Article for March 31, 2020

Employee Retention Credit available for many businesses financially impacted by COVID-19

Employee Retention Credit available for many businesses financially impacted by COVID-19

โครงการช่วยเหลือนายจ้างที่ไม่เลิกจ้างพนักงานช่วงวิกฤติที่เกิดจากโรคไวรัสโควิค 19

สวัสดีผู้ที่ไฝ่หาความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ พักนี้ผู้เขียนอาจจะไป ๆ มาหาย ๆ เพราะยุ่งมากกับการทำภาษีใก้กับกิจการต่างๆ ที่ต้องการไปใช้ในการกู้เงินประเภทต่าง ๆ ทั้งกู้ดอกเบี้ยต่ำ กู้แบบได้ฟรี กู้แบบอยากกู้ สารพัดกู้ละคะ ได้เปล่าอีกเรื่องเนอะ คนขอกันเยอะมาก  มีโอกาสก็ทำไปค่ะ การกรอกใบสมัครไม่ได้ยากมากมาย คุณไม่ต้องมีแผนธุรกิจเหมือนกับการกู้ทั่วไปเอาไปซื้อตึกหรือซื้อร้านอาหาร หรือซื้อธุรกิจ อะไรประเภทนั้น.

หลายคนอาจจะสงสัยทำไมเราไม่มีโพสส์เกี่ยวกับ เงินทีรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวละ $1,200 and child $500 สำหรับครอบครัว  เนื่องจากว่า ทุกหน้าเพจ ทุกช่องข่าวมีการพูดกันอธิบายกันได้ดีแล้วค่ะ และก็มีหลาย ๆ กลุ่มช่วยกันแปล ข้อมูลก็ล้นพ้น ผู้เขียนยังไปอ่านกับเขาเลยค้า.

มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะ ว่าทางกรมสรรพากรอเมริกา มีนโยบายช่วยธุรกิจขนาดเล็กแบบไนเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะคนทั่วไปจะพูดและถามถึงการเคลมเงินคนว่างงานกัน แล้วเจ้าของธุรกิจละ ถ้าภาวะแบบนี้แต่ยังมีการจ้างงานบ้างและพนักงานยังทำอยุ่ เจ้าของธุรกิจได้สิทธิอะไรบ้าง. มีกฏหมายออกมาเกี่ยวกับเครดิตสำหรับกลุ่มที่มีพนักงานต่ำกว่า 500 แต่ไม่คลอบคลุมถึงกลุ่มที่มีพนักงานต่ำกว่า 50 ค่ะ งานนี้ จะคลอบคุลมค่ะตามที่เข้าใจ ซึ่งกลุ่มเราคนไทย จะมีธุรกิจขนาดเล็กกันเยอะมากทีมี่พนักงานตั้งแต่คนเดียวจนถึง 50 คน.  แปลมาจากกรมสรรพากรอเมริกานะคะ จะเก็บต้นฉบับไว้ให้คนถนัดภาษาอังกฤษอ่านค่ะ

The Treasury Department and the Internal Revenue Service today launched the Employee Retention Credit, designed to encourage businesses to keep employees on their payroll. The refundable tax credit is 50% of up to $10,000 in wages paid by an eligible employer whose business has been financially impacted by COVID-19. กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรอเมริกา ได้ออกโปรแกรมเพื่อให้นายจ้างเก็บพนักงานไว้อย่าให้เขาออกจากงาน คือให้ทำงานเรื่อยๆ นะคะ แล้วจะได้เงินคืนถึง ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างเลยค่ะ สุงสุดอยุที่ หนึ่งหมืนเหรียญ เช่นทั้งปีจ่ายพวกเขาสองหมื่นเหรียญน่ายจ้างจะได้เงินคืนหมื่นเหรียญ เริดหรูอลังการงานสร้าง แหวนเพ็ชร ชอบมากค่ะ และก็ดีใจแทนธุรกิจขาดเล็ก งานนี้ไม่ต้องทำอะไรแค่เก็บพนักงานไว้ค่ะ สำหรับการยื่นค่าแรงคนทำบัญชีเช่นเราจะจัดการให้ดูแลให้อยู่แล้วค่ะ. ธุรกิจใด ๆที่ได้ผลกระทบกับโรคห่านี่ได้หมดนะคะ พึงทราบกันไว้.

Does my business qualify to receive the Employee Retention Credit? ธุรกิจฉันจะมีคุณสมบัติได้รับเงินเครดิตนี้ไม๊เนี่ย

The credit is available to all employers regardless of size, including tax-exempt organizations.

There are only two exceptions: State and local governments and their instrumentalities and small businesses who take small business loans.

เครดิตมีให้หมดเลยคะ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ไดจำกัด รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรด้วยนะคะ. แต่มีข้อยกเว้น “สอง” ข้อค่ะ.  รัฐ และหน่วยงานรัฐบาลท้องอื่นอื่นๆ 

และธุรกิจที่ไปขอกู้เงิน (งานเข้าละทีนี้ คนขอกู้เงินเขาไม่ให้เครดิตนะคะ เหมือนจะป้องกันความซ้ำซ้อน เพราะ SBA มีโครงการให้เงินประเภทนี้ด้วย forgiven loan if you use to pay rent, payroll.

