Qualified Business Income Deduction Part I

คุณสมบัติของค่าใช้จ่ายที่เอามาหักออกจากรายได้ธุรกิจ (ตามกฏหมายใหม่)

มาว่ากันด้วยกฏหมายใหม่ที่ออกมา Tax Cuts and Jobs Act, Provision 11011 Section 199A เมื่อล่าสุดใช้กันมาได้แต่ปี 2018 ค่ะปีแรก ใช้กันไปอีกสิบปี ตัวนี้คือใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนค่ะ.  เนื่องจากสองสามวันนี้ตกข่าวอย่างรุนแรงเรื่องหัวข้อนี้ เพราะประมาณว่าใครอยากรู้ต้องตามไปถามยังเฟคบุคส่วนตัวที่ไม่สามารถเล่าให้กันฟังที่สารธารณะได้.  เรื่องพวกนี้คือกฏหมายภาษีอากรค่ะ ใครก็พูดได้ค่ะ และไม่ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ยิ่งถ้าเรามีรหัสกฏหมายมาอ้างว่าแปลมาและ อธิบายเพิ่มเติมยิ่งดี  กรมสรรพากรอเมริกาชอบค่ะ เขาอยากให้กลุ่มธุรกิจมีความรู้ พอมีความรู้ทำกันได้ถูกต้อง ลดการประเมินค่าปรับเงินเพิ่มประหยัดภาษีของประชาชน และให้ผุ้ประกอบการได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะคะ 

ใช่ว่าทุกธุรกิจทุกขนาดจะได้สิทธินะคะ มีข้อจำกัดคะ พวกเราส่วนใหญ่ ทำธุรกิจขนาดไม่ใหญ่กันยังได้สิทธิกันทุกเจ้าเลย  ลูกค้าทุกรายยอดขายต่ำกว่า สิบล้านก็ได้ผลประโยชน์เช่นกันค่ะ.  มาดูทีละหัวข้อกันนะคะ เนื่องจากเรื่องพวกนี้ยาวมากค่ะ จะเล่าเป็นฉาก  ๆ พร้อมคำอธิบายตามภาษีชาวบ้านเรานีแหละคะจะได้สบายใจกัน ไม่ต้องมาถามกันหลังไมค์ เพราะไม่รับปรึกษาส่วนตัวให้ใครนอกจากกลุ่มลูกค้าที่มีอุปการะคุณค่ะ  ใช่ว่าทุกอย่างคือธุรกิจหมดค่ะ แต่เลือกที่จะให้ความรุ้ภาพกว้างแบบนี้ คนเข้าใจก็กลับไปศึกษาต่อและทำกันเองได้ค่ะ  ถ้าไม่ไหวก็จ้างนะคะ อย่าเสียเวลาในสิ่งที่คุณไม่ถนัด ธุรกิจคือการลงทุนค่ะ ต้องการทำทุกอย่างเองเพื่อความประหยัดแต่ขาดความรู้ จะเสียมากกว่าประหยัดนะคะ (พูดตามประสบการณ์ตรงที่ดูแลธุรกิจขนาดเล็กให้กับคนไทยในอเมริกาค่ะ)

Q1. What is the Qualified Business Income Deduction? อะไรที่เรียกกันว่าค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติในการหักจากรายได้ของธุรกิจได้

A1. Section 199A of the Internal Revenue Code provides many owners of sole proprietorships, partnerships, S corporations and some trusts and estates, a deduction of income from a qualified trade or business. The deduction has two components. กฏหมายฉบับนี้ได้ช่วยกลุ่มเจ้าของกิจการประเภทต่างๆ ไม่ว่าเจ้าของคนเดียว (ไม่ได้จดทะเบียนกิจการใดๆ) ห้างหุนส่วนจำกัด (มีหุ้นสองคนขึ้นไปจะจดแบบ LLC หรือไม่ก็ได้)  ธุรกิจขนาดเล็ก หรือที่เราคุ้นเคย S Corporation กันดึง ๆ นี่เอง ทรัสต่าง กลุ่มเอสเตทประเภทที่ต้งขึ้นเพื่อจัดการดูแลทรัพย์สมบัติ.  สามารถใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางกฏหมายใหม่นี้ได้ มีหลักการหลัก ๆ สองหลักค่ะ.

