Articles for March 2020

Employee Retention Credit available for many businesses financially impacted by COVID-19

Employee Retention Credit available for many businesses financially impacted by COVID-19

โครงการช่วยเหลือนายจ้างที่ไม่เลิกจ้างพนักงานช่วงวิกฤติที่เกิดจากโรคไวรัสโควิค 19

สวัสดีผู้ที่ไฝ่หาความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ พักนี้ผู้เขียนอาจจะไป ๆ มาหาย ๆ เพราะยุ่งมากกับการทำภาษีใก้กับกิจการต่างๆ ที่ต้องการไปใช้ในการกู้เงินประเภทต่าง ๆ ทั้งกู้ดอกเบี้ยต่ำ กู้แบบได้ฟรี กู้แบบอยากกู้ สารพัดกู้ละคะ ได้เปล่าอีกเรื่องเนอะ คนขอกันเยอะมาก  มีโอกาสก็ทำไปค่ะ การกรอกใบสมัครไม่ได้ยากมากมาย คุณไม่ต้องมีแผนธุรกิจเหมือนกับการกู้ทั่วไปเอาไปซื้อตึกหรือซื้อร้านอาหาร หรือซื้อธุรกิจ อะไรประเภทนั้น.

หลายคนอาจจะสงสัยทำไมเราไม่มีโพสส์เกี่ยวกับ เงินทีรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวละ $1,200 and child $500 สำหรับครอบครัว  เนื่องจากว่า ทุกหน้าเพจ ทุกช่องข่าวมีการพูดกันอธิบายกันได้ดีแล้วค่ะ และก็มีหลาย ๆ กลุ่มช่วยกันแปล ข้อมูลก็ล้นพ้น ผู้เขียนยังไปอ่านกับเขาเลยค้า.

มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะ ว่าทางกรมสรรพากรอเมริกา มีนโยบายช่วยธุรกิจขนาดเล็กแบบไนเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะคนทั่วไปจะพูดและถามถึงการเคลมเงินคนว่างงานกัน แล้วเจ้าของธุรกิจละ ถ้าภาวะแบบนี้แต่ยังมีการจ้างงานบ้างและพนักงานยังทำอยุ่ เจ้าของธุรกิจได้สิทธิอะไรบ้าง. มีกฏหมายออกมาเกี่ยวกับเครดิตสำหรับกลุ่มที่มีพนักงานต่ำกว่า 500 แต่ไม่คลอบคลุมถึงกลุ่มที่มีพนักงานต่ำกว่า 50 ค่ะ งานนี้ จะคลอบคุลมค่ะตามที่เข้าใจ ซึ่งกลุ่มเราคนไทย จะมีธุรกิจขนาดเล็กกันเยอะมากทีมี่พนักงานตั้งแต่คนเดียวจนถึง 50 คน.  แปลมาจากกรมสรรพากรอเมริกานะคะ จะเก็บต้นฉบับไว้ให้คนถนัดภาษาอังกฤษอ่านค่ะ

The Treasury Department and the Internal Revenue Service today launched the Employee Retention Credit, designed to encourage businesses to keep employees on their payroll. The refundable tax credit is 50% of up to $10,000 in wages paid by an eligible employer whose business has been financially impacted by COVID-19. กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรอเมริกา ได้ออกโปรแกรมเพื่อให้นายจ้างเก็บพนักงานไว้อย่าให้เขาออกจากงาน คือให้ทำงานเรื่อยๆ นะคะ แล้วจะได้เงินคืนถึง ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างเลยค่ะ สุงสุดอยุที่ หนึ่งหมืนเหรียญ เช่นทั้งปีจ่ายพวกเขาสองหมื่นเหรียญน่ายจ้างจะได้เงินคืนหมื่นเหรียญ เริดหรูอลังการงานสร้าง แหวนเพ็ชร ชอบมากค่ะ และก็ดีใจแทนธุรกิจขาดเล็ก งานนี้ไม่ต้องทำอะไรแค่เก็บพนักงานไว้ค่ะ สำหรับการยื่นค่าแรงคนทำบัญชีเช่นเราจะจัดการให้ดูแลให้อยู่แล้วค่ะ. ธุรกิจใด ๆที่ได้ผลกระทบกับโรคห่านี่ได้หมดนะคะ พึงทราบกันไว้.

Does my business qualify to receive the Employee Retention Credit? ธุรกิจฉันจะมีคุณสมบัติได้รับเงินเครดิตนี้ไม๊เนี่ย

The credit is available to all employers regardless of size, including tax-exempt organizations.

There are only two exceptions: State and local governments and their instrumentalities and small businesses who take small business loans.

เครดิตมีให้หมดเลยคะ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ไดจำกัด รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรด้วยนะคะ. แต่มีข้อยกเว้น “สอง” ข้อค่ะ.  รัฐ และหน่วยงานรัฐบาลท้องอื่นอื่นๆ 

และธุรกิจที่ไปขอกู้เงิน (งานเข้าละทีนี้ คนขอกู้เงินเขาไม่ให้เครดิตนะคะ เหมือนจะป้องกันความซ้ำซ้อน เพราะ SBA มีโครงการให้เงินประเภทนี้ด้วย forgiven loan if you use to pay rent, payroll.

Qualifying employers must fall into one of two categories:คุณสมบัติที่นายจ้างจะได้รับเครดิตมีสองกรณีตามนี้ค่ะ เข้าข่ายอนใดอันหนึ่งก็ได้สิทธิค่ะ

 1. The employer’s business is fully or partially suspended by government order due to COVID-19 during the calendar quarter. ธุรกิจคุณปิดทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะมีคำสั่งจากรัฐบาล ยกตัวอย่างให้นะคะ ร้านอาหารห้ามเปิดให้คนนั่งกินในร้าน แต่ให้ทำแบบส่งให้ลูกค้าได้.
 2. The employer’s gross receipts are below 50% of the comparable quarter in 2019. Once the employer’s gross receipts go above 80% of a comparable quarter in 2019, they no longer qualify after the end of that quarter. รายรับในไตรมาสที่กระทบนั้นต่ำกว่าครึ่งของไตรมาสเดียวกันปีก่อน. ได้ทุกไตรมาสนะคะ จนกว่า แต่ละไตรมาสจะมากกว่า 80% of previous year quarter. แล้วจะหยุดได้รับเงินนี้ค่ะ.

These measures are calculated each calendar quarter. จะมีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส. ตามประสบการณ์หลายคนไม่เข้าใจคำว่า “ไตรมาส”  มันคือระยะเวลาสามเดือนค่ะ ในหนึ่งปีจะมี สี่ไตรมาส เดือนมกราคมถึงมีนาคม เรียกว่าไตรมาสแรกของปีค่ะ.

How is the credit calculated? แล้วเครดิตนี้คำนวณเช่นไร

The amount of the credit is 50% of qualifying wages paid up to $10,000 in total. Wages paid after March 12, 2020, and before Jan. 1, 2021, are eligible for the credit. Wages taken into account are not limited to cash payments, but also include a portion of the cost of employer provided health care.เครดิตนะได้ถึงครึ่งหนึ่งของค่าแรงคะ แต่ไม่เกิน หมื่นเหรียญ และต้องเป็นค่าแรงหลังจาก วันที่ ๑๒ มีนาคมปีนี้ 2020 ค่าแรงเงินสดก็รวมนะคะ เหมือนคุณจ่ายใครเงินสดแต่คุณก็รายงานในระบบค่าแรงไป ค่าประกันสุขภาพที่จ่ยให้พนักงานก็รวมค่ะ.

How do I know which wages qualify? แล้วฉันจะรู้ได้เช่นไรค่าแรงประเภทไหนถึงจะเรียกกว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับเครดิตละ

Qualifying wages are based on the average number of a business’s employees in 2019. ค่าแรงที่มีคุณสมบัตินั้นดูจากค่าแรง ปีก่อนหรือปี 2019 นะคะ

Employers with less than 100 employees: If the employer had 100 or fewer employees on average in 2019, the credit is based on wages paid to all employees, regardless if they worked or not. If the employees worked full time and were paid for full time work, the employer still receives the credit. สำหรับนายจ้างที่มีพนักงานต่ำกว่า ร้อยคนในปีที่แล้ว เครดิตจะคำนวณจากยอดรวมของค่าแรงทั้งหมดค่ะ. อันนี้ขยายความว่าถ้าเราจ้างพนักงานประจำแล้วจ่ายเขา รัฐก็ให้เราคำนวณจากค่าแรงทังหมด  พนักงานชั่วคราวก็น่าจะรวมด้วยค่ะ เพราะมันก็คือค่าแรงเช่นกัน.

