Article for February 13, 2020

The difference between standard and itemized deductions

The difference between standard and itemized deductions

ข้อแตกต่างระหว่าง “ค่าใช้จ่ายมาตราฐาน” กับ “ค่าใช้จ่ายจริง”

หลาย ๆ คนก็ยื่นภาษีกันไปแล้ว กลุ่ไม่มีเครดิตใด ๆ ก็อาจจะได้เงินคืนกันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ แต่ทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ไม่ยื่นเพราะต้องเสียเงินกันนะแหละถึงรอ อย่างผู้เขียนเอง  ถ้ารุ้ว่าต้องเสียจะยื่นประมานเมษายนนะแหละคะ ถ้าคร่าวๆ รู้ว่าตัวเองจะได้คืนก็จะยื่นเช่นกัน  แต่กลุ่มมีลูกมีเครดิต นี่ต้องหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เพราะกรมสรรพากรอเมริกา ต้องใช้เวลาตรวจสอบหลายอย่าง. กลุ่มมีธุรกิจก็ต้องทำภาษีธุรกิจให้เสร็จก่อนถึงจะทำกันได้นะคะ.
วันนี้จะมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาที่หักได้ในทางภาษีอากร คือคุณไม่มีธุรกิจใด ๆ ละคะ กฏหมายอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายจริง หรือ Itemized deduction หรือ ค่าใช้จ่ายมาตราฐาน Standard deduction กฏยิบย่อยก็จะตามมาเยอะแยะรวมถึงถ้ามีการได้เงินคืนมาจากปีที่แล้วต้องทำยังไง ว่าต้องรวมคำนวณไม๊ โปรแกรมคำนวณภาษีต่างๆ ทำไว้ดีมาก ถ้าตอบคำถามถูกระบบก็จะเลือกให้ถูกต้อง  (จะทำเองอ่านภาษาอังกฤษตีความให้ดีนะคะ).

บทความนี้แปลมาจากจดมายเวียนด้านข่าวารที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาส่งมาให้นักภาษีทั่วไปค่ะ.  ยุ่งเท่าไรก็จะแชร์ชิมิ

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะมาตราฐานที่รัฐบาลกำหนดให้มาตามสถานะภาพสมรส โสด หม้าย หรืออะไรต่างๆ ย่อมมีผลให้คุณได้เงินคืนมากขึ้นหรือเสียภาษีน้อยลงค่ะ.  ต้องเข้าใจด้วยว่าจะใช้ตัวไหนมาหัก ไม่ใช่ทั้งสองค่ะ. 99.95% ใช้ค่าใช้จ่ายที่มากกว่าหมดละคะ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มเลือกแบบค่าใช้จ่ายแบบจริง ไม่ว่าจะน้อยมากหรือมากกว่ามาตราฐานเนื่องด้วยเหตุผลที่เราก็ไม่อยากรู้ค่ะ.

Individuals should understand they have a choice of either taking a standard deduction or itemizing their deductions. Taxpayers can use the method that gives them the lower tax. Due to tax law changes in the last couple years, people who itemized in the past might not want to continue to do so, so it’s important for all taxpayers to look into which deduction to take. ทางกรมสรรพากรอเมริกาแนะนำว่า ผู้เสียภาษีนะควรจะรู้จักว่ามีทางเลือกในการตัดค่าใช้จ่ายระหว่างมาตราฐานและค่าใช้จ่ายจริง. ใช้วิธีไหนก็ได้ทำให้ภาระภาษีลดลง.  กฏหมายใหม่ ๆก็เพิ่งออกมามีผลปี 2018-2028 อะไรที่เคยทำไว้ได้แล้วดี ตามกฏหมายใหม่อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้.

Here are some details about the two methods to help people understand which they should use:  สองวิธีหลัก ๆ ในการหักค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดามีดังนี้.

 

Standard deduction  ค่าใช้จ่ายมาตราฐานที่รัฐกำหนดให้

The standard deduction amount adjusts every year and can vary by filing status. The standard deduction amount depends on the taxpayer’s filing status, whether they are 65 or older or blind, and whether another taxpayer can claim them as a dependent. Taxpayers who are age 65 or older on the last day of the year and don’t itemize deductions are entitled to a higher standard deduction. ค่าใช้จ่ายมาตราฐานนั้นยอดเปลี่ยนให้ทุกปี มีแต่จะเพิ่มขึ้นค่ะ ยังไม่เคยเห็นลดลง. อยู่ที่สถานะของผู้เสียภาษีด้วย ถ้าอายุ 65 ขึ้นไป หรือมองไม่เห็นก็จะแตกต่างกันออกไปอีก. ถ้าผู้สูงวัยไม่มีลูกหลานเอาไปเคลมในฟอร์มภาษี ผู้สูงวัยที่มีรายได้อาจจะหักค่าใช้จ่ายมาตราฐานได้มากขึ้นด้วย.