  1.  QBI Component. This component of the deduction equals 20 percent of QBI from a domestic business operated as a sole proprietorship or through a partnership, S corporation, trust or estate. Depending on the taxpayer’s taxable income, the QBI component is subject to multiple limitations including the type of trade or business, the amount of W-2 wages paid by the qualified trade or business and the unadjusted basis immediately after acquisition (UBIA) of qualified property held by the trade or business. It may also be reduced by the patron reduction if the taxpayer is a patron of an agricultural or horticultural cooperative. Income earned through a C corporation or by providing services as an employee is not eligible for the deduction. ค่าใช้จ่ายนี้หักได้เพิ่มขึ้นที่ 20% จากธุรกิจในอเมริกา ตั้งแต่กิจการเจ้าของคนเดียวจนไปถึง S corporation รวม LLC ด้วย.  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยุ่กับตัวผุ้เสียภาษีเองด้วยค่ะ ดุจากฐานภาษีรายได้ของแต่ละบุคคล มันมีข้อจำกัดสามอย่างด้วยกัน.  ประเภทของธุรกิจก็มีส่วนว่าจะได้สิทธินี้ได้มึ่ง  จำนวนเงินค่าจ้างเงินเดือนที่จ่ายพนักงานตามแบบ W2 อันสุดท้ายคือทุนของทรัพย์สินในแต่ละกิจการนั้น ๆด้วย.  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจุดนี้อาจจะถูกหักออกได้เป็นกิจการรูปแบบ patron of an agricultural or horticultural cooperative (ไม่ได้เป็นคนทำเกษตรโดยตรง.  รายได้ที่ได้จากธุรกิจประเภท C corporation หรือจากการให้บริการด้านแรงงาน ไม่สามารถหักได้ กลุ่มนี้คือกลุ่มตัวอย่างพวกบริหารด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการพนักงาน เช่น คุณมีบริษัท เอ แล้วจ้างบริษัทบี บริหารด้านสวัสดิการพนักงาน ไม่ได้ทำงาน บริษัท บี จะไม่ได้สิทธิเหมือนคุณซึ่งทำธุรกิจรูปแบบทั่วไป เช่นร้านอาหารใหญ่มาก สาขาเป็นร้อยๆ จ้างบริษัทบริหารด้านสวัสดิการ จริงๆ  ถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติได้ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ.
  2. REIT / PTP Component. This component of the deduction equals 20 percent of the combined qualified REIT dividends (including REIT dividends earned through a regulated investment company (RIC)) and qualified PTP income. This component is not limited by W-2 wages or the UBIA of qualified property. Depending on the taxpayer’s income, the amount of PTP income that qualifies may be limited depending on the type of business engaged in by the PTP. บริษัทลงทุนที่ได้รับเงินปันผลจากธุรกิจที่ลงทุนในธุรกิจที่มีคุณสมบัติได้สิทธิก็มีส่วนได้หักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง บริษัทเอ ไปลงทุนในกิจการร้านอาหาร สองร้านและได้เงินปันผล บริษัทเอก็ได้สิทธิ ส่วนบริษัทบี จะเข้าข่ายกรณีแรกที่ได้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้.

กลุ่มนี้จะไม่ถุกจำกัดโดยค่าแรงที่กิจการจ่ายจากยอด W2 หรือยอดรวมทุนของทรัพย์สินที่ถือไว้ในกิจการนั้นๆ .  แต่ก็มีข้อจำกัดเพิ่มไปอีกไปว่าบริษัทไปลงทุนในธุรกรรมอะไรด้วยอีก.  เนื่องจากกฏหมายเพิ่งออกมาจึงหาที่ยกตัวอย่างให้เห็นยากค่ะ