Employers with more than 100 employees: If the employer had more than 100 employees on average in 2019, then the credit is allowed only for wages paid to employees who did not work during the calendar quarter. สำหรับนายจ้างที่มีพนักงานมากกว่าร้อยคนในปีที่แล้ว ค่าแรงนั้นอนุญาติให้เฉพาะส่วนพนักงานที่ไม่ทำงานในไตรมาสนั้น ตัวอย่างนะคะ พนักงานกลุ่มหนึ่งปี ที่แล้วไม่ได้ทำงานแต่มาทำงานปีนี้ พนักงานกลุ่มนี้ได้นะตามที่เข้าใจ สำหรับพนักงานทีทำปีที่แล้วและปีนี้ทำในไตรมาสเดียวกันรัฐจะไม่ให้.  เหมือนกับรัฐส่งเสริมให้จ้างงานคนใหม่เพิ่มสำหรับนายจ้างที่มีมากกว่าร้อยคน

I am an eligible employer. How do I receive my credit? ฉันเป็นนายจ้างแล้วฉันจะได้รับเครดิตอย่างไรละ

Employers can be immediately reimbursed for the credit by reducing their required deposits of payroll taxes that have been withheld from employees’ wages by the amount of the credit. นายจ้างสามารถได้รับเครดิตทันทีโดยการหักกลบกับภาษีค่าจ้างที่ต้องนำส่งให้กับรัฐบาล  ต้องนำส่งนะถึงได้รับ ไม่นำส่งก็ไม่ได้รับค่ะ.  เช่นมีการจ้างานแล้วมีภาษีต้องนำส่งที่ หมื่นเหรียญ แบบว่าเยอะ เลยหักไปห้าพันนำส่งแค่ ห้าพันส่วนที่เหลือ .  ตอนนี้มีกฏหมายมาอีกฉบับให้เลื่อนการจ่ายค่าจ้างออก ถ้าเลื่อนไปแล้วยังไม่นำส่งก็ไม่ได้เครดิตนะคะ. และก็ไม่รู้ว่านำส่งภายหลังจะให้ไม๊ ต้องกลัไปอ่านระเบียบอีกที เนื่องจากกฏหมายใหม่ ผู้เขียนก็ตอบไม่ไดเช่นกันค่ะ.

Eligible employers will report their total qualified wages and the related health insurance costs for each quarter on their quarterly employment tax returns or Form 941 beginning with the second quarter. If the employer’s employment tax deposits are not sufficient to cover the credit, the employer may receive an advance payment from the IRS by submitting Form 7200, Advance Payment of Employer Credits Due to COVID-19.  นายจ้างที่มีคุณสมบัติมีหน้าที่กรอกฟอร์มและรายงานค่ะ. รายงานไตรมาสสองปีนี้เลยะนคะ พร้อมกับฟอร์ม 941.  ถ้าเครดิตที่ได้มันมากกว่าค่าแรงก็ขอเงินคืนได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ คุณจ่ายค่าแรงไตรมาส สองที่ หมื่นเหรียญ คุณได้เครดิต ห้าพันเหรียญ แต่นำส่งภาษีแค่ สองพันเหรียญ ก็กรอกฟอร์มทำเรื่องขอคืนได้อีก สามพันเหรียญ Payroll $10,000, Credit received $5,000., Payroll taxes $2,000., eligible for refund $3,000.

Eligible employers can also request an advance of the Employee Retention Credit by submitting Form 7200.

Where can I find more information on the Employer Retention Credit and other COVID-19 economic relief efforts?  กฏหมายออกมาเยอะมากจะทยอยแปลให้ทีละงานค่ะ ใครเร่งก็หาอ่านเองได้หมดค่ะทุกท่านทั้งหลาย.

Updates on the implementation of this Employee Retention Credit, Frequently Asked Questions on Tax Credits for Required Paid Leave  and other information can be found on the Coronavirus page of IRS.gov.

Comments from author:

ส่วนตัวดีใจแทนลูกค้าขนาดเล็ก ไม่ว่าจะร้านอาหารและร้านนวดต่างๆ เพราะต่างคนต่างมีคำถามมาตลอดแม้กระทั่งช่วยกรอกขอกู้เงินซึ่งทางเราก็ยังไม่มีเวลาช่วยเหลือเพราะต้องทำภาษีให้เสร็จก่อนค่ะ. ภาษีสำคัญที่สุด อีกอย่างการจะขอกุ้เงินต้องยื่นแบบภาษีแนบไปค่ะ.

ตามที่อ่านกลุ่มไหนขอกู้เงินและได้รับความช่วยเหลือจาก small business administration จะไม่ได้สิทธิตัวนี้นะคะ เขาห้ามเลย SBA มีเงินที่ให้กู้แล้วยกหนี้ให้ถ้าเอาไปจ่ายค่าแรงค่ะ เดี๋ยวจะแปลให้หัวข้อถัดไปค่ะ เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะคะ เขาให้เท่าๆ กันด้วยอยู่ที่หมืนเหรียญ  แต่เรามองว่าจ่ายผ่านค่าแรงก็ง่ายไปอีกแบบค่ะ. ร้านยังมีรายได้มีคนทำงาน มีจ่ายค่าเช่าร้าน. สำหรับร้านที่ปิดไปไปขอกุ้เงินกลับมาอีกเงินกุ้ได้อาจจะไม่พอค่าเช่า สู้ที่จะพยุงร้านไปก่อน อันนี้แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะคะ สถานการณ์แต่ละคนต่างกันออกไปค่ะ.

ในกลุ่มลูกค้าเราก็จะดุแลร้านเครดิตค่าแรงให้แบบไม่ได้เพิ่มค่าบริการใด ๆ เหมือนใครให้มากรอกเงินกู้นี่คิดเงินค่ะ (แต่ไม่มีเวลาทำให้ค่ะ). เลือกเอานะคะแบบฟรีกับแบบเสียตังค์

“Best of luck to you all small business owners including me 😊

ที่มา                    :   IRS Issue IR-2020-62, March 31, 2020

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ Tuesday, March 31st, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****extended to July 15

*** Corporation due date April 15th *** extended to July 15

** Individual due date April 15th ** extended to July 15

****Employment taxes**** extended to July 15

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Disaster Assistance Loans for Small Businesses Impacted by Coronavirus (COVID-19)

Disaster Assistance Loans for Small Businesses Impacted by Coronavirus (COVID-19)

องค์กรดูแลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากโรคระบาด

มีหลายคนที่ทราบแล้วว่าทางรัฐบาลมีโครงการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กนะคะ.  โครงการนี้มีมานานแล้ว หลายคนที่ขอไปเคยได้และไม่ได้อาจจะเพราะหลายๆ สาเหตุ การขอต้องมีเอกสารเยอะแยะ มีแผนธุรกิจที่ดี เคยทำแผนธุรกิจให้น้องไปยื่นขอกู้เพื่อซื้อตึกที่จะขยายร้านอาหารก็ได้นะคะ ได้เยอะด้วยขั้นตอนยาวนาน ตอนนั้นภาวะการปกติค่ะ.  โครงการที่จะพูดถึงเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่เดือดร้อนจากโรคระบาดนี้ค่ะ เห็นกันชัดเจนมากคือกลุ่มร้านอาหาร กลุ่มบรรเทิงต่างๆ ร้านนวด ร้านเล็บ ล้วนแล้วเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะ ไหนจะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าสารพัด บางรายเจ้าของอาคารใจดีก็ให้ลดค่าเช่าไปเดือนสองเดือนแล้วแต่ความกรุณา แต่บางรายเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ทำได้แค่ไม่คิดค่าปรับทีจ่ายล่าช้าพร้อมดอกเบี้ยค่ะ  ตอนนี้อะไรที่พอจะพยุงสถานะของแต่ละกิจการก็ต้องพยายามค่ะ.

การขอกู้เงินจาก SBA นี้ มีเกือบทุกรัฐแล้วนะคะ และการพิจารณาจะไม่เข้มงวดมาก ให้คุณทำเรื่องเข้าไปค่ะ หาคนที่ภาษาอังกฤษดี ๆ ช่วยในการทำ สามารถทำออนไลน์ได้เลย แต่ก่อนทำให้เตรียมเอกสารก่อนค่ะ เพราะต้อง upload into system คือเอกสารสามารถแนบออนไลน์ได้เลยค่ะ. สวยงามมากเลยค่ะ กู้ได้สูงถึง 2 ล้านเหรียญเลย. แบบนี้ธุรกิจคงจะขนาดพอสมควรได้แบบนี้นะคะ.

คัดมาเฉพาะจาก small business administration นะคะ และจะเก็บภาษาอังกฤษให้ไว้อ่านกันต่อค่ะ.

