Article for November 15, 2020

J1 Work & Travel visa’s holders are not eligible for EIP Program

J1 Work & Travel visa’s holders are not eligible for EIP Program

ผู้ถือวีซ่า J1 Work & Travel ไม่มีคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือ $1,200 จากรัฐบาลอเมริกา

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักวีซ่าประเภท J1 ก่อนนะคะ วีซ่าประเภทนี้คือวีซ่าชั่วคราว กลุ่มคนไทยรู้จักกันมากค่ะ J1 Au pair, J1 Work and travel, and other J1 teacher.

Au pair กลุ่มที่มาทำงานดูแลเด็ก ๆ ค่ะ กลุ่มนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุด้วย และการยื่นแบบก็ใช้แบบเดียวกันกับ J1 Work and Travel

Social Security Number (SSN) เลขประจำตัวประกันสังคม

คนที่มาด้วยวีซ่าJ1 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Au pair or Work & Travel สามารถขอเลขประจำตัวได้ โดยติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านก่อนที่ I94 จะหมด ส่วนใหญ่อาทิตย์แรกที่มาถึงก็ทำเลข SSN กันแล้ว ถ้าไม่มีโควิดก็ใช้เวลาแค่ 2 weeks ก็น่าจะได้รับบัตร แต่ติดเรื่องที่ต้องทำการนัดกับสำนักงานประกันสังคมเห็นได้กันที่ 3-4 weeks ก็เกือบเดือนกว่าจะได้เลข.

Tax form ที่ถูกต้องคือ ฟอร์ม 1040NR แบบ non resident alien

แบบนี้ใช้สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เรสสิเด้นในทางภาษีอากรค่ะ

ทำว่าเรสสิเด้นในทางภาษีอาคารหลักการคร่าวๆ คืออยู่อเมริกามากกว่า 183 days. หรือเคยอยู่อเมริการะยะเวลาห้าปีผ่านมา 183 วันจะมีการนับวันอยู่ค่ะ.

ตามที่เห็นส่วนใหญ่ น้อง ๆ ที่มาด้วยวีซ่า J1 Work and Travel นั้น ไม่เคยมาอเมริกาค่ะ น้อง ๆ จะมาอยู่ทำงานช่วงหน้าร้อน มิถุนายนถึงสิงหาคม ไม่เกินระยะเวลาสี่เดือนตามหน้าวีซ่าที่ระบุให้มา

ข้อแตกต่างของฟอร์ม 1040NR vs 1040

ตามกฎหมายภาษีอากรของเมริกา การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา คนโสดจะได้รับค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนแบบมาตราฐานที่ $12,000/year สำหรับคู่สมรส $24,000/year อันนี้คือยอดนิ่ง ๆ แต่รัฐเพิ่มให้ทุกปีคะ เปลี่ยนแปลงไปทุกปี. 

คนต่างชาติจะไม่ได้สิทธิใช้ค่าใช้จ่ายมาตรฐานค่ะ ประมานว่ามีรายได้เท่าไรก็หักออกไปหมดเท่านั้น

Treaty exemption รายได้ที่ทางอเมริกากำหนดไว้ไม่ต้องมานำคำนวณภาษี

America and Thailand นั้นมีข้อกำหนดทางภาษีร่วมกันว่าด้วยรายได้บางประเภทจะได้รับยกเว้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า และวีซ่านั้นมาทำงานให้หน่วยงานไหน เช่นถ้าหน่วยงานรัฐบาล ก็จะได้รับยกเว้นมากหน่อย ขึ้นอยู่กับวีซ่าประเภทไหน J1 มีหลายแบบ ไม่ใช่แค่ Work and travel, au pair มีทั้งครูที่มาสอนนักเรียนในอเมริกา มีซ่านาน 2 – 5 years ก็มีค่ะ สำหรับครูที่สนใจจะมาสอนด้วยโครงการนี้ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปค่ะ จะมาอเมริกาภาษาอังกฤษต้องได้ และหาติดต่อโรงเรียนที่จะมาสอนได้นะคะ. ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ ไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ เรื่องนี้ แค่เล่า สู่กันฟังค่ะ  ปล. ตอนนี้ วีซ่าประเภท เจ ถูกระงับอยู่ค่ะ คงทำอะไรไม่ได้มากมาย ก็คอยดูตามข่าวนโยบายรัฐบาลนะคะ.