Most filers who use Form 1040 or Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors, can find their standard deduction on the first page of the form.  สำหรับ สว.  จะใช้ฟอร์ม 1040 หรือฟอร์ม 1040SR

Taxpayers who can’t use the standard deduction include:  ใครบ้างที่ใช้ค่าใช้จ่ายแบบมาตราฐานไม่ได้

  • A married individual filing as married filing separately whose spouse itemizes deductions. ถ้าคู่สมรสแยกยื่นแล้วอีกฝ่ายใช้ค่าใช้จ่ายจริง อีกฝ่ายก็ใช้มาตราฐานไม่ได้ ต้องทำเหมือนกันเท่านั้น.
  • An individual who files a tax return for a period of less than 12 months. This could be due to a change in their annual accounting period. สำหรับคนที่ยื่นภาษีต่ำกว่า 12 เดือน เหมือนกลุ่มมีธุรกิจที่เปิดได้กลางปี ไม่เต็มปีแต่มีหน้าที่ยื่นแบบต้องใช้ค่าใช้จ่ายจริง ห้ามใช้แบบมาตราฐาน
  • An individual who was a nonresident alien or a dual-status alien during the year. However, nonresident aliens who are married to a U.S. citizen or resident alien can take the standard deduction in certain situations. คนที่ไม่ใช่พลเมืองในทางกฏหมายภาษีอากร มีสองสถานะ คือได้ใบเขียวกลางปี หรือ อยู่อเมริกาไม่ถึง 180 วัน.  แต่สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชาชนที่นี่แล้วแต่งงานกับคนที่นี่ ก็อาจจะเลือกค่าใช้จ่ายมาตราฐานได้ ต้องดูเป็นรายๆ ไป.

 

Itemized deductions การหักค่าใช้จ่ายจริง

Taxpayers may need to itemize deductions because they can’t use the standard deduction. They may also itemize deductions when this amount is greater than their standard deduction. คนที่หักค่าใช้จ่ายมาตราฐานไม่ได้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจริงมาหักจากรายได้

Taxpayers who itemize file Schedule A, Form 1040, Itemized Deductions or Form 1040-SR, U.S. Tax Return for Seniors.

A taxpayer may benefit by itemizing deductions for things that include: รายการอะไรบ้างถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

  • State and local income or sales taxes  ภาษีที่จ่ายให้รัฐหรือเมือง หรือเค๊าตี้ต่างๆ รวมถึงภาษีขายที่จ่ายในรัฐ
  • Real estate and personal property taxes ภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินต่างๆ
  • Mortgage interest  ดอกเบี้ย
  • Mortgage insurance premiums ค่าประกันบ้าน
  • Personal casualty and theft losses from a federally declared disaster ไฟไหม้ ของหาย หรือมีช่วงที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นภาวะที่เอามาหักภาษีได้ เหมือนพายุทุเรียนที่พัดบ้านฟัง ของเสียหายไรเงี๊ยนะคะ
  • Donations to a qualified charity บริจาคให้สถานการกุศลที่ทางกรมสรรพากรอเมริการับรอง
  • Unreimbursed medical and dental expenses that exceed 7.5% of adjusted gross income  ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว

Individual itemized deductions may be limited. Schedule A, Form 1040 Instructions can help determine what limitations may apply. การหักค่าใช้จ่ายจริงจะใช้ฟอร์ม Schedule A

More information:

Comments from author:

พูดเรื่องการหักค่าใช้จ่ายจริงๆ ถ้าไม่มั่นใจ อ่านที่แปลให้ไม่เข้าใจ ให้ปรึกษามืออาชีพนะคะ จะได้ไม่พลาด  เช่นเงินบริจาค ผู้เขียนบริจาคให้โรงเรียนที่ไทย พอสมควร แต่ไม่ได้เอามาใช้คะ เพราะสถานการศึกษาที่ไทยไม่ได้อยู่ในลิสที่ทางกรมสรรพากรอเมริกาอนุมัติ วัดไทยที่ไทยด้วยเช่นกัน  แต่วัดไทยที่อเมริกาส่วนใหญ๋อยู่ในขอบเขตที่เอามาหักเป็นเงินบริจาคได้นะคะ.

ค่ารักษาพยาบาลให้ดูดี ๆ ของลูกของครอบครัว เอามาใช้ได้ค่ะ ถ้าเขาเหล่านั้นนอยู่ในแผนประกันสุขภาพของคุณเอง  แต่ถ้าเขามีแผนของเขาเช่นพ่อแม่มีประกันเขาเองแยก  ความเห็นส่วนตัวนี่ไม่แนะนำค่ะ เพราะอาจจะมีผลกระทบถ้ามีการตรวจสอบ อย่างกรณีพ่อแม่รับ เมดิแคร์ หรือ เมดิเคด ซึ่งต้องมีการรายงานรายได้ของคนนั้น ๆที่ได้รับสวัสดิการตัวนี้นะคะ.

กลุ่มมีบ้านหรูแพง  จำไว้นะคะ ดอกเบี้ยผ่อนบ้านนั้นได้แค่ถึงมูลค่าที่ $750,000 นะคะ มูลค่าบ้านมากกว่านี้ต้องมาหารอัตราส่วนที่ใช้ได้กับไม่ได้นะคะ.  ที่สำคัญแบงค์หรือสถานบันการเงินจะออก 1099Int ให้ยอดเต็มนะคะ ไม่ได้ออกให้ตามอัตรส่วน  เอาไปใช้เต็ม ๆ เดี๋ยวก็ได้คืนรัฐบาลละคะ  สำหรับเสตทเขาโอเคนะคะ ไม่เห็นเสตทไหนว่า แต่ IRS นะไม่ปล่อยนะคะ.

“Good luck with your taxes”

ที่มา                   :   IRS IRS Tax Tip 2020-17, February 11, 2020

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์ (US CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 

วันที่                    :  วันอังคารที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓, Tuesday, February 11th, 2020

**** S Corp & LLC due date March 15th****

*** Corporation due date April 15th ***

** Individual due date April 15th **

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