Process for Accessing SBA’s Coronavirus (COVID-19) Disaster Relief Lending

 • The U.S. Small Business Administration is offering designated states and territories low-interest federal disaster loans for working capital to small businesses suffering substantial economic injury as a result of the Coronavirus (COVID-19). Upon a request received from a state’s or territory’s Governor, SBA will issue under its own authority, as provided by the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act that was recently signed by the President, an Economic Injury Disaster Loan declaration. ทางองค์กรที่ดูแลด้านกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ตอนนี้ได้มีการยืนมือเข้าช่วยกลุ่มธุรกิจ นำเสนอแบบดอกเบี้ยต่ำ เพื่อธุรกิจจะได้ดำเนินการได้ในช่วงไวรัสแพร่ระบาด. รัฐต่างๆ จะมีสาขาย่อยเพื่อช่วยเหลือ องค์กรนี้ขึ้นอยุ่กับแต่ละรัฐด้วยคะ เหมือนกับศุนย์การปฏิบัติการใหญ่สั่งการลงมาให้สาขาปล่อยกู้ แต่ละรัฐจะมีสาขาอยุ่นะคะ อย่างที่ยู่ท่าร์ก็จะมีที่ในเมือง.  สรุปก็ตอบสนองนโยบายของประธานนาธิบดีที่สั่งมานะคะ.
 • Any such Economic Injury Disaster Loan assistance declaration issued by the SBA makes loans available statewide to small businesses and private, non-profit organizations to help alleviate economic injury caused by the Coronavirus (COVID-19). เขาเรียกชื่อกลุ่มเงินกู้แยกออกมานะคะ เพราะโดยทั่วไปเงินกู้มีหลายแบบมาก แต่นี่ออกมาให้เฉพาะกับความเสียหายโรคระบาดโควิค19 นี้เลยค่ะ.  องค์กรธุรกิจ ที่แสวงหากำไรทั่วไปและองค์กรที่ไม่แสวงหาธุรกิจก็ขอกู้เข้ไปได้นะคะ.
 • SBA’s Office of Disaster Assistance will coordinate with the state’s or territory’s Governor to submit the request for Economic Injury Disaster Loan assistance. คือทางองค์กรจะประสานงานกับรัฐให้ค่ะ
 • Once a declaration is made, the information on the application process for Economic Injury Disaster Loan assistance will be made available to affected small businesses within the state. ตอนนี้หลายๆ รัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วและทำให้ทางกิจการห้างร้านเล็ก ๆ ต่าง ๆ ในรัฐนั้นมีคุณสมบัติที่จะขอกู้ได้ค่ะ.
 • These loans may be used to pay fixed debts, payroll, accounts payable and other bills that can’t be paid because of the disaster’s impact. The interest rate is 3.75% for small businesses. The interest rate for non-profits is 2.75%.  เงินกู้นี้ สามารถเอาไปจ่ายหนี้ของกิจการที่ค้างได้ จ่ายค่าแรงพนักงาน จ่ายค่าซื้อสินค้าบริการต่างๆ  ดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจทั่วไป เช่นร้านอาหาร ร้านนวด ต่างๆ อยู่ที่ 3.75 เปอรเซ็น  ต่ำลงมาหน่อยก็ดอกเบี้ยของธุรกิจที่ไม่แสดงหาผลกำไร เช่นพวก เชลเต้อช่วยเหลือคนต่างๆ โรงพยาบาลขนาดเล็ก คลินิค อยู่ที่การจดทะเบียนของเขานะคะ.
 • SBA offers loans with long-term repayments in order to keep payments affordable, up to a maximum of 30 years. Terms are determined on a case-by-case basis, based upon each borrower’s ability to repay. น่าสนใจมากค่ะ นี่กู้ได้ยาวถึง 30 ปีเลยคุณพระ สุดยอด ผ่อนน้อยผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำด้วยอีกต่างหาก เขาจะดูรายได้ของกิจการ ผลกำไร ว่าคุณจะจ่ายได้มากน้อยค่ะ  คือดูจากแผนธุรกิจที่คุณนำส่งนะคะ.
 • SBA’s Economic Injury Disaster Loans are just one piece of the expanded focus of the federal government’s coordinated response, and the SBA is strongly committed to providing the most effective and customer-focused response possible. เงินกู้มีหลายแบบมากค่ะ เงินกู้โปรแกรมนี้คือออกมาช่วยเรื่องโรคระบาดและก็ยืดหยุ่นกว่าประเภทอื่นๆ มาก อยากขอแบบอื่นก็ทำได้เช่นกัน ค่ะ ทำแผนธุรกิจให้ดี ใครสนใจให้หมดหน้าภาษีจะมีโปรเจคช่วยทำเรื่องกู้ได้ค่ะ. การกู้เงินรัฐต้องวางแผนค่ะ คนอื่นทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกัน.

For additional information, please visit the SBA disaster assistance website at SBA.gov/Disaster. ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมได้เกือบทกแหล่งคะ

 

Documents needed for Loan application

 • Personal Background Statement เขียนขึ้นมาง่าย ๆค่ะ กรณีไวรัสนี้แทบไม่ต้องเขียนเลย
 • Professional Resume อาจจะไม่ต้องใช้กรณีไวรัสค่ะ
 • Personal Credit Report & Score อันนี้สำคัญมาก คนเครดิตดีถึงมีโอกาสได้กู้นะคะ
 • Business Credit Report สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดกิจการ ก็ให้ทำเรื่องเข้าไปเพราะเนื่องด้วยโรคร้ายนี้ทำให้มีการยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ  ธุรกิจที่เปิดมานานหลายปี ก็สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะ
 • Personal Tax Returns ภาษีของเจ้าของกิจการ แบบ 1040
 • Legal Documents  สำหรับเอกสารทางธุรกิจที่จดทะเบียนก็เหมือนคุณเคยส่งให้กับคนทำบัญชีค่ะ IRS EIN, Article of incorporation from State, Employer ID, Sales Tax ID ถ้าเป็นกิจการด้านบริการไม่มีการยื่นภาษีขายก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็นำส่งการยื่นแบบภาษีของกิจการแนบเข้าไป ประเภทธุรกิจไม่เหมือนกัน บางธุรกิจ อาจจะเป็นฟอร์ม 1065 Partnership, Corp Form 1120, S Corp Form 1120S, Schedule C in form 1040 for Sole proprietorship หรือเจ้าของคนเดียวนะคะ
 • Business Plan แผนธุรกิจใช้ค่ะ สำหรับกลุ่มมาด้วยวีซ่าลงทุน กลุ่มนี้จะมีแผนธุรกิจที่กู้เงินได้ ก็ดูด้วยนะคะใครเขียนไว้ บางรายมี 4 หน้า หน่อมแน๊มมาก ขอวีซ่าลงทุนได้ ใช่จะขอกู้เงินได้นะคะ  แผนธุรกิจที่มีมาตราฐานจะมีมากกว่า 20 หน้าค่ะ บรรยายสรรพาคุณต่างๆ ไม่ใช่มีแค่ financial forecast 5 years only อันนี้เก็บไว้ต่อวีซ่าลงทุนต่อไปค่ะ อย่าไปใช้กับการกุ้เงิน.
 • Use of Loan. อันนี้เป็นทีรู้กันนะแหละค่ะ เพราะกู้ไปใช้หมุนช่วงวิกฤตินะคะ

ใน application for loans ไม่ได้ระบุนะคะว่าคนนั้นต้องเป็นอเมริกันหรือมีใบเขียวค่ะ ตีความว่ากลุ่มนักลงทุนน่าจะมีโอกาสขอได้ถ้ามีเครดิต

สกอร์ที่ดี มีวีซ่าทำงานถูกต้องนะคะ.

สมัครออนไลน์ได้เลยค่ะ เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ Disaster Loan Assistance  คลิกไปที่ลิงค์นะคะ จะมี ให้เลือกของแต่ละรัฐ https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/Index

มองหารัฐคุณเองแล้วกรอกข้อมูล ถ้าภาษาไม่ดีก็ต้องหาคนภาษีดีในการช่วยกรอกค่ะ ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจคุณ รายได้ ยอดขายปีที่ผ่าน ๆ มา ที่สำคัญเลยเครดิตสกอร์ของเจ้าของกิจการนะคะ  ทาง SBA จะพิจาณาจากจุดนี้ค่ะ. 

Comments from author:

งานนี้ใครเครดิตสกอร์ดี ๆ ก็มีโอกาสได้กู้เร็วค่ะ โครงการนี้ยืดหยุ่นมากด้านเอกสารหลายๆ ตัว เพียงแค่คุณยืนแบบภาษี ไม่จำเป็นว่าต้องมีใบเขียวเป็นอเมริกัน แต่คุณต้องมี SSN แบบถูกกฏหมายนะคะ owner application ต้องใช้ SSN  ตีความว่า กลุ่มวีซ่าลงทุนก็มีโอกาสกู้ได้เช่นกัน เช่นกลุ่มร้านอาหารนะคะ. จัดไปเลย ไม่เสียหายอะไร ภาษาอังกฤษต้องดีนะคะ ต้องกรอกเอกสาร ต้องตอบคำถามต่างๆ มากมายค่ะ.

ดอกเบี้ยต่ำมากยังกะผ่อนบ้านค่ะ นานๆ รัฐจะออกมามีโปรแกรมแบบนี้ที ไม่เข้มงวดและแข็งแข็งเหมือนการกู้ทัวไปด้วยคะ  เมือสองปีก่อนเคยช่วยน้องลูกค้าร้านอาหารกู้จากหน่วยงานนี้ค่ะ ได้เยอะนะคะ 80 เปอรเซ็นของราคาตึกเลยค่ะ ตอนนั้นเห็นบอกจะซื้ออาคารเพื่อทำร้านเองไม่อยากเช่าอีกต่อไป  แผนธุรกิจต้องดี กิจการมีผลกำไร จากการประกอบการ ยื่นแบบภาษีแบบถูกต้องค่ะ  แต่โครงการช่วยโรคระบาดไม่น่าจะเข้มงวดเหมือนโครงการปกติค่ะ.

