ้นอย่างเดียวเป็นงานประจำ
  • The amount of time you devote to the activity. ทำประจำก็ต้องใช้เวลาเยอะแยะมากมายก่ายกอง

If the nature of your trading activities doesn’t qualify as a business, you’re considered an investor and not a trader. It doesn’t matter whether you call yourself a trader or a day trader, you’re an investor. A taxpayer may be a trader in some securities and may hold other securities for investment. The special rules for traders don’t apply to those securities held for investment. A trader must keep detailed records to distinguish the securities held for investment from the securities in the trading business. The securities held for investment must be identified as such in the trader’s records on the day he or she acquires them (for example, by holding them in a separate brokerage account).

Traders report their business expenses on Schedule C (Form 1040), Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship). Commissions and other costs of acquiring or disposing of securities aren’t deductible but must be used to figure gain or loss upon disposition of the securities. See Topic No. 703, Basis of Assets. Gains and losses from selling securities from being a trader aren’t subject to self-employment tax.

Comments from author:

*

ตอนนี้ตลาดหุ้นตกกันอย่างใหญ่หลวงแต่ยังไม่เท่าเดือนมีนาคมปีที่แล้ว (2020) ที่ล่วงกระกระหน่ำ.  ใครยังมีสำรองก็จัดไปนะคะ ตลาดหุ้นมองไปกลุ่ม value not grow stock เหมือนที่ผ่านมา  ทางดิฉันเองก็มีสองกลุ่มค่ะ กลุ่มหลังก็แดงเช่นกัน พอรตยังเขียวเพราะ มีกลุ่ม valued stocks ที่ซื้อมาไว้หลายปีค่ะ. 

สำหรับ การซื้อขาย cryptocurrency นั้นตอนนี้ทางกรมสรรพากรอเมริกาก็ได้มีระเบียบออกมาให้ใช้หลักเกณฑ์ Capital gain/loss ปกติยกเว้นคือ จะไม่มี washed sales กลุ่มที่ๆได้ สรุป 1099B จะได้จาก Robinhood, Webull มากกว่า ที่จะได้รับจาก Coinbase, binance หรือค่ายอื่นๆ เจ้าตัวเองสามารถนำเสตทเม้นการซื้อขายส่งให้คนทำภาษีได้เช่นกันค่ะ.  เพราะทาง บริษัทที่เป็นตัวกลางซื้อขายไม่ได้นำส่ง 1099B ก็น่าจะเร็วๆ นี้ระเบียบคงจะออกมาแต่ไม่แน่ใจเช่นกันค่ะ.

Capital gain taxes year 2021 ตามกฎหมายใหม่ ยังไม่ผ่านสภาค่ะ ได้แต่เสนอ. I have no comment ค่ะ จนกว่ากฎหมายภาษีจะออกมา  แต่ก็มีการเอาฉบับร่างมาคุยกัน ถ้าเป็นไปตามนั้น กลุ่มที่จะมีผลกระทบคือกลุ่มที่มีรายได้รวม 1ML ต่อปี. ดิฉันยังห่างไกลค่ะ รายได้นะเห็นมีกันค่ะ แต่กำไรสุทธิยังไม่มีถึงค่ะ อันนี้รวมถึงกลุ่มลูกค้าร้านอาหารที่ดูแลกันอยู่ค่ะ มีรายได้หลายล้านแต่กำไรยังไม่ถึง.  ต้องยกให้ทางรัฐ CA, NY นะคะ ราย ล้านต่อปีอาจจะปกติสำหรับกลุ่มนี้ค่ะ เรื่องจริง ไรจริงนะคะ มิได้โป้ปด.

“Tax planning is the key to pay less taxes, yet we all still have to pay taxesการวางแผนภาษีช่วยให้คุณจ่ายภาษีน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย, แต่ว่าพวกเราทั้งหลายก็ยังต้องจ่ายภาษี.

Sources: ที่มา   :   kiplinger.com and IRS Publication 550 (2020), IRS Topic No. 429 Trader securities
เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Thursday, May 13, 2021.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th

*** Corporation due date April 15th

** Individual due date May 17th

** Payroll taxes *** extended to January 1st, 2022 (for 2020 payroll)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***