Impact when unemployment claims on both business and employee

ผลกระทบที่เกิดจากการเคลมเงินคนว่างงานที่มีต่อธุรกิจและพนักงาน

เรื่องการเคลมเงินคนว่างงานน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนแรงลำดับหนึ่งของกลุ่มทำงานกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ณ ตอนนี้นะคะ. เนื่องด้วย เงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลกลางเพิ่มให้กับคนว่างงานอาทิตย์ละ $600/week นั้นหมดไปแล้ว ก็มีผลทำให้รายได้ลดลง  แต่บางรัฐก็มีเงินช่วยเหลือมาเพิ่มแต่ยังไม่เท่ากับ ยอดหกร้อยเหรียญที่รัฐบาลกลางให้มาค่ะ.

เป็นที่ทราบกันเนาะกลุ่มคนไทยเราส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง นายจ้าง คนลงทุน ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งคนมีงานประจำทำก็มีร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีค่ะ.  อาหารไทยขายได้ตลอดค่ะ ลูกค้าไม่มานั่งกินในร้านก็สั่งออนไลน์  มีผลให้ออนไลน์ บูม บูม กันทั่วหน้าก็มีค่ะ  กลุ่มลูกค้าบางรายทำกำไรมากกว่า ก่อนโควิดด้วยซ้ำ ขอย้ำว่าเรื่องจริงค่ะ.  คนที่รู้จักปรับตัวได้ก็อยู่รอดได้ในทุกสังคมและทุกกลุ่มธุรกิจค้า.

วันนี้ไปหาข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มาเล่าให้ฟังว่า การเคลมเงินคนว่างงานนั้น มีผลกระทบเช่นไรกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจและกลุ่มพนักงานเอง. ก่อนอื่นเราต้องแยกออกมานะคะ ระหว่างเคลมเงินคนว่างงานช่วงเวลาปกติกับช่วงเวลา โควิด นี้แตกต่างกัน.

Normal work environment ภาวะการทำงานปกติ

What impact will unemployment claims have on our business?  ผลกระทบต่อธุรกิจ

แปลมาจาก SHRM

Designed to provide laid-off workers with weekly income during short periods of unemployment, unemployment insurance programs are funded by state (SUTA) and federal (FUTA) taxes paid by employers. If an employer has a high level of terminations where employees file for, and receive, unemployment compensation, the results can be higher SUTA tax rates for the employer.การเคลมเงินคนว่างงานนี้จุดประสงค์คือให้เงินชั่วคราวกับพนักงานที่ถูกให้ออกจากงาน ได้มีเงินในระหว่างการตกงานหรือหางานใหม่  มีสองหน่วยงานนะคะ ที่ทางนายจ้างจ่ายเข้าไปคือระดับ รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง บางรัฐจ่ายทุกไตรมาส สำหรับรัฐบาลกลางจ่ายเข้าไปปีละครั้งในฟอร์ม 940 ค่ะ สำหรับเสตทก็ฟอร์มแตกต่างกันออกไป.  เงินนี้ นายจ้างนำส่งค่ะ ไม่ได้หักจากลูกจ้าง บางรัฐที่มีหักจากลูกจ้างเช่น แคลิฟอเนียก็มีชื่อเรียกออกไปอีกค่ะ CA SUI ประมานนี้เลย แล้วแต่ระบบของแต่ละรัฐค่ะ ตัวอย่าง FL, TX นี่ไม่มีการหักจากพนักงานค่ะ นายจ้างจ่ายออกไปอย่างเดียว.  แม้ว่าเสตทไม่เรียกเก็บภาษีแต่นายจ้างมีหน้าที่นำส่งค่ะ WA ก็เช่นกันคนถึงเคลมเงินคนว่างงานกันได้. สำหรับรัฐที่มีหักจากพนักงานนี่ นายจ้างก็มีจ่ายเพิ่มปกติค่ะไม่ใช่หักไว้แต่นำส่งอย่างเดียว.

Generally speaking, state unemployment taxes are calculated based on an employer’s size, the amount the organization has paid in wages and the unemployment insurance benefits collected by former employees. These factors contribute to what is commonly referred to as the employer’s experience rating. This rating will set an employer’s SUTA tax rate for the next quarter, or longer, based upon state practices. อัตราค่าเงินคนว่างงานนั้น แต่ละเสตทจะมีการเก็บข้อมูลรวบรวมและคำนวณออกมาค่ะ  แต่ละรัฐจะไม่เหมือนกัน และแต่นายจ้างจะไม่หมือนกันด้วย.  นายจ้างที่มีการเคลมคนว่างงานบ่อย เลออฟฟบ่อยๆ อัตราก็จะสูงหน่อยกว่านายจ้างที่ไม่เคยให้คนออกไม่เคยมีคนเคลมค่ะ.