ถ้าใครไม่รีบหมดหน้าภาษี ก็มาคุยกันดูว่าจะช่วยไรได้บ้างค่ะ

“Good luck with your loan application”

ที่มา                    :   small businesses, U.S. Small Business Administration

                                                        To apply for SBA Loan

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ Friday, March 20th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date July 15th **

***All taxes postponed to pay by July 15**

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Coronavirus Tax Relief

Coronavirus Tax Relief

ความยืดหยุ่นด้านภาษีอากรที่มีผลมาจาก ไวรัส โควิค 19

สวัสดีค่ะทุกคน  หวังว่าผู้อ่านทุกคนสุขสบายกันดีนะคะ  ข่าวสารจากไวรัสนั้นมีทุกซอกทุกมุม ทุกสื่อ ทุกหน้าในเฟคบุคของพวกเราชาวไทยชาอเมริกันอาศัยในอเมริกาและทั่วโลกนะแหละคะ.  แม้กระทั่งข่าวสารด้านภาษีอากรต่างๆ หลายๆ แหล่งก็มาช่วยกันแปลและแจ้งข่าวกันต่อไปค่ะ.  ส่วนผู้เขียนเองก็ติดตามข่าวค่ะ จะประกาศทีก็ต้องรอหนังสือจากเสตทหรือทาง กรมสรรพากรอเมริกาค่ะ เพราะไม่นานเอกสารจะตามมา.

เมื่อวานก็ได้รับเอกสารยืนยันว่าทาง กรมสรรพากรอเมริกา ฝั่งของรัฐบาลกลางหรือที่เรารู้จักกันในนาม IRS ได้ออกหนังสือมาแล้วค่ะ ว่าให้เลื่อนการจ่ายเงินไปได้ถึง 17 กรกฎาคม นะคะ จากปกติ บุคคลธรรมดาครบกำหนดจ่าย คือ 15 เมษายน เลื่อนการยื่นแบบได้ถึง 15 ตุลาคม แต่ถ้ามีภาระภาษีก็ต้องเสียดอกเบี้ย ตามระเบียบ.  งานนี้ตามระเบียบที่ออกมา ไม่มีดอกเบี้ยนะคะ จนถึง 15 กรกฎาคม ใครมีเรื่องฝืดเคืองด้านการเงินก็รอจ่ายได้ถึง 15 กรกฎาคมแทนค่ะ. 

สำหรับกลุ่มธุรกิจนั้นเช่น คอรปอเรชั่นที่เสียภาษีในรูปกิจการ ก็ได้เลื่อนเช่นกันค่ะ ไม่มีดอกเบี้ย 

ย้ำว่าทุกคนต้องเลื่อนการยื่นแบบ file for extension กันปกตินะคะ กฏหมายเลื่อนให้เฉพาะการจ่ายเงิน เรายังคงมีหน้าที่เช่นเดิมถ้าไม่พร้อมก็เลื่อนการยื่นแบบออกไปนะคะ. กรุณาอย่าเข้าใจกันผิด.

สำหรับคนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเราไปก๊อปปี้ระเบียบต่างๆ ทางเวบไซด์เป็นภาษาอังกฤษมาให้ค่ะ ไม่ได้แปลให้นะคะ หาอ่านได้เลย.

The IRS has established a special section focused on steps to help taxpayers, businesses and others affected by the coronavirus. This page will be updated as new information is available. For other information about the COVID-19 virus, people should visit the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (https://www.coronavirus.gov) for health information. Other information about actions being taken by the U.S. government is available at https://www.usa.gov/coronavirus and in Spanish at https://gobierno.usa.gov/coronavirus. The Department of Treasury also has information available at Coronavirus: Resources, Updates, and What You Should Know.

News Releases

Statements

Guidance

Tax Help

IRS has several online resources to help taxpayers.

 • Free File – prepare and file your federal income tax return for free using tax preparation and filing software.
 • Where’s My Refund? – is an online tool that will track your tax refund. You will need your Social security number or ITIN, your filing status and your exact refund amount to use the tool.
 • Online Payment Agreements – you can apply for a payment plan online to pay off your balance over time.
 • IRS2Go mobile app – Check your refund status, make a payment, find free tax preparation assistance, sign up for helpful tax tips, and more!
 • Online Account – use this tool to view: Your payoff amount, updated for the current calendar day, the balance for each tax year for which you owe, up to 24 months of your payment history and key information from your current tax year return as originally filed.

Social Media

Other Resources

Comments from author:

เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเราก็ติดตามกันต่อไปค่ะ หลายๆ รัฐก็ทำตามรัฐบาลกลางโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยนะคะ บางรัฐแทบไม่ต้องยืนแบบค่ะ รอยื่น 15 กรกฎาคมเลย ไม่ต้องทำเลื่อนไปเหมือนรัฐบาลกลางค่ะ

คราวต่อไปจะแนะนำการขอเงินกู้เพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กจาก Small business Administration นะคะ

งานนี้สั้นๆๆ แต่ หวานๆ ไปก่อนค่ะ ยุ่งมากกกกกกกกกก.

“Hope you all safe and sound”

ที่มา                    :   Coronavirus Tax Relief

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันพฤหัสบดีที่ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ Thursday, March 19th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

***All taxes postponed to pay by July 15**

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Social Security Vs Veteran Benefits

Social Security Vs Veteran Benefits

ข้อแตกต่างระหว่างสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมและจากสวัสดิการทหารผ่านศึกของประเทศอเมริกา

สวัสดีผู้ที่ไฝ่หาความรู้ด้านสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าไวรัสจะคลอบครองโลก หรือตลาดหุ้นตกต่ำแค่ไหน เรื่องสวัสดิการ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ  นี่สำคัญกับพวกเราและปากท้องเสมอค่ะ.  มีหลายคนจะรู้จักสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมของประเทศอเมริกาเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะกลุ่มที่เกษียณแล้ว ใกล้จะเกษียณและกลุ่มที่ทำงานและนำส่งสวัสดิการทั่วไป ก็คือกลุ่มรับเงินเดือนเรานะแหละค่ะ รวมถึงผู้เขียนด้วยนะคะ. เขียนไปนึกไป เมื่อไหร่ไวรัสมันจะหยุดหว่า แล้วตลาดหุ้นจะตกลงกันไปมากแค่ไหนเนี้ย ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563.

สวัสดิการจากทั้ง กรมการทหารผ่านศึก และ จากสำนักงานประกันสังคมนั้น มันเป็นรายเดือนและเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้นปี  และไม่ผันผวนไปกับตลาดหุ้นนะคะ บอกไว้ตามนี้.

วันนี้มีพี่จากภาคใต้ของไทยโทรมาสอบถามเรื่องสวัสดิการ ถามกันปนไปหมดแหละค่ะ พี่ท่านคงจะงง งงมาก งงถึงมากที่สุดละคะ  เราก็ถามกลับไปหลายๆ อย่างพี่ก็ไม่รู้จะคุยกับสามีที่เกษียณจากการเป็นทหารผ่านศึกแบบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นด้วยนะคะ  หมายถึงว่าสวัสดิการยิ่งมากมายค่ะสำหรับคนเกษียณจากการเป็นทหารและถือว่าเป็น 100 Disability Veteran – to receive 100% benefits from United State Department of Veterans Affairs. มันก็คนละงานกับสำนักงานประกันสังคม หรือ Social Security Administration กันเลยเนาะ คนอยู่นี่ยังงงกันไม่รุ้เรื่องแล้วจะเอาไรกับคนอยู่ไทย  อันนี้เราก็พอเข้าใจได้นะคะ. ถึงต้องมาตอบคำถามให้ในแบบบทความและหาข้อมูลให้พี่ๆ  น้องๆ เมียฝรั่งกันด้วยกันนะคะ.

**ก่อนจะเข้าเรืองสวัสดิการของทหาร นี่ภรรยาไม่จำเป็นต้องเคยมาอยู่อเมริกาหรือมีเลข Social Security Number (SSN) นะคะ ได้รับสวัสดิการปกติค่ะ. คนละงานกับสำนักงานประกันสังคมที่ต้องมีใบเขียวหรือเป็นอเมริกันนะคะ**

Benefits For Your Spouse สวัสดิการสำหรับคู่สมรส

Even if they have never worked under Social Security, your spouse may be able to get benefits if they are at least 62 years of age and you are receiving or eligible for retirement or disability benefits. Your spouse can also qualify for Medicare at age 65. คู่สมรสที่ไม่เคยทำงานเลย ก็มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคมเมื่ออายุเริ่มที่ 62 ละคะ.

How Much Will My Spouse Receive? แล้วคู่สมรสจะได้รับเงินเท่าไรหรือค้า

If your spouse qualifies for benefits on their own record, we will pay that amount first. If the benefit on your record is higher, they will get an additional amount on your record so that the combination of benefits equals that higher amount. คู่สมรสบางคนเขาทำงานด้วยคะ ไม่ได้แค่เป็นแม่บ้าน ถ้าทำงานด้วย ทางสำนักงานจะพิจารณาจากงานเขาเองก่อน ถ้ามันมากกว่าที่จะได้รับครึ่งหนึ่งของสามี ก็ได้อันที่มากนะคะ ย้ำว่าไม่ใช่รับของคุณเองและรับของสามี ไม่มีในโลกนี้และประเทศนี้ค่ะ.

The benefits for your spouse do not include any delayed retirement credits you may receive.  สวัสดิการของคู่สมรสไม่ได้รวมส่วนของสามีที่เขาเลื่อนการรับออกไป คือว่าบางคนเขาถึงเกณฑ์ที่จะได้แต่เขาไปทำงานต่อนะคะ คู่สมรสจะไม่ได้ส่วนนี้ค่ะ.

