Why do I have no FED withholding tax, while others have?

ทำไมรัฐบาลกลางไม่ได้หักภาษีฉันไว้ แต่ทำไมคนอื่นๆ ถึงมีภาษีหักไว้

เนื่องจากผุ้เขียนรับทำบัญชีและภาษีของธุรกิจขนาดกลางๆ และ เล็ก ๆ หลายๆ รัฐ ทำให้มีการสอบถามจากพนักงาน ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมภาษีฉันถึงจ่ายและไม่จ่ายเหมือนกับคนอื่นๆ.  เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นทุกปีกับกิจการใหม่ ๆ ถ้ากิจการเก่าๆ  จะไม่มีมาถามแบบนี้ หรือถ้าเจ้าของกิจการเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆ ก็จะสามารถตอบคำถามในภาพรวมได้ (ยังไม่เคยเห็นใครไปคำนวณภาษีให้พนักงานเลย หรือตอบว่าต้องเสียภาษีเท่าไร).
ในฐานะเจ้าของกิจการ หรือ คุณเองมีคำถามกับตัวเอง แต่ไม่กล้าถามเจ้าของกิจการ. ให้พิจารณา หัวข้อต่อไปนี้ค่ะ.

New Tax Cut Job Act (TCJA) went into effect from 2018 to 10 years

กฏหมายใหม่ออกมาเริ่มมีผลใช้ปี 2018 ต่อไปอีกสิบปี มีผลให้ ภาษีต้องเสียน้อยลง รวมถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งได้อัตราเดียวที่ 21% Flat rate จะกำไรมากน้อยก็อัตรานี้

ผลกระทบสำหรับบบุคลธรรมดามีดังนี้ค่ะ

Standard deduction increase ค่าใช้จ่ายมาตราฐานเพิ่มขึ้น

ข้อดีคือกลุ่มพวกไม่มีบ้าน ไม่มีดอกเบีย ก็ยังสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงได้

The standard deduction has increased. In 2018, the new standard deduction amounts are:

    $12,000 (single)  สำหรับคนโสด ถ้ามีรายได้ต่ำกว่า นี้ ไม่มีภาษีละคะ เพราะ ค่าใช้จ่ายมาตราฐานมาหักออกไปหมด  นี่คือคนรับเงินเดือนอยู่ในระบบค่าจ้าง สิ้นปีรับW2 นะคะ สำหรับคนทำงานอิสระ ภาษีก็ไม่มีค่ะ แต่คุณจะมี self employment taxes (social security & medicate 15.2%).

    $18,000 (head of household)  คนที่ยื่นแบบหัวหน้าครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยว โสด เลี้ยงดูพ่อแม่ กลุ่มนีเช่นกันคะ รายได้ต่ำกว่า นี้จะไม่มี การหักภาษีไว้

    $24,000 (married filing jointly)  สำหรับคู่สมรส ในหนึ่งปีทำงานประจำรายได้เท่านี้ จะไม่มีภาษีเช่นกันค่ะ

Tax Brackets and Tax Rates Change for Most Taxpayers

อัตราภาษีบุคคลธรรมดาที่ขยายกว้าง และทำให้เสียภาษีน้อยลง

ก่อนหน้านี้ก็มีการเสียภาษีแบบขั้นบันได ปัจจุบันก็แบบเดียวกัน แต่ขยายไปมากกว่าค่ะ และอัตราใหม่จะไม่ก้าวกระโดด มีผลทำให้เสียภาษีน้อยลง เช่นจากคนเคยอยู่อัตรา 15 เปอรเซ็น ณ ปัจจุบันก็จะอยู่ในอัตรา 12 เปอรเซ็น ก็มีผลทำให้เสียภาษีลดลงนะคะ.

Rates under the TCJA Pre-TCJA rates อัตราภาษีใหม่

10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%      

Pre-TCJA rates  อัตราภาษีเดิม

10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35%, 39.6%

How you fill out your W4 แล้วแต่ละคนกรอก W4 กันอย่างไร

เนื่องจากแต่ละคนมีปัจจบันต่างกัน แม้ว่าจะคนโสด ก็เถอะ อาจจะมีคนที่ต้องดูแล หรือมีพ่อแม่ดูแล หรือแต่ละคนก็กรอก ไม่ได้รับยกเว้นอะไร W4 2020 จะไม่เหมือนเดิม จะให้คำนวณและกว้างมาภขึ้นกว่าแต่ก่อน  กรอกแตกต่างการคำนวณภาษีก็แตกต่างกันออกไป.

ถ้ามีการกรอก W4 เหมือนกัน โสดเหมือนกัน ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นการทำข้อมูลในระบบผิด เพราะ ระบบการคำนวณค่าแรง ได้โปรแกรมไว้ตามลอจิคต่างๆ ถ้าลอจิคเดียวกันแล้วภาษีต่างกัน ต้องดูที่ back end of programming ซึ่งจะผิดพลาดน้อยมาก โปรแกรมด้านการคำนวณค่าแรง ต้องผ่านขั้นตอนทดสอบ ผ่านการอนุมัติจาก กรมสรรพากรอเมริกา ค่อนข้างจะซับซ้อน  แต่ทุกโปรแกรมก็มีข้อผิดพลาด no one is perfect, and there is no 100 perfection in any industries and mankind.

Comments from author:

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลัก การคร่าวๆ เหล่านี้จะช่วยคุณตอบคำถามตัวคุณเองได้บ้าง สำหรับคนที่มีคำถามอยู่แล้ว  สำหรับเจ้าของกิจการที่ก็มีงานยุ่งบริหารกิจการ ก็อาจจะให้คำตอบภาพกว้างแก้พนักงานของคุณได้บ้าง.

ในฐานะที่เป็นนักบัญชี เรายินดีให้คำตอบเบื้องต้นตามที่ให้ไว้ในนี้ ถ้าลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ แต่จะมีค่าชั่วโมงแยกออกมาในการทำงาน เพราะคนทำภาษีช่วงนี้หนักมาก และต้องทำให้ดีและทำให้ทันทีเวลา การตอบปัญหาเหล่านี้ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงค่ะ. 

“Wish you all the best”

ที่มา                   :   IRS TCJA

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันเสาร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ Saturday, February15th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