Earned Income Tax Credit (EITC)

เครดิตภาษีที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาให้กับคนรายได้ต่ำ

จากการทำภาษีมาหลายปีส่วนใหญ่จะทำให้กลุ่มเจ้าของกิจการที่อยู่ในเครือข่ายงานบริการต่างๆ แต่ก็นานๆ เจอทีที่ทำให้กับกลุ่มรายได้ไม่มาก และเห็นเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิทางภาษีอากร คือได้เงินคืนมากขึ้นจากการที่มีรายได้ไม่มาก  ก็ช่วยได้เยอะสำหรับครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำ.  ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรง ยังไม่ได้ทำงานในกลุ่มวิชาชีพที่มีรายได้เยอะ  แต่กลุ่มนี้เขาก็ไม่ด้อยู่นิ่ง ก็ทำงานที่ทำได้ตามความสามารถและการศึกษาที่ดี  เห็นแบบนี้ก็สนับสนุนค่ะ ต่อไปก็จะได้ขยับขยายได้บ้างในอนาคต. 

 

มีบางกรณีทีได้เห็นบางกลุ่มทำภาษีกันเองแบบกรอกมือและไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครดิต ทั้งที่รายได้ไม่สูงแต่ก็พลาดโอกาสนี้ไป.  ถึงแนะนำให้ใช้โปรแกรมทำภาษีตลอดหรือยอมจ่ายเงินให้กับทางค่ายดังๆ ต่าง ๆ ที่เปิดรับทำภาษีทั่วไป.  ถ้าไม่อยากเสียเงินก็มีกลุ่มคอยช่วยเหลือทำภาษีให้ฟรีๆ  เปิดพอสมควรช่วงนี้.  กลุ่มรายได้ต่ำกว่า $60,000/year น่าจะมีคุณสมบัติในการได้มาซึ่งบริการฟรี ๆ นะคะ.

มาเข้าเรื่องเครดิตของคนมีรายได้ต่ำก่อนดีกว่าค่ะ

The EITC is the federal government’s largest refundable federal income tax credit for low- to moderate-income workers. It can give taxpayers a refund even if they owe no tax. เครดิตภาษีนี้แม้ว่าจะจะไม่มีภาษีที่ต้องเสีย ก็ยังได้เงินจากรัฐบาลด้วยเพราะรายได้น้อย

The IRS estimates four of five eligible taxpayers claim and get the EITC. Nationwide in 2019, 25 million taxpayers received over $61 billion in EITC. The average EITC amount received was $2,504. The EITC is as much as $6,557 for a family with children or up to $529 for taxpayers who do not have a qualifying child.  เครดิตที่ต่ำ ที่คนรายได้ต่ำถึงกลาง ได้รับนั้นมีถึง 2504-6557 ก็เยอะนะคะขนาดนี้.

Taxpayers earning $55,952 or less can see if they qualify using the EITC Assistant tool at www.irs.gov/eitc. The EITC Assistant, คนที่รายได้ต่ำกว่า 55952 ต่อปีนี่คือสมรสยื่นร่วมนะคะ ถ้าทั้งครอบครัวมีรายได้ไม่เกินนี้ก็มีโอกาสได้เครดิตจากรัฐบาลมาช่วยค่ะ.  มากกว่านี้คงจะไม่ได้อะไร.  แล้วถ้ารายได้ขนาดนี้ แล้วมีลูก ๆ ด้วย ก็จะได้รับเครดิตเกี่ยวกับบุตรด้วยมาเพิ่มอีกค่ะ.  เคยทำให้คนรายได้ ที่ 25000 ต่อมี มีลูกสามคน ได้ภาษีคืนก็เยอะพอสมควร.