If they begin receiving benefits:ถ้าคุณเริ่มรับสวัสดิการแล้ว

 • between age 62 and their full retirement age, the amount will be permanently reduced by a percentage based on the number of months up to their full retirement age.  ถ้าเลือกรับที่อายุ 62 ปี จะเป็นยอดนั้นนะคะ รับแล้วรับเลย อายุมากขึ้นจะมาขอเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะ.

  If your spouse is under full retirement age and: ถ้าคู่สมรสรับเมื่ออายุสูงสุดที่จะได้สวัสดิการมีตั้งแต่ 67-70 แล้วค่ะตอนนี้ แล้วแตว่าเกิดกันช่วงไหน ใครเคยได้รับเสตทเม้นจากสำนักงานจะบอกว่าอายุเท่าไรจะได้รับสวัสดิการสูงสุดนะคะ.
 • works while receiving benefits, their benefits may be affected by the retirement earnings test.  ชณะที่รับสวัสดิการ ก็อาจจะมีผลกระบบ้างเมื่อมีการทำงานค่ะ
 • also qualifies on their own record, their application will include both benefits. ถ้าคู่สมรสทำงานด้วย ทางสำนักงานจะชี้แจงค่ะ ว่าส่วนเขาเองเท่าไร ส่วนสามีเท่าไร
 •  
 • at their full retirement age, the spouse’s benefit cannot exceed one-half of your full retirement amount. สำหรับคู่สมรสที่รับของสามีคือไม่เคยทำงานเลย จะรับอายุสุงสุดที่จะได้สวัสดิการสูงสุด ก็จะไม่เกินครึ่งของสามีที่ทำงานแบบเต็มที่นะคะ.

If your spouse was born before January 2, 1954 and has already reached full retirement age, they can choose to receive only the spouse’s benefit and delay receiving their own retirement benefit until a later date. If your spouse is full retirement age and applying for spouse’s benefits only, they can apply online by using the retirement application. Your spouse can also contact us to schedule an appointment.  ถ้าคู่สมรสเกิดก่อนปี 1954 หรือ พ.ศ. 2497 ได้รับสวัสดิการสุงสุดแล้ว  สามารถรับสวัสดิการของสามีไปก่อน แล้วเปลี่ยนมารับของตัวเองได้นะคะ โปรโมชั่นสำหรับ คน สว. ค่ะ เกิดหลังจากนี้ไม่มีในนโยบายนะคะ

If your spouse’s birthday is January 2, 1954 or later, the option to take only one benefit at full retirement age no longer exists. If your spouse files for one benefit, they will be effectively filing for all retirement or spousal benefits. ใครเกิดหลังจากปี 2497 ก็มีทางเลือกเดียวละคะทุกท่าน แบบรับแล้วรับเลย รักเธอตลอดกาลและตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงค้า

If your spouse will receive a pension for work not covered by Social Security such as government employment, the amount of their Social Security benefits on your record may be reduced. อ้าวงานเข้าทีนี้สำหรับคนที่ทำงานรัฐบาล มีผลกระทบนะคะ เพนชั่นรัฐบาลจดลดกับยอดเงินสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม ค่อนข้างซับซ้อนไม่ขออธิบาย ไปคุยกับเจ้าหน้าทีดีกว่าค่ะ.

Your husband or wife can also receive just the spouse’s benefit at any age if they are caring for your child who is also receiving benefits.  สำหรับหนุ่มใหญ่ใจเด็ก กลับไทยมีเมียสาว ๆ มีลูกเล็ก ๆ ด้วย ก็ได้รับสวัดสิการนะคะ น้องๆ ก็ได้รับ ค่ะ แต่คุณแม่นี่ไม่ได้นะคะ คุณแม่ต้องมีเลข Social security แล้วเคยมาอยู่อเมริกา สำหรับสาว ๆที่มีใบเขียวอยุ่อเมริกา ก็ได้รับปกติค่ะ.


Your spouse would receive these benefits until your child reaches age 16. At that time, the child’s benefits continue, but your spouse’s benefits stop unless they are old enough to receive benefits based on age.  คู่สมรสที่มีลูกเล็ก จะได้รับสวัสิการจนน้องอายุ 16 นะคะ หลังจากนั้นไม่ได้แล้วค่ะ ต้องรออายุ หกสิบขึ้นค่อยมาคุยกันอีกที

Benefits paid to your spouse will not decrease your retirement benefit. In fact, the value of the benefits they may receive, added to your own, may help you decide if taking your benefits sooner may be more advantageous. สวัสดิการของคู่สมรส จะไม่ไปลดสวัสดิการของคุณสามีนะคะ  เช่นสามีรับ พันเหรียญ คุณภรรยารับ ห้าร้อย  คุณสามีก็รับ พันเหรียญปกติ ของใครของมัน แล้วอย่าลืมเอาเข้าบัญชีธนาคารของใครของมันนะคะ จะได้ไม่ต้องเคืองกันเหมือนกับหลายๆ คู่ เพราะพฤติกรรมการใช้เงินแต่ละคู่นั้น เข้าใจยากมาค้า.

If your spouse is not already receiving benefits, they can apply online for benefits based on age. สามารถทำเรื่องขอรับสสวัดิการออนไลน์ได้นะคะ

If you and your spouse apply online for retirement benefits at the same time, or if your spouse applies online after you start receiving benefits, we will check their eligibility for benefits as a spouse. If they are qualified, the online application will automatically include a request for spousal benefits on your record.  ถ้าคุณสามี ขอรับสวัสดิการ และทำผ่านระบบออนไลน์  ระบบจะถามว่ามีภรรยาไม๊ แล้วเขาจะตรวจสอบว่าภรรยามีสิทธิได้สวัสดิการด้วยค้า. ยิงปืนนัดเดียวอาจจะได้นกมากกว่าสองตัวละงานนี้

VA Survivors Pension สวัสดิการสำหรับคู่สมรสทหารผ่านศึกที่จากไป

A VA Survivors Pension offers monthly payments to qualified surviving spouses and unmarried dependent children of wartime Veterans who meet certain income and net worth limits set by Congress. Find out if you qualify and how to apply. เพนชั่นหรือเงินสวัสดิการของคู่สมรสทหารผ่านศึกนั้นก็ได้รับเป็นรายเดือนนะคะ  งานนี้คือกรณีสามีเสียชีวิตค่ะ เขายังอยู่ก็รอไปก่อนนะคะ.

Am I eligible for a VA Survivors Pension as a surviving spouse? ฉันมีคุณสมบัติจะได้ไม๊ในฐานะที่เป็นภรรยาทหารผ่านศึกนะ  มาดูระเบียบกันค่ะ

If you haven’t remarried after the Veteran’s death, and if the deceased Veteran didn’t receive a dishonorable discharge and their service meets at least one of the requirements listed below, you may be eligible for this benefit.  ถ้าคุณยังคงสถานะ “โสด” ตามกฏหมายนะคะ หลังจากที่ทหารผ่านศึกษเสียชีวิต คุณมาดูว่าคุณจะได้รับสวัสดิการไม๊ตามนี้.  อ้อ กลุ่มที่รีบ ๆ แต่งงานหลังผัวตายนะ ผ่านๆ นะคะ อด แล้วอดเลยค่ะ

At least one of these must be true. The Veteran:  ต้องมีอย่างน้อย หนึ่งข้อต่อไปนี้ค่ะ

 • Entered active duty on or before September 7, 1980, and served at least 90 days on active military service, with at least 1 day during a covered wartime period, or กรณีรับราชการก่อนปี 1980 หรือปี 2523  สามีทหารผ่านศึกเคยเป็นทหารอย่างน้อย 90 วันค่ะ.  หรือ
 • Entered active duty after September 7, 1980, and served at least 24 months or the full period for which they were called or ordered to active duty (with some exceptions), with at least 1 day during a covered wartime period or  ถ้าหลังจากปี 2523  ต้องเป็นทหารยอ่างน้อย 24 เดือนค่ะ  หรือ
 • Was an officer and started on active duty after October 16, 1981, and hadn’t previously served on active duty for at least 24 months  ถ้าเป็นทหารแบบ officer  ไป รับราชการตั้งแต่ปี 1981 2523 นั้นก็ได้รับค่ะ แม้ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ 24 เดือน. ถามสามีนะคะ Were you an officer before you retire?

