Articles for October 2020

Start online business เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

Start online business เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

รู้ก่อนว่าทำอะไรขายอะไร  การขายบางประเภทเช่นอาหาร ต้องได้รับใบอนุญาตเรื่องความสะอาดจากเค้าตี้ ครัวต้องได้รับมาตราฐาน

ขายของออนไลน์ผ่านอเมซอน Amazon.com or other platforms  ซื้อมาขายไป ขายหลายๆ รัฐ อเมซอนนำส่งภาษีขายให้

ขายเอง ไม่ผ่านอเมซอน ต้องเรียกเก็บภาษีขายนำส่งให้กับรัฐที่ขาย

ลงทะเบียนขอเลขภาษีขาย seller permit ของแต่ละเสตท และเลือกโปรแกรมที่คำนวณภาษีขายให้ได้ทุกรัฐ และนำส่งภาษีให้ด้วยจะสะดวกมาก

Brand name sales การขายสินค้าที่มีชื่อเสียง

Be cautious about copy right products ระวังเรื่องลิขสิทธิ์

การขายแบรนด์ดัง เช่น Coach, Louis และยี่ห้องมีชื่ออื่น ๆ กลุ่มนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ

ถ้าทำมาซื้อขายเองไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอย่างมากมาย  ไม่ใช่แค่กระเป๋า รองเท้า แต่รวมถึงหนังสืออ่าน รูปภาพ อะไรก็ตามที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ ล้วนแล้วแต่ได้รับการครุ้มครอง.

Pre order sales การรับคำสั่งซื้อมาก่อนแล้วถึงซื้อของส่งไป

กลุ่มนี้ เงินอาจจะไม่วิ่งเข้ามาอเมริกาหรือวิ่งเข้ามาน้อยมาก

แต่มีการใช้จ่ายในอเมริกา จากบัตรเครดิตจากบัญชีส่วนตัว

การซื้อขายมียอดมากกว่า $10,000 ของแต่ละแบรนด์ จะมีการรายงานนั้นไปยัง IRS แล้วข้อมูลนี้ก็จะไปเชื่อโยงกันกับข้อมูลการยื่นภาษีของคุณ.

พึงระวังค่ะ เงินบัญชีเข้าออกเยอะแยะ แต่ไม่มีธุรกิจ ธนาคารอาจจะยึดเงินนั้น จนกว่าคุณจะมีเอกสารว่าทำธุรกิจ

การขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับ FDA approval

การขายพวกอาหารการกินต่าง ๆ นั้น ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการอนุมัติจาก Food and Drug Administration (FDA) ยัง.  ถ้ายังก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งการนำเข้าสินค้าก็ต้องมี import license หรือมีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ .

การจดทะเบียนบริษัท business formation

ทำได้กับรัฐที่อยู่อาศัย ถ้ามีหุ้นส่วนมากกว่า สองคนขึ้นไปให้ใช้ทนายความ

หรือไม่ได้จดรูปแบบบริษัททำแค่ขอทะเบียนการค้า business license from City เนื่องจากยังไม่โต ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นทำเป็นรูปแบบ

การยื่นแบบภาษี Business tax return

ถ้าไม่ได้ทำในรูปแบบบริษัท หรือ LLC เจ้าของคนเดียว จะยื่นแบบ Schedule C in form 1040

LLC  ยื่นภาษีธุรกิจแยกจากบคคล Form 1065

S Corp  Form 1120S

Corp  Form 1120

Tax professionals นักภาษีมืออาชีพ ที่มีลายเซ่นในการทำภาษี

เพราะว่าคนเหล่านั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ มารยาทของนักภาษีเช่น

รับผิดชอบความถูกต้องของการทำภาษี การชี้แจงเมื่อมีปัญหา (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ปล. นักภาษีไม่มีหน้าที่ตามภาษีที่จะต้องได้คืนค่ะ  ยกเว้นแต่ได้ตกลงกันไว้ตอนทำภาษี มีการคิดค่าชัวโมงตามแยก  อีกอย่าง ภาษีคืนช้าเร็วไม่ได้ขึ้นอย่กับคนทำภาษี ขึ้นอยู่กับการทำงานของ IRS และความถูกต้อง พร้อมทั้งประวัติของผู้เสียภาษีเอง

Comments from author:

*

การทำธุรกิจออนไลน์เป็นที่นิยมและถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำค่ะ มีเริ่มต้นตั้งแต่จำนวนเล็ก ๆ จนขยายเติบโตยอดขายเป็น ล้านเหรียญก็มี ธุรกิจออนไลน์ใช้เวลาในการเติบโต การลองผิดลองถูก  ถ้าจับธุรกิจที่ติดตลาดได้ก็ประสบความสำเร็จค่ะ ทางเรามีการรับทำบัญชีให้กับธุรกิจเหล่านี้ค่ะ มีทั้งมีผลกำไรและไม่มีผลกำไร.