Qualifying employers must fall into one of two categories:คุณสมบัติที่นายจ้างจะได้รับเครดิตมีสองกรณีตามนี้ค่ะ เข้าข่ายอนใดอันหนึ่งก็ได้สิทธิค่ะ

  1. The employer’s business is fully or partially suspended by government order due to COVID-19 during the calendar quarter. ธุรกิจคุณปิดทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะมีคำสั่งจากรัฐบาล ยกตัวอย่างให้นะคะ ร้านอาหารห้ามเปิดให้คนนั่งกินในร้าน แต่ให้ทำแบบส่งให้ลูกค้าได้.
  2. The employer’s gross receipts are below 50% of the comparable quarter in 2019. Once the employer’s gross receipts go above 80% of a comparable quarter in 2019, they no longer qualify after the end of that quarter. รายรับในไตรมาสที่กระทบนั้นต่ำกว่าครึ่งของไตรมาสเดียวกันปีก่อน. ได้ทุกไตรมาสนะคะ จนกว่า แต่ละไตรมาสจะมากกว่า 80% of previous year quarter. แล้วจะหยุดได้รับเงินนี้ค่ะ.

These measures are calculated each calendar quarter. จะมีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส. ตามประสบการณ์หลายคนไม่เข้าใจคำว่า “ไตรมาส”  มันคือระยะเวลาสามเดือนค่ะ ในหนึ่งปีจะมี สี่ไตรมาส เดือนมกราคมถึงมีนาคม เรียกว่าไตรมาสแรกของปีค่ะ.

How is the credit calculated? แล้วเครดิตนี้คำนวณเช่นไร

The amount of the credit is 50% of qualifying wages paid up to $10,000 in total. Wages paid after March 12, 2020, and before Jan. 1, 2021, are eligible for the credit. Wages taken into account are not limited to cash payments, but also include a portion of the cost of employer provided health care.เครดิตนะได้ถึงครึ่งหนึ่งของค่าแรงคะ แต่ไม่เกิน หมื่นเหรียญ และต้องเป็นค่าแรงหลังจาก วันที่ ๑๒ มีนาคมปีนี้ 2020 ค่าแรงเงินสดก็รวมนะคะ เหมือนคุณจ่ายใครเงินสดแต่คุณก็รายงานในระบบค่าแรงไป ค่าประกันสุขภาพที่จ่ยให้พนักงานก็รวมค่ะ.

How do I know which wages qualify? แล้วฉันจะรู้ได้เช่นไรค่าแรงประเภทไหนถึงจะเรียกกว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับเครดิตละ

Qualifying wages are based on the average number of a business’s employees in 2019. ค่าแรงที่มีคุณสมบัตินั้นดูจากค่าแรง ปีก่อนหรือปี 2019 นะคะ

Employers with less than 100 employees: If the employer had 100 or fewer employees on average in 2019, the credit is based on wages paid to all employees, regardless if they worked or not. If the employees worked full time and were paid for full time work, the employer still receives the credit. สำหรับนายจ้างที่มีพนักงานต่ำกว่า ร้อยคนในปีที่แล้ว เครดิตจะคำนวณจากยอดรวมของค่าแรงทั้งหมดค่ะ. อันนี้ขยายความว่าถ้าเราจ้างพนักงานประจำแล้วจ่ายเขา รัฐก็ให้เราคำนวณจากค่าแรงทังหมด  พนักงานชั่วคราวก็น่าจะรวมด้วยค่ะ เพราะมันก็คือค่าแรงเช่นกัน.

Employers with more than 100 employees: If the employer had more than 100 employees on average in 2019, then the credit is allowed only for wages paid to employees who did not work during the calendar quarter. สำหรับนายจ้างที่มีพนักงานมากกว่าร้อยคนในปีที่แล้ว ค่าแรงนั้นอนุญาติให้เฉพาะส่วนพนักงานที่ไม่ทำงานในไตรมาสนั้น ตัวอย่างนะคะ พนักงานกลุ่มหนึ่งปี ที่แล้วไม่ได้ทำงานแต่มาทำงานปีนี้ พนักงานกลุ่มนี้ได้นะตามที่เข้าใจ สำหรับพนักงานทีทำปีที่แล้วและปีนี้ทำในไตรมาสเดียวกันรัฐจะไม่ให้.  เหมือนกับรัฐส่งเสริมให้จ้างงานคนใหม่เพิ่มสำหรับนายจ้างที่มีมากกว่าร้อยคน

I am an eligible employer. How do I receive my credit? ฉันเป็นนายจ้างแล้วฉันจะได้รับเครดิตอย่างไรละ

