These tax tips can help new business owners find success

แนวคิดด้านภาษีอากรต่างๆ สามารถนำพาซึ่งความสำเร็จได้


ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนถามมาเยอะมากว่าจดทะเบียนธุรกิจแบบไหน ประหยัดภาษีมากที่สุด และดีที่สุด ง่ายที่สุด เหมาะกับธุรกิจที่ทำที่สุด  คำถามเหล่านี้ตอบได้แค่ภาพกว้างๆ นะคะ เพราะการวางแผนภาษีนี่ต้องรู้รอบตัวทุกอย่างรายได้ทุกจุดไม่ว่ามีกี่กิจการ ผลประกอบการออกมาเท่าไร  ทำธุรกิจคนเดียวหรือทำกับใครกี่คน ต่างชาติ ใบเขียว อเมริกัน ปัจจัยรอบข้างล้วนมีส่วนช่วยในการตั้งโครงสร้างของธุรกิจค่ะ.  ประหยัดภาษีนะประหยัดได้อยู่แล้วค่ะ ถ้าวางแผนไปตามช่องทางกฏหมายและก็ปลอดภัยด้วย.  ภาษีอากร ไม่มีแค่สี “ขาว” หรือ “ดำ”  น่าจะเหมือนกันทุกที่ทุกประเทศทั่วโลก.  อย่างที่ไทย ถ้าไม่มั่นใจจุดไหนก็ทำหนังสือหารือไปยังกรมสรรพากรที่ไทย  ที่อเมริกาก็เช่นกัน แต่จะช้ามากเพราะทรัพยากรมีข้อจำกัด ที่อเมริกาการคำนวณต่างๆ จะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แทบทั้งหมด ถ้าเจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลผิดนี่ก็ต้องมีการประสานงานกันหลายรอบมากค่ะ.

การวางแผนโครงสร้างภาษีตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทว่าจะทำรูปแบบไหนดี จะช่วยได้มากค่ะ ช่วงแรกจะวุ่นวายแต่จะไม่ยุ่งยากเท่ากับธุรกิจที่ทำมาแล้ว และทำไม่ถูกต้องหรือไม่มีการวางแผนคะ  แบบนี้จะโทษคนทำบัญชีคงยากนะคะ ต้องหาที่โทษใหม่ จะไปฟ้องคนทำบัญชีให้ก็ไม่ได้อีก เพราะ ไม่ได้บอกให้เขาทำโครงสร้างภาษีให้ดี ไม่ต้องถูกกรมสรรพากรอเมริกาประเมินค่าปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่มต่าง  ๆ.  เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึก  ๆ แทบทุกจุดค่ะ รู้ว่าภาพกว้างเป็นไง แล้วต้องทำยังไง  เว้นแต่ทำบัญชีเอง แล้วจบบัญชีมานี่ ทำได้ค่ะ ความเข้าใจจะช่วยให้ปลอดภัยในการทำธุรกิจด้วยค่ะ.  ถ้าจบบัญชีมาจากไทย ควรจะลงเรียนเอาความรู้เพิ่มที่อเมริกาค่ะ เพราะกฏเกณฑ์ด้านมาตราฐานการบัญชีต่างกัน ยิ่งพูดถึงด้านภาษีอากร เอามาประยุกต์ไม่ได้เลยคะ มาถามว่าเหมือนกันนี่แทบไม่ได้  ตัวอย่างคนได้เกรด A ภาษีอากรที่อเมริกา นี่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกรดเดียวกันถ้าไปเรียนในวิทยาลัยที่นี่ค่ะ.    

มันรูสึกดีนะคะ ถ้ามีใครมองคุณว่าเป็นเจ้าของธุรกิจว่า แม้ว่าจะแคขนาดเล็ก ๆ ก็ตาม ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี  เจ้าของธุรกิจจะเหนื่อยกว่ามากกับการเป็นลูกจ้าง  เพราะไม่ใช่แค่มาทำงาน กลับบ้าน ต้องคอยดูฐานะการเงินว่าพอจ่ายกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ แล้วรายได้ที่มีมาคุ้มกับรายจ่ายไม๊.  ยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร ถ้าขาดประสบการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารอย่างเดียวก็อาจจะทำให้กำไรน้อยลงแทบไม่พอกับค่าใช้จ้ายค่าแรงพนักงาน หรือพอ แต่เจ้าของแทบไม่ได้ค่าแรงก็เยอะนะคะ.