When examining their financial information to determine the business’s costs associated with unemployment claims and contributions, employers would compare the number of claims in a given period with the amount of increase or decrease to their SUTA rates derived from that period. Of course, lowering the number of successful unemployment claims will lower the SUTA rates. กิจการใหญ่ ๆนะคะที่เขาทำกันแบบนี้ เช่นบริษัทที่ทำงานประจำอยู่จะมีการคอยดูแลอัตราการเคลม ที่ทำงานจะเลี่ยงการให้พนักงานออกค่ะ เพราะไม่อยากจ่ายอัตราที่สูง  แต่โดยทั่วไปกิจการเล็ก ๆ แทบจะไมได้ดูในจุดนี้เช่นร้านอาหารต่างๆ  (ตามประสบการณ์ที่เห็นนะคะ)  แต่เท่าที่เห็นนายจ้างกิจการเล็ก ๆจะกลัวอัตราที่สูงขึ้น  ตามสตถติที่ดูแลกลุ่มร้านอาหารไทยหลายๆ รัฐ อัตราคนว่างงาน unemployment insurance rate นี่ขึ้นทุกปีค่ะ ไม่มีไม่ขึ้น แต่ก็มีที่อัตราลดลงบางรัฐ ที่เห็นนะคะ มีการปรับลงเช่นกันแต่ไม่กระทบเท่าไร.

Some employers choose to contest every unemployment claim in an attempt to keep their experience rating low, and others choose not to do so. SHRM’s How to Determine if You Should Contest an Unemployment Claim guide may help employers make such determinations.   บางกิจการที่มีฝ่ายบุคคลดูแลจะมีการแย้งนะคะ ไม่ใช่ใครเคลมก็จะปล่อย หลายๆ เคสก็ชนะ บางเคสก็อยุ่ที่เสตทตัดสินค่ะ บางเสตทจะแย้งยังไงเสตทก็ให้เงินแต่บางเสตทถ้ามีแย้งจะหยุดจ่ายจะไม่จ่ายจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยค่ะ เห็นจากหลายๆ กรณีทีผ่านมา.

Unemployment Insurance Relief During COVID-19 Outbreak ยุคโควิด

On March 18, 2020, President Trump signed into law the Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), which provided additional flexibility for state unemployment insurance agencies and additional administrative funding to respond to the COVID-19 pandemic. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act was signed into law on March 27. It expands states’ ability to provide unemployment insurance for many workers impacted by the COVID-19 pandemic, including for workers who are not ordinarily eligible for unemployment benefits. For more information, please refer to the resources available below  เนื่องจากประธานนาบดีได้มีคำสั่งพิเศษออกมาช่วงโควิดให้เงินจากรัฐบาลกลางช่วยเหลือแต่ละรัฐ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม.  นอกจากเงินพิเศษเพิ่มให้แล้ว กลุ่มรับงานอิสระก็สามารถเคลมเงินคนว่างงานได้. (ไม่พูดกันแบบละเอียดลึก ๆ นะคะ มันซับซ้อน). เนื้อหาเยอะมากค่ะ ภาพก้างคือช่วงพนักงานเคลมเงินคนว่างงานนี้เสตทจะไม่ปรับอัตรา unemployment insurance rate นะคะ บางเสตทจะมีระเบียบออกมาให้เลย ได้อ่านหลายรัฐเช่นกันค่ะ ว่าเงินนี้จะไม่มีผลต่อนายจ้างว่าอัตราจะปรับขึ้น.  ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ.

Source: Brookings.edu 

Who pays for unemployment insurance? ใครจ่ายเงินช่วงนี้

The regular, pre-pandemic program is funded by taxes on employers, including state taxes (which vary by state) and the Federal Unemployment Tax Act (FUTA) tax, which is 6 percent of the first $7,000 of each employee’s wages. However, employers who pay their state unemployment taxes on time receive an offset credit of up to 5.4 percent, meaning that the FUTA tax for an employee earning $7,000 or more may be as little as $42. The credit is reduced in states that are overdue in repaying unemployment insurance debt owed to the federal Treasury.

While state spending on UI is not subject to balanced budget rules and states can borrow from the Treasury if they exhaust their reserves, they have to repay the federal government within two to three years, or federal taxes on employers automatically increase until the debt is paid.