Workers who can claim the EITC ใครบ้างที่สามารถเครลมเครดิตนี้ได้

  • Without children  ไม่มีลูกก็อาจจะเครลมได้ถ้ารายได้ต่ำ
  • Living in non-traditional families, such as a grandparent raising a grandchild ปู่ย่าตายาย เลียงหลาน มีหลานมาอยู่ได้
  • Whose earnings declined or whose marital or parental status changed คนที่รายได้ลดลงอาจจะเพราะหย่าร้างหรือแยกทางกันทำให้ครอบครัวรายได้ลด
  • With limited English language skills  คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง ไม่รู้เกี่ยวตรงไหน น่าจะเป็ฯกรณีที่กรอกภาษีเองแล้วทำไม่เป็นมากกว่านะคะ
  • Who are members of the armed forces คนที่อยู่ในกลุ่มป้องกันความปลอดภัย รักษาความสงบของบ้านเมือง ในการทำภาษีจะมีถามพวกนี้ด้วยคะ
  • Living in rural areas  อยู่ในชุมชนห่างไกล
  • Who are Native Americans  กลุ่มอินเดียน
  • With disabilities or who provide care for a disabled dependent กลุ่มที่พิการ(โดยที่แพทย์ได้วินิจฉัย) หรือกลุ่มที่ให้การดูแลคนพิการ กรณีแบบนี้ยกตัวอย่างพ่อแม่มีลูก disabilities

How to claim the EITC  ถ้าจะเคลมจะต้องทำอย่างไร


To get the EITC, workers must file a tax return and claim the credit, even if their earnings were below the filing requirement. Free tax preparation help is available online and through volunteer organizations.  อยากได้เครดิตก็ต้องยื่นภาษีเข้าไปนะคะ  รัฐไม่ได้มาประเคนให้ ต้องขอถึงได้ค่ะ.

The IRS reminds taxpayers to be sure they have valid Social Security numbers (SSN) for themselves, their spouse, if filing a joint return, and for each qualifying child claimed for the EITC. The SSNs must be issued before the due date of the return, including extensions. There are special rules for those in the military or those out of the country.  จะเคลมเครดิตได้ต้องมี SSN นะคะ ITIN จะเคลมจุดนี้ไม่ได้ เหมือนเคลมเครดิตลูกนะคะ ต้องมี SSN not ITIN  น้องๆ ที่ตามพ่อแมมาด้วยวีซ๋าลงทุนที่ไม่ได้เกิดที่นี่ เด็ก ๆ จะได้ ITIN and eligible for credit only $500 เหมือนกับกรณีเอาพ่อแม่มาเคลมนะคะ

Refunds  การขอเงินคืน


By law the IRS cannot issue refunds before mid-February for tax returns that claim the EITC or the Additional Child Tax Credit (ACTC). The IRS must hold the entire refund − even the portion not associated with EITC or ACTC. This helps ensure taxpayers receive the refund they deserve and gives the agency more time to detect and prevent errors and fraud.  ถ้ามีการเคลมบุตรการเคลมเครดิตต่างๆ จะได้คืนหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะแหละค่ะ เร็วกว่านี้ไม่ได้ เพราะรัฐต้องมีการตรวจสอบหลายๆ อย่างๆ
 

Comments from author:

ใครรายได้น้อยรายได้ต่ำ ต่ำกว่า 12000 ต่อกว่า 24000 กรณีสมรส ไม่ควรจะเพิกเฉยนะคะ กลุ่มนี้แหละคะ มีโอกาสได้เครดิตจากการมีรายได้ต่ำมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  แต่รายได้จากเงิน social security benefit นี่ไม่ต้องยื่นแบบก็ได้ค่ะ เป็นเงินเกษียณ ไม่มีคุณสมบัติจะได้เครดิตอะไร. แต่ถ้าหนุ่มใหญ่ดันจะแต่งงานกับสาวๆ  ก็ควรจะยื่นแบบนะคะ จะได้มีหลักฐานแนบเพื่อเป็นสปอนเซ้อให้ครอบครัวได้นะคะ.

“Good luck with your tax filling

ที่มา                   :   IRS Issue Number:    IR-2020-22

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอาทิตย์ที่ ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Sunday, February 2nd, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