US Citizen Moves back to Thailand

ถือสัญชาติอเมริกันย้ายกลับไปไทยต้องทำยังไงบ้าง

คำถามจากสมาชิกบลอคค่ะ มี อธิบายเพิ่มเติมใน Youtub – USC ย้ายกลับไทย


1) ถ้าได้มรดกเป็นเงินจากพ่อแม่ เงินก้อนนี้หรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับมรดก ต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ

ตอบ

การรับมรดกจากคนที่ไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกันมากกว่า แสนเหรียญต้องรายงาน ไม่มีภาษีค่าปรับถ้ารายงานภายใน April 15th, ปีถัดไป


2) ตอนนี้มีที่ดิน ห้องคอนโด และบ้านที่ไทย ถ้าขายแล้วจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

พวกนี้ขายมีกำไร จะมีหน้าที่รายงานรายได้ capital gain


3) กรณีให้เช่าห้องคอนโด รายได้จากการเช่าจะต้องเสียภาษีที่อเมริกาหรือไม่ครับ

ตอบ

รายงานเหมือนกับมีรายได้ค่าเช่าที่อเมริกา


4) ถ้ากลับไปทำงานที่ไทย แล้วเล่นหุ้นได้กำไร หรือ capital gain ตอนนี้เมืองไทยไม่หักภาษี แต่ capital gain ที่ได้จากไทยต้องแสดงให้ IRS และเสียภาษีที่อเมริกาไหมครับ

ตอบ

ความรู้ด้วยครับตอบซื้อขายหุ้นมีหน้าที่รายงานเหมือนที่อเมริกาปกติ ภาษีก็อัตราเดียวกัน


5) สมมติว่าตอนนี้จ่าย social security tax มา 10 ปี และได้ 40 credit, แล้วถ้าในอนาคตเกิดตัดสินใจคืนหรือไม่ต่อ green card เพื่ออยู่ไทยถาวร, กรณีนี้ยังจะได้รับ social security benefits ตอนอายุ 62 หรือไม่ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับตอบเนื่องจากทำงานเอง

ตอบ

ณ กฏหมายปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิแม้ว่าจะไม่ใช่ใบเขียวหรือเป็นอเมริกัน


6) ต่อจากข้อที่แล้วครับ ถ้าตัดสินใจคืน greencard แล้วเงินในบัญชี บ้านที่อเมริกา และ 401K ยังเก็บไว้ที่อเมริกาได้ไหมครับ มันยังจะเป็นของเราไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่มี greencard แล้ว

ตอบ

ต้องสอบถามไปยัง หน่วยงานที่รับเก็บ 401K ไว้ ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าได้ ปกติ ถ้ามีการจ่ายออก จะมีภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ -30% for non us citizen

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

วันที่                     : วันจันทร์ที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, Monday, August 10th, 2020.

*

****apologize for any typo ขออภัยสำหรับการสะกดที่ไม่ถูกต้อง****

*

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th ***

** Payroll taxes *** extended to December 31 (for deposit)

*

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

*

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***