The deduction is limited to the lesser of the QBI component plus the REIT/PTP component or 20 percent of the taxpayer’s taxable income minus the net capital gain. For details on figuring the deduction, see Q&A 6 and 7. The deduction is available for taxable years beginning after Dec. 31, 2017 and ending before December 31, 2025. Most eligible taxpayers will be able to claim it for the first time when they file their 2018 federal income tax return in 2019. The deduction is available, regardless of whether an individual itemizes their deductions on Schedule A or takes the standard deduction.  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มให้ 20% นี้ คือยอดที่น้อยกว่าระหว่าง ทรัพย์สิน ค่าแรง และ ดูจากผลกำไรสุทธิหักด้วยรายได้จากการลงทุน(กำไรจากการลงทุน)  หลักการคำนวณจะอยุ่ในหมวดต่อไปค่ะ  กฏหมายนี้ใช้ปี 2018 to 2025 ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเริ่มหักกันได้ปี 2018 ปีภาษีที่ผ่านมานะคะ. ไม่มีข้อจำกัดว่าผู้เสียภาษีจะหักค่าใช้จ่ายแบบจริงหรือมาตราฐานค่ะ ใช้ได้หมดมันคนละส่วนกัน คนทำภาษีจะเห็นว่ามีรายการนี้แยกออกมาชัดเจนมาก.

Q2. Who may take the QBI deduction?  ใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติในการใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามกฏหมายใหม่

A2. Individuals and some trusts and estates with QBI, qualified REIT dividends or qualified PTP income may qualify for the deduction. In some cases, patrons of horticultural or agricultural cooperatives are required to reduce their deduction under section 199A(b)(7) (patron reduction). บคคลธรรมดาทั่วไป เอสเตท ทรัส บริษัทขนาดเล็ก ห้างหุ้นส่วนต่างๆ  ก็มีสิทธิหักได้ รวมถึง กลุ่มที่ทำการเกษตรทางอ้อม เช่นพวก ขายปุ๋ย พวกคนที่สาม กสิกรเองได้อยู่แล้วค่ะ ได้สิทธิอื่นๆ ด้วยมากมาย.

Q3. How do S corporations and partnerships handle the deduction? กลุ่ม S corp , LLC ทำกันอย่างไร

 

A3. S corporations and partnerships are generally not taxable and cannot take the deduction themselves. However, all S corporations and partnerships report each shareholder’s or partner’s share of QBI items, W-2 wages, UBIA of qualified property, qualified REIT dividends and qualified PTP income items on a Schedule K-1, or on a statement attached to, so the shareholders or partners may determine their deduction. ปกติแล้วกลุ่มนี้จะเสียภาษีในรูปแบบของกิจการจะผ่านมายังเจ้าของ ทั้งผลกำไรขาดทุนต่างๆ . แต่ในจุดของเจ้าของที่ได้รับ Schedule K1 จะมีการรายงาน QBI, W2 และทรัพย์สินรวมของกิจการ และรายการตัวอื่นๆ (นักภาษีจะทราบ ถ้าเขาไม่ทราบไปหาคนที่ทราบทำให้ค่ะ)  การรายงานจุดต่างๆ เหล่านี้แหละคะจะช่วยให้การพิจารณาการคำนวณถูกต้องในส่วนตัวของเจ้าของกิจการเอง.

To be continued โปรดติดตามตอนต่อไป

Comments from author:

หัวข้อนี้ยาวมากและมีประโยชน์ต่อคนทำธุรกิจไม่ว่าจะจดทะเบียนในรูปของกิจการหรือไม่ ก็ได้สิทธิ เนื่องจากผลประโยชน์ให้มาก ข้อจำกัดก็มีมากเช่นกัน  ไม่ใข่ว่าใครจะได้หมด. 

มีคำถามๆ ว่าทำไงให้ได้ประหยัดภาษี เนื่องจากกฏหมายอำนวยให้ทุกกลุ่มใครก็ได้สิทธิ  แต่ถ้ากิจการขาดทุนก็ไม่ได้ใช้สิทธิใด  ๆ ค่ะ กิจการมีกำไรเท่านั้นถึงจะได้  สังเกตุง่ายๆ ปีที่แล้ว น้อง ๆ เจ้าของกิจการหลายคน ถามว่า พี่ทำไมผมเสียภาษีน้อยลง เราก็ให้ดุข้อเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วและปีนี้ น้องๆ จะเห็น QBI เพิ่มมา และให้น้องประหยัดภาษีกันได้พอสมควร

“I love being my own boss

ที่มา                    :   IRS : QBI section 199

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

7วันที่                  :  วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒, Thursday, November 7th,  2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