สรุปนะคะ น้อง J-1 work and travel ให้ใช้ $3,000 Treaty exemption per Treaty Article Citation 22(1)

ตัวอย่างการกรอกแบบ 1040NR and related forms

Economic Impact Payment (EIP) เงินช่วยเหลือให้กับประชาชนอเมริกา

เนื่องจากโรคระบาดทางรัฐบาลจึงมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือแค่ชาวอเมริกัน คนมีใบเขียว คนที่มีวีซ่าทำงานตามกฎหมาย คนละ $1200/person สำหรับเด็ก ๆ อายุไม่เกิน 17 years old ก็ได้คนละ $500. บางครอบครัวอาจจะไม่ได้ถ้ามีรายได้สูง มีข้อกำหนดแยกอออกมา คร่าวๆ ก็ถ้ารายได้มากกว่า $200,000/year/family ก็ไม่ได้อะไร. เงินนี้ออกมาให้กับกลุ่มรายได้ปานกลางถึงต่ำค่ะ.

รัฐบาลใช้ข้อมูลการยื่นแบบปี 2018 and 2019 ในการส่งเงินให้ความช่วยเหลือ. ช่วงที่มีการจ่ายเงิน หลายรายก็ยังไม่ได้ยื่นแบบปี 2019 รัฐบาลเลื่อนกาจ่ายเงินออกไปถึง กลางเดือนกรกฎาคม และ ถึงกลางเดือนตุลาคม ถ้ามีการทำการแจ้งถึงการต้องการยื่นแบบล่าช้า.

บางรายแม้ว่าจะยื่นแบบเข้าไปก็ยังไม่ได้รับเงิน ทางรัฐบาลก็ให้รอรอบปีภาษี 2020 ที่จะยื่นภายในปี 2021 ก็ดูกันต่อไปค่ะ.

คนอยู่ต่างประเทศก็ได้เงินคะถ้ามีการยื่นแบบ 1040 year 2018 to 2019

คนไม่ได้ยื่นแบบก็ได้เงินค่ะแต่ต้องลงทะเบียน หรือคนรับสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมก็ได้เงินเช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้ยื่นแบบและไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ.

J-1 is not eligible for EIP วีซ่าประเภท เจ ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

กฎหมายได้เขียนออกมาชัดเจนมากว่า คนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นต้องไม่ใช่กลุ่มที่ยื่นแบบ 1040NR คือกลุ่ม Visa J, Visa F กลุ่มนี้ไม่มีคุณสมบัติ ค่ะ มีข้อยกเว้นกลุ่ม F visa ที่อยู่อเมริกานานกว่า ห้าปี จะได้สิทธิเช่นกันกลุ่มนี้อาจจะมาทำงานวิจัย ฝึกงานต่าง ๆ ค่ะ.

สำหรับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือมีรับเชคจากไทยนั้น ให้กลับไปดูแบบค่ะ คงต้องยืนแบบ 1040 ไปเหมือนประชากรที่นี่ แบบที่ถูกต้องคือ 1040NR นะคะ. ทำผิดก็ให้แก้ไข และคืนเงินนั้นมา ณ ปัจจุบันทางรัฐบาลกำลังทำการเรียกเก็บเงินคืน เพราะมีการจ่ายผิดพลาดมากมาย  มีการจ่ายเงินให้กับคนที่เสียชีวิต จ่ายให้กับคนที่ใช้วีซ่าผิดประเภท เพราะใช้แบบผิดประเภท.

Comments from author:

*

ทำไมคุณต้องใช้แบบให้ถูกต้องสำหรับกลุ่มวีซ่า J and F เพราอาจจะมีผลต่อการขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ ในอนาคต การใช้แบบที่ผิด ก็เหมือนกับการไม่ได้ยื่นแบบค่ะ.

เมื่อเดือนที่แล้ว มีน้องมาด้วยวีซ่า เจ ได้รีวิวถึงรายได้ที่มากมายภายในระยะเวลาอันนั้น ความเป็นไปได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ค่ะ.  แต่ความจริงที่น้องคนนั้นต้องทำคือต้องยื่นแบบภาษี 1040NR เข้าไปภายในวันที่ 15 April 2021 มีแบบตัวอย่างให้ดูค่ะ.

Your income in USA is subjected to taxes

ที่มา                  :        IRS J-1 Visa (Exchange visitors) USCIS J-1

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Sunday, November 15th, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

* Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***