สรุปนะคะว่า COVID unemployment claim is funded by Federal Government.โดยส่วนใหญ่แต่ละรัฐจะประกาศไว้  บางรัฐจะระบุให้เลยว่าอัตราปีนี้จะไม่มีผลกระทบ อย่างน้อย 20 weeks ช่วงโควิด  หลังจากนั้นก็ตามข่าวกันต่อไป

Employees’ impact ผลกระทบต่อลูกจ้าง

*

*ฝั่งลูกจ้างเนื่องจากเป็นคนรับเงินคนว่างงานก็รับไปค่ะ ไม่ได้กระทบอะไรยกเว้นรัฐบาลไม่ให้เคลมต่อเพราะหมดนโยบายก็ไม่ได้เงินและก็ต้องไปหางานทำค่ะ. 

*

ลูกจ้างไม่ควรโกหกเรื่องการเคลมค่ะเพราะค่าปรับจะสูงมากและเป็นคดีอาญาด้วยถ้ามีการโกหก  เช่นไปทำงานปกติ รับเงินสดไม่เข้าระบบค่าจ้าง แล้วเคลมคนเงินว่างงานและไม่รายงาน.  หรือมีกรณีไปขายของออนไลน์ ขายของทั่วไปแล้วไม่แจ้ง ไปขับรถรับจ้าง Uber, or lyft แล้วไม่แจ้ง อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะ.

กรณีขายของให้กับหน่วยงานรัฐซึ่งจะมีการรายงานไปยังเสตท ไปยังรัฐบาลกลาง ควรจะแจ้งค่ะ เพราะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนเหมือนกรณีตัวอย่างที่เห็นมา.

ตอนนี้รัฐเริ่มทำงานมีระบบมากขึ้นเริ่มทยอยส่งจดหมายเรียกคืนการเคลมคนว่างงานหลายรายและทุกรัฐด้วย.  หลายคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าต้องแจ้งหรือไม่ถ้ามีการทำงานการขายของ ก็ต้องรีบชี้แจงและคืนเงินไปค่ะ  มันไม่คุ้มและเสียเวลาเราในการแก้ปัญหาต่างๆ .

กรณีเจ็บป่วยจากโควิด  รัฐบาลกลางมีโนยบายให้นายจ้างสามารถขอเคลมเครดิตจากรัฐบาลได้ บางรัฐมีการสั่งการให้ทำเลยแต่บางรัฐก็ยังไม่มี กรณีแบบนี้ควรคุยกับนายจ้าง เพราะนายจ้างสามารถใช้เงินที่กู้จาก PPP จ่ายให้ได้และก็ได้สิทธิยกหนี้ได้เช่นกันค่ะ.

Comments from author:


การเคลมเงินคนว่างงานสำหรับคนที่มีงานประจำรายได้ดี ๆ ถือว่าเป็นการไม่โชคดีของเขาที่ต้องตกงานละคะ.  ครอบครัวใหญ่ๆ เงินคนว่างงานอาจจะแทบไม่พอค่าเช่า ค่าบ้าน

*

ได้รู้จักกับบางกลุ่มที่เคลมเงินคนว่างงานได้มากกว่าเงินค่าแรงที่ได้รับ เช่นคนทำงานโรงงาน ทำงานร้านอาหาร ได้มากกว่าเพราะมีเงินพิเศษ $600 แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกันไม่ได้ถามข่าวต่อค่ะ.  กลุ่มโรงงานคือโรงงานสั่งปิดค่ะ แล้วค่อยเรียกตัวเข้าไปทำงานกันใหม่.  สำหรับกลุ่มร้านอาหารนี่คือร้านก็ปิดค่ะ และเปิดให้เฉพาะออนไลน์มารับไม่ให้นั่ง.   มีกรณีที่คนแบบกลัวมากไม่มาทำงานอันนี้ต้องรับฟัง.  แต่ก็มีกรณีที่ต้องการเคลมคนว่างงานเพราะได้มากกว่าไม่มาทำงานก็เยอะค่ะ.  ฟังๆ จากกลุ่มลูกค้าเจ้าของร้านอาหารค่ะ.  แบบนี้ก็น่าเห็นใจค่ะ แนะนำให้ทำได้คือถ้ามีการเคลมเงินคนว่างงานก็ให้ตอบเสตทไปตามข้อเท็จจริงแล้วให้ทางเสตทพิจารณาเอง แค่ทำตามหน้าที่พอค่ะ. 

*

 “Welcome to new normal, wish you all safe and well ka.

*

ที่มา                     :   HSRM.Org,  U.S. Department of Labor,  

                          brookings.edu

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     :  วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓, Thursday, September 3rd, 2020

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th**** extended to September 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to September 15

** Individual due date April 15th *** extended to September 15

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***