And this must be true for you:  แล้วต่อไปนี้คือต้องเป็นความจริง

Your yearly family income and net worth meet certain limits set by Congress. Your net worth equals the value of everything you own (except your house, your car, and most home furnishings), minus any debt you owe. รายได้ก็มีข้อจำกัดนะคะ ถ้าตีความคือรายได้ไม่สูงมาก อันนี้ไม่รวมบ้าน รถ ที่อยู่อาศัยนะคะ เหมือนกับมีเงินเดือนประจำเอยะไม๊  แน่นอนคือกลุ่มแม่บ้านไม่มีรายได้นะ ได้รับอยู่แล้วค้า

Am I eligible for a VA Survivors Pension as the child of a deceased wartime Veteran? อันนี้สำหรับลูก ๆ ของทหารผ่านศึกนะคะ

If you’re unmarried and you meet at least one of the requirements listed below, you may be eligible for this benefit. ถ้าโสด ก็มีโอกาสได้ค่ะ

At least one of these must be true:

 • You’re under age 18, or อายุต่ำกว่า 18
 • You’re under age 23 and attending a VA-approved school, or อายุ ต่ำกว่า 23 และไปเรียนที่ วีเอ อนุมัติ มีเยอะนะคะ น้องๆ ไปเชคดูก่อนเรียน
 • You’re unable to care for yourself due to a disability that happened before age 18 หรือพิการก่อนอายุ 18 แล้วก็พิการตลอดมา รับสวัสดิการได้แบบไม่จำกัดอายุด้วยค่ะ

What wartime periods do you recognize for pension benefits? ช่วงไหนถึงได้รับสวัสดิการ  ทหารผ่านศึกมีหลายๆ ฤดูนะคะทุกท่าน พึงถามสามีว่าคุณอยู่ช่วงไหน ถ้าอยุ่ในช่วงต่อไปนี้ได้หมดละคะ

Under current law, we recognize these wartime periods to decide eligibility for pension benefits:

 • Mexican Border period (May 9, 1916, to April 5, 1917, for Veterans who served in Mexico, on its borders, or in adjacent waters)
 • World War I (April 6, 1917, to November 11, 1918)
 • World War II (December 7, 1941, to December 31, 1946)
 • Korean conflict (June 27, 1950, to January 31, 1955)
 • Vietnam War era (February 28, 1961, to May 7, 1975, for Veterans who served in the Republic of Vietnam during that period. August 5, 1964, to May 7, 1975, for Veterans who served outside of the Republic of Vietnam.)
 • Gulf War (August 2, 1990, through a future date to be set by law or presidential proclamation)

How do I apply for a VA Survivors Pension? มีคุณสมบัติแล้วจะสมัครอย่างไร ทำตามนี้เลยคะ ไม่แปลนะคะ จะทำพวกนี้ภาษาอังกฤษต้องได้ค่ะ.

You can apply in any of these ways:

By mail

Fill out an Application for DIC, Death Pension, and/or Accrued Benefits (VA Form 21-534EZ).
Download VA Form 21-534EZ (PDF)

Mail it to the pension management center (PMC) for your state.
Find your PMC

In person

Bring your application to a VA regional office near you.
Find a VA regional office near you

With the help of a trained professional

You can work with a trained professional called an accredited representative to get help applying for VA survivors pension benefits.
Get help filing your claim

How long does it take VA to make a decision?

It depends. We process VA Survivors Pension claims in the order we receive them, unless a claim requires priority processing.

Comments from author:

ก็หวังอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยคุณๆๆ มาดามฝรั่งทหารผ่านศึกทั้งหลาย ที่ได้ทั้งสองสวัสดิการจะได้เข้าใจกันมากขึ้น มีทั้งภาษาอังกฤษที่ยืมมาแล้วไม่ได้ลบก็ให้ฝรั่งอ่านไปค่ะ เขาจะได้รู้เรื่อง  มีหลายคนมากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่จำกัดเรื่องการศึกษาด้วย มีทั้งสูงต่ำ อย่าคาดการณ์คนความรู้สูงจะรอบรุ้ไปหมด  แต่ดีที่ทาง วีเอ มีเจ้าหน้าที่ควยช่วยเหลือและอธิบายให้ฟังและมีทีมงานช่วยเหลือ สำหรับกลุ่มทหารเก่าด้วยกันค่ะ.  ถ้าอยู่นอกอเมริกาก็ลำบากหน่อยค่ะ  ให้เข้ากลุ่มภรรยาทหารผ่านศึกษทางเฟคบุคเพราะมีคนมีประสบการณ์เยอะมาช่วยกันตอบคำถามและอาศัยอยู่ที่ไทย ส่วนใหญ่จะอยู่กันที่ เชียงใหม่ค่ะ ณ ปัจจุบันยังมี แต่อีกไม่กี่ปี ฝรั่งคงหนีกันไปจากประเทศไทยไปเยอะ เพราะด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ  ตอนนี้ทางใต้อากาศดีค่ะ  ฝรั่งน่าจะเยอะอยู่  แต่ถ้าบ้านเมืองเรายืดหยุ่นกับคนเกษียณจากอเมริกามากกว่านี้ ประเทศเราคงได้รับผลพลอยได้ในหลายๆ ทางนะคะ.

ก็พวกเราสาวไทยนิสัยดี ใจงาม ดูแลเขานะแหละคะที่ทำให้เขาทิ้งประเทศไทย เมืองสยามของเราไม่ได้  ไม่พูดมากแระ  ก็เราเป็นคนรักเมืองไทยเนาะ.

เกือบลืมเตือน สาวๆ รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ทีมีลูกกับอเมริกัน ให้น้องได้สัญชาตินะคะ สำหรับคนที่ไม่รุ้เยอะมาก น้องเสียสิทธิเยอะแยะเลย แจ้งๆ กันต่อไปค่ะ จะรับสวัสดิการ ของอเมริกา แต่ไม่ใช่อเมริกัน ไม่มีใครเขาจะให้นะคะ.

“Hope you all having a very happy marriage”

ที่มา                    :   Social Security Administration & VA Survivors Pension

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ Friday, March 6th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

What would happen when you owe Federal and Local Governments’ taxes?

What would happen when you owe Federal and Local Governments’ taxes?

อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเป็นหน้ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ

สวัสดีคะคุณๆ ผู้ที่รักการอ่านและหาความรู้ต่างๆ รวมถึงด้านภาษาอากรในสหรัฐอเมริกา.  สำหรับคนที่อยู่มานาน อาจจะรู้ดี ถึงดีมากกว่า อเมริกานั้นประกอบไปด้วยหลายๆ หน่วยงานด้านภาษีอากร  ก็แน่นอนละคะ เพราะภาษีอากรคือรายได้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ นิด ๆ หน่อย ก็ไม่ปล่อยค่ะ ไม่มีหยวน ๆ ไรทั้งนั้นทุกอย่างทำตามกฏหมายภาษีอากรหมดค่ะ.  อยากให้หยวนก็ต้องทำหนังสือขอร้องให้ลด ละ เลิก ก็ใช่ว่าจะได้ตามขอนะคะ.

เนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้าที่ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ คนเดียว sole proprietorship or single member LLC มีเจ้าของคนเดียวในบริษัท หรือกลุ่ม S Corporation ที่ไม่มีภาษีแต่เจ้าของมีหน้าที่ยื่นผลการดำเนินงานของกิจการในภาษีส่วนบุคคล.  บางรายเป็นเจ้าของคนเดียวรับงานอิสระ ได้รับ ฟอร์ม 1099mis จากคนที่ให้ทำงาน ไม่วาจะบริษัทหรือร้านค้าต่าง ๆ

How tax liabilities incurred? กรณีที่ทำให้เป็นหนี้

มีหลายๆ  สาเหตุตามนี้ค่ะ

Not filling tax on timely manner ไม่ยื่นภาษีตรงเวลา

มีเกือบทุกประเภทที่ไม่ได้ยื่นภาษี  มีทั้งยื่นไปแล้ว ส่งกระดาษไปแล้ว ทาง หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากรอเมริกาบอกว่าไม่ได้รับแบบ การไม่ได้รับแบบคือการไม่ได้ยื่นแบบ  การยื่นแบบแล้วไม่ได้เซ็นแบบ ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบเช่นกัน  น่าปวดหัวมากกับกรณีแบบนี้  และเมื่อทางการประเมินภาษีแล้ว ทางผู้เสียภาษีก็ต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ กว่าจะได้มาซึ่งการแก้ปัญหาภาษีก็ยาวนาน

Not filling sales taxes

ภาษีขายหรือ sales taxes ที่ร้านอาหารเรียกเก็บจากการขายสินค้า เอาไปใช้กันเฉยเลย เอาไปหมุนค่าเช่าบ้าน ค่าโน่นนี่นั้น แล้วไม่มีเงินจ่ายภาษี  ลืมไปหรือว่าไม่รู้ คือว่า ภาษีขายนี่เป็นเงินของรัฐบาลของเมืองนั้น ของรัฐนั้นค่ะ ไม่ใช่ของ ไออาเอส เมื่อมันไม่ใช่ของเราอย่าไปแตะนะคะ แตะแล้วทำให้จิตตก  ค่าปรับเงินเพิ่มสูงมาก มากถึงสองสามเท่าของตัวภาษีเลยนะคะ 

Not filling employment taxes

นี่ก็ถ้ามีการจ้างงาน ต้องมีการนำส่ง social security & medicare taxes to the IRS แถมนะคะ ต้องมีภาษีส่งให้รัฐบาลท้องถิ่นด้วยก็หลายต่อ  อันนี้เช่นกัน ภาษีที่หักไว้ก็เป็นเงินรัฐนะคะ  มีหน้าที่นำส่งให้ครบถ้วน  แล้วก็มีกรณี ไม่ยื่นภาษีพนักงาน เพราะออกแต่ 1099mis นี่นะยันกันเลย เจอค่ะ เจอประเมินภาษีจ้างงานย้อนหลังคุณเอ๊ย  เสตทมาตรวจ ประเมิน ส่งข้อมูลต่อไปให้ กรมสรรพากรอเมริกาอีก งานเข้าเพิ่มไปอีก เจอทุกหน่วยงานเลยคะ  โดยเฉพาะ แคลิฟอเนียนี่หนักมาก นิวยอรค ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ. ทำงานด้วยยากมาก เขี้ยวจริงๆ คุยกับเจ้าหน้าที่นี่ จะกินหัวเราเลย อย่าไปซักแม่น้ำทั้ง ห้า บวก ห้าสายเลยค่ะ ไม่มีใครฟัง because it is none of our business มีแบบนี้นะคะ จะบอกให้  เวลาจะคุยกับเจ้าหน้าทีทีต้องหายใจลึก ๆ ค่ะ.  ถ้ามีปัญหาแบบนี้ CPA อาจจะช่วยมากไม่ได้ ต้องให้ทนายเลยคะ เพราะ CPA ยิ่งคนอยู่ไกล จะบินไปก็ทำไรมากไม่ได้เนอะ  ก็รู้อยู่ว่าผิด ไปจ้างทนายก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แถม ไม่ได้ทำงานให้ลดภาษีมากกว่า CPA มากมายเท่าไรเลย  แต่มีบางกรณี ที่เรารู้ว่าผุ้เสียภาษีไม่ผิด งานนี้ต้องทนายค่ะ ทนายที่เก่งๆ ด้านภาษีอากรด้วย.  **ถ้ากิจการยังไม่มีกำไร เจ้าของไม่ควรับเงินเดือนเพื่อเพิ่มภาระตัวเองนะคะ.

