Start online business เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

รู้ก่อนว่าทำอะไรขายอะไร  การขายบางประเภทเช่นอาหาร ต้องได้รับใบอนุญาตเรื่องความสะอาดจากเค้าตี้ ครัวต้องได้รับมาตราฐาน

ขายของออนไลน์ผ่านอเมซอน Amazon.com or other platforms  ซื้อมาขายไป ขายหลายๆ รัฐ อเมซอนนำส่งภาษีขายให้

ขายเอง ไม่ผ่านอเมซอน ต้องเรียกเก็บภาษีขายนำส่งให้กับรัฐที่ขาย

ลงทะเบียนขอเลขภาษีขาย seller permit ของแต่ละเสตท และเลือกโปรแกรมที่คำนวณภาษีขายให้ได้ทุกรัฐ และนำส่งภาษีให้ด้วยจะสะดวกมาก

Brand name sales การขายสินค้าที่มีชื่อเสียง

Be cautious about copy right products ระวังเรื่องลิขสิทธิ์

การขายแบรนด์ดัง เช่น Coach, Louis และยี่ห้องมีชื่ออื่น ๆ กลุ่มนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ

ถ้าทำมาซื้อขายเองไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างมากมาย  ไม่ใช่แค่กระเป๋า รองเท้า แต่รวมถึงหนังสืออ่าน รูปภาพ อะไรก็ตามที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ ล้วนแล้วแต่ได้รับการครุ้มครอง.

Pre order sales การรับคำสั่งซื้อมาก่อนแล้วถึงซื้อของส่งไป

กลุ่มนี้ เงินอาจจะไม่วิ่งเข้ามาอเมริกาหรือวิ่งเข้ามาน้อยมาก

แต่มีการใช้จ่ายในอเมริกา จากบัตรเครดิตจากบัญชีส่วนตัว

การซื้อขายมียอดมากกว่า $10,000 ของแต่ละแบรนด์ จะมีการรายงานนั้นไปยัง IRS แล้วข้อมูลนี้ก็จะไปเชื่อโยงกันกับข้อมูลการยื่นภาษีของคุณ.

พึงระวังค่ะ เงินบัญชีเข้าออกเยอะแยะ แต่ไม่มีธุรกิจ ธนาคารอาจจะยึดเงินนั้น จนกว่าคุณจะมีเอกสารว่าทำธุรกิจ

การขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับ FDA approval

การขายพวกอาหารการกินต่าง ๆ นั้น ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการอนุมัติจาก Food and Drug Administration (FDA) ยัง.  ถ้ายังก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งการนำเข้าสินค้าก็ต้องมี import license หรือมีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ .

การจดทะเบียนบริษัท business formation

ทำได้กับรัฐที่อยู่อาศัย ถ้ามีหุ้นส่วนมากกว่า สองคนขึ้นไปให้ใช้ทนายความ

หรือไม่ได้จดรูปแบบบริษัททำแค่ขอทะเบียนการค้า business license from City เนื่องจากยังไม่โต ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นทำเป็นรูปแบบ

การยื่นแบบภาษี Business tax return

ถ้าไม่ได้ทำในรูปแบบบริษัท หรือ LLC เจ้าของคนเดียว จะยื่นแบบ Schedule C in form 1040

LLC  ยื่นภาษีธุรกิจแยกจากบคคล Form 1065

S Corp  Form 1120S

Corp  Form 1120

Tax professionals นักภาษีมืออาชีพ ที่มีลายเซ่นในการทำภาษี

เพราะว่าคนเหล่านั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ มารยาทของนักภาษีเช่น

รับผิดชอบความถูกต้องของการทำภาษี การชี้แจงเมื่อมีปัญหา (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ปล. นักภาษีไม่มีหน้าที่ตามภาษีที่จะต้องได้คืนค่ะ  ยกเว้นแต่ได้ตกลงกันไว้ตอนทำภาษี มีการคิดค่าชัวโมงตามแยก  อีกอย่าง ภาษีคืนช้าเร็วไม่ได้ขึ้นอย่กับคนทำภาษี ขึ้นอยู่กับการทำงานของ IRS และความถูกต้อง พร้อมทั้งประวัติของผู้เสียภาษีเอง

Comments from author:

*

การทำธุรกิจออนไลน์เป็นที่นิยมและถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำค่ะ มีเริ่มต้นตั้งแต่จำนวนเล็ก ๆ จนขยายเติบโตยอดขายเป็น ล้านเหรียญก็มี ธุรกิจออนไลน์ใช้เวลาในการเติบโต การลองผิดลองถูก  ถ้าจับธุรกิจที่ติดตลาดได้ก็ประสบความสำเร็จค่ะ ทางเรามีการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจเหล่านี้ค่ะ มีทั้งมีผลกำไรและไม่มีผลกำไร.

สิ่งที่ต้องระวังคือต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอเมริกาและตามระเบียบของรัฐที่ทำธุรกิจอยู่ค่ะ. ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทระเบียบอาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะ.

ตอนนี้ที่เห็นเจอปัญหากันคือกลุ่มขายของมีแบรนด์ที่ไมได้เป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ รังได้ไม่คุ้มเสียนะคะ เพราะ ถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องจะหนักมาก กว่าจะมีการประนีประนอมอมความกันคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะ.

if you do not start, you will not know what you are capable of doing  ถ้าคุณไม่เริ่มเลย แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคุณมีความสามารถในการทำสิ่งใดบ้าง

ที่มา                  :   Direct experiences form providing services to clients

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Saturday, October 24th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

* Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***