มาเลือกกันดูว่าโครงสร้างธุรกิจแต่ละแบบเป็นยังไงค่ะ

 • Choose a business structure. การเลือกรูปแบบโครงสร้างธุรกิจมีผลต่อการยื่นภาษีของกิจการปีถัดไปค่ะ และมีผลในหลายด้านทั้งด้านการประหยัดภาษี ประหยัดค่าบริการการยื่นภาษี :
  • Sole proprietorship: กิจการเจ้าของคนเดียว ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรกับรัฐที่ทำธุรกิจเลย แต่ต้องไปขอทะเบียนการค้ากับซิตี้บางธุรกิจ เช่นร้านอาหาร ทำบุคคลธรรมดาก็ได้ แต่ก็ต้องทำตามระเบียบของเมืองต่าง ๆ .
  • Partnership: ห้างหุ้นส่วน  ไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับรัฐที่อยู่เช่นกันค่ะ  การเกิด “หุ้นส่วน” คือต้องมีคนสองคนมาทำธุรกิจร่วมกันค่ะ ตามกฏหมายภาษีอากร ถือว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วค่ะ ฟอรมภาษีที่ใช้คือ 1065 Partnership มีเป็นสิบคนก็ได้ค่ะ หุ้นส่วนไม่มีใครเขาว่าแต่ระวังจะวุ่นวายด้วยนะคะ สองคนยังทะเลาะกันจนเลิกคบก็มีแล้ว.
  • Corporation:  หรือที่เรารู้จักกันดีคือ C corporation. ธุรกิจแยกจากเจ้าของค่ะ เจ้าของเป็นผู้ถือหุ้น  เจ้าของไม่ต้องมาบริหารก็ได้ค่ะ จ้างคนนอก ได้ กรรมการก็คนนอกได้ค่ะ การยื่นภาษีก็ใช้แบบ Form 1120 เดี่ยวนี้นิยมกันมากค่ะ เนื่องจากอัตราภาษีอัตราเดียวที่ 21% เสียภาษีจากกำไรสุทธิ จบคะ ไม่มีการโอน ผลกำไรขาดทุนมายังเจ้าของค่ะ.
  • S Corporation:  แบบนี้จะนิยมกันมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กค่ะ  หุ้นต้องไม่เกิน 100 คนคะ และต้องไม่ใช่คนต่างชาติรวมด้วย  คนไทยมาลงทุนในทางภาษีอากรคือ คนอาศัยที่นี่ค่ะ ยังมีคุณสมบบัติที่จะทำได้อยู่ค่ะ  กลุ่มลูกค้าร้านอาหารเล็ก ๆ ที่กำไรไม่เยอะจะออกมาในรูปนี้ครึ่ง ๆต่อ ครึ่ง เช่นกันค่ะ.  รูปนี้กิจการจะไม่เสียภาษีนะคะ จะผ่านผลกำไรขาดทุนมายังเจ้าของค่ะ  เจ้าของเอาไปรวมเสียภาษีกันเองนะคะ .  ต้องเข้าใจนะคะ รูปนี้คือแบบการเสียภาษี การจะทำรูปแบบนี้ได้ กิจการต้องจดทะเบียนบริษัทกับทางรัฐก่อนคะ ไม่ว่าจะเป็น LLC or Corporation, then elect S Corp นะคะ ใช่จู่ ๆ คุณจะจดทะเบียนแบบนี้ค่ะ. Form 2553 ต้องกรอกแล้วส่งไปที่กรมสรรพากรอเมริกา รออนุมัติถึงทำกันได้นะคะ..
  • Limited Liability Company: LLC นิยมกันมากทุกรัฐค่ะ เพราะไม่มีภาษีในรูปบริษัท การจัดตั้งง่าย การยกลิกก็ไม่ยุ่งยาก  แต่ถ้าจดแบบนี้ให้ระวังสำหรับกิจการขนาดใหญ่นะคะ ไม่งั้นเจ้าของเสียภาษีอ่วมนะคะ  เสียยังไง ถ้าคนรายได้สูง ฐานภาษีที่ 37 เปอรเซ็น มันก็มากกว่า คอรปปอเรชั้นนะคะ ซึ่งแค่ 21 เปอรเซ็น  แถมนะคะ on top of that is “Self employment tax 15%” ก็คือเงิน Social security & medicare ที่ต้องจ่ายเพิ่มกันละคะ. มีนักลงทุนมาโอดครวญกันเยอะมากเรื่องภาษี เท่าที่ดู ๆ กันเพราว่าจด รูปนี้นะคะ แล้วไม่ได้วางแผนภาษีกัน. ใครจะวางแผนให้ละเนาะ จ่ายค่าบริการคนทำบัญชีบางคนปีละ ไม่ถึง $1000 เหรียญ  การวางแผนภาษี ค่าชั่วโมง CPA ก็ปาเข้าไป $200-$500 ถ้าไปเฟิร์มดัง ๆ แพงกว่านี้ก็มีค่ะ.  
 • Choose a tax year. การเลือกปีในการเสียภาษี  ทุก ๆ ปี คุณต้องมีการยื่นภาษีของกิจการนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม.:
  • Calendar year: 12 consecutive months beginning January 1 and ending December 31. แบบนี้คือ เริ่มต้นที่เดือนมกราคม สิ้นสุดเดือนธันวาคม
  • Fiscal year: 12 consecutive months ending on the last day of any month except December.  แบบนี้คือ เริ่มเดือนไหนก็ปิดเดือนนั้น เช่น เปิด มีนาคม ก็ปิด กุมภาพันธ์ปีถัดไป นับไปคะ 12 เดือน ยังมีทำกันอยู่นะคะ  แต่ถ้าใครมาใช้บริการเรา จับเปลี่ยนหมดค่ะ จำยาก ทำไรให้เหมือนชาวบ้านทั่วไปหน่อย โปรแกรมภาษี ยังทำแบบปีต่อปีเลย นี่ไรไม่รู้เนาะ.
    