สิ่งที่ต้องระวังคือต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอเมริกาและตามระเบียบของรัฐที่ทำธุรกิจอยู่ค่ะ. ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทระเบียบอาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะ.

ตอนนี้ที่เห็นเจอปัญหากันคือกลุ่มขายของมีแบรนด์ที่ไมได้เป็นตัวแทนแบบเป็นทางการ รังได้ไม่คุ้มเสียนะคะ เพราะ ถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องจะหนักมาก กว่าจะมีการประนีประนอมอมความกันคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะ.

if you do not start, you will not know what you are capable of doing  ถ้าคุณไม่เริ่มเลย แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคุณมีความสามารถในการทำสิ่งใดบ้าง

ที่มา                  :   Direct experiences form providing services to clients

เรียบเรียงโดย         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)s

วันที่                  :  วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Saturday, October 24th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

* Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Life insurance and saving

Life insurance and saving

ประกันชีวิตและการออม

การออมมีหลายรูปแบบ เช่น ฝากเก็บไว้ในธนาคาร ลงทุนในหุ้น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อทอง ซื้อทรัพย์สินอื่นๆ เก็บไว้ เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ.  ออมอย่างไรก็ได้ค่ะ ออมสิ่งที่คุณถนัด แล้วเสียภาษีให้น้อยที่สุด นี่คือการออมที่ดีค่ะ. การออมที่พวกเรารู้จักกันดีและได้ประโยชน์ทางภาษีอากรคือ IRA ทั้งรูปแบบหลังหักภาษี Roth IRA และก่อนหักภาษี Traditional IRA. วันนี้เรามาคุยเรื่องการออมอีกแบบค่ะ บางกลุ่มจะมีออมทุกแบบ บางกลุ่มมีแค่แบบสองแบบ เช่นแบบนี้ค่ะ

Life Insurance การออมแบบประกันชีวิต

การออมมีหลากหลายรูปแบบมาก มีทั้งออมไปด้วยเก็บเงินไปด้วย ออมแล้วทยอยรับเป็นงวด ๆ ก็ได้.  ในฐานะนักภาษี เราจะคุยเรื่องการออมที่ไม่มีภาษีค่ะ.

ดึงข้อสอบถามมาจากเวบไซด์ของกรมสรรพากรอเมริกาค่ะ

Do I report proceeds paid under a life insurance contract as taxable income? ฉันต้องจ่ายภาษีไม๊สำหรับเงินที่ได้รับจากคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วฉันเป็นคนรับผลประโยชน์ (แปลให้แบบตามความเข้าใจค่ะ)

Answer

Generally, life insurance proceeds you receive as a beneficiary due to the death of the insured person, aren’t includable in gross income and you don’t have to report them. โดยทั่วไปเงินที่คุณได้รับจากคนที่เขาเสียชีวิตนั้น ไม่มีภาษีอากรและไม่ต้องรายงานค่ะ. บางรายเป็นล้าน บางรายก็หลายแสนค่ะ กลุ่มลูกค้าเราที่สามีเสียก็มีกันหลายแสนแบบไม่ต้องเสียภาษีค่ะ.

However, any interest you receive is taxable and you should report it as interest received. See Topic 403 for more information about interest. แต่ถ้าเงินนั้นมีดอกเบี้ยมาด้วย จะต้องเสียภาษีคะ ให้สังเกตุจากบริษัทที่จ่ายเงินประกัน จะมีการออกรายงานมาให้ค่ะ.

If the policy was transferred to you for cash or other valuable consideration, the exclusion for the proceeds is limited to the sum of the consideration you paid, additional premiums you paid, and certain other amounts. There are some exceptions to this rule. Generally, you report the taxable amount based on the type of income document you receive, such as a Form 1099-INT or Form 1099-R. For additional information, see Publication 525, Taxable and Nontaxable Income. ถ้ากรมธรรมนั้นได้ส่งต่อมายังคุณก็อาจจะมีภาษี แต่เงินทีคุณได้จ่ายออกไป จะไม่มีภาษี เงินต้น พรีเมี่ยมต่างๆ แล้ว โอนมายังคุณจะได้รับยกเว้น.  ส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ค่ะ ที่มีการโอนผ่าน policy ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.  สำคัญที่สุดคือคุณมีเอกสารต่างๆ จากบริษัทประกัน ว่าจะต้องรายงานไม๊  ถ้าได้เอกสารมามีหน้าที่กรอกค่ะ ในฟอร์มจะระบุว่าประเภทไหนต้องมีภาษีบ้างค่ะ. อีกอย่างประกันนั้นซับซ้อนค่ะ ต้องคุยกับคนขายประกันโดยตรง.