Employers can be immediately reimbursed for the credit by reducing their required deposits of payroll taxes that have been withheld from employees’ wages by the amount of the credit. นายจ้างสามารถได้รับเครดิตทันทีโดยการหักกลบกับภาษีค่าจ้างที่ต้องนำส่งให้กับรัฐบาล  ต้องนำส่งนะถึงได้รับ ไม่นำส่งก็ไม่ได้รับค่ะ.  เช่นมีการจ้างานแล้วมีภาษีต้องนำส่งที่ หมื่นเหรียญ แบบว่าเยอะ เลยหักไปห้าพันนำส่งแค่ ห้าพันส่วนที่เหลือ .  ตอนนี้มีกฏหมายมาอีกฉบับให้เลื่อนการจ่ายค่าจ้างออก ถ้าเลื่อนไปแล้วยังไม่นำส่งก็ไม่ได้เครดิตนะคะ. และก็ไม่รู้ว่านำส่งภายหลังจะให้ไม๊ ต้องกลัไปอ่านระเบียบอีกที เนื่องจากกฏหมายใหม่ ผู้เขียนก็ตอบไม่ไดเช่นกันค่ะ.

Eligible employers will report their total qualified wages and the related health insurance costs for each quarter on their quarterly employment tax returns or Form 941 beginning with the second quarter. If the employer’s employment tax deposits are not sufficient to cover the credit, the employer may receive an advance payment from the IRS by submitting Form 7200, Advance Payment of Employer Credits Due to COVID-19.  นายจ้างที่มีคุณสมบัติมีหน้าที่กรอกฟอร์มและรายงานค่ะ. รายงานไตรมาสสองปีนี้เลยะนคะ พร้อมกับฟอร์ม 941.  ถ้าเครดิตที่ได้มันมากกว่าค่าแรงก็ขอเงินคืนได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ คุณจ่ายค่าแรงไตรมาส สองที่ หมื่นเหรียญ คุณได้เครดิต ห้าพันเหรียญ แต่นำส่งภาษีแค่ สองพันเหรียญ ก็กรอกฟอร์มทำเรื่องขอคืนได้อีก สามพันเหรียญ Payroll $10,000, Credit received $5,000., Payroll taxes $2,000., eligible for refund $3,000.

Eligible employers can also request an advance of the Employee Retention Credit by submitting Form 7200.

Where can I find more information on the Employer Retention Credit and other COVID-19 economic relief efforts?  กฏหมายออกมาเยอะมากจะทยอยแปลให้ทีละงานค่ะ ใครเร่งก็หาอ่านเองได้หมดค่ะทุกท่านทั้งหลาย.

Updates on the implementation of this Employee Retention Credit, Frequently Asked Questions on Tax Credits for Required Paid Leave  and other information can be found on the Coronavirus page of IRS.gov.

Comments from author:

ส่วนตัวดีใจแทนลูกค้าขนาดเล็ก ไม่ว่าจะร้านอาหารและร้านนวดต่างๆ เพราะต่างคนต่างมีคำถามมาตลอดแม้กระทั่งช่วยกรอกขอกู้เงินซึ่งทางเราก็ยังไม่มีเวลาช่วยเหลือเพราะต้องทำภาษีให้เสร็จก่อนค่ะ. ภาษีสำคัญที่สุด อีกอย่างการจะขอกุ้เงินต้องยื่นแบบภาษีแนบไปค่ะ.

ตามที่อ่านกลุ่มไหนขอกู้เงินและได้รับความช่วยเหลือจาก small business administration จะไม่ได้สิทธิตัวนี้นะคะ เขาห้ามเลย SBA มีเงินที่ให้กู้แล้วยกหนี้ให้ถ้าเอาไปจ่ายค่าแรงค่ะ เดี๋ยวจะแปลให้หัวข้อถัดไปค่ะ เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะคะ เขาให้เท่าๆ กันด้วยอยู่ที่หมืนเหรียญ  แต่เรามองว่าจ่ายผ่านค่าแรงก็ง่ายไปอีกแบบค่ะ. ร้านยังมีรายได้มีคนทำงาน มีจ่ายค่าเช่าร้าน. สำหรับร้านที่ปิดไปไปขอกุ้เงินกลับมาอีกเงินกุ้ได้อาจจะไม่พอค่าเช่า สู้ที่จะพยุงร้านไปก่อน อันนี้แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะคะ สถานการณ์แต่ละคนต่างกันออกไปค่ะ.

ในกลุ่มลูกค้าเราก็จะดุแลร้านเครดิตค่าแรงให้แบบไม่ได้เพิ่มค่าบริการใด ๆ เหมือนใครให้มากรอกเงินกู้นี่คิดเงินค่ะ (แต่ไม่มีเวลาทำให้ค่ะ). เลือกเอานะคะแบบฟรีกับแบบเสียตังค์

“Best of luck to you all small business owners including me 😊

ที่มา                    :   IRS Issue IR-2020-62, March 31, 2020

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ Tuesday, March 31st, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th ** extended to July 15

****Employment taxes**** extended to July 15

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***