 • Apply for an employer identification number. ทุกรูปแบบธุรกิจ ต้องมีการขอเลขประจำตัวธุรกิจ จากกรมสรรพากรอเมริกา  จะมีหรือไม่มีลูกจ้างก็ต้องมีค่ะ กิจการคนเดียวก็ต้องมี แต่ไม่มีใครว่านะคะ ถ้าทำกิจการคนเดียว ใช้ เลข SSN ส่วนตัวได้ค่ะ  แต่ไม่แนะนำ เดี๋ยววุ่นวาย มากกว่านี้อีก.  วุ่นวายยังไง คุณคงไม่อยาก เอาเลข SSN คุณให้บริษัทต่างๆ ในการซื้อของเนาะ กระจายไปเลย ใช้ EIN ของกิจการ ยังไม่มีใครมาปลอมแปลมง่าย เสียหายกันไปอีก. ระวังด้วยนะคะ ถ้าใครยังใช้ SSN อยูนะคะ..
   
 • Have all employees complete these forms:  ถ้ามีการจ้างพนักงาน ตอนนี้ อิม อาละวาดหนักมาก ให้เขากรอกฟอร์มต่างๆ ดังต่อไปนีค่ะ 
 • Pay business taxes.  ทำธุรกิจแล้วก็รู้หน้าที่ด้วยนะคะ ว่าคุณนะมีหน้าที่ยื่นแบบภาษี ไม่ว่าจะกำไรขาดทุน ถ้าไม่ยื่นรัฐจะมาปรเมินเอาเฉย ๆ เอายอดหนัก ๆ ด้วยนะคะ  น่ากลัวมากเลยเห็นตัวเลชประมานการแบบไม่รู้เรื่องไร.  เคยถามว่าเอาตัวเลขมาได้ยังไงตอนคุยกับเสตท  เขาบอกนะคะว่า ก็เอามาจาก ธุรกิจประเภทเดียวกัน และก็เอาแบบกลางๆ  มา โห กลางๆ เนี่ยนะ กำไรเป็นล้าน  ถ้ากำไรเป็นล้านนียินดีเสียภาษีเต็มที่เช่นกัน ก็บอกเจ้าหน้าที่ไปแบบนี้ค่ะ..