Not filling foreign gift taxes

นี่ก็ได้ของขวัญจากต่างประเทศจากญาติหรือใครๆ ก็ตามแล้วไม่ยื่นแบบตรงเวลา ปกติ จะพร้อมกับบุคคลธรรมดาค่ะ การยื่นตรงเวลามันไม่มีภาษีค่ะ แต่การยื่นช้า มีค่าปรับสูงสุด 25 เปอรเซ็นของตัวเงินที่โอนมาเลย ช้ำชอกมาก หลายๆ คนไม่รู้ค่ะ  อยากทำให้ถูกต้อง ยื่นย้อนหลังก็เจอเลย  งานนี้ มีหลายเหตุผลที่อาจจะขอลดค่าปรับได้  แต่คงต้อง ถึงมืออาชีพทนายความละคะ ที่แบบเก่งจริงๆ เพราะคงต้องไปถึงศาล.

Letting someone using your name as officer with State

กรณีเกิดขึ้นคือ ไปเป็นกรรมการของแต่ละกิจการ อาจจะทำกิจการเอง แล้วต่อมาขายไป ขายให้กับโรบิ้น นักเรียน หรือใครๆ  ก็ตามที่ไม่สามารถเป็นกรรมการได้ในรัฐนั้น ๆ (ตอนนี้มีหลายๆ รัฐให้คนมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของกิจการได้ เป็นกรรมการเองได้เยอะเหมือนกันค่ะ เช่น แคลิฟอเนีย). 

เอาเป็นว่ารู้กันคนไทยใจดีและมีน้ำใจต่อกันซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันทุกเรื่อง.  พอมาถึงเรื่องเงินและผลประโยชน์ นี่ ทำให้ความสัมพันธ์ ต้องขาดสะบั้น เพื่อนช่วยให้ใช้ชื่อเพราะเห็นใจไม่มีเลขประจำตัวเพื่อไปเป็นกรรมของรัฐใหญ่มากรวยมากรัฐนั้น  ขานั้นก็ลืมว่าตัวเองยังมีชื่อในกิจการ ไหวตัวทันเอาชื่อตัวเองออกมา แต่ก็สายเพราะหนี้ที่มีเกิดขณะที่ยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในนั้น  เสตทเขาไม่สนใจนะคะ ว่าใครคือกรรมการปัจจุบัน เขาตามคนเดิมคะตามปีใดปีนั้นนะ เช่นค้างภาษีปี 2015 ก็ไปทวงกับกรรมการปี 2015 ไม่ใช่กรรมการปี 2020 นะคะ พึงทราบด้วย หนีไม่พ้น.

หลายคนไม่รู้นะ ยื่นเป็นบุคคลล้มละลาย คุณเอ๊ย  มันไม่หายนะหนี้ของเสตทกับ ไออาเอสนะ มันติดตัวไปจนตายนะคะ  อย่าคิดว่าจะหนีไปได้ง่าย ๆ  

**พอรู้สาเหตุคร่าวๆ ไม่ได้ยกมาหมดค่ะ ก็มาดูผลพวงที่ไม่ได้จ่ายภาษีนั้นจะกระทบคุณ ๆ ท่านๆ ยังไง**

Take money from you bank ดึงเงินออกจากธนาคาร

มีเงินเท่าไร ตัดหมดเลยคะ ยึดหมด ในธนาคารกี่แห่งรัฐนะรู้หมดเลย ไม่มีความลับอีกต่อไป ที่ไปตามเอาไม่ได้คือเงินฝากต่างประเทศนะคะ.

Don’t refund your taxes ไม่ให้เงินภาษีคืน

คือบางคนมีหนี้ใช่ปะคะ อาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็เถอะ รอแล้วรออีกจะได้เงินภาษีคืน อ้าวถึงบางอ้อ ไม่ได้คืนมีหนังสือบอกว่าหักหนี้ที้ค้าง  หนี้ไรหว่า งงตาแตก  อ้าว มันหนี้ เสตทนิ มันเกี่ยวกับได้ไง  เกี่ยวสิ ก็เสตทที่เป็นเจ้าหนี้มีหนังสือถึงทุกหน่วยงาน รวมถึงนายจ้างคุณด้วยละคะ

Take out money from your paycheck ดึงเงินออกจากค่าแรง

คนทำงานประจำงานบริษัท งานไรก็ตามที่ได้รับสลิปเงินเดือน รวมถึง ขับ อูเบอร์ เจอหักเงินมาแล้วค่ะ เพราะค้างภาษีนี่แหละ กว่าจะเคลียร์ได้  บางรายไม่ใช่เงินภาษี เงินหนี้ที่ยืมชาวบ้าน แล้วเขาไปถึง ศาล หรือ หน่วยงานเรียกเก็บเงินต่างๆ เขามีอำนาจหัก เงินค่าจ้างบางส่วนคุณได้นะคะ แม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เศร้าแทนเห็นแล้วหดหู่นะคะ.

มีอดีตลูกค้า มีหนี้เยอะกับไออาเอส เราก็ทำเรื่องขอผ่อนหนี้ให้แล้ว เขาไม่ยึดเงินแล้วในแบงค์  แต่ที่ไหนได้มายึดเงินในค่าแรง ถามไปถามมา ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดุลูกๆ กรรมอีกงานนี้.

Seize your properties ยึดทรัพย์สิน

งานนี้ก็วางลีนทับบ้านทับรถทับสมบัติ หมายถึง คุณจะซื้อขายทำไรไม่ได้ค่ะ ต้องถอนลีนที่วางไว้ออกก่อน แถมข้อมูลนี้นะคะ เป็นข้อมูลสาธารณด้วยนะ  พอเป็นสารธารณะคุณเอ๊ย จดหมายจากพวกประนอมหนี้มาตรึม ค่าบริการแพงด้วย

Not allow you to renew US Passport ไม่ให้ต่อพาสปอร์ต

งานนี้ใครมีหนี้กรมสรรพากรอเมริกา มากกว่า $50,000 รวมค่าปรับเงินเพิ่ม นี่ต่อพาสปอร์ตอเมริกันไม่ได้นะฮ้า รู้กันเปล่าเนี่ย คงรู้ทันที่ที่ต้องเดินทางแล้วไปต่อพาสปอร์ตกันนี่แหละค่ะ.

เท่าที่เห็นนะคนเป็นหนี้ขนาดนี้ หนี้จริงๆ ไม่ถึงหมื่นเหรียญค่ะ เป็นแบบ 1099mis ด้วยนะ แบบรับงานอิสระ แล้วไม่เคยรายงานรายได้ ทาง กรมสรรพากรอเมริกา เขาไม่มีข้อมุลค่าใช้จ่ายก็ประเมินถือว่าเป็นรายได้เต็ม ๆ แทนที่จะยื่นแบบให้ตรงเวลา หาค่าใช้จ่ายมาตัดเท่าที่มี หรือประมานการตามความเหมาะสม ดันไม่ทำ เสียดายค่าทำภาษี พันเหรียญ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแห้ง  เจอไป ห้าหมื่นเหรียญ เบี้ยปรับเงินเพิ่มทบต้นดอกเป็นสิปๆ ปี เจอค่าทนายแก้ต่างให้อีก กว่าจะกลับมาทำมาหารับประทานในอเมริกาได้ ก็หัวหงอกกันไป  ดีที่สติดี ถ้าไม่ดีคงบ้ากันไปหลายราย

**รู้สาเหตุการมีหนี้ รู้ว่ามีหนี้แล้วเขาจะทำยังไงกับคุณ มาดูกันจะทำยังไงให้ลืมตาอ้าปากได้**

วิธีการที่จะหยุดการตัดเงินจากธนาคารหรือแก้ปัญหาต่างๆ ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตามจดหมายที่ทางคุณได้รับ ตั้งสติก่อนคะ เตรียมเอกสารให้พร้อมในการโทรหาหน่วยงานต่างๆ ลองหาคำปรึกษานักภาษีมืออาชีพ เช่น Enrolled agent (EA), Certified Public Accountant (CPA) ต้องคนทำงานด้านภาษีนะคะ CPA หลายคนไม่ได้ทำงานด้านนี้ค่ะ รวมถึงทนายด้วย ต้องทนายด้านภาษีเท่านั้น. 