Group-Term Life Insurance ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ประกันหมู่ก็มีหลักเกณฑ์ทีต้องผ่านก่อนถึงได้รับยกเว้นค่ะ โดยทั่วไปเงินประกันที่ $50,000 จะได้รับยกเว้น แต่ต้องผ่านเกณฑ์ของนายจ้าง   สำหรับนายจ้าง ทำทำประกันหมู่ให้พนักงานนั้นก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ปกติค่ะ. ลองคุยกันกับคนขายประกันค่ะ เขาจะมีแผนให้เลือกมากมาย.

Life insurance is not deductible on your personal taxes.

ค่าพรีเมี่ยมไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้สำหรับบุคคลธรรมดา

Life Insurance premium on trade or business เงินประกันชีวิตสำหรับเจ้าของกิจการและพนักงาน

อ้างอิงตาม § 1.264-1 Premiums on life insurance taken out in a trade or business.

การซื้อประกันชีวิตในทางธุรกิจนั้นภาพรวมค่าพรีเมี่ยมสามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ แต่ต้องถือเป็นรายได้ของพนักงานตามหลักภาษีอากรคือ Employee benefit. กฏหมายภาษีทีอ้างอิงใน ย่อหน้าที่สอง or paragraph 2 นั้น ระบุตัวอย่างให้เห็นว่า ธุรกิจห้างหุ้นส่วน ตีความคือ SCopr, LLC, LLP หรือธุรกิจที่มีแต่สองคนขึ้นไป นั้นถ้ามีการซื้อประกันชีวิต เพื่อว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งจากไปกิจการจะได้รับเงินนั้นมาบริหารจัดการในธุรกิจต่อ.  ถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ คือเงินประกันชีวิตที่ได้รับจากการเสียชีวิต บริษัทได้รับและหรือบุคคลที่ได้รับ ในที่นี่เป็นหุ้นส่วนอีกคน จะไม่มีภาษี หรือ exclude from taxable income.  สิ่งที่ต้องระวังคือการซื้อประกันต้องปรึกษาจากตัวแทนด้านนี้และแผนที่ซื้อต้องสอดคล้องกับกฏหมายค่ะ.  สรุปนะคะ ธุรกิจที่มีการซื้อประกันชีวิต ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากากรเสียชีวิตจากพนักงานคนสำคัญ หุ้นส่วนธุรกิจ ถ้าเขาเหล่านั้นจากไปแล้วธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อได้ พรีเมี่ยมที่จ่ายก็นำมาใช้ในทางธุรกิจได้แต่ต้องถือเป็นรายได้พนักงาน.  แม้ว่าตัวอย่างจะระบุแค่หุ้นส่วน หรือ partnership ตามที่เราเห็นมีบริษัททั่วไปแบบคอรปอเรชั่นก็สามารถทำจุดนี้ได้ และครอปเป็นผู้รับผลประโยชน์ค่ะ.

ซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีการโอนผลประโยชน์ไปยังทายาทของหุ้นส่วน แบบนี้ไม่ได้ค่ะ ตามที่กฏหมายภาษีอ้างไว้.

*

Comments from author:

*

การออมการลงทุนมีหลายแบบค่ะ การทำประกันชีวิตไม่ว่าจะรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียค่ะ. การลงทุนมีความเสี่ยงให้ศึกษาเยอะ ๆ และที่สำคัญจะใช้บริการคนทำประกันที่มีลายเซ่นและอธิบายให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมด้วยค่ะ.

“Hope you all live long and happy

ที่มา                     :   IRS life insurance, Group life insurance Cornell Law – taxes

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Tuesday, October 20th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

*

(We provide accounting, and taxes related services. Investment consulting service in USA for Thai investors is also provided.

เรามีบริการด้านบัญชีและการภาษีอากร. พร้อมมีการให้บริการที่ปรึกษานักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในอเมริกา. Please call (801-635-6926 or message us via facebook page. สนใจสอบถามบริการติดต่อได้ที่เบอร์โทร (801-635-6926 หรือส่งข้อความผ่านเฟคบุคเพจได้ค่ะ.***

Scholarship to children in Thailand

Thanks for supporting our business. Because of that, we are giving some scholarship to children in Thailand.

ขอบคุณที่มาใช้บริการของเราค่ะ. เพราะความกรุณาของทุกท่าน ทางเราได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆที่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามโรงเรียนเหมือนปีที่แล้วค่ะ


ทางเรามีความตั้งใจจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทุกปีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้ใจในบริการของเราค่ะ.