สำหรับคนภาษาอังกฤษดีก็ไปหาอ่านข้อมูลจากแหล่งได้เลยคะ  ตามนี้ค่ะ.  Taxpayers interested in starting a business can find information for some industries on the Industries/Professions Tax Centers webpage. Each state has additional requirements for starting and operating a business. Prospective business owners should visit their state’s website for info about state requirements.

Comments from author:

ดิฉันเองก็มีธุรกิจขนาดเล็ก ค่ะ มีครบทุกแบบด้วย เหมือนกับเอาไว้เป็นโมเดลเรียนรู้โครงสร้างของภาษีค่ะ  บางธุรกิจยังไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายน้อยนิด เนื่องจากเป็นคนอยากทำไรเยอะแยะ แต่มีแค่สองมือนะคะ เลยทำได้ไม่เต็มที่.  รู้สึกดีกับการได้ทำสิ่งที่ถนัดค่ะ ไม่กดดันด้วยคะ  ฉะนั้นเวลาคุณ ๆ เลือก ทำธุรกิจ ให้มองว่าชอบหรือไม่ หรือเลือกโครงสร้างธุรกิจ ต้องปรึกษากับคนที่มีความรู้ด้านโครงสร้างภาษีอากรด้านนั้น ๆ หรือคุณศึกษาเองจากหลายๆ แหล่งเพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้และแน่นอน.  สำหรับดินฉันเอง ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเลยคะ อ่านตลาดหาข้อมูลและตามข่าวสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเสมอค่ะ. จำผิดก็มีค่ะ นึกได้ก็เข้าไปแก้ไข.

การเลือกโครงสร้างภาษีอากรที่ถูกต้อง และการวางแผนดีแต่การเริ่มต้น นอกจากประปลอดภัยในการทำธุรกิจแล้ว ยังทำให้ประหยัดเงินภาษีอากรได้อย่างมหาศาลค่ะ แถมเลี่ยงค่าปรับเงินเพิ่มจากรัฐบาลต่างๆ แบบไม่จำเป็น  เอาเงินนั้นมาพัฒนาธุรกิจ ขยายธุรกิจ ให้โบนัสพนักงานให้เขามีกำลังใจทำงาน หรือไปเที่ยว ดีสนี่ครูสกับลูก ๆ ดีกว่านะคะ  หรือไม่ชอบเที่ยวก็เอาไปลงทุนต่อค่ะ เห็นไม๊ค่ะ เงินที่คุณสามารถประหยัดได้จากการทำธุรกิจ เอาไปทำไรที่สร้างสรรค์ หรือสร้างความสุขต่อใจได้เยอะแยะนะคะ .

นักธุรกิจมาด้วยวีซ่าลงทุน  มีสิทธิทำธุรกิจได้ทุกแบบเช่นเดียวกับใบเขียวหรืออเมริกัน นะคะ ทราบแล้วเปลี่ยน ถ้า CPA ที่ใช้บริการอยู่ไม่ทราบ จงเปลี่ยนค่ะ  เพราะมีหลายรายมาก เก่งมาก แต่ไม่รู้เรื่องการลงทุน มีผลให้นักลงทุนโอนเงินมาขอวีซ่าไม่ได้ก็มี อย่างกรณี โอนเงินมาลงทุน แล้วยังไม่ได้มา บัญชีดันไปแจ้งว่า ไม่มีนักลงทุน สถานกงศุลขอดูภาษี ไหน บอกลงทุน ทำไมไม่ยุไม่มีในชื่อผู้ถือหุ้น กรรมเลยทีนี้ ต้องไปแก้ภาษีกันวุ่นวาย  ยังไม่มีก็ยื่นภาษีได้ปกตินะคะ แค่ต้องขอเลข ITIN เท่านั้นเอง  พอมาอยู่อเมริกาค่อยไปขอ SSN นะคะ ใครมีญาตินักลงทุนก็บอกเขาด้วยนะคะ.

*วางแผนธุรกิจดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ*

ที่มา                           : IRS Tax Tip 2019-116, August 26, 2019

เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง ๑๕ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, August 26th, 2019.

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)