ทุกหน่วยงานมีระเบียบของการประนอมนี้ การผ่อนหนี้ การเจรจาต่างๆ  ซึ่งทางคนเป็นหนี้ต้องทำตามระเบียบทีละขั้นตอน และใช้เวลาในการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปถึง สองปีตามประสบการณ์ที่แก้ปัญหามานะคะ.

Comments from author:

ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว 2019 จนถึง ณ ปัจจุบัน ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่จากแต่ละรัฐหลายๆ รัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก ไออาเอสด้วยพร้อมกับผู้เสียภาษี  ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ๆและรู้ว่าการทำงานของแต่ละรัฐแตกต่างกัน พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน.  สิ่งที่เหมือน ๆ กันคือ เราต้องทำตามขั้นตอน ไม่มีทางลัดเลย ไม่มีเส้นสาย  และดุลพินิจนั้นก็เป็นไรที่คาดการไม่ได้จริงๆ.  สำหรับผู้เขียนเองก็ทำตามความสามารถที่มี แม้ว่าจะมีความสามารถแบบกลางๆ ก็พยายามค่ะ บางกรณีต้องหาคนช่วยเฉพาะทางที่มีความสามารถและถนัดกว่ามาก เช่นอาจารย์ที่เป็นทนายความที่เก่งๆ หาตัวจับยากไรประมาณนี้นะคะ.  หลาย ๆ เคสไม่ต้องถึงทนาย ทางผู้เสียภาษีก็คุยเองได้แค่คำแนะนำจากเราค่ะ ยกเว้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้นี่แหละคือปัญหาหลัก.

มือใหม่ในการทำธุรกิจ หรือไม่รู้เรื่องภาษีเลยในอเมริกา ควรจะ หามืออาชีพไว้ค่อยช่วยเหลือและแนะนำนะคะ. อย่างน้อยคุณจะได้เข้าใจและมีคนชี้ทาง  การตั้งคำถามไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลทางออนไลน์ก็ฟรีค่ะ แค่คุณต้องลงทุนสมองและเวลาในการเสาะหา  บางกรณีมีคนหามาให้แล้วแค่นั่งอ่าน ยืนอ่าน นั่งห้องน้ำอ่าน เดินอ่านก็ได้ค่ะ  ไม่ควร “รอ” อะไรวิ่งมาป้อนเข้าปากนะคะ ไม่มีในอเมริกา หรือที่ไหน ๆ ในโลกค่ะ ยกเว้นคุณนั้น รวยจริง และมีเงินจ่ายมากนะคะ.

“Wishing all of your good luck with your taxes”

ที่มา                    :   ประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านภาษีอากร

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ Friday, March 6th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

*Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย*

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

***Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ***

Child tax credit by the numbers

Child tax credit by the numbers

ค่าเช่าบ้านจ่ายให้พนักงานอยู่หักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ไม๊

ยุ่งมากกับการทำภาษีแล้วเอามาเวลาที่ไหนมาเขียนละเนี่ย  ก็เอาเวลาช่วงเบรคนะคะ เห็นมีประโยชน์สำหรับคนมีลูกเลยอยากแชร์  หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละ เพราะมีลุกยื่นภาษีเคลมลูกทุกปี  แต่ก็ยังมีอีกหลายคน หรือมือใหม่เพิ่งมาอยู่อเมริกาก็เยอะค่ะ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย  อีกอย่างกฏหมายเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วด้วย สิทธิการเคลมลูกก็เปลี่ยนไปอีกต่างหาก.  ดิฉันเป็นคนรักลูกนะคะ เงินเครดิตก็ช่วยได้บ้างสำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ได้เครดิตก็ยังรักลูกที่รักเสมอนะคะ  สั่งสอนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อันไหนดี ไม่ดี บอกเขาไป เขาจะไปปฏิบัติเมื่อโตขึ้นไม๊ก็แล้วแต่เขาละคะ. มาดูกันว่าทางกรมสรรพากรอเมริกา บอกข่าวสารนี้กันอย่างไร  เก็บฉบับภาษาอังกฤษไว้ให้คนที่ไม่ถนัดภาษาไทยไว้อ่านด้วยนะคะ.

Taxpayers may be able to claim the child tax credit if they have a qualifying child under the age of 17. Part of this credit can be refundable, so it may give a taxpayer a refund even if they don’t owe any tax.คนที่มีลูกต่ำกว่าอายุ 17 ก็มีโอกาสเคลมเครดิตที่ได้จากลูก ๆ ได้นะคะ.  บางส่วนแม้ว่าจะไม่มีภาษีที่ถูกหักไว้เลย ทางรัฐบาลก็คืนเงินให้นะคะ สำหรับคนที่รายได้ไม่เยอะ ยื่นไปภาษีก็ไม่มีถูกหักไว้นะคะ.  แต่ไม่ได้เงินทั้งหมดค่ะ

The taxpayer’s qualifying child must have a Social Security number issued by the Social Security Administration before the due date of their tax return, including extensions.  การที่จะได้มาซึ่งเครดิตนั้น เด็ก ๆ ต้องมีเลขประจำตัวบัตรประชาชน (เลขประกันสังคม) ไม่ใช่เลข Tax ID นะคะ คนละอย่างกัน.  คนที่จะได้เลขนี้ได้คือ เด็กเกิดที่นี่ หรือ มีพ่อแม่เป็นอเมริกัน หรือแม่แต่งงานกับพ่อเลี้ยง แล้วแม่ทำเรื่องใบเขียวให้น้อง แล้วน้องได้ใบเขียวและมีเลข social security number

A dependent who doesn’t have the required SSN may be eligible to be claimed for the credit for other dependents. สำหรับลูก ๆ ที่มาด้วยวีซ่าต่างๆ ที่ไม่ได้เลข SSN แต่ได้เลข ITIN เด็ก ๆ จะได้ เครดิต ในฐานะที่เป็นญาติค่ะ เครดิตนี้ได้ที่ไม่เกินคนละ $500/person นะคะ. ก็เหมือนกับคนมีพ่อแม่นะคะ เอาเขามาเคลมก็ได้เท่ากันคะ.

Here are some numbers to know before claiming the child tax credit or the credit for other dependents.  เครดิตต่างๆ มีตามนี้ค่ะ

 • $2,000: The maximum amount of the child tax credit per qualifying child. สูงสุดที่ 2000 เหรียญสำหรับน้อง ๆที่มี SSN  กรณีแบบนี้คือพ่อแม่ทำงาน แล้วมีหักภาษีไว้ ที่ 600 แล้วได้เครดิตที่ไม่ต้องมีภาษีก็ได้อีก 1400 รวมแล้วก็ได้คืนที่ 2000 เครดิตเป็นเงินสด 1400 เครดิตหักออกจากภาษีที่ต้องเสียอีก 600  ถ้าพ่อแม่ไม่เคยเสียภาษีไว้เลย ก็ได้คืนแค่ 1400
 • $1,400: The maximum amount of the child tax credit per qualifying child that can be refunded even if the taxpayer owes no tax. 1400 อธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่มีภาษีต้องเสียไว้เลยนะคะ.
 • $500: The maximum amount of the credit for other dependents for each qualifying dependent who isn’t eligible to be claimed for the child tax credit. This can include dependents over the age of 16 and dependents who don’t have the required SSN.  เครดิตสูงสุดที่ 500 สำหรับเด็กๆ ที่ไม่มี เลข SSN, แต่มี ITIN  ส่วนใหญ่ ๆ ก็ลูก ๆ ของนักลงทุนที่มาด้วยวีซ๋าลงทุน E2 Treaty Investors
 • $400,000: The amount of adjusted gross income for taxpayers who are married taxpayers filing a joint return before the credit is reduced. งานนี้คนรายได้เยอะอดเคลมเครดิตลูก ๆ นะคะ รายได้มากวก่า สี่แสนสำหรับคู่สมรสก็อดไปเลย  รายได้เยอะแล้วค่ะ ถ้าดิฉันรายได้เท่านี้ก็ไม่กังวลแล้วค่ะ
 • $200,000: The amount of adjusted gross income for all other taxpayers before the credit is reduced.  สำหรับคนที่ไม่สมรส สถานะอื่น ๆนอกจากสมรส รายได้เกิน สองแสนเหรียญก็เคลมบุตรไม่ได้ละคะ


Share this tip on social media — #IRSTaxTip: Free IRS programs help many taxpayers prepare and file returns. https://go.usa.gov/xdpUC

Comments from author:

มีหลายคนสงสัยแล้วถ้าอุปถัมภ์บุตรมาละ ตามกฏหมายด้วย ก็ได้สิทธินะคะ เคลมได้ปกติ. ถ้าปู่ย่าตายาย อุปถัมภ์หลานๆ  แบบลูก ท่านก็เคลมได้นะคะ แต่ถ้าไม่ได้ทำไรตามกฏหมายก็เคลมแบบญาติได้คะ คนละ 500.

“Love kids”

ที่มา                    :   Issue Number: Tax Tip 2020-28

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ Monday, March 2nd, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